22.01.2015 Views

Blommornas kung - Posten

Blommornas kung - Posten

Blommornas kung - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bulletin

Frimärksnyheter från Posten 1/2007

Nytt utseende!

UTGIVNINGSDAG 25 JANUARI 2007

Färgstarka

Vårkänslor

Vi firar

Linnéåret

2007

Carl von Linné

Blommornas

kung

2007 års utgivningsdagar

Tävling: Ordfläta!

Reportage: Frimärkets Dag

Frimärkskonst

från Arktis

och Antarktis

Internationella polaråret

2007–2008


Hej! Välkommen till en ny Bulletin! Jag

hoppas att du tycker om det nya utseendet

där frimärksbilder och texter kommer

ännu mer till sin rätt.

Britt-Inger Hahne, Chef Posten frimärken

Jag vill också passa på att önska dig ett gott

nytt frimärksår! På nästa sida kan du läsa mer

om våra planerade utgivningsdagar för 2007.

På www.posten.se/frim presenterar vi den 25

januari frimärksprogrammet i detalj, med information

om teman, frimärksbilder och fakta.

Vi inleder 2007 års frimärksutgivning med

att uppmärksamma 300-årsjubiléet av Carl

von Linnés födelsedag. Till hans ära innehåller

januariutgivningen två graverade rullfrimärken,

Linnea och Carl von Linné. Firandet fortsätter

i maj då vi ger ut ett jubileumsblock med

två frimärken. Även dessa kommer att vara

graverade.

I detta nummer hittar du också Lars Melanders

härliga frimärksutgåva Vårkänslor. Fast

vintermörkret precis lagt sig kan jag inte låta

bli att längta efter vårsolens första, varma strålar

när jag ser hans färgglada frimärken. Läs

gärna mer om Lars, som är en återkommande

frimärkskonstnär, på sidan 12.

Det internationella polaråret 2007-2008

är en tvärvetenskaplig och internationellt

samordnad forskningssatsning som involverar

tusentals forskare i många länder.

Tillsammans med sju andra länder uppmärksammar

vi i januari det internationella

polaråret med ett vackert frimärksblock. Alla

åtta medverkande länders frimärken samlas

i en fint ringbunden mapp som kommer att

säljas från och med nästa nummer av Bulletin.

Håll ögonen öppna!

Vi hörs igen i februari.

Hälsningar,

omslagsbild: linné 1739 målning av j. h. scheffel/linne2007.se

Utgåvor 25 januari 2007

Polaråret 6–9

Konst och vetenskap i vacker förening.

4 Linné 2007

Jubileet Linné som 2007 uppmärksammas i hela världen.

10 Vårkänslor

Sol, värme och sköna känslor på frimärken.


Nytt utrikesporto 2007!

Observera att portot för brev utrikes 20 g.

den 1 januari 2007 höjdes från 10 kronor till

11 kronor.

2007

Frimärksåret

Som vanligt bjuder det kommande frimärksåret på flera spännande,

vackra och minnesvärda utgåvor. I samband med utgivningen

den 25 januari 2007 presenterar vi årets återstående frimärksutgåvor

i ord och bild på www.posten.se/frim. Har du inte tillgång till

Internet I nästa nummer av Bulletin ger vi en kort presentation av

alla utgåvorna.

bulletin 1/2007 3

På gång i frimärksvärlden

Utgivningsaktiviteter

På Postmuseum i Stockholm

och i Frimärksshoparna

på utvalda Företagscenter

(se sid. 26)

kan du alltid köpa frimärken

på utgivningsdagen

och få dem stämplade

med utgivningsdagens

stämpel. På Postmuseum

arrangeras ofta signeringar

i samband med

utgivningsdagen. Ring

08-781 17 55 i anslutning

till utgivningen för att

höra mer om planerade

aktiviteter.

Utgivningsdagar

år 2007

• 25 januari

• 22 mars

• 10 maj

• 27 september

• 29 september

(Frimärkets Dag)

• 8 november (prel.)

Bulletin nr 1/2007

12 Konstnärsporträtt: Lars Melander

18 Postmuseum 100 år

21 VINN! Tävla med ordflätan

22 Reportage: Frimärkets Dag

24 INFO: Årets frimärke 2006

26 Köpinfo, inköpsställen mm

27 Kontakt och vilkor

Produkter

13 Maximikort: Vårkänslor

14 Utgivningssatser

15 Nya abonnemang

16 Årsbok, årssatser

19 Mappar, startpaket m.m.

26 Exklusiv brevpress

28 Frimärksklocka: Nytt motiv!

Tryckeri för samtliga frimärken om inget annat anges: Posten

Frimärken, Kista, Stockholm. De bilder på frimärken och

frimärksprodukter som visas i Bulletin är förlagor. Justeringar

i formgivningen kan komma att ske innan utgivningsdag.

Frimärkenas angivna formatmått är teoretiska värden som

används vid frimärksproduktionen. De verkliga måtten kan

avvika med upp till 2% från detta värde, uppåt eller neråt,

eftersom papperet under produktionen påverkas av fukt och

annan mekanisk påfrestning. Om märket har blötts av från

kuvert kan avvikelsen vara ännu större.


4 bulletin 1/2007

År 2007 är det 300 år sedan Carl von Linné föddes, vilket

firas på många platser. Och med vackra frimärken!

I januari kommer rullfrimärkena Linnea och Carl von

Linné, följda av jubileumsblocket Linné 2007 i maj.

Blomsterkungen 300 år

Carl von Linné föddes i Stenbrohult i Småland

som Carl Linnaeus. Hans far, Nils Linnaeus,

hade ett stort intresse för växter och överförde

tidigt detta på den unge Carl. Som 20-åring

blev Linné antagen vid universitetet i Lund där

han inledde sina studier i medicin. Året därpå

flyttade Linné till Uppsala för att fortsätta sina

studier. År 1735 begav sig Linné till Nederländerna

där han också kom att stanna i några

år. I Holland fick han hjälp att publicera sina

vetenskapliga verk och han återvände till

Sverige 1738, nu som en internationellt erkänd

forskare. År 1741 fick han en professorstjänst

i Uppsala, där han också skulle komma att bo

och verka till sin död 1778.

