PDF Ladda ner - Schenker

logistics.dbschenker.se

PDF Ladda ner - Schenker

magasinet

LOGISTIK

Globala och lokala transport- och logistiklösningar

Nummer 2 juni 2008

Många miljölöften

spikade på mässan

Sidan 11

Sidan 15-17

Sidan 20-21

Sidan 25-27

Premiär för första etanollastbilen

Unikt upplägg för Stockholms läns landsting

Bättre handelsväg till Indien

OS kräver logistik på högsta nivå


VD har ordet

Ökad kunskap ger mindre utsläpp

Vi tror inte att det är möjligt att transporterna kan

minska samtidigt som den ekonomiska tillväxten kan

öka. Ökad kapacitet i transportsystemen är en förutsättning

för tillväxt som vi ser det. Kurvorna för BNP,

transportarbete och tyvärr, kurvan för utsläpp av koldioxid

har historiskt följt samma utveckling.

Jag ser inte att de första två kurvorna vare sig kan,

eller behöver frikopplas från varandra, däremot måste

vi göra allt vi kan för att bryta kopplingen till utsläppen.

Allt fler höjer rösten och menar att höjda skatter på

diesel, kilometerskatt och/eller trängselskatt är en

del av lösningen på transporternas miljöpåverkan.

Vi på Schenker tror inte att de åtgärderna gör att

vare sig transporterna eller utsläppen minskar. Vi har

gjort simuleringar som visar att en kilometerskatt på

1,40 SEK per kilometer i realiteten inte har någon påverkan

på viljan att transportera gods. Vi har tittat på

hur mycket dyrare ett antal produkter skulle bli om

hela skatten lades på konsumentpriset. I ett av

exemplen har vi tittat på hur mycket en sådan skatt

skulle fördyra ett paket tvättmedel i butik. Vi har

räknat med att paketet åker 30 mil på en pall. Paketet

kostar cirka 45 SEK i handeln och den ökade transportkostnaden

per paket hamnar runt 4 öre per

paket.

En så pass marginell ökning av kostnaden kan knappast

påverka transportarbetet mer än marginellt.

Men om man ändå väljer att genomföra en sådan

skatt skulle det vara positivt om staten använder

pengarna man får in till att genomföra satsningar som

verkligen har effekt på miljön. Jag tänker exempelvis

på utbildning i sparsam körning, sänkta hastigheter,

åtgärder som gynnar kollektivtrafiklösningar för gods

och att aktivt arbeta för att tillåta längre fordon i

Sverige och Europa. Det är åtgärder som skulle ha en

betydligt större påverkan på koldioxidutsläppen än en

kilometerskatt.

Jag är stolt över att vi på Schenker tog initiativet till

Kneg (Klimatneutrala godstransporter på väg) och

glad över att så många och viktiga svenska företag

anslutit sig. Läs mer om det på sidorna 6-10 i detta

nummer av Logistikmagasinet.

Vi är övertygade om att de åtaganden som vi gör

tillsammans i det samarbetet verkligen gör skillnad.

INGVAR NILSSON

CEO SCHENKER REGION NORTH

2 Logistikmagasinet 2-2008


Innehåll

6 Fler i Kneg. Ytterligare åtta företag har

anslutit till Klimatneutrala godstransporter,

Kneg. Nu arbetar 13 företag och

organisationer för att låta sina transporter

påverka miljön så lite som möjligt.

20 Alla vägar går till Indien. Sverige är nu

ett av de 14 viktigaste samarbetsländerna

när det gäller transporter till och från världens

näst folkrikaste land. Schenker i Indien

respektive Sverige ökar samarbetet.

12 Smarta transportlösningar. Genom

riktade skatter, kreativt tänkande och ny

teknik ska klimatpåverkan inom transportindustrin

minskas enligt Ibrahim

Baylan (s).

25 Världens största evenemang. OS i Kina

ställer oerhörda krav på att logistikmaskineriet.

Huvudleverantören DB Schenkers

förberedelser har pågått under två år.

15 Från inköp till patientens dörr. Schenker

Dedicated Services tar hand om hela

kedjan av hemlevererade sjukvårdsprodukter

i Stockholms läns landsting – från

en enda knutpunkt.

28 Allt på en webbplats.

mySCHENKER är platsen

där Schenkers alla e-tjänster inom landtransporter

är samlade. Som kund kan du

bland annat söka ditt gods, få fakturastatistik

och emissionskalkyler.

Logistikmagasinet är en tidning för kunder,

Redaktör: Pierre Olsson, Schenker AB

Redaktionens adress: Logistikmagasinet

Adressändringar: Har du ny adress eller

leverantörer och samarbetspartners till

pierre.olsson@schenker.com

Schenker AB, 412 97 Göteborg.

om någon av dina kollegor vill ha tidningen

Schenker och distribueras även till anställda

Övriga i redaktionen:

Tel: 031-703 80 00. Fax: 031-40 75 22.

kostnadsfritt, meddela redaktionen via

i företaget. ISSN 1401-8667. Årgång 13.

monica.holm@schenker.com

www.schenker.se

e-post till pierre.olsson@schenker.com, fax

Citera oss gärna, men ange källan.

beatrice.jerkrot@schenker.com

Omslag: Pierre Olsson

031-40 75 22, eller fyll i kupongen på sid 31.

Ansv utgivare: Bo Hallams, Schenker AB

asa.larsson@schenker.com

Tryck och repro: Eskils Tryckeri AB, Borås

Produktion: LTS Kommunikation AB.

bo.hallams@schenker.com

eva.ralph@schenker.com

Upplaga: 30 000 ex.

Drottninggatan 22, 411 14 Göteborg.

karin.andreen@ltskommunikation.se

www.ltskommunikation.se

Logistikmagasinet 2-2008 3


”Pappa hade

varit stolt”

Schenkers första hållbarhetspris

gick till Vikströms Åkeri i Luleå

– Miljö- och trafiksäkerhetsfrågor

har alltid stått

högt upp på vår agenda.

Min far Valdemar Vikström,

som grundade åkeriet

för 52 år sedan, hade

varit stolt över att ta emot

Schenkers hållbarhetspris,

säger Peter Vikström, VD

för Vikströms Åkeri AB.

Schenkers hållbarhetspris,

som i år delades ut för första

gången, gick till Vikströms

Åkeri. Prisutdelningen skedde

på Bilspedition Transportförenings

(BTF) årliga kongress.

Priset består av en resa

till Génève med besök bland

annat på Röda Korsets huvudkontor

och FNs klimatpanel.

”Alla gör sitt bästa”

– För att uppmuntra alla åkerier

och premiera goda exempel

beslutade Schenker att

skapa ett hållbarhetspris, säger

Bo Hallams, marknadsdirektör

för Schenker i Sverige.

Det finns många som gör bra

saker och utvecklar system

och rutiner för att minska vår

miljöpåverkan. Vi vet att alla

åkare gör det bästa de kan

och i år valde vi Vikströms.

Andra generationen

Vikströms historia började

1946 och under årens lopp

har företaget och verksamheten

utvecklats. Redan från

början var ledorden: nöjda

kunder, motiverade medarbetare

och kvalitet. Under ledning

av Peters mamma, Margareta

”Maggan” Vikström utvecklades

företaget och idag

körs alla typer av gods, från

papper till kyl- och frysvaror.

Då Maggan gick bort år 2002

tog sonen Peter över som VD.

– Vi arbetar med en väl

utbyggd strategi för att minimera

miljöpåverkan så långt

det är möjligt. Vi strävar alltid

efter fylla fordonen maximalt

och mer än hälften av vår

totala godsvolym går idag på

järnväg, säger Peter Vikström.

TEXT OCH BILD: EVA RALPH

Vikströms Åkeri

■ Vikströms Åkeri förfogar över 53 lastbilsekipage som

sysselsätter cirka 100 personer över hela Sverige med bas

i Luleå. Åkeriet är sedan mer än 30 år transportör åt

Schenker AB. En stor del av verksamheten omfattar gods

på järnväg, så kallad CargoNet.

■ Företaget transporterar närmare 300 000 ton varje år.

Totalt kör chaufförerna 800 000 mil per år vilket motsvarar

ett varv runt jorden per dygn.

■ Vikströms Åkeri är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Certifieringen är resultatet av ett målmedvetet arbete i

Storheden/Gammelstads miljögrupp. Projektet har bland

annat innefattat miljöutbildning av företagets personal

och konkreta åtgärder för att minimera företagets negativa

miljöpåverkan.

Peter Vikström, VD för familjeföretaget Vikströms Åkeri, är en glad vinnare av

Schenkers hållbarhetspris. Här tillsammans med sönerna Sebastian och Robin,

som båda redan arbetar i företaget.

Juryns motivering:

■ ”Vikströms Åkeri i Bergnäset AB är

ett innovativt åkeri med en positiv

inställning till miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.

De var bland de första av

Schenkers transportörer som lät

tredjepartscertifiera sitt miljöledningssystem

enligt ISO 14001. De

har även certifierat sitt ledningssystem

för arbetsmiljö och kvalitet.

Åkeriet har idag en stor andel

gods på järnväg och bibehåller de

volymer på väg som krävs för att

4 Logistikmagasinet 2-2008


Bo Isakson på Schenker Åkeri visar hur lätt och smidig handdatorn är att använda.

28 000 ton CO 2

– så mycket kan Schenkers utsläpp minska med nya datorer

klara våra tids- och kvalitetslöften till kund.

Vikströms deltar i utveckling av tekniska

lösningar som passar våra kunder. De arbetar

proaktivt med fordonsunderhåll och de

har en generös inställning till personalvårdande

aktiviteter, som ökar förarnas motivation

att utföra ett bra arbete.”

Nu installerar Schenker datorer i 4 000

fordon i Sverige.

– Erfarenheterna visar att en sådan

åtgärd sparar mellan fem och tio procent

bränsle, säger Ingvar Nilsson, VD

för Schenker AB.

Det betyder minskade utsläpp av koldioxid

på mellan 14 000 och 28 000 ton

om året.

Den nya mobildatalösningen gör det möjligt

att från åkeriet läsa av sådant som bränsleförbrukning

och hastighet hos varje enskilt

fordon.

De åkerier som testat utrustningen har

visat att det är möjligt att i extrema fall spara

upp till 15 procents bränsle, men en mer

försiktig bedömning hamnar på mellan fem

och tio procent.

En förutsättning för att sänka förbrukningen

är att man samtidigt satsar på utbildning

i sparsam körning och någon form av återkoppling

till chaufförerna så att de ser sin

egen förbrukning.

Bättre kommunikation

Men det finns också en mängd andra skäl

till varför Schenker nu installerar datorer i

samtliga fordon i Sverige.

– Det nya systemet skickar information till

kunden i realtid i samband med att en chaufför

eller terminal hanterar godset. Det gör

att Schenkers kunder alltid vet exakt var

godset befinner sig i kedjan och så att de

själva kan beräkna när godset är framme hos

mottagaren, säger Gunnar Ahldén, ansvarig

för strategi- och projektstöd på Schenker.

Kommunikationen mellan chaufför och

trafikledning blir också mycket mer effektiv,

dels beroende på att datorerna innehåller

GPS-positionering som gör att man alltid vet

var bilarna är, dels för att kommunikationen

sker tyst via dator. En trafikledare behöver

aldrig vänta på en chaufför som inte svarar i

telefon och chauffören ser att ett meddelande

kommit in och kan läsa det när det

passar.

Information i realtid

– Fördelarna är många. Våra kunder får ännu

bättre information om godset i realtid, vi

kan effektivisera vår trafik genom att vi alltid

vet var bilarna befinner sig och det finns

även en del faktorer som påverkar trafiksäkerheten

positivt, säger Ingvar Nilsson.

Installationerna började under februari

2008 och hela projektet ska vara klart i juni

2009. Sammanlagt rör det sig om 4 000

handdatorer som kommer att användas av

över 6 000 chaufförer.

PIERRE OLSSON

Logistikmagasinet 2-2008 5


Logistikmässan

Mässan avslutades med att Helene Samuelsson,

kommunikationschef på Preem, presenterade

två nya bränslen. Åke Nicklasson, VD på Volvo

Logistik, hör på.

