Produktkatalog 2013

lksystems.se

Produktkatalog 2013

Produktkatalog 2013


Innehållsförteckning

LK Armatur - En komplett leverantör.... 5

Laddningsenheter................................................ 9

LK 810 ThermoMat G.................................................. 10

LK 810 ThermoMat G Eco.......................................... 13

LK 810 ThermoMat W................................................ 16

LK 810 ThermoMat W Eco.......................................... 19

LK 811 ThermoMat E Eco............................................ 22

LK 815 ThermoKit T Eco.............................................. 25

LK 816 ThermoKit E Eco.............................................. 27

Termiska ventiler och backventiler.......... 29

LK 820 ThermoVar....................................................... 30

LK 821 ThermoVar...................................................... 34

LK 823 ThermoVar........................................................ 38

LK 825 ThermoVar........................................................ 40

LK 822 ThermoBac...................................................... 43

LK 826 ThermoBac....................................................... 45

LK Isolering..................................................................... 47

Applikationer............................................................. 48

Shuntventiler.......................................................... 49

LK 830 ThermoMix B................................................... 50

LK 831 ThermoMix B.................................................... 52

LK 840 ThermoMix........................................................ 54

LK 841 ThermoMix........................................................ 57

LK 845 ThermoMix........................................................ 60

LK 846 ThermoMix........................................................ 62

LK 850 ThermoMix H................................................... 64

LK 851 ThermoMix H.................................................... 66

LK 842 ThermoMix P..................................................... 68

LK Isolering..................................................................... 70

Shuntautomatik...................................................... 71

LK 100 SmartComfort CT............................................ 72

LK 110 SmartComfort.................................................. 74

LK 120 SmartComfort.................................................. 76

LK 130 SmartComfort.................................................. 78

Applikationer............................................................. 82

Laddningsautomatik............................................ 83

LK 150 SmartSol............................................................. 84

LK 160 SmartBio............................................................ 86

Solvärmepaket......................................................... 89

LK 201 SmartSolar....................................................... 90

LK 202 SmartSolar........................................................ 92

Monteringssatser.................................................. 94

Ventilmotorer.......................................................... 95

LK 950 Ventilmotor....................................................... 96

MultiFill®................................................................... 99

LK 520 MultiFill® 25....................................................100

LK 520 MultiFill® 32....................................................102

Applikationer............................................................104

Växelventiler..........................................................105

LK 525 MultiZone 2V..................................................106

LK 525 MultiZone 3V..................................................108

LK 525 MultiZone Polar...............................................110

LK 525 MultiZone Solar................................................112

Applikationer............................................................114

Övriga Ventiler.......................................................115

LK 514 MultiSafe..........................................................117

LK 548 AquaKit.............................................................118

LK 550 AquaMix...........................................................120

LK 538 ThermoFill EA...................................................122

LK 539 ThermoFill EA...................................................124

LK 435 OptiFlow............................................................125

LK 519 ThermoSafe.......................................................127

LK 700/705 AeroMat...................................................128

Övergångar......................................................................129

Montage av klämringskopplingar.................................130

Media...............................................................................130

LK Gruppen...................................................................131

3


4

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sverige

Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20

info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se

www.lkarmatur.se


LK Armatur - en komplett leverantör

Vår verksamhet

LK Armatur grundades 1985 när LK-gruppen ökade sitt fokus

på att förse tillverkare av värmeapparater och varmvattenberedare

med ventiler och komponenter.

Genom att ständigt ligga i framkant och möta marknadens

krav på nya produkter och tjänster har LK Armatur vuxit

till en betydande leverantör av ventiler, komponenter och

prefabricerade enheter för den globala OEM och distributörsmarknaden.

LK Armatur producerar nu mer än en och en

halv miljon ventiler per år, allt från enkla standardventiler

till avancerade kundanpassade specialkomponenter.

Vi vänder oss till kunder som ser energibesparing och miljötänkande

som en självklarhet. Risken för en framtida energibrist,

den snabba energiprisutvecklingen och problemet

med den globala uppvärmningen har skapat ett stort behov

av väl fungerande värmesystem som hjälper oss att spara

energi och utnyttja förnyelsebara energikällor. Gemensamt

för våra kunder är höga krav på kvalitet, kundanpassning

och leveranssäkerhet.

Vårt mål är att vara en komplett affärspartner inom VVS.

Därför räcker det inte att erbjuda produkter av hög kvalitet

- produkterna måste även finnas på rätt plats i rätt tid. Vi

har lagt stor vikt vid att ta ett övergripande logistikansvar

och ser till att våra leveranser kommer fram till kundens

produktionsställe vid rätt tidpunkt, tydligt uppmärkta och

förpackade enligt önskemål. På så sätt medverkar vi till att

sänka våra kunders produktionskostnader.

Maskiner och teknik i alla ära men det som gör ett företag

framgångsrikt är människorna. Därför står medarbetarna i

fokus på LK Armatur - kompetens och kunnande är viktiga

ledord. Utbildning och utveckling är en naturlig del av kulturen

och vi arbetar enligt Lean-metoden med ständiga förbättringar

och framsteg.

Vårt ledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008

avseende utveckling, tillverkning och försäljning av

VVS-armatur, värmeregleringsautomatik och pre fabricerade

systemlösningar.

5


Våra produkter

Vår filosofi är att våra produkter ska ha hög kvalitet och teknisk

nivå samtidigt som de ska vara lätta att installera, förstå och

använda. Vi utvecklar och konstruerar ständigt nya produkter

och kraven är höga för att möta våra kunders såväl som våra

egna högt ställda förväntningar. Ofta är vi med redan i idéstadiet

och kan hjälpa våra kunder med rätt produkt och hela

lösningar som sparar tid och pengar.

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment bestående av teknisk

armatur, elektronisk värmereglering, prefabricering av specialanpassade

rör och enheter samt ett kompletterande sortiment

av handelsprodukter.

Teknisk armatur

LK Armaturs huvudsakliga och ursprungliga verksamhet

bygger på vår egen tillverkning av ventiler. Tack vare stor

kunskap inom området kombinerat med den senaste tekniken

har vi idag ett omfattande sortiment av såväl standardventiler

som avancerade kundanpassade speciallösnigar. Vårt armatursortiment

inkluderar ThermoMix shuntventiler, ThermoVar

termiska ventiler, ThermoBac backventiler, ThermoMat och

ThermoKit laddningsenheter, växelventiler, blandningsventiler,

påfyllningsventiler, säkerhetsventiler, temperaturbegränsningsventiler

och automatiska avluftningsventiler.

6


Elektronisk värmereglering

LK Armaturs eget sortiment av elektronisk värmereglering och

laddningsautomatik lyder under familjenamnet Smart. Enkla,

användarvänliga produkter som tillgodoser våra kunders

behov på ett smart sätt. Sortimentet inkluderar SmartComfort

- värmereglering, SmartBio - laddningsautomatik, SmartSol -

solvärmeautomatik och SmartSolar - solvärmepaket.

Prefabricering

Inom prefabricering arbetar vi med såväl bearbetning av

rör i stål, rostfritt stål och koppar som med montering av

komponenter till kompletta enheter. Genom ett nära samarbete

kan vi hjälpa våra kunder med just den produktlösning

som passar dem bäst.

Handelsprodukter

För att kunna vara en komplett leverantör erbjuder vi förutom

våra egentillverkade produkter ett brett sortiment från ledande

europeiska tillverkare. Vi ställer samma höga krav på våra

underleverantörer som vi gör på oss själva. Det gör att

du kan vara säker på att alla produkter som lämnar vårt

lager har samma höga kvalitet och är godkända enligt

nationella och internationella normer.

7


Laddningsenheter

LK 810 ThermoMat

1. Uppvärmningsfasen 2. Laddningsfasen 3. Avslutningsfasen 4. Självcirkulation

med backventil

8


Laddningsenheter

Laddningsenheter för biobränslesystem

LK 810 ThermoMat G

Kompakt laddningspaket.

ErP ready 2015

LK 810 ThermoMat G Eco

Kompakt laddningspaket med lågenergipump som

uppfyller kraven för ErP 2015.

LK 810 ThermoMat W

Kompakt laddningspaket.

ErP ready 2015

LK 810 ThermoMat W Eco

Kompakt laddningspaket med lågenergipump som

uppfyller kraven för ErP 2015.

ErP ready 2015

LK 811 ThermoMat E Eco

Kompakt laddningspaket med lågenergipump som uppfyller

kraven för ErP 2015 samt integrerad shuntvenil som kompletteras

med elektronisk shuntautomatik.

ErP ready 2015

LK 815 ThermoKit T Eco

Laddningsgrupp med lågenergipump som uppfyller

kraven för ErP 2015.

ErP ready 2015

LK 816 ThermoKit E Eco

Elektronisk laddningsgrupp med lågenergipump som

uppfyller kraven för ErP 2015.

9


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G

LK 810 ThermoMat G

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

230 VAC 50 Hz

65-95 W beroende av pumphastighet

Max. panneffekt 90 kW vid 30°C ΔT

Returtemperaturer 55°C, 60°C, 65°C eller 70°C

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. flöde

2800 l/h

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Cirkulationspump Grundfos UPSO 65

Low Energy

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB752S

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 810 ThermoMat G är ett laddningspaket för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal temperaturskiktning

i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur

till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad.

Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar

pannans livslängd.

LK 810 ThermoMat G är en kompakt enhet med en integrerad

cirkulationspump och termisk laddningsventil som

reglerar på två portar. Laddningspaketet består även av

tre avstängnings ventiler för att underlätta installation och

underhåll, tre termometrar som gör att laddnings förloppet

enkelt kan följas samt en isolering för att minimera värmeförluster.

Laddnings paketet finns i två utföranden - med eller

utan backventil. Med backventil erhålls de funktioner som

beskrivs under punkt 4 av eldningens faser.

LK 810 ThermoMat G installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras

stående med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet

är vändbart och kan enkelt anpassas för

montage till höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas

vid en eventuell service.

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna

och laddningspaket medan pannans

temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Den termiska insatsen börjar

öppna och tillåter returvatten från

ackumulatortanken att blandas

med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan.

Returtemperaturen till pannan

hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Den termiska insatsen är fullt

öppen och bypassledningen hålls

stängd. Detta resulterar i en optimal

överföring av värme från pannan

och ackumulatortanken fylls med

framledningsvatten.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart

eldningen upphört och cirkulationspumpen

har stannat. Det återstående

hetvattnet laddas till

ackumulatortanken. Vid ett eventuellt

strömbortfall eller pumphaveri

öppnar backventilen automatiskt

för att tillåta självcirkulation. Backventilen

hindrar också återcirkulation

från ackumulatortank till

panna.

10


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G

70

Pumpkaraktäristik

100

Panneffekt

60

50

III

II

80

Δp (kPa)

40

30

I

Effekt (kW)

60

40

20

10

20

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Med backventil

Utan backventil

LK 810 G- Invändig gänga

E

C

D

B

A

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180005 utan backventil 55°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180007 utan backventil 55°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180011 utan backventil 60°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180013 utan backventil 60°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180017 utan backventil 65°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180019 utan backventil 65°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180596 utan backventil 70°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180598 utan backventil 70°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180006 med backventil 55°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180008 med backventil 55°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180012 med backventil 60°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180014 med backventil 60°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180018 med backventil 65°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180020 med backventil 65°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

180597 med backventil 70°C Rp 1” 209 201 203 263 88 130 3,9

180599 med backventil 70°C Rp 1¼” 211 205 205 265 90 130 3,9

11


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G

LK 810 G - Klämringskoppling

E

C

D

B

A

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180009 utan backventil 55°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180015 utan backventil 60°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180021 utan backventil 65°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180600 utan backventil 70°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180010 med backventil 55°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180016 med backventil 60°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180022 med backventil 65°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

180601 med backventil 70°C 28 mm 214 211 208 268 93 130 3,9

Reservdelar och Tillbehör

9

10

Artikelnummer

Artikel

Positionsnummer

1

2

5

187014 Pumpmotor Grundfos UPSO 65 1

187015 LK 810 Termisk insats 55°C 2

187016 LK 810 Termisk insats 60°C 2

187023 LK 810 Termisk insats 65°C 2

3

187024 LK 810 Termisk insats 70°C 2

187017 Avstängningsventil Rp 1” 3

4

187018 Avstängningsventil Rp 1¼” 4

187019 Avstängningsventil 28 mm 5

013025 Packning EPDM 1½” -

Ø44 x Ø27 x 2 mm

6

12

11

6

180352 Termometer 120°C -

7

Ø51 x Ø7 mm, L60 mm

187020 EPP isolering LK 810 8

8

016168 Säte 9

014069 Fjäder 10

7

187021 Backventil LK 810 11

187022 Propp LK 810 12

12


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G Eco

LK 810 ThermoMat G Eco

ErP ready 2015

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

230 VAC 50 Hz

5-45 W beroende av pumphastighet

Max. panneffekt 75 kW vid 30°C ΔT

Returtemperaturer 55°C, 60°C, 65°C eller 70°C

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. flöde

2300 l/h

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Cirkulationspump Grundfos Alpha 2L 60

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB752S

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 810 ThermoMat G Eco är ett laddningspaket för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulator system.

Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal

temperatur skiktning i ackumulatortanken och hålla en

hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens

verknings grad. Tjärbildning och kondens motverkas

vilket ökar pannans livslängd.

LK 810 ThermoMat G Eco är en kompakt enhet med integrerad

lågenergipump som uppfyller kraven för ErP 2015 och

termisk laddningsventil som reglerar på två portar.

Laddnings paketet består även av tre avstängningsventiler

för att underlätta installation och underhåll, tre termo metrar

som gör att laddningsförloppet enkelt kan följas samt en

isolering för att minimera värmeförluster. Laddningspaketet

finns i två utföranden - med eller utan backventil.

Med backventil uppnås de funktioner som beskrivs under

punkt 4 av eldningens faser.

LK 810 ThermoMat G Eco installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras

stående med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet

är vändbart och kan enkelt anpassas för montage

till höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid

en eventuell service.

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna

och laddningspaket medan pannans

temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Den termiska insatsen börjar

öppna och tillåter returvatten från

ackumulatortanken att blandas

med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan.

Returtemperaturen till pannan

hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Den termiska insatsen är fullt

öppen och bypassledningen hålls

stängd. Detta resulterar i en optimal

överföring av värme från pannan

och ackumulatortanken fylls med

framledningsvatten.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart

eldningen upphört och cirkulationspumpen

har stannat. Det återstående

hetvattnet laddas till

ackumulatortanken. Vid ett eventuellt

strömbortfall eller pumphaveri

öppnar backventilen automatiskt

för att tillåta självcirkulation. Backventilen

hindrar också återcirkulation

från ackumulatortank till

panna.

13


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G Eco

70

Pumpkaraktäristik

100

Panneffekt

60

50

III

80

Δp (kPa)

40

30

20

10

II

I

Effekt (kW)

60

40

20

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Med backventil

Utan backventil

LK 810 G Eco- Invändig gänga

E

C

D

A

B

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181048 utan backventil 55°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181050 utan backventil 55°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181054 utan backventil 60°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181056 utan backventil 60°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181060 utan backventil 65°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181062 utan backventil 65°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181066 utan backventil 70°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181068 utan backventil 70°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181049 med backventil 55°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181051 med backventil 55°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181055 med backventil 60°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181057 med backventil 60°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181061 med backventil 65°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181063 med backventil 65°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

181067 med backventil 70°C Rp 1” 235 201 203 263 88 130 3,5

181069 med backventil 70°C Rp 1¼” 237 205 205 265 90 130 3,6

14


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat G Eco

LK 810 G Eco- Klämringskoppling

E

C

D

A

B

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181052 utan backventil 55°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181058 utan backventil 60°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181064 utan backventil 65°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181070 utan backventil 70°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181053 med backventil 55°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181059 med backventil 60°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181065 med backventil 65°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

181071 med backventil 70°C 28 mm 240 211 208 268 93 130 3,6

Reservdelar och Tillbehör

9

1

10

2

12

11

8

6

7

5

3

4

Artikelnummer

Artikel

187040 Pumpmotor Grundfos Alpha 2L60 1

187015 LK 810 Termisk insats 55°C 2

187016 LK 810 Termisk insats 60°C 2

187023 LK 810 Termisk insats 65°C 2

187024 LK 810 Termisk insats 70°C 2

187017 Avstängningsventil Rp 1” 3

187018 Avstängningsventil Rp 1¼” 4

187019 Avstängningsventil 28 mm 5

013025 Packning EPDM 1½” -

6

Ø44 x Ø27 x 2 mm

180352 Termometer 120°C -

7

Ø51 x Ø7 mm, L60 mm

187020 EPP isolering LK 810 8

016168 Säte 9

014069 Fjäder 10

187021 Backventil LK 810 11

187022 Propp LK 810 12

Positionsnummer

15


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W

LK 810 ThermoMat W

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

230 VAC 50 Hz

62-132 W beroende av pumphastighet

Max. panneffekt 95 kW vid 30°C ΔT

Returtemperaturer 55°C, 60°C, 65°C eller 70°C

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. flöde

2900 l/h

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Cirkulationspump Wilo Star RS/7-3

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB752S

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 810 ThermoMat W är ett laddningspaket för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulator system.

Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal

temperatur skiktning i ackumulatortanken och hålla en

hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens

verknings grad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket

ökar pannans livslängd.

LK 810 ThermoMat W är en kompakt enhet med en integrerad

cirkulations pump och termisk laddnings ventil som reglerar

på två portar. Laddnings paketet består även av tre

avstängnings ventiler för att underlätta installation och

underhåll, tre termometrar som gör att laddningsförloppet

enkelt kan följas samt en isolering för att minimera värmeförluster.

Laddningspaketet finns i två utföranden - med

eller utan backventil. Med backventil erhålls de funktioner

som beskrivs under punkt 4 av eldningens faser.

LK 810 ThermoMat W installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall

monteras stående med pumpens drivaxel i horisontellt

läge. Laddningspaketet är vändbart och kan enkelt anpassas

för montage till höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas

vid en eventuell service.

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna

och laddningspaket medan pannans

temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Den termiska insatsen börjar

öppna och tillåter returvatten från

ackumulatortanken att blandas

med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan.

Returtemperaturen till pannan

hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Den termiska insatsen är fullt

öppen och bypassledningen hålls

stängd. Detta resulterar i en optimal

överföring av värme från pannan

och ackumulatortanken fylls med

framledningsvatten.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart

eldningen upphört och cirkulationspumpen

har stannat. Det återstående

hetvattnet laddas till

ackumulatortanken. Vid ett eventuellt

strömbortfall eller pumphaveri

öppnar backventilen automatiskt

för att tillåta självcirkulation. Backventilen

hindrar också återcirkulation

från ackumulatortank till

panna.