Linné var en mycket produktiv forskare

och var i många avseenden långt före sin

tid. Han var i första hand systematiker och

skapade genom sina arbeten en ordning inom

biologin som var nödvändig för dess framtida

utveckling. Hans kanske största bidrag till

vetenskapen bestod av systemet för att dela

in växter och djur systematiskt i familjer. Hans

”Systema Naturae”, som med åren kom ut

i tolv upplagor, blev världsberömt och idag

används hans namngivningssystem över hela

världen.

Kända är också Linnés många reseskildringar,

i vilka han noggrant beskrivit inte

bara naturen utan även folkliv, klädedräkter,

redskap, seder och bruk. Stilen med vilken han

antecknade sina observationer är förvånansvärt

modern och kan läsas med stor behållning

än idag.

Linnéåret 2007 kommer att firas på många

ställen. Läs mer på nästa uppslag!

per myrehed


linné 2007

Linnea

Rullfrimärke, tre färger stål

Format: 31,25 x 26,6 mm

Art nr: 241419

5:50

Förstadagsbrev

Art nr: 241437

20:50

Carl von Linné

Rullfrimärke

Tre färger stål,

två färger offset

Format: 44,12 x 26,6

Art nr: 241420

11:00

Samlarblad

Art nr: 241438

36:50

Utgivning: 25 januari 2007

Vackra

rullfrimärken

Linné 2007 ges ut för att

uppmärksamma att det

år 2007 var trehundra år

sedan Carl von Linné föddes.

Frimärksutgivningen

i januari består av två

rullfrimärken, Linnea och

Carl von Linné. Frimärken

och frimärksprodukter är

formgivna av Roger Jonsson

och Michel Östlund/Hera.

Linnéporträttet, en pastell

från 1753, är utfört av Gustaf

Lundberg och hänger i Linnémuseet

i Uppsala – Carl

von Linnés hem 1743–1778.

Linnean tecknades av J. W.

Palmstruch omkring 1802.

På samlarbladet ser vi ett

av Linnés brev och på förstadagsbrevet

en illustration av

en Guckusko Cypripedium

calceolus. Stämpeln visar

en detalj av Decandria som

också är Linnéjubileets

logotyp.

Utgåvans gravör

Piotr Naszarkowski

(f. 1952) har verkat som

gravör åt Posten i Sverige

sedan 1987. Piotr är utbildad

på konstakademin i

Warszawa.

Beställ på tel: 020-788 788

jan-erik andersson


6 bulletin 1/2007

per myrehed

www.linne2007.se

Ett fullmatat jubileum

Carl von Linné var en mångsidig man. Hans

liv, hans olika sidor och intresseområden

och verksamheter kommer under 2007 att

belysas och hyllas på många platser i Sverige

och i utlandet.

Genom utställningar och aktiviteter

kommer vetenskapsmannen och människan

Carl von Linné att uppmärksammas under

hela jubileumsåret. Jubileet invigs den 28

januari i Växjö, där Linné gick i skola. Själva

födelsedagsfirandet inleds den 19 maj i

Råshult, där han föddes, och kulminerar på

födelsedagen den 23 maj i Uppsala, där han

levde och verkade. Jubileumsåret avslutas

den 15 december i Lappland, på ishotellet

i Jukkasjärvi.

Information om evenemangen hittar du

på www.linne2007.se som är den officiella

hemsidan för jubileet. Här finner du allt du

behöver veta om jubileumsåret och lite till.

Nedan finner du ett axplock av de planerade

aktiviteterna.

Linné 2007 i ett nötskal

Här är några av alla de aktiviteter och arrangemang

som händer under året:

• Firande i hela 15 länder

• 30–40 vetenskapliga arrangemang

• 40–50 utställningsevenemang

• Linnétema i 14 trädgårdar

• 100-tals turistevenemang. Lägg speciellt märke

till Linnémärkningen av Sverige: 33 platser

av särskilt Linnéintresse märks upp för allmänheten.

• Upprustning och återinvigning av Linnéminnen

• Forskning för folket. Universiteten flyttar ut mobila

laboratorier till landets djurparker.

• Tävlingar. Vem blir årets Linné och Linnea Föreningen

Unga Forskare arrangerar.

Fem nationella projekt

– Skolprojektet: Morgondagens Linné och Linnea

– Vandringsutställningen Kaos von Linné

– Swedish Curiosity: en trädgårdsgåva till England och

Chelsea Flower Show

– Expedition Linné: ett filmäventyr i sju världsdelar

– Jubileumsboken System och passion


Sverige har en lång tradition av polarforskning.

Med många framstående forskare och en avancerad

infrastruktur har vi inom området idag uppnått

stora framgångar och har en framträdande roll

på den internationella arenan.

bulletin 1/2007 7

Fokus

björn eriksson

martin jakobsson

Frimärken på temat Internationella Polaråret

2007–2008 ges ut av åtta länder (Sverige,

Grönland, Norge, Kanada, USA, Danmark,

Finland och Island). Dessa frimärken kommer

att samlas i en ringbunden mapp som

vi visar i nästa nummer av Bulletin. Håll

ögonen öppna!

På det svenska frimärksblocket visas

illustrationer från två av de forskningsprojekt

Sverige deltar i under polaråret. Läs mer om

dessa forskningsprojekt och om Internationella

Polaråret 2007–2008 på nästa

uppslag.

internationella

polaråret 2007–2008

Tvärvetenskapligt

samarbete

Svenska forskare är idag verksamma inom

såväl naturvetenskapliga områden som

humaniora och samhällsvetenskap, i både

Arktis och Antarktis. Under det Internationella

polaråret 2007–2008 kommer klimatrelaterad

forskning att stå i centrum. Miljö-, säkerhets-

och rättsfrågor i polarområden är andra

forskningsfält som har stor betydelse för

utvecklingen i polarområdena.

