21.01.2015 Views

Cardi Katalog 09-10 (pdf)

Cardi Katalog 09-10 (pdf)

Cardi Katalog 09-10 (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KATALOG 20<strong>09</strong>–20<strong>10</strong>


KATALOG 20<strong>09</strong>–20<strong>10</strong>


<strong>Cardi</strong> Belysningsspecialisten AB<br />

Försäljningskontor och utställning:<br />

Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm<br />

Tel: 08-612 39 15 Fax: 08-612 81 12.<br />

<br />

Grafisk form: Lena Eliasson<br />

Foto: Carl Lindhe<br />

Tryck: AlfaPrint<br />

© <strong>Cardi</strong> Belysningsspecialisten AB


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

3<br />

Innehåll<br />

Inledning 5<br />

Ljusdesign 9<br />

Ljusservice 11<br />

Logistik och lager 19<br />

Miljöpolicy 21<br />

Spotlight 3-fas 22<br />

3-fasskenor & detaljer 54<br />

Infällda Spotlights/Downlights 58<br />

Utanpåliggande Downlight 81<br />

Lysrörsarmaturer 82<br />

RGB-armaturer <strong>10</strong>4<br />

Skyltbelysning <strong>10</strong>8<br />

Pendelarmaturer 1<strong>10</strong><br />

Utomhus/Badrum 122<br />

Infällda Spotlights Halogen 124<br />

12-volt system 130<br />

Skensystem 12 volt 132<br />

Driftdon och transformatorer 133<br />

Tillbehör 135<br />

Ljuskurvor 136<br />

Ljuskälleinformation 140<br />

Ljuskällors egenskaper 144<br />

Vanliga belysningsbegrepp 145<br />

Leveransvillkor 146<br />

Register 148


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

5<br />

Inledning<br />

Marknaden kräver flexibla och energieffektiva belysningslösningar.<br />

Flexibla därför att butikspersonalen vill ha möjlighet att anpassa<br />

butiksljuset efter den ständigt föränderliga butikslayouten med<br />

nya varuexponeringar.<br />

Energieffektiva därför att butiksägarna vill ha belysningslösningar<br />

som ger lägre driftkostnader.<br />

Vi lyssnar, känner av marknaden och breddar sortimentet. I den<br />

här katalogen presenterar vi <strong>Cardi</strong>s utökade sortiment av butiksljus.<br />

När vi projekterar belysningslösningar tänker vi på miljön. Vi vill<br />

att våra kunder ska välja energieffektivare ljuskällor som kompakta<br />

metallhalogenlampor och T5 lysrör framför halogenlampor och<br />

vanliga lysrör. Vi rekommenderar också våra kunder att använda<br />

elektroniska driftdon som är betydligt mer energieffektiva än konventionella<br />

driftdon (EM don).<br />

Intresset och engagemanget för klimatfrågan växer snabbt inom<br />

handeln. Ett bra sätt att minska miljöbelastningen och även elkostnaderna<br />

är att energieffektivisera. Genom att välja energieffektiva<br />

belysningsprodukter till ditt butiksljus kan du minska den totala<br />

energiförbrukningen och CO 2<br />

utsläppen.<br />

Vi hoppas att <strong>Cardi</strong>s nya katalog ska inspirera dig att uppgradera<br />

ditt butiksljus. Genom att byta till belysningsprodukter<br />

som förbrukar mindre energi har du möjlighet att bidra till en<br />

bättre miljö och samtidigt få lägre totalkostnad för butiksljuset.<br />

Det är ett riktigt vinn-vinn koncept!<br />

Trevlig läsning!


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

7<br />

Den kompletta<br />

leverantören av butiksljus<br />

<strong>Cardi</strong><br />

Olika typer av butiker har olika butiksprofiler. Därför finns det inte<br />

någon universell belysningslösning för butiksljus. Butiker skiljer sig<br />

åt i bl a sortiment, prissättning, servicegrad och inredning. Ett bra<br />

butiksljus ska spegla en butiks affärsidé och sälja varorna. Därför<br />

är butiksljuset en viktig del av själva butiksinredningen. Rätt butiksljus<br />

profilerar butiken, exponerar varorna på ett attraktivt och säljande<br />

sätt, hjälper kunderna att hitta i butiken och ger en ljusmiljö<br />

som både kunderna och personalen trivs i.<br />

<strong>Cardi</strong> är en komplett leverantör av butiksljus. Vi projekterar<br />

butiksljuset och levererar armaturer, ljuskällor och driftdon.<br />

Dessutom erbjuder vi kvalificerad ljusservice.<br />

Vi har:<br />

30 års erfarenhet av butiksbelysning<br />

Brett sortiment av belysningsprodukter för butiksljus<br />

– armaturer, ljuskällor och driftdon<br />

Kvalitetsprodukter med konkurrenskraftiga priser<br />

Belysningskonsulter som ger professionell rådgivning<br />

Ljusdesign – planering och projektering av butiksljus<br />

Snabba leveranser<br />

Ljusservice – regelbundet och professionellt underhåll<br />

av butiksljus<br />

Utställning av butiksljus<br />

Välkommen till vår utställning<br />

Du är alltid välkommen till vår utställning på Valhallavägen 8 i<br />

Stockholm för att diskutera butiksljus. Här visar vi ett brett sortiment<br />

av butiksljus – allt från provrumsbelysning, hyllbelysning,<br />

skyltbelysning, accentbelysning för skyltfönster och störtskyltning<br />

av varor till allmänbelysning för små butiker och stora varuhus.<br />

Utställningen är öppen måndag till fredag mellan kl 9 och 16.


8<br />

Spotlight 3-fas


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

9<br />

Ljusdesign<br />

– en service vi bjuder på<br />

Ett behagligt och levande butiksljus med ett genomtänkt och<br />

tydligt formspråk drar till sig kunder och stimulerar försäljningen.<br />

Det gäller att planera butiksljuset och skapa en ljusmiljö – både<br />

exteriört och interiört – som är inbjudande och väcker kundernas<br />

intresse. Det allra första intrycket får kunderna av skyltfönstren,<br />

som måste sticka ut och kännas inbjudande dygnet runt.<br />

Som en ren kundservice erbjuder <strong>Cardi</strong> dig ljusdesign.<br />

Tjänsten, som ingår i totalofferten, innebär att vi planerar<br />

belysningen och löser hela belysningsprojekteringen åt dig.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

11<br />

Vår kunskap är din trygghet<br />

Idag är ljuskällorna betydligt mer komplicerade än för några år<br />

sedan. Dessutom drivs dagens armaturer ofta av avancerad elektronik.<br />

Det gör att kraven på underhåll av en belysningsanläggning<br />

har blivit högre.<br />

De moderna armaturerna mår inte bra av att ha ljuskällor som<br />

inte fungerar. Varje upptändningsförsök av armaturer – som har<br />

trasiga ljuskällor – sliter på elektroniken. Armaturernas livslängd<br />

förkortas och du tvingas investera i nytt butiksljus i förtid.<br />

Alla ljuskällor har en viss livslängd och allteftersom ljuskällorna<br />

åldras sker en viss ljusnedgång. Försämringen sker gradvis och<br />

så långsamt att du kanske inte ens märker det. Om ljuskällorna<br />

inte byts ut i tid, så överansträngs driftdonen och kan gå sönder<br />

i förtid. Då måste du byta både ljuskällor och driftdon – och det<br />

blir dyrare.<br />

Om du själv gör styckbyten och byter ut de ljuskällor som går<br />

sönder efterhand, blir belysningen ojämn. En del armaturer ger<br />

då mer ljus och andra mindre. Det ger ett sämre helhetsintryck.<br />

För att du alltid ska ha ett optimalt butiksljus och på ett maximalt<br />

sätt ska kunna utnyttja den energi som krävs för att driva<br />

armaturerna i din butik, måste butiksbelysningen underhållas<br />

regelbundet.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

13<br />

Butiksljuset är en investering<br />

Eftersom butiksljuset exponerar och säljer varorna, har alltfler börjat<br />

inse hur viktigt det är att alltid ha en riktigt bra belysning. För att du<br />

ska slippa tänka på belysningen erbjuder <strong>Cardi</strong> ljusservice. Vi kan<br />

butiksljus och vet hur man sköter ett underhåll professionellt.<br />

Serviceavtal<br />

Vi har serviceavtal med flera stora butikskedjor och efterfrågan på<br />

regelbundet underhåll av butiksljuset ökar hela tiden. Kontakta oss<br />

om du är intresserad av ljusservice. Innan vi tecknar serviceavtal går vi<br />

igenom ditt butiksljus. Därefter får du utifrån dina önskemål och förutsättningar<br />

en offert på ljusservice. När vi har tecknat serviceavtalet,<br />

kan du glömma belysningen. <strong>Cardi</strong>s Ljusservice tar över ansvaret och<br />

ser till att ditt butiksljus alltid är optimalt. Två gånger om året får du besök<br />

av våra servicetekniker. Då kontrollerar de hur belysningen ser ut,<br />

byter ut enstaka ljuskällor och riktar om armaturerna – om det behövs.<br />

Du kanske har ändrat butikslayouten och måste anpassa effektbelysningen.<br />

Våra servicetekniker har full koll på ditt butiksljus ända tills det<br />

är dags att göra gruppbyte av ljuskällorna.<br />

Gruppbyte<br />

Gruppbyte innebär att vi med jämna intervaller byter ut alla ljuskällor i<br />

butiken samtidigt – även de ljuskällor som inte har slocknat. Vi håller<br />

reda på när det är dags att göra gruppbyte.<br />

Fördelar med Ljusservice<br />

De sex främsta skälen att använda vår Ljusservice är:<br />

1. Vi gör en serviceplan för butiksljuset och tar<br />

hand om hela underhållet.<br />

2. Du spar tid och slipper utbilda personal i<br />

belysningsfrågor.<br />

3. Du vet exakt vad ditt underhåll kostar per år.<br />

4. Du kan vara säker på att förbrukade ljuskällor<br />

alltid tas om hand på ett miljöriktigt sätt.<br />

5. Du har alltid ett optimalt butiksljus som hjälper<br />

dig att sälja.<br />

6. En välskött anläggning har längre livslängd. Beställ vår trycksak om<br />

underhåll av butiksljus!<br />

Ring oss eller maila till<br />

info@cardi.se


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

15<br />

Åhléns sparar tid och pengar<br />

– Som kommunikatör ansvarar jag för den totala säljmiljön<br />

i butiken, berättar Åsa Magnusson, på Åhléns i Solna Centrum.<br />

När jag började jobba här var det dags att byta ljuskällor.<br />

Den ena lampan efter den andra slocknade och jag<br />

fick lägga ner mycket tid på att beställa och byta ljuskällor.<br />

Det tog så mycket tid att jag inte hann med alla mina andra<br />

arbetsuppgifter.<br />

Skillnaden är enorm<br />

– Sedan Åhléns tecknade serviceavtal med <strong>Cardi</strong> Ljusservice<br />

är skillnaden enorm. <strong>Cardi</strong>s servicetekniker har besökt<br />

oss ett par gånger. Först för att inventera det befintliga<br />

butiksljuset och undersöka vad som behövde göras. Och<br />

sedan för att utföra själva servicen. Förutom att byta ljuskällor<br />

riktade de armaturerna. De hjälpte oss också att placera<br />

om effektbelysningen och anpassa den efter de ombyggnationer<br />

som vi gjort.<br />

Åsa Magnusson,<br />

Åhléns i Solna<br />

Centrum.<br />

Tryggt med professionellt underhåll<br />

– Jag sparar så mycket tid att det knappt går att beskriva.<br />

Det är ju så mycket annat som jag också måste hinna med.<br />

Förutom att vi sparar tid känns det tryggt att veta att vi alltid<br />

har ett optimalt butiksljus. Jag vill absolut rekommendera<br />

<strong>Cardi</strong> Ljusservice. Genom att optimera vår befintliga belysning<br />

och ha ett professionellt underhåll sparar vi både tid<br />

och pengar.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

17<br />

Belysningen är en<br />

investering som ska skötas<br />

– Trasiga lampor ger ett dåligt intryck. Man betalar ju lika<br />

mycket för en belysning som har tappat i ljusnivå som för ett<br />

butiksljus som är på topp. Alla är nog inte medvetna om det.<br />

Belysningen är en investering som ska skötas. Akademibokhandeln<br />

har insett hur viktigt det är att alltid ha ett butiksljus<br />

som har maximal ljusnivå och ser bra ut. Därför har vi ett<br />

centralt serviceavtal för Akademibokhandelns 59 butiker.<br />

Tillsammans med <strong>Cardi</strong> sköter vi underhållet av belysningen,<br />

säger Joakim Lindholm.<br />

Stor skillnad efter gruppbyte<br />

Akademibokhandeln i Malmö är en av de butiker, som haft<br />

besök av <strong>Cardi</strong>s servicetekniker. Butikschefen Lotta Witzell<br />

berättar:<br />

– Serviceteknikerna var här under en knapp vecka. De<br />

gjorde gruppbyte, eftersom ljuskällornas livslängd led mot<br />

sitt slut. Det visade sig att de ljuskällor som inte hade slocknat<br />

hade tappat mycket ljus. Därför var det stor skillnad på<br />

ljusflödet före och efter gruppbytet. Ljusnedgången var något<br />

som vi inte alls tänkt på tidigare. Jag kan rekommendera<br />

<strong>Cardi</strong> Ljusservice. Att ha serviceavtal underlättar vårt jobb i<br />

butiken. Vi får tid över för annat. Dessutom vet vi att vi alltid<br />

har ett bra och säljande butiksljus.<br />

Joakim Lindholm,<br />

PUI.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

19<br />

Logistik och lager<br />

Förutom butiksarmaturer har <strong>Cardi</strong> ett brett sortiment av<br />

ljuskällor. Vi har mer än 900 olika ljuskällor på lager – allt för<br />

att möta dina behov som kund. Dessutom har vi konkurrenskraftiga<br />

priser och snabba leveranser.<br />

När du beställer ljuskällor garanterar vi att du får leverans<br />

efter två dagar – oavsett var i Sverige du finns. Vi har ett väl<br />

genomtänkt och utvecklat logistiksystem – från våra leverantörer<br />

och ut till dig som kund.<br />

Vårt lager ligger i Örebro. Det centrala och strategiska läget<br />

gör att vi har korta transportsträckor. Vi når hela Sverige<br />

snabbt och har korta ledtider. Det innebär att våra transporter<br />

också skonar miljön.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

21<br />

Miljöpolicy ger resultat<br />

Den globala uppvärmningen, som orsakas av växthuseffekten, är idag ett av våra<br />

största miljöproblem. Växthuseffekten beror på okontrollerade koldioxidutsläpp<br />

(CO 2<br />

-utsläpp), från främst förbränning av fossila bränslen som kol och olja.<br />

Under de senaste <strong>10</strong>0 åren har förbränningen av fossila bränslen ökat med<br />

nästan 30 %.<br />

Medvetna miljöval<br />

Den elektriska belysningen står för ungefär 20 % av växthusgaserna. Allt fler<br />

inser att det inte längre är hållbart att använda produkter som förbrukar mycket<br />

energi och bidrar till att öka växthuseffekten. Genom att välja energieffektiva<br />

belysningsprodukter kan du minska den totala energikonsumtionen och därmed<br />

också CO 2<br />

-utsläppen. På <strong>Cardi</strong> har vi en miljöpolicy som vi arbetar medvetet<br />

efter. Den innebär bl a att vi ska öka försäljningen av energieffektiva och miljöanpassade<br />

belysningsprodukter.<br />

Energieffektiva produkter<br />

<strong>Cardi</strong> rekommenderar sina kunder att använda elektroniska driftdon, som är<br />

betydligt mer energieffektiva än konventionella driftdon (EM-don). För 5 år sedan<br />

installerade vi cirka 20 % elektroniska driftdon och cirka 80 % EM-don i nya anläggningar.<br />

Idag är förhållandet omvänt. Nu installerar vi ungefär 70 % elektroniska<br />

don och 30 % EM-don. Sedan förra året har <strong>Cardi</strong>s försäljning av elektroniska<br />

driftdon ökat med 50 %.<br />

Vi rekommenderar också våra kunder att välja energieffektiva ljuskällor t ex<br />

kompakta metallhalogenlampor istället för halogenlampor. De kompakta metallhalogenlamporna<br />

är energieffektivare och har betydligt längre livslängd. Det krävs<br />

färre ljuskällor, går åt mindre energi och krävs färre underhållstillfällen. Det gör att<br />

CO 2<br />

-utsläppen minskar och att det blir mindre avfall att hantera. Idag installerar<br />

<strong>Cardi</strong> hela 90 % kompakta metallhalogenlampor och bara <strong>10</strong> % lågvoltshalogenlampor<br />

i nya anläggningar.<br />

När det gäller lysrörsbelysning, så förordar vi armaturer med T5 lysrör för<br />

HF-drift. Med T5 lysrör sparar du upp till 28 % energi jämfört med vanlig<br />

lysrörsbelysning. Det är gynnsamt för både din ekonomi och miljön.<br />

Ställer krav<br />

Vi ställer också krav på våra leverantörer. Lival, som levererar merparten av våra<br />

armaturer, har en medveten miljöpolicy och beaktar miljökonsekvenserna när de<br />

utvecklar nya produkter. Armaturerna ska vara så energisnåla som möjligt. Och<br />

för att spara resurser får det inte gå åt för mycket material. Målsättningen är att<br />

minimera produkternas miljöpåverkan under och efter livscykeln.


