External release_Walki acquires Meuwissen_sv

walki.com

External release_Walki acquires Meuwissen_sv

3 oktober 2011

Walki Group köper Meuwissen och stärker sin ledande

position inom multilaminat

Walki Group, branschledande producent av tekniska laminat och förpackningsmaterial med

skyddsfunktioner, har förvärvat Meuwissen Industrie B.V., tillverkare av flexibla

förpackningsmaterial, och Meuwissen Bouwprodukten B.V., specialistleverantör av

byggnads- och konstruktionsmaterial. De förvärvade företagen finns i Nederländerna och har

totalt 65 anställda och en nettoomsättning på 21 miljoner euro 2010.

– Förvärvet av Meuwissen är ett viktigt steg för Walki eftersom det ytterligare stärker vår

position som ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med

skyddsfunktioner, säger Leif Frilund, VD för Walki Group. Deras placering i Nederländerna

blir ett utmärkt komplement till Walkis befintliga fabriker, och ger oss en ännu starkare lokal

närvaro på den viktiga centraleuropeiska marknaden.

Meuwissen-företagen kommer att integreras i Walki Groups affärsområde Technical

Products, som för närvarande har produktion i Finland, Tyskland, Sverige, Storbritannien och

Kina.

– Kunskapen, de tekniska möjligheterna och det flexibla arbetssättet på Meuwissen passar

Walki perfekt och tillsammans kommer vi fortsätta att erbjuda kreativa lösningar som tillför det

mervärde som våra kunder förväntar sig av oss, säger Wolfgang Thissen, Vice President och

General Manager för affärsområdet Technical Products. Tillsammans får vår sammanslagna

verksamhet dessutom större tillgång till marknaden i Centraleuropa via Meuwissens

distributionskanaler. Det innebär fördelar för hela leverantörskedjan.

Jan Gerritsen, ägare till Meuwissen Group, kommentarer affären:

– Jag är övertygad om att Meuwissen har en stabil affärsplattform som kan utvecklas

ytterligare genom Walkis kunskap och expertis och att företaget kan bidra till Walki Groups

framtida framgångar. Vi är glada att vara en del i den här spännande nya utvecklingen.

Wolfgang Thissen, Vice President och General Manager för Technical Products, utnämns till

Managing Director för de nya enheterna med placeringsort Haarlem. Därutöver kommer han

att fortsätta sköta sina nuvarande arbetsuppgifter.

Walki Group, som ägs av det nordiska privatkapitalbolaget CapMan samt av företagets

ledning, har förvärvat Meuwissen Industrie B.V. och Meuwissen Bouwprodukten B.V. av

Meuwissen Holding B.V. Parterna har enats om att inte uppge priset på affären..

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Frilund, VD, Walki Group

Tel. +358(0)40 354 3330

Wolfgang Thissen, Vice President och General Manager för Technical Products, Walki

Tel. +49 (0) 173 576 3804


Walki i korthet

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med

skyddsfunktioner. Vi är specialiserade på fiberbaserade och intelligenta multilaminat inom ett

brett spektrum av områden, från energisparande laminat till barriärförpackningar. Walki

Group har fabriker i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien och Kina. Gruppen har

omkring 1 000 anställda och omsätter 300 miljoner euro.

www.walki.com

Meuwissen i korthet

Meuwissen är ett oberoende familjeföretag grundat 1954. Företaget specialiserar sig på

tillverkning av produkter för konstruktions-, byggnads- och industriförpackningsmarknaderna.

Meuwissens produkter för med sig både prestandahöjning och minskad total ägandekostnad,

vilket stärker kundernas affärsverksamhet. Företaget sysselsätter 65 personer och har sitt

huvudkontor i Haarlem i Nederländerna. Företagets årliga nettoomsättning är 21 miljoner

euro.

www.meuwissen-industrie.com