Vår bild av Norra ishavet har utvecklats från

1800-talets spekulationer om ett exotiskt land

vid Nordpolen till dagens kunskap om ett flera

tusen meter djupt hav med ett komplicerat system

av undervattensbergskedjor. De svenska

polarexpeditionerna med isbrytaren Oden har

spelat en viktig roll för denna utforskning.

I ISMASSORNAS DJUP

Genom att bedriva forskning i Antarktis enorma

ismassor kan vi lära oss mer om universums

utveckling. Mellan 1500 och 2000 meter

nere i isen vid Sydpolen finns ett gigantiskt teleskop

som registrerar ljus som bildas i isen av

partiklar från universum. Detektorn som fångar

upp detta ljus kallas AMANDA och är världens

största så kallade neutrinoteleskop.

Läs om olika forskningsprojekt inom det Internationella polaråret 2007–2008 på http://www.ipy.org


8 bulletin 1/2007

Den första mars 2007 invigs Internationella polaråret

2007–2008. I satsningen deltar 27 olika länder, däribland

Sverige, för att tillsammans lyfta fram polarforskningen

och öka förståelsen för Arktis och Antarktis känsliga miljö.

Polaråret manifesteras också med en gemensam frimärksutgivning

på temat, med åtta medverkande länder.

Konstnärer deltar

i resan till isen

Allt sedan de allra första resorna till polartrakterna

har konstnärer deltagit i expeditionerna.

För länge sedan behövdes deras

medverkan för att dokumentera resorna i

bild. Idag fortsätter Polarforskningssekretariatet

denna tradition genom att erbjuda

plats för konstnärer inom alla domäner

på svenska polarforskningsexpeditioner.

Konstverk av två stipendiater, Svenerik

Jakobsson och Johan Petterson, kan nu

ses på de frimärken som Posten ger ut för

att uppmärksamma det internationella

polaråret 2007–2008.

martin jakobsson

veronica karlsson

Svenerik Jakobsson

Utbildad vid Konstfackskolan,

HKS, 1953–1958.

Har under åren genomfört

ett 80-tal separatutställningar

i Sverige, Åland

och på Grönland. Finns

respresenterad i ett flertal

länder, däribland USA,

Frankrike, Tyskland. Deltog

i den svenska Antarktisexpeditionen

1989.

Johan Petterson

Fick sin utbildning på

Konstfack 1977–83. Han

har haft separatutställningar

på flera platser i

Sverige samt i New York

och Washington D.C. i

USA. Arbetar även med

grafisk formgivning och

som författare. Deltog i

Arctic Ocean Expedition

2001.

håkan elofsson


internationella polaråret 2007–2008

Utgivning: 25 januari 2007

Block/2 frim

Två färger stål,

fyra färger offset

Format: 29 x 39 mm

Block: 105 x 68 mm

Art nr: 241410

20:00

Förstadagsbrev

Art nr: 241440

24:00

Konst och

ny forskning

Utgåvan Internationella

polaråret 2007–2008 ges

ut den 25 januari 2007 och

består av ett block med två

frimärken. Frimärkena visar

etsningen Stenfragment I

av Svenerik Jakobsson och

målningen Arctic Ocean

2001 88° N 145° E av Johan

Petterson. Illustrationerna

på blocket visar en neutrinoreaktion

registrerad av

AMANDA-teleskopet 1500

meter ned i glaciären under

Sydpolen samt en topografisk

karta av Arktiska

oceanens havsbotten. Bilden

på frimärksblocket och

förstadagsbrevet visar med

färgade symboler vilka ljussensorer

i AMANDA som

har registrerat ljus från en

neutrinoreaktion. Förstadagsbrevets

stämpel visar

Oden Spur, döpt efter isbrytaren

Oden. Oden Spur

är en del av Lomonosovryggen,

en undervattensbergskedja

i Norra ishavet.

Samlarbladet visar den

senaste djupkartan över

Norra ishavet framtagen

inom projektet IBCAO.

Samlarblad

Art nr: 241441

40:00

Frimärken och produkter är

formgivna och graverade av:

Martin Mörck (f 1956)

En av Postens mest anlitade

frimärksgravörer. Bor

och verkar i Köpenhamn

och på Grötö utanför Göteborg.

Har bland annat även

graverat frimärkena i utgåvan

Svensk polarforskning

(1989) och Sydpolarexpeditionen

1901–1903 (2002).


10 bulletin 1/2007

På en av årets första frimärksutgåvor tolkar konstnären

Lars Melander temat vårkänslor. I ett häfte om tio frimärken

ser vi färgstarka, härliga bilder som väcker positiva och

glada associationer. Ett riktigt ljus i vintermörkret!

Konstnären Lars Melander

har i sitt arbete med utgåvan

inspirerats av sina egna tankar

kring den annalkande våren.

Ledord som kärlek, natur och ljus

har väglett honom i skapandet av de

gouacher som nu hamnat på frimärke, förstadagsbrev

och samlarblad. En annan inspiration

har varit fågelsång. På två av frimärkena i

utgåvan ser vi fåglar i full färd med att bejaka

våren och kärleken med sin skönsång.

Alltsedan Lars var liten har han gillat klara

och rena färger. För honom är de nästan som

Skön

konst

klingande toner. Färgerna har både medvetet

och omedvetet alltid varit en viktig del av

hans skapande. Ofta tar han färgerna direkt ur

tuben och blandar dem inte så mycket. Detta

syns tydligt på frimärkena som uppvisar klara

och rena färgytor, som bara här och där lätt

överlappar varandra.