Spotlight 3-fas


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

23


24<br />

Spotlight 3-fas<br />

Prio Mini<br />

Mindre elektronisk spotlight med integrerad avbländningsring,<br />

för metallhalogen CDM-Tm 20W/35W.<br />

Tillverkad i helgjuten aluminium.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M11201201 20 12° Vit<br />

M11202401 20 24° Vit<br />

M11203401 20 34° Vit<br />

M11201202 20 12° Svart<br />

M11202402 20 24° Svart<br />

M11203402 20 34° Svart<br />

M11201205 20 12° Silver<br />

M11202405 20 24° Silver<br />

M11203405 20 34° Silver<br />

M11351201 35 12° Vit<br />

M11352401 35 24° Vit<br />

M11353401 35 34° Vit<br />

M11351202 35 12° Svart<br />

M11352402 35 24° Svart<br />

M11353402 35 34° Svart<br />

M11351205 35 12° Silver<br />

M11352405 35 24° Silver<br />

M11353405 35 34° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 20W/35W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 620 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: PGJ 5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/34°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,12<br />

0,22<br />

LUX<br />

32276<br />

8069<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

12830<br />

3207<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

34°<br />

Ø m<br />

0,28<br />

0,56<br />

LUX<br />

9744<br />

2436<br />

1,5<br />

0,32<br />

3586<br />

1,5<br />

0,52<br />

1426<br />

1,5<br />

0,84<br />

<strong>10</strong>83<br />

2,0<br />

0,44<br />

2017<br />

2,0<br />

0,70<br />

802<br />

2,0<br />

1,12<br />

6<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,54<br />

1291<br />

2,5<br />

0,88<br />

513<br />

2,5<br />

1,40<br />

390<br />

3,0<br />

0,66<br />

897<br />

3,0<br />

1,04<br />

356<br />

3,0<br />

1,68<br />

271<br />

3,5<br />

0,76<br />

659<br />

3,5<br />

1,22<br />

262<br />

3,5<br />

1,94<br />

199<br />

4,0<br />

0,88<br />

504<br />

4,0<br />

1,38<br />

200<br />

4,0<br />

2,22<br />

152<br />

4,5<br />

0,98<br />

398<br />

4,5<br />

1,56<br />

158<br />

4,5<br />

2,50<br />

120<br />

5,0<br />

1,08<br />

323<br />

5,0<br />

1,72<br />

128<br />

5,0<br />

2,78<br />

97<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 26–31.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 25<br />

Prio<br />

Elektronisk spotlight med integrerad avbländningsring,<br />

för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Tillverkad i helgjuten aluminium.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M111351201 35 12° Vit<br />

M111352401 35 24° Vit<br />

M111354401 35 44° Vit<br />

M111356001 35 60° Vit<br />

M111351202 35 12° Svart<br />

M111352402 35 24° Svart<br />

M111354402 35 44° Svart<br />

M111356002 35 60° Svart<br />

M111351205 35 12° Silver<br />

M111352405 35 24° Silver<br />

M111354405 35 44° Silver<br />

M111356005 35 60° Silver<br />

M111701201 70 12° Vit<br />

M111702401 70 24° Vit<br />

M111704401 70 44° Vit<br />

M111706001 70 60° Vit<br />

M111701202 70 12° Svart<br />

M111702402 70 24° Svart<br />

M111704402 70 44° Svart<br />

M111706002 70 60° Svart<br />

M111701205 70 12° Silver<br />

M111702405 70 24° Silver<br />

M111704405 70 44° Silver<br />

M111706005 70 60° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: <strong>10</strong>00 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


26<br />

Spotlight 3-fas<br />

Cone<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/70W<br />

med monterad avbländningsring. Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Driftdonet monteras dikt mot skenan.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TC, HCI-TC, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>09</strong>11 35 9° Vit<br />

M15<strong>10</strong>352511 35 25° Vit<br />

M15<strong>10</strong>353511 35 35° Vit<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>09</strong>12 35 9° Svart<br />

M15<strong>10</strong>352512 35 25° Svart<br />

M15<strong>10</strong>353512 35 35° Svart<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>09</strong>15 35 9° Silver<br />

M15<strong>10</strong>352515 35 25° Silver<br />

M15<strong>10</strong>353515 35 35° Silver<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>09</strong>11 70 9° Vit<br />

M15<strong>10</strong>702511 70 25° Vit<br />

M15<strong>10</strong>703511 70 35° Vit<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>09</strong>12 70 9° Svart<br />

M15<strong>10</strong>702512 70 25° Svart<br />

M15<strong>10</strong>703512 70 35° Svart<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>09</strong>15 70 9° Silver<br />

M15<strong>10</strong>702515 70 25° Silver<br />

M15<strong>10</strong>703515 70 35° Silver<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 636 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 9°/25°/35°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

9°<br />

Ø m<br />

0,14<br />

0,28<br />

LUX<br />

68<strong>09</strong>4<br />

17024<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

25°<br />

Ø m<br />

0,20<br />

0,42<br />

LUX<br />

44554<br />

1113 9<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

35°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,50<br />

LUX<br />

35603<br />

8901<br />

1,5<br />

0,40<br />

7566<br />

1,5<br />

0,64<br />

4950<br />

1,5<br />

0,74<br />

3956<br />

2,0<br />

0,56<br />

4256<br />

2,0<br />

0,86<br />

2785<br />

2,0<br />

0,98<br />

2225<br />

2,5<br />

0,68<br />

2724<br />

2,5<br />

1,04<br />

1782<br />

2,5<br />

1,20<br />

1424<br />

3,0<br />

0,80<br />

1892<br />

3,0<br />

1,24<br />

1238<br />

3,0<br />

1,46<br />

989<br />

3,5<br />

0,96<br />

1390<br />

3,5<br />

1,48<br />

9<strong>09</strong><br />

3,5<br />

1,72<br />

727<br />

4,0<br />

1,06<br />

<strong>10</strong>64<br />

4,0<br />

1,68<br />

696<br />

4,0<br />

1,96<br />

556<br />

4,5<br />

1,20<br />

841<br />

4,5<br />

1,88<br />

550<br />

4,5<br />

2,20<br />

440<br />

5,0<br />

1,32<br />

681<br />

5,0<br />

2,08<br />

446<br />

5,0<br />

2,44<br />

356<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 20–25.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 27<br />

Cone CDM-R111<br />

Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för metallhalogen,<br />

MR35W/70W. Driftdonet monteras dikt mot<br />

skenan.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>10</strong>11 35 <strong>10</strong>° Vit<br />

M15<strong>10</strong>352411 35 24° Vit<br />

M15<strong>10</strong>354011 35 40° Vit<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>10</strong>12 35 <strong>10</strong>° Svart<br />

M15<strong>10</strong>352412 35 24° Svart<br />

M15<strong>10</strong>354012 35 40° Svart<br />

M15<strong>10</strong>35<strong>10</strong>15 35 <strong>10</strong>° Silver<br />

M15<strong>10</strong>352415 35 24° Silver<br />

M15<strong>10</strong>354015 35 40° Silver<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>10</strong>11 70 <strong>10</strong>° Vit<br />

M15<strong>10</strong>702411 70 24° Vit<br />

M15<strong>10</strong>704011 70 40° Vit<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>10</strong>12 70 <strong>10</strong>° Svart<br />

M15<strong>10</strong>702412 70 24° Svart<br />

M15<strong>10</strong>704012 70 40° Svart<br />

M15<strong>10</strong>70<strong>10</strong>15 70 <strong>10</strong>° Silver<br />

M15<strong>10</strong>702415 70 24° Silver<br />

M15<strong>10</strong>704015 70 40° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 636 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GX8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/40°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,17<br />

LUX<br />

199956<br />

49989<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,21<br />

0,43<br />

LUX<br />

59978<br />

14995<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

40°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

35878<br />

8969<br />

1,5<br />

0,26<br />

22217<br />

1,5<br />

0,64<br />

6664<br />

1,5<br />

0,98<br />

3986<br />

2,0<br />

0,35<br />

12497<br />

2,0<br />

0,85<br />

4896<br />

2,0<br />

1,30<br />

2242<br />

2,5<br />

0,44<br />

7998<br />

2,5<br />

1,06<br />

2399<br />

2,5<br />

1,63<br />

1435<br />

3,0<br />

0,52<br />

5554<br />

3,0<br />

1,28<br />

1666<br />

3,0<br />

1,95<br />

997<br />

3,5<br />

0,61<br />

4080<br />

3,5<br />

1,49<br />

1224<br />

3,5<br />

2,28<br />

732<br />

4,0<br />

0,70<br />

3124<br />

4,0<br />

1,70<br />

937<br />

4,0<br />

2,60<br />

561<br />

4,5<br />

0,79<br />

2469<br />

4,5<br />

1,91<br />

740<br />

4,5<br />

2,93<br />

443<br />

5,0<br />

0,88<br />

2000<br />

5,0<br />

2,13<br />

600<br />

5,0<br />

3,25<br />

359<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 32–37.


28<br />

Spotlight 3-fas<br />

Round<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor. Driftdonet monteras dikt<br />

mot skenan.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1540351211 35 12° Vit<br />

M1540352411 35 24° Vit<br />

M1540354411 35 44° Vit<br />

M1540356011 35 60° Vit<br />

M1540351215 35 12° Silver<br />

M1540352415 35 24° Silver<br />

M1540354415 35 44° Silver<br />

M1540356015 35 60° Silver<br />

M1540701211 70 12° Vit<br />

M1540702411 70 24° Vit<br />

M1540704411 70 44° Vit<br />

M1540706011 70 60° Vit<br />

M1540701215 70 12° Silver<br />

M1540702415 70 24° Silver<br />

M1540704415 70 44° Silver<br />

M1540706015 70 60° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 1570 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 29<br />

Round CDM-R111<br />

Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för metallhalogen<br />

MR-35W/70W. Driftdonet monteras dikt mot<br />

skenan.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1547035<strong>10</strong>11 35 <strong>10</strong>° Vit<br />

M15470352411 35 24° Vit<br />

M15470354011 35 40° Vit<br />

M1547035<strong>10</strong>15 35 <strong>10</strong>° Silver<br />

M15470352415 35 24° Silver<br />

M15470354015 35 40° Silver<br />

M1548070<strong>10</strong>11 70 <strong>10</strong>° Vit<br />

M15480702411 70 24° Vit<br />

M15480704011 70 40° Vit<br />

M1548070<strong>10</strong>15 70 <strong>10</strong>° Silver<br />

M15480702415 70 24° Silver<br />

M15480704015 70 40° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 1340 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GX8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/40°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,17<br />

LUX<br />

199956<br />

49989<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,21<br />

0,43<br />

LUX<br />

59978<br />

14995<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

40°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

35878<br />

8969<br />

1,5<br />

0,26<br />

22217<br />

1,5<br />

0,64<br />

6664<br />

1,5<br />

0,98<br />

3986<br />

2,0<br />

0,35<br />

12497<br />

2,0<br />

0,85<br />

4896<br />

2,0<br />

1,30<br />

2242<br />

2,5<br />

0,44<br />

7998<br />

2,5<br />

1,06<br />

2399<br />

2,5<br />

1,63<br />

1435<br />

3,0<br />

0,52<br />

5554<br />

3,0<br />

1,28<br />

1666<br />

3,0<br />

1,95<br />

997<br />

3,5<br />

0,61<br />

4080<br />

3,5<br />

1,49<br />

1224<br />

3,5<br />

2,28<br />

732<br />

4,0<br />

0,70<br />

3124<br />

4,0<br />

1,70<br />

937<br />

4,0<br />

2,60<br />

561<br />

4,5<br />

0,79<br />

2469<br />

4,5<br />

1,91<br />

740<br />

4,5<br />

2,93<br />

443<br />

5,0<br />

0,88<br />

2000<br />

5,0<br />

2,13<br />

600<br />

5,0<br />

3,25<br />

359<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 32–37.


30<br />

Spotlight 3-fas<br />

Metal+ Variant<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/<br />

70W/150W. Tillverkad helt i metall.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M251352411 35 24° Vit<br />

M251354411 35 44° Vit<br />

M251701211 70 12° Vit<br />

M251702411 70 24° Vit<br />

M251704411 70 44° Vit<br />

M251706011 70 60° Vit<br />

M251701215 70 12° Silver<br />

M251702415 70 24° Silver<br />

M251704415 70 44° Silver<br />

M251706015 70 60° Silver<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 35W/70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 860 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–11.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 31<br />

Metal+ Variant<br />

SDW-TG<br />

Elektronisk spotlight för Mini White SON SDW-TG<br />

50W/<strong>10</strong>0W. Tillverkad helt i metall.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

S25<strong>10</strong>502411 50 24° Vit<br />

S25<strong>10</strong>504411 50 44° Vit<br />

S25<strong>10</strong>502415 50 24° Silver<br />

S25<strong>10</strong>504415 50 44° Silver<br />

S251<strong>10</strong>02411 <strong>10</strong>0 24° Vit<br />

S251<strong>10</strong>04411 <strong>10</strong>0 44° Vit<br />

S251<strong>10</strong>02415 <strong>10</strong>0 24° Silver<br />

S251<strong>10</strong>04415 <strong>10</strong>0 44° Silver<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 50W/<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 860 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 24°/44°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

82731<br />

20683<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

68538<br />

17135<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

46570<br />

11643<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

12281<br />

3070<br />

1,5<br />

0,26<br />

9192<br />

1,5<br />

0,56<br />

7615<br />

1,5<br />

0,80<br />

5174<br />

1,5<br />

1,16<br />

1365<br />

2,0<br />

0,34<br />

5171<br />

2,0<br />

0,72<br />

4284<br />

2,0<br />

1,08<br />

2911<br />

2,0<br />

1,52<br />

768<br />

2,5<br />

0,42<br />

33<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,92<br />

2742<br />

2,5<br />

1,32<br />

1863<br />

2,5<br />

1,90<br />

491<br />

3,0<br />

0,52<br />

2298<br />

3,0<br />

1,08<br />

1904<br />

3,0<br />

1,60<br />

1294<br />

3,0<br />

2,28<br />

341<br />

3,5<br />

0,60<br />

1688<br />

3,5<br />

1,28<br />

1399<br />

3,5<br />

1,86<br />

950<br />

3,5<br />

2,66<br />

251<br />

4,0<br />

0,68<br />

1293<br />

4,0<br />

1,44<br />

<strong>10</strong>71<br />

4,0<br />

2,12<br />

728<br />

4,0<br />

3,02<br />

192<br />

4,5<br />

0,76<br />

<strong>10</strong>21<br />

4,5<br />

1,62<br />

846<br />

4,5<br />

2,40<br />

575<br />

4,5<br />

3,40<br />

152<br />

5,0<br />

0,86<br />

827<br />

5,0<br />

1,80<br />

685<br />

5,0<br />

2,66<br />

466<br />

5,0<br />

3,78<br />

123<br />

För fler ljuskurvor se sid. 138, ljuskurva nr. 38–45.


32<br />

Spotlight 3-fas<br />

Metal+ Variant<br />

CDM-R111<br />

Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för<br />

metallhalogen MR-35W/70W.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M43<strong>10</strong>35<strong>10</strong>11 35 <strong>10</strong>° Vit<br />

M43<strong>10</strong>352411 35 24° Vit<br />

M43<strong>10</strong>354011 35 40° Vit<br />

M43<strong>10</strong>35<strong>10</strong>15 35 <strong>10</strong>° Silver<br />

M43<strong>10</strong>352415 35 24° Silver<br />

M43<strong>10</strong>354015 35 40° Silver<br />

M43<strong>10</strong>70<strong>10</strong>11 70 <strong>10</strong>° Vit<br />

M43<strong>10</strong>702411 70 24° Vit<br />

M43<strong>10</strong>704011 70 40° Vit<br />

M43<strong>10</strong>70<strong>10</strong>15 70 <strong>10</strong>° Silver<br />

M43<strong>10</strong>702415 70 24° Silver<br />

M43<strong>10</strong>704015 70 40° Silver<br />

Material: Stålplåt/aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 860 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GX8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/40°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,17<br />

LUX<br />

199956<br />

49989<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,21<br />

0,43<br />

LUX<br />

59978<br />

14995<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR 70W<br />

40°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

35878<br />

8969<br />

1,5<br />

0,26<br />

22217<br />

1,5<br />

0,64<br />

6664<br />

1,5<br />

0,98<br />

3986<br />

2,0<br />

0,35<br />

12497<br />

2,0<br />

0,85<br />

4896<br />

2,0<br />

1,30<br />

2242<br />

2,5<br />

0,44<br />

7998<br />

2,5<br />

1,06<br />

2399<br />

2,5<br />

1,63<br />

1435<br />

3,0<br />

0,52<br />

5554<br />

3,0<br />

1,28<br />

1666<br />

3,0<br />

1,95<br />

997<br />

3,5<br />

0,61<br />

4080<br />

3,5<br />

1,49<br />

1224<br />

3,5<br />

2,28<br />

732<br />

4,0<br />

0,70<br />

3124<br />

4,0<br />

1,70<br />

937<br />

4,0<br />

2,60<br />

561<br />

4,5<br />

0,79<br />

2469<br />

4,5<br />

1,91<br />

740<br />

4,5<br />

2,93<br />

443<br />

5,0<br />

0,88<br />

2000<br />

5,0<br />

2,13<br />

600<br />

5,0<br />

3,25<br />

359<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 32–37.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 33<br />

Metal+ Trend<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/70W/<br />

150W och STH-50W/<strong>10</strong>0W. Tillverkad helt i metall.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite,<br />

SDW-TG.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver. I svart utförande är<br />

reflektorns utsida svartlackerad.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M2520701211 70 12° Vit<br />

M2520702411 70 24° Vit<br />

M2520704411 70 44° Vit<br />

M2520706011 70 60° Vit<br />

M2520701212 70 12° Svart<br />

M2520702412 70 24° Svart<br />

M2520704412 70 44° Svart<br />

M2520706012 70 60° Svart<br />

M2520701215 70 12° Silver<br />

M2520702415 70 24° Silver<br />

M2520704415 70 44° Silver<br />

M2520706015 70 60° Silver<br />

M2521501211 150 12° Vit<br />

M2521502411 150 24° Vit<br />

M2521504411 150 44° Vit<br />

M2521506011 150 60° Vit<br />

M2521501212 150 12° Svart<br />

M2521502412 150 24° Svart<br />

M2521504412 150 44° Svart<br />

M2521506012 150 60° Svart<br />

M2521501215 150 12° Silver<br />

M2521502415 150 24° Silver<br />

M2521504415 150 44° Silver<br />

M2521506015 150 60° Silver<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 35W/50W/70W/<strong>10</strong>0W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 960 g/1180 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12, GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,34<br />

0,42<br />

0,52<br />

0,60<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

23278<br />

13<strong>09</strong>4<br />

8380<br />

5820<br />

4276<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

0,56<br />

0,72<br />

0,92<br />

1,08<br />

1,28<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

7762<br />

4366<br />

2794<br />

1941<br />

1426<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>2 Bländskydd Svart<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

0,80<br />

1,08<br />

1,32<br />

1,60<br />

1,86<br />

4149<br />

2334<br />

1494<br />

<strong>10</strong>37<br />

762<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

1,16<br />

1,52<br />

1,90<br />

2,28<br />

2,66<br />

2397<br />

1349<br />

863<br />

599<br />

440<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136 och 138,<br />

ljuskurva nr. 1–11 och 38–45.


34<br />

Spotlight 3-fas<br />

Metal+ Duo<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Tillverkad helt i metall.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M420351211 35 12° Vit<br />

M420352411 35 24° Vit<br />

M420354411 35 44° Vit<br />

M420356011 35 60° Vit<br />

M420351215 35 12° Silver<br />

M420352415 35 24° Silver<br />

M420354415 35 44° Silver<br />

M420356015 35 60° Silver<br />

M420701211 70 12° Vit<br />

M420702411 70 24° Vit<br />

M420704411 70 44° Vit<br />

M420706011 70 60° Vit<br />

M420701215 70 12° Silver<br />

M420702415 70 24° Silver<br />

M420704415 70 44° Silver<br />

M420706015 70 60° Silver<br />

M4207024441 70 24°/44° Vit<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 2x35W/2x70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 2172 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 35<br />

Corner<br />

Elektronisk spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Tillverkad i helgjuten aluminium. Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M1560351211 35 12° Vit<br />

M1560352411 35 24° Vit<br />

M1560354411 35 44° Vit<br />

M1560356011 35 60° Vit<br />

M1560351215 35 12° Silver<br />

M1560352415 35 24° Silver<br />

M1560354415 35 44° Silver<br />

M1560356015 35 60° Silver<br />

M1560701211 70 12° Vit<br />

M1560702411 70 24° Vit<br />

M1560704411 70 44° Vit<br />

M1560706011 70 60° Vit<br />

M1560701215 70 12° Silver<br />

M1560702415 70 24° Silver<br />

M1560704415 70 44° Silver<br />

M1560706015 70 60° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 8<strong>10</strong> g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T156000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T156000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


36<br />

Spotlight 3-fas<br />

Square 3-fas<br />

Elektronisk spotlight med inbyggt driftdon för metallhalogen<br />

MT-35W/70W. Tillverkad helt i metall.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Squarearmaturen går att få som infälld spotlight<br />

och i pendlat utförande.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M4562351215 2x35 12° Silver<br />

M4562352415 2x35 24° Silver<br />

M4562354415 2x35 44° Silver<br />

M4562356015 2x35 60° Silver<br />

M4562701215 2x70 12° Silver<br />

M4562702415 2x70 24° Silver<br />

M4562704415 2x70 44° Silver<br />

M4562706015 2x70 60° Silver<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 2x35W/2x70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 29<strong>10</strong> g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva 1–8.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 37<br />

Mini Master<br />

Liten spotlight för metallhalogen CDM-Tm 20W.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M120201201 20 12° Vit<br />

M120202401 20 24° Vit<br />

M120203401 20 34° Vit<br />

M120201205 20 12° Silver<br />

M120202405 20 24° Silver<br />

M120203405 20 34° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 20W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 223 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: PGJ 5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/34°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

T120000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T120000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,12<br />

0,22<br />

LUX<br />

32276<br />

8069<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

12830<br />

3207<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

34°<br />

Ø m<br />

0,28<br />

0,56<br />

LUX<br />

9744<br />

2436<br />

1,5<br />

0,32<br />

3586<br />

1,5<br />

0,52<br />

1426<br />

1,5<br />

0,84<br />

<strong>10</strong>83<br />

2,0<br />

0,44<br />

2017<br />

2,0<br />

0,70<br />

802<br />

2,0<br />

1,12<br />

6<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,54<br />

1291<br />

2,5<br />

0,88<br />

513<br />

2,5<br />

1,40<br />

390<br />

3,0<br />

0,66<br />

897<br />

3,0<br />

1,04<br />

356<br />

3,0<br />

1,68<br />

271<br />

3,5<br />

0,76<br />

659<br />

3,5<br />

1,22<br />

262<br />

3,5<br />

1,94<br />

199<br />

4,0<br />

0,88<br />

504<br />

4,0<br />

1,38<br />

200<br />

4,0<br />

2,22<br />

152<br />

4,5<br />

0,98<br />

398<br />

4,5<br />

1,56<br />

158<br />

4,5<br />

2,50<br />

120<br />

5,0<br />

1,08<br />

323<br />

5,0<br />

1,72<br />

128<br />

5,0<br />

2,78<br />

97<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 26–31.


