Schysst företagande – där affärsnytta möter samhällsnytta

malmobusiness.com

Schysst företagande – där affärsnytta möter samhällsnytta

Välkommen till ett seminarium

under rubriken:

Schysst

företagande – där

affärsnytta möter

samhällsnytta

Torsdag 23 maj, kl 9 – 12

Minc Innovation Lab,

Anckargripsgatan 3, Malmö

IUC Skåne erbjuder årligen en serie om sju högkvalitativa, kompetensutvecklande halvdagsseminarier

inom områdena marknad, teknik, produktion, organisation och omvärldsbevakning.

Den 23 maj är du välkommen till årets tredje seminarium (se Anmälan på nästa sida):

Schysst företagande - där affärsnytta möter samhällsnytta

Sociala frågor, miljöfrågor och etiska frågor blir allt viktigare i affärslivet. Idag förväntas du göra

affärer, skapa lönsamhet och sysselsättning, och göra det på ett schysst och ansvarstagande sätt.

Även medarbetare och jobbsökande värderar ansvarstagande i allt högre utsträckning.

Var med och lär dig hur man kan driva sin kärnverksamhet på ett ansvarstagande sätt, och därmed

skapa finansiella och icke-finansiella värden för både företaget och samhället.

Punkter ur programmet:


Vad innebär schysst företagande

Varför skall företag hålla på med dessa frågor - vilka krav på schysst företagande finns i

samhället

Hur kan ni på ett resurseffektivt sätt arbeta med frågorna inom ert företag

Hur kan ni kommunicera ert arbete för att skapa förtroendekapital och stärka varumärket

Kommunikationsverktyg och praktiska tips

Workshopledare: Iris Rehnström, Sustainability Management Consultant på TEM, ansvarig för CSR-tjänster och för

nätverket CSR Skåne (www.http://www.tem.se/tjanster/csr-skane). Iris är utbildad jurist och miljövetare med bred

erfarenhet av arbetet med schysst företagande/CSR i företag och inom offentlig sektor.


Anmälan och frågor

Kostnaden för seminariet är 500 kr inkluderat dokumentation och fika. Avgiften gäller två deltagare

per företag, alltså endast 250 kr/person om ni kommer två från samma företag. För ytterligare

personer från samma företag är kostnaden 200 kr/person. För medlemmar i IUC Skåne ingår tre

seminarier i medlemsavgiften. Läs mer om vårt medlemskap på www.iuc-skane.se/medlem.aspx.

No-show utan avanmälan faktureras med 250 kr. Priserna är exklusive moms.

Anmälan senast 17 maj till jenny.bramell@iuc-skane.se. Om du har frågor om seminariet, kontakta

Jenny på ovanstående e-postadress eller på 0709-62 91 50.

VÄLKOMMEN!

More magazines by this user
Similar magazines