Släpp in den härliga våren redan nu!

Läs gärna mer om Lars Melander

i porträttet på nästa uppslag.

Vårkänslor

Fyra färger offset

Självhäftande

28,87x 28,85 mm

Förstadagsbrev

Art nr: 241432

26:00


vårkänslor

Häfte/10 frim

4 motiv

Självhäftande

Art nr: 241418

55:00

Utgivning: 25 januari 2007

Sol och sång

Utgåvan Vårkänslor, med

frimärkena Fågelhälsning,

Ljusare tider, Våryra och

Kvitter, ges ut den 25

januari 2007. Frimärken,

förstadagsbrev, stämpel

och samlarblad visar gouacher

av konstnären Lars

Melander. För den grafiska

formen står Norbert Tamas.

Samlarblad

Art nr: 241433

42:00

Frimärkskonstnär

Lars Melander (f 1939)

Är utbildad vid Konstfack

och har haft ett flertal

utställningar i Sverige och

Europa. Var också under

flera år verksam i USA.

Formgav frimärksutgåvorna

JA- och NEJ-frimärken I och

II (1994) och Hälsningsfrimärken

III (1994).

Formgivare av

frimärksprodukter

Norbert Tamas (f 1964)

Självlärd grafisk formgivare

med studier i konst och

konstvetenskap i bagaget.

Började sin yrkesbana som

illustratör och övergick

sedermera till grafisk

produktion. Har formgivit

frimärksutgåvorna Svensk

fotboll (2004) och Alla

tiders barnprogram (2006).

Formger också ofta förstadagsbrev,

samlarblad och

maximikort.


12 bulletin 1/2007

posten

vårkänslors skapare: lars melander

”Alldeles för roligt för att sluta med”

Utsikten från Lars Melanders balkong på nionde

våningen i en förort till Stockholm är enastående.

Man ser hela Stockholm och mer därtill.

I hyreshuset har Lars bostad och ateljé, Porträtt

– konst och privatliv går hand i hand.

Lars visste tidigt att det var reklamtecknare

han ville bli och började på Konstfack i Stockholm

1958. Idag arbetar han som grafiker,

målare, tecknare och, naturligtvis, frimärkskonstnär.

Vårkänslor är Lars tredje frimärksutgåva.

Redan 1994 fick han i uppdrag att

göra frimärken, vilket resulterade i utgåvorna

Hälsningsfrimärken och Ja och Nej.

– Det var roligt att bli ombedd att göra

frimärksskisser igen. Jag fick i uppdrag att rita

på märken med temat Vårkänslor, vilket inte

var lätt. Jag funderade mycket över ämnet, men

hittade inte rätt tema förrän jag av en slump

hörde ett radioprogram där man pratade massor

om fåglar, solens varma strålar, om hur det

spritter i kroppen, om gräset och om fågelsång.

Då kom inspirationen av bara farten!

INGA PLANER PÅ ATT SLUTA MED KONSTEN

En stund in i intervjun visar Lars en av sina

många skissböcker, som är ett slags kombinerad

variant av dagbok, arkiv och anteckningsbok.

I böckerna har Lars samlat dokumentation

och tankar under hela sitt yrkesliv. Idag har

han kommit till skissbok nummer 43.

– I mina skissböcker samlar jag det mesta

kring min konst och mitt liv. Tidningsartiklar,

funderingar, idéer, skisser och en massa annat

hamnar här, berättar Lars. Det har med åren

blivit ett dokument över såväl mitt liv som mitt

konstnärskap.

I skissbok nummer 42 ser vi hur de första

frimärksskisserna till Vårtecken arbetats om

till de bilder som idag hamnat på frimärken.

Vi bläddrar vidare i skissböckerna och Lars

berättar entusiastiskt om sina nya projekt.

För trots att han sedan något år tillbaka skulle

kunna kalla sig pensionär har han inga planer

på att sluta med konsten.

– Det jag håller på med är alldeles för roligt

för att sluta med. Att sluta med konsten är för

mig otänkbart, säger Lars med eftertryck. Men

med åren känner jag en större frihet att hålla

på med det jag vill och har lust med.

– Det är något speciellt med frimärken, säger

Lars. Jag jobbar gärna med frimärken igen.


ulletin 1/2007 13

Skicka en vårhälsning till

någon du tycker om!

Maximikort Vårkänslor

Maximal glädje!

På fyra härliga maximikort tolkar Lars Melander ämnet Vårkänslor.

Maximikorten är gjorda på samma livsbejakande och glädjefyllda

tema som frimärkena och försöker spegla de känslor av ljus, glädje

och pånyttfödelse som våren innebär. Stämpeln är även den signerad

Lars Melander.

Maximikort Vårkänslor

Art nr: 241434

42:00

Skicka gärna de vackra korten till någon du tycker om! Om du skickar

kortet på utgivningsdagen gäller maximikortets stämplade frimärke

som porto. Skriv då ”Frankerat på framsidan” i kortets portofält.

Skickar du kortet någon annan dag än utgivningsdagen frankerar

du som vanligt.

Visste du att du kan

köpa ett album till

dina maximikort

Aktuellt sortiment

finns i vår katalog.

Köp med beställningskupongen, på www.posten.se/frim eller ring 020-788 788!


14 bulletin 1/2007

Utgivningssats

25 januari 2007

Art nr: 241444

58:50

Utgivningssats 25 januari 2007

Utgivningssatsen innehåller ett frimärke av varje motiv

av de frimärken som ingår vid utgivningen den 25 januari

2007. I denna utgivningssats finner du motiven från

utgåvorna Linné 2007, med rullfrimärkena Linnea och Carl

von Linné, samt Vårkänslor och Internationella polaråret

2007–2008.

STOCKHOLM

POSTEN 2007-01-25

Stämplad sats

25 januari 2007

Art nr: 241445

58:50

Du vet väl att du alltid sparar fem kronor per

samlarblad om du beställer samlarbladssatsen,

jämfört med om du köper utgivningens

samlarblad var för sig!