16


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W

Pumpkaraktäristik

Panneffekt

70

100

60

50

III

II

80

Δp (kPa)

40

30

I

Effekt (kW)

60

40

20

10

20

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Med backventil

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Utan backventil

LK 810 W - Invändig gänga

E

C

D

B

F

A

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180023 utan backventil 55°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180025 utan backventil 55°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

180029 utan backventil 60°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180031 utan backventil 60°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

180035 utan backventil 65°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180037 utan backventil 65°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

181101 utan backventil 70°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

181103 utan backventil 70°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

180024 med backventil 55°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180026 med backventil 55°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

180030 med backventil 60°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180032 med backventil 60°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

180036 med backventil 65°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

180038 med backventil 65°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

181102 med backventil 70°C Rp 1” 227 201 203 263 88 130 4,1

181104 med backventil 70°C Rp 1¼” 229 205 205 265 90 130 4,1

17


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W

LK 810 W - Klämringskoppling

E

C

D

A

B

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180027 utan backventil 55°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

180033 utan backventil 60°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

180039 utan backventil 65°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

181105 utan backventil 70°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

180028 med backventil 55°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

180034 med backventil 60°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

180040 med backventil 65°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

181106 med backventil 70°C 28 mm 232 211 208 268 93 130 4,1

Reservdelar och Tillbehör

9

10

Artikel

Artikelnummer

Positionsnummer

1

13

2

5

3

187085 Pumpmotor Wilo RS/7-3 1

187015 LK 810 Termisk insats 55°C 2

187016 LK 810 Termisk insats 60°C 2

187023 LK 810 Termisk insats 65°C 2

187024 LK 810 Termisk insats 70°C 2

4

187017 Avstängningsventil Rp 1” 3

187018 Avstängningsventil Rp 1¼” 4

187019 Avstängningsventil 28 mm 5

013025 Packning EPDM 1½” -

Ø44 x Ø27 x 2 mm

6

12

11

6

180352 Termometer 120°C -

Ø51 x Ø7 mm, L60 mm

7

187020 EPP isolering LK 810 8

016168 Säte 9

8

014069 Fjäder 10

187021 Backventil LK 810 11

7

187022 Propp LK 810 12

026136 Packning 13

18


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W Eco

LK 810 ThermoMat W Eco

ErP ready 2015

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

230 VAC 50 Hz

3-45 W beroende av pumphastighet

Max. panneffekt 85 kW vid 30°C ΔT

Returtemperaturer 55°C, 60°C, 65°C eller 70°C

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 0,6 MPa (6 bar)

Max. flöde

2500 l/h

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Cirkulationspump Wilo Yonos PARA */6 RKC

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB752S

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 810 ThermoMat W Eco är ett laddningspaket för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulator system.

Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal

temperatur skiktning i ackumulatortanken och hålla en

hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens

verknings grad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket

ökar pannans livslängd.

LK 810 ThermoMat W Eco är en kompakt enhet med integrerad

lågenergipump som uppfyller kraven för ErP 2015 och

termisk laddningsventil som reglerar på två portar. Laddningspaketet

består även av tre avstängningsventiler för att

underlätta installation och underhåll, tre termo metrar

som gör att laddningsförloppet enkelt kan följas samt en

isolering för att minimera värmeförluster. Laddningspaketet

finns i två utföranden - med eller utan backventil.

Med backventil uppnås de funktioner som beskrivs under

punkt 4 av eldningens faser.

LK 810 ThermoMat W Eco installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras

stående med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet

är vändbart och kan enkelt anpassas för montage

till höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid

en eventuell service.

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna

och laddningspaket medan pannans

temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Den termiska insatsen börjar

öppna och tillåter returvatten från

ackumulatortanken att blandas

med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan.

Returtemperaturen till pannan

hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Den termiska insatsen är fullt

öppen och bypassledningen hålls

stängd. Detta resulterar i en optimal

överföring av värme från pannan

och ackumulatortanken fylls med

framledningsvatten.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart

eldningen upphört och cirkulationspumpen

har stannat. Det återstående

hetvattnet laddas till

ackumulatortanken. Vid ett eventuellt

strömbortfall eller pumphaveri

öppnar backventilen automatiskt

för att tillåta självcirkulation. Backventilen

hindrar också återcirkulation

från ackumulatortank till

panna.

19


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W Eco

70

Pumpkaraktäristik

100

Panneffekt

60

III

80

50

∆p (kPa)

40

30

II

Effekt (kW)

60

40

20

10

I

20

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Med backventil

Utan backventil

LK 810 W Eco- Invändig gänga

E

C

D

B

A

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181373 utan backventil 55°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181374 utan backventil 55°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181375 utan backventil 60°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181376 utan backventil 60°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181377 utan backventil 65°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181378 utan backventil 65°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181379 utan backventil 70°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181380 utan backventil 70°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181381 med backventil 55°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181382 med backventil 55°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181383 med backventil 60°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181384 med backventil 60°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181385 med backventil 65°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181386 med backventil 65°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

181387 med backventil 70°C Rp 1” 216 201 203 263 88 130 4,5

181388 med backventil 70°C Rp 1¼” 218 205 205 265 90 130 4,5

20


Laddningsenheter | LK 810 ThermoMat W Eco

LK 810 W Eco- Klämringskoppling

E

C

D

B

A

F

Artikelnummer Utförande Returtemperatur Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181389 utan backventil 55°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181390 utan backventil 60°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181391 utan backventil 65°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181392 utan backventil 70°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181393 med backventil 55°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181394 med backventil 60°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181395 med backventil 65°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

181396 med backventil 70°C 28 mm 221 211 208 268 93 130 4,5

Reservdelar och Tillbehör

9

14

1

10

2

13

5

3

Artikel- Artikel

nummer

187106 Pumpmotor Wilo Yonos

PARA */6 RKC

187015 LK 810 Termisk insats 55°C 2

Positionsnummer

1

187016 LK 810 Termisk insats 60°C 2

4

187023 LK 810 Termisk insats 65°C 2

187024 LK 810 Termisk insats 70°C 2

187017 Avstängningsventil Rp 1” 3

187018 Avstängningsventil Rp 1¼” 4

187019 Avstängningsventil 28 mm 5

12

11

6

013025 Packning EPDM 1½” -

Ø44 x Ø27 x 2 mm

6

180352 Termometer 120°C -

Ø51 x Ø7 mm, L60 mm

7

187020 EPP isolering LK 810 8

016168 Säte 9

8

014069 Fjäder 10

7

187021 Backventil LK 810 11

187022 Propp LK 810 12

026136 Packning 13

095220 Kontaktdon 14

21


Laddningsenheter | LK 811 ThermoMat E Eco

LK 811 ThermoMat E Eco

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

Max. panneffekt

Returtemperaturer

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. flöde

Media

Gängstandard

Cirkulationspump

Material, ventilhus

Material, isolering

230 VAC 50 Hz

3-45 W beroende av pumphastighet

85 kW vid 30°C ΔT

5°C-99°C med

LK 100 SmartComfort CT

Min. +5°C/Max. +95°C

Min. +5°C/Max. +60°C

0.6 MPa (6 bar)

2500 l/h

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

Wilo Yonos PARA */6 RKC

Mässing EN 1982 CB753S

Expanderad Polypropylen EPP

LK 811 ThermoMat E Eco är ett laddningspaket för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal

temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög

returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad.

Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar

pannans livslängd.

LK 811 ThermoMat E Eco är en kompakt enhet med integrerad

lågenergipump som uppfyller kraven för ErP 2015

och en 3-vägs shuntventil som reglerar på två portar. Laddningspaketet

består även av tre avstängningsventiler för

att underlätta installation och underhåll samt en isolering

för att minimera värmeförluster. Tre termometrar som gör

att laddningsförloppet enkelt kan följas kan beställas som

tillbehör. Laddningspaketet finns i två utföranden - med eller

utan backventil. Med backventil uppnås de funktioner

som beskrivs under punkt 4 av eldningens faser.

LK 811 ThermoMat E Eco kompletteras med elektronisk shuntautomatik,

företrädesvis LK 100 SmartComfort CT. Monteringssatser

för shuntautomatik av andra fabrikat finns att beställa

- se separat sida.

LK 811 ThermoMat E Eco installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras stående

med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet

är vändbart och kan enkelt anpassas för montage till

höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid

en eventuell service.

ErP ready 2015

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna

och laddningspaket medan pannans

temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Reglerautomatiken börjar öppna

shuntventilen vid vald temperatur

och tillåter returvatten från ackumulator

tanken att blandas med

vatten från framledningen innan

det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen

till pannan hålls

konstant.

3. Avslutningsfasen

Shuntventilen är fullt öppen mot

ackumulatortanken. Detta resulterar

i en optimal över föring av värme

från pannan och ackumulator tanken

fylls med framledningsvatten. När

pannan svalnat förhindrar reglerautomatiken

LK 100 SmartComfort CT

åter cirkulation från ackumulatortank

till panna.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart

eldningen upphört och cirkulationspumpen

har stannat. Det återstående

hetvattnet laddas till

ackumulatortanken. Vid ett eventuellt

strömbortfall eller pumphaveri

öppnar backventilen automatiskt

för att tillåta självcirkulation.

Backventilen hindrar också återcirkulation

från ackumulatortank

till panna.

22


Laddningsenheter | LK 811 ThermoMat E Eco

70

Pumpkaraktäristik

100

Panneffekt

60

III

80

50

∆p (kPa)

40

30

II

Effekt (kW)

60

40

20

10

I

20

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Flöde (m³/h)

Med backventil

Utan backventil

LK 811 - Invändig gänga

E

C

D

B

A

F

Artikelnummer Utförande Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181436 med backventil Rp 1” 219 201 228 288 88 130 3,9

181437 utan backventil Rp 1” 219 201 228 288 88 130 3,9

181438 med backventil Rp 1¼” 221 205 230 290 90 130 3,9

181439 utan backventil Rp 1¼” 221 205 230 290 90 130 3,9

LK 811 - Klämringskoppling

E

C

D

A

B

F

Artikelnummer Utförande Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181440 med backventil 28 mm 224 211 233 293 93 130 3,9

181441 utan backventil 28 mm 224 211 233 293 93 130 3,9

23


Laddningsenheter | LK 811 ThermoMat E Eco

Reservdelar och Tillbehör

2 3 4

1

10 9 11

15

5

6

5

7

12

13

14

8

Artikel- Artikel

nummer

187111 Pumpmotor Wilo Yonos PARA

*/6 RKC

Positionsnummer

1, 3

095220 Kontaktdon 2

187110 Rep. sats 811 4-8

187066 Tätningssats 5, 6, 8

187021 Backventil LK 811 9

187022 Propp LK 811 10

013025 Packning EPDM 1½” -

11

Ø44 x Ø27 x 2 mm

187017 Avstängningsventil Rp 1” 12

187018 Avstängningsventil Rp 1¼” 13

187019 Avstängningsventil 28 mm 14

187112 EPP isolering LK 811 15

058126 Termometer 120°C -

Ø51 x Ø7 mm, L75 mm

16

16

24


Laddningsenheter | LK 815 ThermoKit T Eco

LK 815 ThermoKit T Eco

Tekniska Data

Spänning

230-240 VAC 50 Hz

Effektförbrukning 10-140 W beroende av

pumphastighet

Max. panneffekt 150 kW vid 20°C ΔT

Returtemperaturer 45°C, 50°C, 55°C, eller 60°C

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +95°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +40°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. flöde

6500 l/h

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp -invändig gänga

Cirkulationspump Grundfos Magna 25-80

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB753S

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 815 ThermoKit T Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal

temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla

en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens

verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas

vilket ökar pannans livslängd.

LK 815 ThermoKit T Eco består av en lågenergipump som uppfyller

kraven för ErP 2015, en LK 823 ThermoVar termisk

laddnings ventil med isolering, en backventil, en termo meter

för avläsning av retur temperaturen samt tre avstängningsventiler

för att underlätta installation och underhåll.

LK 815 ThermoKit T Eco installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Den skall monteras

med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningsgruppen

är vändbar och kan enkelt anpassas för montage

till höger eller vänster om pannan.

Laddningsgruppen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas

vid en eventuell service.

ErP ready 2015

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna och laddningsgrupp medan

pannans temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Den termiska ventilen börjar öppna och tillåter returvatten

från ackumulatortanken att blandas med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen

till pannan hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Den termiska insatsen är fullt öppen. Detta resulterar i en

optimal överföring av värme från pannan och ackumulatortanken

fylls med framledningsvatten.

4. Självcirkulation

När eldningen har upphört och cirkulationspumpen stannat

laddas det återstående hetvattnet i pannan till ackumulatortanken

så länge den termiska ventilen är öppen. När pannan

svalnat stänger den termiska ventilen. Backventilen förhindrar

återcirkulation från ackumulatortank till panna.

25


Laddningsenheter | LK 815 ThermoKit T Eco

∆p (kPa)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100%

70%

34%

Pumpkaraktäristik

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Flöde (m³/h)

Effekt (kW)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Panneffekt

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Flöde (m³/h)

LK 815 - Invändig gänga

199

565

Artikelnummer Returtemperatur Dim. Vikt kg

181405 45°C Rp 1½” 8,8

181406 50°C Rp 1½” 8,8

181407 55°C Rp 1½” 8,8

181408 60°C Rp 1½” 8,8

26


Laddningsenheter | LK 816 ThermoKit E Eco

LK 816 ThermoKit E Eco

ErP ready 2015

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

Max. panneffekt

Returtemperaturer

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. flöde

Media

Gängstandard

230-240 VAC 50 Hz

10-140 W beroende av

pumphastighet

Beroende av

cirkulationspump

5°C-99°C

Min. +5°C/Max. +95°C

Min. +5°C/Max. +40°C

1,0 MPa (10 bar)

Beroende av

cirkulationspump

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

Cirkulationspumpar Grundfos Magna 25-80,

Grundfos Magna 32-80,

Material, ventilhus Mässing EN 12165 CW617N,

Material, isolering Expanderad Polypropylen EPP

LK 100 SmartComfort CT Reglerautomatik:

Primär spänning, 100-240 VAC 50/60 Hz

nätadapter

Sekundär spänning, 24 VDC 250 mA

nätadapter

Effektförbrukning 3 VA

Vridvinkel 90°

Vridmoment

5 Nm

Gångtid

140 sek.

Skyddsklass IP 40

LK 816 ThermoKit E Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling

av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal

temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en

hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens

verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas

vilket ökar pannans livslängd.

LK 816 ThermoKit E Eco installeras i returledningen mellan

biobränslepanna och ackumulatortank. Den skall monteras

med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningsgruppen

är vändbar och kan enkelt anpassas för montage

till höger eller vänster om pannan.

Laddningsgruppen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna

är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas

vid en eventuell service.

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika

faser:

1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna och laddningsgrupp medan

pannans temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Reglerautomatiken börjar öppna shuntventilen vid vald

temperatur och tillåter returvatten från ackumulatortanken

att blandas med vatten från framledningen innan det går

tillbaka till pannan. Returtemperaturen till pannan hålls

konstant.

3. Avslutningsfasen

Shuntventilen är fullt öppen mot ackumulatortanken. Detta

resulterar i en optimal överföring av värme från pannan

och ackumulatortanken fylls med framledningsvatten.

När pannan svalnat förhindrar reglerautomatiken återcirkulation

från ackumulatortank till panna.

4. Självcirkulation

Vid ett eventuellt strömbortfall eller pumphaveri kan den

elektroniska reglerautomatiken handregleras och ackumulatortanken

laddas genom självcirkulation.

LK 816 ThermoKit E Eco består av en lågenergipump som uppfyller

kraven för ErP 2015, en LK 840 ThermoMix shuntventil,

en LK 100 SmartComfort CT reglerautomatik med

inställning av lägsta returtemperatur till pannan 5°C-99°C

samt tre avstängningsventiler för att underlätta installation

och underhåll. Artikel 181409 levereras med en isolering

för shuntventilen.

27


Laddningsenheter | LK 816 ThermoKit E Eco

Effekt (kW)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Panneffekt

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Flöde (m³/h)

LK 816 - Invändig gänga - Grundfos Magna 25-80

165

∆p (kPa)

90

80

70

60

50

40

30

20

100%

70%

Pumpkaraktäristik

Artikelnummer Returtemperatur Dim. Vikt kg

181409 5°C-99°C Rp 1½” 8,8

544

10

0

34%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Flöde (m³/h)

LK 816 - Invändig gänga - Grundfos Magna 32-80

Pumpkaraktäristik

90

80

100%

186

70

60

646

∆p (kPa)

50

40

30

20

10

70%

34%

Artikelnummer Returtemperatur Dim. Vikt kg

181410 5°C-99°C Rp 2” 12,4

0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Flöde (m³/h)

28


Termiska ventiler och Backventiler

Termiska ventiler och Backventiler

LK 820 ThermoVar

3-vägs termisk laddningsventil i mässing.

LK 821 ThermoVar

3-vägs termisk växelventil i mässing.

LK 823 ThermoVar

3-vägs termisk laddningsventil i mässing.

LK 825 ThermoVar

3-vägs termisk laddningsventil i gjutjärn.

LK 822 ThermoBac

3-vägs backventil i mässing.

LK 826 ThermoBac

3-vägs backventil i gjutjärn.

LK Isolering

Isolering för ThermoVar, ThermoBac och ThermoMix.

29


Termiska ventiler och Backventiler | LK 820 ThermoVar

LK 820 ThermoVar

Tekniska Data

Öppningstemperaturer 45°C, 55°C, 61°C, 66°C,

72°C eller 80°C

Arbetstemperatur, 45°C - 55°C Min. +5°C/Max. +95°C

Arbetstemperatur, 61°C - 80°C Min. +5°C/Max. +110°C

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck

1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Media

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/lock Mässing EN 12165

CW617N

Material, O-ring

EPDM

LK 820 ThermoVar är en 3-vägs termisk laddningsventil för

sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal

temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en

hög returtemperatur till pannan, vilket höjer anläggningens

verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas, vilket

ökar pannans livslängd.

LK 820 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 47.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. LK 820 ThermoVar

kan enkelt anpassas för höger- eller vänstermontage. Ventilen

kan installeras i tre olika positioner. Vid standardleverans är

ventilen avsedd för montering i position II. Den kan enkelt

anpassas för montering i position I. För leverans av ventiler

avsedda för montering i position III, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Ventilen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Position I

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen hetvatten laddas till

ackumulatortanken. Returvatten från ackumulatortanken

blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka

till pannan. Laddningstemperaturen är som lägst den valda

öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Installationen kompletteras företrädesvis med en LK 822

ThermoBac backventil för att förhindra återcirkulation från

ackumulatortanken till pannan efter avslutad eldning. Vid

strömavbrott eller pumphaveri öppnar backventilen

automatiskt för självcirkulation.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

Position II

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen returvatten från

ackumulatortanken blandas med vattnet från framledningen

innan det går tillbaka till pannan. Returvattnet in i pannan

har som lägst den valda öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

Position III

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen returvatten från

ackumulatortanken blandas med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan. Returvattnet in i pannan

har som lägst den valda öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Installationen kompletteras företrädesvis med en LK 822

ThermoBac backventil för att förhindra återcirkulation

från ackumulatortanken till pannan efter avslutad eldning.

