23.01.2015 Views

Högskolan för scen och musik våren

Pianot i fokus Unga lovande pianister i åldrarna 12–18 och våra pianostudenter bjuder på flera pianokonserter i mars. Unga pianister tar ton – 19 mars Beethoven i fokus – 20 och 30 mars forum för scenkonst Ett nytt sätt att mötas och inspireras: så kan man beskriva seminarieserien – forum för scenkonst. Framstående scenkonstnärer bjuds in till samtal om det mest aktuella inom teaterkonsten. 23 februari och 16 mars improvisation och världsmusik I april improviseras det för fullt både solo och i duokonstellationer. Du kan också passa på höra musik från stora delar av världen. Urban Spirit – 26 mars t.o.m. 23 april Close Encounters – 14 april Världens solo & duo – 16 och 17 april Barnsligt kul med Alice Tegnér – 25 mars Allt har sin tid – 28 april

Pianot i fokus
Unga lovande pianister i åldrarna
12–18 och våra pianostudenter bjuder
på flera pianokonserter i mars.
Unga pianister tar ton – 19 mars
Beethoven i fokus – 20 och 30 mars
forum för scenkonst
Ett nytt sätt att mötas och inspireras:
så kan man beskriva seminarieserien
– forum för scenkonst. Framstående
scenkonstnärer bjuds in till samtal om
det mest aktuella inom teaterkonsten.
23 februari och 16 mars
improvisation och världsmusik
I april improviseras det för fullt både
solo och i duokonstellationer. Du kan
också passa på höra musik från stora
delar av världen.
Urban Spirit – 26 mars t.o.m. 23 april
Close Encounters – 14 april
Världens solo & duo – 16 och 17 april
Barnsligt kul med Alice Tegnér – 25 mars
Allt har sin tid – 28 april

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong><br />

Föreställningar - konserter - forskning - <strong>för</strong>djupning<br />

<strong>våren</strong> 2015<br />

1


<strong>våren</strong>s höjdare<br />

Pianot i fokus<br />

Unga lovande pianister i åldrarna<br />

12–18 <strong>och</strong> våra pianostudenter bjuder<br />

på flera pianokonserter i mars.<br />

Unga pianister tar ton – 19 mars<br />

Beethoven i fokus – 20 <strong>och</strong> 30 mars<br />

forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst<br />

Ett nytt sätt att mötas <strong>och</strong> inspireras:<br />

så kan man beskriva seminarieserien<br />

– forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst. Framstående<br />

<strong>scen</strong>konstnärer bjuds in till samtal om<br />

det mest aktuella inom teaterkonsten.<br />

23 februari <strong>och</strong> 16 mars<br />

improvisation <strong>och</strong> världs<strong>musik</strong><br />

I april improviseras det <strong>för</strong> fullt både<br />

solo <strong>och</strong> i duokonstellationer. Du kan<br />

också passa på höra <strong>musik</strong> från stora<br />

delar av världen.<br />

Urban Spirit – 26 mars t.o.m. 23 april<br />

Close Encounters – 14 april<br />

Världens solo & duo – 16 <strong>och</strong> 17 april<br />

Barnsligt kul med Alice Tegnér – 25 mars<br />

Allt har sin tid – 28 april<br />

2<br />

Omslagsbild: Operastudenterna Emelie Fredriksson<br />

<strong>och</strong> Siri Carbin Åhlund sjunger i vår arior <strong>och</strong><br />

duetter i Andiam! Spelet kan börja! Läs mer på s. 18.


<strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong><br />

Kära gäster – varmt välkomna till <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong>!<br />

Evenemangssäsongen 2014–15 är en provkarta på den mångfald av aktiviteter som<br />

äger rum i vårt härliga hus Artisten. <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong> är stolt över att<br />

presentera studenter inom många konstnärliga områden <strong>och</strong> med många uttryckssätt:<br />

skådespeleri, opera, <strong>musik</strong>al, världs<strong>musik</strong>, improvisation, komposition <strong>och</strong> klassisk<br />

<strong>musik</strong> liksom våra masterstudenters forskningsbaserade konstnärliga arbeten.<br />

Alla dessa studenter står på tröskeln till sitt professionella yrkesliv <strong>och</strong> visar hög<br />

nivå på både konstnärlig <strong>och</strong> intellektuell kapacitet. Evenemangen inkluderar också<br />

möten med våra skickliga lärare <strong>och</strong> doktorander.<br />

Som en konstnärlig institution mitt i Göteborg känner vi ansvar <strong>för</strong> att ytterligare<br />

stärka stadens kulturliv. Genom samarbete med andra kulturinstitutioner <strong>och</strong> genom<br />

att öppna våra dörrar <strong>för</strong> allmänheten får våra studenter <strong>och</strong> medarbetare dessutom<br />

viktig stimulans till sin konstnärliga utveckling.<br />

I gengäld bidrar alla evenemang, projekt <strong>och</strong> andra aktiviteter på <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong><br />

