Views
3 years ago

Utbildningskatalog

4

4 Utbildningskatalog 2014/2015 Välkommen till Stockholms universitet IDAG ÄR JAG rektor för Stockholms universitet, där jag 1981 började mina studier inom humaniora. Från början hade jag ingen aning om vad jag ville göra efteråt, så jag prövade mig fram. Det breda utbudet av utbildningar som erbjuds här passade mig därför perfekt. Grundexamen tog jag på annat håll, men när jag sedan ville fortsätta att forska valde jag Stockholms universitet igen. Det som avgjorde valet var öppenheten – samarbetena över ämnesgränser, utblickarna mot samhället utanför. Stockholms universitet är ett huvudstadsuniversitet med allt vad det innebär – med nära tillgång till beslutsfattare, till myndigheter, museer, arkiv och olika organisationer. Det ger också bra möjligheter till arbetslivsanknytning. Vi erbjuder yrkesutbildningar, programstudier och fristående kurser inom naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Utbildning och forskning hos oss ger resultat, både för den enskilda studenten och för samhället i stort. Astrid Söderbergh Widding Rektor vid Stockholms universitet

Utbildningskatalog 2014/2015 5 Universitetsstudier – en investering för livet ÄR UNIVERSITETSSTUDIER NÅGOT för dig Är Stockholms universitet något för dig Ingen annan än du själv kan svara på frågan, men vi tycker förstås att både akademiska studier i allmänhet och Stockholms universitet i synnerhet är kloka val i livet. En examen från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Utbildning blir allt viktigare i dagens arbetsliv, och statistiken visar att personer med akademisk examen har högre lön än personer med lägre utbildningsnivå. För att få en yrkesexamen, till exempel en jurist- eller psykologexamen, måste du läsa just det specifika programmet. Men inom många ämnesområden har du stora möjligheter att själv bygga din egen examen. Du växer som människa. Här finns också stora möjligheter att genomföra en del av utbildningen utomlands, en värdefull erfarenhet som du har nytta av resten av livet. Det är några anledningar att välja Stockholms universitet, men säkert har du många egna frågor. Du är varmt välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare, som är experter på att bolla tankar och idéer kring utbildningsval. Kontaktuppgifter till studievägledare hittar du på su.se/studievagledning. Du som funderar på att börja studera hittar också matnyttig information på su.se/studera. För inspiration och inblick i studentlivet, läs su.se/vagledarbloggen. Ett stort utbildningsutbud Du kan välja mellan 180 utbildningsprogram och 1500 fristående kurser. Stockholms universitet är Sveriges största lärosäte och en utbildning härifrån värderas högt av arbetsgivare. Eftersom vi befinner oss i huvudstaden har du goda chanser att knyta kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. Om du väljer att studera här blir våra forskare dina lärare. Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Forskarna deltar aktivt i samhällsutvecklingen, bland annat genom att medverka i media, delta i statliga utredningar och lämna remisssvar när nya lagar ska stiftas. Ett antal av våra forskare ingår som experter i nobelkommittéer och internationella expertorgan. Det är inte bara i arbetslivet du har nytta av en universitetsexamen. När du studerar vid universitetet tränar du dig i kritiskt tänkande och i att analysera samhället och din närmiljö.

 • Page 1 and 2: Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & ku
 • Page 3: Utbildningskatalog 2014/2015 3 Inne
 • Page 7 and 8: Utbildningskatalog 2014/2015 7 Kajs
 • Page 9 and 10: Utbildningskatalog 2014/2015 9
 • Page 11 and 12: Utbildningskatalog 2014/2015 11 SOM
 • Page 13 and 14: Utbildningskatalog 2014/2015 13 Stu
 • Page 15 and 16: Utbildningskatalog 2014/2015 15 FÖ
 • Page 17 and 18: Utbildningskatalog 2014/2015 17 FÖ
 • Page 19 and 20: Utbildningskatalog 2014/2015 19 Sö
 • Page 21 and 22: Utbildningskatalog 2014/2015 21 Ant
 • Page 23 and 24: Utbildningskatalog 2014/2015 23 Har
 • Page 25 and 26: Utbildningskatalog 2014/2015 25 Hö
 • Page 27 and 28: Utbildningskatalog 2014/2015 27 Sis
 • Page 29 and 30: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 31 and 32: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 33 and 34: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 35 and 36: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 37 and 38: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 39 and 40: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 41 and 42: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 43 and 44: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 45 and 46: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 47 and 48: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 49 and 50: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 51 and 52: Utbildningskatalog 2014/2015 Humani
 • Page 53 and 54: Utbildningskatalog 2014/2015 Juridi
 • Page 55 and 56:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Lärar