Vid strömavbrott eller pumphaveri öppnar backventilen

automatiskt för självcirkulation.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

30


Termiska ventiler och Backventiler | LK 820 ThermoVar

Position I

Position II

Position III

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

12

10,0 9,0

6,0

4,0

(m³/h)

Flöde (

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

LK 820 - Invändig gänga

B

C

E

D

A

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180491 45°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180492 45°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180493 45°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180494 45°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

180499 55°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180500 55°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180501 55°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180502 55°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

180507 61°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180508 61°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180509 61°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180510 61°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

31


Termiska ventiler och Backventiler | LK 820 ThermoVar

LK 820 - Invändig gänga

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180515 66°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180516 66°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180517 66°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180518 66°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

180523 72°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180524 72°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180525 72°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180526 72°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

180531 80°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180532 80°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180533 80°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,7

180534 80°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 0,8

LK 820 - Utvändig gänga

B

C

E

D

A

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180495 45°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180496 45°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180497 45°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180498 45°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

180503 55°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180504 55°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180505 55°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180506 55°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

180511 61°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180512 61°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180513 61°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180514 61°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

180519 66°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180520 66°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180521 66°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180522 66°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

180527 72°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180528 72°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180529 72°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180530 72°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

180535 80°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180536 80°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,7

180537 80°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,7

180538 80°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 0,8

32


Termiska ventiler och Backventiler | LK 820 ThermoVar

LK 820 - Klämringskoppling

B

C

E

D

A

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

181118 45°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181119 45°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181120 45°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

181121 55°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181122 55°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181123 55°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

181124 61°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181125 61°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181126 61°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

181133 66°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181134 66°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181135 66°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

181127 72°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181128 72°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181129 72°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

181130 80°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

181131 80°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

181132 80°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

Reservdelar och Tillbehör

1

2

Artikelnummer

Artikel

187025 LK 820 Termisk insats 45°C 1-3

187026 LK 820 Termisk insats 55°C 1-3

187027 LK 820 Termisk insats 61°C 1-3

187028 LK 820 Termisk insats 66°C 1-3

187029 LK 820 Termisk insats 72°C 1-3

187030 LK 820 Termisk insats 80°C 1-3

187107 Isolering, DN 15-20 4

187108 Isolering, DN 25-32 4

Positionsnummer

3

4

33


Termiska ventiler och Backventiler | LK 821 ThermoVar

LK 821 ThermoVar

Tekniska Data

Öppningstemperaturer

Arbetstemperatur, 45°C - 55°C

Arbetstemperatur, 61°C - 80°C

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Media

Gängstandard

45°C, 55°C, 61°C, 66°C,

72°C eller 80°C

Min. +5°C/Max. +95°C

Min. +5°C/Max. +110°C

Min. +5°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

50 kPa

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/lock Mässing EN 12165

CW617N

Material, O-ring

EPDM

LK 821 ThermoVar är en 3-vägs termisk växelventil avsedd

för temperaturstyrd ändring av flödesriktningen i värmesystem.

Ventilen styrs av medietemperaturen. Med en LK 821

ThermoVar installerad i exempelvis en solvärmeanläggning

uppnås en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken.

LK 821 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 47.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. LK 821 ThermoVar

kan enkelt anpassas för höger- eller vänstermontage.

Ventilen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet.

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

12

10,0 9,0

6,0

4,0

Flöde (m³/h)

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

34


Termiska ventiler och Backventiler | LK 821 ThermoVar

LK 821 - Invändig gänga

A

B

C

D

E

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180539 45°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180540 45°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180541 45°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180542 45°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

180547 55°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180548 55°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180549 55°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180550 55°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

180555 61°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180556 61°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180557 61°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180558 61°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

180563 66°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180564 66°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180565 66°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180566 66°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

180571 72°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180572 72°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180573 72°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180574 72°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

180579 80°C Rp ½” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180580 80°C Rp ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180581 80°C Rp 1” 9,0 82 41 67 21 35 0,9

180582 80°C Rp 1¼” 12 84 42 68 24 39 1,0

35


Termiska ventiler och Backventiler | LK 821 ThermoVar

LK 821 - Utvändig gänga

A

B

C

D

E

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180543 45°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180544 45°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180545 45°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180546 45°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

180551 55°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180552 55°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180553 55°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180554 55°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

180559 61°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180560 61°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180561 61°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180562 61°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

180567 66°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180568 66°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180569 66°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180570 66°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

180575 72°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180576 72°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180577 72°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180578 72°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

180583 80°C G ¾” 4,0 80 40 66 21 35 0,7

180584 80°C G 1” 6,0 80 40 66 21 35 0,8

180585 80°C G 1¼” 9,0 84 42 68 21 35 0,9

180586 80°C G 1½” 12 84 42 68 24 39 1,0

36


Termiska ventiler och Backventiler | LK 821 ThermoVar

LK 821 - Klämringskoppling

A

B

C

D

E

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180901 45°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180903 45°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180904 45°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

180905 55°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180907 55°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180908 55°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

180909 61°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180911 61°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180912 61°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

180913 66°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180915 66°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180916 66°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

180917 72°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180919 72°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180920 72°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

180921 80°C 15 mm 4,0 114 57 83 21 35 0,8

180923 80°C 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,8

180924 80°C 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 1,0

Reservdelar och Tillbehör

1

Artikelnummer

Artikel

187031 LK 821 Termisk insats 45°C 1-3

187032 LK 821 Termisk insats 55°C 1-3

187033 LK 821 Termisk insats 61°C 1-3

187034 LK 821 Termisk insats 66°C 1-3

187035 LK 821 Termisk insats 72°C 1-3

187036 LK 821 Termisk insats 80°C 1-3

187107 Isolering, DN 15-20 4

187108 Isolering, DN 25-32 4

Positionsnummer

2

3

4

37


Termiska ventiler och Backventiler | LK 823 ThermoVar

LK 823 ThermoVar

Tekniska Data

Öppningstemperaturer

Arbetstemperatur,

45°C - 55°C

Arbetstemperatur, 60°C

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Max. panneffekt, Rp 1”

Max. panneffekt, Rp 1¼”

Läckage

Media

Gängstandard

45°C, 50°C, 55°C eller

60°C

Min. +5°C/Max. +95°C

Min. +5°C/Max. +110°C

Min. +5°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

100 kPa

90 kW vid 30°C ∆

110 kW vid 30°C ∆

< 0,5% av Kvs vid

100 kPa

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus Mässing EN 1982

CB753S

Material, lock Mässing EN 12165

CW617N

Material, O-ring

EPDM

LK 823 ThermoVar är en 3-vägs termisk laddningsventil för

sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal

temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög

returtemperatur till pannan, vilket höjer anläggningens

verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas, vilket

ökar pannans livslängd.

Ventilen reglerar på två portar, vilket innebär att det inte

behövs någon strypventil i cirkulationsledningen mellan

panna och laddningsventil. Den termiska insatsen börjar

öppna port A då temperaturen på det blandade returvattnet

i port AB når 45°C, 50°C, 55°C eller 60°C. Port B

stänger när temperaturen i port A överstiger den nominella

öppningstemperaturen med 10°C.

LK 823 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 47.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 823 ThermoVar passar för både höger- och vänstermontage.

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

12

10,0 9.0

Flöde (m³/h)

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

38


Termiska ventiler och Backventiler | LK 823 ThermoVar

LK 823 - Invändig gänga

B

C

B

C

A

A

D

D

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm Vikt kg

181284 45°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0

181288 45°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181285 50°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0

181289 50°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181286 55°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0

181290 55°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181287 60°C Rp 1” 9,0 92 114 72,5 Ø55 1,0

181291 60°C Rp 1¼” 12 105 117 76 Ø62 1,2

LK 823 - Utvändig gänga

B

C

B

C

A

A

D

D

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm Vikt kg

181300 45°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181301 50°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181302 55°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2

181303 60°C G 1½” 12 105 117 76 Ø62 1,2

Reservdelar och Tillbehör

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187102 LK 823 Termisk insats 45°C 1-2

187103 LK 823 Termisk insats 50°C 1-2

187104 LK 823 Termisk insats 55°C 1-2

187105 LK 823 Termisk insats 60°C 1-2

187109 Isolering, DN 25-32 3

1

2

3

39


Termiska ventiler och Backventiler | LK 825 ThermoVar

LK 825 ThermoVar

Tekniska Data

Öppningstemperaturer 45°C, 55°C, 61°C, 72°C

eller 80°C

Arbetstemperatur, 45°C - 55°C

Arbetstemperatur, 61°C - 80°C

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Media

Gängstandard

Min. +5°C/Max. +95°C

Min. +5°C/Max. +110°C

Min. +5°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

50 kPa

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

Material, ventilhus Gjutjärn EN 1561

EN-GJL-200

Material, lock

Ytbehandlad aluminium

Material, lockpackning Fiber

Material, O-ring

EPDM

LK 825 ThermoVar är en 3-vägs termisk laddningsventil för

sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem.

Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning

i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur

till pannan, vilket höjer anläggningens verkningsgrad.

Tjärbildning och kondens motverkas, vilket ökar

pannans livslängd.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. LK 825 ThermoVar

kan enkelt anpassas för höger- eller vänstermontage. Ventilen

kan installeras i tre olika positioner. Vid standardleverans är

ventilen avsedd för montering i position I. Den kan enkelt anpassas

för montering i position II. För leverans av ventiler

avsedda för montering i position III, vänligen kontakta vår

försäljningsavdelning.

Ventilen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet.

Position I

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen hetvatten laddas

till ackumulatortanken. Returvatten från ackumulatortanken

blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka

till pannan. Laddningstemperaturen är som lägst den

valda öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Installationen kompletteras företrädesvis med en LK 826

ThermoBac backventil för att förhindra återcirkulation från

ackumulatortanken till pannan efter avslutad eldning. Vid

strömavbrott eller pumphaveri öppnar backventilen

automatiskt för självcirkulation.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

Position II

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen returvatten från

ackumulatortanken blandas med vattnet från framledningen

innan det går tillbaka till pannan. Returvattnet in i pannan

har som lägst den valda öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

Position III

Så snart panntemperaturen nått den valda öppningstemperaturen,

låter den termiska ventilen returvatten från

ackumulatortanken blandas med vatten från framledningen

innan det går tillbaka till pannan. Returvattnet in i pannan

har som lägst den valda öppningstemperaturen.

En strypventil skall installeras i cirkulationsledningen

mellan panna och laddningsventil.

Installationen kompletteras företrädesvis med en LK 826

ThermoBac backventil för att förhindra återcirkulation

från ackumulatortanken till pannan efter avslutad eldning.

Vid strömavbrott eller pumphaveri öppnar backventilen

automatiskt för självcirkulation.

Cirkulationspumpen bör styras av en termostat som mäter

pannans vatten- eller rökgastemperatur.

40


Termiska ventiler och Backventiler | LK 825 ThermoVar

Position I

Position II

Position III

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

10,00

21

17

(m³/h)

Flöde (

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

LK 825 - Invändig gänga

C

B

E

D

A

Artikelnummer Öppningstemperatur Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180201 45°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5

180204 45°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

180225 55°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5

180229 55°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

180249 61°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5

180254 61°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

180269 72°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5

180272 72°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

180285 80°C Rp 1½” 17 127 63,5 103 37 85 2,5

180288 80°C Rp 2” 21 127 63,5 106 44 101 4,0

41


Termiska ventiler och Backventiler | LK 825 ThermoVar

Reservdelar och Tillbehör

Artikelnummer

Artikel

180602 LK 825 Termisk insats 45°C 1-3

180603 LK 825 Termisk insats 55°C 1-3

180604 LK 825 Termisk insats 61°C 1-3

180605 LK 825 Termisk insats 72°C 1-3

180606 LK 825 Termisk insats 80°C 1-3

Positionsnummer

1

2

3

42


Termiska ventiler och Backventiler | LK 822 ThermoBac

LK 822 ThermoBac

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Media

Gängstandard

Material, ventilhus/

lock

Material, tätningar

Min. +5°C/Max. +110°C

Min. +5°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

50 kPa

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Mässing EN 12165

CW617N

EPDM

LK 822 ThermoBac är en 3-vägs backventil med lågt

öppningstryck och hög flödeskapacitet. Den är särskilt

lämplig för värmesystem med ackumulatortank. Backventilen

förhindrar återcirkulation från ackumulatortank

till panna efter avslutad eldning. Vid strömavbrott eller

pumphaveri öppnar LK 822 ThermoBac automatiskt för

självcirkulation.

Monteringen av ventilen skall utföras så att backventilens

klaff stänger av sin egen tyngd.

LK 822 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 47.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

16

14

10,0 9,0

6,0

(m³/h)

Flöde (

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

43


Termiska ventiler och Backventiler | LK 822 ThermoBac

LK 822 - Invändig gänga

B

C

D

A

E

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

181107 Rp ½” 6,0 80 40 66 21 35 0,5

181108 Rp ¾” 9,0 80 40 66 21 35 0,5

181109 Rp 1” 14 82 41 67 21 35 0,7

181110 Rp 1¼” 16 84 42 68 24 39 0,7

LK 822 - Utvändig gänga

B

C

E

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

181111 G ¾” 6,0 80 40 66 21 35 0,5

181112 G 1” 9,0 80 40 66 21 35 0,5

181113 G 1¼” 14 84 42 68 21 35 0,7

181114 G 1½” 16 84 42 68 24 39 0,8

LK 822 - Klämringskoppling

B

C

E

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

181115 15 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,6

181116 22 mm 6,0 114 57 83 21 35 0,5

181117 28 mm 9,0 120 60 86 21 35 0,7

Reservdelar och Tillbehör

1

2

3

4

5

46

Artikelnummer

Artikel

187072 Rep. sats 822, DN 15-32 1-5

187107 Isolering, DN 15-20 6

187108 Isolering, DN 25-32 6

Positionsnummer

44


Termiska ventiler och Backventiler | LK 826 ThermoBac

LK 826 ThermoBac

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Media

Gängstandard

Min. +5°C/Max. +110°C

Min. +5°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

50 kPa

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%

Rp - invändig gänga

Material, ventilhus Gjutjärn EN 1561

EN-GJL-200

Material, lock

Ytbehandlad aluminium

Material, lockpackning Fiber

Material, tätningar EPDM

LK 826 ThermoBac är en 3-vägs backventil med lågt öppningstryck

och hög flödeskapacitet. Den är särskilt lämplig för

värmesystem med ackumulatortank. Backventilen förhindrar

återcirkulation från ackumulatortank till panna efter avslutad

eldning. Vid strömavbrott eller pumphaveri öppnar LK 826

ThermoBac automatiskt för självcirkulation.

Monteringen av ventilen skall utföras så att backventilens

klaff stänger av sin egen tyngd.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

100,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

40

24

Flöde (m³/h)

10,00

1,0

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

45


Termiska ventiler och Backventiler | LK 826 ThermoBac

LK 826 - Invändig gänga

B

C

E

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm Vikt kg

180485 Rp 1½” 24 127 63,5 103 37 85 2,5

180486 Rp 2” 40 127 63,5 106 44 101 4,0

Reservdelar och Tillbehör

Artikelnummer

Artikel

187051 Rep. sats 826, DN 40-50 1-3

Positionsnummer

1

2

3

46


Termiska ventiler och Backventiler | LK Isolering

LK Isolering

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Material

Värmeledningskoefficient

Densitet

Min. -20°C / Max. +130°C

Min. -20°C / Max. +130°C

Expanderad Polypropylen

EPP

0,035 W/mK

35 g/l

LK Armaturs isolering har utvecklats för att ge ThermoVar

termiska ventiler, ThermoBac backventiler och ThermoMix

shuntventiler ett effektivt skydd mot energiförluster.

Isoleringen finns i två utföranden. Den ena är utformad

för LK 823 ThermoVar. Den andra isoleringen är avsedd

för ventiltyperna LK 820, 821, 822, 840 och 841. Vid leverans

är denna anpassad för LK 820, 821 ThermoVar och

LK 822 ThermoBac.

Öppningar för spindel och ventilport görs med snitt för att

passa på shuntventilerna LK 840 och 841 ThermoMix, med

eller utan shuntautomatik installerad.

Isoleringens stängningsfunktion gör monteringen snabb

och enkel.

LK Isolering - LK 820, 821, 822, 840, 841

137

137

51

95

Artikelnummer Ventiltyp Ventildimension Vikt kg

187107 820, 821, 822, 840, 841 G ¾”, G 1”, Rp ½”, Rp ¾” 0,1

187108 820, 821, 822, 840, 841 G 1¼”, G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

LK Isolering - LK 823

164

135

124

Artikelnummer Ventiltyp Ventildimension Vikt kg

187109 823 G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

47


Applikationer

48


Shuntventiler

Shuntventiler

LK 830 och LK 831 ThermoMix B

Bivalenta 4-vägs shuntventiler i mässing.

LK 840 och LK 841 ThermoMix

3- och 4-vägs shuntventiler i mässing.

LK 845 och LK 846 ThermoMix

3- och 4-vägs shuntventiler i gjutjärn.

LK 850 och LK 851 ThermoMix H

3- och 4-vägs shuntventiler i mässing.

LK 842 ThermoMix P

4-vägs shuntventiler i mässing.

LK Isolering

Isolering för ThermoMix, ThermoVar och ThermoBac.

49


Shuntventiler | LK 830 ThermoMix B

LK 830 ThermoMix B

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 0,5% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/lock Mässing EN 12165 CW617N

Material, slid/axel Mässing EN 12164 CW614N

Material, O-ringar EPDM

Axeltätning

Två O-ringar

100

80

Ventilkaraktäristik

LK 830 ThermoMix B 4-vägs bivalent shuntventil är avsedd

för värmesystem med två energikällor som är serie- eller

parallellkopplade eller för ackumulatorsystem där energi

tas från två nivåer.

LK 830 ThermoMix B är utformad för att användas med en

automatisk shuntreglering vilket säkerställer att den mest

fördelaktiga värmekällan alltid prioriteras.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. Anslutningsportarna

är märkta 1-4. I standardutförande monteras

ventilen enligt 1=Tillopp, 2=Sekundär värme, 3=Primär

värme och 4=Retur. LK 830 ThermoMix B kan enkelt anpassas

för höger- eller vänstermontage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

10,0 10

6,3

4,0

(%)

Flöde (

60

40

Retur

Flö öde (m³/ /h)

1,0

20 Primär

Sekundär

värme

värme

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

50


Shuntventiler | LK 830 ThermoMix B

LK 830 - Invändig gänga

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180587 Rp ¾” 6,3 72 36 72 19 27 80 0,7

180589 Rp 1” 10 82 41 82 21 30 85 0,9

LK 830 - Utvändig gänga

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180002 G ¾” 4,0 72 36 72 20 26 80 0,6

180004 G ¾” 6,3 72 36 72 20 26 80 0,6

180588 G 1” 6,3 72 36 72 19 27 80 0,7

180590 G 1¼” 10 82 41 82 21 30 85 1,0

LK 830 - Klämringskoppling

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180592 15 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7

180001 22 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7

180003 22 mm 6,3 87 43,5 87 20 26 80 0,7

180595 28 mm 6,3 112 56 112 19 27 80 1,1

Reservdelar och Tillbehör

1

2

3

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187059 Tätningssats 830/831, 2, 3 och 5

DN 15-20

187060 Tätningssats 830, 2, 3 och 5

DN 25

187061 Rep. sats 830, 1-5

DN 15-20, Kvs 4,0

187062 Rep. sats 830, 1-5

DN 15-20, Kvs 6,3

187063 Rep. sats 830, 1-5

DN 25, Kvs 6,3

187064 Rep. sats 830,

DN 25, Kvs 10

1-5

51


Shuntventiler | LK 831 ThermoMix B

LK 831 ThermoMix B

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 1% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Material, ventilhus/ Mässing EN 12165 CW617N

lock

Material, slid/axel Mässing EN 12164 CW614N

Material, O-ringar EPDM

Axeltätning

Två O-ringar

LK 831 ThermoMix B 4-vägs bivalent shuntventil är avsedd

för värmesystem med två energikällor som är serie- eller

parallellkopplade eller för ackumulatorsystem där energi

tas från två nivåer.