38<br />

Spotlight 3-fas<br />

Star Mini<br />

Liten spotlight för metallhalogen HCI-TF 20W.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M<strong>09</strong>0201211 20 12° Vit<br />

M<strong>09</strong>0202411 20 24° Vit<br />

M<strong>09</strong>0203411 20 34° Vit<br />

M<strong>09</strong>0201215 20 12° Silver<br />

M<strong>09</strong>0202415 20 24° Silver<br />

M<strong>09</strong>0203415 20 34° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 20W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 261 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU6,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/34°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

T120000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T120000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,12<br />

0,22<br />

LUX<br />

32276<br />

8069<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

12830<br />

3207<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

34°<br />

Ø m<br />

0,28<br />

0,56<br />

LUX<br />

9744<br />

2436<br />

1,5<br />

0,32<br />

3586<br />

1,5<br />

0,52<br />

1426<br />

1,5<br />

0,84<br />

<strong>10</strong>83<br />

2,0<br />

0,44<br />

2017<br />

2,0<br />

0,70<br />

802<br />

2,0<br />

1,12<br />

6<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,54<br />

1291<br />

2,5<br />

0,88<br />

513<br />

2,5<br />

1,40<br />

390<br />

3,0<br />

0,66<br />

897<br />

3,0<br />

1,04<br />

356<br />

3,0<br />

1,68<br />

271<br />

3,5<br />

0,76<br />

659<br />

3,5<br />

1,22<br />

262<br />

3,5<br />

1,94<br />

199<br />

4,0<br />

0,88<br />

504<br />

4,0<br />

1,38<br />

200<br />

4,0<br />

2,22<br />

152<br />

4,5<br />

0,98<br />

398<br />

4,5<br />

1,56<br />

158<br />

4,5<br />

2,50<br />

120<br />

5,0<br />

1,08<br />

323<br />

5,0<br />

1,72<br />

128<br />

5,0<br />

2,78<br />

97<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 26–31.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 39<br />

Star+<br />

Spotlight för metallhalogen MT-35W/70W. Mycket<br />

effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M<strong>09</strong>351211 35 12° Vit<br />

M<strong>09</strong>352411 35 24° Vit<br />

M<strong>09</strong>354411 35 44° Vit<br />

M<strong>09</strong>356011 35 60° Vit<br />

M<strong>09</strong>351215 35 12° Silver<br />

M<strong>09</strong>352415 35 24° Silver<br />

M<strong>09</strong>354415 35 44° Silver<br />

M<strong>09</strong>356015 35 60° Silver<br />

M<strong>09</strong>701211 70 12° Vit<br />

M<strong>09</strong>702411 70 24° Vit<br />

M<strong>09</strong>704411 70 44° Vit<br />

M<strong>09</strong>706011 70 60° Vit<br />

M<strong>09</strong>701215 70 12° Silver<br />

M<strong>09</strong>702415 70 24° Silver<br />

M<strong>09</strong>704415 70 44° Silver<br />

M<strong>09</strong>706015 70 60° Silver<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 680 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


40<br />

Spotlight 3-fas<br />

Cube<br />

Spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1430701211 70 12° Vit<br />

M1430702411 70 24° Vit<br />

M1430704411 70 44° Vit<br />

M1430706011 70 60° Vit<br />

M1430701215 70 12° Silver<br />

M1430702415 70 24° Silver<br />

M1430704415 70 44° Silver<br />

M1430706015 70 60° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 680 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 41<br />

Slim+<br />

Spotlight med konventionellt driftdon, för metallhalogen<br />

MT-35W/70W. Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M040351201 35 12° Vit<br />

M040352401 35 24° Vit<br />

M040354401 35 44° Vit<br />

M040356001 35 60° Vit<br />

M040351205 35 12° Silver<br />

M040352405 35 24° Silver<br />

M040354405 35 44° Silver<br />

M040356005 35 60° Silver<br />

M040701201 70 12° Vit<br />

M040702401 70 24° Vit<br />

M040704401 70 44° Vit<br />

M040706001 70 60° Vit<br />

M040701205 70 12° Silver<br />

M040702405 70 24° Silver<br />

M040704405 70 44° Silver<br />

M040706005 70 60° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 2<strong>10</strong>0 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T040000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T040000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1-8.


42<br />

Spotlight 3-fas<br />

Slim Flood<br />

Bredstrålande spotlight för metallhalogen MD-70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas<br />

adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TD, HCI-TS.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Driftdon Effekt W Färg<br />

M0507<strong>09</strong>911 Elektroniskt 70 Vit<br />

M0507<strong>09</strong>915 Elektroniskt 70 Silver<br />

M0507<strong>09</strong>901 Konventionellt 70 Vit<br />

M0507<strong>09</strong>905 Konventionellt 70 Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: Elektroniskt don <strong>10</strong><strong>10</strong> g<br />

Konventionellt don 2250 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: RX7s<br />

Driftdon: Elektroniskt eller konventionellt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

T050000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T050000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

MD 70W<br />

Ø m<br />

LUX<br />

0,5<br />

0,74<br />

8263<br />

1,0<br />

1,48<br />

2066<br />

1,5<br />

2,21<br />

918<br />

2,0<br />

2,95<br />

516<br />

2,5<br />

3,69<br />

331<br />

3,0<br />

4,43<br />

230<br />

3,5<br />

5,16<br />

169<br />

4,0<br />

5,90<br />

129<br />

4,5<br />

6,64<br />

<strong>10</strong>2<br />

5,0<br />

7,38<br />

83


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 43<br />

Space<br />

Spotlight för metallhalogen MT-70W/150W. Tillverkad<br />

i gjuten aluminium. Mycket effektiv fasettreflektor.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Driftdon Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M060701211 Elektroniskt 70 12° Vit<br />

M060702411 Elektroniskt 70 24° Vit<br />

M060704411 Elektroniskt 70 44° Vit<br />

M060706011 Elektroniskt 70 60° Vit<br />

M060701215 Elektroniskt 70 12° Silver<br />

M060702415 Elektroniskt 70 24° Silver<br />

M060704415 Elektroniskt 70 44° Silver<br />

M060706015 Elektroniskt 70 60° Silver<br />

M061501201 Konventionellt 150 12° Vit<br />

M061502401 Konventionellt 150 24° Vit<br />

M061504401 Konventionellt 150 44° Vit<br />

M061506001 Konventionellt 150 60° Vit<br />

M061501205 Konventionellt 150 12° Silver<br />

M061502405 Konventionellt 150 24° Silver<br />

M061504405 Konventionellt 150 44° Silver<br />

M061506005 Konventionellt 150 60° Silver<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: Elektroniskt don 1880 g<br />

Konventionellt don 3780 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt eller<br />

konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 5–11.


44<br />

Spotlight 3-fas<br />

Classic<br />

En klassisk armatur för metallhalogen<br />

MT-35W/70W/150W.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och<br />

3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M000700701 70 12° Vit<br />

M000702201 70 24° Vit<br />

M000703001 70 44° Vit<br />

M000702205 70 12° Silver<br />

M000703005 70 24° Silver<br />

M000700705 70 44° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 3000 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass 1<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–11.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Spotlight 3-fas<br />

45<br />

Classic Flood<br />

Bredstrålande spotlight för metallhalogen MD-70W/150W.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TD, HCI-TS.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

Artnr Effekt W Färg LxBxH1xH2<br />

M0007<strong>09</strong>901 70 Vit 218x205x203x284<br />

M0007<strong>09</strong>902 70 Svart 218x205x208x284<br />

M0007<strong>09</strong>905 70 Silver 218x205x208x284<br />

M0015<strong>09</strong>901 150 Vit 193x205x233x303<br />

MD 70W<br />

Ø m<br />

0,74<br />

1,48<br />

2,21<br />

2,95<br />

3,69<br />

4,43<br />

5,16<br />

5,90<br />

6,64<br />

7,38<br />

LUX<br />

8263<br />

2066<br />

918<br />

516<br />

331<br />

230<br />

169<br />

129<br />

<strong>10</strong>2<br />

83<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136,<br />

ljuskurva nr. 18–19.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 3200 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: RX7s<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

L<br />

H1<br />

H2<br />

B


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 47<br />

Foodlight<br />

En spotlight för Mini White SON SDW-TG 50W/<strong>10</strong>0W,<br />

speciellt framtagen för att belysa frukt och grönt, chark,<br />

bröd, blommor och konfektyr m.m.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

S030501211 50 12° Vit<br />

S030502411 50 24° Vit<br />

S030504411 50 44° Vit<br />

S030506011 50 60° Vit<br />

S030501215 50 12° Silver<br />

S030502415 50 24° Silver<br />

S030504415 50 44° Silver<br />

S030506015 50 60° Silver<br />

S03<strong>10</strong>01211 <strong>10</strong>0 12° Vit<br />

S03<strong>10</strong>02411 <strong>10</strong>0 24° Vit<br />

S03<strong>10</strong>04411 <strong>10</strong>0 44° Vit<br />

S03<strong>10</strong>06011 <strong>10</strong>0 60° Vit<br />

S03<strong>10</strong>01215 <strong>10</strong>0 12° Silver<br />

S03<strong>10</strong>02415 <strong>10</strong>0 24° Silver<br />

S03<strong>10</strong>04415 <strong>10</strong>0 44° Silver<br />

S03<strong>10</strong>06015 <strong>10</strong>0 60° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 50W/<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 1300 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit<br />

T25<strong>10</strong>00<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

82731<br />

20683<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

68538<br />

17135<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

46570<br />

11643<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

12281<br />

3070<br />

1,5<br />

0,26<br />

9192<br />

1,5<br />

0,56<br />

7615<br />

1,5<br />

0,80<br />

5174<br />

1,5<br />

1,16<br />

1365<br />

2,0<br />

0,34<br />

5171<br />

2,0<br />

0,72<br />

4284<br />

2,0<br />

1,08<br />

2911<br />

2,0<br />

1,52<br />

768<br />

2,5<br />

0,42<br />

33<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,92<br />

2742<br />

2,5<br />

1,32<br />

1863<br />

2,5<br />

1,90<br />

491<br />

3,0<br />

0,52<br />

2298<br />

3,0<br />

1,08<br />

1904<br />

3,0<br />

1,60<br />

1294<br />

3,0<br />

2,28<br />

341<br />

3,5<br />

0,60<br />

1688<br />

3,5<br />

1,28<br />

1399<br />

3,5<br />

1,86<br />

950<br />

3,5<br />

2,66<br />

251<br />

4,0<br />

0,68<br />

1293<br />

4,0<br />

1,44<br />

<strong>10</strong>71<br />

4,0<br />

2,12<br />

728<br />

4,0<br />

3,02<br />

192<br />

4,5<br />

0,76<br />

<strong>10</strong>21<br />

4,5<br />

1,62<br />

846<br />

4,5<br />

2,40<br />

575<br />

4,5<br />

3,40<br />

152<br />

5,0<br />

0,86<br />

827<br />

5,0<br />

1,80<br />

685<br />

5,0<br />

2,66<br />

466<br />

5,0<br />

3,78<br />

123<br />

För fler ljuskurvor se sid. 138, ljuskurva nr. 38–45.


48<br />

Spotlight 3-fas<br />

Slim Mini Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 24°<br />

och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

H14502401 50 24° Vit<br />

H14502402 50 24° Svart<br />

H14502405 50 24° Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 400 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 49<br />

Clamp Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 36°.<br />

Med klämfäste och 3 m sladd och stickpropp.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

H04353891 50 36° Vit<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Aluminium/plast<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit<br />

Vikt: 450 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: Klämma<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


50<br />

Spotlight 3-fas<br />

Classic-L Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 24°<br />

och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

H50502401 50 24° Vit<br />

H50502402 50 24° Svart<br />

H50502405 50 24° Silver<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 630 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 51<br />

Classic Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 24°<br />

och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

H00502401 50 24° Vit<br />

H00502402 50 24° Svart<br />

H00502405 50 24° Silver<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 570 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


52<br />

Spotlight 3-fas<br />

Pro-L Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 24°<br />

och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

H51502401 50 24° Vit<br />

H51502402 50 24° Svart<br />

H51502405 50 24° Silver<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 630 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Spotlight 3-fas 53<br />

Pro Halogen<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla 12V 50W 24°<br />

och 3-fas adapter.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

H01502401 50 24° Vit<br />

H01502402 50 24° Svart<br />

H01502405 50 24° Silver<br />

MR16 50W<br />

<strong>10</strong>°<br />

Ø m<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,53<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

LUX<br />

52424<br />

13<strong>10</strong>6<br />

5825<br />

3276<br />

2<strong>09</strong>7<br />

1456<br />

<strong>10</strong>70<br />

819<br />

647<br />

524<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

MR16 50W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,43<br />

0,65<br />

0,86<br />

1,08<br />

1,29<br />

1,51<br />

1,73<br />

1,94<br />

2,16<br />

LUX<br />

17596<br />

4399<br />

1955<br />

1<strong>10</strong>0<br />

704<br />

489<br />

359<br />

275<br />

217<br />

176<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V/12V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 660 g inkl. ljuskälla<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Sockel: GU5,3<br />

Spridningsvinkel: <strong>10</strong>°/24°/36°/60°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

36°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

8797<br />

2199<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MR16 50W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,33<br />

0,65<br />

LUX<br />

4400<br />

1<strong>10</strong>0<br />

1,5<br />

0,98<br />

977<br />

1,5<br />

0,98<br />

489<br />

2,0<br />

1,30<br />

550<br />

2,0<br />

1,30<br />

275<br />

2,5<br />

1,63<br />

352<br />

2,5<br />

1,63<br />

176<br />

3,0<br />

1,95<br />

244<br />

3,0<br />

1,95<br />

122<br />

3,5<br />

2,28<br />

180<br />

3,5<br />

2,28<br />

90<br />

4,0<br />

2,60<br />

137<br />

4,0<br />

2,60<br />

69<br />

4,5<br />

2,93<br />

1<strong>09</strong><br />

4,5<br />

2,93<br />

54<br />

5,0<br />

3,25<br />

88<br />

5,0<br />

3,25<br />

44


54 3-fasskenor & detaljer<br />

Global Trac<br />

3-fas skenor & detaljer<br />

Material: Aluminium<br />

Färg: Vit/Svart/Aluminium<br />

Spänning: 230/400V 16A, 11,1kW<br />

Anslutning: Till separat beställd kopplingsdetalj.<br />

Montage: Skruv med kulhuvud max ¬ 8,2 mm används. Kan också monteras med fästklammer, beslag för<br />

<br />

Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänheten,<br />

t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm från golvet vid såväl horisontell<br />

som vertikal montering.<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

1. Utanpåliggande kontaktskenor<br />

Artnr Benämning Färg Längd mm<br />

9978370 XTS 4<strong>10</strong>0-3 Vit <strong>10</strong>00<br />

9978372 XTS 4200-3 Vit 2000<br />

9978374 XTS 4300-3 Vit 3000<br />

9978376 XTS 4400-3 Vit 4000<br />

9978970 XTS 4<strong>10</strong>0-2 Svart <strong>10</strong>00<br />

9978972 XTS 4200-2 Svart 2000<br />

9978974 XTS 4300-2 Svart 3000<br />

9978976 XTS 4400-2 Svart 4000<br />

9978371 XTS 4<strong>10</strong>0-1 Grå <strong>10</strong>00<br />

9978373 XTS 4200-1 Grå 2000<br />

9978375 XTS 4300-1 Grå 3000<br />

9978377 XTS 4400-1 Grå 4000<br />

XTS<br />

L1 L2<br />

N L3<br />

31,5<br />

32,5<br />

2. Infällda kontaktskenor<br />

Artnr Benämning Färg Längd mm<br />

19<strong>10</strong>5<strong>10</strong>3 XTSF 4<strong>10</strong>0-3 Vit <strong>10</strong>00<br />

19<strong>10</strong>5203 XTSF 4200-3 Vit 2000<br />

19<strong>10</strong>5303 XTSF 4300-3 Vit 3000<br />

19<strong>10</strong>5403 XTSF 4400-3 Vit 4000<br />

19<strong>10</strong>5<strong>10</strong>2 XTSF 4<strong>10</strong>0-2 Svart <strong>10</strong>00<br />

19<strong>10</strong>5202 XTSF 4200-2 Svart 2000<br />

19<strong>10</strong>5302 XTSF 4300-2 Svart 3000<br />

19<strong>10</strong>5402 XTSF 4400-2 Svart 4000<br />

19<strong>10</strong>5<strong>10</strong>1 XTSF 4<strong>10</strong>0-1 Grå <strong>10</strong>00<br />

19<strong>10</strong>5201 XTSF 4200-1 Grå 2000<br />

19<strong>10</strong>5301 XTSF 4300-1 Grå 3000<br />

19<strong>10</strong>5401 XTSF 4400-1 Grå 4000<br />

XTSF<br />

L1 L2<br />

N L3<br />

56<br />

32,5


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> 3-fasskenor & detaljer<br />

55<br />

3. Nätanslutningar/ändstycken<br />

1<br />

4<br />

2<br />

3<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

9978379 Nätanslutning Vit XTS 11-3 1<br />

9978380 Nätanslutning Vit XTS 12-3 1<br />

9978381 Mittanslutning Vit XTS 14-3 2<br />

9978390 Ändstycke Vit XTS 41-3 3<br />

9978979 Nätanslutning Svart XTS 11-2 1<br />

9978980 Nätanslutning Svart XTS 12-2 1<br />

9978981 Mittanslutning Svart XTS 14-2 2<br />

9978990 Ändstycke Svart XTS 41-2 3<br />

9978359 Nätanslutning Grå XTS 11-1 1<br />

9978360 Nätanslutning Grå XTS 12-1 1<br />

9978361 Mittanslutning Grå XTS 14-1 2<br />

9978350 Ändstycke Grå XTS 41-1 3<br />

19172<strong>10</strong>3 Täckplatta för infälld Vit XTSF <strong>10</strong>-3 4<br />

19172<strong>10</strong>2 Täckplatta för infälld Svart XTSF <strong>10</strong>-2 4<br />