<strong>och</strong> <strong>musik</strong> till att öka kulturutbudet <strong>för</strong> alla som bor i eller besöker Göteborg. Varje år<br />

besöker ca 15 000 personer våra evenemang, vilket vi är mycket glada <strong>och</strong> tacksamma<br />

<strong>för</strong>.<br />

Kära gäster, mycket nöje!<br />

Mist Þorkelsdóttir<br />

Prefekt<br />

3


Januari<br />

Nordisk samklang<br />

Tisdag 27 januari kl 19<br />

Improvisationsstudenterna i årskurs tre får besök av kurskamrater från Oslo <strong>och</strong><br />

Köpenhamn. Under en intensiv vecka utbyter de kunskaper, experimenterar med<br />

varandras <strong>musik</strong> <strong>och</strong> avslutar med en speciell konsert.<br />

Februari<br />

Operastudenterna <strong>och</strong> Mozart<br />

Fredag 6 februari kl 18<br />

Studenter på operautbildningen tar sig an några av Mozarts mästerverk inom operan<br />

med sin lärare, den världsberömda sopranen Barbara Bonney. Underhållande<br />

intriger avlöser varandra i <strong>scen</strong>er ackompanjerade av Lars-Göran Dahl på piano.<br />

4<br />

Merje Kägu går på masterutbildningen i<br />

improvisation. Här <strong>för</strong>trollar hon publiken med<br />

hennes speciella sätt att spela gitarr.


Höjdpunkter från 1900-talet<br />

Fredag 6 februari kl 19.30<br />

Sibelius <strong>och</strong> Sjostakovitj är två av portalfigurerna i 1900-talets <strong>musik</strong>skapande. Här<br />

spelar studenterna tillsammans med två internationellt välkända orkesterprofiler.<br />

Dirigent: Steven Sloane<br />

Solist: Antje Weithaas, violin<br />

University of Gothenburg Symphony Orchestra<br />

Jean Sibelius: Konsert <strong>för</strong> violin <strong>och</strong> orkester<br />

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 8<br />

Estniska fyndigheter<br />

Torsdag 19 februari kl 12.15<br />

Improvisationsstudenter från Estonian Academy of Music and Theatre kommer på<br />

besök <strong>och</strong> ger en lunchkonsert med svängig improvisation. Besöket är ett resultat av<br />

ett tioårigt samarbete skolorna emellan.<br />

Forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst: Att spränga en konstart<br />

Teater, dans, <strong>musik</strong>al, opera eller performance... var går gränserna mellan de<br />

olika uttrycken <strong>och</strong> kan man tala om renodlade konstarter idag Med inbjudna<br />

gäster synar vi trenden <strong>och</strong> spanar kring hur utbildningarna kan möta framtidens<br />

<strong>scen</strong>konst.<br />

Måndag 23 februari kl 18 – Scenkonst i utbildningen<br />

Idag utbildar vi skådespelare, opera- <strong>och</strong> <strong>musik</strong>alartister. Fungerar våra definitioner<br />

som språngbrädor eller hinder<br />

Måndag 16 mars kl 18 – Gränsöverskridande <strong>scen</strong>konst<br />

Inom dagens <strong>scen</strong>konst suddas gränserna ut mellan konstverk <strong>och</strong> publik, verklighet<br />

<strong>och</strong> fiktion, <strong>scen</strong>rum <strong>och</strong> offentligt rum. Hur <strong>för</strong>håller sig utbildningarna till den<br />

snabba utvecklingen<br />

5


Mars<br />

Lindblad Electronic Music Meet<br />

Tisdag 3 mars kl 16<br />

Välkommen till en mötesplats <strong>för</strong> nördar inom elektronisk <strong>musik</strong>! Hit kan du ta med<br />

dig prylar du vill visa men också passa på att prova andras. Flera konserter utlovas<br />

<strong>och</strong> det är ett ypperligt tillfälle att vidga sina ljudvyer.<br />

Jazz <strong>och</strong> folk<strong>musik</strong> i Jonsered<br />

Onsdag 4 mars kl 19<br />

Improvisations- <strong>och</strong> världs<strong>musik</strong>studenterna spelar jazz <strong>och</strong> världs<strong>musik</strong> på<br />

Jonsereds herrgård. Ta chansen att komma <strong>musik</strong>en <strong>och</strong> instrumenten riktigt nära.<br />

Efter konserten får du gärna ta en kopp kaffe med <strong>musik</strong>erna!<br />

Forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst: Att spränga en konstart<br />