Preem presenterar

nya miljöbränslen

112 utställare.

4 000 besökare.

Åtta nya företag i Kneg (se artikeln

här intill).

Och två nya miljöbränslen.

Det var vad som erbjöds på Logistikoch

transportmässan i Göteborg den

20–22 maj – bland annat.

Kommunikationsminister Åsa Torstensson

öppnade mässan som inleddes med en

paneldebatt mellan Hans-Jörg Hager, CEO

för Schenker i Tyskland, Jan-Eric Sundgren,

Senior Vice President, Public & Environmental

Affairs på AB Volvo, Michael G:son Löw,

CEO, Preem och Alexandra Gatej, Chairman,

Unilever South Central Europe.

Temat för diskussionen var ansvar och hållbara

lösningar inom logistik.

De var överens om att det inte finns någon

universallösning för alla problem, men att

alla kan bidra genom att ta många små steg i

rätt riktning.

– Vår uppgift är att producera maximalt

med så få resurser som möjligt. Vi har ett

internationellt ansvar för miljön här i de rikare

länderna. Det är svårt att anklaga fattiga

länder för att de inte alltid agerar miljömässigt

korrekt så länge vi som har råd att

göra det, inte gör det, säger Hans-Jörg Hager.

Totalt arrangerades drygt 20 olika seminarier

som besöktes av närmare 800 åhörare

och 44 journalister.

Mässan avslutades med att Preem presenterade

två helt nya bränslen för dieselbilar

med 15 eller 30 procents iblandning av RME

mot nuvarande 5 procent.

– Vi kommer att erbjuda bränslet till våra

större kunder som tankar stora volymer, säger

Helene Samuelsson, kommunikationschef

på Preem.

PIERRE OLSSON

Allt fler vill vara

Ytterligare åtta företag och organisationer

har anslutit sig till samarbetet

Klimatneutrala godstransporter på väg

(Kneg).

Det hela offentliggjordes den 20 maj

under första dagen av Logistik- och transportmässan

i Göteborg.

Samtliga åtaganden för att minska transporternas

klimatpåverkan spikades upp i en särskild

monter och företagen presenterades av

infrastrukturminister Åsa Torstensson vid ett

välbesökt event.

Sedan tidigare är Schenker tillsammans med

Preem, Volvo Lastvagnar, Vägverket och Göteborgs

miljövetenskapliga centrum vid Chalmers

”Jag applåderar

initiativet.

Det är modigt.”

Infrastrukturminister

Åsa Torstensson

6 Logistikmagasinet 2-2008


Ingvar Nilsson, VD på Schenker, Sören Belin, VD på Green Cargo, Stig Wiklund, VD på Stora Enso och infrastrukturminister Åsa Torstensson gläds åt att så

många nya företag sluter upp kring Kneg. Här tittar de på planket där alla företag spikat upp sina åtaganden.

med i Kneg-samarbetet

och Göteborgs universitet med i samarbetet

som startades på ett initiativ från Schenker.

– Jag vill applådera initiativet! De har själva

lagt ganska tuffa krav på sig. Det är modigt,

säger Åsa Torstensson.

Möter många positiva initiativ

De nya i Kneg är Green Cargo, Posten Logistik,

Ragn-Sells, Renova, SCA, Stora Enso,

Sveriges Åkeriföretag och Volvo Logistics.

En rad andra namnkunniga aktörer diskuterar

eller förbereder medlemskap.

– När jag åker runt möter jag goda idéer där

stora och små företagare tagit initiativ för att

minska utsläppen och ha bättre godsflöden,

det är väldigt positivt, säger Åsa Torstensson.

Kneg startades i slutet av 2006 och i höstas

presenterades rapporten på Rosenbad i

Stockholm. I samband med Klimatgalan i

Göteborg i januari i år öppnades samarbetet

för alla andra intresserade företag och organisationer

att delta.

Ett samarbete med bara vinnare

Initiativet har lovordats vid flera tillfällen av

bland andra miljöminister Andreas Carlgren

och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Under Logistik- och transportmässan presenteras

även ett antal konkreta projekt som

deltagarna i samarbetet bedriver.

Först ut var Lars Nolander, terminalchef på

SCA Transforest i Sundsvall, som berättar om

SCA och Stora Enso som tillsammans med

Schenker och Vägverket startat ett projekt

för att minska klimatpåverkan från sina

transporter genom att använda större och

färre fordonskombinationer.

(Läs mer om projektet på följande sidor.)

– Det här samarbetet har bara vinnare och

vi hoppas förstås att vårt deltagande på

Logistik- och transportmässan ska inspirera

ännu fler att vilja vara med i Kneg, säger

Bo Hallams, marknadsdirektör på Schenker.

TEXT OCH BILD: PIERRE OLSSON

Logistikmagasinet 2-2008 7


Kneg

SCA Transforest

tror på tyngre

transportekipage

30 procent om året.

Så mycket räknar SCA Transforest

att kunna minska koldioxidutsläppen

genom att modifiera vissa ekipage

så de kan lasta 80 ton istället för 60

ton som är den högsta tillåtna vikten

idag.

– Politikerna här i Sundsvall och

Timrå är spontant positiva till idén,

säger Magnus Svensson VD, för SCA

Transforest.

I ett första skede handlar det om ett

dussintal ekipage från Schenkeråkeriet

Östmans som transporterar gods mellan

pappersbruken i Ortviken och Östrand

till hamnen i Sundsvall.

– Om vi ska nå det svenska målet att

reducera koldioxidutsläppen med 20 procent

till år 2020 finns det bara två vägar

att gå, säger Magnus Svensson.

Minskar både utsläpp och slitage

Han menar att det ena alternativet är att

använda större och tyngre lastbilar, tåg

och båtar. Det andra är att lägga ner industrin.

– Jag kan inte se någon annan väg.

Pappersbruket i Ortviken utanför Sundsvall.

BILD: SCA

Visst utvecklas motorer och bränslen hela

tiden, men att göra en sådan drastisk

neddragning kräver drastiska åtgärder,

säger Magnus Svensson.

Genom att tillåta 80 ton istället för 60

ihop med nya Euro 5-klassade motorer

ger en minskning av koldioxidutsläppen

med mellan 25 och 30 procent enligt beräkningar

av SCA Transforest. Dessutom

blir det färre bilar på vägarna vilket minskar

både vägslitage och buller. Tanken

med de nya ekipagen är att de ska ha

samma axeltryck som de lättare bilarna.

Varje ekipage får då fler axlar, men eftersom

antalet bilar minskar med 40 procent

kommer det totala antalet axlar som

passerar under ett år också att minska

kraftigt.

– Jag ser egentligen inga nackdelar med

det här, säger Lars Nolander, terminalchef

på SCA Transforest i Sundsvall som

jobbat mycket med frågan.

Varje vägsträcka provas för sig

Just nu arbetar man tillsammans med

Vägverket på en dispensansökan och om

allt går som det ska kan man börja köra

redan i år.

Magnus Svensson har svårt att se några

skäl till att ansökan inte ska gå igenom

på de sträckor det handlar om här. Men

han menar att det aldrig kommer att fungera

med en generell dispens. Varje vägsträcka

måste provas för sig så att vägar,

broar, trånga passager med mera klarar

de större fordonen. Men han tycker att

förslaget från Schenker, Chalmers,

Preem, Volvo och Vägverket att tillåta

80-tonsfordon nattetid på de vägar som

håller för det är en bra idé.

– Alla vinner på det – miljön, att vi kan

fortsätta bygga välstånd i Sverige och att

vi utnyttjar infrastrukturen på tider då

det är låg beläggning är ju jättebra, säger

Magnus Svensson.

PIERRE OLSSON

8 Logistikmagasinet 1-2008


BILD: PIERRE OLSSON

”Vi ligger faktiskt

på plus när det

gäller koldioxid”

SCA har som mål att bli världens

mest miljövänliga skogsföretag.

– När investmentfonder analyserar

oss hamnar vi alltid i topp.

Det känns ju bra att det arbete

vi lagt ner de senaste

20 åren faktiskt noteras, säger

Magnus Svensson.

Lars Nolander och Magnus Svensson ser

stora fördelar med att använda bilar

som kan lasta 80 ton istället för 60.

SCA lägger mycket pengar på att vara

i framkant när det gäller miljöfrågor

från planta och framåt. Man är

till exempel certifierade enligt FSC

(Forest Stewardship Council) för

ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk,

vilket bland annat innebär att

man avsätter skog som tillväxtområden

för olika djurarter.

Företagets division för skogsindustri,

Forest Products, (skog,

massa, tryckpapper, sågade trävaror)

är en av få spelare i välden som

kan erbjuda FSC-certifierade produkter

i stor skala, samtidigt som

alla produkter tillverkats helt utan

klorblekning.

– Vi ligger faktiskt på plus när det

gäller koldioxid eftersom nettotillväxten

i skogen binder mer koldioxid

än det vi släpper ut totalt

sett, säger Magnus Svensson.

Företaget vill också bidra till att

nya miljövänligare drivmedel används.

Just nu håller man på att testa

en syntetdiesel som heter Paradiesel,

som kraftigt reducerar

utsläpp av partiklar och också har

positiva effekter på andra föroreningar

i avgaserna.

– Den är dyrare än vanlig diesel,

men vi vill gärna vara med och

prova för att tillverkaren ska ha en

chans att överhuvudtaget komma ut

på marknaden, säger Magnus Svensson.

På båtarna var man tidigt ute med

att använda olja med låg svavelhalt

och katalytisk rening vilket gör SCAs

flotta till en av de renaste i världen.

För det har de bland annat belönats

med Clean Marine Award av EU.

Logistikmagasinet 1-2008 9


Kneg

Så lovar vi i Kneg att arbeta för

klimatneutrala transporter:

Chalmers:

● Säkerställa att alla studenter vid

Chalmers reflekterar över hållbar

utveckling och transportsektorns

betydelse i detta under sin utbildning.

● Bygga kompetenta tvärvetenskapliga

forskningsmiljöer och initiera

nya forskningsprojekt för att bidra

till lösningar på transportsektorns

inverkan på klimatet.

● Anordna sektorsöverskridande

workshops för att initiera kunskapsutbyte

mellan olika aktörer

i samhället i syfte att få ett ökat

engagemang och samarbete inom

området.

Green Cargo:

Fram till 2012 kommer Green

Cargo att minska koldioxidutsläppen

med 20 procent per tonkilometer

i våra dieseldrivna transporter

genom:

● Utbildning av samtliga lokförare i

Eco Driving Rail under 2008 samt

repetitionsutbildningar i sparsamt

körsätt för alla egna lastbilschaufförer.

● Tydliga krav och uppföljning av

Eco Driving även hos underleverantörer.

● Byte till renare och mer energieffektiva

motorer i dieselloken.

● Fordonsinvesteringar så att 10

procent av den egna lastbilsflottan

drivs med hybridteknik

och/eller alternativa bränslen.

Posten Logistik AB:

● Öka fyllnadsgraden och därigenom

minska transporterna.

● 90 procent av chaufförerna ska

ha utbildning i säkert och

bränslesnålt körsätt i kombination

med teknik för kontinuerlig

automatisk föraråterkoppling.

● Max 80 km/h för tunga fordon

ger minskade avgasutsläpp.

● Stödja forskning och utveckling

inom hållbar logistik (drivmedel,

fordon, IT, transportplanering).

Preem:

● Ställa om Preems raffinaderisystem

från renodlat oljeraffinaderi

mot Bioraffinaderi. 2011 ska 10

procent av råoljan i produktionen

av svensk diesel ha bytts ut mot

biomassa.

● Öka låginblandning av förnybara

drivmedel i bensin och diesel.

● Verka för att drivmedlen tillverkas

och används på ett så miljöoch

resurseffektivt sätt som möjligt,

oavsett om de är av fossilt

eller icke fossilt ursprung.

● Energi- och bränsleeffektivisera i

alla led.

● Nyttja förnybar energi, till exempel

vindkraft, i produktion.