LK 831 ThermoMix B är utformad för att användas med en

automatisk shuntreglering vilket säkerställer att den mest

fördelaktiga värmekällan alltid prioriteras.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. Anslutnings

portarna är märkta 1-4. Ventilen skall monteras enligt

1=Tillopp, 2=Retur, 3=Sekundär värme och 4=Primär värme.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

100

Ventilkaraktäristik

10,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

80

4,0

Flöde (%)

60

40

Retur

Flö öde (m³/ /h)

1,0

20

Primär

värme

Sekundär

värme

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

52


Shuntventiler | LK 831 ThermoMix B

LK 831 - Klämringskoppling

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180591 22 mm 4,0 87 43,5 87 20 26 80 0,7

Reservdelar och Tillbehör

1

2

3

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187059 Tätningssats 830/831, 2, 3 och 5

DN 15-20

187065 Rep. sats 831,

DN 20, Kvs 4,0

1-5

831_spräng

53


Shuntventiler | LK 840 ThermoMix

LK 840 ThermoMix

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 1% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°/360°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/

slid/axel

Material, inre lock

Material, yttre lock

Material, O-ringar

Axeltätning

Flöde (%)

100

80

60

40

Mässing EN 12165

CW617N

PPS Komposit

Aluminium

EPDM

Två O-ringar

Ventilkaraktäristik

Retur

LK 840 ThermoMix är en 3-vägs shuntventil som kan

användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 840 ThermoMix är lämplig för motorisering.

LK 840 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 70.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 840 ThermoMix kan enkelt anpassas för höger- eller

vänster montage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

(m³/h)

Flöde (

10,00

1,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

40

24

15

12

8,0

6,3

4,0

25 2,5

1,6

1,0

0,6

20

Värme

0,1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,01

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

54


Shuntventiler | LK 840 ThermoMix

LK 840 - Invändig gänga

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181010 0,6 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7

181011 1,0 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7

181012 1,6 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7

180845 2,5 Rp ½” 80 40 75 20 28 82 0,7

180846 4,0 Rp ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7

180847 6,3 Rp ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7

180848 8,0 Rp 1” 82 41 76 22 31 87 0,8

180849 12 Rp 1” 82 41 76 22 31 87 0,8

180850 15 Rp 1¼” 84 42 77 25 32 91 0,9

Ventilen finns även med spindelns fas vriden 180° (Utförande E) - för mer information vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

LK 840 - Invändig gänga

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181196 24 Rp 1½” 118 59 95 30 36 100 2,1

181197 40 Rp 2” 127 63,5 100 35 40 109 2,4

LK 840 - Utvändig gänga

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180851 2,5 G ¾” 80 40 75 20 28 82 0,7

180852 4,0 G 1” 80 40 75 20 28 82 0,7

180853 6,3 G 1” 80 40 75 20 28 82 0,7

180854 8,0 G 1¼” 82 41 76 22 31 87 0,8

180855 12 G 1¼” 82 41 76 22 31 87 0,8

180856 15 G 1½” 84 42 77 24 32 90 0,9

55


Shuntventiler | LK 840 ThermoMix

LK 840 - Klämringskoppling

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180857 2,5 15 mm 114 57 92 20 28 82 0,8

180858 2,5 18 mm 114 57 92 20 28 82 0,8

180859 2,5 22 mm 114 57 92 20 28 82 0,8

180893 6,3 22 mm 87 44 78 20 28 82 0,8

180860 4,0 28 mm 120 60 95 20 28 82 0,8

180861 6,3 28 mm 120 60 95 20 28 82 0,8

Reservdelar och Tillbehör

1

6

2

3

2

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187066 Tätningssats 840/841, 2, 3 och 5

DN 15-20

187067 Tätningssats

2, 3 och 5

840/841/842,

DN 25-32

187078 Tätningssats 840/841, 2, 3 och 5

DN 40-50

187068 Rep. sats 840, 1-5

DN 15-20

187070 Rep. sats 840, 1-5

DN 25-32

187079 Rep. sats 840, 1-5

DN 40-50

187107 Isolering, DN 15-20 6

187108 Isolering, DN 25-32 6

56


Shuntventiler | LK 841 ThermoMix

LK 841 ThermoMix

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 1,5% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/

slid/axel

Material, inre lock

Material, yttre lock

Material, O-ringar

Axeltätning

Mässing EN 12165

CW617N

PPS Komposit

Aluminium

EPDM

Två O-ringar

LK 841 ThermoMix 4-vägs shuntventil är avsedd för värmesystem

där en hög returtemperatur krävs för att förhindra

korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK 841 ThermoMix är lämplig för motorisering.

LK 841 kan förses med en isolering - se under tillbehör.

För mer information se produktbladet för isolering - sid. 70.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 841 ThermoMix kan enkelt anpassas för höger- eller

vänster montage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

(%)

Flöde (

100

80

60

40

Ventilkaraktäristik

Värme

(m³/h)

Flöde (

10,0

1,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

40

24

15

12

8,0

63 6,3

4,0

25 2,5

20

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

57


Shuntventiler | LK 841 ThermoMix

LK 841 - Invändig gänga

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180862 2,5 Rp ½” 80 40 80 20 28 82 0,7

180863 4,0 Rp ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7

180864 6,3 Rp ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7

180865 8,0 Rp 1” 82 41 82 22 31 87 0,8

180866 12 Rp 1” 82 41 82 22 31 87 0,8

180867 15 Rp 1¼” 84 42 84 25 32 91 0,9

LK 841 - Invändig gänga

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

181198 24 Rp 1½” 118 59 118 30 36 100 2,3

181199 40 Rp 2” 127 63,5 127 35 40 109 2,7

LK 841 - Utvändig gänga

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180868 2,5 G ¾” 80 40 80 20 28 82 0,7

180869 4,0 G 1” 80 40 80 20 28 82 0,7

180870 6,3 G 1” 80 40 80 20 28 82 0,7

180871 8,0 G 1¼” 82 41 82 22 31 87 0,8

180872 12 G 1¼” 82 41 82 22 31 87 0,8

180873 15 G 1½” 84 42 84 24 32 90 0,9

58


Shuntventiler | LK 841 ThermoMix

LK 841 - Klämringskoppling

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180874 2,5 15 mm 114 57 114 20 28 82 1,0

180875 2,5 18 mm 114 57 114 20 28 82 1,2

180876 2,5 22 mm 114 57 114 20 28 82 1,0

180877 4,0 28 mm 120 60 120 20 28 82 1,0

180878 6,3 28 mm 120 60 120 20 28 82 1,0

Reservdelar och Tillbehör

1

6

2

3

2

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187066 Tätningssats 840/841, 2, 3 och 5

DN 15-20

187067 Tätningssats 840/841/842, 2, 3 och 5

DN 25-32

187078 Tätningssats 840/841, 2, 3 och 5

DN 40-50

187069 Rep. sats 841, DN 15-20 1-5

187071 Rep. sats 841/842, 1-5

DN 25-32

187080 Rep. sats 841, DN 40-50 1-5

187107 Isolering, DN 15-20 6

187108 Isolering, DN 25-32 6

59


Shuntventiler | LK 845 ThermoMix

LK 845 ThermoMix

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 2% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°/360°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten- Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Material, ventilhus Gjutjärn EN 1561

EN-GJL-200

Material, slid/axel Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Ytbehandlad aluminium

Material, O-ringar EPDM

Axeltätning

Två O-ringar

Flöde (%)

100

80

60

40

Ventilkaraktäristik

Retur

LK 845 ThermoMix är en 3-vägs shuntventil som kan

användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 845 ThermoMix är lämplig för motorisering.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 845 ThermoMix kan enkelt anpassas för höger- eller

vänster montage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Flö öde (m³/ /h)

10,0

1,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

40

24

18

12

8

20

Värme

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

60


Shuntventiler | LK 845 ThermoMix

LK 845 - Invändig gänga

B

C

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180106 8 Rp ¾” 112 56 96 36 35 106 2,2

180107 12 Rp 1” 112 56 96 36 35 106 2,1

180108 18 Rp 1¼” 127 63,5 103 37 42 113 3,0

180109 24 Rp 1½” 127 63,5 103 37 42 113 2,8

180110 40 Rp 2” 127 63,5 106 44 51 122 4,3

Ventilen finns även med spindelns fas vriden 180° (Utförande E) - för mer information vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Reservdelar och Tillbehör

1

2

3

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187074 Tätningssats 845/846,

DN 20-50

2, 3 och 4

187075 Rep. sats 845,

DN 20-50

1-5

845_spräng

61


Shuntventiler | LK 846 ThermoMix

LK 846 ThermoMix

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Flöde (%)

100

80

60

40

Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Ventilkaraktäristik

Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 2% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten- Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

Rp - invändig gänga

Material, ventilhus Gjutjärn EN 1561

EN-GJL-200

Material, slid/axel Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Ytbehandlad aluminium

Material, O-ringar EPDM

Axeltätning

Två O-ringar

Värme

LK 846 ThermoMix 4-vägs shuntventil är avsedd för värmesystem

där en hög returtemperatur krävs för att förhindra

korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK 846 ThermoMix är lämplig för motorisering.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 846 ThermoMix kan enkelt anpassas för höger- eller

vänstermontage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Flö öde (m³/ /h)

10,0

1,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

40

24

18

12

8

20

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

62


Shuntventiler | LK 846 ThermoMix

LK 846 - Invändig gänga

C

B

E

F

D

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Vikt kg

180111 8 Rp ¾” 112 56 112 36 35 106 1,8

180112 12 Rp 1” 112 56 112 36 35 106 1,9

180113 18 Rp 1¼” 127 63,5 127 37 42 113 2,6

180114 24 Rp 1½” 127 63,5 127 37 42 113 3,1

180115 40 Rp 2” 127 63,5 127 44 51 122 4,6

Reservdelar och Tillbehör

1

2

3

4

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187074 Tätningssats 845/846,

DN 20-50

2, 3 och 4

187076 Rep. sats 846,

DN 20-50

1-5

846_spräng

63


Shuntventiler | LK 850 ThermoMix H

LK 850 ThermoMix H

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 0,5 % av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 3 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/

slid/axel/lock

Material, O-ringar

Axeltätning

Mässing EN 12165

CW617N

EPDM

Två O-ringar

LK 850 ThermoMix H är en 3-vägs shuntventil för värmesystem

med inbyggd, reglerbar bypassledning. Bypassen

kan regleras för ett flöde upp till 50% av ventilens totala

flöde.

LK 850 ThermoMix H är lämplig för motorisering.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 850 ThermoMix H kan enkelt anpassas för höger- eller

vänstermontage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

100

Ventilkaraktäristik

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

10,0 10

80

Retur

Flöde (%)

60

40

Värme

öppen

bypass

Flö öde (m³/ /h)

1,0

20

Värme

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

64


Shuntventiler | LK 850 ThermoMix H

LK 850 - Utvändig gänga / Lekande mutter

B

C

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm Vikt kg

181144 10 G 1½” 125 82 62 1,5

Två 1½” lekande muttrar samt två packningar i EPDM medföljer vid leverans.

Reservdelar och Tillbehör

1

2

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187082 Tätningssats 850,

DN 40

1 - 2

65


Shuntventiler | LK 851 ThermoMix H

LK 851 ThermoMix H

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 0,5 % av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 3 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

G - utvändig gänga

Material, ventilhus/

slid/axel/lock

Material, O-ringar

Axeltätning

Mässing EN 12165

CW617N

EPDM

Två O-ringar

LK 851 ThermoMix H 4-vägs shuntventil är avsedd för värmesystem

där en hög returtemperatur krävs för att förhindra

korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK 851 ThermoMix H är lämplig för motorisering.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 851 ThermoMix H kan enkelt anpassas för höger- eller

vänstermontage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

100

Ventilkaraktäristik

10,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

6,3

80

Flöde (%)

60

40

Värme

Flö öde (m³/ /h)

1,0

20

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

66

d


Shuntventiler | LK 851 ThermoMix H

LK 851 - Utvändig gänga / Lekande muttter

B

C

A

Artikelnummer Kvs m³/h Dim. A mm B mm C mm Vikt kg

181145 6,3 G 1½” 125 82 55 1,6

Två 1½” lekande muttrar samt två packningar i EPDM medföljer vid leverans.

Reservdelar och Tillbehör

1

2

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

187083 Tätningssats 851,

DN 40

1 - 2

67


Shuntventiler | LK 842 ThermoMix P

LK 842 ThermoMix P

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +110°C

(+120°C kortvarigt)

Omgivningstemperatur Min. +5°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 50 kPa

Läckage

< 1,5% av Kvs vid 50 kPa

Vridvinkel 90°

Vridmoment

< 1 Nm

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard

G - utvändig gänga

Material, ventilhus Mässing EN 1982 CB753S

Material, slid/axel Mässing EN 12165

CW617N

Material, inre lock PPS Komposit

Material, yttre lock Aluminium

Material, O-ringar EPDM

Axeltätning

Två O-ringar

100

80

Ventilkaraktäristik

LK 842 ThermoMix P är en 4-vägs shuntventil för montering

direkt på värmepannor.

LK 842 ThermoMix P är lämplig för motorisering.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

LK 842 ThermoMix P kan enkelt anpassas för höger- eller

vänstermontage.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

10,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

5,5

Flöde (%)

60

40

Värme

Flö öde (m³/ /h)

1,0

20

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Öppningsvinkel (°)

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

68


Shuntventiler | LK 842 ThermoMix P

LK 842 - Utvändig gänga

D

C

B

F E

M

L

J K

X

A

X

G

H

X-X

Kvs

m³/h

Dim.

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

180879 5,5 G ¾” 84 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8

F

mm

G

mm

H

mm

J

mm

K

mm

L

mm

M

mm

Vikt

kg

LK 842 - Klämringskoppling

M

L

B C D

F E

J K

A

G

H

X-X

X

X

Artikelnummer

Artikelnummer

Kvs

m³/h

Dim.

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

180880 5,5 15 mm 99 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8

180881 5,5 22 mm 99 62 74 97 31 94 30 67 40 57 Ø24 Ø9 0,8

F

mm

G

mm

H

mm

J

mm

K

mm

L

mm

M

mm

Vikt

kg

Reservdelar och Tillbehör

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

013083 Packning 842 1

187067 Tätningssats 840/841/842, 3, 4 och 6

DN 25-32

187071 Rep. sats 841/842,

DN 25-32

2-6

1

2 3 4 3 5 6

69


Shuntventiler | LK Isolering

LK Isolering

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Material

Värmeledningskoefficient

Densitet

Min. -20°C / Max. +130°C

Min. -20°C / Max. +130°C

Expanderad Polypropylen

EPP

0,035 W/mK

35 g/l

LK Armaturs isolering har utvecklats för att ge ThermoVar

termiska ventiler, ThermoBac backventiler och ThermoMix

shuntventiler ett effektivt skydd mot energiförluster.

Isoleringen finns i två utföranden. Den ena är utformad

för LK 823 ThermoVar. Den andra isoleringen är avsedd

för ventiltyperna LK 820, 821, 822, 840 och 841. Vid leverans

är denna anpassad för LK 820, 821 ThermoVar och

LK 822 ThermoBac.

Öppningar för spindel och ventilport görs med snitt för att

passa på shuntventilerna LK 840 och 841 ThermoMix, med

eller utan shuntautomatik installerad.

Isoleringens stängningsfunktion gör monteringen snabb

och enkel.

LK Isolering - LK 820, 821, 822, 840, 841

137

137

51

95

Artikelnummer Ventiltyp Ventildimension Vikt kg

187107 820, 821, 822, 840, 841 G ¾”, G 1”, Rp ½”, Rp ¾” 0,1

187108 820, 821, 822, 840, 841 G 1¼”, G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

LK Isolering - LK 823

164

135

124

Artikelnummer Ventiltyp Ventildimension Vikt kg

187109 823 G 1½”, Rp 1”, Rp 1¼” 0,1

70


Shuntautomatik

Shuntautomatik

LK 100 SmartComfort CT

Elektronisk shuntautomatik för konstanttemperatur i

golvvärmesystem och fastbränslepannor.

LK 110 SmartComfort

Elektronisk utetemperaturstyrd shuntautomatik för

vattenburen värme i radiator- och golvvärmesystem.

LK 120 SmartComfort

Elektronisk rumstemperaturstyrd shuntautomatik för

vattenburen värme i radiator- och golvvärmesystem.

LK 130 SmartComfort

Elektronisk inne- och utetemperaturstyrd shuntautomatik

för vattenburen värme i radiator- och golvvärmesystem.

71


Shuntautomatik | LK 100 SmartComfort CT

LK 100 SmartComfort CT

Tekniska Data

Primär spänning,

nätadapter

Sekundär spänning,

nätadapter

Omgivningstemperatur,

ställdon

Effektförbrukning

100-240 VAC, 50/60 Hz

24 VDC

Vridvinkel 90°

Vridmoment

5 Nm

Reglerområde,

5°C - 99°C

flödestemperatur

Skyddsklass,

IP 40

shuntautomatik

Leveransomfattning

• Shuntautomatik

• Nätadapter

Min. 0°C/Max. +50°C

(i drift)

< 3 VA

Shuntautomatik för konstanttemperatur

LK 100 SmartComfort CT är en elektronisk shuntautomatik

för konstanthållning av framledningstemperaturen i golvvärmesystem

eller returtemperaturen till fastbränslepannor.

LK 100 SmartComfort CT har automatiskt riktningsval

för anpassning till shuntventilens öppningsriktning. LEDlampor

visar om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen.

Flödestemperaturen går att justera inom reglerområdet

5°C - 99°C. Önskad temperatur ställs enkelt in med + eller -

knappen. Det valda värdet visas på LED-displayen.

LK 100 SmartComfort CT är enkel att installera på såväl

nya som befintliga shuntventiler. Monteringssatser för installation

på shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa

- se separat sida.

Elanslutningen görs snabbt och enkelt med plug-in kontaktdon.

Elinstallatör behöver ej anlitas. Vid strömbortfall behåller

automatiken sina inställningar och motorn stannar i befintligt

läge. Genom att frikoppla automatiken kan shuntventilen

styras manuellt.