4. Skarvstycken<br />

1<br />

2<br />

4<br />

3<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

9978385 L-skarv Vit XTS 34-3 1<br />

9978386 L-skarv Vit XTS 35-3 1<br />

9978985 L-skarv Svart XTS 34-2 1<br />

9978986 L-skarv Svart XTS 35-2 1<br />

9978365 L-skarv Grå XTS 34-1 1<br />

9978366 L-skarv Grå XTS 35-1 1<br />

9978389 T-skarv Vit XTS 37-3 2<br />

9978391 T-skarv Vit XTS 39-3 2<br />

9978392 T-skarv Vit XTS 40-3 2<br />

9978388 T-skarv Vit XTS 36-3 2<br />

9978989 T-skarv Svart XTS 37-2 2<br />

9978992 T-skarv Svart XTS 39-2 2<br />

9978988 T-skarv Svart XTS 40-2 2<br />

9978991 T-skarv Svart XTS 36-2 2<br />

9978369 T-skarv Grå XTS 37-1 2<br />

9978351 T-skarv Grå XTS 39-1 2<br />

9978352 T-skarv Grå XTS 40-1 2<br />

9978368 T-skarv Grå XTS 36-1 2<br />

9978387 X-skarv Vit XTS 38-3 3<br />

9978987 X-skarv Svart XTS 38-2 3<br />

9978367 X-skarv Grå XTS 38-1 3<br />

19172303 Täckplatta för infälld Vit XTSF 30-3 4<br />

19172302 Täckplatta för infälld Svart XTSF 30-2 4


56 3-fasskenor & detaljer<br />

3<br />

1<br />

2<br />

5. Skarvstycken Flex<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

9978382 Rakskarv Vit XTS 21-3 1<br />

9978982 Rakskarv Svart XTS 21-2 1<br />

9978362 Rakskarv Grå XTS 21-1 1<br />

9978383 Flexskarv Vit XTS 23-3 2<br />

9978983 Flexskarv Svart XTS 23-2 2<br />

9978363 Flexskarv Grå XTS 23-1 2<br />

9978384 Vridskarv Vit XTS 24-2 3<br />

9978984 Vridskarv Svart XTS 24-2 3<br />

9978364 Vridskarv Grå XTS 24-1 3<br />

2<br />

1<br />

5<br />

3<br />

4<br />

6. Adapter<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

9978419 Multiadapter Vit XTSA 68-3 1<br />

9978418 Multiadapter Svart XTSA 68-2 1<br />

9978415 Multiadapter Grå XTSA 68-1 1<br />

9978422 Fixpoint Vit XTSA 70-3 2<br />

9978423 Fixpoint Svart XTSA 70-2 2<br />

9978421 Fixpoint Grå XTSA 70-1 2<br />

9978416<br />

9978412<br />

Adapter, 2,5 m spiralsladd<br />

med jordat uttag<br />

Adapter, jordat<br />

lamputtag, krok<br />

Vit XTSA 68 3<br />

Vit XTS 68 4<br />

9978070 Böjverktyg Blå XTSV 12 5<br />

7. Wirefästen<br />

Artnr<br />

Beskrivning<br />

9992611 Wire obelagd 30 m<br />

9992623 Wirelås 3,5 mm<br />

720254<br />

Wire snabblås max 15 kg<br />

inkl. 5 m wire,<br />

exkl. takfäste SKB12<br />

4<br />

1<br />

3<br />

2<br />

8. Takfästen<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

9978075 Takfäste Vit SKB 12-3 1<br />

9978076 Takfäste Svart SKB 12-2 1<br />

9978074 Takfäste Grå SKB 12-1 1<br />

9978571 Takfäste för bärprofil Vit SKB 12 2<br />

9978305 Takskål Vit SKB 30-3 3<br />

9978304 Takskål Svart SKB 30-2 3<br />

9978306 Upphängningswajer 1,5 m – SKB 34 4<br />

1<br />

5<br />

2<br />

4<br />

3<br />

9. Fästen/skarvstöd<br />

Artnr Beskrivning Färg Benmämning Bild<br />

9978071 Wirefäste Vit SKB 16-3 1<br />

9978079 Wirefäste Grå SKB 16-1 1<br />

9978072 Skarvstöd Vit SKB 18-3 2<br />

9978077 Skarvstöd Grå SKB 18-1 2<br />

9978080 Väggkonsol Vit SKB 21-3 3<br />

9978078 Väggkonsol Grå SKB 21-1 3<br />

9978084 Armaturfäste Grå XTAO 16 4<br />

9978073 Fäste inkl. krok Vit XTAK 14 5


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> 3-fasskenor & detaljer<br />

57<br />

Global Trac Control Plus<br />

– Kontaktskena för Dali styrning<br />

<strong>10</strong>. Kontaktskena<br />

Artnr Benämning Färg Längd mm<br />

19127<strong>10</strong>3 GNC 7<strong>10</strong>0-3 Vit <strong>10</strong>00<br />

19127203 GNC 7200-3 Vit 2000<br />

19127303 GNC 7300-3 Vit 3000<br />

19127403 GNC 7400-3 Vit 4000<br />

19127<strong>10</strong>1 GNC 7<strong>10</strong>0-1 Grå <strong>10</strong>00<br />

19127201 GNC 7200-1 Grå 2000<br />

19127301 GNC 7300-1 Grå 3000<br />

19127401 GNC 7400-1 Grå 4000<br />

1<br />

11. Nätanslutningar/ändstycken<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

1<br />

1<br />

2<br />

19128113 Nätanslutning Vit GNC 11-3 1<br />

19128123 Nätanslutning Vit GNC 12-3 1<br />

19128111 Nätanslutning Grå GNC 11-1 1<br />

19128121 Nätanslutning Grå GNC 12-1 1<br />

19128413 Ändstycke Vit GNC 41-3 2<br />

19128411 Ändstycke Grå GNC 41-1 2<br />

12. Skarvstycken<br />

Artnr Beskrivning Färg Benämning Bild<br />

1<br />

4 3<br />

2<br />

19128143 Mittskarv Vit GNC 14-3 1<br />

19128141 Mittskarv Grå GNC 14-1 1<br />

19128343 L-skarv Vit GNC 34-3 2<br />

19128353 L-skarv Vit GNC 35-3 2<br />

19128341 L-skarv Grå GNC 34-1 2<br />

19128351 L-skarv Grå GNC 35-1 2<br />

19128373 T-skarv Vit GNC 37-3 3<br />

19128403 T-skarv Vit GNC 40-3 3<br />

19128371 T-skarv Grå GNC 37-1 3<br />

19128401 T-skarv Grå GNC 40-1 3<br />

19128383 X-skarv Vit GNC 38-3 4<br />

19128381 X-skarv Alu GNC 38-1 4<br />

1<br />

13. Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Färg Benmämning Bild<br />

19128900 Dali kontrollpanel – GNC DP 1<br />

19121683 Adapter Vit GC 68-3 2<br />

19121682 Adapter Svart GC 68-2 2<br />

2


Infällda Spotlights/Downlights


60 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Square Small TC<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-20W/35W/70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar 360° och riktbar i 50°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TC, HCI-TC, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M17035<strong>09</strong>11 1x35 9° Vit<br />

M170352511 1x35 25° Vit<br />

M170353511 1x35 35° Vit<br />

M17035<strong>09</strong>15 1x35 9° Silver<br />

M170352515 1x35 25° Silver<br />

M170353515 1x35 35° Silver<br />

M170235<strong>09</strong>11 2x35 9° Vit<br />

M1702352511 2x35 25° Vit<br />

M1702353511 2x35 35° Vit<br />

M170235<strong>09</strong>15 2x35 9° Silver<br />

M1702352515 2x35 25° Silver<br />

M1702353515 2x35 35° Silver<br />

M170335<strong>09</strong>11 3x35 9° Vit<br />

M1703352511 3x35 25° Vit<br />

M1703353511 3x35 35° Vit<br />

M170335<strong>09</strong>15 3x35 9° Silver<br />

M1703352515 3x35 25° Silver<br />

M1703353515 3x35 35° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 20W/35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 9°/25°/35°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Håltagning: 115x115, 240x115, 360x115 mm<br />

Riktbar: 50°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19920329 Driftdon 20 –<br />

M19904433 Driftdon 35 –<br />

M19904533 Driftdon 70 –<br />

355987 Montageskiva – 115x115<br />

355988 Montageskiva – 240x115<br />

355989 Montageskiva – 360x115<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

9°<br />

Ø m<br />

0,14<br />

0,28<br />

LUX<br />

68<strong>09</strong>4<br />

17024<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

25°<br />

Ø m<br />

0,20<br />

0,42<br />

LUX<br />

44554<br />

1113 9<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

35°<br />

Ø m<br />

0,22<br />

0,50<br />

LUX<br />

35603<br />

8901<br />

1,5<br />

0,40<br />

7566<br />

1,5<br />

0,64<br />

4950<br />

1,5<br />

0,74<br />

3956<br />

2,0<br />

0,56<br />

4256<br />

2,0<br />

0,86<br />

2785<br />

2,0<br />

0,98<br />

2225<br />

2,5<br />

0,68<br />

2724<br />

2,5<br />

1,04<br />

1782<br />

2,5<br />

1,20<br />

1424<br />

3,0<br />

0,80<br />

1892<br />

3,0<br />

1,24<br />

1238<br />

3,0<br />

1,46<br />

989<br />

3,5<br />

0,96<br />

1390<br />

3,5<br />

1,48<br />

9<strong>09</strong><br />

3,5<br />

1,72<br />

727<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

1,06<br />

1,20<br />

1,32<br />

<strong>10</strong>64<br />

841<br />

681<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

1,68<br />

1,88<br />

2,08<br />

696<br />

550<br />

446<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

1,96<br />

2,20<br />

2,44<br />

556<br />

440<br />

356<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137,<br />

ljuskurva nr. 20–25.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

61<br />

Square<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar 360° och riktbar i 55°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Squarearmaturen finns också för 3-fas skena och i pendlat<br />

utförande.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1701351201 1x35 12° Vit<br />

M1701352401 1x35 24° Vit<br />

M1701354401 1x35 44° Vit<br />

M1701701201 1x70 12° Vit<br />

M1701702401 1x70 24° Vit<br />

M1701704401 1x70 44° Vit<br />

M1701701205 1x70 12° Silver<br />

M1701702405 1x70 24° Silver<br />

M1701704405 1x70 44° Silver<br />

M1701706005 1x70 60° Silver<br />

M3492701201 2x70 12° Vit<br />

M3492702401 2x70 24° Vit<br />

M3492704401 2x70 44° Vit<br />

M3492701205 2x70 12° Silver<br />

M3492702405 2x70 24° Silver<br />

M3492704405 2x70 44° Silver<br />

M3492706005 2x70 60° Silver<br />

M3754701205 4x70 12° Silver<br />

M3754702405 4x70 24° Silver<br />

M3754704405 4x70 44° Silver<br />

M3754706005 4x70 60° Silver<br />

Material: Metall/Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Håltagning: 180x180, 350x180, 530x180, 350x350 mm<br />

Vridbar: 360°<br />

Riktbar: 55°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

355990 Montageskiva – 180x180<br />

355991 Montageskiva – 180x350<br />

355992 Montageskiva – 180x530<br />

355995 Montageskiva – 350x350<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,68<br />

0,76<br />

0,86<br />

3273<br />

2586<br />

2<strong>09</strong>5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

1,44<br />

1,62<br />

1,80<br />

1<strong>09</strong>2<br />

862<br />

699<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

2,12<br />

2,40<br />

2,66<br />

583<br />

461<br />

373<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

3,02<br />

3,40<br />

3,78<br />

337<br />

266<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136,<br />

ljuskurva nr. 1–8.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

63<br />

Circle<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-35W/<br />

70W/150W. Tillverkad helt i aluminium. Har en mycket<br />

effektiv fasettreflektor. Vridbar i 360° och riktbar 55°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite,<br />

SDW-TG, CDM-R111, HCI-R111.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M295351201 35 12° Vit<br />

M295352401 35 24° Vit<br />

M295354401 35 44° Vit<br />

M295356001 35 60° Vit<br />

M295351205 35 12° Silver<br />

M295352405 35 24° Silver<br />

M295354405 35 44° Silver<br />

M295356005 35 60° Silver<br />

M295701201 70 12° Vit<br />

M295702401 70 24° Vit<br />

M295704401 70 44° Vit<br />

M295706001 70 60° Vit<br />

M295701205 70 12° Silver<br />

M295702405 70 24° Silver<br />

M295704405 70 44° Silver<br />

M295706005 70 60° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 195 mm<br />

Vridbar: 360°<br />

Riktbar: 55°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek Ø mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18930329 Driftdon Konventionellt 35 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

355999 Montageskiva – 195<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–11.


64 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Neptunus Mini<br />

En mindre infälld justerbar spotlight för metallhalogen<br />

MT-20W/35W. Tillverkad helt i aluminium. Har<br />

en mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar i 350° och<br />

riktbar 42°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och elektroniskt<br />

driftdon.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M177201211 20 12° Vit<br />

M177202411 20 24° Vit<br />

M177203411 20 34° Vit<br />

M177201215 20 12° Silver<br />

M177202415 20 24° Silver<br />

M177203515 20 34° Silver<br />

M177351211 35 12° Vit<br />

M177352411 35 24° Vit<br />

M177353411 35 34° Vit<br />

M177351215 35 12° Silver<br />

M177352415 35 24° Silver<br />

M177353415 35 34° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 20W/35W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: PGJ5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/34°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Håltagning: 115 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 42°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355984 Montageskiva 115–155–170<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,12<br />

0,22<br />

LUX<br />

32276<br />

8069<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

12830<br />

3207<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

34°<br />

Ø m<br />

0,28<br />

0,56<br />

LUX<br />

9744<br />

2436<br />

1,5<br />

0,32<br />

3586<br />

1,5<br />

0,52<br />

1426<br />

1,5<br />

0,84<br />

<strong>10</strong>83<br />

2,0<br />

0,44<br />

2017<br />

2,0<br />

0,70<br />

802<br />

2,0<br />

1,12<br />

6<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,54<br />

1291<br />

2,5<br />

0,88<br />

513<br />

2,5<br />

1,40<br />

390<br />

3,0<br />

0,66<br />

897<br />

3,0<br />

1,04<br />

356<br />

3,0<br />

1,68<br />

271<br />

3,5<br />

0,76<br />

659<br />

3,5<br />

1,22<br />

262<br />

3,5<br />

1,94<br />

199<br />

4,0<br />

0,88<br />

504<br />

4,0<br />

1,38<br />

200<br />

4,0<br />

2,22<br />

152<br />

4,5<br />

0,98<br />

398<br />

4,5<br />

1,56<br />

158<br />

4,5<br />

2,50<br />

120<br />

5,0<br />

1,08<br />

323<br />

5,0<br />

1,72<br />

128<br />

5,0<br />

2,78<br />

97<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 26–31.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

65<br />

Neptunus<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-35W/70W/<br />

150W. Tillverkad helt i aluminium. Har en mycket effektiv<br />

fasettreflektor. Vridbar i 350° och riktbar 40°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite, SDW-TG.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1780352411 35 24° Vit<br />

M1780354411 35 44° Vit<br />

M1780352415 35 24° Silver<br />

M1780354415 35 44° Silver<br />

M1780702411 70 24° Vit<br />

M1780704411 70 44° Vit<br />

M1780702415 70 24° Silver<br />

M1780704415 70 44° Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Håltagning: 192 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 40°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18930329 Driftdon Konventionellt 35 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

355192 Montageskiva enkel – 192<br />

356192 Montageskiva dubbel – 2x192<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–11.


66 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Mega<br />

Infälld och justerbar spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Vridbar 350° och riktbar i 63°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M2220351301 35 13° Vit<br />

M2220352301 35 23° Vit<br />

M2220354601 35 46° Vit<br />

M2220351305 35 13° Silver<br />

M2220352305 35 23° Silver<br />

M2220354605 35 46° Silver<br />

M2220701301 70 13° Vit<br />

M2220702301 70 23° Vit<br />

M2220704601 70 46° Vit<br />

M2220701305 70 13° Silver<br />

M2220702305 70 23° Silver<br />

M2220704605 70 46° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 13°/23°/46°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 222 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 63°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18930329 Driftdon Konventionellt 35 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

355983 Montageskiva – 200–222–254<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

13°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,20<br />

LUX<br />

206158<br />

51539<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

23°<br />

Ø m<br />

0,17<br />

0,33<br />

LUX<br />

74395<br />

18599<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

46°<br />

Ø m<br />

0,34<br />

0,69<br />

LUX<br />

17186<br />

4297<br />

1,5<br />

0,29<br />

22906<br />

1,5<br />

0,50<br />

8266<br />

1,5<br />

1,03<br />

19<strong>10</strong><br />

2,0<br />

0,39<br />

12885<br />

2,0<br />

0,66<br />

4650<br />

2,0<br />

1,38<br />

<strong>10</strong>74<br />

2,5<br />

0,49<br />

8246<br />

2,5<br />

0,83<br />

2976<br />

2,5<br />

1,72<br />

687<br />

3,0<br />

0,59<br />

5727<br />

3,0<br />

0,99<br />

2067<br />

3,0<br />

2,06<br />

477<br />

3,5<br />

0,69<br />

4207<br />

3,5<br />

1,16<br />

1518<br />

3,5<br />

2,41<br />

351<br />

4,0<br />

0,78<br />

3221<br />

4,0<br />

1,32<br />

1162<br />

4,0<br />

2,75<br />

269<br />

4,5<br />

0,88<br />

2545<br />

4,5<br />

1,46<br />

918<br />

4,5<br />

3,<strong>10</strong><br />

212<br />

5,0<br />

0,98<br />

2062<br />

5,0<br />

1,65<br />

744<br />

5,0<br />

3,44<br />

172<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 12–17.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

67<br />

Mega White SON<br />

Infälld och justerbar spotlight för STH-50W/<strong>10</strong>0W.<br />

Vridbar 350° och riktbar i 63°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

S2220502801 50 23° Vit<br />

S2220503601 50 46° Vit<br />

S2220502805 50 23° Silver<br />

S2220503605 50 46° Silver<br />

S222<strong>10</strong>02801 <strong>10</strong>0 23° Vit<br />

S222<strong>10</strong>03601 <strong>10</strong>0 46° Vit<br />

S222<strong>10</strong>02805 <strong>10</strong>0 23° Silver<br />

S222<strong>10</strong>03605 <strong>10</strong>0 46° Silver<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 50W/<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: PG12-1<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 23°/46°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 222 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 63°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

S18941329 Driftdon Konventionellt 50 –<br />

S18942329 Driftdon Konventionellt <strong>10</strong>0 –<br />

355983 Montageskiva – 200–222–254<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

13°<br />

Ø m<br />

0,11<br />

0,22<br />

LUX<br />

<strong>10</strong>3008<br />

25752<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

23°<br />

Ø m<br />

0,21<br />

0,42<br />

LUX<br />

28416<br />

7<strong>10</strong>4<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

46°<br />

Ø m<br />

0,37<br />

0,73<br />

LUX<br />

13018<br />

3254<br />

1,5<br />

0,34<br />

11445<br />

1,5<br />

0,62<br />

3157<br />

1,5<br />

1,<strong>10</strong><br />

1446<br />

2,0<br />

0,45<br />

6438<br />

2,0<br />

0,83<br />

1776<br />

2,0<br />

1,46<br />

814<br />

2,5<br />

0,56<br />

4120<br />

2,5<br />

1,04<br />

1137<br />

2,5<br />

1,83<br />

521<br />

3,0<br />

0,67<br />

2861<br />

3,0<br />

1,25<br />

789<br />

3,0<br />

2,20<br />

362<br />

3,5<br />

0,78<br />

2<strong>10</strong>2<br />

3,5<br />

1,46<br />

580<br />

3,5<br />

2,56<br />

266<br />

4,0<br />

0,90<br />

16<strong>10</strong><br />

4,0<br />

1,66<br />

444<br />

4,0<br />

2,93<br />

203<br />

4,5<br />

1,01<br />

1272<br />

4,5<br />

1,87<br />

351<br />

4,5<br />

3,30<br />

161<br />

5,0<br />

1,12<br />

<strong>10</strong>30<br />

5,0<br />

2,08<br />

284<br />

5,0<br />

3,67<br />

130<br />

För fler ljuskurvor se sid. 138, ljuskurva nr. 46–51.


68 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Mini Master DL<br />

En mindre infälld justerbar spotlight för metallhalogen.<br />

Vridbar 350° och riktbar i 45°.<br />

Levereras inklusive driftdon och monterad ljuskälla<br />

CDM-Tm 20W som i det närmaste motsvarar en<br />

halogenspotlight på 75W.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1<strong>10</strong>201201 20 12° Vit<br />

M1<strong>10</strong>202401 20 24° Vit<br />

M1<strong>10</strong>203401 20 34° Vit<br />

M1<strong>10</strong>201205 20 12° Silver<br />

M1<strong>10</strong>202405 20 24° Silver<br />

M1<strong>10</strong>203405 20 34° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 20W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: PGJ5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/34°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass II<br />

Håltagning: 95 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 45°<br />

T120000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit –<br />

T120000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver –<br />

355982 Montageskiva 75–90–1<strong>10</strong>–127<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,12<br />

0,22<br />

LUX<br />

32276<br />

8069<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

12830<br />

3207<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MTm 20W<br />

34°<br />

Ø m<br />

0,28<br />

0,56<br />

LUX<br />

9744<br />

2436<br />

1,5<br />

0,32<br />

3586<br />

1,5<br />

0,52<br />

1426<br />

1,5<br />

0,84<br />

<strong>10</strong>83<br />

2,0<br />

0,44<br />

2017<br />

2,0<br />

0,70<br />

802<br />

2,0<br />

1,12<br />

6<strong>09</strong><br />

2,5<br />

0,54<br />

1291<br />

2,5<br />

0,88<br />

513<br />

2,5<br />

1,40<br />

390<br />

3,0<br />

0,66<br />

897<br />

3,0<br />

1,04<br />

356<br />

3,0<br />

1,68<br />

271<br />

3,5<br />

0,76<br />

659<br />

3,5<br />

1,22<br />

262<br />

3,5<br />

1,94<br />

199<br />

4,0<br />

0,88<br />

504<br />

4,0<br />

1,38<br />

200<br />

4,0<br />

2,22<br />

152<br />

4,5<br />

0,98<br />

398<br />

4,5<br />

1,56<br />

158<br />

4,5<br />

2,50<br />

120<br />

5,0<br />

1,08<br />

323<br />

5,0<br />

1,72<br />

128<br />

5,0<br />

2,78<br />

97<br />

För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr. 26–31.