● Utveckla metoder för koldioxidåterföring

i produktionsledet.

● Bättre utnyttja överskottsvärme

från raffinaderierna.

● Fortsätta utveckla energibesparande

produkter och tjänster.

Ragn-Sells:

● Arbeta aktivt med optimering av

fordonsrutter så att transporteffektiviteten

kontinuerligt förbättras.

● Fortsatt utbildning av chaufförer i

sparsam körning.

● Delta aktivt i utprovning av

alternativa bränslen och teknik för

reduktion av bränsleförbrukning.

Renova AB:

● Till 2012 ska alla fordon vara

minst av klass Euro5.

● Sparsam körning tillämpas och

utbildning sker kontinuerligt.

Utrustning för uppföljning på

detaljerad nivå ska installeras i

alla tunga fordon senast 2009.

● Vi följer noga teknikutvecklingen

på fordonssidan och medverkar i

den genom att delta som aktiv

partner vid tester och försök av

ny teknik. (Till exempel utveckling

av elhybridteknik, optimerade

påbyggnader som lastkännande

hydraulik).

SCA Transforest:

● Minska CO2-utsläppen från våra

transporter med 20 procent fram

till år 2020.

● År 2011 ska 90 procent av SCA

Transforests leverantörer av lastbilstransporter

ha utbildat merparten

av sina förare i ekonomiskt

körsätt.

● Verka för att lastbilstransporter

med bruttovikten 80 ton ska få

användas på lämpliga sträckor.

Schenker:

● Utbilda alla chaufförer i sparsam

körning.

● Fasa ut alla äldre lastbilar.

● Tanka den mest klimatvänliga tillgängliga

dieseln i lastbilarna.

Stora Enso Logistics:

● Tillsammans med övrig skogsindustri

i Sverige ska vi minska

CO2 från transporter av gods och

råvaror med 20 procent till 2020.

Vi främjar transportlösningar

med förbättrad miljöprestanda:

● Effektiv kombination av transportslag.

● Effektivitet genom utveckling av

längre och tyngre tåg och bilar.

● Införande av tillgänglig miljöteknik.

● Driva miljö- och säkerhetsfrågor

genom att ta med det i vår upphandling.

● Upphandling av vägtransporter

enligt QIII (www.q3.se).

● Upphandling av sjötransporter

enligt Clean Shipping Criteria

(www.cleanshippingproject.se).

Sveriges åkeriföretag:

Längre och större fordon – för

minskade utsläpp per fraktat ton:

● Verka för att modulkonceptet

utvecklas och optimeras.

● Driva på utvecklingen så att

modulfordon accepteras över

hela Europa.

● Sparsam körning för mindre

bränsleförbrukning.

● Fortsätta informera om att sparsam

körning kan minska drivmedelsförbrukningen

med upp

till 15 procent.

Beräkning av transporters miljöpåverkan:

● Tillhandahålla verktyg till åkeriföretagen

för att beräkna transporters

miljöpåverkan, SÅ Miljöcalc.

Benchmarking:

● Lyfta fram goda exempel på medlemsföretag

som arbetar aktivt

med hållbar utveckling.

Nordisk samverkan för

erfarenhetsutbyte:

● Driva samordning och samråd på

nordisk basis (via NVF) för effektivisering

av fordon och miljöpåverkan.

Volvo Lastvagnar:

● Ett effektivare bränsleutnyttjande

har högsta prioritet och vi ska leda

utvecklingen genom att kontinuerligt

förbättra bränsleeffektiviteten

för Volvolastbilar med

minst 1 procent årligen.

● Behålla ledningen när det gäller

introduktion av hybridteknik för

tunga lastbilar.

● Aktivt arbeta för en övergång till

alternativa bränslen och ta en

ledande roll inom utvecklingen av

fordonsteknologi för detta.

● Verka för nya transportlösningar

som bidrar till ökad transporteffektivitet

och minskade utsläpp

av koldioxid.

Volvo Logistics:

● Kräva att utbildning för alla förare i

ekonomisk körning ska vara

genomförd senast 2010.

● Vara den transportköpare som är

ledande i att främja alternativa

bränslen.

● Verka aktivt för bättre infrastruktur

och längre lastbilsekipage och förorda

25,25 meter i hela Europa.

● Alltid inkludera båt och järnväg i

våra överväganden för nya transportflöden.

● Öka fyllnadsgraden varje år och

ständigt effektivisera logistiksystemen.

● Samverka med andra köpare av

transporter och logistik för att förbättra

effektivitet och balanser.

Vägverket:

● Införa krav på sparsamt körsätt i

alla körkortsbehörigheter.

● Ge stöd till åkeriföretag som vill

att deras lastbilar håller hastighetsgränsen.

● Stödja utveckling av nya transportlösningar

som gör det möjligt

att utnyttja vägnätet för fordon

med högre vikt och ökad längd.

● Stödja utvecklingen att finna

innovativa lösningar på varudistribution

i staden.

10 Logistikmagasinet 2-2008


BILD: SCANIA

Scania har tagit fram världens första

lastbil som drivs av etanol. En mindre

modell, som ska gå i stadstrafik.

Världspremiär för

första etanollastbilen

Scania presenterar världens

första lastbil som drivs av

etanol.

Just nu testas den i trafik av

Schenker i Stockholm.

– Det är intressant och roligt att

vara med och prova nya saker,

säger Mats Grundius, VD för

Schenker Åkeri.

I dag körs alla SL:s 400 innerstadsbussar

i Stockholm på etanol. Totalt har

Scania byggt 600 etanoldrivna stadsbussar

sedan 1989, de flesta körs i

Sverige.

I princip har man tagit motorn från

en etanolbuss och satt den i en lastbil.

E95 i dieselmotorer

– Det är egentligen det enda vi vet om

motorn. Vi har tystnadsplikt och vet

inte hur det ser ut under huven, säger

Rustan Eliasson, fordonsansvarig på

Schenker Åkeri.

På utsidan syns det inte att bilen

drivs av ett speciellt bränsle.

– Bränslet kallas populärt för E95

Mats Grundius och Rustan Eliasson på

Schenker Åkeri är stolta över att få provköra

Scanias nya etanollastbil, världens

första.

eftersom fem procent av bränslet består

av olika tillsatser, säger Rustan

Eliasson.

E95 är ett bränsle som kan köras i en

motor som arbetar enligt dieselprincipen

till skillnad från E85 som körs i

bensinmotorer.

70 procent mer etanol

Än finns E95 inte att tanka någon

annanstans än i SL:s eget garage.

– Vi får åka dit och tanka bilen, säger

Rustan Eliasson.

Etanollastbilen är en av Scanias

mindre modeller, en distributionslastbil

med 270 hk som är tänkt att gå i

stadstrafik.

Eftersom det går åt 70 procent mer

etanol än diesel per körd kilometer är

det en naturlig början. En bil som går

på fjärrtrafik skulle behöva en enorm

bränsletank för att klara jobbet.

”Kul att ligga i framkant”

Motorn uppfyller redan nu EEV-standarden

(Enhanced Environmentally

friendly Vehicle), en standard som är

något strängare än Euro 5, som är den

avgasnorm som införs inom EU i oktober

2009.

– Det är kul att ligga i framkant och

vara en del av utvecklingen. Men man

ska inte glömma att vi redan har ett

bra miljöarbete genom att vi kör allt

vårt gods kollektivt. Genom att vi samlastar

och planerar våra rutter minimerar

vi klimatpåverkan från våra transporter,

säger Mats Grundius.

PIERRE OLSSON

Logistikmagasinet 2-2008 11


Skatter och ny teknik

ska förbättra klimatet

En kombination av skatter, satsningar

på infrastruktur, kreativt

tänkande och ny teknik.

– Det är så klimatpåverkan från

transportindustrin ska minska

framöver, säger trafikutskottets

ordförande Ibrahim Baylan, (s).

– Transporterna kommer att fortsätta att

öka, vi vill resa bort ibland, vi vill köpa

kläder från Asien och konstiga frukter från

Sydamerika. Och det är inget fel i det, bara

vi hittar ett sätt att frakta utan att vårt klot

skadas. Vi kan inte stoppa de ökande transporterna

genom att förbjuda vissa personer

från att köra bil, eller vissa företag från att

transportera sina produkter. Vi måste ha

varor till butikerna, de transporterna kan

inte ersättas av järnväg eller cykel.

– Det gäller att försöka vara konstruktiv

och kreativ om vi ska hitta lösningar som får

ner bränsleåtgången från våra transporter i

framtiden. Just nu finns dessutom en väldigt

bra jordmån för de här frågorna, dels är

klimatfrågan het och dels ska Sverige bli

ordförandeland i EU snart. Då har regeringen

en stor chans att driva på miljöfrågorna.

Hur tycker du att det ser ut i dag då

– Den situation vi har nu är inte hållbar ur

flera aspekter. En allt för stor del av alla

”Jag tror att en

kilometerskatt i

dagsläget har stor

effekt som konkurrensutjämnare

gentemot de

utländska åkare som

kör i Sverige.”

Fakta: Ibrahim Baylan

■ Ordförande i

riksdagens

trafikutskott

sedan den 1

januari 2008.

■ Ibrahim Baylan

har suttit i riksdagen

sedan

valet 2006 där

han tidigare varit

ledamot i

utbildningsutskottet.

Han

var mellan åren 2004 och 2006 skolminister

och arbetade innan dess bland

annat som ombudsman för fackförbundet

HTF i Västerbotten.

■ Han föddes 1972 i en by i sydöstra

Turkiet och kom till Sverige i början av

1980-talet. Först bodde han i Stockholmsförorten

Botkyrka.

■ Sedan 15 år bor han i Umeå som han

räknar som sin hemstad.

transporter inom landet utförs idag av

utländska åkare. Ett sätt att styra upp det

och göra konkurrensen mer rättvis är att

inrätta en kilometerskatt som drabbar alla

lika mycket. Exakt hur en sådan skulle

utformas vet jag inte, men ett ökat skattetryck

mot lastbilstransporter tror jag är helt

nödvändigt.

Men tror du verkligen att en kilometerskatt

skulle begränsa antalet transporter

i Sverige

– Allt beror på vilken nivå vi lägger skatten.

Ju högre, desto mer begränsande effekt har

den naturligtvis. Självklart kan vi inte

beskatta på ett sådant sätt att logistiken

slås ut i Sverige. Men jag tror att en kilometerskatt

i dagsläget har stor effekt som konkurrensutjämnare

gentemot de utländska

åkarna som kör i Sverige. Vi kanske kan få

bort några av de värsta miljöbovarna från

de svenska vägarna på det här viset.

– En annan sak som skulle minska antalet

transporter är om vi kunde bli bättre på att

köra gods kollektivt. Ta ett hotell som exempel.

Det är ju inte effektivt att köra tvål i en

bil, handdukar i en annan och toalettpapper

i en tredje. Det måste vara bättre att samordna

transporterna så att hotellet får allt

de behöver i en och samma leverans.

– Många intressanta idéer kommer från

branschen. Ett exempel på kreativt tänkande

är det förslag som bland andra Schenker står

bakom om att tillåta 32 meter långa lastbilar

mot dagens 25 på vissa sträckor nattetid. Jag

är absolut öppen för att titta på förslaget

och se vad det innebär för miljö och trafiksäkerhet.

Vi måste våga prova oss fram till

nya lösningar utan att tumma på trafiksäkerheten.

Vad tror du om alternativa bränslen

som ett led att minska koldioxidutsläppen

– Jag tror inte att biobränslen är framtiden

för fordonsindustrin. Jag ser det som en tillfällig

lösning i väntan på nästa tekniksteg.

Sverige är ju världsledande när det gäller

fordonsutveckling och när jag träffar fordonsindustrin

känns det att de har en stark

framtidstro. Jag tror att bilarna förr eller

senare måste gå på el. Vi har en bit kvar,

men jag ser väldigt optimistiskt på människors

förmåga att utveckla teknik. Är det

bara tillräckligt viktigt så går det.