• Monteringssats för shuntventil

• Framledningsgivare med 1 m kabel

72


Shuntautomatik | LK 100 SmartComfort CT

LK 100 SmartComfort CT

62

97

84

92

Artikelnummer Artikel Vikt kg

181242 LK 100 SmartComfort CT - EU 0,5

181248 LK 100 SmartComfort CT - UK 0,5

181249 LK 100 SmartComfort CT - US 0,5

Reservdelar och Tillbehör

1 2

3 4

Artikel

187098 Shuntautomatik SmartComfort CT 1

025010 Nätadapter 24 VDC - EU 2

025011 Nätadapter 24 VDC - UK 2

025012 Nätadapter 24 VDC - US 2

181260 Monteringssats LK 3

025013 Framledningsgivare 1 m kabel 4

Artikelnummer

Positionsnummer

73


Shuntautomatik | LK 110 SmartComfort

LK 110 SmartComfort

Tekniska Data

Primär spänning,

nätadapter

Sekundär spänning,

nätadapter

Omgivningstemperatur,

ställdon

100-240 VAC, 50/60 Hz

24 VDC

Min. 0°C/Max. +50°C

(i drift)

Kurvlutning 1,0 - 9,9

Parallellförskjutning ± 10°C

Min. begränsning,

+5°C - +40°C

framledningstemperatur

Max. begränsning,

+20°C - +99°C

framledningstemperatur

Effektförbrukning

< 3 VA

Vridvinkel 90°

Vridmoment

5 Nm

Skyddsklass,

IP 40

shuntautomatik

Leveransomfattning

• Shuntautomatik

• Nätadapter

• Monteringssats för shuntventil

• Framledningsgivare med 1 m kabel

• Utegivare med 15 m kabel och skyddsbox

Utetemperaturstyrd shuntautomatik

LK 110 SmartComfort är en elektronisk utetemperaturstyrd

shuntautomatik för vattenburen värme i radiatoroch

golvvärmesystem. Genom att mäta framlednings- och

utetemperatur reglerar LK 110 SmartComfort shuntventilen

så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur

som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden. Aktuell

framlednings- och utetemperatur kan avläsas på shuntautomatikens

display.

LK 110 SmartComfort har automatiskt riktningsval för anpassning

till shuntventilens öppningsriktning. LED-lampor visar

om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen. Framledningstemperaturen

kan min.- och max. begränsas. Symboler på

shuntautomatiken visar vald funktion och en LED-display

visar funktionens inställning eller värde. Inställningar

görs enkelt med + eller - knappen.

Beroende på värmesystemets dimensionering och byggnadens

isolering kan fabriksinställningen av värmekurvan behöva

justeras för att uppnå önskad rumstemperatur. Värmekurvans

lutning och parallellförskjutning kan enkelt justeras med

tryckknapparna.

LK 110 SmartComfort är enkel att installera på såväl nya som

befintliga shuntventiler. Monteringssatser för installation på

shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa - se separat

sida.

Elanslutningen görs snabbt och enkelt med plug-in kontaktdon.

Elinstallatör behöver ej anlitas. Vid strömbortfall behåller

automatiken sina inställningar och motorn stannar i befintligt

läge. Genom att frikoppla automatiken kan shuntventilen

styras manuellt.

För att ytterligare spara energi kan en pumpstyrning

SmartComfort PC enkelt kopplas till shuntautomatiken -

se under tillbehör. SmartComfort PC stoppar cirkulationspumpen

när värme inte behövs och motionerar pump och

shuntventil var för sig varannan dag för att eliminera risken

för att pump eller shuntventil fastnar vid driftuppehåll.

Rumsenheten SmartComfort RT alternativt SmartComfort

RTW kan beställas som tillbehör. För mer information se

produktbladen för LK 120 och 130 SmartComfort.

74


Shuntautomatik | LK 110 SmartComfort

100

90

80

Kurvlutning

9,9 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

4,0

Framlednings stemperatur

70

60

50

40

30

3,0

2,0

1,0

20

20

10

0

-10

Utomhustemperatur

-20

-30

LK 110 SmartComfort

62

97

84

92

Artikelnummer Artikel Vikt kg

181243 LK 110 SmartComfort - EU 0,7

181250 LK 110 SmartComfort - UK 0,7

181251 LK 110 SmartComfort - US 0,7

Reservdelar och Tillbehör

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Artikel

187099 Shuntautomatik SmartComfort 1

025010 Nätadapter 24 VDC - EU 2

025011 Nätadapter 24 VDC - UK 2

025012 Nätadapter 24 VDC - US 2

181260 Monteringssats LK 3

025013 Framledningsgivare 1 m kabel 4

025014 Utegivare 15 m kabel 5

025020 Skyddsbox för utegivare 6

187096 Rumsenhet SmartComfort RT 7

025025 Kablage till SmartComfort RT 15 m 8

025026 Förlängningskabel till SmartComfort RT 9

15 m

187097 Rumsenhet SmartComfort RTW 10

025024 Trådlös mottagare till SmartComfort RTW 11

187095 Pumpstyrning SmartComfort PC 12

Artikelnummer

Positionsnummer

75


Shuntautomatik | LK 120 SmartComfort

LK 120 SmartComfort

Tekniska Data

Primär spänning, nätadapter

Sekundär spänning, nätadapter

Omgivningstemperatur,

ställdon

Min. begränsning,

framledningstemperatur

Max. begränsning,

framledningstemperatur

Effektförbrukning

100-240 VAC, 50/60 Hz

24 VDC

Min. 0°C/Max. +50°C

(i drift)

+5°C - +40°C

+20°C - +99°C

< 3 VA

Vridvinkel 90°

Vridmoment

5 Nm

Skyddsklass,

IP 40

shuntautomatik

Rumsenhet SmartComfort RT eller RTW:

Omgivningstemperatur Min. 0°C/Max. +40°C

Reglerområde

Min. +5°C/Max. +35°C

Skyddsklass IP 20

Leveransomfattning

• Shuntautomatik

• Nätadapter

• Monteringssats för shuntventil

• Framledningsgivare med 1 m kabel

• Rumsenhet SmartComfort RT med 15 m kabel eller

Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare

Rumstemperaturstyrd shuntautomatik

LK 120 SmartComfort är en elektronisk rumstemperaturstyrd

shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvvärmesystem.

Genom att mäta framlednings- och innetemperatur

reglerar LK 120 SmartComfort shuntventilen så att

värmesystemet alltid har den framledningstemperatur som

motsvarar rådande värmebehov i byggnaden.

LK 120 SmartComfort har automatiskt riktningsval för anpassning

till shuntventilens öppningsriktning. LED-lampor

visar om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen. Framledningstemperaturen

kan min.- och max. begränsas. Symboler

på shuntautomatiken visar vald funktion och en LED-display

visar funktionens inställning eller värde. Inställningar görs

enkelt med + eller - knappen.

LK 120 SmartComfort levereras med en rumsenhet där

önskad innetemperatur enkelt ställs in. Rumsenheten finns i

två utföranden; med fast kabel SmartComfort RT eller trådlös

SmartComfort RTW. För ytterligare energibesparing och ökad

komfort finns nio förinställda program med schemalagda

temperaturförändringar. Man kan också skapa egna program.

Dessutom finns semester- och timerfunktioner.

Vid återgång från schemalagd temperatursänkning tillämpas

en boosterfunktion som tillfälligt höjer framledningstemperaturen

för att rumstemperaturen snabbt ska uppnå önskat

värde. Om rumsenheten känner av en hastig temperaturförändring,

vid till exempel vädring, bortser enheten från denna

förändring under den följande halvtimmen.

Rumsenheten är även utrustad med en anslutning för extern

styrning, exempelvis via ett GSM modem, vilket innebär att

en förinställd temperaturförändring kan aktiveras via mobiltelefon.

LK 120 SmartComfort är enkel att installera på såväl nya som

befintliga shuntventiler. Monteringssatser för installation på

shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa - se separat

sida.

Elanslutningen görs snabbt och enkelt med plug-in kontaktdon.

Elinstallatör behöver ej anlitas. Vid strömbortfall behåller

automatiken sina inställningar och motorn stannar i befintligt

läge. Genom att frikoppla automatiken kan shuntventilen

styras manuellt.

För att ytterligare spara energi kan en pumpstyrning Smart-

Comfort PC enkelt kopplas till shuntautomatiken - se under

tillbehör. SmartComfort PC stoppar cirkulationspumpen när

värme inte behövs och motionerar pump och shuntventil

var för sig varannan dag för att eliminera risken för att

pump eller shuntventil fastnar vid driftuppehåll.

Utegivare kan beställas som tillbehör. För mer information se

produktbladen för LK 110 och 130 SmartComfort.

76


Shuntautomatik | LK 120 SmartComfort

Display - rumsenhet

LK 120 SmartComfort

62

97

84

92

Artikelnummer Artikel Utförande Vikt kg

181244 LK 120 SmartComfort - EU med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8

181245 LK 120 SmartComfort - EU med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,7

181252 LK 120 SmartComfort - UK med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8

181254 LK 120 SmartComfort - UK med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,7

181253 LK 120 SmartComfort - US med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8

181255 LK 120 SmartComfort - US med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,7

Reservdelar och Tillbehör

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Artikelnummer

Artikel

187099 Shuntautomatik SmartComfort 1

025010 Nätadapter 24 VDC - EU 2

025011 Nätadapter 24 VDC - UK 2

025012 Nätadapter 24 VDC - US 2

181260 Monteringssats LK 3

025013 Framledningsgivare 1 m kabel 4

025014 Utegivare 15 m kabel 5

025020 Skyddsbox för utegivare 6

187096 Rumsenhet SmartComfort RT 7

025025 Kablage till SmartComfort RT 15 m 8

025026 Förlängningskabel till SmartComfort 9

RT 15 m

187097 Rumsenhet SmartComfort RTW 10

025024 Trådlös mottagare till SmartComfort 11

RTW

187095 Pumpstyrning SmartComfort PC 12

Positionsnummer

77


Shuntautomatik | LK 130 SmartComfort

LK 130 SmartComfort

Tekniska Data

Primär spänning,

nätadapter

Sekundär spänning,

nätadapter

Omgivningstemperatur,

ställdon

100-240 VAC, 50/60 Hz

24 VDC

Min. 0°C/Max. +50°C

(i drift)

Kurvlutning 1,0 - 9,9

Parallellförskjutning ± 10°C

Min. begränsning, +5°C - +40°C

framledningstemperatur

Max. begränsning, +20°C - +99°C

framledningstemperatur

Effektförbrukning < 3 VA

Vridvinkel 90°

Vridmoment

5 Nm

Skyddsklass,

IP 40

shuntautomatik

Rumsenhet SmartComfort RT eller RTW:

Omgivningstemperatur Min. 0°C/Max. +40°C

Reglerområde

Min. +5°C/Max. +35°C

Skyddsklass IP 20

Leveransomfattning

• Shuntautomatik

• Nätadapter

• Monteringssats för shuntventil

• Framledningsgivare med 1 m kabel

• Utegivare med 15 m kabel och skyddsbox

• Rumsenhet SmartComfort RT med 15 m kabel eller

Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare

Inne- och utetemperaturstyrd shuntautomatik

LK 130 SmartComfort är en elektronisk inne- och utetemperaturstyrd

shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och

golvvärmesystem. Genom att mäta framlednings-, inne- och

utetemperatur reglerar LK 130 SmartComfort shuntventilen så

att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur som

motsvarar rådande värmebehov i byggnaden.

LK 130 SmartComfort har automatiskt riktningsval för anpassning

till shuntventilens öppningsriktning. LED-lampor

visar om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen. Framledningstemperaturen

kan min.- eller max. begränsas. Symboler

på shuntautomatiken visar vald funktion och en LED-display

visar funktionens inställning eller värde. Inställningar görs enkelt

med + eller - knappen.

Beroende på värmesystemets dimensionering och byggnadens

isolering kan fabriksinställningen av värmekurvan

behöva justeras för att uppnå önskad rumstemperatur.

Värmekurvans lutning och parallellförskjutning kan enkelt

justeras med tryckknapparna.

LK 130 SmartComfort levereras med en rumsenhet där

önskad innetemperatur enkelt ställs in. Rumsenheten finns i

två utföranden; med fast kabel SmartComfort RT eller trådlös

SmartComfort RTW. För ytterligare energibesparing och ökad

komfort finns nio förinställda program med schemalagda

temperaturförändringar. Man kan också skapa egna program.

Dessutom finns semester- och timerfunktioner. Aktuell utetemperatur

kan avläsas på rumsenheten.

Vid återgång från schemalagd temperatursänkning tillämpas

en boosterfunktion som tillfälligt höjer framledningstemperaturen

för att rumstemperaturen snabbt ska uppnå önskat

värde. Om rumsenheten känner av en hastig temperaturförändring,

vid till exempel vädring, bortser enheten från denna

förändring under den följande halvtimmen.

Rumsenheten är även utrustad med en anslutning för extern

styrning, exempelvis via ett GSM modem, vilket innebär att

en förinställd temperaturförändring kan aktiveras via mobiltelefon.

LK 130 SmartComfort är enkel att installera på såväl nya som

befintliga shuntventiler. Monteringssatser för installation på

shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa - se separat sida.

Elanslutningen görs snabbt och enkelt med plug-in kontaktdon.

Elinstallatör behöver ej anlitas. Vid strömbortfall behåller

automatiken sina inställningar och motorn stannar i

befintligt läge. Genom att frikoppla automatiken kan shuntventilen

styras manuellt.

För att ytterligare spara energi kan en pumpstyrning Smart-

Comfort PC enkelt kopplas till shuntautomatiken - se under

tillbehör. SmartComfort PC stoppar cirkulationspumpen

när värme inte behövs och motionerar pump och shuntventil

var för sig varannan dag för att eliminera risken för att

pump eller shuntventil fastnar vid driftuppehåll.

78


Shuntautomatik | LK 130 SmartComfort

Kurvlutning

100

90

80

9,9 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

4,0

stemperatur

Framlednings

70

60

50

40

30

3,0

2,0

1,0

20

20

10

0

-10

Utomhustemperatur

-20

-30

Display - rumsenhet

LK 130 SmartComfort

62

97

84

92

Artikelnummer Artikel Utförande Vikt kg

181246 LK 130 SmartComfort - EU med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0

181247 LK 130 SmartComfort - EU med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,9

181256 LK 130 SmartComfort - UK med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0

181258 LK 130 SmartComfort - UK med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,9

181257 LK 130 SmartComfort - US med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0

181259 LK 130 SmartComfort - US med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,9

79


Shuntautomatik | LK 130 SmartComfort

Reservdelar och Tillbehör

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Artikel

187099 Shuntautomatik SmartComfort 1

025010 Nätadapter 24 VDC EU 2

025011 Nätadapter 24 VDC UK 2

025012 Nätadapter 24 VDC US 2

181260 Monteringssats LK 3

025013 Framledningsgivare 1 m kabel 4

025014 Utegivare 15 m kabel 5

025020 Skyddsbox för utegivare 6

187096 Rumsenhet SmartComfort RT 7

025025 Kablage till SmartComfort RT 15 m 8

025026 Förlängningskabel till SmartComfort 9

RT 15 m

187097 Rumsenhet SmartComfort RTW 10

025024 Trådlös mottagare till SmartComfort 11

RTW

187095 Pumpstyrning SmartComfort PC 12

Artikelnummer

Positionsnummer

80


SmartComfort

SmartComfort – enkla, användarvänliga produkter som tillgodoser era behov på ett smart sätt.

• Rumsenhet med kabel eller trådlös mottagare

• Automatiskt riktningsval

• Inställningar med ett knapptryck

• Förinställda program

• Enkel installation med plug-in kontakdon

81


Applikation

82


Laddningsautomatik

Laddningsautomatik

LK 150 SmartSol

Elektronisk laddningsautomatik för styrning

av solvärmeanläggningar.

LK 160 SmartBio

Elektronisk laddningsautomatik för styrning

av värmesystem med ackumulatortankar.

83


Laddningsautomatik | LK 150 SmartSol

LK 150 SmartSol

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

230 VAC ± 10%, 50 Hz

3,5 VA

Reläutgång Max. 240 VAC, 4 A

Triac-utgångar 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA

Högeffektiv

pump

Analog utgång 0 -10 V, max. 10 mA

PWM utgång 100 Hz - 10 kHz

Givare PT 1000

Display

TFT-färgdisplay 47 x 35 mm

bakgrundsbelyst

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass II

Leveransomfattning

• Laddningsautomatik LK 150 SmartSol

• Kollektorgivare PT 1000 - 3 m kabel

• Två tankgivare PT 1000 - 4 m kabel

LK 150 SmartSol är en elektronisk laddningsautomatik avsedd

för styrning av solvärmeanläggningar. Automatiken har

16 förvalda hydraulscheman för olika solvärmesystem varav

3 för poolanläggningar. Valt hydraulschema och driftstatus

visas på den bakgrundsbelysta färgdisplayen. Inställningar

och kontroller görs enkelt med den roterande tryckknappen

och en esc-knapp. LK 150 SmartSol kan hantera högeffektiva

pumpar.

Funktioner

• 16 hydraulscheman varav 3 för poolinstallationer

• Styr två panelgrupper eller två tankar

• Två hastighetsstyrda utgångar för pumpar eller ventiler

• Utgång för högeffektiv pump

• Kopplingsplintar för fyra PT 1000 givare

• Potentialfri reläutgång

• Drifttidsräknare för reläutgångar

• Pumpmotionering

• Balansering av givare

• Överhettningsskydd för paneler och tankar

• Panel- och tankkylning

• Frysskydd

• Upptinande av paneler

• Vakuumrörsfunktion

• Tilläggsvärme

• Snabbladdning av tanken

• Semesterfunktion

• Integrerad energimätning

• Integrerad klocka med datum

• Automatisk sommar-/vintertid

• Grafisk, flerspråkig färgdisplay

• Självförklarande meny och användarguide

84


Laddningsautomatik | LK 150 SmartSol

LK 150 SmartSol

173

115

47

Artikelnummer Artikel Vikt kg

180994 LK 150 SmartSol 0,7

Reservdelar och Tillbehör

1 2

3 4

Artikel

025018 Laddningsautomatik SmartSol 1

181187 Kollektorgivare PT 1000

2

Ø 5 mm - 3 m kabel

181186 Tankgivare PT 1000

3

Ø 6 mm - 4 m kabel

180812 Dykrör 150 mm 4

Artikelnummer

Positionsnummer

85


Laddningsautomatik | LK 160 SmartBio

LK 160 SmartBio

Tekniska Data

Spänning

Effektförbrukning

Reläutgång

230 VAC ± 10%, 50 Hz

3,5 VA

Max. 240 VAC, 4 A

Triac-utgångar 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA

Högeffektiv

pump

Analog utgång 0 -10 V, max. 10 mA

PWM utgång 100 Hz - 10 kHz

Givare PT 1000

Display

TFT-färgdisplay 47 x 35 mm

bakgrundsbelyst

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass II

Leveransomfattning

Standardpaket

• Laddningsautomatik LK 160 SmartBio

• Tre givare PT 1000 - 4 m kabel

Paket för Hydraulschema 1

• Laddningsautomatik LK 160 SmartBio

• Två givare PT 1000 - 4 m kabel

• Två cirkulationspumpar Grundfos Alpha 2 L 25-60

• Två avstängningsventiler 1”

• Dubbelverkande backventil ThermoBac DB

• Fyra packningar EPDM

LK 160 SmartBio är en elektronisk laddningsautomatik

med tre hydraulscheman för energieffektivisering av värmesystem

med ackumulatortankar. Valt hydraulschema och

driftstatus visas på den bakgrundsbelysta färgdisplayen.

Inställningar och kontroller görs enkelt med den roterande

tryckknappen och en esc-knapp. LK 160 SmartBio kan

hantera högeffektiva pumpar.

LK 160 SmartBio kan även aktivera en elpatron eller brännare

om temperaturen i tekniktanken understiger den valda temperaturen.

Tilläggsvärmen har en sofistikerad fördröjningsfunktion

vilket ytterligare ökar anläggningens effektivitet.