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

69<br />

Master+<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-35W/70W.<br />

Fungerar utmärkt som allmänljus i infällt läge tack vare den<br />

svarta baffelringen. Mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar<br />

350° och riktbar i 60°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite,<br />

SDW-TG.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vin kel<br />

M1800351201 35 12° Vit<br />

M1800352401 35 24° Vit<br />

M1800354401 35 44° Vit<br />

M1800356001 35 60° Vit<br />

M1800351205 35 12° Silver<br />

M1800352405 35 24° Silver<br />

M1800354405 35 44° Silver<br />

M1800356005 35 60° Silver<br />

M1800701201 70 12° Vit<br />

M1800702401 70 24° Vit<br />

M1800704401 70 44° Vit<br />

M1800706001 70 60° Vit<br />

M1800701205 70 12° Silver<br />

M1800702405 70 24° Silver<br />

M1800704405 70 44° Silver<br />

M1800706005 70 60° Silver<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 155 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 60°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18930329 Driftdon Konventionellt 35 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

T180000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit – –<br />

T180000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver – –<br />

355984 Montageskiva – 130–155–170<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


70 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Smart Mini<br />

En mindre infälld och justerbar spotlight för metallhalogen<br />

MT-35W. Mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar 360° och<br />

riktbar i 40°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TC, HCI-TC, Shoplight, Elite<br />

Finns i färgerna vit, silver och svart.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med snabbkoppling<br />

på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M130035<strong>09</strong>11 35 9° Vit<br />

M1300352511 35 25° Vit<br />

M130035<strong>09</strong>15 35 9° Silver<br />

M1300352515 35 25° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek Ø mm<br />

M19904433 Driftdon Elektroniskt 35 –<br />

355986 Montageskiva – 130<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 35W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G8,5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 9°/25°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 130 mm<br />

Vridbar: 360°<br />

Riktbar: 40°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 35W<br />

9°<br />

Ø m<br />

0,14<br />

0,28<br />

LUX<br />

56577<br />

14144<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 35W<br />

25°<br />

Ø m<br />

0,20<br />

0,42<br />

LUX<br />

22647<br />

5662<br />

1,5<br />

0,40<br />

6286<br />

1,5<br />

0,64<br />

2516<br />

2,0<br />

0,56<br />

3536<br />

2,0<br />

0,86<br />

1415<br />

2,5<br />

0,68<br />

2263<br />

2,5<br />

1,04<br />

906<br />

3,0<br />

0,80<br />

1572<br />

3,0<br />

1,24<br />

629<br />

3,5<br />

0,96<br />

1155<br />

3,5<br />

1,48<br />

462<br />

4,0<br />

1,06<br />

884<br />

4,0<br />

1,68<br />

354<br />

4,5<br />

1,20<br />

698<br />

4,5<br />

1,88<br />

280<br />

5,0<br />

1,32<br />

566<br />

5,0<br />

2,08<br />

226


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

71<br />

Smart+<br />

Infälld justerbar spotlight för metallhalogen MT-70W.<br />

Mycket effektiv fasettreflektor. Vridbar 350° och<br />

riktbar i 63°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla och snabbkoppling.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel<br />

med snabbkoppling på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1600701201 70 12° Vit<br />

M1600702401 70 24° Vit<br />

M1600704401 70 44° Vit<br />

M1600706001 70 60° Vit<br />

M1600701205 70 12° Silver<br />

M1600702405 70 24° Silver<br />

M1600704405 70 44° Silver<br />

M1600706005 70 60° Silver<br />

Material: Termoplast/aluminium<br />

Effekt: 70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Håltagning: 160 mm<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 63°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

T160000<strong>10</strong>1 Bländskydd Vit – –<br />

T160000<strong>10</strong>5 Bländskydd Silver – –<br />

355984 Montageskiva – 130–155–170<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


72 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Wide<br />

<br />

Ställbar i 40°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla CDM-TD.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-TD, HCI-TD.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel med<br />

snabbkoppling på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

M2450704001 70 Vit<br />

M2450704005 70 Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70 –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70 –<br />

355966 Montageskiva – 137x247<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: 70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: RX7s<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Håltagning: 137x247 mm<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Ställbar: 40°<br />

m<br />

MD 70W<br />

Ø m<br />

LUX<br />

0,5<br />

0,74<br />

8263<br />

1,0<br />

1,48<br />

2066<br />

1,5<br />

2,21<br />

918<br />

2,0<br />

2,95<br />

516<br />

2,5<br />

3,69<br />

331<br />

3,0<br />

4,43<br />

230<br />

3,5<br />

5,16<br />

169<br />

4,0<br />

5,90<br />

129<br />

4,5<br />

6,64<br />

<strong>10</strong>2<br />

5,0<br />

7,38<br />

83


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

73<br />

Wide White SON<br />

<br />

Ställbar i 40°.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla SDW-T.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel<br />

med snabbkoppling på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

S245<strong>10</strong>04001 <strong>10</strong>0 Vit<br />

S245<strong>10</strong>04005 <strong>10</strong>0 Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

S18942329 Driftdon Konventionellt <strong>10</strong>0 –<br />

355966 Montageskiva – 137x247<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: <strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: PG12-1<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Håltagning: 247x137 mm<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Ställbar: 40°<br />

m<br />

STH <strong>10</strong>0W<br />

Ø m<br />

LUX<br />

0,5<br />

0,74<br />

6356<br />

1,0<br />

1,48<br />

1589<br />

1,5<br />

2,21<br />

706<br />

2,0<br />

2,95<br />

397<br />

2,5<br />

3,69<br />

255<br />

3,0<br />

4,43<br />

177<br />

3,5<br />

5,16<br />

130<br />

4,0<br />

5,90<br />

99<br />

4,5<br />

6,64<br />

79<br />

5,0<br />

7,38<br />

64


74 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Strong<br />

<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, SDW-T,<br />

Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Driftdonet levereras monterat med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp på primärsidan och 20 cm kabel<br />

med snabbkoppling på sekundärsidan.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

M1580701301 70 13° Vit<br />

M1580702301 70 23° Vit<br />

M1580704601 70 46° Vit<br />

M1580701305 70 13° Silver<br />

M1580702305 70 23° Silver<br />

M1580704605 70 46° Silver<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: 35W/70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt/Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 13°/23°/46°<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Håltagning: 158 mm<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Effekt W Hålstorlek mm<br />

M19904533 Driftdon Elektroniskt 70W –<br />

M18931329 Driftdon Konventionellt 70W –<br />

355984 Montageskiva – 130–155–170<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

13°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,20<br />

LUX<br />

206158<br />

51539<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

23°<br />

Ø m<br />

0,17<br />

0,33<br />

LUX<br />

74395<br />

18599<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

46°<br />

Ø m<br />

0,34<br />

0,69<br />

LUX<br />

17186<br />

4297<br />

1,5<br />

0,29<br />

22906<br />

1,5<br />

0,50<br />

8266<br />

1,5<br />

1,03<br />

19<strong>10</strong><br />

2,0<br />

0,39<br />

12885<br />

2,0<br />

0,66<br />

4650<br />

2,0<br />

1,38<br />

<strong>10</strong>74<br />

2,5<br />

0,49<br />

8246<br />

2,5<br />

0,83<br />

2976<br />

2,5<br />

1,72<br />

687<br />

3,0<br />

0,59<br />

5727<br />

3,0<br />

0,99<br />

2067<br />

3,0<br />

2,06<br />

477<br />

3,5<br />

0,69<br />

4207<br />

3,5<br />

1,16<br />

1518<br />

3,5<br />

2,41<br />

351<br />

4,0<br />

0,78<br />

3221<br />

4,0<br />

1,32<br />

1162<br />

4,0<br />

2,75<br />

269<br />

4,5<br />

0,88<br />

2545<br />

4,5<br />

1,46<br />

918<br />

4,5<br />

3,<strong>10</strong><br />

212<br />

5,0<br />

0,98<br />

2062<br />

5,0<br />

1,65<br />

744<br />

5,0<br />

3,44<br />

172


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

75<br />

Down I<br />

<br />

Levereras inklusive driftdon, exklusive ljuskälla.<br />

Ansluts direkt till driftdonslåda med 0,5 m kabel.<br />

Driftenheten har 2 kabelinföringar Ø 19 mm, och<br />

placeras ovan undertak.<br />

Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, SDW-TG,<br />

Shoplight, Elite.<br />

Artnr Effekt W Spridningsvin<br />

kel<br />

Färg<br />

147<strong>09</strong>93 70 42° Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355983 Montageskiva 200–222–254<br />

Material: Polykarbonat<br />

Effekt: 35W/50W/70W<strong>10</strong>0W/150W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Silver<br />

Sockel: Gx12-1/G12<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Spridningsvinkel: 42°<br />

Skyddsklass: IP44 Klass I, driftdonslåda IP20<br />

Håltagning: 200 mm<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

200<br />

300<br />

400<br />

500<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

70W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 72 %<br />

C90–C270


76 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Point IP44<br />

<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla PL-C.<br />

Inbyggt elektroniskt driftdon med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

K1501130001 1x13 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek Ø mm<br />

355984 Montageskiva 130–155–170<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 1x13W<br />

Spänning: 230–240V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G24d-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP44<br />

Håltagning: 150 mm


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

77<br />

Down S<br />

<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla PL-C.<br />

Inbyggt elektroniskt driftdon med 2,5 m sladd<br />

och jordad stickpropp.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

E2001180001 1x18 Vit<br />

E2001260001 1x26 Vit<br />

E2002180001 2x18 Vit<br />

E2002260001 2x26 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 18–26W<br />

Spänning: 230–240V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: 18W/G24q-2, 26W/G24q-3<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Håltagning: 200 mm<br />

K254004 Raster IP44 –<br />

K254005 Frostad glasring –<br />

K254006<br />

Dekorativt frostat glas<br />

m distans<br />

–<br />

355983 Montageskiva 200–222–254<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

<strong>10</strong>0<br />

150<br />

200<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

300<br />

2x26W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 61 %<br />

C90–C270


78 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Down XL<br />

<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla.<br />

Inbyggt elektroniskt driftdon med 2,5 m sladd och jordad<br />

stickpropp.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, PL-T.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

K2541420001 1x42 Vit<br />

K2542180001 2x18 Vit<br />

K2542260001 2x26 Vit<br />

K2542420001 2x42 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: 18–42W<br />

Spänning: 230–240V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: 18W/g24q-2, 26W/G24q-3, 42W/Gx24q-4<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Håltagning: 250 mm<br />

K254000 Raster –<br />

K254001 Frostad glasring –<br />

K254002<br />

Dekorativt frostat glas<br />

IP44<br />

137x247<br />

K254003<br />

Dekorativt frostat glas<br />

m distans<br />

355983 Montageskiva 200–222–254<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

<strong>10</strong>0<br />

150<br />

200<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

300<br />

2x26W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 55 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights/Downlights<br />

79<br />

Down XL Fazett<br />

<br />

elektroniskt driftdon med 2,5 m sladd och<br />

jordad stickpropp.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, PL-T.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

F2542260001 2x26 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

K254000 Raster –<br />

K254001 Frostad glasring –<br />

K254002<br />

Dekorativt frostat glas<br />

IP44<br />

–<br />

K254003<br />

Dekorativt frostat glas<br />

m distans<br />

–<br />

355983 Montageskiva 200–222–254<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: 2x26W<br />

Spänning: 230–240V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G24q-3<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Håltagning: 250 mm<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

<strong>10</strong>0<br />

150<br />

200<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

300<br />

2x26W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 55 %<br />

C90–C270


80 Infällda Spotlights/Downlights<br />

Down M<br />

<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

147<strong>09</strong>01 1x18 Vit<br />

147<strong>09</strong>02 1x26 Vit<br />

147<strong>09</strong>07 2x26 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

Material: Polykarbonat/Aluminium<br />

Effekt: 18–26W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Metallgrå/Vit<br />

Sockel: 18W/G24q-2, 26W/Gx24q-3<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Håltagning: 200 mm<br />

1470834 Opalglas Vit<br />

1470833 Klarglas Grå<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

80<br />

120<br />

160<br />

60°<br />

45°<br />

2x26W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 49 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Utanpåliggande Downlighter<br />

81<br />

Down U-PL<br />

<br />

26–42W.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Anslutning via 2 st ledningsinföringar 19 mm på<br />

ovansidan mot tak. Insticksplint för överkoppling<br />

5x2,5 mm 2 .<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

147<strong>09</strong>22 1x26 Vit<br />

147<strong>09</strong>27 2x26 Vit<br />

147<strong>09</strong>32 1x26 Grå<br />

147<strong>09</strong>37 2x26 Grå<br />

147<strong>09</strong>57 2x42 Vit<br />

147<strong>09</strong>67 2x42 Grå<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 26–42W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Metallgrå/Vit, Täckring av vit- eller<br />

titangrålackerat gjutet aluminium<br />

Sockel: 26W/Gx24q-3, 42W/Gx24q-4<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Färg<br />

1470832 Opalglas Vit<br />

1470835 Klarglas Grå<br />

1470882 Opalglas Vit<br />

1470884 Klarglas Vit<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

<strong>10</strong>0<br />

150<br />

200<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

300<br />

2x26W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 54 %<br />

C90–C270


Lysrörsarmaturer


84 Lysrörsarmaturer<br />

Train<br />

Provrumsbelysning för fast installation.<br />

Levereras inklusive multidon 28/54W och<br />

monterat lysrör 54W/830.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

261285415 28/54 Metallgrå<br />

Material: Metall/opalskiva<br />

Effekt: 28/54W<br />

Färg: Metallgrå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Anslutning: Monterad med 2,5 m sladd<br />

3x0,75 mm 2 och jordad stickpropp


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

85<br />

Orbis<br />

Infälld lysrörsarmatur för T5 lysrör, 4x14W.<br />

Levereras inklusive monterade lysrör T5 färg 830.<br />

Kan även fås med 4x24W.<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

<strong>10</strong>18577 4x14 Vit<br />

80<br />

120<br />

160<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

200<br />

0° 4x14W<br />

30°<br />

15° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 50 %<br />

C90–C270<br />

Material: Lackad stålplåt/Opalskiva<br />

Effekt: 4x14W/4x24W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 klass I<br />

Vikt: 5750 g<br />

Montage: Infällt<br />

Anslutning: Monterad med sladd 2,5 m<br />

3x0,75 mm 2 och jordad stickpropp<br />

Modul: 600x600


86<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Miro infälld<br />

Infälld lysrörsarmatur för T5 lysrör. Miro är försedd<br />

med den nyaste optiken som ger maximal belysningskomfort.<br />

Armaturen är väl avbländad och har extremt<br />

hög verkningsgrad.<br />

Levereras inklusive monterade lysrör T5 färg 830.<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm Färg<br />

<strong>10</strong>18584 2x28/54 1192x292x61 Vit<br />

<strong>10</strong>18580 3x14 592x592x61 Vit<br />

<strong>10</strong>18582 4x14 592x592x61 Vit<br />

200<br />

300<br />

400<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

500<br />

3x14W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 83 %<br />

C90–C270<br />

Material: Front i vitlackerad stålplåt och<br />

infällnadslåda i varmförzinkad stålplåt<br />

Effekt: 2x28W/3x14W/4x14W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 klass I<br />

Vikt: 7000 g<br />

Bländskydd: Dubbelparaboliskt<br />

reflektorbländskydd -60<br />

Montage: Infällt<br />

Anslutning: Monterad med sladd 2,5 m<br />

3x0,75 mm 2 och jordad stickpropp<br />

Modul: 600x600/1200x300


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

87<br />

Miro utanpåliggande<br />

Utanpåliggande lysrörsarmatur för T5 lysrör. Miro är<br />

försedd med den nyaste optiken som ger maximal<br />

belysningskomfort. Armaturen är väl avbländad och<br />

har extremt hög verkningsgrad.<br />

Levereras inklusive monterade lysrör T5 färg 830.<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

<strong>10</strong>18578 3x14 Vit<br />

200<br />

300<br />

400<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

500<br />

3x14W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 83 %<br />

C90–C270<br />

Material: Front i vitlackerad stålplåt och<br />

infällnadslåda i varmförzinkad stålplåt<br />

Effekt: 3x14W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 klass I<br />

Vikt: 8400 g<br />

Bländskydd: Dubbelparaboliskt<br />

reflektorbländskydd -60<br />

Montage: Utanpåliggande<br />

Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm 2 .<br />

Anslutningshål på ovansidans mitt<br />

50x50 mm


88<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Shop<br />

Lysrörsarmatur lämplig för allmänna utrymmen där<br />

kravet är en jämn allmänbelysning.<br />

Levereras exklusive lysrör T5.<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Artnr Effekt W Längd mm c/c mm Färg<br />

<strong>10</strong>11321 2x14 615 500 Vit<br />

<strong>10</strong>11323 2x28 1215 1<strong>10</strong>0 Vit<br />

150° 165° 180° 165°<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

2x28W<br />

45° 30° 15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 66 %<br />

C90–C270<br />

Material: Vitlackerad plåt med vita gavlar<br />

av ASA-plast<br />

Effekt: 2x14W/2x28W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Kupa: Opal<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 1,5 kg/2,6 kg<br />

Montage: Tak, kan monteras dikt mot takdosa<br />

med skruvhål c/c 70 mm.<br />

Anslutning: Samtliga bestyckningar har<br />

utbrytningshål i vardera gaveln Ø 12 mm.<br />

Insticksplint 5x2x2,5 mm 2


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

89<br />

Shop IP44<br />

Lysrörsarmatur för allmänna utrymmen där en jämn<br />

allmänbelysning önskas och högre kapslingsklass<br />

krävs.<br />

Levereras exklusive lysrör T5.<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Artnr Effekt W Längd mm c/c mm Färg<br />

1212811 2x14 615 500 Vit<br />

1212814 2x28 1215 1<strong>10</strong>0 Vit<br />

150° 165° 180° 165°<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

2x28W<br />

45° 30° 15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 66 %<br />

C90–C270<br />

Material: Vitlackerad plåt med vita gavlar<br />

av ASA-plast.<br />

Effekt: 2x14W/2x28W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Kupa: Opal<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP44 T Klass I<br />

Vikt: 1,5 kg/2,6 kg<br />

Montage: Tak, vägg, lina, konsol<br />

Anslutning: Införingshål med Ø 19 mm i<br />

vardera gavel och 2 st införingshål<br />

Ø 19 mm på ovansidan i centrum


90<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Shop Interiör<br />

Lysrörsarmatur med hög verkningsgrad och god<br />

avbländning. Passar utmärkt såväl dikt tak som<br />

nedpendlad.<br />

Levereras exklusive lysrör T5.<br />

Artnr Effekt W Utförande Längd mm c/c mm Färg<br />

<strong>10</strong>13833 2x28<br />

<strong>10</strong>13835 2x49<br />

<strong>10</strong>13843 2x28<br />

<strong>10</strong>13845 2x49<br />

<strong>10</strong>13855 1x49<br />

Dubbelparaboliskt<br />

refl.bländskydd-60<br />

Dubbelparaboliskt<br />

refl.bländskydd-60<br />

Uppljus & dubbel -<br />

paraboliskt refl.<br />

bländskydd-60<br />

Uppljus & dubbelparaboliskt<br />

refl.<br />

bländskydd-60<br />

Asymmetriskt<br />

enkelparaboliskt<br />

bländskydd-55<br />

1217 1<strong>09</strong>0 Vit<br />

1517 1390 Vit<br />

1217 1<strong>09</strong>0 Vit<br />

1517 1390 Vit<br />

1517 1390 Vit<br />

Material: Vitlackerad stålplåt<br />

Effekt: 1x49W/2x28W/2x49W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 2,8 kg/3,5 kg<br />