Måndag 16 mars kl 18, läs mer på sida 5<br />

Ett segertåg på väg<br />

Dirigent Michel Tabachnik leder University of Gothenburg Symphony Orchestra när<br />

de besöker Stockholm <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången. Med sig har de trumpetaren Filip Draglund,<br />

vinnare i Ljunggrenska tävlingen <strong>för</strong> unga <strong>musik</strong>er 2014 som <strong>för</strong>sta brass<strong>musik</strong>er.<br />

Vara Konserthus, onsdag 18 mars kl 19<br />

Stockholms Konserthus, torsdag 19 mars kl 19<br />

Göteborgs Konserthus, lördag 21 mars kl 15<br />

Dirigent: Michel Tabachnik<br />

Solist: Filip Draglund, trumpet<br />

University of Gothenburg Symphony Orchestra<br />

Karin Rehnqvist: Preludier <strong>för</strong> stor orkester<br />

Alfred Desenclos: Incantation, Thrène et Danse<br />

Igor Stravinskij: Petrusjka (version från 1911)<br />

6


Mikael Klaening <strong>och</strong> University of Gothenburg<br />

Symphony Orchestra kommer i vår att turnera<br />

runt om i landet men också gästspela på Tivoli,<br />

Köpenhamn.<br />

7


Pianoläraren Bernt Wilhelmsson visar Charlotta<br />

Erlandsdotter hur det kan låta. I mars kan du höra<br />

våra pianostudenter fram<strong>för</strong>a verk av Ludwig van<br />

8Beethoven. Läs mer på s. 9.


Unga pianister tar ton<br />

Torsdag 19 mars kl 18<br />

Unga lovande pianister i åldrarna 12–18 år spelar klassiska verk av bl a Johann<br />

Sebastian Bach, Béla Bartók, Frédéric Chopin <strong>och</strong> Claude Debussy. Nuvarande<br />

pianostudenten Emma Johansson är kvällens gästartist.<br />

Musikaliska äventyr<br />

Torsdag 19 mars kl 19<br />

Blivande <strong>musik</strong>lärare undersöker olika <strong>musik</strong>aliska uttryck. Med hjälp av nyskapande<br />

kostymer, ljus <strong>och</strong> performances bjuder de på överraskande <strong>musik</strong>aliska upptäckter.<br />

Beethoven i fokus<br />

Fredag 20 mars kl 17 <strong>och</strong> måndag 30 mars kl 19<br />

Pianostudenter väljer bland Ludwig van Beethovens många mästerverk. Under två<br />

tillfällen har du möjlighet att höra dem ta sig an några utmanande pianosonater.<br />

Båda konserterna gästas av en ung lovande pianist från Unga pianister tar ton.<br />

Sång i det lilla formatet<br />

Tisdag 24 mars kl 18<br />

Andraårsstudenterna i opera presenterar finstämda <strong>och</strong> underhållande romanser<br />

tillsammans med pianisten Magnus Ricklund.<br />

Barnsligt kul med Alice Tegnér<br />

Onsdag 25 mars kl 17 <strong>och</strong> 19<br />

Varje termin tolkar improvisationsstudenterna kända <strong>och</strong> betydande <strong>musik</strong>skapare.<br />

Denna gång har turen kommit till Alice Tegnér, en av våra mest folkkära tonsättare.<br />

Urban Spirit I<br />

Torsdag 26 mars kl 19, Betlehemskyrkan, även 9, 16 <strong>och</strong> 23 april kl 19<br />

Konsertserien Urban Spirit fokuserar på mötet mellan det <strong>musik</strong>aliska uttrycket<br />

<strong>och</strong> kyrkorummets speciella akustik <strong>och</strong> karaktär. Studenter från världs<strong>musik</strong>- <strong>och</strong><br />

improvisationsutbildningarna bjuder in till fyra skilda upplevelser.<br />

9


Disputation: Marie-Louise Hansson Stenhammar<br />

Fredag 27 mars kl 10<br />

I sin avhandling ”En avestetiserad skol- <strong>och</strong> lärandekultur – En studie om<br />

lärprocessers estetiska dimensioner” har Marie-Louise Hansson Stenhammar tittat<br />

på hur lärprocesser kan särskiljas som estetiska eller inte, samt hur sambandet ser<br />

ut mellan olika skolämnen <strong>och</strong> lärprocessers innehåll.<br />

slagverk i nytt ljus<br />

Fredag 27 mars kl 17<br />

Upplev slagverk som aldrig <strong>för</strong>r! Studenterna <strong>och</strong> läraren Daniel Berg spelar<br />

klassiker men också överraskande verk ackompanjerade av en häftig ljusshow.<br />

Beethoven i fokus<br />

Måndag 30 mars kl 19, läs mer under punkten Beethoven i fokus på sida 9<br />

April<br />

Nyskrivet med Bohuslän Big Band<br />

Onsdag 1 april kl 20<br />

Improvisationsstudenterna avslutar sina studier i komposition med att låta ett av<br />

