v arningsljus

standby.eu

v arningsljus

OM OSS

Om oss

Standby startades med idén om att

utveckla och erbjuda produkter som

ger bästa möjliga uppmärksamhet

åt dem som kör utryckningsfordon.

Året var 1978 och med vår långa

erfarenhet från den svenska fordonsindustrin

i bagaget, föddes Standby.

Sedan dess har vi utvecklats till att

bli marknadsledande inom vår bransch.

Vår hemmamarknad är framförallt

Norden men vi exporterar även, bland

annat till Storbritannien och Schweiz.

Under åren har vi gått från att vara

leverantör av ljus och ljud till att bli en

komplett systemleverantör av utrustning

för utrycknings- och arbetsfordon.

Hos oss pågår ett ständigt produktutvecklingsarbete

vilket gör att vi

alltid erbjuder våra kunder det senaste

och mest prestandagivande inom vårt

område.

Vi arbetar enligt kvalitetsledningssystemet

ISO 9001:2000.

Genom vår placering i Trollhättan har vi

tillgång till, och nära samarbete med all

den fordonskompetens som finns samlad

i regionen. Detta ger oss extra möjligheter.

Genom gedigen kunskap, kompetent

personal och en stark känsla för

service har vi skapat ett rykte om oss

att vara en pålitlig och effektiv partner.

Vill du väcka uppmärksamhet –

välkommen till oss på Standby!


Blåljus

Alla som har sett en svensk polisbil har

sett några av våra produkter! Vi är

marknadsledare på larmutrustning till

den svenska polisen.

Vår Standby Originalbåge har bildat

skola i branschen och är den mest

använda inom svensk blåljussektor.

BLÅLJUS

Vi lägger stor vikt vid utvecklingsarbetet

och arbetar kontinuerligt med

den senaste tekniken, till exempel inom

LED-området – den nya generationens

ljus.

Med vårt breda sortiment och gedigna

kunskap kan vi, genom att kombinera

olika ljustekniker täcka kundens hela

behov. Vi vågar till och med påstå att

vi levererar mest uppmärksamhet per

krona!

KALLA FAKTA

De ljuskällor som används är av LED-, Halogen och

Xenonljustyp – var och en bäst lämpad för olika ändamål.

Genom att kombinera dessa erhålls det optimala resultatet

för varje användningsområde.


STYRSYSTEM

Styrsystem

Idag spelar våra elektroniska CAN Busbaserade

styrsystem en allt viktigare

roll. De samlar och styr all extrautrustning

i fordonen, såsom belysning,

larm, sirener, kommunikation, klimat,

lås med mera till en enda överskådlig

och lättmanövrerad panel.

Med Standby styrsystem i fordonet

minimeras mängden kablage och

installationstiden. De ersätter också

en stor del av reläer och säkringar.

Våra egenutvecklade styrsystem är

unika på marknaden och finns idag i

de flesta nordiska utryckningsfordon.

För att du som kund ska få ett optimalt

fungerande (utrycknings/arbets) fordon,

skräddarsys och programmeras styrsystemet

av våra erfarna applikationsingenjörer.

KALLA FAKTA

Ett programmerbart styrsystem som inte kräver

relä eller säkringar, enkelt att installera med

minimal kabeldragning och arbetsinsats.

Systemet passar till all typ av eftermonterad

extrautrustning, vår och

andras, i standardfordon.


Varningsljus

Tack vare vår långa erfarenhet från

utryckningsbranschen, med dess

extrema krav, har vi också kunnat

utveckla ett starkt produktprogram av

takskyltar och övriga varningsljus (gulljus)

för arbetsfordon. Det har mottagits

mycket bra på marknaden och vi har

växt till att vara i topp även inom detta

område.

VARNINGSLJUS

Vårt kompletta sortiment består av

starka och robusta produkter som tål

tuffa tag, både på väg och utanför.

I sortimentet ingår också agenturprodukter

– noga utvalda och testade

produkter som håller så hög klass att

de får bära vårt namn, Standby.

KALLA FAKTA

Gruppen Varningsljus är lyktor som avger blinkande ambergult ljus för

användande på fordon. Till gruppen räknas normalt takskyltar, roterande

varningsljus och Xenon- samt LED-lyktor. De senare används alltmer i

backvarningssystem.


SERVICE OCH TJÄNSTER

Service och tjänster

Vår höga servicenivå är något vi är kända

för. Vi står standby för dig! Att under

hela produktens livslängd fi nnas till

hands är en självklarhet för oss.

Genom avdelade resurser för service

och eftermarknad, samt att vi håller

ett komplett reservdelslager kan vi alltid

hjälpa till och lämnar ingen i sticket.

Kunnandet vi har inom el, elektronik

och styrsystem gör att kunder ofta

anlitar oss för att lösa även andra

konstruktionsproblem i fordon.

Detta gör oss unika på marknaden.

Våra duktiga tekniker har arbetat i mer

än 15 år med sådana problemlösningar.

För att kunden effektivt ska kunna

installera och serva sina fordon,

erbjuder vi också utbildningar i service

och underhåll av våra produkter.

KALLA FAKTA

Vi har också ett väl utvecklat miljöarbete och söker

alltid efter lösningar med minsta möjliga miljöbelastning.

När fordonet har gjort sitt tar vi tillvara den utrustning

vi levererat. Allt som är ekonomiskt och miljömässigt förnuftigt,

renoveras och återanvänds. Resten återvinns!


Kontakt

Vi finns på Innovatumområdet i

Trollhättan. Här sitter den svenska

industrihistorien i väggarna och

Nohabs loktillverkning är vida känd.

Idag är Innovatum ett centrum för

teknik, film och design.

KONTAKT

Har du vägarna förbi så titta in till oss!

Vi sitter i Byggnad 31.

Telefon 0520-49 44 40

Fax 0520-47 90 60

E-post info@standby.eu

Postadress Nohabgatan 12C,

461 53 Trollhättan

Besöksadress Innovatumområdet,

Byggnad 31, Trollhättan


A L W A Y S B Y Y O U R S I D E

BY YOUR SIDE – ALL THE WAY

www.standby.eu

VID DIN SIDA – HELA VÄGEN

PRODUKTION EFFECT MARKNADSFÖRING. FOTO WWW.RUNE.SE M FL. TRYCK ROLF TRYCKERI