Montage: Tak, armaturskena, pendlad<br />

Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm i centrum<br />

på armturens ovansida samt ett utbrytningshål<br />

Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint<br />

5x2x2,5 mm 2 i armaturens centrum. Armatur<br />

med uppljus levereras med 2,5 m monterad<br />

sladd 3x0,75 mm 2 exkl. stickpropp.<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd mm<br />

7916150 Takfäste 2st 2x600<br />

7916204 Wireupphäng 2st 2x<strong>10</strong>00<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

75°<br />

60°<br />

200<br />

60°<br />

45°<br />

300<br />

45°<br />

400<br />

2x28W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 65 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

91<br />

Flex<br />

Lysrörsarmatur med bygel för enkel montering<br />

i funktionstak.<br />

Levereras inklusive monterade lysrör T5.<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

<strong>10</strong>12300 2x35 Vit<br />

<strong>10</strong>12301 2x49 Vit<br />

200<br />

300<br />

400<br />

500<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

2x49W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 77 %<br />

C90–C270<br />

Material: Vitlackerad stålplåt<br />

Effekt: 2x35W/2x49W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 6,4 kg<br />

Bländskydd: Dubbelparaboliskt<br />

reflektorbländskydd -60<br />

Montage: Monterad i funktionstak<br />

Anslutning: Monterad med 2,5 m sladd<br />

3x0,75 mm 2 och jordad stickpropp


92<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Jupiter<br />

Nedpendlad lysrörsarmatur med uppljus. Levereras<br />

inklusive justerbart wireupphäng och 2 m wire.<br />

Levereras inklusive monterade T5 lysrör färg 830.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

<strong>10</strong>14204 1+2x28 Uppljus Vit<br />

<strong>10</strong>14214 1+2x28 Uppljus Grå<br />

150° 165° 180° 165°<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Material: Vit eller titangrå lackerad stålplåt<br />

Effekt: 1+2x28W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Grå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 5,7 kg<br />

Bländskydd: Dubbelparaboliskt<br />

reflektorbländskydd -60<br />

Montage: Pendlad med wire<br />

Anslutning: Monterad med 2,5 m sladd<br />

3x0,75 mm 2 och jordad stickpropp<br />

1+2x28W<br />

45° 30° 15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 76 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

93<br />

Jupiter Wall<br />

Väggarmatur med upp- och nedljus för korridor eller<br />

kontor.<br />

Levereras exklusive lysrör T5.<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Artnr Effekt W Utförande Längd mm c/c mm Färg<br />

<strong>10</strong>14242 2x24 Upp- & nedljus 620 500 Grå<br />

<strong>10</strong>14243 2x39 Upp- & nedljus 920 800 Grå<br />

150° 165° 180° 165°<br />

160<br />

120<br />

80<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

2x24W<br />

45° 30° 15° 0° 15° 30°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 66 %<br />

C90–C270<br />

Material: Titangrå lackerad stålplåt<br />

Effekt: 2x24W/2x39W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Grå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 5 kg<br />

Bländskydd: Uppljus med 6 mm mattsyrat<br />

härdat glas. Nedljus med dubbelparaboliskt<br />

reflektorbländskydd -60.<br />

Montage: Vägg. Hyllbelysning: armaturen får<br />

belastas med max <strong>10</strong> kg.<br />

Anslutning: Snabbkopplingsplint för överkoppling<br />

2x3x2,5 mm 2 . All ledningsinföring med<br />

strypnippel Ø 19 mm på baksidan, 2 st i<br />

centrum av armaturen samt 1 st vid vänstra<br />

gaveln. Utvändig ledning kan anslutas direkt<br />

ovanifrån i centrum av armaturen. Skall<br />

utvändig ledning anslutas underifrån måste<br />

medlevererade distansklossar användas.


94<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Venus<br />

Nedpendlad lysrörsarmatur för kontorsmiljö.<br />

Levereras inklusive justerbart wireupphäng.<br />

Levereras inklusive monterade T5 lysrör färg 830.<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

<strong>10</strong>13900 2x28 Dragströmbrytare Vit<br />

<strong>10</strong>13901 2x28 Dragströmbrytare Grå<br />

150° 165° 180° 165°<br />

200<br />

160<br />

80<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Material: Strängsprutad aluminiumprofil<br />

med gavlar av gjuten aluminium<br />

Effekt: 2x28W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Lackerad matt vit eller titangrå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 3,7 kg<br />

Montage: Pendlad i wire<br />

Anslutning: Monterad med 2,6 m<br />

3x0,75 mm 2 anslutningsledning<br />

och jordad stickpropp<br />

2x28W<br />

45° 30° 15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 74 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

95<br />

Long<br />

Lysrörsarmatur för montering på 3-fas kontaktskena.<br />

Allmänljus för butiker m.m.<br />

Levereras inklusive monterade T5 lysrör färg 830.<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

11871541 1x54 Vit<br />

11872541 2x54 Vit<br />

80<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

Material: Lackerad stålplåt<br />

Effekt: 1x54W/2x54W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 3305 g<br />

Montage: 3-fas adapter<br />

Anslutning: 3-fas adapter<br />

45°<br />

120<br />

160<br />

45°<br />

200<br />

15° 15° 2x54W<br />

30°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 43 %<br />

C90–C270


96<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Store<br />

Lysrörsarmatur lämplig för industribyggnader, lager<br />

och varuhallar.<br />

Levereras exklusive T5/T8 lysrör.<br />

Artnr Effekt W Färg Storpack<br />

12<strong>10</strong>537 2x58 Grå –<br />

12<strong>10</strong>539 2x49 Grå –<br />

12<strong>10</strong>547 2x58 Grå 25 st<br />

12<strong>10</strong>549 2x49 Grå 25 st<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Beskrivning<br />

1219331 Bländskydd –<br />

7915999 Linfäste 50 st Monteras i fästöra<br />

7916000 Linfäste 2 st Monteras i fästöra<br />

7916002 Linfäste 2 st<br />

7916003 Linfäste 50 st<br />

Gängas på<br />

pinnskruv<br />

Gängas på<br />

pinnskruv<br />

Material: Olackerad aluzinkplåt<br />

Effekt: 2x49W/2x58W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Grå<br />

Sockel: G5/G13<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP21 Klass 1<br />

Vikt: 5,0 kg<br />

Montage: Tak, konsol, wire och lina. Armaturen är<br />

balanserad. Fastsättning i utvändiga fästöron<br />

Anslutning: Införingshål med strypnippel 22 mm i<br />

gavlarna. Insticksplint 5x2x2,5 mm 2<br />

<strong>10</strong>5°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

90°<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

80<br />

120<br />

160<br />

75°<br />

60°<br />

45°<br />

2x49W<br />

30°<br />

15° 0° 15°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 81 %<br />

C90–C270


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

97<br />

Thin<br />

Hyllbelysning för lysrör 8W/13W.<br />

Levereras inklusive lysrör färg 827 och<br />

1 m sladd med Eurostickpropp.<br />

Artnr Effekt W Längd mm Färg<br />

258<strong>10</strong>801 8 340 Vit<br />

25811301 13 570 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Utförande mm<br />

Material: Plast<br />

Effekt: 8W/13W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vikt: 400 g/580 g<br />

Anslutning: Sladd & stickpropp<br />

258<strong>10</strong>000 Skarvdon –<br />

258<strong>10</strong>200 Förlängningssladd 200<br />

258<strong>10</strong>600 Förlängningssladd 600<br />

80<br />

20<br />

340/570<br />

45


98<br />

Lysrörsarmaturer<br />

Lysrörsränna T5 M/F<br />

Lysrörsränna för montering i skyltar, ljusskåp, inredningar<br />

och motsvarande belysningsapplikationer.<br />

Kan kopplas ihop utan mellankopplingsstycke.<br />

Levereras exklusive lysrör T5 och snabbkopplingssystem.<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm c/c mm<br />

180621 14 587x40x49 450<br />

180622 21 887x40x49 600<br />

180623 28 1187x40x49 750<br />

180624 35 1487x40x49 900<br />

180625 24 587x40x49 450<br />

180626 39 887x40x49 600<br />

180627 49 1487x40x49 900<br />

180628 54 1187x40x49 750<br />

180629 80 1487x40x49 900<br />

Material: Stomme i vit stålplåt<br />

Effekt: 14/21/28/35W och<br />

24/39/49/54/80W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Monteras med två stycken skruv via<br />

”nyckelhål” i armaturbotten<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd m<br />

543212000<br />

543213000<br />

543214000<br />

543390250<br />

543390500<br />

54339<strong>10</strong>00<br />

543392000<br />

Startkabel 3X0,75/2,0M<br />

F-EUR1<br />

Startkabel 3X0,75/3,0M<br />

F-EUR1<br />

Startkabel 3X0,75/4,0M<br />

F-EUR1<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,25M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/2,0M M/F<br />

2,00<br />

3,00<br />

4,00<br />

0,25<br />

0,50<br />

1,00<br />

2,00


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrörsarmaturer<br />

99<br />

Lysrörsränna T5<br />

1–<strong>10</strong>V M/F<br />

Dimbar lysrörsränna 1–<strong>10</strong>V, för montering i skyltar,<br />

ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.<br />

Kan fås med DALI don.<br />

Levereras exklusive lysrör T5 och snabbkopplingssystem.<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm c/c mm<br />

190621 14 587x55x49 450<br />

190622 21 887x55x49 600<br />

190623 28 1187x55x49 750<br />

190624 35 1487x55x49 900<br />

190625 24 587x55x49 450<br />

190626 39 887x55x49 600<br />

190627 49 1487x55x49 900<br />

190628 54 1187x55x49 750<br />

190629 80 1487x55x49 900<br />

Material: Stomme i vit stålplåt<br />

Effekt: 14/21/28/35W och 24/39/49/54/80W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Monteras med två stycken skruv via<br />

”nyckelhål” i armaturbotten<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd m<br />

543212000<br />

543213000<br />

543214000<br />

544282000<br />

544283000<br />

544284000<br />

543390250<br />

543390500<br />

54339<strong>10</strong>00<br />

543392000<br />

544390500<br />

54439<strong>10</strong>00<br />

544392000<br />

Startkabel<br />

3X0,75/2,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/3,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/4,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

DIM HFD/2,0M F-<br />

Startkabel<br />

DIM HFD/3,0M F-<br />

Startkabel<br />

DIM HFD/4,0M F-<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,25M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/2,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

DIM HFD/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

DIM HFD/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

DIM HFD/2,0M M/F<br />

2,00<br />

3,00<br />

4,00<br />

2,00<br />

3,00<br />

4,00<br />

0,25<br />

0,50<br />

1,00<br />

2,00<br />

0,50<br />

1,00<br />

2,00


<strong>10</strong>0 Lysrörsarmaturer<br />

Lysrörsskena T5<br />

Lysrörsskena för montering i skyltar, ljusskåp,<br />

inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.<br />

Levereras exklusive lysrör T5.<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm c/c mm<br />

180021 14 578x32x52 505<br />

180022 21 878x32x52 685<br />

180023 28 1178x32x52 945<br />

180024 35 1478x32x52 1205<br />

Material: Stomme i aluzinkplåt<br />

Effekt: 14W/21W/28W/35W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Grå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Monteras med två stycken<br />

popnit/skruv<br />

Anslutning: Insticksplint


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Lysrörsarmaturer<br />

<strong>10</strong>1<br />

Lysrörsskena T5 M/F<br />

Lysrörsskena för montering i skyltar, ljusskåp, inredningar<br />

och motsvarande belysningsapplikationer.<br />

Levereras exklusive lysrör T5 och snabbkopplingssystem.<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm c/c mm<br />

180021MF 14 578x32x52 505<br />

180022MF 21 878x32x52 685<br />

180023MF 28 1178x32x52 945<br />

180024MF 35 1478x32x52 1205<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd m<br />

543212000<br />

543213000<br />

543214000<br />

543390500<br />

54339<strong>10</strong>00<br />

543392000<br />

Startkabel<br />

3X0,75/2,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/3,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/4,0M F-EUR1<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/2,0M M/F<br />

2,0<br />

3,0<br />

4,0<br />

0,5<br />

1,0<br />

2,0<br />

Material: Stomme i aluzinkplåt<br />

Effekt: 14W/21W/28W/35W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Grå<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Monteras med två stycken<br />

popnit/skruv<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem


<strong>10</strong>2 Lysrörsarmaturer<br />

Lysrörsränna T8 M/F<br />

Monteras i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande<br />

belysningsapplikationer.<br />

Kan kopplas ihop utan mellankopplingsstycke.<br />

Levereras exklusive lysrör T8 och snabbkopplingssystem.<br />

Artnr Effekt W LxBxH mm c/c mm<br />

<strong>10</strong>06<strong>10</strong> 15 479x44x77 350<br />

<strong>10</strong>0611 18 631x44x77 450<br />

<strong>10</strong>0613 30 936x44x77 600<br />

<strong>10</strong>0615 36 1241x44x77 750<br />

<strong>10</strong>0616 58 1541x44x77 900<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd m<br />

Material: Stomme i vit stålplåt<br />

Effekt: 15W/18W/30W/36W/58W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G13<br />

Driftdon: Konventionellt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Monteras med två stycken skruv via<br />

”nyckelhål” i armaturbotten<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem<br />

543212000<br />

543213000<br />

543214000<br />

543390250<br />

543390500<br />

54339<strong>10</strong>00<br />

543392000<br />

Startkabel<br />

3X0,75/2,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/3,0M F-EUR1<br />

Startkabel<br />

3X0,75/4,0M F-EUR1<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,25M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/2,0M M/F<br />

2,00<br />

3,00<br />

4,00<br />

0,25<br />

0,50<br />

1,00<br />

2,00


<strong>10</strong>4<br />

RGB-armaturer<br />

RGBW-skena<br />

För effektbelysning i flerfärg; enskilda färger eller<br />

färgmix. Monteras på vägg, i tak, inbyggd i inredning<br />

eller undertak.<br />

Levereras exklusive lysrör T5, styrbox och kablage.<br />

Tillbehör se sid. <strong>10</strong>6 samt RGB-lysrör sid. <strong>10</strong>7.<br />

Artnr Effekt W Längd mm c/c mm<br />

mellan hålparen<br />

190631 4x14/4x24 578 300x155<br />

190632 4x21/4x39 873 300x155<br />

190633 4x28/4x54 1178 300x155<br />

190634 4x35/4x80 1478 300x155<br />

190635 8x28/8x54 2350 300x155<br />

Material: Vitlackerad stålplåt<br />

Effekt: 4x14W-4x80W/8x28W/8x54W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt/DALI<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Dikt tak/vägg<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

RGB-armaturer<br />

<strong>10</strong>5<br />

RGBW-armatur<br />

För effektbelysning i flerfärg; enskilda färger eller färgmix.<br />

Monteras på vägg, i tak eller inbyggd i inredning.<br />

Konsol 40 mm medföljer.<br />

Levereras exklusive lysrör T5, styrbox och kablage.<br />

Tillbehör se sid. <strong>10</strong>6 samt RGB-lysrör sid. <strong>10</strong>7.<br />

Artnr Effekt W Längd mm<br />

190636 4x14/4x24 590<br />

190637 4x21/4x39 890<br />

190638 4x28/4x54 1190<br />

190639 4x35/4x80 1490<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning LxBxH mm Färg Bild<br />

Material: Vitlackerad stålplåt<br />

Effekt: 4x14W-4x80W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G5<br />

Driftdon: Elektroniskt/DALI<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Konsol<br />

Anslutning: Snabbkopplingssystem<br />

190641 Konsol vrid 80mm par 80x38x33 Elox 3<br />

190642 Hållare frontplast 115x30x15 Rostfritt –<br />

190643 Frontplast 414/424 600x115x3 Opal 1<br />

190644 Frontplast 421/439 900x115x3 Opal 1<br />

190645 Frontplast 428/454 1200x115x3 Opal 1<br />

190646 Frontplast 435/480 1500x115x3 Opal 1<br />

190647 Bländskydd 414/424 585x80x- Vit 2<br />

190648 Bländskydd 421/439 885x80x- Vit 2<br />

190649 Bländskydd 428/454 1185x80x- Vit 2<br />

190650 Bländskydd 435/480 1485x80x- Vit 2<br />

1 2 3


<strong>10</strong>6<br />

Tillbehör RGB-armaturer<br />

1<br />

3<br />

2<br />

Tillbehör<br />

Signalkabel DALI behövs vid användande av<br />

slavboxar och för att styra systemet via data.<br />

4<br />

5<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning LxBxH mm Färg Bild<br />

190651 Styrbox ML-MC-CB1 240x170x40 Elox 1<br />

190652 Slavbox ML-MC-SB1 240x170x40 Elox –<br />

190653 Förgreningsbox ML-MC-DB1 130x<strong>10</strong>0x50 Elox 4<br />

190654 Fjärrkontroll ML-MC-RC1 119x57x25 Blå/Grå 5<br />

190655 Styrmodul DALI Easy II 190x30x20 Vit 2<br />

190656 IR sensor Dali Easy 22x22x18 Vit 3<br />

190657 Y-connector RJ11 – – –<br />

190658 Hållare styrmodul LMS CI Box 80x50x12 Vit –<br />

190659 IR sensor mounting kit 80x80x24 Vit 3<br />

190660 Holder IR sensor EASY C1 260x70x25 Blå/Klar –<br />

190661 Programvara RGB PC kit FS1 – – –<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd m Bild<br />

6<br />

190662 Kablage 5X0,75/1,0M/MF 1,00 6<br />

190663 Kablage 5X0,75/1,5M/MF 1,50 6<br />

190664 Kablage 5X0,75/2,0M/MF 2,00 6<br />

190665 Kablage 5X0,75/3,0M/MF 3,00 6<br />

190666 Kablage 5x0,75/5,0M/MF 5,00 6<br />

190667 Kablage 5x0,75/9,9M/MF 9,90 6<br />

543212000 Startkabel 3X0,75/2,0M F-EUR1 2,00 6<br />

543213000 Startkabel 3X0,75/3,0M F-EUR1 3,00 6<br />

543214000 Startkabel 3X0,75/4,0M F-EUR1 4,00 6<br />

543390250<br />

543390500<br />

54339<strong>10</strong>00<br />

543392000<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,25M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/0,5M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/1,0M M/F<br />

Vidarekoppling<br />

3X0,75/2,0M M/F<br />

0,25 6<br />

0,50 6<br />

1,00 6<br />

2,00 6<br />

190668 Signalkabel Dali 2,1M RJ11 2,<strong>10</strong> 7<br />

190669 Signalkabel Dali <strong>10</strong>M RJ11 <strong>10</strong>,00 7<br />

7


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Lysrör RGB-armaturer<br />

<strong>10</strong>7<br />

T5 RGB-lysrör<br />

Lysrör<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

190670 14 Blå<br />

190671 14 Grön<br />

190672 14 Röd<br />

190673 14 Vit<br />

190674 21 Blå<br />

190675 21 Grön<br />

190676 21 Röd<br />

190677 21 Vit<br />

190678 24 Blå<br />

190679 24 Grön<br />

190680 24 Röd<br />

190681 24 Vit<br />

190682 28 Blå<br />

190683 28 Grön<br />

190684 28 Röd<br />

190685 28 Vit<br />

190686 35 Blå<br />

190687 35 Grön<br />

190688 35 Röd<br />

190689 35 Vit<br />

190690 39 Blå<br />

190691 39 Grön<br />

190692 39 Röd<br />

190693 39 Vit<br />

190694 54 Blå<br />

190695 54 Grön<br />

190696 54 Röd<br />

190697 54 Vit<br />

190698 80 Blå<br />

190699 80 Grön<br />

190700 80 Röd<br />

190701 80 Vit


<strong>10</strong>8 Skyltbelysning<br />

Frontline PL<br />

För belysning av skyltar, fasader, entréer mm.<br />

Finns som standard i vit blank och svart halvmatt.<br />

Kan mot tillägg fås i andra färger och eloxerade.<br />

Bestyckas med kompaktlysrör PL-L från 18W och<br />

uppåt, kundanpassade längder upp till ca 3000 mm.<br />

Levereras exklusive kompaktlysrör PL-L.<br />

Artnr Effekt W Längd mm<br />

220500 1x36 500<br />

22<strong>10</strong>50 2x36 <strong>10</strong>50<br />

221250 2x36 1250<br />

221550 3x36 1550<br />

222050 4x36 2050<br />

222500 5x36 2500<br />

223000 6x36 3000<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Längd mm<br />