Hydraulschema 1

Hydraulschema 1 är för ackumulatorsystem med tekniktank

och slavtank. LK 160 SmartBio styr de två cirkulationspumparna

mellan tankarna. När tekniktanken laddas startar

laddningspumpen vid vald temperatur och laddar i sin tur

slavtanken. När temperaturen i tekniktanken faller startar

återladdningspumpen och för över energi till tekniktanken.

För att förhindra självcirkulation i båda riktningarna ska en

dubbelverkande backventil monteras mellan pumparna -

se under tillbehör.

Hydraulschema 2

Hydraulschema 2 är för ackumulatoranläggningar där värme

skall överföras från en huvudtank till en tekniktank. Genom

mätning av temperaturdifferensen mellan huvudtank och

tekniktank styr LK 160 SmartBio laddningspumpen.

Hydraulschema 3

Hydraulschema 3 är för laddning av tekniktank med pellets-,

olje- eller gaspanna. Genom mätning av temperaturerna i

tanken och pannan styr LK 160 SmartBio brännaren och

laddningspumpen.

ErP ready 2015

86


Laddningsautomatik | LK 160 SmartBio

Funktioner

Hydraulschema 1

• Tre hydraulscheman

• Två hastighetsstyrda utgångar för cirkulationspumpar

• Utgång för högeffektiv pump

• Pumpmotionering

• Potentialfri reläutgång

• Sofistikerad, inställbar fördröjningsfunktion för

tilläggsvärme

• Integrerad klocka med datum

• Grafisk, flerspråkig färgdisplay

• Självförklarande meny och användarguide

Tekniktank

Slavtank

Hydraulschema 2 Hydraulschema 3

Huvudtank Tekniktank Värmepanna Tekniktank

LK 160 SmartBio

173

115

47

Artikelnummer Artikel Vikt kg

181234 LK 160 SmartBio standardpaket 0,7

181233 LK 160 SmartBio paket för hydraulschema 1 6,2

87


Laddningsautomatik | LK 160 SmartBio

Reservdelar och Tillbehör

1 2 3

4 5 6

7

8

9

ErP ready 2015

Artikel

025017 Laddningsautomatik SmartBio 1

181186 Givare PT 1000

2

Ø 6 mm - 4 m kabel

187129 Cirkulationspump Grundfos Alpha 2 L 3

25-60, reservdel

187017 Avstängningsventil 1” 4

187018 Avstängningsventil 1¼” 5

187019 Avstängningsventil 28 mm 6

180487 Dubbelverkande backventil

7

ThermoBac DB

180812 Dykrör 150 mm 8

013025 Packning EPDM 1½” 9

Artikelnummer

Positionsnummer

88


Solvärmepaket

Solvärmepaket

LK 201 SmartSolar

Kompakt ettrörs drivpaket för drift och

styrning av solvärmesystem.

LK 202 SmartSolar

Kompakt tvårörs drivpaket för drift och

styrning av solvärmesystem.

89


Solvärmepaket | LK 201 SmartSolar

LK 201 SmartSolar

Tekniska Data

Spänning

230 VAC ± 10%, 50 Hz

Arbetstemperatur Min. 0°C/Max. +120 °C

(+150°C kortvarigt, 20 s)

Max. arbetstryck

1,0 MPa (10 bar)

Drifttryck

0,6 MPa (6 bar)

Media

Vatten - Propylenglykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

G - utvändig gänga

Kapslingsklass IP 40

Cirkulationspump Grundfos Solar Low

Energy 25/65

Givare PT 1000

LK 201 SmartSolar är ett kompakt ettrörs drivpaket med

isolerad kåpa av borstat rostfritt stål. Drivpaketet innehåller

alla nödvändiga komponenter för en säker drift och styrning

av solvärmesystemet såsom säkerhetspaket, cirkulationspump,

kulventil med integrerad backventil och termometer,

flödesmätare med avstängnings-, påfyllnings- och avtappningsventil

samt den elektroniska laddningsautomatiken

LK 150 SmartSol med tre givare.

LK 150 SmartSol har 16 förvalda hydraulscheman för olika

solvärmesystem varav 3 för poolanläggningar. Valt hydraulschema

och driftstatus visas på den bakgrundsbelysta

färgdisplayen. Inställningar och kontroller görs enkelt

med den roterande tryckknappen och en esc-knapp.

För mer information om solautomatikens funktioner - se

produktbladet för LK 150 SmartSol.

LK 201 SmartSolar ansluts till solfångarens returledning.

Ett spillrör från säkerhetsventilen skall dras till ett värmetåligt

uppsamlingskärl. Elinstallationen skall utföras av behörig

installatör.

90


Solvärmepaket | LK 201 SmartSolar

LK 201 SmartSolar - Klämringskoppling

420 435

156

217

179

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

025018 Laddningsautomatik 1

SmartSol

181187 Kollektorgivare PT 1000 2

Ø 5 mm - 3 m kabel

181186 Tankgivare PT 1000 3

Ø 6 mm - 4 m kabel

180812 Dykrör 150 mm 4

187100 Cirkulationspump Grundfos

25/65, reservdel

5

Artikelnummer

Dim.

Dim. - anslutning för expansionkärl och

påfyllning / avtappningsventil

Flödesområde Anmärkning Vikt kg

180987 22 mm G ¾” 2-12 l/min. 7,1

181099 22 mm G ¾” 2-12 l/min. utan solautomatik 6,5

180989 28 mm G ¾” 8-28 l/min. 7,1

Reservdelar och Tillbehör

1 2

3

4

5

91


Solvärmepaket | LK 202 SmartSolar

LK 202 SmartSolar

Tekniska Data

Spänning

230 VAC ± 10%, 50 Hz

Arbetstemperatur Min. 0°C/Max. +120 °C

(+150°C kortvarigt, 20 s)

Max. arbetstryck

1,0 MPa (10 bar)

Drifttryck

0,6 MPa (6 bar)

Media

Vatten - Propylenglykol

inblandning max. 50%

Gängstandard

G - utvändig gänga

Kapslingsklass IP 40

Cirkulationspump Grundfos Solar Low

Energy 25/65

Givare PT 1000

LK 202 SmartSolar är ett kompakt tvårörs drivpaket med

isolerad kåpa av borstat rostfritt stål. Drivpaketet innehåller

alla nödvändiga komponenter för en säker drift och styrning

av solvärmesystemet såsom säkerhetspaket, cirkulationspump,

kulventil med integrerad backventil och termometer,

luftavskiljare med manuell avluftningsventil, flödesmätare

med avstängnings-, påfyllnings- och avtappningsventil

samt den elektroniska laddningsautomatiken LK 150

SmartSol med tre givare.

LK 150 SmartSol har 16 förvalda hydraulscheman för olika

solvärmesystem varav 3 för poolanläggningar. Valt hydraulschema

och driftstatus visas på den bakgrundsbelysta

färgdisplayen. Inställningar och kontroller görs enkelt

med den roterande tryckknappen och en esc-knapp.

För mer information om solautomatikens funktioner - se

produktbladet för LK 150 SmartSol.

LK 202 SmartSolar ansluts till solfångarens fram- och returledning.

Ett spillrör från säkerhetsventilen skall dras till ett

värmetåligt uppsamlingskärl. Elinstallationen skall utföras

av behörig installatör.

92


Solvärmepaket | LK 202 SmartSolar

LK 202 SmartSolar - Klämringskoppling

430

464

268

330

179

Artikelnummer

Dim.

Dim. - anslutning för expansionkärl och

påfyllning / avtappningsventil

Flödesområde Anmärkning Vikt kg

180986 22 mm G ¾” 2-12 l/min. 9,6

181100 22 mm G ¾” 2-12 l/min. utan laddningsautomatik 9,0

180988 28 mm G ¾” 8-28 l/min. 9,6

Reservdelar och Tillbehör

1 2

3

4

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

025018 Laddningsautomatik 1

SmartSol

181187 Kollektorgivare PT 1000 2

Ø 5 mm - 3 m kabel

181186 Tankgivare PT 1000 - 3

Ø 6 mm - 4 m kabel

180812 Dykrör 150 mm 4

187100 Cirkulationspump Grundfos

25/65, reservdel

5

5

93


Monteringssatser

Monteringssatser

Monteringssatser för shuntventiler av andra fabrikat

Artikelnummer Ventilfabrikat Typ av shuntventil

187086 Barberi 440, 450, 451, 460, 475, 476, W28

187084 Centra DR-GMLA, DR-GFLA (DN 15-35)

187087 Centra DR-MA (DN 15-50)

180746 Danfoss

180403 ESBE VRG, VRB (DN 15-50)

187088 Holter BR80 SMD/SMV

187094 Landis & Staefa SERIES 2, VCI 31 (DN 20-40)

187089 Landis & Staefa SERIES 1, B3F (DN 20-40)

187090 Lazzari

187091 Lovato 3W, 4W

180740 Meibes 3W, 4W, H

180740 Oventrop 3W, 4W, H

187092 Satchwell MB

187093 Satchwell MBF

180747 Siemens

180740 Wita 3W, 4W, H

94


Ventilmotorer

Ventilmotorer

LK 950 Ventilmotor

Ställdon för motorisering av

shunt- och fördelningsventiler.

95


Ventilmotorer | LK 950 Ventilmotor

LK 950 Ventilmotor

Tekniska Data

Spänning*

230 VAC 50/60 Hz

24 VAC 50/60 Hz,

24 VDC/AC 50/60 Hz

Dimensionering*

1,5 - 3,5 VA

Effektförbrukning* 1,5 - 3,5 W

Omgivningstemperatur Min. 0°C/Max. +50°C

Vridmoment*

5/10 Nm

Vridvinkel

90°, elektriskt begränsad

Gångriktning

Valfri

Gångtider*

35/70/140/280 s

Handmanövrering Mekanisk frikoppling

Lägesindikering

Vändbar skala

Anslutning*

Kabel 1,5 m, 3 x 0,75 mm²

Kapslingsklass IP 40

Skyddsklass*

II (dubbelisolerad)

III (SELV)

Typgodkännande

(se Declaration of

Conformity)

LK 950 är en serie ställdon för motorisering av shunt- och

fördelningsventiler. Beroende på modell kan motorn styras

av reglercentraler med 3-punkt SPDT eller proportionell

2 (0) - 10 V styrsignal. Motorn är försedd med ändlägesbrytare.

Vridvinkeln är elektriskt begränsad till 90°. En

potentialfri, justerbar extrabrytare kan beställas som tillbehör.

Monteringen av LK 950 är lägesoberoende - dock får motorn

ej monteras under ventilen. Motorn monteras direkt på

ventilaxeln och fixeras med en skruv. En fixeringssbult

håller ventilmotorn i rätt position. Vid behov kan motorn

handmanövreras. Växellådan frikopplas genom att vrida

frikopplingsskruven 90° medurs. Motorn kan därefter

ställas i valfri position med handvredet. Ventilens läge indikeras

på den vändbara skalan.

LK 950 passar till de flesta shuntventiler. Monteringssatser

för installation på shuntventiler av andra fabrikat finns att

beställa - se separat sida.

* = Variantberoende

96


Ventilmotorer | LK 950 Ventilmotor

LK 950 Ventilmotor

93

60

80

70

85

Artikelnummer Spänning Vridmoment Gångtider Anmärkning Vikt kg

180742 24 VAC 5 Nm 70 s 0,5

180744 24 VAC 5 Nm 140 s 0,5

180755 24 VAC 10 Nm 280 s 0,5

180756 230 VAC 5 Nm 70 s 0,5

180759 230 VAC 5 Nm 140 s 0,5

180760 230 VAC 5 Nm 140 s 3 m kabel 0,5

180762 230 VAC 10 Nm 280 s 0,5

180763 230 VAC 10 Nm 280 s 3 m kabel 0,5

180764 230 VAC 10 Nm 140 s 0,5

181208 230 VAC 5 Nm 280 s inkl. extra brytare 0,5

180978 230 VAC 5 Nm 280 s 0,5

180765 24 VDC/AC 5 Nm 70 s 2 (0) - 10 V utan kabel 0,5

180767 24 VDC/AC 5 Nm 35 s 2 (0) - 10 V utan kabel 0,5

Reservdelar och Tillbehör

1 2

Artikel

180739 LK 950 Monteringssats 1

180741 LK 950 Extra brytare 2

026223 Kabel till extra brytare, 1,5 m 3

Artikelnummer

Positionsnummer

3

97


MultiFill®

LK 520 MultiFill® - en komplett lösning

Påfyllning och filtrering

Varför göra arbetet med att montera ihop rördelar till en påfyllningsventil när det redan finns

EN komplett lösning

LK 520 MultiFill® är EN ventil med många funktioner och fördelar:

• Påfyllning

• Filtrering

• Avluftning

• Medföljande isolering

• För värmepumpar upp till 12 kW - MultiFill® 25 och 30 kW - MultiFill® 32

• Kompakt design tillåter installation i trånga utrymmen

98


MultiFill®

MultiFill®

LK 520 MultiFill® 25

Kombinationsventil för påfyllning av köldbärarvätska i markvärmesystem.

LK 520 MultiFill® 32

Kombinationsventil för påfyllning av köldbärarvätska i markvärmesystem.

99


MultiFill® | LK 520 MultiFill® 25

LK 520 MultiFill® 25

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Max. arbetstryck

Media

Masköppning, filter

Gängstandard

Material, ventilhus

Material, lock

Material, filterinsats

Material, tätningar

Material, isolering

Min. -20°C/Max. +60°C

0,6 MPa (6 bar)

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

1,0 mm

G - utvändig gänga

Mässing EN 12165 CW617N

PPS Komposit

POM

EPDM

Expanderad Polystyren EPS

Påfyllning av köldbärarvätska

Stäng ventil 1. Anslut köldbärarpåfyllningen enligt flödespil

till ventil 2. Anslut köldbärarretur till ventil 3. Efter avslutad

påfyllning, stäng ventilerna 2 och 3. Öppna ventil 1.

Medföljande handtag kan användas för att öppna och stänga

ventilerna.

LK 520 MultiFill® 25 är en kompakt kombinationsventil för

enkel påfyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen

till markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som skyddar

förångaren mot eventuella partiklar. Den levereras med en

isolering som skydd mot kondens och eventuell isbildning.

Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsvänlig

även i trånga utrymmen.

LK 520 MultiFill® 25 kan även användas i andra applikationer

med behov av påfyllning och filtrering.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning. Ventilen bör isoleras

med den medlevererade isoleringen.

Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring

av filtret bör utföras direkt efter installation, efter en månad

och därefter vartannat år eller vid påfyllning av vätska i

systemet. Kontrollera installationen regelbundet.

Rengöring av filtret

Stäng ventil 4 och lyft ur vredet med hjälp av medföljande

handtag. Lyft ur filtret och spola rent det. Vid återmontering

måste den fasade kanten på filtret och filterkäglan vara på

samma sida. Avlufta systemet. OBS! Vattenstänk kan förekomma.

4

1

2 3

100


MultiFill® | LK 520 MultiFill® 25

10,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

14

Flö öde (m³/ /h)

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

LK 520-25 Utvändig gänga

136

88

56 54

166

Artikelnummer Dim. - Röranslutning mot kollektorslang Dim. - Anslutning för påfyllning av vätska Kvs m³/h Vikt kg

091288 2 x G 1” 2 x G ¾” 14 1,3

Reservdelar och Tillbehör

2

4

3

6

5

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

095168 Filter 1

1

095172 Vred med avluftning 2

095169 Vred 3

6

095173 Handtag 4

095171 Clips för isolering 6

095170 Isolering med clips

(LxHxD - 148x168x76 mm)

5 och 6

LK 520 MultiFill® 25 - Föregående version

1

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

095011 Filter och filterhållare 1

095012 Isolering med clips

(LxHxD - 213x170x83 mm)

2

2

101


MultiFill® | LK 520 MultiFill® 32

LK 520 MultiFill® 32

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Max. arbetstryck

Media

Masköppning, filter

Gängstandard

Material, ventilhus

Material, filterinsats

Material, tätningar

Material, isolering

Min. -20°C/Max. +60°C

1,0 MPa (10 bar)

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

1,0 mm

G - utvändig gänga

Mässing EN 12165 CW617N

Rostfritt stål

EPDM

Expanderad Polystyren EPS

Påfyllning av köldbärarvätska

Stäng ventil 1. Anslut köldbärarpåfyllningen enligt flödespil

till ventil 3. Anslut köldbärarretur till ventil 4. Efter avslutad

påfyllning, stäng ventilerna 3 och 4. Öppna ventil 1.

LK 520 MultiFill® 32 är en kompakt kombinationsventil för

enkel påfyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen

till markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som skyddar

förångaren mot eventuella partiklar. Den levereras med en

isolering för att skydda mot kondens och eventuell isbildning.

Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsvänlig

även i trånga utrymmen. LK 520 MultiFill® 32 kan även

användas i andra applikationer med behov av påfyllning

och filtrering.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning. Ventilen bör isoleras

med den medlevererade isoleringen.

Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring

av filtret bör utföras direkt efter installation, efter en månad

och därefter vartannat år eller vid påfyllning av vätska i

systemet. Kontrollera installationen regelbundet.

Rengöring av filtret

Stäng ventilerna 1 och 2. Skruva av filterlocket 5. Spola rent

filtret. Vid återmontering skall tappen under filterhållaren

passas in i avsett hål i filterhuset. Fyll därefter på några

centiliter köldbärarvätska för att undvika luft i systemet.

2

5

1

3

4

102


MultiFill® | LK 520 MultiFill® 32

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

22

10,0

Flö öde (m³/ /h)

10 1,0

1 5 2

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

4 3

LK 520-32 Utvändig gänga

150

91

267

58

61,5

Artikelnummer Dim. - Röranslutning mot kollektorslang Dim. - Anslutning för påfyllning av vätska Kvs m³/h Vikt kg

091193 2 x G 1¼” 2 x G ¾” 22 3,2

Reservdelar och Tillbehör

1

Artikelnummer

Artikel

095014 Filter och filterhållare 1

095013 Isolering med clips

2

(LxHxD - 231x200x90 mm)

Positionsnummer

2

103


Applikationer

104


Växelventiler

Växelventiler

LK 525 MultiZone 2V

2-vägs växelventil för On/Off reglering.

LK 525 MultiZone 3V

3-vägs växelventil för On/Off reglering.

LK 525 MultiZone Polar

3-vägs växelventil för On/Off reglering.

LK 525 MultiZone Solar

3-vägs växelventil för On/Off reglering.

105


Växelventiler | LK 525 MultiZone 2V

LK 525 MultiZone 2V

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. +5°C/Max. +80°C

(+90°C kortvarigt)

Min. +1°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 100 kPa

Läckage

< 0,1% av Kvs vid 100 kPa

Vridvinkel 90°/360°

Material, ventilhus Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Mässing EN 12164 CW614N

Material, slid

PPS Komposit

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Ställmotor

7 VA, 230 VAC, 50 Hz

7 VA, 24 VAC, 50 Hz

Gångtid 12 sekunder (90°)

Gängstandard

G - utvändig gänga

Elektrisk anslutning Fast kabel

Signalkontakt

En-polig SPST

Skyddsklass IP 40

Kabelspecifikation:

Dimension

3 x 0,75 mm²

Ledarfärger

Blå, brun, svart

Mantel

PVC

Godkännande - endast ställdon:

LK 525 MultiZone är en motoriserad 2-vägs växel ventil

för applikation i värmesystem där flödet genom en eller

flera zoner skall regleras. Växel ventilen har On/Off

reglering och är konstruerad men en vridande slid vilket

gör att den klarar högre differenstryck och minskar risken

för att den fastnar vid en längre tids driftuppehåll. På

motorns ovansida finns en indikering som visar vilken port

som är öppen.

Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under

ventilenheten.

Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position.

I spänningslöst läge kan ventilkäglan ställas manuellt.

Demontera motorn och vrid spindeln till valfri position.

Efter att spänningen återkommit, vrids ventilen tillbaka till

ursprungsläget och motorn återmonteras.

Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett

läge på ventilen.

Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

SVART

BLÅ

BRUN

Kopplingsschema

A

B

L

N

MED KABEL

L

N

6 5 4

SVART

A

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

10,0 9,0

3 2 1

BLÅ

BRUN

B

MED MOLEX®-

KONTAKT

Flö öde (m³/ /h)

1,0

0,1

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

106


Växelventiler | LK 525 MultiZone 2V

LK 525 2V - Utvändig gänga

E

F

D

C

B

A

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066102 Ventilenhet G 1” 9,0 62 31 30 118 43 106 54 0,3

066103 Ventilenhet G 1¼” 9,0 74 37 30 118 43 106 54 0,6

066111 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

0,3

LK 525 2V - Klämringskoppling

E

F

D

C

B

A

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066104 Ventilenhet 22 mm 9,0 110 55 30 118 43 106 54 0,4

066105 Ventilenhet 28 mm 9,0 110 55 30 118 43 106 54 0,6

066111 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

0,3

107


Växelventiler | LK 525 MultiZone 3V

LK 525 MultiZone 3V

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. +5°C/Max. +80°C

(+90°C kortvarigt)

Min. +1°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 100 kPa

Läckage

< 0,1% av Kvs vid 100 kPa

Vridvinkel 60°/360°

Material, ventilhus Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Mässing EN 12164 CW614N

Material, slid

PPS Komposit

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Ställmotor

7 VA, 230 VAC, 50 Hz

7 VA, 24 VAC, 50 Hz

Gångtid 8 sekunder (60°)

Gängstandard

G - utvändig gänga

Elektrisk anslutning Fast kabel alternativt

Molexkompatibel kontakt

Signalkontakt

En-polig SPST

Skyddsklass IP 40

Kabelspecifikation:

Dimension

Ledarfärger

Mantel

Kontakt

Godkännande - endast ställdon:

3 x 0,75 mm²

Blå, brun, svart

PVC

Molex® eller Molexkompatibel

kontakt, 6-polig

LK 525 MultiZone är en motoriserad 3-vägs växelventil

för On/Off reglering. Växelventilen är konstruerad men en

vridande slid vilket gör att den klarar högre differenstryck

och minskar risken för att den fastnar vid en längre tids

driftuppehåll. Detta gör den särskilt lämplig för värmepumpsapplikationer

där det kan vara långa uppehåll mellan

växlingarna under årets varma period. På motorns ovansida

finns en indikering som visar vilken port som är öppen.

Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under

ventilenheten.

Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position.

I spänningslöst läge kan ventilkäglan manuellt ställas

i mittposition, vilket fördelar flödet mellan värme- och

tappvattenkretsen. Demontera motorn och vrid spindeln

cirka 30° eller tills varmt vatten flödar genom båda portarna

i ventilen. Efter att spänningen återkommit, vrids ventilen

tillbaka till ursprungsläget och motorn återmonteras.

Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett

läge på ventilen.

Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

6 5 4

3 2 1

SVART

BLÅ

BRUN

Kopplingsschema

SVART

BLÅ

BRUN

A

B

A

B

L

L

N

N

MED KABEL

MED MOLEX®-

KONTAKT

10,00

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

8,0

e (m³/h)

Flöde

1,0

0,1

01 10 10 0 100 0

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

108


Växelventiler | LK 525 MultiZone 3V

LK 525 3V- Utvändig gänga

E

F

D

B

A

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066106 Ventilenhet G 1” 8,0 62 31 39 127 43 106 54 0,3

066107 Ventilenhet G 1¼” 8,0 74 37 40 128 43 106 54 0,6

066060 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 230 VAC med

Molex®

066061 EMV 110-K SPST

0,3

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

0,4

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,1

C

G

LK 525 3V - Klämringskoppling

E

F

D

C

B

A

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066108 Ventilenhet 22 mm 8,0 110 55 50 138 43 106 54 0,4

066109 Ventilenhet 28 mm 8,0 110 55 54 142 43 106 54 0,6

066060 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 230 VAC med Molex®

066061 EMV 110-K SPST

0,3

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

0,4

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,1

G

109


Växelventiler | LK 525 MultiZone Polar

LK 525 MultiZone Polar

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. -15°C/Max. +80°C

(+90°C kortvarigt)

Min. +1°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 100 kPa

Läckage

< 0,1% av Kvs vid 100 kPa

Vridvinkel 60°/360°

Material, ventilhus Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Mässing EN 12164 CW614N

Material, slid

PPS Komposit

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Ställmotor

7 VA, 230 VAC, 50 Hz

7 VA, 24 VAC, 50 Hz

Gångtid 8 sekunder (60°)

Gängstandard

G - utvändig gänga

Elektrisk anslutning Fast kabel alternativt

Molexkompatibel kontakt

Signalkontakt

En-polig SPST

Skyddsklass IP 40

LK 525 MultiZone Polar är en motoriserad 3-vägs växelventil

för On/Off reglering avsedd för applicering i kylanläggningar

där medietemperaturen kan understiga 0°C. Plastadaptern

ska monteras mellan ventilenhet och motor för att skydda

motorn mot kondens och isbildning. Växelventilen är

konstruerad med en vridande slid vilket gör att den klarar

högre differenstryck och minskar risken för att den fastnar

vid en längre tids driftuppehåll. På motorns ovansida

finns en indikering som visar vilken port som är öppen.

Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under

ventilenheten. Ventilen ska isoleras.

Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position. I

spänningslöst läge kan ventilkäglan manuellt ställas i mittposition,

vilket fördelar flödet mellan kretsarna. Demontera

motorn och vrid spindeln cirka 30° eller tills vätska flödar

genom båda portarna i ventilen. Efter att spänningen återkommit,

vrids ventilen tillbaka till ursprungsläget och

motorn återmonteras.

Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett

läge på ventilen.

Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Kabelspecifikation:

Dimension

3 x 0,75 mm²

Ledarfärger

Blå, brun, svart

Mantel

PVC

Kontakt

Molex® eller Molexkompatibel

kontakt, 6-polig

Godkännande - endast ställdon:

Kapacitetsdiagram

Kopplingsschema

10,00

Kvs (m³/h)

8,0

SVART

A

L

N

BLÅ

BRUN

B

MED KABEL

e (m³/h)

Flöde

1,0

6 5 4

SVART

A

L

N

3 2 1

BLÅ

BRUN

B

MED MOLEX®-

KONTAKT

0,1

01 0,1 10 1,0 10,00 100,00

Tryckfall (kPa)

110


Växelventiler | LK 525 MultiZone Polar

LK 525 Polar- Utvändig gänga

E

F

D

C

B

A

G

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066106 Ventilenhet G 1” 8,0 62 31 39 164 43 106 54 0,3

066107 Ventilenhet G 1¼” 8,0 74 37 40 165 43 106 54 0,6

066177 Adapter

066060 EMV 110-M SPST

Motor 230 VAC med Molex®

066061 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

Kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,3

0,3

0,4

0,3

0,1

LK 525 Polar - Klämringskoppling

E

F

D

C

B

A

G

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066108 Ventilenhet 22 mm 8,0 110 55 50 175 43 106 54 0,4

066109 Ventilenhet 28 mm 8,0 110 55 54 179 43 106 54 0,6

066177 Adapter

066060 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 230 VAC med Molex®

066061 EMV 110-K SPST

0,3

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

0,4

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,1

111


Växelventiler | LK 525 MultiZone Solar

LK 525 MultiZone Solar

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Omgivningstemperatur

Min. -15°C/Max. +120°C

(+160°C kortvarigt)

Min. +1°C/Max. +60°C

Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max. differenstryck 100 kPa

Läckage

< 0,5% av Kvs vid 100 kPa

Vridvinkel 60°/360°

Material, ventilhus Mässing EN 12165 CW617N

Material, lock

Mässing EN 12164 CW614N

Material, slid

PPS Komposit

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Ställmotor

7 VA, 230 VAC, 50 Hz

7 VA, 24 VAC, 50 Hz

Gångtid 8 sekunder (60°)

Gängstandard

G - utvändig gänga

Elektrisk anslutning Fast kabel alternativt

Molexkompatibel kontakt

Signalkontakt

En-polig SPST

Skyddsklass IP 40

Kabelspecifikation:

Dimension

Ledarfärger

Mantel

Kontakt

3 x 0,75 mm²

Blå, brun, svart

PVC

Molex® eller Molexkompatibel

kontakt, 6-polig

LK 525 MultiZone Solar är en motoriserad 3-vägs växelventil

för On/Off reglering avsedd för applicering i solvärmeanläggningar

där medietemperaturen kan bli mycket hög.

Plastadaptern ska monteras mellan ventilenhet och motor för

att skydda motorn mot höga temperaturer. Växelventilen är

konstruerad men en vridande slid vilket gör att den klarar

högre differenstryck och minskar risken för att den fastnar

vid en längre tids driftuppehåll. På motorns ovansida

finns en indikering som visar vilken port som är öppen.

Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under

ventilenheten.

Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position.

I spänningslöst läge kan ventilkäglan manuellt ställas

i mittposition, vilket fördelar flödet mellan kretsarna.

Demontera motorn och vrid spindeln cirka 30° eller tills

vätska flödar genom båda portarna i ventilen. Efter att

spänningen återkommit, vrids ventilen tillbaka till ursprungsläget

och motorn återmonteras.

Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett

läge på ventilen.

Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

SVART

BLÅ

BRUN

Kopplingsschema

A

B

L

L

N

N

MED KABEL

Godkännande - endast ställdon:

6 5 4

3 2 1

SVART

BLÅ

BRUN

A

B

MED MOLEX®-

KONTAKT

10,00

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

8,0

e (m³/h)

Flöde

1,0

0,1

01 10 10 0 100 0

0,1 1,0 10,0 100,0

Tryckfall (kPa)

112


Växelventiler | LK 525 MultiZone Solar

LK 525 Solar- Utvändig gänga

E

F

D

C

B

A

G

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066106 Ventilenhet G 1” 8,0 62 31 39 164 43 106 54 0,3

066107 Ventilenhet G 1¼” 8,0 74 37 40 165 43 106 54 0,6

066177 Adapter

066060 EMV 110-M SPST

Motor 230 VAC med Molex®

066061 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,3

0,3

0,4

0,3

0,1

LK 525 Solar - Klämringskoppling

E

F

D

C

B

A

G

Artikelnummer Artikel Kvs m³/h A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vikt kg

066108 Ventilenhet 22 mm 8,0 110 55 50 175 43 106 54 0,4

066109 Ventilenhet 28 mm 8,0 110 55 54 179 43 106 54 0,6

066177 Adapter

066060 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 230 VAC med Molex®

066061 EMV 110-K SPST

0,3

Motor 230 VAC med

kabel 1000 mm

066062 EMV 110-K SPST

0,4

Motor 230 VAC med

kabel 3000 mm

066063 EMV 110-M SPST

0,3

Motor 24 VAC med Molex®

066083 Kabel-M 3x0,75 L=1000 mm

med Molex®

0,1

113


Applikationer

114


Övriga ventiler

Övriga ventiler

LK 514 MultiSafe

Säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-,

återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion.

LK 548 AquaKit

Ventilkombination för varmvattenberedning.

LK 550 AquaMix

Blandningsventil för varmvattenberedning.

LK 538 ThermoFill EA

Påfyllningsventil för värmesystem.

LK 539 ThermoFill EA

Påfyllningsventil för värmesystem.

115


Övriga ventiler

Övriga ventiler

LK 435 OptiFlow

Gruppventil för flödesinjustering.

LK 519 ThermoSafe

Termisk temperaturbegränsningsventil.

LK 700/705 AeroMat

Automatiska flottöravluftare.

Övergångar

Montage av Klämringskopplingar /

Media

116


Övriga ventiler | LK 514 MultiSafe

LK 514 MultiSafe

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Gängstandard

Material, ventilhus

Material, tätningar

Min. -15°C/Max. +90°C

(+120°C kortvarigt)

G - utvändig gänga

Avzinkningshärdig mässing

EN 12165 CW602N

EPDM

Godkännanden: SWEDCERT TG 0197

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil

för tappvatteninstallationer samt för värme-,

återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion.

Ventilen får ej användas för ånga. Utloppsledningen är

utrustad med klämringskoppling för enkel montering av

spillrör.

Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt

läge, det vill säga med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt

sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positioneras

så att vattensäck inte kan bildas.

Utvändig gänga G ½” är utformad för LK Armaturs system

med O-ringstätning där ventilen skruvas för hand till

stopp och därefter med lämpligt verktyg ytterligare 0,5-1,5

varv till rätt position. Vid montage mot annan komponent

tätas gängan på sedvanligt sätt.

Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen

kontrolleras enligt följande 2 - 3 gånger per år:

Vrid plastratten motsols för hand ca. ¼ varv tills ett svagt

”knäpp” hörs. Låt vattnet spola igenom en kort stund och

vrid ytterligare ca. ¼ varv tills ett kraftigare ”knäpp” hörs

och ventilen stänger.

Öppningsfunktionen i två steg gör det möjligt att utnyttja

säkerhetsventilens utloppsledning vid avtappning av exempelvis

en varmvattenberedare.

Det är normalt att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut

lite vatten då systemets avsäkringstryck uppnås på grund

av vattnets ökande volym under uppvärmningen.

LK 514 Utvändig gänga / Klämringskoppling

72

23

Artikelnummer Dim. Öppningstryck / avblåsning (Enligt VVA 93) Vikt kg

090109 G ½” / 15 mm 0,15 MPa / 31 l/min. 0,1

090108 G ½” / 15 mm 0,2 MPa / 35 l/min. 0,1

090110 G ½” / 15 mm 0,25 MPa / 50 l/min. 0,1

090111 G ½” / 15 mm 0,3 MPa / 81 l/min. 0,1

090112 G ½” / 15 mm 0,4 MPa / 96 l/min. 0,1

090113 G ½” / 15 mm 0,6 MPa / 118 l/min. 0,1

090114 G ½” / 15 mm 0,7 MPa / 104 l/min. 0,1

090115 G ½” / 15 mm 0,9 MPa / 122 l/min. 0,1

090116 G ½” / 15 mm 1,0 MPa / 148 l/min. 0,1

38

117


Övriga ventiler | LK 548 AquaKit

LK 548 AquaKit

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Blandningstemperatur

Max. arbetstryck

Öppningstryck, backventil

Material, ventilhus

Material, tätningar

Min. +5°C/Max. +90°C

Min. +38°C/Max. +65°C

1,0 MPa (10 bar)

5 kPa

Avzinkningshärdig mässing

EN 12165 CW602N

EPDM

LK 548 AquaKit är en ventilkombination för varmvattenberedning

bestående av ett ventilrör och en termisk

blandnings ventil. Ventilröret har avstängning mot inkommande

kallvatten och integrerad backventil som förhindrar

återströmning av varmvatten till inkommande kallvattenrör.

Blandningsventilen reglerar tillförseln av kallvatten så att

önskad temperatur uppnås. Ventilröret har två anslutningar

med invändig gänga G ½” för montage av säkerhets-, vakuumeller

påfyllningsventil.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

• KV = inkommande kallvatten

• VV = inkommande hetvatten

• BV = utgående varmvatten

Anslutningar med invändig gänga är utformade för

LK Armaturs system med O-ringstätning. Övriga artiklar

monteras på sedvanligt sätt. Vid montage mot utvändigt gängad

anslutning används adapter LK 373 - se under tillbehör.

Vid montage på panna/ackumulatortank med inbyggd

varmvattenberedare bör installationen utföras med värmespärr.

Ventilkombinationen kräver inget underhåll. Kontrollera

installationen regelbundet.

Önskad varmvattentemperatur, inom reglerområdet +38°C -

+65°C, ställs in med hjälp av ratten på blandningsventilen.

Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:

Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten

åt sidan. Vrid sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). Justering

kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar ca. 7°C. För tillbaka

ratten och känn efter att den griper i kuggarna. Fäst skruven

och vrid sedan ratten till max (+). Maximal kalibrering för

att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:

Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och

den lösgjorda ratten motsols mot (+).

Kapacitetsdiagram

10,0

Kvs (m³/h)

Flöde (m³/h)

1,0

1,8

0,1

1 10 100

Tryckfall (kPa)

118


Övriga ventiler | LK 548 AquaKit

LK 548 - Klämringskoppling

42

84

55 57

162

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090085 22 mm 1,8 0,7

Reservdelar och Tillbehör

3

2

4311733 LK 684 Reservdelssats Ventilrör 2

1898055 Adapter LK 373 22xG¾” 3

Artikelnummer

Artikel

4920723 LK 683 Reservdelssats Blandningsventil

Positionsnummer

1

1

119


Övriga ventiler | LK 550 AquaMix

LK 550 AquaMix

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Blandningstemperatur

Max. arbetstryck

Gängstandard

Material, ventilhus

Material, tätningar

Min. +5°C/Max. +90°C

Min. +38°C/Max. +65°C

1,0 MPa (10 bar)

G - utvändig gänga

Avzinkningshärdig

mässing EN 12165

CW602N

EPDM

LK 550 AquaMix är en blandningsventil för varmvattenberedning

med en termisk insats som reglerar tillförseln av

kallvatten så att önskad temperatur uppnås. Med en backventil

installerad i kallvattenledningen förhindras självcirkulation

- se under tillbehör. Ventilerna i dimension G ½” utvändig

gänga samt 15 mm klämringskoppling har en luftskruv för

enkel tömning av mindre varmvattenberedare.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

• KV = inkommande kallvatten

• VV = inkommande hetvatten

• BV = utgående varmvatten

Vid montage mot utvändig gänga används adapter LK 373

- se under tillbehör.

Vid montage på panna/ackumulatortank med inbyggd

varmvattenberedare bör installationen utföras med värmespärr.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

Önskad varmvattentemperatur, inom reglerområdet +38°C -

+65°C, ställs in med ventilratten. Maxtemperaturen kan

kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:

Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt

sidan. Vrid sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). Justering

kan ske i små steg och ¼ motsvarar ca. 7°C. För tillbaka ratten

och känn efter att den griper i kuggarna. Fäst skruven och

vrid sedan ratten till max (+). Maximal kalibrering för att

öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:

Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och

den lösgjorda ratten motsols mot (+).