Sveriges bästa storband spela deras nya stycken – här ställs kunskaperna på prov.<br />

Treatise<br />

Onsdag 8 april kl 19<br />

Cornelius Cardews verk från 1965 är ett ca 200 sidor långt abstrakt grafiskt partitur<br />

där tonsättaren lämnar över tolkningen till <strong>musik</strong>erna. Kvällen blir en blandning<br />

av <strong>musik</strong> <strong>och</strong> presentation av stycket, dess upphovsman <strong>och</strong> innebörd samt en<br />

diskussion om tolkningen <strong>och</strong> improvisation. Presentation sker på engelska.<br />

Marina Cyrino, flöjt<br />

Per Anders Nilsson, elektronik<br />

Ming Tsao, moderator<br />

Masterstudenter från improvisations- <strong>och</strong> kompositionsutbildningarna<br />

10


Erica Haylett på indivuduella <strong>musik</strong>erprogrammet<br />

skapar dansant <strong>och</strong> svängig <strong>musik</strong> i genren<br />

Traphall. En form av karibisk <strong>musik</strong> inspirerad av<br />

elektro <strong>och</strong> hip hop.<br />

11


Kalendarium <strong>våren</strong> 2015<br />

Januari<br />

Nordisk samklang<br />

Tisdag 27 januari kl 19<br />

Februari<br />

operastudenterna <strong>och</strong> mozart<br />

Fredag 6 februari kl 18<br />

höjdpunkter från 1900-talet<br />

Fredag 6 februari kl 19.30<br />

estniska fyndigheter<br />

Torsdag 19 februari kl 12.15<br />

Forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst: Att spränga en konstart<br />

Måndag 23 februari kl 18<br />

Mars<br />

Lindblad Electronic Music Meet<br />

Tisdag 3 mars kl 16<br />

Jazz <strong>och</strong> folk<strong>musik</strong> i Jonsered<br />

Onsdag 4 mars kl 19<br />

Forum <strong>för</strong> <strong>scen</strong>konst: Att spränga en konstart<br />

