DO-konferens i Nässjö med framtiden i sikte - Golf.se

sga.golf.se

DO-konferens i Nässjö med framtiden i sikte - Golf.se

Alla deltagarna i DO-konferensen i Nässjö. Bara Västmanland saknade representation.

Foto: Lennart Tidman

DO-konferens i Nässjö

med framtiden i sikte

Ett 50-tal medlemmar och gäster från hela Sverige samlades

i slutet av februari till SGA:s årliga DO-konferens. Den

här gången på Hotell Högland i småländska Nässjö.

En fråga som genomsyrar distriktens arbete och dominerar

debatten är hotet mot jobben. Stora förändringar har skett

de senaste åren. Under många år har golfsporten växt kraftigt

och få såg någon ände på uppgången. Men svängningen

har kommit och konkurrensen om spelarna har hårdnat.

Många anläggningar har tagit till kortsiktiga lösningar

och skurit ner på personalen för att minska kostnaderna. I

en artikel på nästa uppslag skriver SGA:s ordföranden om

den nya situationen som golfen befinner sig i. Om vikten av

utbildning, ”den som vet mest vinner mest”!

SGA:s kanslichef Rolf Epperlin redogjorde för den nya verksamhetsplanen

som antogs på höstmötet 2005. Där understryks

det att SGA ska vara en professionell, välkänd och

respekterad intresseorganisation inom golfsporten. Bland

de övergripande målen sägs det att SGA ska verka för att

förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och

utvecklingen inom greenkeeping både nationellt och internationellt.

SGA ska också arbeta för att mesta möjliga naturoch

miljöhänsyn tas i samband med banskötsel.

SGA:s största styrka är dess medlemmar och deras starka

engagemang, samt den omfattande informationsapparaten.

En svaghet är att SGA trots sitt stora medlemsantal är

alltför osynligt i golf-Sverige.

Det största hotet mot SGA är den försämrade ekonomin

som många golfanläggningar upplever. För att möta det ska

SGA arbeta vidare mot att bli en allt mer professionell, respekterad

och välkänd organisation. Genom utbildning och

information ska kompetensen höjas inom kåren och fler

lockas till yrket.

EPG 2005 blev en succé. 18.668 besökare räknades in. 200

utställare fanns på plats i Jönköping och 36 seminarier genomfördes.

2007 är det dags igen, men därefter är framtiden

oviss. Men med tanke på förra årets framgång så ser det ljust

ut för en fortsättning 2009.

Poängsystemet har kommit för att stimulera den egna utvecklingen

inom greenkeeperyrket. Många har haft synpunkter,

både för och emot, på systemet. Ordförande

Lars-Göran Bånge gav sin och SGA:s syn på införandet av

poängsystemet.

Från SGA:s sida understryks att ingen kommer att uteslutas

om de inte lämnar in sina uppgifter, men understryker att

det är i allas intresse att hamna i rätt kategori. Den som inte

skickar in hamnar automatiskt i den lägsta kategorin.

2007 ska klassificeringen börja gälla. Information och

formulär finns på hemsidan www.sga.golf.se. Den sista november

ska formulären vara inne.

Harri Manninen, Åda G&CC, berättade om vad som hänt i Södermanland

under det gångna året. Rolf Epperlin är intresserad lyssnare.

Foto: Lennart Tidman

10


Utbildningssatsningen som lanserades på förra årets DOkonferens

drogs igång hösten 2005 med kursen i ledarskap

och kommunikation (LoK). De som gått kursen var alla

mycket positiva. Två av dem fanns med i Nässjö och kunde

intyga kvaliteten på kursen, Mattias Jöckert, Kungsbacka,

och Sven-Åke Ericsson, Halmstad.

Den första kullens goda erfarenheter ska förhoppningsvis

inspirera fler att söka till kurserna och göra att klubbarna

inser värdet av att satsa på utbildning.

Några arbetsgrupper tillsattes under DO-konferensen. En

framtidsgrupp ska titta på inriktningen för SGA i framtiden,

fram till 2015. De får ett år på sig att lägga fram sina

synpunkter. Gruppen ska bestå av en representant från kansliet

samt från styrelsen Fredrik Seeger, Kvarnby. Dessutom

invaldes Lennart Svensson, Landskrona, Carl-Johan Lönnberg,

Vesterby, och Mattias Jöckert, Kungsbacka. Som en

deluppgift ska gruppen titta på veteranernas ställning i SGA

och lägga fram ett förslag redan till höstmötet i år.

En grupp ska titta på sponsringen i framtiden. Enligt Lars-

Göran Bånge finns det nu inga långsiktiga avtal med sponsorerna

vilket gör det svårt att göra budgetar. Gruppen som

ska titta på frågan består av, förutom en från kansliet och

en från styrelsen, Jan-Åke Tyllman, Ingarö, Peter Andersson,

Falköping, och Tony Mullborn, Dalsjö. De ska rapportera

till nästa års DO-konferens.

Tidningsrådet fick två nya medlemmar: Sven-Olof Lindgren,

Hudiksvall, och Mikael Baalack, Norrtelje. Anna Joelsson

Söfting, Olle Wallin och Lennart Bergstedt har lämnat.

Foto: Lennart Tidman

Den nya kollektionen profi lkläder från Professional Back Up AB visades

upp och väckte stort intresse.

Nya kläder för alla väder. Rolf Epperlin visade upp den nya

kollektionen profilkläder av märket Kartel som ska levereras

av Professional Back Up AB i Malmö. Vårens utstyrslar kan

beställas på hemsidan www.sga.golf.se senast den 1 maj.

Årsmötet som avslutade heldagen i Nässjö klarades av med

sedvanlig ackuratess och snabbhet med Stig Persson, Ljunghusen,

som ordförande och Olof Örberg, Sörfors, som sekreterare.

Det var inte på rekordtid, men nära, konstaterade

Lars-Göran Bånge.

Lennart Tidman

Textbyrån MLT

More magazines by this user
Similar magazines