Prata bort mansvåld - Ungdomsstyrelsen

ungdomsstyrelsen.se

Prata bort mansvåld - Ungdomsstyrelsen

Innehåll

7 Sammanfattning

9 Kapitel 1 • Inledning

9 Ungas utsatthet för mäns våld

11 Våld, genus och prevention

13 Rapportens syfte, metod och innehåll

15 Kapitel 2 • Konkret arbete med våldsprevention

15 Olika sätt att närma sig våld

17 Perspektiv på genus och normkritik

21 Sammanfattande bild av våld, genus och normkritik

22 Metoder – Hur ”göra” våldspreventivt arbete

29 Kapitel 3 • Erfarenheter av våldsprevention

29 Hur närma sig våld

30 Praktiska verktyg som kommer våldet närmare

31 Hinder, möjligheter och framtidsvisioner

32 Framgångsfaktorer

35 Kapitel 4 • Våldsprevention i Sverige idag

36 Metoder och arbetssätt

37 Enkönade eller könsblandade grupper

39 Uttalat eller outtalat fokus på våld

39 Individ- eller strukturfokus

40 Ekonomiska förutsättningar

40 Utvärdering kontra evidens

43 Kapitel 5 • Slutsatser och förslag till utveckling

45 Hur kan vi nå målet icke-våld och en jämställd vardag

46 Förslag till utveckling

50 Bilagor

51 Bilaga 1 Beskrivning av urvalsprocessen vid kartläggningen

52 Bilaga 2 Kontaktade organisationer

53 Bilaga 3 E-postenkät till organisationer

55 Referenser

58 Noter

4

More magazines by this user
Similar magazines