Måndag 16 mars kl 18<br />

ett segertåg på väg<br />

Onsdag 18 mars kl 19, Vara Konserthus<br />

Torsdag 19 mars kl 19, Stockholms Konserthus<br />

Lördag 21 mars kl 15, Göteborgs Konserthus<br />

unga pianister tar ton<br />

Torsdag 19 mars kl 18<br />

Musikaliska äventyr<br />

Torsdag 19 mars kl 19<br />

beethoven i fokus<br />

Fredag 20 mars kl 17<br />

sång i det lilla formatet<br />

Tisdag 24 mars kl 18<br />

barnsligt kul med alice tegnér<br />

Onsdag 25 mars kl 17 <strong>och</strong> 19<br />

urban spirit I<br />

Torsdag 26 mars kl 19<br />

Disputation: Marie-Louise Hansson Stenhammar<br />

Fredag 27 mars kl 10<br />

slagverk i nytt ljus<br />

Fredag 27 mars kl 17<br />

beethoven i fokus<br />

Måndag 30 mars kl 19<br />

april<br />

nyskrivet med bohuslän big band<br />

Onsdag 1 april kl 20<br />

Treatise<br />

Onsdag 8 april kl 19<br />

Urban Spirit II<br />

Torsdag 9 april kl 19<br />

blåsare i mästarklass<br />

Fredag 10 april kl 12.15<br />

12


close encounters<br />

Måndag 13 april kl 19<br />

lindblad showcase<br />

Tisdag 14 april kl 19<br />

SEb vårkonsert<br />

Onsdag 15 april kl 18<br />

undersökande <strong>scen</strong>konst<br />

Onsdag 15 april kl 19<br />

världens solo & duo<br />

Torsdag 16 <strong>och</strong> fredag 17 april kl 12.15<br />

Urban Spirit III<br />

Torsdag 16 april<br />

undersökande <strong>scen</strong>konst<br />

Onsdag 22 april kl 19<br />

visslingar <strong>och</strong> rop med kammarkören<br />

Torsdag 23 april kl 19<br />

Urban Spirit IV<br />

Torsdag 23 april kl 19<br />

Nytänd pianostjärna <strong>och</strong> tyska tungviktare<br />

Fredag 24 april kl 19<br />

komik i kammarformat<br />

Tisdag 28 april kl 17<br />

Onsdag 29 april kl 12.15 <strong>och</strong> 19<br />

allt har sin tid<br />

Tisdag 28 april kl 19<br />

Premiär: mordet på marat<br />

Torsdag 30 april kl 19, spelas t.o.m. 16 maj<br />

maj<br />

solitudo<br />

Måndag 4 maj kl 18<br />

promenad <strong>och</strong> kammar<strong>musik</strong><br />

Söndag 10 maj kl 14<br />

åtta personliga <strong>scen</strong>berättelser<br />

Måndag 11 maj kl 19<br />

Tisdag 12 maj kl 12.15 <strong>och</strong> 19<br />

Andiam! Spelet kan börja!<br />

Onsdag 13 maj kl 12.15<br />

eternity of a moment<br />

Onsdag 13 maj kl 19.15<br />

The Music College<br />

Onsdag 20 maj kl 19<br />

kammar<strong>musik</strong> på museet<br />

Fredag 22 maj kl 12.15<br />

ett hus fullt av upplevelser<br />

Fredag 22 till söndag 24 maj<br />

Fredag 29 till söndag 31 maj<br />

världens vårkonsert<br />

Tisdag 26 maj kl 19<br />

Brass <strong>och</strong> slagverk<br />

Fredag 29 maj kl 12.15<br />

juni<br />

fantastisk final<br />

Torsdag 4 juni kl 19<br />

Använd QR-koden <strong>för</strong> att ta dig direkt<br />

till vårt kalendarium.<br />

13


Urban spirit II<br />

Torsdag 9 april kl 19 i Betlehemskyrkan, läs mer om Urban Spirit på sida 9<br />

Blåsare i mästarklass<br />

Fredag 10 april kl 12.15<br />

Studenter i träblås, brass <strong>och</strong> slagverk från orkestermasterutbildningen spelar under<br />

ledning av Ingemar Roos, själv trombonist <strong>och</strong> världskänd pedagog. Repertoaren<br />

hämtas från olika länder <strong>och</strong> epoker – alla lika viktiga delar av utbildningen <strong>och</strong><br />

traditionen <strong>för</strong> dessa studenter.<br />

Close encounters<br />

Måndag 13 april kl 19<br />

Improvisationsstudenterna i årskurs ett ger en duokonsert där de själva väljer varsin<br />

partner: <strong>musik</strong>er eller sångare, poeter eller cirkusartister… bäddat <strong>för</strong> o<strong>för</strong>utsedda<br />

<strong>musik</strong>aliska upplevelser <strong>och</strong> intryck!<br />

Lindblad Showcase<br />

Tisdag 14 april kl 19<br />

Ny <strong>musik</strong> från Lindbladstudion – skolans kreativa centrum <strong>för</strong> elektroniskt<br />

<strong>musik</strong>skapande. Studenter, lärare <strong>och</strong> forskare medverkar.<br />

SEb vårkonsert<br />

Onsdag 15 april kl 18, OBS! Helabonnerad av SEB<br />

Banken SEB sponsrar <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong> med stipendiemedel <strong>och</strong><br />

abonnerar en vårkonsert <strong>för</strong> sina kunder. Konstnärlig ledare är professor Jan Yngwe.<br />

Undersökande <strong>scen</strong>konst<br />

Onsdag 15 april kl 19 – Teater <strong>och</strong> <strong>för</strong>djupat skådespeleri<br />

Onsdag 22 april kl 19 – Contemporary Performative Arts<br />

Masterstudenterna i skådespeleri <strong>och</strong> Contemporary Performative Arts presenterar<br />

<strong>och</strong> samtalar kring sina pågående utforskande processer.<br />

14


I höstas var Caisa-Stina Forssberg med i ljudinstallationsoperan<br />

Prosperos slott på Röda Sten<br />

Konsthall. Hon går masterutbildningen i teater <strong>och</strong><br />

15 april presenterar studenterna sina utforskande 15<br />

arbeten. Se Undersökande <strong>scen</strong>konst s. 14.


Världens solo & duo<br />

Torsdag 16 <strong>och</strong> fredag 17 april kl 12.15<br />

Världs<strong>musik</strong>studenter presenterar i klingande form sitt arbete med att spela<br />

ensamma <strong>och</strong> två <strong>och</strong> två – plats <strong>för</strong> tätt samspel <strong>och</strong> uppsluppna utflykter.<br />

Urban spirit III<br />

Torsdag 16 april kl 19 i Betlehemskyrkan, läs mer om Urban Spirit på sida 9<br />

Undersökande <strong>scen</strong>konst<br />

Onsdag 22 april kl 19, läs mer på sida 14<br />

Visslingar <strong>och</strong> rop med Kammarkören<br />

Torsdag 23 april kl 19<br />

För<strong>för</strong>ande <strong>och</strong> <strong>för</strong>tjusande tillsammans med skolans kammarkör. Denna gång<br />

hämtar den sin repertoar från bl a bulgarisk damkör <strong>och</strong> georgisk manskör.<br />

16<br />

Kammarkören med dirigent Jan Yngwe är ett<br />

levande instrument i ständig <strong>för</strong>ändring. Körens<br />

repertoar är ofta väldigt varierad med gammal <strong>och</strong><br />

ny <strong>musik</strong>.