Vad tror du om de andra transportslagen,

kan de ta större andelar

– Sjöfarten är underutvecklad, vi har en

lång kustlinje och även mycket inlandsvatten

som har en delvis outnyttjad

potential. I dag har sjöfarten cirka två

procent av den totala nationella volymen.

12 Logistikmagasinet 2-2008


BILD: PIERRE OLSSON

– Sverige är ett land som har råd att investera i infrastrukturen. Järnväg, sjöfart, renare motorer, lika kilometerskatt och bättre utbildning prioriteras av

trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan, (s).

Sjöfarten kommer aldrig att ta en stor del

av de inhemska transporterna, men jag ser

det som fullt rimligt att höja andelen med

50 procent till totalt tre procent. Men det

är den markbundna trafiken som kommer

att dominera transportindustrin även framöver.

Jag ser gärna att fler transporter sker

på järnväg, men problemet är att det saknas

kapacitet. Det finns ingen ”quick fix” som

löser problemen. Vi måste helt enkelt investera

mera.

Det låter dyrt, är det ekonomiskt försvarbart

– När det gäller den ökande mängden

utsläpp av koldioxid finns det inga enkla

Alexanderhugg att ta till. Visst kommer det

att kosta pengar att satsa på järnvägen. Men

Sverige är ett land som måste ha råd med

sådana satsningar. Det är absurt att kräva

att mindre utvecklade länder ska minska

sina utsläpp lika mycket som vi i den rika

världen. Visst kan det bli dyrt i det korta

perspektivet, men det finns också något att

vinna på att vara först med en lösning som

andra vill ha.

Ett annat problem för transportbranschen

är bristen på chaufförer.

Vad ser du för lösning där

– En variant jag varit med om att jobba

fram är det vi kallar för teknikcollege. Det

är ett samarbete mellan regeringen, facken

och olika teknikföretag. När en bransch

klagar på en utbildning tar vi reda på vad de

vill ha och lämnar över en del av inflytandet

till branschen. Det innebär också att

branschen måste ställa upp med en del

”Jag ser optimistiskt på

människors förmåga att

utveckla teknik.

Är det bara tillräckligt

viktigt så går det.”

resurser under utbildningen. Lösningen ligger

i en bättre utbildning tillsammans med

att branschen blir bättre på att berätta att

det finns jobb och framtidsutsikter i transportnäringen.

PIERRE OLSSON

Logistikmagasinet 2-2008 13


Miljö

Anledningen till att Bosch Rexroth deltar i workshopen är att de vill ligga i

framkant, säger Stig Mårtensson, kvalitets- och miljöchef.

Jacob Rheborg, Schenker Consulting, hjälper företag att få logistiken att

bli mer miljövänlig.

Succé för miljöworkshop

”Vi vill inte vänta på kunderna, vi vill ligga i framkant”

Schenker Consultings gratis workshop

om hur företags logistik påverkar miljön

har blivit en succé.

Ett 80-tal företag har redan anmält

sitt intresse.

– Det märks att miljö är en fråga som

klättrar

högre och högre på agendan i Sverige,

säger Jacob Rheborg på Schenker Consulting.

Ett av de företag som nappat är Bosch Rexroth.

Målet med workshopen är att hitta konkreta

åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.

Logistik, miljö och kvalitet

De som deltar i workshopen på huvudkontoret

i Stockholm är Stig Mårtensson,

kvalitets- och miljöchef, logistikchefen

Anette Edman, inköpschefen Johan Högfors

och kvalitetskoordinator Anna-Maria Kraghe.

– Grupperna har haft olika sammansättning

på de olika företagen jag träffat. Men

genomgående har vi haft intressanta och

givande diskussioner, säger Jacob Rheborg.

Efter att Anette Edman i korta drag redogjort

för hur Bosch Rexroths logistikupplägg

ser ut börjar en diskussion om vad som

egentligen går att göra.

– Vi är alldeles i början av arbetet och vet

inte riktigt vilka krav vi kan ställa på våra leverantörer,

eller vilka krav våra kunder kommer

att ställa på oss. Men vi vill inte vänta

på kunderna, vi vill ligga i framkant, säger

Stig Mårtensson.

Miljö som säljargument

Han menar att intresset för miljöfrågor

märks genom att flera kunder börjar fråga

om miljöpåverkan, och att säljarna också

börjat se miljö som ett säljargument.

Workshopen mynnar ut i några huvudområden

som Bosch Rexroth behöver jobba

med för att minska sin miljöpåverkan. Det

första är att kartlägga hur flödena verkligen

ser ut i dag. Det görs av två anledningar,

dels för att undersöka hur dagens logistik

påverkar miljön, dels att ha något att jämföra

med i framtiden.

– Fördelen med att göra en emissionskalkyl

är att den också kan användas för att

simulera nya upplägg och att se vad som

händer om man skruvar lite i det, säger

Jacob Rheborg.

Bensindrivet – nej tack

Även om man inte tidigare tittat så mycket

på hur logistiken påverkar miljön, har Bosch

Rexroth börjat arbeta med miljöfrågor på

andra sätt. Bland annat har företaget fattat

ett policybeslut om att inga bensindriva fordon

ska tillåtas som tjänstebilar i fortsättningen.

– Vi räknar med att sänka koldioxidutsläppen

från våra tjänstebilar med 25 procent

till år 2010 och vi har även diskuterat att utbilda

dem som har tjänstebil i sparsam körning.

Det finns ingen ekonomisk vinning i

detta för företaget. När det gäller miljö har

vi andra drivkrafter än pengar, säger Stig

Mårtensson.

PIERRE OLSSON

Fotnot: Bosch Rexroth är en del av Bosch som

bland annat sysslar med mobil hydraulik och

industriell automation.

14 Logistikmagasinet 2-2008


BILD: PIERRE OLSSON

En enda kontaktpunkt har hand om hela kedjan när det gäller hemlevererade sjukvårdsprodukter. Schenker Dedicated Servides fick uppdraget. – En fördel

är att alla leveranser till samma adress kan ske samlat, säger Owe Hallquisth, verksamhetschef på Link Stockholm inom Stockholms läns landsting.

Från inköp till patientens dörr

I samband med att Stockholms läns

landsting (SLL) inledde en ny stor upphandling

av sjukvårdsprodukter för

hemleverans beslutade man att samtidigt

upphandla hela logistikkedjan

från lager till distribution.

– Det är mer lättjobbat eftersom vi nu

bara har en kontaktpunkt som tar hand

om hela kedjan, säger Owe Hallquisth,

verksamhetschef på Link Stockholm

inom SLL.

Det nya uppdraget gick till Schenker Dedicated

Services (SDS) som började köra

inkontinensprodukter och vissa sårvårdsprodukter

den 1 oktober förra året. I maj

tillkom även områdena diabetes och nutrition

(olika näringsprodukter).

Omedelbara leveranser

SLL upphandlar en rad produkter av olika tillverkare

och tillhandahåller statistik till SDS

om vilka volymer som gått åt tidigare år.

Schenker Dedicated Services

tar hand om hela kedjan

åt Stockholms läns landsting

Sedan är det upp till SDS att köpa in och lagra

de volymer man förväntar sig ska gå åt.

– Vi anger också vad som absolut måste

finnas i Schenkers lager för omedelbar leverans,

och vad som ska finnas för leverans

inom fyra dagar. Sedan är det upp till SDS

skicklighet och logistiska kompetens att lösa

uppgiften, säger Owe Hallquisth.

Samlat till samma adress

Olika inkontinensprodukter står för de överlägset

största volymerna medan diabetesprodukter

är betydligt mindre volymmässigt

– men större värdemässigt – och distribueras

via Schenker Privpaks ombudsnät över

hela Stockholm.

– Förr var det Posten som hade det uppdraget

och skillnaden nu är att mottagaren

får gå till en annan butik än tidigare för att

hämta sina produkter, säger Owe Hallquisth.

I det tidigare upplägget kunde en och samma

person få leveranser från flera olika leverantörer.

– En fördel med det nya är att alla leveranser

till en och samma adress kan ske samlat.

Det är både mer praktiskt för mottagarna

och innebär en mindre miljöpåverkan eftersom

antalet leveranser minskar totalt sett,

säger Owe Hallquisth.

Totalt handlar det om cirka 150 000 patienter

som får sina hemleveranser på detta

vis av SDS.

PIERRE OLSSON

Fotnot: SDS har ett liknande uppdrag för

Region Skåne, där inkontinensskydd distribueras

till både privatpersoner och gruppboenden.

Så funkar det nya systemet

för hemleveranser


Logistikmagasinet 2-2008 15


Så funkar upp

Stockholms län


Fortsättning

från förra

sidan

16 Logistikmagasinet 2-2008


lägget för

s landsting

ILLUSTRATION: MALIN HANSSON/WGV FACTORY

Logistikmagasinet 2-2008 17


Gästtyckaren

Visst är lastbilar och transportindustrin en del av miljöproblemet.

Men också en del av lösningen.

Faktum är att det finns mycket som talar för att sambandet

mellan ökande transporter och ökade utsläpp av koldioxid kan

brytas.

Introduktionen av hybridteknik i Volvos lastbilar är ett konkret

och viktigt bidrag till det arbetet, menar Lars Mårtensson, miljöchef

på Volvo Lastvagnar och gästtyckare i det här numret av

Logistikmagasinet.

Hybridteknik

är en del

av lösningen


I början av april presenterade

Volvo Lastvagnar, Renova och

Ragn-Sells världens första

hybridsopbilar. Intresset blev enormt.

TV-kanalerna rapporterade, de stora dagstidningarna

skrev och en rad av våra kunder

ville omedelbart beställa en hybridlastbil de

också. Helst för leverans redan igår. Vad är

det egentligen som har hänt Varför är

intresset för hybrider så stort just nu

Klimat och miljö

Svaret sammanfattas kanske bäst med ordet

tajming. Insikten om klimatfrågans allvar

har skapat ett starkt miljöengagemang och

en vilja till förändring i hela samhället. Samtidigt

har kostnaderna för bränsle blivit en

allt tyngre börda för åkerierna.

Situationen är inte alls unik för Sverige. I

USA, där bränslepriset traditionellt legat betydligt

lägre än i Europa, överstiger bränslekostnaderna

nu för första gången personalkostnaderna

för många av våra kunder.

Den här utvecklingen har banat väg för ett

tekniksteg, som är viktigare än något annat

jag har varit med om under mina tolv år i

branschen. Hybridtekniken, där en dieselmotor

och elmotor samverkar, kan i ett slag

minska bränsleförbrukning och klimatpåverkande

utsläpp med 15 till 30 procent. Och

potentialen är stor för ytterligare förbättringar.

Inom Volvo Lastvagnar arbetar vi nu

för fullt med att finslipa och utvärdera tekniken

inför lanseringen av våra första serieproducerade

hybridlastbilar i slutet av 2009.

Till att börja med kommer tekniken att användas

i distributionsbilar och sopbilar. Men

på lite sikt kommer de flesta av de Volvolastbilar

som säljs i Europa att ha någon

form av hybridlösning. Efterfrågan från kunderna

är som sagt redan stor. Att investera i

en hybridlastbil har blivit lönsamt. För transportföretagen,

för samhället och givetvis för

miljön.

”Oavsett vilket

bränsle man väljer

att fylla tanken

med i framtiden

kommer tillgången

att vara

begränsad”

Multikompetent bränsle

Finns det då ingen risk att den starka tron

på hybridtekniken skymmer sikten för andra

alternativ

Nej, jag tror inte det.

En av de verkligt stora fördelarna med en

diesel/elhybrid är att den kan drivas inte bara

med konventionell dieselolja, utan med

praktiskt taget vilket bränsle som helst.

Så sent som förra året visade Volvo upp

sju lastbilar som var och en anpassats för ett

specifikt bränslealternativ, bland annat syntetisk

diesel, DME, biodiesel och biogas. De

lastbilarna skulle mycket väl också kunna

förses med en hybridlösning för att nå en

ännu bättre energieffektivitet. Och det är

just energieffektiviteten som är den avgörande

framgångsfaktorn. Oavsett vilket

bränsle man väljer att fylla tanken med i

framtiden kommer tillgången att vara begränsad

och priset att sättas därefter. Därför

är jag övertygad om att hybrider kommer att

spela en betydelsefull roll under överskådlig

tid.