Satsalbum

Art nr: 300700

119:00

I satsalbumet sätter du enkelt in

de blå satsbladen som frimärkena

är monterade i.

Art nr: 301800

199:00

Art nr: 241446

103:50

Samlarbladssats 25 januari 2007

Samlarbladssatsen innehåller utgivningens

tre samlarblad.

Exklusivt album

Spara dina samlarblad i ett fint

album! Vårt exklusiva album är

vadderat och har ett vackert silvertryck.

Albumet har 35 mm ring

och är anpassat till samlarbladets

plastficka.

Köp med beställningskupongen, på www.posten.se/frim eller ring 020-788 788!


ulletin 1/2007 15

Nya abonnemang 2007

På kunders begäran lanserar vi från och

med 2007 två nya frimärksabonnemang:

Souvenirark och Årssats Förstadagsbrev.

Anmäl ditt abonnemang på beställningsblanketten

redan nu!

NYHET!

Abonnemang Souvenirark

Genom detta abonnemang kan du förvissa

dig om ett eget exemplar av våra populära

souvenirark! Från och med 2007 kommer

vi varje år att ge ut 2–4 souvenirark*, alla

i begränsad upplaga. Som abonnent kan

du försäkra dig om att aldrig bli utan!

*Planerad utgivning 2007: 3 ark.

Ca 55:00/ark

Ca 490:00/år

Årssats Förstadagsbrev

Nu samlar vi årets alla Förstadagsbrev i en

praktisk och fin förpackning, som levereras

i november varje år. Samlat och klart – kan

det bli enklare

En nyhet, som också introduceras 2007,

är att Förstadagsbrev kommer att säljas

efter utgivningsdagen.

NYHET!

Souvenirark Elvis

2 oktober 2004

9 frimärken

Frimärksvärde: 49:50

Art nr: 241032

55:00

Souvenirark Mozart

7 september 2006

6 frimärken

Frimärksvärde: 33:00

Art nr: 241405

38:00


16 bulletin 1/2007

Svenska Frimärken Berättar 2006

Myter, muskler och maskiner

Frimärksåret 2006 var lika innehållsrikt som

vanligt, med en mängd både vackra och

intressanta utgåvor. I den fullspäckade årsboken

finner du alla frimärksmotiv monterade

och samlade i kapitel. Svenska Frimärken

Berättar ger dig intressant läsning, vackra

bilder och fantastiska frimärken!

Alla frimärken är monterade i boken och

de svenska texterna är översatta till både

engelska och tyska. Boken är numrerad på

en exklusiv inlaga och tryckt i en begränsad

upplaga om 6000 exemplar.

Årsbok 2006

Svenska Frimärken Berättar

Upplaga: 6000 ex.

Art nr: 241414

Frimärksvärde: 399:10

498:00

Begränsad

upplaga!

Endast 6000

exemplar.


ulletin 1/2007 17

Årssats 2006

Art nr: 241348

464:00

Årssats 2006

I Årssats 2006 finner du alla årets frimärken

samlade i en fin och praktisk mapp. Årssatsen

innehåller ett ostämplat frimärke av varje motiv

och tandningsvariant av både häftesfrimärken

och rullfrimärken. De utländska frimärkena

som ingår i våra samutgåvor finns naturligtvis

också med. Utgåvorna finns beskrivna på

svenska, engelska och tyska. Genom årssatsen

kan du vara säker på att aldrig missa något i

den svenska frimärksutgivningen!

Häftesårssats 2006

Art nr: 241349

514:00

Häftesårssats 2006

I Häftesårssats 2006 finns alla häften och

block som kommit ut under året, samlade och

klara i en fin och praktisk mapp. Alla 2006 års

frimärkshäften och block är ostämplade och

vackert monterade i foldern. Du finner också

en beskrivande text av utgåvorna på svenska,

engelska och tyska. Spännande information

för alla frimärksälskare!

Köp med beställningskupongen, på www.posten.se/frim eller ring 020-788 788!


18 bulletin 1/2007

Postmuseum 100 år!

För frimärks-, post- och kulturhistoriskt

intresserade är ett

besök på Postmuseum, som

fyller 100 den 16 december 2006,

ett måste!

Aktuell utställning

Lilla Nygatan 6, Gamla stan i Stockholm.

Postmuseum

Basutställningen om frimärkets, vykortets och

samlandets historia MÄRKVÄRDIGT! ger både kunskap

och inspiration till eget samlande. Här visas

motivsamlingen ”Postmuseum 100 år” av museets

tidigare fotograf Yngve Hellström fram till 11 mars

2007. Vill du veta mer om frimärken och posthistoria

besök POST F@KTUM!

I den nyöppnade basutställningen BREVET – EN

RESA GENOM SEKLER berättas om Postens historia

från 1636 till nutid. En helt ny digitalguide fördjupar

utställningen och roar besökarna.

För de mindre barnen finns LILLA POSTEN med

verkstad och utställning. Öppet lördag–söndag

12–15 samt under skolloven. På Postmuseum är det

fri entré t.o.m. 18 år.

I museibutiken finns ett stort sortiment av svenska

frimärken och samlarprodukter samt produkter

som anknyter till museets 100-årsjubileum och

utställningar. Här finns alltid de senaste utgåvorna

på utgivningsdagen och du kan få dem stämplade

med utgivningsdagens stämpel.

Öppettider

Museets öppettider: tisdag–söndag 11–16,

onsdag 11–19. Fri entré t.o.m. 18 år.

Tel: 08-781 17 55

Besök oss på Internet: www.postmuseum.posten.se

Här hittar du också museets jubileumsprogram!

Kyssar på vykort

Välkommen att se utställningen KYSSAR med

vykortsamlingar, bildspel och konst. Pågår t.o.m.