Urban spirit IV<br />

Torsdag 23 april kl 19 i Betlehemskyrkan, läs mer om Urban Spirit på sida 9<br />

Nytänd pianostjärna <strong>och</strong> tyska tungviktare<br />

Fredag 24 april kl 19<br />

Pianisten David Huang vann 2014 års Solistpristävling <strong>och</strong> är nu Sveriges Radio<br />

P2:s artist in residence. Här spelar han Saint-Saëns populära pianokonsert nr 2.<br />

Olaf Henzold har under mer än tio år varit gästdirigent på GöteborgsOperan där han<br />

bl a lett Wagner- <strong>och</strong> Straussoperor. Han har gästat orkestern flera gånger tidigare.<br />

Dirigent: Olaf Henzold<br />

Solist: David Huang, piano<br />

University of Gothenburg Symphony Orchestra<br />

Richard Wagner: Uvertyr till Den flygande Holländaren<br />

Camille Saint-Saëns: Pianokonsert nr 2 g-moll<br />

Paul Hindemith: Mathis der Maler<br />

Komik i kammarformat<br />

Tisdag 28 april kl 17, onsdag 29 april kl 12.15 <strong>och</strong> 19<br />

Operastudenterna bjuder på komiska kammaroperor av de amerikanska tonsättarna<br />

John Duke, Gian Carlo Menotti <strong>och</strong> Ned Rorem. Studenter från den klassiska<br />

<strong>musik</strong>erutbildningen medverkar också liksom Lars-Göran Dahl, piano.<br />

Regi: Mattias Palm<br />

Allt har sin tid<br />

Tisdag 28 april kl 19, Betlehemskyrkan<br />

Musik från olika delar av världen knyter samman tid, rum <strong>och</strong> människa. Studenter<br />

från fyra utbildningar samarbetar i den här konserten: kyrko<strong>musik</strong>, improvisation,<br />

världs<strong>musik</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong>lärare.<br />

17


Premiär: Mordet på marat<br />

Torsdag 30 april kl 19<br />

Skådespelarkandidaterna avslutar sin utbildning med pjäsen Mordet på Marat i regi<br />

av Richard Turpin. Tillsammans med studenterna gör han en nytolkning av Peter<br />

Weiss moderna klassiker.<br />

Regi: Richard Turpin<br />

Scenografi: Linn Henriksson-Strååt<br />

Spelas även: 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5<br />

maj<br />

solitudo<br />

Måndag 4 maj kl 18<br />

Som del i sin examen ger improvisationsstudenterna i årskurs tre en helkväll med<br />

solokonserter. Här får vi höra varje students unika ton <strong>och</strong> du är välkommen att<br />

lyssna till efterföljande samtal med studenterna.<br />

Promenad <strong>och</strong> kammar<strong>musik</strong><br />

Söndag 10 maj kl 14, Jonsereds herrgård<br />

Upplev Jonsereds vackra omgivningen med en guidad vandring <strong>och</strong> ta sedan en kaffe<br />

i herrgårdens salong <strong>för</strong> att till slut lyssna på kammar<strong>musik</strong> med masterstudenter.<br />

Åtta personliga <strong>scen</strong>berättelser<br />

Måndag 11 maj kl 19, tisdag 12 maj kl 12.15 <strong>och</strong> 19<br />

Musikalutbildningens tvåor presenterar varsin <strong>scen</strong>berättelse som de själva skapat.<br />

I fokus står deras egen nyfikenhet på <strong>scen</strong>iskt gestaltningsarbete.<br />

Andiam! Spelet kan börja!<br />

Onsdag 13 maj kl 12.15<br />

Efter tre års studier har det blivit examensdags <strong>för</strong> operastudenterna. Innan de ger<br />

sig ut i yrkeslivet sjunger de en avslutningskonsert med arior <strong>och</strong> duetter ur Carmen,<br />

Adriana Lecouvreur <strong>och</strong> Madama Butterfly.<br />

18


Thor Ahlgren på världs<strong>musik</strong>utbildningen har<br />

bouzouki som huvudinstrument. På bl a Världens<br />

vårkonsert den 26 maj kan du höra <strong>musik</strong> från<br />

stora delar av världen. Läs mer på s. 21.<br />

19


Eternity of a moment<br />

Onsdag 13 maj kl 19.15<br />

Nordiska masterstudenter i improvisation fram<strong>för</strong> egen <strong>musik</strong>. I fältet mellan den<br />

skapande <strong>musik</strong>ern <strong>och</strong> den kreativa komponisten sker en spännande utveckling<br />