Bättre batterier

Ett annat viktigt skäl till att hybridtekniken

står inför sitt kommersiella genombrott i

tunga fordon, är att batteriernas energilagringskapacitet

har förbättrats radikalt

jämfört med tidigare. Att vi ska få se konkurrenskraftiga

lastbilar som uteslutande

18 Logistikmagasinet 2-2008


BILD: TOMMY HOLL

Världens renaste sopbilar som drivs av Volvos nya hybridteknik provas just nu i Göteborg och Stockholm.

drivs med el är jag dock tveksam till. Därtill

är batteriernas energitäthet ännu för låg.

Men man ska aldrig säga aldrig. Batteritillverkarna

har ju visat att de kan.

Bränsleceller är ett annat alternativ som

många länge satte sitt hopp till. Men här ser

det ganska dystert ut för tillfället. Tekniken

är fortsatt dyr och komplicerad. Om bränsleceller

ska få en vidare användning i tunga

lastbilar, tror jag snarast att de kommer att

utnyttjas för att driva hjälpsystem, inte som

huvudsaklig kraftkälla.

Positiv miljöutveckling

Den utveckling som nu pågår av andra och

tredje generationens alternativa bränslen är

däremot högintressant. På Volvo deltar vi

till exempel i ett nystartat fältprov med 14

lastbilar som drivs av DME. Men ska trafikens

utsläpp av koldioxid minskas snabbt

behövs också åtgärder som ger effekt på

kort sikt. EU:s ambition att öka inblandningen

av biobränslen i konventionell dieselolja,

är värd allt stöd.

Ett beslut i den riktningen skulle innebära

att dagens biobränslen kan utnyttjas på ett

effektivt sätt i befintliga fordon. Samtidigt

skapas förutsättningar för nödvändiga investeringar

i produktion och distribution av

nästa generation alternativbränslen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att

det händer mycket positivt på miljöområdet

just nu. I mitt arbete som miljöchef möter

jag ett stort engagemang inte bara inom

Volvo Lastvagnar utan i hela transportbranschen.

Så när DN skriver att ”Lastbilar är det

verkliga miljöproblemet”, känns det lite

tungt.

Visst är vi en del av problemet. Men också

en del av lösningen. Vi vet alla att lastbilarna

och nyttotrafiken är nödvändiga för att

samhället ska fungera. Och när ekonomin

går bra, som den har gjort rätt länge nu, ja,

då ökar också transporter och utsläpp. Men

faktum är att det finns mycket som talar för

att sambandet mellan ökande transporter

och ökade utsläpp av koldioxid kan brytas.

Tillsammans med Preem, Schenker, Vägverket

och forskare från Göteborgs miljövetenskapliga

centrum, startade Volvo Lastvagnar

hösten 2006 ett samarbetsprojekt kallat

”Klimatneutrala godstransporter på väg”.

Vår vision är att godstrafiken på de

svenska vägarna så småningom ska bli helt

klimatneutral. Genom effektivare transporter,

effektivare bränsleproduktion, effektivare

fordon och en utökad användning av

förnybara bränslen kan vi åstadkomma stora

förbättringar.

Trots en fortsatt ökning av trafiken, kan de

totala utsläppen av växthusgaser från den

vägburna godstrafiken minskas med upp till

15 procent mellan 2005 och 2020.

Goda resultat kräver samarbete

Ska vi klara den utmaningen krävs att alla

goda krafter samverkar. Så istället för att

ställa det ena bränslet mot det andra, en

teknisk lösning mot en annan, eller för den

delen ett transportslag mot ett annat, krävs

en ökad samverkan mellan forskare, myndigheter,

fordonstillverkare, bränsleproducenter

och transportföretag och deras

kunder.

Introduktionen av hybridteknik i våra lastbilar,

är ett konkret och viktigt


bidrag till det arbetet.

LARS

MÅRTENSSON

miljöchef

Volvo Lastvagnar

Logistikmagasinet 2-2008 19


Nu går handelsvägen till

Sedan årsskiftet har samarbetet mellan

Schenker Sverige och Schenker Indien

ökat.

Det gör att Sverige numera tillhör en

av 14 så kallade trade lanes som Indien

samarbetar med. Övriga länder är

bland annat USA, Kina, Tyskland och

England.

– Det känns bra att lilla Sverige har

slagit sig in bland de vanligtvis dominerande,

stora nationerna. Indien är inte

en helt enkel marknad, men det är

mycket viktigt att vara där, säger

Caesar Ahlborn, säljare och Trade Lane

Manager India på Schenker Air & Ocean

i Sverige.

Säg Indien och många svenska företag tänker

på dåliga vägar, undermålig infrastruktur

och en rejäl kulturkrock. Trots det är det

fler och fler företag som väljer att satsa på

Indien eftersom landet växer snabbt och utvecklas

sakta men säkert.

– Bara på fem år har det hänt oerhört

mycket. Vi går mer och mer mot en europeisk

standard. Det blir bättre hela tiden, säger

David Nevin, Director Sales & KAMO India.

Indien beskrivs ofta som det nya Kina, vilket

är en felaktig jämförelse:

– Vi kommer aldrig att bli ett nytt Kina. De

ligger långt före oss. Vi växer också snabbt,

men ungefär där slutar likheterna. I Kina går

det snabbt, utan tjafs och debatt och enorma

investeringar i infrastruktur är inget

problem.

– I Indien vill alla säga sitt och kostnaden

är alltid en stor fråga. Det ska helst göras billigt,

även om det leder till att det måste göras

om och om igen, säger David Nevin.

Indien är ett land i snabb omvandling och utveckling. Samarbetet mellan Schenker i Indien och Sverige har

Naturligt fördjupat samarbete

Skolsystemet är bra i Indien vilket ger landet

en god förutsättning att nå framgång inom

tillverkningsindustrin och IT-sektorn. En

annan fördel med Indien är språket.

– I Indien förstår man och pratar engelska.

Det är sämre med det i Kina, säger David

Nevin.

Samarbetet mellan Schenker Indien och

Schenker Sverige har vuxit fram under en

längre tid. Schenker Sverige har gjort flera

stora och medelstora affärer som har gjort

att Schenker Indien fått upp ögonen för

Sverige.

– Många svenska företag i mode- och

detaljhandeln, som vi gör affärer med, har

stor import från Indien. Och vi har stora

svenska varumärken med export från Sverige

till Indien. Så ett fördjupat samarbete blev

helt naturligt, säger Caesar Ahlborn.

30 kontor runt om i Indien

Alla företag som ska göra affärer med Indien

bör vara medvetna om de speciella förutsättningarna

som kulturskillnader och den

ibland dåliga infrastrukturen. Våra olika sätt

att se på affärer skiljer sig mycket åt och

just det är den stora utmaningen mellan

länderna.

– Att vara på plats i Indien är därför avgörande

för vår fortsatta framgång i samarbetet,

säger Caesar Ahlborn.

Många logistikföretag i Indien arbetar enbart

med agenter, det vill säga de har enbart

ett samarbete med externa, lokala aktörer.

Det gör inte Schenker.

”Att vara på

plats i Indien

är avgörande

för oss.”

Caesar Ahlborn, Schenker Air & Ocean

Företaget har egna kontor med egna anställda

på plats; inte mindre än drygt 1200 medarbetare

och 30 kontor runt om i landet.

20 Logistikmagasinet 2-2008


Indien snabbt

BILD: MARTYN UNSWORTH/DREAMSTIME.COM

BILD: LUCIANO MORTULA/DREAMSTIME.COM

En miljard invånare

■ Huvudstad: New Delhi

■ Största stad: Mumbai

■ Språk: 18 olika officiella språk men

det mest utspridda är hindi som

dessutom är huvudspråk.

■ Folkmängd: Cirka 1 miljard (2007)

363,3 invånare per kvadratkilometer.

■ BNP: Totalt 4 231 583 miljoner

dollar (3 801 dollar/per capita)

■ Landet är världens näst folkrikaste

och brukar ibland kallas världens

största demokrati.

också gått framåt, inte minst genom ökad import och export mellan länderna.

Detta underlättar vid hela transportkedjan,

att finnas nära kunden är en förutsättning

för att möta kundens krav.

En av Schenkers stora konkurrensfördelar,

är den tullicens som erhölls i samband med

förvärvet av BAX Global. Licensen, som få

aktörer på marknaden har, ger företaget rätten

att utföra tulldeklaration. Det vanliga är

att en fristående tulldeklarant utför deklarationen

vilket bland annat ger längre ledtider

för transporten.

För Schenker Indien var ett samarbete

med Schenker Sverige självklart.

– Vi är kända i våra respektive länder med

en bred kundbas och kan få vår trade lane

att växa. Framtiden ser mycket ljus ut, säger

David Nevin.

BEATRICE JERKROT

”Vi går mer

och mer

mot en

europeisk

standard.”

David Nevin, Schenker India.

■ Indien har 7 517 kilometer kust

med 12 större hamnar och 187

mindre.

■ Indiens infrastruktur kräver speciell

anpassning. Vägarna som kan bestå

av håligheter, stora gupp och trånga

passager har inte kapacitet för stora

lastbilar. Medelhastigheten är 50

kilometer i timmen.

■ Det finns fem större flygplatser:

Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata,

Bangalore och Hyderabad. Delhi

och Mumbai står för 52 procent av

trafiken.

■ Antal passagerarbilar per 1000

invånare: 6 (USA 480)

■ Antal mobiltelefoner per 1 000

invånare: 52 (USA 488)

■ Antal TV-apparater per 1000

invånare : 83 (USA 938)

Schenker i Indien:

■ 31 kontor och 28 lager.

■ Över 1 000 personer anställda.

■ Under 2007 hanterades mer än

61000 stycken 20-tonscontainrar

till havs och mer än 50000 ton

gods via flyg.

■ Managing director: Christian Nebel.

Logistikmagasinet 2-2008 21


Ekotrenden högsta mode

– Det räcker inte att byta ut den vanliga

bomullen mot ekologisk och fortsätta

som vanligt. Idag vill konsumenterna

veta hur kläderna transporteras

och hur mycket energi som går åt för

att exempelvis sy ett par jeans, sa

Stefan Nilsson, trendspanare, på en

branschdag som Svensk Handel och

Schenker arrangerade.

BILD: BEATRICE JERKROT

För andra året i rad hölls en branschdag

med inriktning på trender och logistik på

Schenkers huvudkontor i Göteborg. Årets

tema var ”Slow Fashion”, som handlar om

att ta såväl mode som miljö och producenters

arbetsvillkor på allvar. Långsiktighet i

planeringen, snarare än kortsiktiga vinster.

Bra kvalitet är ett nyckelord som gör att

en tidlös klassiker kan gå vidare och bli en

vintageklassiker efter 50 år. Då har plagget

använts av barn, vänner och kanske tagit

några svängar till secondhand-butiken.

Butiker saknar lager

Talarna var många och intressanta och

Stefan Nilsson intervjuade bland andra

Christina Tillman, VD för Odd Molly, som sa

att de skapar ”favoritplagg” som ska hålla

länge.

– Vi har alltid hög kvalitet och är inte

direkt trendiga. Våra kläder passar vem som

helst, när som helst. Det är långsiktigt,

sade Christina Tillman.

Dagens stora dragplåster var professor

José Luis Nueno från handelshögskolan i

Barcelona. Han berättade om framgångssagan

Inditex, det spanska företaget som

har 4 000 butiker i 60 länder över hela världen,

bland annat kedjorna Zara och Massimo

Dutti.

Inditex väljer leverantörer noggrant. De

har skapat en poängskala, en ”corporate

DNA” där tillverkningen bedöms utifrån

José Luis Nueno från handelshögskolan i Barcelona

berättade om framgångssagan Inditex, företaget

bakom kedjorna Zara (till höger) och

Massimo Dutti. De väljer leverantörer mycket

noggrant och har skapat en poängskala, en

”corporate DNA” mot vilken alla leverantörer

mäts.

mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, fackliga

aktiviteter och mycket annat. Det har lett

till att flera fabriker stängts, men man ger

också stort stöd för att fler ska komma högre

upp i DNA-skalan.