21 januari 2007.

I utställningen visas många olika kyssar – allt

från heta kärlekskyssar till oskuldsfulla barndomskyssar

i form av drygt 350 vykort och ett

antal nygjorda konstverk.

I två av salarna visas en vandrings-utställning

från Finland med konstvetaren Satu Itkonens

250 vykort. Hon har samlat vykort med kyssar

sedan början av 1980-talet och skrivit en bok i

ämnet där hon berättar om olika sorts kyssar:

passionerade, politiska, vänskapliga, ödesdigra,

barnsliga...

Här visas också en kärlekssaga mellan Ernst

och Alma i form av vykort skrivna med chiffer.

Välkommen!


ulletin 1/2007 19

Svenska kärleksbrev

I denna fascinerande antologi har författaren Kjell Attorps

samlat svenska kärleksbrev, skrivna av några av våra största

författare, konstnärer och kända historiska gestalter. I vissa

fall är breven inte bara engagerande läsning, utan även stor

litteratur. I boken finner du kärleksbrev av bland andra Drottning

Kristina, Gustaf Fröding, Hjalmar Bergman, August Strindberg,

Birger Sjöberg, Selma Lagerlöf och Victoria Benedictsson. Läs

Svenska kärleksbrev och ta del av en okänd litteraturskatt!

Upplaga: 1500

Art nr: 241413

169:00

För att uppmärksamma Postmuseums jubileumsår

har två jubileumsprodukter skapats med fina frimärken

från förr. Passa på, upplagan är begränsad!

Postmuseum 100 år!

Mapp historia

Upplaga: 1300 ex.

Art nr: 241408

199:00 kr

Mapp konst

Upplaga: 1900 ex.

Art nr: 241407

199:00 kr

Exklusiv mapp med frimärken

med historiska motiv

Samlingsmappen på temat historia innehåller

utgåvorna Regelskeppet Wasa (1969),

Kina slott (1970), Postdiligens (1973),

Ånglok (1975), Lokaltrafiken 100 år (1977),

Svensk bilhistoria (1980), Vikingar (1990)

och Stockholm 750 år (2002).

Konst på frimärken

i vacker samlingsmapp

Samlingsmappen på temat konst innehåller

utgåvorna Ivan Aguéli (1969), Postdiligensen

(1971), Gustaviansk konst (1972), Svensk

rokoko (1979), Stockholmia 86 III (1985),

Bellman och Taube (1990) och Kulturutbyte

Sverige–Frankrike (1994).

Köp med beställningskupongen, på www.posten.se/frim eller ring 020-788 788!


20 bulletin 1/2007

Roligt startpaket

till barn!

Fixa med frimärken

I nya startpaketet Fixa med frimärken finns allt

barnen behöver för att kunna hålla på med

frimärken. I broschyren som medföljer får

barnen lära känna Frasse Frimärke som också

blir deras guide genom frimärkenas värld.

Förutom den spännande broschyren innehåller

paketet frimärksalbum, pincett, förstoringsglas,

förstadagsbrev, stämplade frimärken,

vykort, nyckelband och en portotabell.

Art nr: 241403

Premiärpris: 99:00 *

* OBS! Premiärpriset gäller beställningar som

läggs innan den 2006-12-31. Därefter gäller

ordinarie pris 149:00.

Fixa med frimärken är en perfekt present till barn och barnbarn!

almanacka 2007

Almanacka 2007

Fin kalender för 2007 med vackra sverigemotiv.

Format: 34 x 24 cm

Art nr: 241449

79:00

NY! Facit Special 2007

Specialkatalog för Sverige och Norden.

Art nr: 241448

449:00


ulletin 1/2007 21

Lös det skuggade, lodräta ordet genom att

svara på frågorna nedan. Förstapristagaren får

en Årssats 2004, andrapristagaren får specialmappen

Svensk design och tredjepristagaren

får en förpackning maximikort från utgåvan

Alla tiders barnprogram.

Tävling

Ordfläta

1

2

Skriv ner det rätta ordet tillsammans med

ditt namn och din adress på ett vykort och

skicka det till Posten Frimärken, 164 88

Kista. Märk kuvertet ”Ordfläta Bulletin

nr 1”. Senast den 15 januari 2007 vill vi ha

ditt svar. Vinnarna meddelas per post och

publiceras i Bulletin nr 3 2007.

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Samutgåva Sverige-Finland från år 2006.

2. Alla frimärken från ett och samma år, samlade i en praktisk mapp.

3. Världsberömd kompositör som fick ett eget frimärke år 2006.

4. Gravör med polskt ursprung som arbetar åt svenska Posten (efternamn).

5. Många Bulletinläsare samlar på dessa.

6. Konstnären bakom utgåvan Vårkänslor (efternamnet).

7. Museum i Gamla Stan som firar 100-årsjubileum år 2006.

8. Namnet på 2006 års julfrimärkshäfte.

9. Förnamnet på formgivaren av utgåvan Alla tiders barnprogram.

10. Blad i A4 format, med utgåvans frimärken monterade.


Barnprogram på

Frimärkets dag

Populära

barnprogram

lockade

Lördagen den 30 september firades Frimärkets

Dag på flera platser i Sverige. Tusentals besökare

kom till Gallerian i Stockholm och till Nordstan i

Göteborg för att ta en bättre titt på årets Frimärkets

Dagutgåva Alla tiders barnprogram. Naturligtvis

ordnade också frimärksklubbar runt om i landet en

mängd lyckade lokala aktiviteter.