 • Page 57 and 58:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Lärar

 • Page 59 and 60:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Lärar

 • Page 61 and 62:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 63 and 64:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 65 and 66:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 67 and 68:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 69 and 70:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 71 and 72:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 73 and 74:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 75 and 76:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 77 and 78:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 79 and 80:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 81 and 82:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 83 and 84:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 85 and 86:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 87 and 88:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 89 and 90:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 91 and 92:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 93 and 94:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 95 and 96:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 97 and 98:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 99 and 100:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 101 and 102:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 103 and 104:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Naturv

 • Page 105 and 106:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 107 and 108:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 109 and 110:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 111 and 112:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 113 and 114:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 115 and 116:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 117 and 118:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 119 and 120:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 121 and 122:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 123 and 124:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 125 and 126:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 127 and 128:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 129 and 130:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 131 and 132:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 133 and 134:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 135 and 136:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 137 and 138:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 139 and 140:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 141 and 142:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 143 and 144:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 145 and 146:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Samhä

 • Page 147 and 148:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 149 and 150:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 151 and 152:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 153 and 154:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 155 and 156:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 157 and 158:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 159 and 160:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 161 and 162:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 163 and 164:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 165 and 166:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 167 and 168:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 169 and 170:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 171 and 172:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 173 and 174:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Språk

 • Page 175 and 176:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Sommar

 • Page 177 and 178:

  Utbildningskatalog 2014/2015 Sommar

 • Page 179 and 180:

  Utbildningskatalog 2014/2015 179 Hu

 • Page 181 and 182:

  Utbildningskatalog 2014/2015 181 St

 • Page 183 and 184:

  Utbildningskatalog 2014/2015 183 ST

 • Page 185 and 186:

  Utbildningskatalog 2014/2015 185 So

 • Page 187 and 188:

  Utbildningskatalog 2014/2015 187 Ku

 • Page 189 and 190:

  Utbildningskatalog 2014/2015 189 Ge

 • Page 191 and 192:

  Utbildningskatalog 2014/2015 191 Mo

 • Page 193 and 194:

  Utbildningskatalog 2014/2015 193 Ti

 • Page 195 and 196:

  Huvudstaden och universitetet har a

Utbildningskatalog - Högskolan i Gävle
Utbildningskatalog 2009-2010 - InfoMentor
Utbildningskatalogen 2013 - Sabo
Utbildningskatalog - Högskolan i Gävle
UTBILDNINGSKATALOG 2013 SVENSKA BLå STJÄRNAN
Ladda ner Utbildningskatalogen för vt2013 - Högskolan Dalarna
Ladda ner utbildningskatalog (2012-13) i pdf - Marina läroverket
Utbildningskatalog 2009/2010 program och kurser - Högskolan i Gävle
Utbildningskatalog - Oskarshamn
Utbildningskatalog 2012 - Polisförbundet
Utbildningskatalog Hösten 2011 Sektionen för Cancerrehabilitering ...
Utbildningskatalog 2012/13 - Umeå universitet
Ladda hem vår utbildningskatalog! (PDF) - Almåsgymnasiet
Utbildningskatalog 2013/14 - Emmaboda kommun
Utbildningskatalog Uppsala 2013 - Blå Assistans
Utbildningskatalog 2013-2014.pdf - Konstfack
Mellannorrlands hospice ger ut ny utbildningskatalog för kurser 2011
Ladda ner utbildningskatalogen - Högskolan i Jönköping