Viktig identitetsmarkör

Inditex framgångar bygger på en centraliserad

och organiserad produktion. De har dessutom

tagit bort alla butikslager och jämnat ut

säsongerna genom att släppa 20 kollektioner

varje år. Kläderna tillverkas snabbt och

skickas direkt till ett stort lager där butikerna

beställer exakt vad de behöver.

– Eftersom det går så fort behöver man

inte längre gissa vad som ska bli mode. Och

istället för reklam satsar vi på snygga butiker

med stora fönster där vi visar de aktuella

kläderna. Att handla sina kläder på rätt

ställe är idag lika viktig identitetsmarkör

som vilken musik man gillar, säger José Luis

Nueno.

EVA RALPH

BILD: INDITEX GROUP

Louise Öberg från Hogia och Lena Olsson, Gillblads

& Co, tyckte att Johan Trouvés anförande

om varor som kanske transporteras i onödan var

intressant. ”Att höra från transportbranschen

själv att de behöver kundernas krav för att

lyckas, känns sunt”, tyckte Louise Öberg.

Jezzica Laos från Bodyguard och Therese

Albrechtsson från Greyzone gillande Stefan

Nilssons trendspaning. Therese höll dessutom

ett eget mycket uppskattat anförande om hur

hon, som 22-åring, redan har tre företag. Hon

berättade om sina motgångar och framgångar.

Charlotte Nordén från Desam Fashion Group,

Helena Svensson Schenker och Andreas Johansson

från New Wave Group lyssnade med intresse

på hur varumärket Zara lyckats få genomslag

utan att satsa en krona på reklam.

22 Logistikmagasinet 2-2008


1968 knackade två chalmerister på hos

Bilspedition. De gick maskinteknisk linje

och skulle göra ett examensarbete.

De togs emot med öppna armar och fick

i uppdrag att kartlägga distributionen i

Göteborg.

Resultatet blev lyckat och samma höst

anställdes en av dem på Bilspedition.

Det var Bengt Risén, som nu 40 år

senare kan blicka tillbaka på ett spännande

och händelserikt liv inom Bilspedition

som senare skulle bli Schenker.

BILD: BEATRICE JERKROT

Genom åren har Bengt Risén haft många

olika sysslor och var de senaste 30 åren

medlem av företagets ledningsgrupp.

Här berättar han själv om vad som varit

hans drivkrafter och de starkaste minnena:

Examensarbetet

som blev

40 år på

Schenker


Som operativ chef har jag haft förmånen

att arbeta ”ute på fältet”. Jag har rest runt i

hela Sverige och varit med och byggt upp

flera stora terminaler såsom Stockholm,

Göteborg, Värnamo och Sundsvall. Jag har

lärt känna många personer, både kollegor,

åkare och kunder som blivit mina nära

vänner genom åren.

Företaget har haft många starka och karismatiska

ledare och under ledning av dem

har företaget utvecklats mycket positivt.

När jag började omsatte bolaget knappt 500

miljoner kronor, till att idag omsätta cirka

14 miljarder inom den svenska verksamheten.

Men det är inte bara ledarna och den kompetenta

personalen som gjort företaget till

vad det är idag, Bilspedition/Schenker har

alltid samarbetat med väldigt duktiga åkerier

i Sverige. De har varit innovativa och haft

en entreprenörsanda som skapat ett positivt

samspel mellan Schenker, åkerierna och våra

kunder. Och när jag blev vald till hedersledamot

i BTF (Bilspeditions Transportörförening)

vid deras årsmöte i april blev jag

både rörd och stolt.

En nestor tackar för sig! Bengt Risén ser

tillbaka på 40 spännande år i logistikbranschen.

Som pensionär lär han inte bli

sysslolös med tanke på sitt engagemang i

BRIS, Göteborgs kulturliv – och sitt golfhandicap.

När jag började inom koncernen var företaget

på andra plats i branschen, idag är

Schenker ledande i Sverige. Framtiden ligger

i satsning på miljön och det företag som

ligger i framkant här är vinnare. Ett utökat

samarbete med järnvägen är en klar framgångsfaktor

och med Deutsche Bahn som

ägare lär Schenker fortsatt vara ledare.

Transport och logistik är en rolig bransch

och skulle jag börja om från början så gör jag

samma resa igen. Jag lämnar dock inte transporterna

helt eftersom jag har fortsatt styrelseuppdrag

i några bolag inom branschen.

Bengt Risén

Född: 1943.

Aktuell som: Nybliven pensionär

efter 40 år i Bilspedition, senare

Schenker.

Bakgrund: Bengt Risén anställdes

1968 efter sina Chalmersstudier.

Sedan dess har han varit en uppskattad

chef och medarbetare i många

olika befattningar. I mer än 30 år har

han varit medlem av företagets

svenska ledningsgrupp och varit

operativ chef för landdivisionen.

Sedan 2005 har han varit Senior

Advisor för ledningen.

Jag gillar att vara chef och tycker om att

ha människor omkring mig. Att resa och lära

känna nya kulturer och personer har gett

mig otroligt mycket. Det bästa minnena jag

har är när vi var logistikansvariga för VM i

friidrott 1995 i Göteborg och när vi var

engagerade i Volvo Ocean Race under 2006

och 2007. Att se dessa fantastiska idrottare

och båtar tillsammans med kollegor och

kunder i bland annat Melbourne, bär jag

med mig resten av livet. Ett annat stort

lyckosamt projekt var när vi flyttade huvudkontoret

från 15 000 kvadratmeter i Mölndal

till 10 000 kvadrat vid Lilla Bommen i

Göteborg. Alla närmare 400 personer fick

bättre rum med havsutsikt!

Som pensionär lär jag inte bli sysslolös. Jag

är mentor, sitter med i styrelsen för BRIS i

västra Sverige, jag har ett årskort på Stadsteatern,

jag är med i Konstmuséets vänner

och följer gärna med på deras resor. Dessutom

ska jag vårda min golf.

Slutligen vill jag tacka alla kollegor och

vänner för ett härligt samarbete genom

åren.”

BENGT RISÉN

genom EVA RALPH

Fotnot: Bengt Riséns studiekamrat från Chalmers

hette Lennart Olausson. Han är idag VD i

Business Region Göteborg.

Logistikmagasinet 2-2008 23


Nytt & noterat

Studenternas favorit vald

Kenth Lumsden, professor

vid Chalmers Tekniska Högskola,

och medlem i Schenkers

Vetenskapsråd, har utnämnts

till Ӂrets forskarhandledare

2008”.

– Det var överraskande

och jätteroligt, säger Kenth

Lumsden.

Förutom ett fint diplom och en

blomsterbukett fick han även

en check på 25 000 kronor till

institutionen.

– Men det är inga ”riktiga”

pengar som jag kan göra vad

jag vill med, utan de ska användas

inom institutionen,

säger Kenth Lumsden.

Det är studenterna på Chalmers

som nominerat och röstat

fram Ӂrets forskarhandledare

2008”.

Fakta: Schenkers Vetenskapsråd

Kenth Lumsden, professor på Chalmers, utsågs av studenterna till årets

forskarhandledare.

Motiveringen lyder:

”Kenth Lumsden utnämns på

grund av sitt outtröttliga arbete

för att kunna erbjuda sina

doktorander och sin omgivning

en fruktsam miljö och hjälp

och stöd i forskningsprocessen.

Med sin hängivenhet för tillämpad

vetenskap och forskning,

motiverar och inspirerar

Kenth Lumsden sina doktorander.

Samtidigt som han stödjer

och vägleder dem, är han öppen

för sunda argument och

nya idéer och tillåter sina doktorander

att begå egna lärorika

misstag. Därmed kan de utvecklas

personligt och forskningsmässigt.”

Kenth Lumsden utsågs till

professor i integrerade transportsystem

år 2000.

■ Förutom Kenth Lumsden ingår ytterligare sex ■ Johan Woxenius, på Handelshögskolan i Göteborg.

personer i Schenkers vetenskapsråd.

■ Gunilla Jönson, professor i förpackningslogistik

och rektor på Lunds Tekniska Högskola. supply chain management på Chalmers.

■ Patrik Jonsson är professor i operations and

■ Arne Jensen på Handelshögskolan i Göteborg. ■ Susanne Hertz, professor i företagsekonomi

■ Kaj Ringsberg, professor i logistik i Lund. med fokus på logistik och supply chain

management i Jönköping.

Tanken med rådet är att professorerna ska hjälpa Schenker med visioner och en blick in i framtiden. Samtidigt

kan Schenker bidra med verkliga problemställningar, utredningar och forskningsuppgifter.

Storköp av aktier

i spanskt järnvägsbolag

EU-kommissionen har godkänt att

Deutsche Bahn köper en aktiemajoritet

i det spanska järnvägsbolaget

Transfesa.

– Detta stärker vår strategiska

närvaro på den Iberiska halvön,

säger Norbert Bensel, styrelsemedlem

och ansvarig för transporter

och logistik inom DB AG.

Transfesa har drygt 1 100 anställda

och omsatte under 2007

cirka 300 miljoner Euro.

Under hösten 2007 tog DB även

över det brittiska järnvägsbolaget

English Welsh and Scottish Railway

Ltd. (EWS).

Integrationen av de båda bolagen

leder till en märkbar ökning av

DB:s marknadsandelar på järnvägssidan

i Europa.

Två Schenkerkontor

i expansivt Kina

Schenker i Kina etablerar kontor i

Changsha och Xi’an. Changsha är

huvudstad i Hunanprovinsen och

har 6,5 miljoner invånare. Provinsen

har en kraftigare tillväxt än

övriga Kina, tyngdpunkten inom

industrin ligger på automotive och

elektronik.

Xi’an, är huvudstad i Shaanxiprovinsen

och startpunkt för

Sidenvägen västerut. Staden har

blivit en knutpunkt för nordvästra

Kinas logistik.

Schenker är ett av få internationella

företag som har kontor i

båda städerna.

Schenker etablerade sitt första

kinesiska kontor 1979. Idag har

företaget kontor och terminaler i

fler än 30 städer över hela landet.

Viking Rail – unikt tågupplägg för Volvos transporter till Tyskland

DB Schenker och Volvo Logistics startar

Viking Rail – en ny tågförbindelse mellan

Göteborg och Hannover.

Med det nya tågupplägget sparar man

elva timmar i vardera riktningen, jämfört

med lastbil.

Enligt Volvo Logistics beräkningar kommer Viking

Rail att minska koldioxidutsläppen med

mellan 10 och 30 gram per tonkilometer eller 2

700 ton koldioxid per år.

Målet är att transportera 35–40 procent av

Volvos transporter mellan Tyskland och Sverige.

Tåget med 18 vagnar börjar rulla fem dagar i

veckan redan i höst.

Det är ett unikt upplägg där tågen till Sverige

fylls av Volvo Lastvagnar själva. Men från Sverige

kommer tågen att erbjudas även till andra

företags styckegodsleveranser. Allt ska dock gå i

trailrar eller containrar för att kunna köras intermodalt.

Det ökar flexibiliteten eftersom en transport

kan fortsätta hela vägen med lastbil om järnvägen

skulle drabbas av förseningar.

Salzburg blir bas

för landtransporter

DB Schenker ska bygga en av Europas

största logistikanläggningar för

transporter på land i Salzburg i

Österrike. Totalt handlar det om

80 000 kvadratmeter till en

sammanlagd investering på över

20 miljoner Euro. Anläggningen

ska på sikt ersätta den nuvarande i

Salzburg.

24 Logistikmagasinet 2-2008


BILD: WAYNE ZHOU/DREAMSTIME.COM

Beibei är en av de fem OS-maskotarna. Figurens blå färg ska föra tankarna till havet och fiskar som representerar välstånd

enligt kinesisk tradition.

Världens största event

En logistisk utmaning när fler än 200 nationer deltar i OS

10 000 tävlande från 200 länder.