På plats i Gallerian fanns den populära barnprogramsfiguren

Allram Eest, som tillsammans med

sin ständige följeslagare Tjet underhöll såväl barn

som vuxna. Konferencier var Josefine Sundström,

även hon känd från TV. Gravör Lars Sjööblom fanns

också på plats liksom Lasse Åberg som signerade

under dagen. I Göteborg höll Magnus Härenstam

i trådarna tillsammans med barnprogramsprofilen

Jonas Leksell. Här fann vi också Martin Mörck

som demonstrerade gravyrkonstens mysterier för

nyfikna besökare.

posten


ulletin 1/2007 23

Utgivningsceremoni

thorsten sandberg

Stadshansan 650 år &

Mozart, Kraus och Bellman

Musik och

historiska kåserier

Den 7 september bjöd Posten till utgivningsceremoni

för frimärksutgåvorna Stadshansan 650

år och Mozart, Kraus och Bellman. Deltog på

Postmuseum i Stockholm gjorde ett 50-tal speciellt

inbjudna gäster med anknytning till frimärksutgåvorna.

Överst: Professor Dick

Harrison, Ulrike Bohm och

Britt-Inger Hahne, chef för

Posten Frimärken.

T.v.: Britt-Inger Hahne

överräcker en inramad gåva

till Ulrike Bohm från tyska

finansministeriet.

Underst: Camilla Lundberg,

SVT vid frimärket Bellman.

Först ut på scen var Posten Frimärkens chef, Britt-

Inger Hahne som hälsade alla välkomna. Därefter

avtäcktes frimärksutgåvan gemensamt av Britt-

Inger Hahne och Ulrike Bohm, representant från

det tyska finansministeriet. Dick Harrison, historieprofessor

vid Lunds universitet,

kåserade därpå kring Hansan och

den betydelse den hade för handeln

över nationsgränserna.

Även musikutgåvan Mozart, Kraus

och Bellman avtäcktes under högtidliga

former. Denna gång fick Britt-

Inger Hahne sällskap av Camilla

Lundberg, musikproducent på SVT

och medlem i Postens Frimärksråd.

Efter avtäckningen berättade Camilla

Lundberg för publiken om de tre tonsättarna

och deras beröringspunkter.

Efter ceremonin bjöds till god buffélunch

till tonerna av vacker 1700-

talsmusik.


24 bulletin 1/2007

I år bjuder vi in svenska folket att rösta fram årets frimärke

på internet. Du har massor av spännande motiv att välja

mellan! Vad sägs om kaffe, hjärtan, tåg, friidrottsstjärnor,

kompositörer, barnprogram eller vackra julfönster

Oavsett tycke och smak finns det säkert ett

motiv som sticker ut lite extra just för dig!

Du kan rösta

till och med

den 31 december

2006!

Välj årets frimärke 2006

Enkelt att rösta

Du lägger enkelt din röst på www.posten.se/frim

Omröstningen är öppen till och med den 31

december 2006. Alla fina priser finns beskrivna

på Internet, där vi också i början av nästa år

presenterar resultat och vinnare. Rösta du med!


ulletin 1/2007 25

Under luppen: Internationella polaråret 2007–2008

Isbrytarupptäckt på frimärksblock

Även om vi idag vet betydligt mera om Norra ishavet än för hundra år sedan,

har packisen effektivt försvårat mätningar av dess havsbotten och endast

en fraktion har karterats från isbrytare eller från isdriftstationer. De svenska

polarexpeditionerna med Oden har spelat en viktig roll för denna utforskning.

Under 1996-års expedition upptäcktes bland annat att Lomonosovryggen, en

undervattensbergkedja som sträcker sig hela vägen från Norra Grönland till norr

om de Nysibiriska öarna, låg mer än 200 km fel på den senaste djupkartan. Där

djup angavs till mer än 3000 m mätte Odens ekolod bergskedjans ”högsta topp” på

607 meters djup. En hittills oupptäckt del av Lomonosovryggen karterades också under samma expedition

och döptes efter fartyget till Oden Spur.

Text: Martin Jakobsson, Stockholms universitet

I nästa Bulletin:

Nästa Bulletin kommer i mitten av februari

och innehåller hela fyra utgåvor:

• Sjöräddning

• Vänner världen runt – EUROPA 2007

• Fjäriln vingad – Blåvinge

• Svenska innovationer

Utgivningsdag: 22 mars 2007.

Katalog 2007

I mitten av januari kommer Katalog

2007 hem till alla våra kunder. Katalogen

innehåller massor av frimärken

och frimärksprodukter och gäller, med

reservation för slutförsäljning, under

hela 2007. Håll ögonen öppna!
Vinnare i förra tävlingen

Förstapriset i tipstävlingen i Bulletin 4 gick till

Anna-Maija Alho, Åkersberga, andrapriset till Katja

Jakobsson, Stockholm, och tredjepriset till Sebastian

Hasselström, Varberg. Vinnarna har redan meddelats

per post. Ett stort grattis från Bulletinredaktionen!


Postorderkatalog 2007

Vårkänslor sid 5

Internationella

polaråret

2007–2008


26 bulletin 1/2007

Exklusiv brevpress

med frimärksmotiv

Upplaga: 300 ex.

Art nr: 241412

500:00

På denna vackra brevpress ser du frimärket

”Snösjöar i Häggvik” ur utgåvan Höga kusten

– Världsarvet 6, utgivet 2005. Brevpressen

är framtagen av Reijmyre glasbruk särskilt åt

Posten AB. Varje brevpress är numrerad och

signerad av formgivaren Margareta Hennix.

Begränsad upplaga! Endast 300 exemplar.

Inköpsställen i Sverige

Runt om i landet finns Företagscenter som

tillhandahåller ett utökat sortiment av frimärken

och frimärksprodukter. Här kan du som

är frimärksintresserad handla frimärken på

utgivningsdagen och få dem stämplade med

utgivningsdagens stämpel. Du hittar också

markerade häften och ett stort utbud av samlarprodukter.