över hela världen. På denna utbildning <strong>för</strong>enas nytänkande studenter från hela<br />

Europa med starka pedagogiska krafter från Göteborg, Oslo <strong>och</strong> Köpenhamn.<br />

The Music College<br />

Onsdag 20 maj kl 19<br />

För femte året i rad bjuder The Music College på konsert i Artisten. Olika <strong>musik</strong>stilar<br />

blandas <strong>och</strong> eleverna spelar egna men också andras låtar. The Music College är ett<br />

samarbete mellan Folkhögskolan i Angered <strong>och</strong> <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong>.<br />

Kammar<strong>musik</strong> på museet<br />

Fredag 22 maj kl 12.15 Röhsska museet<br />

Kammar<strong>musik</strong> med masterstudenterna i orkesterspel.<br />

Ett hus fullt av upplevelser – Avslutningskonserter<br />

Fredag 22 till söndag 24 samt fredag 29 till söndag 31 maj<br />

Välkommen till Artisten <strong>för</strong> upplevelser i massor när <strong>musik</strong>erstudenterna avslutar<br />

sina studier med en sista konsert.<br />

Förutom konserter <strong>och</strong> <strong>för</strong>eställningar i detta program ges ofta gratis lunchevenemang<br />

vardagar kl 12.15. Dessa publiceras i kalendariet på hemsidan <strong>och</strong> i evenemangsbrevet.<br />

Läs mer om alla våra evenemang på hemsidan: www.hsm.gu.se<br />

Mer information om öppna evenemang på Göteborgs universitet finns på www.gu.se/open –<br />

här finns information om alla typer av evenemang, exempelvis utställningar, konserter, <strong>för</strong>edrag<br />

<strong>och</strong> debatter som är öppna <strong>för</strong> allmänheten.<br />

20


Världens vårkonsert<br />

Tisdag 26 maj kl 19<br />

Världs<strong>musik</strong>studenterna knyter ihop det <strong>musik</strong>aliska året med <strong>musik</strong> från stora delar<br />

av världen. I ensemblerna möts studenter med skilda <strong>musik</strong>aliska erfarenheter <strong>och</strong><br />

tillsammans ger de sig ut på <strong>musik</strong>aliska upptäcktsresor.<br />

Brass <strong>och</strong> slagverk<br />

Fredag 29 maj kl 12.15<br />

Brass- <strong>och</strong> slagverksstudenterna spelar bl a Engelbert Humperdincks Abendsegend<br />

tillsammans med läraren <strong>och</strong> trumpetaren Per Ivarsson.<br />

Juni<br />

Fantastisk final<br />

Torsdag 4 juni kl 19<br />

En händelserik vår med konserter runt om i landet avslutar University of Gothenburg<br />

Symphony Orchestra på hemmaplan i Göteborg men också på Tivoli, Köpenhamn.<br />

Kvällens solister är båda välkända <strong>musik</strong>er i Göteborg <strong>och</strong> även lärare på<br />

orkestermasterutbildningen.<br />

Dirigent: Henrik Schaefer<br />

Solister: Johanna Persson, viola <strong>och</strong> Øyvor Volle, violin<br />

University of Gothenburg Symphony Orchestra<br />

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite nr 1<br />

WA Mozart: Sinfonia concertante Ess-dur<br />

Hector Berlioz: Symphonie fantastique<br />

Vår orkester är inbjuden att spela på anrika Tivoli, Köpenhamn <strong>och</strong> turnéer är en<br />

viktig del av våra internationella ambitioner. Genom att köpa biljett till ett <strong>för</strong>höjt<br />

pris på 250 kr är du med <strong>och</strong> möjliggör gästspelet. Vi hoppas att du vill stödja våra<br />

studenter.<br />

Med reservation <strong>för</strong> ändringar!<br />

Var med <strong>och</strong> stöd vår<br />

orkesterturné!<br />

21


TACK!<br />

<strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong>, Göteborgs universitet tackar följande privatpersoner,<br />

organisationer <strong>och</strong> <strong>för</strong>etag <strong>för</strong> värdefullt stöd:<br />

• Adlerbertska stiftelserna<br />

• Anders Sandrews stiftelse<br />

• Carl Larssons stipendiefond<br />

• Den norske foreningen Dovre<br />

• Familjen Gustav Tobisons stipendiestiftelse<br />

• Fonden <strong>för</strong> <strong>musik</strong>utbildning i Göteborg<br />

• Frimurare-barnhusdirektionen i Göteborg<br />

• Ingeborg <strong>och</strong> Roy Staremarks fond<br />

• Knut <strong>och</strong> Alice Wallenbergs stiftelse<br />

• Kungliga Musikaliska Akademien<br />

• Lasse Lönndahls stipendiefond <strong>för</strong> <strong>musik</strong>dramatiska<br />