302 grenar ska avgöras under 17 dagar.

Det ställer enorma krav på logistiken.

Att komma för sent med en kanot eller

ett spjut finns inte på kartan.

Skalet av stålbalkar får Pekings nya nationalstadion att

likna ett fågelbo. Den genomskinliga ytterväggen på

simstadion efterliknar strukturen hos en vattenmolekyl.

Men de här två byggnaderna utgör bara en del av den

historia som skrivs vid ett så gigantiskt arrangemang

som OS i Peking.

Här krävs också ett bygge av annat slag – en plan för

logistiken – för att koordinera de enorma flödena av

gods och människor som bär upp själva spelen. För detta

svarar DB Schenker, officiell leverantör av transporter

och tulldeklareringar och därmed en central OSaktör.

Förberedelser i två år

Att logistik innebär en lika stor utmaning som nybyggnation

känner Niklas Wilmking väl till. Han leder det

team i Peking som samordnar hela DB Schenkers verksamhet

kring OS.

Förberedelserna har pågått i nästan två år. Man har

organiserat transporter och lagerhantering samt utvecklat

rutiner för tulldeklareringar och transporter av

utrustning mellan de olika tävlingsanläggningarna.

– Sommar-OS överträffar alla andra arrangemang i om-


Logistikmagasinet 2-2008 25fattning, säger Niklas Wilmking. Mer än 200

nationer deltar och alla har med sig gods.

Kina är ofantligt stort, och godstransporterna

till Peking från hamnarna och resten

av landet har för DB Schenkers del inneburit

samarbete med ett trassligt nätverk av små

underleverantörer.

Miljardinvesteringar i infrastruktur

Kinesiska staten insåg tidigt att deras

industriella utveckling kräver en fungerande

logistisk infrastruktur och har investerat

miljarder i vägar, järnvägar och hamnar.

Men ekonomin har vuxit med i snitt över tio

procent per år, och den proportionella

ökningen i transportvolym hotar att springa

ifrån satsningarna på infrastrukturen.

Effektiviteten i transportsektorn lider

dessutom av det faktum att marknaden är

extremt segmenterad. Inte ens de stora lokala

logistikleverantörerna, till exempel Sinotrans,

har mer än två procent av marknaden.

Det är relativt enkelt för Kina att transportera

gods till utlandet men betydligt svårare

att frakta det inom landets egna gränser.

BILD: HBH/DREAMSTIME.COM

Trafikstockningar redan i dag

Det är alltså inte bara arrangemangets format

som gör Peking till en utmaning. Inne i

själva Peking är det trångt, den vanliga

stadstrafiken proppar igen gatorna redan

nu. Inför OS planerar stadsledningen att

öppna expressfiler på samtliga viktiga leder.

För att få åka där krävs speciella dekaler

som kommer att reserveras för de 10 000

tävlande och deras delegationer. Ett antal

lastbilar från DB Schenker kommer också att

förses med dekaler för att kunna frakta tidtagarutrustning,

elektrisk apparatur, kanoter,

kastspjut och basketbollar – och allt

annat som spelen kan tänkas kräva – mellan

lageranläggningarna och arenorna i tid till

tävlingarna.

– Det kräver en enorm administrativ insats,

säger Niklas Wilmking.

Punktlighet är lag. Varje OS-transport

måste föranmälas 24 timmar i förväg och nå

fram vid en exakt angiven tid. Men informationen

om hur trafiken kommer att regleras

”Detaljerade rutiner går inte att svänga ihop

på ett kick när det handlar om ett så

stort arrangemang. Ingen kan säga exakt

vilka resurser som kommer att

efterfrågas en speciell dag.”

färdas långsamt från arrangörsledningen till

dem som hanterar logistiken. För dem gäller

det därför att vara flexibla.

– Detaljerade rutiner går inte att svänga

ihop på ett kick när det handlar om ett så

stort arrangemang, säger Niklas Wilmking.

Ingen kan säga exakt vilka resurser som

kommer att efterfrågas en speciell dag.

BILD: WEIMIN ZHANG/DREAMSTIME.COM

Vattenmolekyler är

inspirationskällan

till arenan där

simgrenarna i OS

ska utkämpas.

26 Logistikmagasinet 2-2008


Den härva av stålbalkar som omger Pekings nya nationalstadion får den gigantiska arenan att

likna ett massivt fågelbo.

Det här innebär att en viss överkapacitet

måste planeras in och säkras i förväg. Om

flaskhalsar skulle uppstå i flygtrafiken in

till Peking har DB Schenker fordon i beredskap

som kan frakta gods från flygplatser

längs kusten. Effektiv OS-logistik kräver

både stark lokal närvaro och ett omfattande

globalt nätverk.

Stränga tullrutiner

Till allt detta kommer de stränga kinesiska

tullrutinerna. Allt som förs in måste deklareras

i detalj och långt i förväg. Samtliga

dokument måste översättas till kinesiska.

Det görs knappast över en natt, vilket kan

vara svårt att förklara för kunder och kolleger

på hemmaplan.

Under en lång följd av år har DB Schenker

visat sin styrka vid stora arrangemang. Det

har man igen nu.

– Fast varje nytt arrangemang ställer

sina speciella krav, säger Peter Richter,

som går mot sitt fjärde OS i arbetet för DB

Schenker. I Sydney var flexibiliteten stor.

Peking är annorlunda och kräver exakt planering,

men det kan ta lång tid för besluten

att vandra genom alla nivåer inom

byråkratin, säger han.

Nära samarbete med arrangörsledningen

är en förutsättning. Det ansvaret vilar

på Jane Xu, marknadschef för DB Schenkers

OS-team. Hon ser till att alla Schenkers

anställda har de ackrediteringar som krävs.

När det börjar dra ihop sig utökas personalstyrkan

med 600 personer plus ytterligare

100 experter som flygs in i sista

stund. Samtliga måste genomgå omfattande

säkerhetskontroller.

Lång erfarenhet av Kina

DB Schenker började verka i Kina redan

för 40 år sedan, men för Niklas Wilmking

och hans OS-team är det bara här och nu

som gäller. Den intensiva fasen inleds i

juli. DB Schenkers medarbetare kommer

dock att få ännu mer att göra sedan OSelden

släckts efter avslutningsceremonin

och Paralympics, som vidtar därefter.

Den största dagliga lastvolymen kommer

man faktiskt att notera när deltagare och

besökare vänder hem igen. Allt som de

internationella sponsorerna, de nationella

olympiska kommittéerna och TV-bolagen

haft med sig ska då fraktas tillbaka –

och då ska det gå undan.

MARTIN KÜHL

Nils Garlén, ansvarig för Schenker Parcel, och

Lars Esbjörnsson, distriktschef för Schenker

Östersund, gratulerar Caroline Hervestad.

Caroline

vann resan

till OS i Kina

”Med Schenker Parcel går allting rappt.

Världen krymper väldigt snabbt.”

Så lyder vinnarbidraget i Schenker

Parcels slogantävling som nyligen

avgjorts och skickar vinnaren till OS

i Peking i ett huj.

Schenker Parcel, en av Schenkers pakettjänster,

utlyste tävlingen på Schenkers

webb-plats, och inbjöd både kunder och

andra att hitta på en slagkraftig slogan.

Caroline Hervestad, 26, från Östersund

vann första pris med sitt bidrag.

Priset är en resa för två till Peking med biljetter

till OS-tävlingarna de två sista dagarna.

– Exakt vilka tävlingar det handlar om vet

jag inte, men det ska bli väldigt roligt att åka

dit, säger Caroline Hervestad.

Och det är inte bara sport på schemat.

Anställda på Schenkers kontor i Peking har

lovat att ta hand om besökarna och har

bland annat planerat in ett besök vid den

kinesiska muren.

Det har inte varit något problem att hitta

någon som ville följa med på resan.

– Nej, det är väldigt många som erbjudit

sig att ställa upp, säger hon med ett skratt

och berättar att det till slut blev hennes

äldsta vän som följer med som ressällskap.

Till vardags studerar Caroline Hervestad

företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

i Östersund. Hon har faktiskt varit

i Kina förut och dessutom läst kinesiska.

– Jag kan tillräckligt mycket för att beställa

mat på en restaurang och fråga om vägen.

Och så kan jag några skrivtecken, som till exempel

”man” och ”kvinna”. Det kan vara bra

så att man går på rätt toalett…

Logistikmagasinet 2-2008 27


mySCHENKER samlar alla

e-tjänster på ett enda ställe

Schenkerskolan presenterar nyheter och reder ut begreppen

Att Schenkers elektroniska informationstjänster

på Internet är

viktiga är det ingen tvekan om.

Varje månad görs en halv

miljon förfrågningar mot

e-tjänsterna – det handlar om

allt från prisförfrågningar till

leverans- och fakturafrågor.

Alla dessa tjänster finns samlade

i mySCHENKER som nu har

byggts ut ytterligare.

Schenkerskolan presenterar

nyheterna – och reder ut en del

begrepp.

Advanced Tracking

– nu även inrikes

Den som är EDI-kund kan nu få tillgång

till en tjänst som visar sändningsinformation

baserat på kundnummer.

Bland annat kan man söka

sändningar på datumintervall och få

dem presenterade i en överskådlig

lista. Det går till exempel att söka

och få en översikt över alla levererade

sändningar under föregående

månad.

Det finns också möjlighet att prenumerera

på utvalda trackinghändelser

och få dem skickade till

sig via e-post. Meddelanden kan fås

direkt när det inträffar eller som en

daglig sammanfattning. Till exempel:

Skicka meddelande om alla sändningar

från en ort till en annan där

händelsen ”levererat” har inträffat.

Total bild över

transportkostnaderna

Med Fakturastatistik går det att

själv ta ut rapporter över hur mycket

Schenker har fakturerat per månad,

kundnummer och produkt. En rapport

kan även tas ut för flera månader

och kundnummer vid samma tillfälle.

Till rapporten finns också en

sändningsspecifikation som visar

vikt, volym, pris per sändning med

mera. Man kan välja om man vill se

resultatet direkt på skärmen eller

ladda hem det i Excel. Detta förenklar

utrednings-/analysarbetet och

effektiviserar hantering och bearbetning

av informationen.

Ytterligare nyheter:

■ Transportinstruktion/Kvittens

Nu kan man även söka kvittens på

kolli-ID.

■ Faktura/Saldobesked

Tjänsten har fått ny design och tydligare

resultatbild. Flera fakturor

/besked i pdf-format kan markeras

för visning/utskrift vid samma tillfälle.

Rätt in – rätt ut

med nya handdatorer

De senaste åren har Schenker arbetat

aktivt med att få kunderna att

använda godkända transportdokument

och EDI, vilket ger en betydligt

högre kvalitet och leveranssäkerhet

i transporten. Från och med

nu utrustas alla Schenkerbilar med

handdatorer som ger sändningsstatus

i realtid. Det ökar kvaliteten och

tillgängligheten på informationen i

våra e-tjänster väsentligt. (Se mer

om datorerna på sidan 5 i detta

nummer av Logistikmagasinet.)

Boka med utskrift

– för säkrare bokning

För att säkerställa transportkvaliteten

är det viktigt att bifoga korrekta

transportinstruktioner (fraktsedlar

och transportetiketter). Om transportinstruktionen

sänds elektroniskt

(via EDI) blir kvaliteten högre och

dessutom blir det billigare (se mer

om rabatten i Schenkers transportvillkor).

Tjänsten ”Boka med utskrift”

är det enklaste verktyget att

använda för korrekta transportinstruktioner

och EDI.

Detta är mySCHENKER

mySCHENKER är platsen där Schenker

samlat alla e-tjänster inom landtransporter

på Internet. mySCHENKER ger

fler än 10 000 Schenkerkunder en

samlad bild och kontroll över sändningar

och transportkostnader.

Bland annat finns det tjänster som

stödjer arbetet från planering till

uppföljning.

