Views
3 years ago

Arkeologisk utredning Inre alternativet - Spår från 10 000 år

Arkeologisk utredning Inre alternativet - Spår från 10 000 år

Arkeologisk utredning Inre alternativet - Spår från 10 000

Särskild arkeologisk utredning Etapp 2 inför alternativ sträckning av E4, sk Inre alternativet, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Anna-Karin Lindqvist & Nina Granholm 2011

Klicka för att ladda ned som PDF - Spår från 10 000 år
Arkeologisk utredning - Spår från 10 000 år
Arkeologisk förundersökning - Spår från 10 000 år
Arkeologisk Schaktkontroll - Spår från 10 000 år
KLicka för att ladda ned som PDF - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (391 kB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (8,1 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ner som pdf - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (21,5 MB). - Spår från 10 000 år
Soejvengelle - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ner som pdf - Spår från 10 000 år
Kulturmiljöanalys - Spår från 10 000 år
Skogens kulturarv - Spår från 10 000 år
Rosenkvartslandet - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (2,8 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (50,7 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (3,9 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (7,1 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som pdf(2,6 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (2,1 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (4,4 MB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ner som pdf - Spår från 10 000 år
Resultat fältbesök - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (1,5 MB. - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (944 kB). - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ner som pdf - Spår från 10 000 år
Klicka för att ladda ned som PDF (4,5 MB). - Spår från 10 000 år
verksamheter under 2011, Västerbottens län. - Spår från 10 000 år