DO-konferens i Nässjö med framtiden i sikte - Golf.se

sga.golf.se

DO-konferens i Nässjö med framtiden i sikte - Golf.se

Utbildningssatsningen som lanserades på förra årets DOkonferens

drogs igång hösten 2005 med kursen i ledarskap

och kommunikation (LoK). De som gått kursen var alla

mycket positiva. Två av dem fanns med i Nässjö och kunde

intyga kvaliteten på kursen, Mattias Jöckert, Kungsbacka,

och Sven-Åke Ericsson, Halmstad.

Den första kullens goda erfarenheter ska förhoppningsvis

inspirera fler att söka till kurserna och göra att klubbarna

inser värdet av att satsa på utbildning.

Några arbetsgrupper tillsattes under DO-konferensen. En

framtidsgrupp ska titta på inriktningen för SGA i framtiden,

fram till 2015. De får ett år på sig att lägga fram sina

synpunkter. Gruppen ska bestå av en representant från kansliet

samt från styrelsen Fredrik Seeger, Kvarnby. Dessutom

invaldes Lennart Svensson, Landskrona, Carl-Johan Lönnberg,

Vesterby, och Mattias Jöckert, Kungsbacka. Som en

deluppgift ska gruppen titta på veteranernas ställning i SGA

och lägga fram ett förslag redan till höstmötet i år.

En grupp ska titta på sponsringen i framtiden. Enligt Lars-

Göran Bånge finns det nu inga långsiktiga avtal med sponsorerna

vilket gör det svårt att göra budgetar. Gruppen som

ska titta på frågan består av, förutom en från kansliet och

en från styrelsen, Jan-Åke Tyllman, Ingarö, Peter Andersson,

Falköping, och Tony Mullborn, Dalsjö. De ska rapportera

till nästa års DO-konferens.

Tidningsrådet fick två nya medlemmar: Sven-Olof Lindgren,

Hudiksvall, och Mikael Baalack, Norrtelje. Anna Joelsson

Söfting, Olle Wallin och Lennart Bergstedt har lämnat.

Foto: Lennart Tidman

Den nya kollektionen profi lkläder från Professional Back Up AB visades

upp och väckte stort intresse.

Nya kläder för alla väder. Rolf Epperlin visade upp den nya

kollektionen profilkläder av märket Kartel som ska levereras

av Professional Back Up AB i Malmö. Vårens utstyrslar kan

beställas på hemsidan www.sga.golf.se senast den 1 maj.

Årsmötet som avslutade heldagen i Nässjö klarades av med

sedvanlig ackuratess och snabbhet med Stig Persson, Ljunghusen,

som ordförande och Olof Örberg, Sörfors, som sekreterare.

Det var inte på rekordtid, men nära, konstaterade

Lars-Göran Bånge.

Lennart Tidman

Textbyrån MLT

More magazines by this user
Similar magazines