Här är tjänsterna som finns att tillgå

via mySchenker:

✔ Turlista

✔ Prisfråga

✔ Pallkundnummer

✔ Emissionskalkyl

✔ Boka

✔ Boka med utskrift

✔ Betalning (paySCHENKER)

✔ Tracking

✔ Advanced tracking

✔ Transportinstruktion/kvittens

✔ Faktura/saldobesked

✔ Fakturastatistik

mySCHENKER och behörighetsansökan finns på:

www.myschenker.se.

Kundservice på de lokala Schenkerkontoren har mer

information om mySCHENKER och e-tjänsterna.

28 Logistikmagasinet 2-2008


E-lösning

ger full koll

på godset

Med e-lösningen CIS kan

Schenkers sjö- och flygkunder

ha full kontroll

på sitt godsflöde.

– Jag kan följa godset

hela vägen och vet exakt

vilka varor som är lastade

på båten. Det

underlättar betydligt,

speciellt vid stora sändningar,

säger Irene Klasson,

logistikansvarig på

L&P Nierenburg AB.

Företaget är en av Sveriges

största skogrossister och

importerar varor främst

från Fjärran Östern, men

även från Europa.

L&P Nierenburg anlitar

Schenker för importsändningar,

lagerhållning samt

distribution till kunderna.

Schenkers e-tjänster fungerar för alla transportslag.

Enklare export via Web-TA

Ingen installation

När det gäller importsidan

använder de e-lösningen

CIS (Customer Information

System) för att få en mer

effektiv transportadministration.

CIS är en global kundanpassad

lösning för stora

godsflöden inom sjö- och

flygfrakt där kunden kan få

detaljerad information om

sina ordrar och sändningar.

Det är Internetbaserat och

kräver ingen installation.

Det går även att boka exportsändningar

för sjö- och flygsändningar

via Web-TA.

– Det ger kunden enkelhet

genom att inte behöva byta

system när de bokar. Andra

fördelar är att alla sändningar

finns i ett och samma system,

säger Petteri Junttila, på

Schenker Air & Ocean.

Web-TA är ett verktyg för att boka

transporter, skriva ut fraktdokument

och följa upp sändningar.

Det är Internetbaserat och kräver

ingen installation. Schenker har

idag över 5 000 kunder som använder

Web-TA.

En är ABB som är en ledande

leverantör av produkter och system

för kraftöverföring samt process-

och industriautomation.

Enkelt att boka

Samtliga enheter bokar sina

transporter i ABB Logistics Manager

som är en del av Memnons

Apportplattform vilket också är

det bakgrundssystem som WEB-

TA använder.

ABB nyttjar även verktyget för

bokning av transporttjänster från

andra fraktbolag än Schenker.

– Vi bokar både landtransporter

och exportsändningar för sjö och

flyg via ABB Logistics Manager.

Fördelarna är att det är enkelt att

boka, det ger snabbt en bra överblick

över alla sändningar oavsett

transportsätt och vi har ständigt

uppdaterad information.

Kontroll på sändningarna

– Vi har fått ett standardiserat

arbetssätt som gör det enkelt att

få ut frakthandlingar, sändningsstatus

och kontroll på våra sändningar,

säger Andreas Wramsmyr,

Contract Manager på ABB.

Fotnot: Mer information om

Web-TA finns på

www.schenker.se/web-ta

I Excelform

– En fördel är att jag

tidigt får veta om det blir

några förändringar i tidtabellen

så att jag hinner planera

och informera våra

kunder. Förutom att följa

transporten i CIS kan jag

exempelvis välja att få viss

information via mail eller i

Excelform, säger Irene

Klasson.

Fotnot: Mer information

finns på www.schenker.se

under e-tjänster/ Sjö&Flyg.

Logistikmagasinet 2-2008 29


Här når du Schenker

Railion och Green Cargo

bildar gemensamt bolag

Vill du ha kontakt med Schenker Här är telefonnummer

till Kundservice på våra olika kontor i Sverige.

Deutsche Bahns godstågsbolag Railion

och svenska Green Cargo har bildat ett

gemensamt produktionsbolag för Skandinavien.

Bolaget heter Railion Scandinavia

A/S och ägs till 51 procent av DB.

Målsättningen är att förenkla godstransporterna

mellan Skandinavien och

Centraleuropa och att göra dem mer

effektiva genom att erbjuda smidiga

gränsöverskridande transporter med en

gemensam modern lokpark. Skapandet

av Railion Scandinavia A/S är ett resultat

av ett samarbetsprojekt mellan Railion

och Green Cargo som startade år 2006.

– Det leder till en långsiktig förbättring

av service och kvalitet genom den

svensk-tyska korridoren, säger Klaus

Kremper, styrelseordförande för Railion

Deutschland AG.

– Det gör att vi kan ta en ökad andel av

de växande transporterna mellan Skandinavien

och kontinenten, säger Sören

Belin, VD för Green Cargo. Omkring 80

procent av all godstrafik från Sverige går

till eller genom Tyskland idag.

Kontor Tel nr

● Borlänge 0243-25 76 20

● Borås 033-17 84 40 (inrikes)

033-17 83 30 (utrikes)

● Gävle 026-15 87 10 (avgående)

026-15 87 20 (ankommande)

026-15 87 25 (reklamation)

026-15 87 70 (utrikes)

● Göteborg 031-703 97 00 (avgående)

031-703 97 80 (ank paket)

031-703 96 00 (ank gods)

● Halmstad 035-15 46 80 (avgående)

035-15 46 65 (ankommande)

● Helsingborg 042-38 70 90 (avgående)

042-38 70 70 (ankommande)

● Hudiksvall 0650-357 70

● Hultsfred 0495-158 20

● Jönköping 036-18 32 10

● Karlshamn 0454-335 50

● Karlstad 054-85 26 40 (kundservice)

054-85 26 60 (bokning)

● Kristianstad 044-760 20

Kontor

Tel nr

● Linköping 013-37 09 00

013-37 09 30 (kundservice)

013-37 09 20 (bokning)

● Luleå 0920-23 57 30

● Malmö 040-671 31 50 (avg/export)

040-671 31 70 (ank/import)

● Norrköping 011-23 38 40 (inrikes)

011-23 38 50 (ank/inrikes)

011-23 38 10 (bokn, ank/exp)

● Nybro 0481-717 20

● Nässjö 0380-776 50

● Skara 0511-261 13

● Skellefteå 0910-517 20

● Smålandsstenar 0371-349 00

● Stockholm 08-585 102 00 (bokningen)

08-585 103 00 (kundinfo)

● Sundsvall/Timrå 060-59 54 30

● Tranås 0140-190 70

● Umeå 090-71 66 20

● Vetlanda 0383-125 20

● Visby 0498-24 80 50

● Värnamo 0370-69 91 20

● Vänersborg 0521-26 05 30

● Västerås 021-15 11 05 (priser, fakt)

021-15 11 70 (ank)

● Växjö 0470-77 36 15

● Örebro 019-21 92 20 (kundservice)

019-21 92 10 (bokningen)

● Örnsköldsvik 0660-572 20

● Östersund 063-16 18 20

Telefonnummer till övriga kontor och bolag inom Schenker hittar du på vår webbplats: www.schenker.se

Krysslösning och vinnare

Schenker – en

komplett logistikbutik

Schenkers logistiknät gör det möjligt att

ta vara på kunskap, erfarenhet och idéer

från världens alla hörn. Det i sin tur tillgodoser

krav från kunder och samhälle.

Nätet ger också möjlighet att kombinera

olika transportsätt – bil, båt, flyg och tåg

– och skapa logistiklösningar med bästa

möjliga avvägning mellan ekonomiska

och ekologiska krav.

Ofta visar det sig att den logistiklösning

som bäst svarar mot kraven på en hållbar

utveckling, samtidigt är den mest kostnadseffektiva.

Det är utgångspunkten för

allt vårt arbete – lokalt och globalt.

Du läser mer om företaget och våra

tjänster på: www.schenker.se

Grattis till vinnarna

av vårkrysset!

1-3:e pris: Flytväst

Thommy Ryman, Bording AB

Götene, Götene

Elisabeth Wikström, Orsa

snickeri AB, Orsa

Maria Svensson, Sjöbergs,

Stockaryd

4-10:e pris: Stötsäker keps

Mikael Mattsson, M2 Arkiterkter

AB, Stockholm

Bengt Åström, Linköpings

Grafiska, Linköping

Nils-Erik Söderström

Medilink AB, Lindesberg

Marita Olsson, Akzo Noblel

Base Chemicals, Skoghall

Bertil Hammarberg, Umeå

Universitet, Polisutbildningen

Laila Hedberg, Stig Hedbergs

enskilda firma, Nässjö

Jan Larsson, Larsson Advanceo

Consulting AB, Vetlanda

30 Logistikmagasinet 2-2008


Information & Prenumeration

Ring ditt lokala Schenkerkontor för mer information om våra produkter och tjänster.

Telefonnummer hittar du på sidan till vänster.

ALLMÄNT

IT-STÖD

KONSULTTJÄNSTER

Schenker

– en presentation

Så fyller du i fraktsedeln

Försäkringar

Tullbestämmelser
mySchenker

Bokning, Tracking, Turlista

och Price-on-line, Fraktsedelsvisning.

EDI

Electronic Data Interchange.

TA-system

– din guide till rätt verktyg

Transportadministration med

godkända TA-system.Logistikanalys

Översyn och utveckling av företagets

nuvarande logistikupplägg, informationsflöde

och materialhantering.

EDI- och IT-lösningar

Analys och stöd för att på bästa

sätt införa logistiska EDI- och ITlösningar.

LOGISTIKTJÄNSTERGrön logistik

Utredningar för miljöoptimerad

logistik.

Utbildning

Skräddarsydda utbildningar i verklighetsbaserad

logistik.

KVALITET, RISK OCH MILJÖ

Farligt gods

Tulltjänster

Kvalitetsarbete

Miljöarbete
Skadeförebyggande arbete

Reklamationer

Hållbarhetsredovisning
Partner för lönsam logistik

Schenker Logistics

En väl utvecklad och kundanpassad

logistiklösning kan på många sätt öka

konkurrenskraften.

Butikslogistik

Lönsamma logistiklösningar för

snabbrörliga konsumentprodukter.

Distributionslogistik

Lönsamma lösningar för nordisk

distributionslogistik.Projektlogistik

Lönsamma, situationsanpassade och

flexibla logistiklösningar för projekt.

Helhetsåtagande med hantering av

hela varuflödet från leverantör till

slutkund.

Servicelogistik

Lönsamma logistiklösningar för

serviceföretag. Styrning, utförande,

transport, lagring, hantering och

reparation av reserv- och servicedelar.


Försörjningslogistik

Lönsamma logistiklösningar för

komponentförsörjning till svensk

tillverkningsindustri.

TRANSPORTPRODUKTERSCHENKERsystem

Landtransporter av styckegods.

SCHENKERdirect

Landtransport av partigods.SCHENKERparcel

Landtransport av paket.

SCHENKERcoldsped

Landtransport och logistiktjänster

av tempererat gods.SCHENKERconcepts

Skräddarsydda logistikoch

transportupplägg.

SCHENKERocean

Sjötransporter.SCHENKER JETcargo

Flygtransporter.

SCHENKERprivpak

Distanshandelspaket till privatpersoner

och småföretag

Alla produktblad kan du hämta på vår webbplats: www.schenker.se

Ja tack! Jag vill ha Logistikmagasinet fyra gånger om året utan kostnad!

Maila eller posta informationen till pierre.olsson@schenker.com eller Schenker AB, Pierre Olsson, 412 97 Göteborg.

Avsändare:

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Företag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr/ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skicka även tidningen till:

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Företag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr/ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Avsändare:

SCHENKER AB

412 97 Göteborg

B

SVERIGE

PORTO BETALT

Kryssa och vinn!

Lös sommarkrysset och skicka in till redaktionen senast den 20 augusti.

1–3:e pris: Vajerlås med larm som utlöses när vajern klipps av.

4–10:e pris: Första hjälpen-kit.

Avsändare:

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Företag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr/ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posta eller faxa till: SCHENKER AB, ”KRYSSET”, 412 97 Göteborg. Fax : 031-40 75 22

magasinet

LOGISTIK

More magazines by this user
Similar magazines