studenter<br />

• Makarna Voldrichs stiftelse <strong>för</strong> stråkutbildning<br />

i Göteborg<br />

• Neuberghs stipendiefond <strong>för</strong> konstnärlig<br />

utbildning<br />

• SEB Kapital<strong>för</strong>valtning<br />

• Stellan, Sten <strong>och</strong> Märta Hähnels minnesfond<br />

• Sten A Olssons stiftelse <strong>för</strong> forskning <strong>och</strong><br />

kultur<br />

• Stiftelse till Robert Möllers minne <strong>för</strong> högre<br />

studier i violinspel<br />

• Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond <strong>för</strong> vetenskapliga<br />

m fl ändamål<br />

• Stiftelsen Ebba <strong>och</strong> Gustaf Ljunggrens<br />

minnesfond<br />

• Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk,<br />

donationsfond<br />

• Stiftelsen Hans J Krals minne<br />

• Stiftelsen Holger Gustavssons donationsfond<br />

• Stiftelsen Lars <strong>och</strong> Yvonne Gurmunds stipendiefond<br />

• Theodor <strong>och</strong> Hanne Mannheimers stiftelser<br />

• Vänersborgs söners gille<br />

• Willinska stiftelsen<br />

22


Information<br />

Uppdaterad information finns i kalendariet på vår hemsida: www.hsm.gu.se<br />

Prenumerera på vår evenemangskalender via formulär på hemsidan eller via e-postmeddelande till<br />

producent@hsm.gu.se<br />

Biljetter<br />

Pris: 40 kr<br />

Förhöjda biljettpriser: 100 kr (ordinarie), 60 kr (pensionär/studerande), 250 kr till konserten Fantastisk final<br />

Fri entré: <strong>för</strong> barn under 12 år<br />

OBS! Hos oss kan du endast betala med kort<br />

Du kan boka <strong>och</strong> hämta dina biljetter i <strong>för</strong>väg. Serviceexpeditionen är öppen vardagar kl 12–15 från 12 januari.<br />

Du kan också hämta biljetterna i biljettkassan som ligger intill stora entrén från en timme <strong>för</strong>e varje evenemang.<br />

Bokade biljetter ska hämtas senast en halvtimme innan evenemanget börjar. Efter det återgår de till <strong>för</strong>säljning.<br />

Bokning via hemsidan: Gå in på www.hsm.gu.se, sök evenemanget du är intresserad av i kalendariet <strong>och</strong> fyll<br />

i bokningsformuläret.<br />

Bokning via telefon: Från 12 januari kan du ringa tel 031-786 4001 <strong>och</strong> boka biljetter vardagar kl 13–14.<br />

Café Artisten<br />

Kaféet är öppet vardagar fram till evenemangen börjar. Information om servering i pausen finns under respektive<br />

programpunkt i vårt kalendarium på www.hsm.gu.se.<br />

Mer praktisk information hittar du på www.hsm.gu.se/aktuellt/evenemang.<br />

GÖTEBORGS UNIVERSITET, <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong><br />

Besöksadress: Fågelsången 1, vid Näckrosdammen<br />

Postadress: Box 210, 405 30 Göteborg<br />

Hemsida: www.hsm.gu.se<br />

E-post: information@hsm.gu.se<br />

Foto: Ronjoy Gogoi (s.16), Stig-Magnus Thorsén (s. 8), Johan Wingborg (s. 1, 4, 7, 11, 15, 18)<br />

Redaktör: Dinko Bajramovic<br />

Tryckeri: Litorapid Media AB, Göteborg 2015<br />

rg 2014<br />

Miljömärkt Trycksak 341 834<br />

23


Humanisten<br />

Olof Wijksgatan<br />

Entré<br />

Artisten<br />

Fågelsången<br />

Konstmuseet<br />

Södra vägen<br />

<strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong> finns i huset Artisten i centrala Göteborg <strong>och</strong> ingår i<br />

den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. <strong>Högskolan</strong>s rika offentliga program<br />

sätter studenten i centrum <strong>och</strong> speglar utbildningarna i huset vid närmare 200 evenemang<br />

varje år i allt från soloframträdanden till fullskaliga <strong>scen</strong>iska produktioner. Omfattande samarbete<br />

mellan nivåer <strong>och</strong> genrer ger <strong>Högskolan</strong> <strong>för</strong> <strong>scen</strong> <strong>och</strong> <strong>musik</strong> unika möjligheter till<br />

bredd <strong>och</strong> djup. Det märks i säsongsprogrammet du nu håller i handen.<br />

24<br />

Johannebergsgatan<br />

Södra vägen<br />

Stadsteatern<br />

Götaplatsen<br />

Avenyn<br />

Konserthuset<br />

VÄLKOMMEN! www.hsm.gu.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!