UPPSALA

Postcenter Kungshörnet

Kungsgatan 111

753 18 Uppsala

Tfn: 018-17 97 48

Öppet: vardagar

7.00–19.00

MALMÖ

Postcenter Skeppsbron

Stormgatan 2

211 20 Malmö

Tfn: 040-14 93 37

Öppet: vardagar

7.00–19.00

HELSINGBORG

Postcenter Stortorget

Stortorget 17

252 20 Helsingborg

Tfn: 042-14 65 32

Öppet: vardagar 7.00–19.00

GÖTEBORG

Postcenter Nordstan

Köpmansgatan 11B

404 01 Göteborg

Tfn: 031-80 65 27

Öppet vardagar 7.00–19.00

NORRKÖPING

Postcenter S:t Persgatan

S:t Persgatan 80

602 33 Norrköping

Tfn: 011-23 76 13

Öppet: vardagar 7.00–19.00

STOCKHOLM

Postmuseum

Lilla Nygatan 6

103 11 Stockholm

Tfn: 08-781 1710

Öppet: tisdag–söndag 11–16,

onsdag 11–19

JÖNKÖPING

Postcenter Jönköping City

Barnarpsgatan 11

551 01 Jönköping

Tfn: 036-19 51 38

Öppet: vardagar 7.00–19.00

Nya konton för inbetalning

Från och med december 2006 har Posten Frimärken nya konton för inbetalning.

Dessa nya konton hittar du under ”Köpinformation” på nästa sida.

Viktig information

Berörs du av förändringen I så fall vill vi be dig att snarast lägga om dina betalningar. Posten

Frimärkens gamla konton är dock öppna för inbetalning parallellt med de nya under en kortare

övergångsperiod.


Handla enkelt och bekvämt!

bulletin 1/2007 27

Telefontider: måndag–torsdag 08.00–18.00,

fredag 08.00–15.00

Telefon: 020-788 788

Fax: 0980-814 90

Telefon från utlandet: + 46 980 749 36

Fax från utlandet: + 46 980 814 90

E-post: pf.kundservice@posten.se

Adress: Posten Frimärken, Kundservice, 981 84 Kiruna

Internet: www.posten.se/frim

Bulletin

Bulletin, som informerar om nya frimärksutgåvor, kommer

5 ggr/år. Alla våra kunder som handlar regelbundet

på postorder får den utan kostnad.

Betalningssätt

Förskottsbetalning: betala till våra konton (se nedan).

Fakturabetalning: kredittid 20 dagar. Posten förbehåller

sig rätten att göra en kreditprövning i varje enskilt

fall. Om Posten inte beviljar kredit sker leverans

endast mot förskottsbetalning. Vid återbetalning av

förskottsbetalning tillkommer en administrationsavgift

på 40 kr. Återbetalning i frimärken är avgiftsfri.

Vi tar Master Card och Visa.

Konton i Sverige, Norden och EU

Sverige

Bank: Handelsbanken Sverige

Bankgiro 5257-6295

Norge

Bank: Handelsbanken Norge

Konto: 9046.11.00642

IBAN: NO97 9046 1100 642, BIC: HANDNOKK

Danmark

Bank: Handelsbanken Danmark

Konto: 0893-1004655

IBAN: DK1608930001004655, BIC: HANDDKKK

EUR (Betalning i EURO)

Bank: Handelsbanken Tyskland

Konto: 514 206 00 00 11389 032

IBAN: DE18 5142 0600 0011 3890 32, BIC: HANDDEFF

Dröjsmål med betalningen

När betalning dröjer sänder vi en påminnelse på fakturan

varpå lagstadgad påminnelseavgift tillkommer, f n

50 kr. Om betalning inte sker inom ytterligare 10 dagar

överlämnar vi vår fordran till vårt inkassobolag, varpå

lagstadgad inkassoavgift tillkommer.

Fri leverans av abonnemang

samt vid köp över 150 kronor

Vi bjuder på frakt- och expeditionsavgift vid alla

abonnemangsleveranser och vid varje enskilt köp

över 150 kr. Vid köp under 150 kr utgår en frakt- och

expeditionsavgift på 40 kr. Leverans över 1 000 kr till

privatpersoner sänds mot postförskott. Ingen fraktoch

expeditionsavgift utgår.

Leveranstider

Abonnemang levereras i god tid innan utgivningen. Beställningar

från Bulletin levereras inom två veckor efter

utgivningsdag. Övriga beställningar levereras inom två

veckor efter det att beställningen är registrerad.

Vi vill ha nöjda kunder

Om du inte är nöjd med det du köpt från oss, har du

returrätt inom 14 dagar. Du kan byta mot något annat

eller få pengarna tillbaka. Skriv en rad och berätta

varför du skickar tillbaka.

Rekommenderade försändelser

Endast leveranser över 2 000 kr sänds som Rek.

Målsmans underskrift

Underskrift av målsman krävs för dig som gör beställningar

och är under 16 år.

Moms

Alla priser i Bulletin inkluderar moms.


Klocka nummer 5 i vår populära serie!

Självhäftande klocka

med frimärksmotiv

Art nr: 241447

Ord. pris: 159:00

Abonnentpris: 149:00

Nytt

motiv!

Nu är Postens femte officiella frimärksklocka här, denna gång med

frimärket ”Husqvarna” ur utgåvan Älskade mopeder (2005) som motiv.

Den självhäftande klockan fäster du var du vill, till exempel på datorn,

i bilen eller på kylskåpet. Ett snyggt sätt att hålla reda på tiden!

Klockan mäter 42x42 mm, är 5 mm tjock och tillverkas i Tyskland och

Schweiz. Den levereras med ett utbytbart 24-månadersbatteri och har ett

års garanti. Klockan är lätt att flytta från plats till plats. Eftersom det är

den femte klockan i serien är alla exemplar försedda med inskriptionen

”Nr 5”. Klockan levereras med äkthetscertifikat.

Observera att vi endast har 1000 klockor att erbjuda och att vi reserverar oss för

slutförsäljning. Passa på att beställ ditt exemplar redan idag!

Nästa Bulletin kommer i februari 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!