Pyssel och bibelläsning - Missionskyrkan Tibro

missionskyrkantibro.se
  • No tags were found...

Pyssel och bibelläsning - Missionskyrkan Tibro

Dagträff med

Gitarrsystrarna

Gitarrsystrarna från Pingstkyrkan

i Skövde gästar höstens

första dagträff i Missionskyrkan,

torsdag 23 augusti. Gruppen,

som består av ett 15-tal damer,

sjunger och spelar och vittnar

om sin tro. På repertoaren finns

mycket av läsarsång till ackompanjemang

av piano och givetvis

gitarrer. Välkommen till en

glädjestund i Missionskyrkan.

Vandra genom

Nya testamentet

Tibro Missionsförsamling har

även i år glädjen att inbjuda till

en gemenskaps- och samlingshelg

som upptakt på höstterminen.

Liksom förra året kommer

vi att tillbringa lördagen på

Missveden utanför Hjo. Där får

vi vara med om ett inspirerande

och medryckande bibelstudium

under ledning av Otto Ernvik

på temat ”Vandra genom Nya

testamentet”.

Det blir alltså en naturlig fortsättning

på förra årets studium

som på liknande sätt tog oss med

på en resa genom Gamla testamentet.

Det blir också tid för

gemenskap vid mat- och fikabordet

samt möjlighet till tipspromenad

m.m. Under Bibelstudiepassen

ordnas det med

barnvakt.

Uppslaget

En går – En kommer åter

Vi riktar ett

stort tack till

Lennart Peterson

som 31

augusti slutar

som pastor i

vår församling.

Han har

arbetat med bl.a. hembesök,

dagträff och studiegrupper. Lennart

blir nu istället pastor i Värsås

Missionskyrka. Vi önskar honom

all välsignelse i framtiden.

Att översätta Bibeln är en viktig

uppgift för varje bibelsällskap.

Det handlar om helt nya översättningar

till språk som saknar

en Bibel eller nyöversättningar

och revideringar.

Uppgiften att översätta har

alltid varit högt prioriterad i alla

bibelsällskap och själva grunduppgiften.

Målet är att alla människor

ska ha tillgång till Bibeln

på sitt eget modersmål. I världen

talas mer är 6 500 språk.

Statistiken kan i perspektiv av

detta se dyster ut när Bibeln bara

finns översatt till 2 426 språk.

Men sådan är verkligheten och

av dessa översättningar är bara

429 fullständiga biblar. Övriga

är olika delar av Bibeln.

Behoven är stora. Trots att c:a

95 % av befolkningen i världen

kan ta till sig bibeln genom nå-

Den första

Vild-

september

tillträder

Lars Holmberhonung

kommer

tjänsten

som besökspastor.

Det

i

Översättningsarbete pågår

första hand att vara under ett års

tid. – för Detta dig som blir vill Lars fördjupa andra

tjänstgöringsperiod din kristna troi vår församling.

1 september Vi hälsar tillträder honom Lars Holmberg hjärt-

Den

ligt tjäsnten välkommen som besökspastor. tillbaka. Det kommer i

första hand vara und

Onsdagar kl 19.00

gon av de översättningar som

finns så kvarstår dock faktum att

c:a 4 000 språk ännu saknar

översättning av någon en del av

Bibeln. Lägger man därtill följande

fakta så syns det att behoven

i världen är stora. En miljard

människor kommer aldrig

att lära sig läsa under hela sitt

liv men Bibeln som ljudbok

finns bara tillgänglig på 3 % av

världens språk.

Fakta om översättningar 2006:

• 426 språk har åtminstone

en bibelbok översatt.

• 23 nya översättningar

registrerades 2006.

• Tre språk fick under året

en hel bibelöversättning klar.

• 31 språk fick under året

ett Nya testamente klart .

Källa: Svenska Bibelsällskapet

Missionskyrkan – Augusti 2007 5

More magazines by this user
Similar magazines