Material: Strängpressad pulverlackerad aluminiumprofil<br />

Effekt: 1x36W/2x36W/3x36W4x36W/5x36W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: 2G11<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP23<br />

Bländskydd: Profilerad PC<br />

Montage: Konsol<br />

Anslutning: Kabelgenomföring på baksidan<br />

Reflektor: Spegelreflektor i aluminium<br />

<strong>10</strong>0030 Konsol 40 40<br />

<strong>10</strong>0032 Konsol 80 80<br />

<strong>10</strong>0040 Konsol 200 200


Pendelarmaturer


112<br />

Pendelarmaturer<br />

Indus<br />

Pendelarmatur för kompaktlysrör, metallhalogen eller<br />

White SON. Pendlas med kabel 4 m. Finns att få i<br />

flera färgkombinationer. Inbyggt elektroniskt driftdon.<br />

Skärmen är av aluminium och finns i färgerna silver,<br />

röd, gul och blå alternativt klar prismatisk akrylplast.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, CDM-T, HCI-T, Shoplight,<br />

Elite, SDW-TG.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

8122261 2x26 – Vit<br />

8120701 70 Inbyggd reflektor 60° Vit<br />

8122262 2x26 – Svart<br />

8120702 70 Inbyggd reflektor 60° Svart<br />

8122265 2x26 – Silver<br />

8120705 70 Inbyggd reflektor 60° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Utförande Färg<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Kompaktlysrör 13W–42W/<br />

Metallhalogen 70W–150W/<br />

White SON 50W–<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: Gx24q-3/G12/GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Pendlad<br />

19825520 Kupa Akryl Prismatisk<br />

19834422 Kupa Aluminium Blå<br />

19834423 Kupa Aluminium Röd<br />

19834424 Kupa Aluminium Gul<br />

19834425 Kupa Aluminium Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Pendelarmaturer<br />

113<br />

Big Indus<br />

Pendelarmatur för kompaktlysrör, metallhalogen eller White<br />

SON. Pendlas med kabel 4 m. Finns att få i flera färgkombinationer.<br />

Inbyggt elektroniskt driftdon.<br />

Skärmen är av aluminium och finns i färgerna silver, röd, gul<br />

och blå alternativt klar prismatisk akrylplast.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite,<br />

SDW-TG.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

8121421 1x42 Vit<br />

8121422 1x42 Svart<br />

8121425 1x42 Silver<br />

8161701 70 Vit<br />

8161702 70 Svart<br />

8161705 70 Silver<br />

8162261 2x26 Vit<br />

8162262 2x26 Svart<br />

8162265 2x26 Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Kompaktlysrör 13-42W/<br />

Metallhalogen 70–150W/<br />

White SON 50W-<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Sockel: Gx24q-3/G12/GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Pendlad<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Utförande Färg<br />

19825560 Kupa Akryl Prismatisk<br />

19834432 Kupa Aluminium Blå<br />

19834433 Kupa Aluminium Röd<br />

19834434 Kupa Aluminium Gul<br />

19834435 Kupa Aluminium Silver<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

1,16<br />

1,52<br />

1,90<br />

2,28<br />

2,66<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

2397<br />

1349<br />

863<br />

599<br />

440<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


114<br />

Pendelarmaturer<br />

Business<br />

Pendelarmatur för kompaktlysrör, metallhalogen eller<br />

White SON. Inbyggt elektroniskt driftdon.<br />

Skärmen är av aluminium och finns i färgerna silver,<br />

röd, gul och blå alternativt klar prismatisk akrylplast.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla, 3 m wire och<br />

4 m kabel.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, CDM-T, HCI-T, Shoplight,<br />

Elite, SDW-TG.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

81200150<br />

Max 150<br />

E27<br />

Utan ljuskälla Silver<br />

81200226 2x26 – Silver<br />

81205070 70 Inbyggd reflektor 60° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Utförande Färg<br />

19825520 Kupa Akryl Prismatisk<br />

19834422 Kupa Aluminium Blå<br />

19834423 Kupa Aluminium Röd<br />

19834424 Kupa Aluminium Gul<br />

19834425 Kupa Aluminium Silver<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: Kompaktlysrör 13–42W/<br />

Metallhalogen 70–150W/<br />

White SON 50W–<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Silver<br />

Vikt: 17<strong>10</strong> g–3220 g<br />

Sockel: Gx24q-3/G12/GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Montage: Wirependlad<br />

Anslutning: Kabel<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Pendelarmaturer<br />

115<br />

Big Business<br />

Pendelarmatur för kompaktlysrör, metallhalogen eller<br />

White SON. Inbyggt elektroniskt driftdon.<br />

Skärmen är av aluminium och finns i färgerna silver,<br />

röd, gul och blå alternativt klar prismatisk akrylplast.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla, 3 m wire och<br />

4 m kabel.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, CDM-T, HCI-T, Shoplight,<br />

Elite, SDW-TG.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

81200142 1x42 – Silver<br />

81600242A 2x42 – Silver<br />

81600070A 70 Inbyggd reflektor 60° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Utförande Färg<br />

19825560 Kupa Akryl Prismatisk<br />

19834432 Kupa Aluminium Blå<br />

19834433 Kupa Aluminium Röd<br />

19834434 Kupa Aluminium Gul<br />

19834435 Kupa Aluminium Silver<br />

Material: Termoplast/Aluminium<br />

Effekt: Kompaktlysrör 13–42W/<br />

Metallhalogen 70–150W/<br />

White SON 50W–<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Silver<br />

Vikt: 17<strong>10</strong> g–3220 g<br />

Sockel: Gx24q-3/G12/GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Montage: Wirependlad<br />

Anslutning: Kabel<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Pendelarmaturer<br />

117<br />

BigBig Business<br />

Pendelarmatur för kompaktlysrör, metallhalogen eller<br />

White SON. Inbyggt elektroniskt driftdon.<br />

Skärmen är av aluminium och finns i färgerna silver,<br />

röd, gul och blå alternativt klar prismatisk akrylplast.<br />

Levereras inklusive monterad ljuskälla, 3 m wire och<br />

4 m kabel.<br />

Alternativa ljuskällor; PL-C, CDM-T, HCI-T, Shoplight,<br />

Elite, SDW-TG.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

81600070 70 Inbyggd reflektor 60° Silver<br />

81600150 150 Inbyggd reflektor 60° Silver<br />

81600242 2x42 – Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Utförande Färg<br />

19825580 Kupa Akryl Prismatisk<br />

19834432 Kupa Aluminium Blå<br />

19834433 Kupa Aluminium Röd<br />

19834434 Kupa Aluminium Gul<br />

19834435 Kupa Aluminium Silver<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Kompaktlysrör 13W–42W/<br />

Metallhalogen 70–150W/<br />

White SON 50W–<strong>10</strong>0W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Silver<br />

Vikt: 3<strong>10</strong>0 g–5630 g<br />

Sockel: Gx24q-3/G12/GX12-1<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20<br />

Montage: Wirependlad<br />

Anslutning: Kabel<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

3,78<br />

216


118<br />

Pendelarmaturer<br />

Droppe Mini<br />

Pendelarmatur för dekorativ belysning. Armaturen är<br />

avsedd för lågvoltshalogen max 35W. Monterad med<br />

2 meter vit anslutningskabel 3x0,75 mm 2 med fri ände<br />

och vit takkopp.<br />

Levereras inklusive ljuskälla, exklusive transformator.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

1470880 2x35 Grå<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Effekt VA<br />

5280330 Transformator 35–<strong>10</strong>5<br />

5280333 Transformator 50–150<br />

Material: Aluminium/Opalglas<br />

Effekt: 2x35W<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Lackerad titangrå<br />

Vikt: 3,7 kg<br />

Sockel: GY 6.35<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Nedpendlad med sladd<br />

Reflektor: Matt anodiserat aluminium


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Pendelarmaturer<br />

119<br />

Droppe XL<br />

Pendelarmatur för stora takhöjder, ger bra allmänljus.<br />

Levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire.<br />

Monterad med 5 meter vit anslutningskabel 4x0,75 mm 2<br />

med fri ände och vit takkopp.<br />

Levereras exklusive metallhalogen MT-70W och<br />

kompaktlysrör PL-T 57W.<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

1470877 1x70+1x57 Vit<br />

1470878 1x70+1x57 Grå<br />

150° 165° 180° 165°<br />

400<br />

300<br />

200<br />

150°<br />

135°<br />

120°<br />

<strong>10</strong>5°<br />

90°<br />

Material: Aluminium/Opalglas<br />

Effekt: 1x70+1x57<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Titangrå<br />

Vikt: 3,7 kg<br />

Sockel: G12+GX24q-5<br />

Driftdon: Elektroniskt<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Nedpendlad med wire<br />

Reflektor: Matt anodiserat aluminium inklusive<br />

ring med skyddsglas<br />

75°<br />

75°<br />

60°<br />

60°<br />

70W<br />

45° 30° 15° 0° 15° 30°<br />

cd/klm C0–C180<br />

= 66 %<br />

C90–C270


120<br />

Pendelarmaturer<br />

Square Wire<br />

Pendlad spotlight för metallhalogen. Levereras<br />

komplett med ljuskälla MT-35W/70W, anslutningskabel<br />

och 4 st 1,5 m wires. Inklusive integrerat<br />

elektroniskt driftdon. Vridbar i 360° och riktbar i 55°.<br />

Square-armaturen finns också för 3-fas skena och<br />

som infälld spotlight.<br />

Levereras exklusive takkopp.<br />

Alternativa ljuskällor: CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite.<br />

Finns i färgerna vit, svart och silver.<br />

Artnr Effekt W Spridnings- Färg<br />

vinkel<br />

MI37527024245 2x70 24°/24° Silver<br />

MI37527024605 2x70 24°/60° Silver<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Benämning Färg<br />

9978304 Takskål SKB 30-2 Svart<br />

9978305 Takskål SKB 30-3 Vit<br />

Material: Metall<br />

Effekt: 2x35W/2x70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit/Svart/Silver<br />

Vikt: 3200 g<br />

Sockel: G12<br />

Driftdon: Elektroniskt 500 g<br />

Spridningsvinkel: 12°/24°/44°/60°<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Montage: Nedpendlad med wire<br />

Vridbar: 360°<br />

Riktbar: 55°<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

12°<br />

Ø m<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

LUX<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

24°<br />

Ø m<br />

0,18<br />

0,36<br />

LUX<br />

69860<br />

17465<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

44°<br />

Ø m<br />

0,26<br />

0,54<br />

LUX<br />

37340<br />

9335<br />

m<br />

0,5<br />

1,0<br />

MT 70W<br />

60°<br />

Ø m<br />

0,36<br />

0,78<br />

LUX<br />

21577<br />

5394<br />

1,5<br />

0,26<br />

23278<br />

1,5<br />

0,56<br />

7762<br />

1,5<br />

0,80<br />

4149<br />

1,5<br />

1,16<br />

2397<br />

2,0<br />

0,34<br />

13<strong>09</strong>4<br />

2,0<br />

0,72<br />

4366<br />

2,0<br />

1,08<br />

2334<br />

2,0<br />

1,52<br />

1349<br />

2,5<br />

0,42<br />

8380<br />

2,5<br />

0,92<br />

2794<br />

2,5<br />

1,32<br />

1494<br />

2,5<br />

1,90<br />

863<br />

3,0<br />

0,52<br />

5820<br />

3,0<br />

1,08<br />

1941<br />

3,0<br />

1,60<br />

<strong>10</strong>37<br />

3,0<br />

2,28<br />

599<br />

3,5<br />

0,60<br />

4276<br />

3,5<br />

1,28<br />

1426<br />

3,5<br />

1,86<br />

762<br />

3,5<br />

2,66<br />

440<br />

4,0<br />

0,68<br />

3273<br />

4,0<br />

1,44<br />

1<strong>09</strong>2<br />

4,0<br />

2,12<br />

583<br />

4,0<br />

3,02<br />

337<br />

4,5<br />

0,76<br />

2586<br />

4,5<br />

1,62<br />

862<br />

4,5<br />

2,40<br />

461<br />

4,5<br />

3,40<br />

266<br />

5,0<br />

0,86<br />

2<strong>09</strong>5<br />

5,0<br />

1,80<br />

699<br />

5,0<br />

2,66<br />

373<br />

5,0<br />

3,78<br />

216<br />

För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1–8.


122<br />

Utomhus/badrum<br />

Spa Disk IP68<br />

Armatur för halogen 20W.<br />

Levereras exklusive ljuskälla och transformator.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 20W<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Borstad stål<br />

Håltagning: Diameter <strong>10</strong>5 mm<br />

Sockel: G4<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2270.08 Max 20 Borstad stål<br />

Spa Maxi IP68<br />

Markstrålkastare för fuktiga miljöer, både inomhus<br />

och utomhus. Ej för permanent installation i vatten.<br />

Levereras exklusive ljuskälla MT-70W. Inklusive<br />

driftdon.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 70W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Borstad stål<br />

Håltagning: Diameter 255 mm<br />

Sockel: G12<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2291.<strong>10</strong> 70 Borstad stål


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Utomhus/badrum<br />

123<br />

Spa Mini IP68<br />

Markstrålkastare för fuktiga miljöer, både inomhus<br />

och utomhus. Ej för permanent installation i vatten.<br />

Levereras exklusive ljuskälla och transformator.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 35W<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Borstad stål<br />

Håltagning: Diameter 122 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Riktbar: 15°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2261.<strong>10</strong> Max 35 Borstad stål<br />

Moon Wet IP44<br />

Tak/vägg armatur med hög kapslingsklass.<br />

Levereras inklusive kompaktlysrör, PL-S.<br />

Material: Termoplast<br />

Effekt: 2x9W<br />

Spänning: 230V<br />

Färg: Vit<br />

Sockel: G23<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

255442<strong>09</strong> 2x9 Vit


124<br />

Infällda Spotlights Halogen<br />

KIP 12V IP20/IP44<br />

Infälld spotlight för 12V. Riktbar i 30°.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

2260111 35 IP20 Vit<br />

2260<strong>10</strong>3 35 IP20 Krom<br />

2260<strong>10</strong>4 35 IP20 Mässing<br />

2260117 35 IP20 Borstad aluminium<br />

2270<strong>10</strong>1 50 IP44 Vit<br />

2270<strong>10</strong>3 50 IP44 Krom<br />

2270<strong>10</strong>4 50 IP44 Mässing<br />

22701<strong>09</strong> 50 IP44 Antik<br />

2260<strong>10</strong>8 50 IP44 Borstad stål<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: 35W/50W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 73 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2x1,5 mm 2 ,<br />

överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning.<br />

Kapslingsklass: IP20. IP44 vid montage i tätt tak<br />

~ klass III 12 V<br />

Riktbar: 30°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355982 Montageskiva 75-90-1<strong>10</strong>-127


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Infällda Spotlights Halogen<br />

125<br />

KIP 230V IP20/IP44<br />

Infälld spotlight 230V. Riktbar i 30°.<br />

Levereras inklusive ljuskälla IP44/exklusive ljuskälla IP20.<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

2359001 50 IP20 Vit<br />

2359003 50 IP20 Krom<br />

2359007 50 IP20 Aluminium<br />

2280<strong>10</strong>1 50 IP44 Vit<br />

2280<strong>10</strong>4 50 IP44 Mässing<br />

2280<strong>10</strong>3 50 IP44 Krom<br />

2280<strong>10</strong>8 50 IP44 Aluminium<br />

22801<strong>09</strong> 50 IP44 Antik<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 230V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 73 mm<br />

Sockel: GU<strong>10</strong><br />

Kapslingsklass: IP20. IP44 vid montage<br />

i tätt tak ~ Klass II 230 V<br />

Riktbar: 30°<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355982 Montageskiva 75-90-1<strong>10</strong>-127


126<br />

Infällda Spotlights Halogen<br />

Toplite 30°<br />

Infälld spotlight för 12V. Mycket lätt att byta ljuskälla.<br />

Riktbar i 30°.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 88 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Kapslingsklass: IP20<br />

Riktbar: 30°<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

M042905 50 IP20 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355982 Montageskiva 75-90-1<strong>10</strong>-127<br />

Toplite 88 IP44<br />

Infälld spotlight för 12V, väl avbländad.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 75 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Kapslingsklass: IP44<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

M043000 50 IP44 Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355982 Montageskiva 75-90-1<strong>10</strong>-127


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Infällda Spotlights Halogen<br />

127<br />

Macaroni<br />

Infälld spotlight för 12V. Vridbar 350° och riktbar 90°.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 95 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Kapslingsklass: IP20<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 90°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2240.01 50 Vit<br />

2240.02 50 Svart<br />

2240.03 50 Mässing<br />

2240.06 50 Krom<br />

2240.08 50 Borstad aluminium<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Hålstorlek mm<br />

355985 Montageskiva 67-80-<strong>10</strong>0<br />

Rastaf<br />

Väl avbländad infälld spotlight för 12V. Riktbar 45°.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt<br />

Håltagning: 72 mm<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Kapslingsklass: IP20<br />

Riktbar: 45°<br />

Artnr Effekt W Utförande Färg<br />

M049000 50 Fast Vit<br />

M049005 50 Riktbar Vit<br />

Tillbehör<br />

Artnr<br />

M080028<br />

Benämning<br />

Infällnadsring


128 Infällda Spotlights Halogen<br />

Mini 17<br />

Infälld spotlight för 12V. Inklusive 2 m lågvoltskabel.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2<strong>09</strong>6.01 <strong>10</strong> Vit<br />

2<strong>09</strong>6.02 <strong>10</strong> Svart<br />

2<strong>09</strong>6.05 <strong>10</strong> Guld<br />

2<strong>09</strong>6.06 <strong>10</strong> Krom<br />

2<strong>09</strong>6.30 <strong>10</strong> Borstad aluminium<br />

Material: Metall, matterat glas<br />

Effekt: Max <strong>10</strong>W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt/utanpåliggande<br />

Färg: Vit/Svart/Guld/Krom /Borstad alu<br />

Håltagning: 58 mm<br />

Sockel: G4<br />

Kapslingsklass: IP20<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Höjd mm Färg<br />

2<strong>09</strong>9.01<br />

2<strong>09</strong>9.02<br />

2<strong>09</strong>9.05<br />

2<strong>09</strong>9.06<br />

2<strong>09</strong>9.30<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

17 Vit<br />

17 Svart<br />

17 Guld<br />

17 Krom<br />

17 Borstad aluminium


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Infällda Spotlights Halogen<br />

129<br />

Mini 28<br />

Infälld spotlight för 12V. Inklusive 2 m lågvoltskabel.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2<strong>09</strong>7.01 20 Vit<br />

2<strong>09</strong>7.02 20 Svart<br />

2<strong>09</strong>7.05 20 Guld<br />

2<strong>09</strong>7.06 20 Krom<br />

2<strong>09</strong>7.30 20 Borstad aluminium<br />

Material: Metall, matterat glas<br />

Effekt: Max 20W<br />

Spänning: 12V<br />

Montage: Infällt/utanpåliggande<br />

Färg: Vit/Svart/Guld/Krom /Borstad alu<br />

Håltagning: 58 mm<br />

Sockel: G4<br />

Kapslingsklass: IP20<br />

Tillbehör<br />

Artnr Benämning Höjd mm Färg<br />

2<strong>09</strong>9.01<br />

2<strong>09</strong>9.02<br />

2<strong>09</strong>9.05<br />

2<strong>09</strong>9.06<br />

2<strong>09</strong>9.30<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

Ram för utanpåliggande<br />

montage<br />

28 Vit<br />

28 Svart<br />

28 Guld<br />

28 Krom<br />

28 Borstad aluminium


130<br />

12-volt system<br />

Boston<br />

Spotlight för lågvoltsskena, Milano System.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium/Glas<br />

Effekt: Max 20W MR11<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Silver/Vit, Vit/vit<br />

