Beställning av offentlig visning sportevent 2013 - Canal Digital

canaldigital.se

Beställning av offentlig visning sportevent 2013 - Canal Digital

EVENT

Beställning av offentlig visning sportevent 2013

Avtal för restaurang, bar och övrig offentlig miljö

Gör så här:

Fyll i alla uppgifter på blanketten. Vik sedan på mitten och posta. Adressen står på baksidan och frimärke behövs inte.

Det går också bra att beställa via e-post foretag@canaldigital.se eller telefon 0770-77 27 27.

OBS! TEXTA TYDLIGT.

Namn på restaurang/bar/lokal där visningen sker:

Adress:

Postnummer och postort:

Antal sittplatser (kryssa i): 0-30 31-80 81-160 161-240 241-350

Alkoholtillstånd (kryssa i): Ja Nej

Event Hockey-VM VM-kval Fotboll & SM-slutspel Elitserien Hockey-VM, VM-kval Fotboll & SM-slutspel Elitserien

Uppgifter om företaget (Licenstagaren)

Namn på företaget:

Adress:

Postnummer och postort:

Organisationsnummer:

Kontaktperson

Namn

Telefonnummer:

E-postadress:

Genom att skriva under ingår licenstagaren avtal med Canal Digital Sverige AB org. nr 556039-8306 gällande upplåtelse av rätt till offentlig

visning av Hockey-VM, och/eller VM-kval Fotboll & SM-slutspel Elitserien enligt prislista och allmänna villkor. Licenstagaren åtar sig att

betala den licensavgift som gäller för verksamheten enligt prislistan.

Genom avtalet erhåller licenstagaren en icke-exklusiv rätt att offentligt visa TV4-Gruppens och SBS sändningar från Hockey-VM

och/eller VM-kval Fotboll och SM-slutspel Elitserien 2013 på den/de restaurang(er), bar(er) eller lokal(er) som angivits ovan.

För att avtalet ska vara giltigt måste nödvändiga uppgifter ha kommit oss tillhanda senast 26 april 2013.

Faktura skickas till licenstagaren när avtalet kommit Canal Digital tillhanda.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande (TEXTA)


Vik ihop och tejpa

B

SVERIGE

PORTO

BETALT

Canal Digital Sverige AB

Svarspost 110488411

115 80 Stockholm

More magazines by this user
Similar magazines