Kapacitetsdiagram

10,0

Kvs (m³/h)

Flö

öde (m³/

/h)

1,0

2,2

1,2

0,1

1 10 100

Tryckfall (kPa)

120


Övriga ventiler | LK 550 AquaMix

LK 550 - Utvändig gänga

38

60

68

30

34

95

45

97

46

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090206 G ½” 1,2 0,3

090063 G ¾” 2,2 0,4

LK 550 - Klämringskoppling

46

76

84

38

42

103

53

104

54

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090200 15 mm 1,2 0,3

090205 22 mm 2,2 0,4

Reservdelar och Tillbehör

2

Artikel

Artikelnummer

Positionsnummer

4920723 LK 683 Reservdelssats 1

1898022 Adapter LK 373 15xG½” 2

1898055 Adapter LK 373 22xG¾” 2

055008 Backventil NN ½” Ej avbildad

055009 Backventil NN ¾” Ej avbildad

092105 Patronbackventil 15 mm Ej avbildad

092103 Patronbackventil 22 mm Ej avbildad

1

121


Övriga ventiler | LK 538 ThermoFill EA

LK 538 ThermoFill EA

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +90°C

Max. arbetstryck

1,0 MPa (10 bar)

Backventil Typ EA enligt EN 1717

Öppningstryck,

1 kPa

backventil

Gängstandard

G - utvändig gänga

Material, ventilhus Avzinkningshärdig

mässing EN 12165

CW602N

Material, backventil POM

Material, tätningar EPDM

Flö

öde (m³/

/h)

10,0

1,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

1,7

LK 538 ThermoFill EA är en påfyllningsventil för värmesystem.

Ventilen har integrerad avstängning med kulventil och

backventil, vilket säkerställer öppning även vid låga differenstryck.

Backventilen är inspektionsbar vilket innebär att den

klassas som ett återströmningsskydd typ EA enligt EN 1717.

Pil på ventilhuset anger flödesriktning.

Utvändig gänga tätas på sedvanligt sätt. Både inlopps- och

utloppssida är utformade enligt LK Armaturs system med

O-ringstätning. Vid anslutning mot detta system, skruvas

ventilen för hand till stopp och därefter med lämpligt

verktyg ytterligare 0,5-1,5 varv till rätt position.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om

smörjmedel sätts på gänga och fas. Dra åt för hand så långt

som möjligt och därefter med fast nyckel. Åtdragning antal

varv med nyckel samt övriga tekniska data - se separat

datablad för klämringskopplingar. Mjuka rör förses med

stödhylsa.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

0,1

1 10 100

Tryckfall (kPa)

LK 538 - Utvändig gänga

38

26

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090268 G ½” 1,7 0,1

67

122


Övriga ventiler | LK 538 ThermoFill EA

LK 538 - Utvändig gänga / Klämringskoppling

38

26

73

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090269 G ½” / 15 mm 1,7 0,2

LK 538 - Klämringskoppling

38

26

80

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

090271 15 mm 1,7 0,2

123


Övriga ventiler | LK 539 ThermoFill EA

LK 539 ThermoFill EA

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +90°C

Max. arbetstryck

1,0 MPa (10 bar)

Backventil Typ EA enligt EN 1717

Öppningstryck,

1 kPa

backventil

Gängstandard

G - utvändig gänga

Material, ventilhus Avzinkningshärdig

mässing EN 12165

CW602N

Material, backventil POM

Material, tätningar EPDM

LK 539 ThermoFill EA är en påfyllningsventil för värmesystem.

Ventilen har integrerad avstängning med kulventil

och backventil, vilket säkerställer öppning även vid låga

differens tryck. Ventilen är inspektionsbar vilket innebär

att den klassas som ett återströmningsskydd typ EA enligt

EN 1717.

Pil på ventilhuset anger flödesriktning.

Utvändig gänga tätas på sedvanligt sätt, alternativt G ¾”

plankoppling med lekande mutter och flänspackning.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

10,0

Kapacitetsdiagram

Kvs (m³/h)

2,8

Flö öde (m³/ /h)

1,0

0,1

1 10 100

Tryckfall (kPa)

LK 539 - Utvändig gänga

38

26

Artikelnummer Dim. Kvs m³/h Vikt kg

068008 G ¾” 2,8 0,2

58

124


Övriga ventiler | LK 435 OptiFlow

LK 435 OptiFlow

Tekniska Data

Arbetstemperatur,

Vatten/Glykol 50/50%

Arbetstemperatur,

Vatten/Etanol 70/30%

Max. arbetstryck

Max. differenstryck

Flödesområden

Mätnoggrannhet,

flödesmätare

Media

Gängstandard,

injusteringsventilens inlopp

Gängstandard,

injusteringsventilens utlopp

Material, ventilhus

Min. -20°C / Max. +80°C

(+90°C kort varigt)

Min. -20°C / Max. +70°C

(+85°C kort varigt)

0,1 MPa (10 bar)

100 kPa

2-16 l/min

4-36 l/min

+/- 12%

Vatten - Glykol

inblandning max. 50%,

Etanol inblandning

max. 30%

G - utvändig gänga

G - invändig gänga

Förnicklad mässing

EN12165 CW617N

LK 435 OptiFlow är en gruppventil för flödesinjustering av

hydauliska system såsom golvvärmesystem, traditionella

värme system och kylsystem. Injusteringen görs enkelt med

insexnyckel. Ingen mätutrustning behövs. Flödesvolymen

avläses direkt på en tydlig skala. Flödesmätaren mäter och

anger kontinuerligt vattenmängden under drift.

LK 435 OptiFlow har en MemoStop-funktion för låsning av

ventilens inställning. Därmed kan ventilen även användas

som avstängningsventil utan att injusteringsläget ändras.

En märkbricka för uppmärkning och dokumentering

av inställningen medföljer. LK 435 OptiFlow kan

kompletteras med en termometer samt övergångsnippel,

rak eller vinklad, med lekande mutter för enkelt montage

mot till exempel LK 430 Värmekretsfördelare RF - se under

tillbehör. Termometern placeras i ventilens ingjutna dykrör.

Monteringen av ventilen är lägesoberoende. Pil på ventilhuset

anger flödesriktning. För korrekt mätning ska en raksträcka

minst motsvarande injusteringsventilens längd finnas före

ventilen. Vid montage på LK 430 Värmekretsfördelare RF

kan injusteringsventilen monteras direkt mot fördelaren och

ersätter därmed avstängningsventilen.

Flödesmätaren är konstruerad så att vätskan i systemet inte

strömmar genom mätarglaset för att minimera risken för

smuts och avlagringar på glaset. Efter en tids drift kan dock

förorenad och svartfärgad systemvätska orsaka beläggningar.

Flödesglaset kan då enkelt demonteras för rengöring. Ventilens

funktion/injustering påverkas inte av eventuella beläggningar

i glaset.

Förutom eventuell rengöring av flödesmätarens glas kräver

ventilgruppen normalt inget underhåll. Kontrollera installationen

regelbundet.

6,0

Ventilkaraktäristik

5,0

OptiFlow 2‐16 (Kvs 3,5)

OptiFlow 4‐36 (Kvs 4,5)

Kv (m³/h)

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0 1 2 3 4 5 6 7

Antal varv

125


Övriga ventiler | LK 435 OptiFlow

LK 435 OptiFlow - Utvändig gänga / Invändig gänga

48

110

99

Artikelnummer Dim. injusteringsventil Kvs m³/h Flödesområde Vikt kg

090275 G 1" utvändig / G 1" invändig 3,5 2-16 l/min 0,5

090276 G 1” utvändig / G 1” invändig 4,5 4-36 l/min 0,5

Reservdelar och Tillbehör

1.

2.

137

48

110

Artikelnummer Artikel Positionsnummer

095222 Övergångsnippel rak G 1”

1

med lekande mutter

095223 Övergångsnippel vinkel G 1” 2

med lekande mutter

095018 Termometer T40 / 0° - 80°C

110

48

46

134

Med LK 430 Värmekretsfördelare RF

93

134

123

126


Övriga ventiler | LK 519 ThermoSafe

LK 519 ThermoSafe

Tekniska Data

Arbetstemperatur

Öppningstemperatur

Max. arbetstryck

Max. avblåsningskapacitet

Gängstandard

Material,

Ventilkropp/dykrör

Material, ventilfjäder

Material, kapillärrör

Material, tätningar

Godkännanden:

8,00

7,00

Min. +5°C / Max. +110°C

97±2°C

1,0 MPa (10 bar)

6,5 m³/h

G - invändig gänga

G - utvändig gänga

Förnicklad mässing

EN 12165-99 CW617N

Rostfritt stål

Koppar, längd 1300 mm,

med mantel

Viton

nr. 1115

Ventilkaraktäristik

LK 519 ThermoSafe är en termisk temperaturbegränsningsventil

avsedd för fastbränslepannor med inbyggd varmvattenberedare

eller kylslinga. Begränsningsventilen förhindrar att

pannvattnet överstiger kokpunkten. Vid för hög temperatur

öppnar ventilen för kallvattenflöde genom varmvattenberedaren

alternativt genom kylslingan och temperaturen i

pannan sjunker. LK 519 ThermoSafe har två, separat verkande

temperaturgivare för ökad säkerhet.

LK 519 ThermoSafe installeras på utgångsröret från varmvattenberedare.

På kylslinga är ingångsröret att föredra,

då en sådan installation skyddar armaturen från nedsmutsning

orsakad av kalk- och andra utfällningar. Pil

på ventilhuset anger flödesriktningen. Dykröret med

temperatur givarna skruvas in i den därför avsedda anslutningen

på pannan. Monteringen av dykröret underlättas

om känselkroppen lossas och tas ur dykröret.

Installationen ska kontrolleras regelbundet. Det är nödvändigt

att rengöra ventilhusets säte för att få bort orenheter

och partiklar. För att aktivera manuell avblåsning

och därmed rengöring, tryck några gånger på den röda

knappen uppe på ventilen.

(m³/h5,00

Flöd de h)

6,00

5 00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

00 0,0 01 0,1 02 0,2 03 0,3 04 0,4 05 0,5 06 0,6 07 0,7 08 0,8 09 0,9 10 1,0

Tryck (MPa)

LK 519 ThermoSafe - Invändig gänga / Utvändig gänga

137

41

60

142

16

Artikelnummer Dim. Vikt kg

091714 G ¾” invändig / G ½” utvändig 0,7

127


Övriga ventiler | LK 700/705 AeroMat

LK 700/705 AeroMat

Tekniska Data

Arbetstemperatur Min. +5°C/Max. +130°C

Max. arbetstryck 1,6 MPa (16 bar)

Media

Vatten - Glykol/Etanol

inblandning max. 50%

Gängstandard G - invändig gänga

G - utvändig gänga

Material, ventilhus Rostfritt stål EN 10088 1.4301

Material, kulventil Mässing EN 12165 CW617N,

utvändigt sandblästrad och

förnicklad. Förkromad kula.

Material, tätningar P.T.F.E

LK 700 och 705 AeroMat är avluftningsventiler med fri flytande

flottör för automatisk avluftning av värme- och kylsystem där

tryck, temperatur eller medium ställer höga krav på flottöravluftarens

prestanda.

Avluftare monteras stående i anläggningens högpunkter.

Avstängningsventil installeras först och därefter avluftare.

Systemet ska vara renspolat och trycksatt innan avluftaren

monteras och avstängningsventilen öppnas. Gängan mot

system och avluftningsventil tätas på sedvanligt sätt.

LK 700 - Utvändig gänga

Installationen ska kontrolleras regelbundet. Avlagringar

runt luftutsläppet visar att avluftaren behöver rengöras.

Rengöring av flottöravluftaren

Stäng avstängningsventilen och demontera därefter avluftaren.

Ta av den svarta skyddshuven över luftutsläppet och skruva

av ventilnippeln nedanför. Kontrollera att hålet är fritt från

föroreningar. Rengör vid behov med tryckluft eller rensnål.

Rengör avluftaren genom att uppifrån spola igenom med varmt

vatten så att eventuella föroreningar och beläggningar avlägsnas.

Flottöravluftaren återmonteras i omvänd ordning.

100,0

90,0

80,00

70,0

60,00

50,0

40,0

30,0

Flöd de (l/min n)

20,0

10,00

Ventilkaraktäristik LK 700/705

0,0

00 0,0 01 0,1 02 0,2 03 0,3 04 0,4 05 0,5 06 0,6 07 0,7 08 0,8 09 0,9 10 1,0

Tryck(MPa)

169

79

Artikelnummer Utförande Dim. Vikt kg

094107 utan avstängningsventil G ⅜” 0,4

4845228 med avstängningsventil G ⅜” 0,5

LK 705 - Invändig gänga

174

79

Artikelnummer Utförande Dim. Vikt kg

4845244 med avstängningsventil G ⅜” 0,5

128


Övergångar

Övergångar

Tekniska Data

Material, Glandrar/Nippel

Material, Muttrar

Material, Packningar

Invändig gänga / Lekande mutter

Artikelnummer

Glander

Artikelnummer

Mutter

Artikelnummer

Packning

Rödgods, enligt

DIN 1705, ISO 1338

Mässing

Aramidfiber

(typ KLINGERsil C-4400)

Dimension

Invändig

gänga

051039 056093 013032 ⅜” ¾”

051081 056082 013035 ½” 1”

051082 051045 013010 ¾” 1¼”

051083 056023 013038 1” 1½”

051084 051064 013017 1¼” 2”

051085 051078 013033 1½” 2¼”

051086 051079 013034 2” 2¾”

Invändig lödning / Lekande mutter

Artikelnummer

Glander

Artikelnummer

Mutter

Artikelnummer

Packning

Dimension

Invändig

lödning

051015 056093 013032 15 mm ¾”

051008 056093 013032 18 mm ¾”

051101 056087 013062 18 mm 1”

051046 056082 013035 22 mm 1”

051047 051045 013010 28 mm 1¼”

051066 056023 013038 35 mm 1½”

051067 051064 013017 42 mm 2”

051068 051065 013038 54 mm 2½”

Dimension

Lekande

mutter

Dimension

Lekande

mutter

Utvändig gänga / Lekande mutter

Artikelnummer

Glander

Invändig lödning / Utvändig gänga

Artikelnummer

Nippel

Artikelnummer

Mutter

Artikelnummer

Packning

Dimension

Invändig lödning

Dimension

Utvändig

gänga

051019 056093 013032 ½” ¾”

051050 056082 013035 ¾” 1”

051051 051045 013010 1” 1¼”

051063 051062 013038 1¼” 1½”

051072 051064 013017 1½” 2”

2008126 15 mm ⅜”

2008134 15 mm ½”

2008142 15 mm ¾”

2008209 18 mm ½”

2008217 18 mm ¾”

2008233 22 mm ½”

2008241 22 mm ¾”

2008258 22 mm 1”

051095 28 mm ½”

2008282 28 mm ¾”

2008290 28 mm 1”

2008308 28 mm 1¼”

2008324 35 mm 1”

2008332 35 mm 1¼”

051096 35 mm 1½”

051097 42 mm 1¼”

2008381 42 mm 1½”

051098 42 mm 2”

051099 54 mm 1½”

2008423 54 mm 2”

Dimension

Lekande

mutter

Dimension Utvändig

gänga

129


Klämringskopplingar / Media

Montage av

klämringskopplingar

Klämringskopplingar tillverkas i mässing av hög kvalitet.

Som alla kopparbaserade material kan mässing potentiellt

vara föremål för spänningskorrosion. När klämringskopplingar

används i kylsystem, kan risken för sprickbildning till följd

av spänningskorrosion vara högre än vid användning i värmesystem.

Detta beror på att den fuktutveckling som uppstår

kan innehålla en viss mängd ammoniak eller ammoniakderivat.

Följande praxis bör användas vid installation av klämringskopplingar

i kylsystem i syfte att minimera eller helt eliminera

risken för spänningskorrosion:

• Smörj klämringskopplingen före installation.

• Endast fast nyckel får användas vid montaget.

• Dra först åt för hand och därefter med fast nyckel.

Spänn inte för hårt. Åtdragning antal varv med fast

nyckel enligt tabellen nedan.

• Efter att klämringskopplingen dragits åt, isolera den med

en fuktavvisande ammoniakfri tejp för att skydda muttern

mot fukt. Observera att vissa isoleringsmaterial kan

utveckla ammoniakderivat - kontakta tillverkaren av

isoleringsmaterialet för mer information.

Stödhylsa ska användas vid montage mot mjuka rör.

• Mjuka koppar- och stålrör = stödhylsa typ SC

• PEX rör = stödhylsa typ WP

Anslutning med förminskning 68:

Dra först åt muttern tills fasningen ”brister” och det känns

ett ”knäck”. Dra därefter åt muttern ytterligare tills det

känns ett lätt motstånd och därefter antal varv enligt det

tabellvärde som svarar mot den förminskade dimensionen.

Förminskning ej avsedd att användas till PEX rör.

Åtdragning - antal varv

Yttre diameter Kopparrör Mjuka stålrör Rostfria stålrör Plaströr Nyckelvidd

8 1¼ ¾ ¾ 16,0

10 1¼ ¾ ¾ 2 18,3

12 1¼ ¾ ¾ 2 20,5

15 1¼ ¾ ¾ 1¼ 24,5

16 1¼ ¾ ¾ 1¼ 25,6

18 1¼ ¾ ¾ 1¼ 27,6

22 1 ¾ ¾ 1½ 32,8

28 ¾ ¾ ½ 1½ 39,2

35 ¾ ½ ½ 46,9

42 ¾ ½ ½ 55,0

54 ¾ ½ ½ 70,2

Media

De Kvs-värden som utläses av kapacitetsdiagrammen i

denna produktkatalog gäller vid användning av vatten som

medium. Eventuell glykolinblandning påverkar viskositet

samt värmeövergångstal vilket ska beaktas vid val av ventildimension.

Vid inblandning av 30-50% glykol bör en ventil

med närmast högre Kvs-värde väljas.

130


LK Gruppen

- fyra affärsområden

VVS

LK Systems är en av nordens ledande VVS-leverantörer och tillhandahåller egenutvecklade

system för vattenburen golvvärme, tappvatten och radiatorvärme.

Företaget är marknadsledande inom flera av dessa områden. LK Systems finns även

som fristående bolag i Norge och Finland.

LK Prefab konstruerar och tillverkar prefabricerade konstruktioner för avloppssystem

samt rördragningar för värme och tappvatten.

PEX rör

LK Pex - Högteknologisk tillverkning av plaströr i PE-Xa, PE-RT och Softpex kvalitet.

Rören används och säljs till VVS-industrin både nationellt och på exportmarknaden.

LK Pex förser systerbolagen med PE-Xa-rör för installation i golvvärme- och tappvattensystem.

Fartygs- och industriventiler

LK Valves utvecklar och tillverkar industriella ventiler, filter och ställdon. Produkterna

används främst i fartyg och i den globalt växande marina sektorn. En produktionsanläggning,

LK Valves Co. Ltd., har etablerats i Changzhou, Kina och ett försäljningskontor

LK Valves Asia Pte. Ltd. i Singapore.

Teknisk armatur

LK Armatur är Skandinaviens ledande tillverkare av ventiler, komponenter och prefabricerade

enheter för VVS-marknaden. Förutom konstruktion och tillverkning av egna

produkter marknadsför företaget även ett kompletterande sortiment av handelsprodukter.

LK Armaturs produkter används främst för vattenburen värme, sjukhus- och storköksutrustning.

Det finns även ett energibesparande produktsortiment för alla typer

av uppvärmningssystem med vattenburen värme. En produktionsanläggning för prefabricering

av rörsystem, LK Armatur d.o.o., har etablerats i Serbien.

131


www.lkarmatur.se

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sverige

Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20

info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se

www.lkarmatur.se

More magazines by this user
Similar magazines