Montage: Lågvoltsadapter<br />

Sockel: Gu4<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 90°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2221141 Max 20 Vit/Vit<br />

2221149 Max 20 Silver/Vit<br />

Cool<br />

Spotlight för lågvoltsskena, Milano System.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium/glas<br />

Effekt: Max 20W MR11<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Silver/Glas, Vit/Glas<br />

Montage: Lågvoltsadapter<br />

Sockel: Gu4<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 90°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2242331 Max 20 Silver/Glas<br />

2242339 Max 20 Vit/Glas


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

12-volt system<br />

131<br />

Eta<br />

Spotlight för lågvoltsskena, Milano System.<br />

Levereras exklusive ljuskälla.<br />

Material: Aluminium<br />

Effekt: Max 50W MR16<br />

Spänning: 12V<br />

Färg: Metallgrå/Vit<br />

Montage: Lågvoltsadapter<br />

Sockel: Gu5,3<br />

Skyddsklass: IP20 Klass I<br />

Vridbar: 350°<br />

Riktbar: 90°<br />

Artnr Effekt W Färg<br />

2232001 Max 50 Vit<br />

22320<strong>09</strong> Max 50 Silver<br />

1<br />

2<br />

Tillbehör<br />

Artnr Beskrivning Bild<br />

9703714 Färgfilter grön 1<br />

9703814 Färgfilter gul 1<br />

1506<strong>10</strong>CH Perforerat nät i krom 2<br />

9704014 Bländskydd 3<br />

3


132<br />

Skensystem 12 volt<br />

Milano system<br />

12-volts skensystem för professionellt- och hemmabruk.<br />

Milano System Skenor<br />

Strömskenor: 12V max 300VA<br />

Färg: Vit, silver<br />

Artnr Färg Längd mm<br />

3240<strong>10</strong>1<strong>10</strong> Vit <strong>10</strong>00<br />

3240<strong>10</strong>2<strong>10</strong> Vit 2000<br />

3240<strong>10</strong>3<strong>10</strong> Vit 3000<br />

3240<strong>10</strong>130 Silver <strong>10</strong>00<br />

3240<strong>10</strong>230 Silver 2000<br />

3240<strong>10</strong>330 Silver 3000<br />

Milano System anslutningar och tillbehör<br />

1<br />

2<br />

Strömskenor: 12V max 300VA<br />

Färg: Vit, svart<br />

Artnr Beskrivning Färg Bild<br />

3<br />

4<br />

6<br />

5<br />

324<strong>10</strong>01<strong>10</strong> Nätanslutning Vit 1<br />

324<strong>10</strong>0120 Nätanslutning Svart 1<br />

3242001<strong>10</strong> Skarvstycke Vit 2<br />

324200120 Skarvstycke Svart 2<br />

324<strong>10</strong>03<strong>10</strong> Mittanslutning 2x25A Vit 3<br />

324<strong>10</strong>0320 Mittanslutning 2x25A Svart 3<br />

3240401<strong>10</strong> Skarv 90° Vit 4<br />

324040120 Skarv 90° Svart 4<br />

3241301<strong>10</strong> Ändstycke Vit 5<br />

324130120 Ändstycke Svart 5<br />

3245001<strong>10</strong> Adapter <strong>10</strong>A Vit 6<br />

324500120 Adapter <strong>10</strong>A Svart 6<br />

3247002<strong>10</strong> Wireupphäng 2 m Vit –<br />

324700220 Wireupphäng 2 m Svart –<br />

324570060 Skarvförstärkare Aluminium –


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Driftdon och transformatorer<br />

133<br />

Elektroniska driftdon<br />

Artnr Beskrivning Effekt W Utförande<br />

M19904433 Driftdon 35 inkl. 2,5 m sladd<br />

M19904533 Driftdon 70 inkl. 2,5 m sladd<br />

Elektroniska<br />

transformatorer<br />

Artnr Beskrivning Effekt W LxBxH mm Bild<br />

1 2 3 4 5<br />

121<strong>10</strong>060 Flat 1 utg. <strong>10</strong>–60 180x40x16 1<br />

12120120 Flat 1 utg. 20–120 180x40x16 1<br />

12920070 Flat 1 utg. 20–70 130x36x28 1<br />

12020070 3 utg. 20–70 <strong>10</strong>5x30x20 2<br />

12020<strong>10</strong>5 3 utg. 20–<strong>10</strong>5 175x42x31 2<br />

12035150 3 utg. 20–150 216x42x41 3<br />

5280318 3 utg. 2<strong>10</strong> 220x47x44 4<br />

5280327 ”Mouse” 2 utg. 20–70 175x42x34 5<br />

5280330 ”Mouse” 2 utg. 35–<strong>10</strong>5 175x42x34 5<br />

5280333 ”Mouse” 3 utg. 50–150 220x47x44 5


134 Transformatorer<br />

Tranformatorer<br />

Transformator E-kärna<br />

Artnr Beskrivning Effekt W LxBxH mm<br />

6670201 E-kärna 1 utg. 200 200x95x70<br />

6670301 E-kärna 1 utg. 300 230x95x70<br />

Dostransformator<br />

Artnr Beskrivning Effekt W LxBxH mm<br />

5280770 Dostransformator 20–50 46x19<br />

12820070 Dostransformator 20–70 53x22<br />

12835<strong>10</strong>5 Dostransformator <strong>10</strong>5 70x24<br />

Transformatorkåpa<br />

Artnr Beskrivning Effekt VA Färg<br />

5280590 Transformatorkåpa 70–2<strong>10</strong> Vit


<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong><br />

Tillbehör<br />

Tillbehör<br />

135<br />

Montagering<br />

Artnr Beskrivning Hålstorlek Ø mm<br />

355985 Montagering 67-80-<strong>10</strong>0<br />

355982 Montagering 75-90-1<strong>10</strong>-127<br />

355986 Montagering 130<br />

Montageskiva<br />

Artnr Beskrivning Hålstorlek mm<br />

355984 Montageskiva 130-155-170 Ø<br />

355983 Montageskiva 200-222-254 Ø<br />

355998 Montageskiva 180 Ø<br />

355999 Montageskiva 195 Ø<br />

356192 Montageskiva 192 Ø<br />

355987 Montageskiva 115x115<br />

355988 Montageskiva 240x115<br />

355989 Montageskiva 360x115<br />

355966 Montageskiva 137x247<br />

355990 Montageskiva 180x180<br />

355991 Montageskiva 350x180<br />

355992 Montageskiva 530x180<br />

355995 Montageskiva 350x350<br />

Infällnadslåda<br />

Artnr Beskrivning LxBxH mm<br />

9992998 Takhuv för ventilerade undertak 580x330x230


136 Samlingssidor med ljuskurvor<br />

Ljuskurvor<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

66576<br />

16644<br />

7397<br />

4161<br />

2663<br />

1849<br />

1359<br />

<strong>10</strong>40<br />

822<br />

666<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,34<br />

0,42<br />

0,52<br />

0,60<br />

0,68<br />

0,76<br />

0,86<br />

MT 35W<br />

12°<br />

1.<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

34930<br />

8732<br />

3881<br />

2183<br />

1397<br />

970<br />

713<br />

546<br />

431<br />

349<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,18<br />

0,36<br />

0,56<br />

0,72<br />

0,92<br />

1,08<br />

1,28<br />

1,44<br />

1,62<br />

1,80<br />

MT 35W<br />

24°<br />

2.<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

18670<br />

4668<br />

2074<br />

1167<br />

747<br />

519<br />

381<br />

292<br />

230<br />

187<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,26<br />

0,54<br />

0,80<br />

1,08<br />

1,32<br />

1,60<br />

1,86<br />

2,12<br />

2,40<br />

2,66<br />

MT 35W<br />

44°<br />

3.<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

8953<br />

2238<br />

995<br />

560<br />

358<br />

249<br />

183<br />

140<br />

111<br />

90<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,36<br />

0,78<br />

1,16<br />

1,52<br />

1,90<br />

2,28<br />

2,66<br />

3,02<br />

3,40<br />

3,78<br />

MT 35W<br />

60°<br />

4.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

2<strong>09</strong>503<br />

52376<br />

23278<br />

13<strong>09</strong>4<br />

8380<br />

5820<br />

4276<br />

3273<br />

2586<br />

2<strong>09</strong>5<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,34<br />

0,42<br />

0,52<br />

0,60<br />

0,68<br />

0,76<br />

0,86<br />

12°<br />

5.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

69860<br />

17465<br />

7762<br />

4366<br />

2794<br />

1941<br />

1426<br />

1<strong>09</strong>2<br />

862<br />

699<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,18<br />

0,36<br />

0,56<br />

0,72<br />

0,92<br />

1,08<br />

1,28<br />

1,44<br />

1,62<br />

1,80<br />

24°<br />

6.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

37340<br />

9335<br />

4149<br />

2334<br />

1494<br />

<strong>10</strong>37<br />

762<br />

583<br />

461<br />

373<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,26<br />

0,54<br />

0,80<br />

1,08<br />

1,32<br />

1,60<br />

1,86<br />

2,12<br />

2,40<br />

2,66<br />

44°<br />

7.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

21577<br />

5394<br />

2397<br />

1349<br />

863<br />

599<br />

440<br />

337<br />

266<br />

216<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,36<br />

0,78<br />

1,16<br />

1,52<br />

1,90<br />

2,28<br />

2,66<br />

3,02<br />

3,40<br />

3,78<br />

60°<br />

8.<br />

MT 150W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

242856<br />

60714<br />

26984<br />

15179<br />

9714<br />

6746<br />

4956<br />

3795<br />

2998<br />

2429<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,13<br />

0,27<br />

0,40<br />

0,53<br />

0,67<br />

0,80<br />

0,93<br />

1,07<br />

1,20<br />

1,33<br />

12°<br />

9.<br />

MT 150W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

123504<br />

30876<br />

13722<br />

7719<br />

4940<br />

3431<br />

2520<br />

1930<br />

1525<br />

1235<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,22<br />

0,44<br />

0,66<br />

0,88<br />

1,<strong>10</strong><br />

1,32<br />

1,54<br />

1,76<br />

1,98<br />

2,20<br />

24°<br />

<strong>10</strong>.<br />

MT 150W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

35984<br />

8996<br />

3998<br />

2249<br />

1439<br />

<strong>10</strong>00<br />

734<br />

562<br />

444<br />

360<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,58<br />

1,17<br />

1,75<br />

2,33<br />

2,92<br />

3,50<br />

4,08<br />

4,67<br />

5,25<br />

5,83<br />

44°<br />

11.<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

136541<br />

34135<br />

15171<br />

8534<br />

5462<br />

3793<br />

2787<br />

2133<br />

1686<br />

1365<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,20<br />

0,29<br />

0,39<br />

0,49<br />

0,59<br />

0,69<br />

0,78<br />

0,88<br />

0,98<br />

13°<br />

12.<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

55992<br />

13998<br />

6221<br />

3499<br />

2240<br />

1555<br />

1143<br />

875<br />

691<br />

560<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,17<br />

0,33<br />

0,50<br />

0,66<br />

0,83<br />

0,99<br />

1,16<br />

1,32<br />

1,46<br />

1,65<br />

23°<br />

13.<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

1116 8<br />

2792<br />

1241<br />

698<br />

447<br />

3<strong>10</strong><br />

228<br />

174<br />

138<br />

112<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,34<br />

0,69<br />

1,03<br />

1,38<br />

1,72<br />

2,06<br />

2,41<br />

2,75<br />

3,<strong>10</strong><br />

3,44<br />

46°<br />

14.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

206158<br />

51539<br />

22906<br />

12885<br />

8246<br />

5727<br />

4207<br />

3221<br />

2545<br />

2062<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,20<br />

0,29<br />

0,39<br />

0,49<br />

0,59<br />

0,69<br />

0,78<br />

0,88<br />

0,98<br />

13°<br />

15.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

74395<br />

18599<br />

8266<br />

4650<br />

2976<br />

2067<br />

1518<br />

1162<br />

918<br />

744<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,17<br />

0,33<br />

0,50<br />

0,66<br />

0,83<br />

0,99<br />

1,16<br />

1,32<br />

1,46<br />

1,65<br />

23°<br />

16.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

17186<br />

4297<br />

19<strong>10</strong><br />

<strong>10</strong>74<br />

687<br />

477<br />

351<br />

269<br />

212<br />

172<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,34<br />

0,69<br />

1,03<br />

1,38<br />

1,72<br />

2,06<br />

2,41<br />

2,75<br />

3,<strong>10</strong><br />

3,44<br />

46°<br />

17.<br />

MD 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

8263<br />

2066<br />

918<br />

516<br />

331<br />

230<br />

169<br />

129<br />

<strong>10</strong>2<br />

83<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,74<br />

1,48<br />

2,21<br />

2,95<br />

3,69<br />

4,43<br />

5,16<br />

5,90<br />

6,64<br />

7,38<br />

18.<br />

MD 150W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

15975<br />

3994<br />

1775<br />

998<br />

639<br />

444<br />

326<br />

250<br />

197<br />

160<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,77<br />

1,53<br />

2,30<br />

3,07<br />

3,83<br />

4,60<br />

5,37<br />

6,13<br />

6,90<br />

7,67<br />

19.


137<br />

<strong>Cardi</strong> <strong>Katalog</strong> 20<strong>09</strong>–<strong>10</strong> Samlingssidor med ljuskurvor<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

56577<br />

14144<br />

6286<br />

3536<br />

2263<br />

1572<br />

1155<br />

884<br />

698<br />

566<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,14<br />

0,28<br />

0,40<br />

0,56<br />

0,68<br />

0,80<br />

0,96<br />

1,06<br />

1,20<br />

1,32<br />

9°<br />

20.<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

22647<br />

5662<br />

2516<br />

1415<br />

906<br />

629<br />

462<br />

354<br />

280<br />

226<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,20<br />

0,42<br />

0,64<br />

0,86<br />

1,04<br />

1,24<br />

1,48<br />

1,68<br />

1,88<br />

2,08<br />

25°<br />

21.<br />

MT 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

16737<br />

4184<br />

1860<br />

<strong>10</strong>46<br />

669<br />

465<br />

342<br />

262<br />

207<br />

167<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,22<br />

0,50<br />

0,74<br />

0,98<br />

1,20<br />

1,46<br />

1,72<br />

1,96<br />

2,20<br />

2,44<br />

35°<br />

22.<br />

MTm 20W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

32276<br />

8069<br />

3586<br />

2017<br />

1291<br />

897<br />

659<br />

504<br />

398<br />

323<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,12<br />

0,22<br />

0,32<br />

0,44<br />

0,54<br />

0,66<br />

0,76<br />

0,88<br />

0,98<br />

1,08<br />

12°<br />

26.<br />

MTm 20W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

12830<br />

3207<br />

1426<br />

802<br />

513<br />

356<br />

262<br />

200<br />

158<br />

128<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,18<br />

0,36<br />

0,52<br />

0,70<br />

0,88<br />

1,04<br />

1,22<br />

1,38<br />

1,56<br />

1,72<br />

24°<br />

27.<br />

MTm 20W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

9744<br />

2436<br />

<strong>10</strong>83<br />

6<strong>09</strong><br />

390<br />

271<br />

199<br />

152<br />

120<br />

97<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,28<br />

0,56<br />

0,84<br />

1,12<br />

1,40<br />

1,68<br />

1,94<br />

2,22<br />

2,50<br />

2,78<br />

34°<br />

28.<br />

MR 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

140060<br />

35015<br />

15562<br />

8754<br />

5602<br />

3891<br />

2858<br />

2188<br />

1729<br />

1401<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,17<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,52<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

<strong>10</strong>°<br />

32.<br />

MR 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

34136<br />

8534<br />

3793<br />

2133<br />

1365<br />

948<br />

697<br />

533<br />

421<br />

341<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,20<br />

0,39<br />

0,58<br />

0,78<br />

0,97<br />

1,17<br />

1,36<br />

156<br />

1,76<br />

1,95<br />

24°<br />

33.<br />

MR 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

15987<br />

3997<br />

1776<br />

999<br />

640<br />

444<br />

326<br />

250<br />

197<br />

160<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,37<br />

0,73<br />

1,<strong>10</strong><br />

1,46<br />

1,83<br />

2,19<br />

2,56<br />

2,92<br />

3,29<br />

3,65<br />

40°<br />

34.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

68<strong>09</strong>4<br />

17024<br />

7566<br />

4256<br />

2724<br />

1892<br />

1390<br />

<strong>10</strong>64<br />

841<br />

681<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,14<br />

0,28<br />

0,40<br />

0,56<br />

0,68<br />

0,80<br />

0,96<br />

1,06<br />

1,20<br />

1,32<br />

9°<br />

23.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

44554<br />

1113 9<br />

4950<br />

2785<br />

1782<br />

1238<br />

9<strong>09</strong><br />

696<br />

550<br />

446<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,20<br />

0,42<br />

0,64<br />

0,86<br />

1,04<br />

1,24<br />

1,48<br />

1,68<br />

1,88<br />

2,08<br />

25°<br />

24.<br />

MT 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

35603<br />

8901<br />

3956<br />

2225<br />

1424<br />

989<br />

727<br />

556<br />

440<br />

356<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,22<br />

0,50<br />

0,74<br />

0,98<br />

1,20<br />

1,46<br />

1,72<br />

1,96<br />

2,20<br />

2,44<br />

35°<br />

25.<br />

MTm 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

60756<br />

15189<br />

6751<br />

3797<br />

2430<br />

1688<br />

1240<br />

949<br />

750<br />

608<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,12<br />

0,22<br />

0,32<br />

0,44<br />

0,54<br />

0,66<br />

0,76<br />

0,88<br />

0,98<br />

1,08<br />

12°<br />

29.<br />

MTm 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

30828<br />

7707<br />

3425<br />

1927<br />

1233<br />

856<br />

629<br />

482<br />

381<br />

308<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,18<br />

0,36<br />

0,52<br />

0,70<br />

0,88<br />

1,04<br />

1,22<br />

1,38<br />

1,56<br />

1,72<br />

24°<br />

30.<br />

MTm 35W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

23424<br />

5856<br />

2603<br />

1464<br />

937<br />

651<br />

478<br />

366<br />

289<br />

234<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,28<br />

0,56<br />

0,84<br />

1,12<br />

1,40<br />

1,68<br />

1,94<br />

2,22<br />

2,50<br />

2,78<br />

34°<br />

31.<br />

MR 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

199956<br />

49989<br />

22217<br />

12497<br />

7998<br />

5554<br />

4080<br />

3124<br />

2469<br />

2000<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>09</strong><br />

0,17<br />

0,26<br />

0,35<br />

0,44<br />

0,52<br />

0,61<br />

0,70<br />

0,79<br />

0,88<br />

<strong>10</strong>°<br />

35.<br />

MR 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

59978<br />

14995<br />

6664<br />

4896<br />

2399<br />

1666<br />

1224<br />

937<br />

740<br />

600<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,21<br />

0,43<br />

0,64<br />

0,85<br />

1,06<br />

1,28<br />

1,49<br />

1,70<br />

1,91<br />

2,13<br />

24°<br />

36.<br />

MR 70W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

35878<br />

8969<br />

3986<br />

2242<br />

1435<br />

997<br />

732<br />

561<br />

443<br />

359<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,33<br />

0,65<br />

0,98<br />

1,30<br />

1,63<br />

1,95<br />

2,28<br />

2,60<br />

2,93<br />

3,25<br />

40°<br />

37.


138 Samlingssidor med ljuskurvor<br />

Ljuskurvor<br />

STH 50W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

57269<br />

14317<br />

6363<br />

3579<br />

2291<br />

1591<br />

116 9<br />

895<br />

707<br />

593<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />

4,0<br />

4,5<br />

5,0<br />

0,<strong>10</strong><br />

0,18<br />

0,26<br />

0,34<br />

0,42<br />

0,52<br />

0,60<br />

0,68<br />

0,76<br />

0,86<br />

12°<br />

38.<br />

STH 50W<br />

LUX<br />

m<br />

Ø m<br />

39877<br />

9969<br />

4431<br />

2492<br />

1595<br />

1<strong>10</strong> 8<br />

814<br />

623<br />

492<br />

399<br />

0,5<br />

1,0<br />

1,5<br />

2,0<br />

2,5<br />

3,0<br />

3,5<br />