Views
2 years ago

SLIF SUPPLY CHAIN Outlook

Katarina var en mycket uppskattad talare på Supply Chain Outlook 2014 och presenterade hur våra hjärnor fungerar på jobbet och om hur vi bättre kan förstå våra beslutsfattande hjärnor. Hon är medicine doktor och driver det egna konsultföretaget Brainbow Labs. När Katarina disputerade 2011 inom kognitiv neurovetenskap handlade hennes avhandling om hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut.

SLIF SUPPLY CHAIN Outlook

SUPPLY SILF CHAIN Outlook NR 6 2014 • 95 KR FRÅN INKÖP+LOGISTIK TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Director Clas Ohlson TEMA • SUPPLY CHAIN EXCELLENCE • Vinnaren av Supply Chain Professional of the Year 2014 • Supply Chain Outlook 2014 på Grand Hôtel • NYHETER • Leading Brands in Supply Chain TRENDER • Outsourcing av operativa inköpsfunktioner • OUTLOOK • Sveriges Redareförening om den fartygsburna exportnäringen • DEN OFFENTLIGA AFFÄREN/LAGRUMMET • Bokslut 2014 med offentliga ögon • Kvalificeringsregler i LOU och LUF

SUPPLY CHAIN OUTLOOK 2012 - Silf competence AB
silf.se
supply chain outlook 2011 stora inköpardagen - Silf competence AB
silf.se