bostäder - Finja

finja.se

bostäder - Finja

hållbara hem

1


För att Sverige ska fungera behövs det fler bostäder.

De är en absolut förutsättning för att få dynamiska

städer och ett levande samhälle. Vi på Finja vill gärna

ge förutsättningarna för att bygga bostäder där de

behövs som allra bäst. Det gör vi genom att erbjuda

ett stort sortiment av produkter och skräddarsydda

lösningar. Men vi erbjuder inte bara produkter

och visioner. Vi kan också stå för hela stombygget,

eftersom vi nu är en komplett stomentreprenör.

Tack vare denna möjlighet, kan vi gemensamt

att fortsätta bygga det svenska folkhemmet.

-Tillsammans skapar vi hållbara hem.


Finja hjälper oss

med hela lösningen.”

Andreas Olsson om Gråmunken

MTA Bygg och Anläggning

2

Bild framsida: Gråmunken, Halmstad. Foto: Andreas Svensson/Westphoto


Innehåll

FörorD 2

Vi är med dig hela vägen 4

Helhetslösningar 6

flerFAMILJSbostäder 8

-Väggelement 10

-bjälklag 12

-balkonger 15

-trappor 16

-YTOR 17

Villor 18

Kontaktuppgifter 20

3


VI ÄR MED DIG

HELA VÄGEN

Vi på Finja följer ditt projekt hela vägen, från idé till montering. Kombinationen av

dina önskemål och idéer, och vår kunskap, ger ett lyckat resultat.

FÖRSÄLJNING

Vid din första kontakt med oss

får du alltid träffa en säljare som

du kan diskutera dina idéer med.

Han eller hon är specialiserad

på just ditt område och har den

kunskap som krävs för att aktivt

följa med genom hela projektet.

PROJEKTERING

Här tar vårt team av konstruktörer

och projektledare vid för

att se till att projektet går precis

som du vill.

TILLVERKNING

Eftersom vår tillverkning sker i

en skyddad miljö inomhus, av

skicklig personal, kan du vara

säker på att du får din produkt i

tid, och att dess kvalitet alltid är

lika hög, oavsett väder och vind.

projektet

är

Klart

kanske dags

för ett nytt...

Här är du

MONTERING

Vårt montageteam följer leveranserna

till byggplatserna och

ser till att allt monteras på ett

säkert och effektivt sätt utifrån

ritningarna.

LEVERANS

Vår duktiga och effektiva

logistikavdelning ser till att du

alltid får en säker och punktlig

leverans.

4


Kvarteret Kronan, Trelleborg 5


Helhetslösningar

Finja har färdiga helhetslösningar från smått till stort.

Men av erfarenhet vet vi att inget husbygge är det andra likt. Därför

erbjuder vi oss att tillsammans med dig hitta lösningar som är

specialanpassade för just ditt projekt. Vi tillhandahåller allt ni behöver

för ert bygge, från grunder till förspända bjälklag, väggelement,

trappor och balkonger. Dessutom kan vi göra hela stommen åt er, då

vi nu är en komplett stomentreprenör.

Form och funktion

Funktionen står i fokus när vi tar fram våra produkter.

Ett exempel är våra nya, förspända massivbjälklag som

är något av ett prefabriceringens kinderägg, med många

funktioner och fördelar i ett. En stor fördel är de goda

ljudegenskaperna som beror på det gynnsamma förhållandet

mellan betongens styvhet och dess massa.

Det ger förutsättningar för god ljudisolering

både vertikalt och horisontellt. Vår stomlösning

klarar ljudklass B.

Men hus ska naturligtvis också få lov att vara vackra.

Därför erbjuder vi väggar, trappor och balkonger vars

utseenden kan varieras i det oändliga. Bara fantasin

sätter gränserna.

EKONOMI

Betongen har en lång livslängd och fodrar minimalt

med underhåll, vilket ger ett högt andrahandsvärde på

byggnaden. De isolerande egenskaperna är mycket bra.

Underhållskostnaderna blir därför låga och man får ett

jämnt och behagligt inomhusklimat. Betongkonstruktioner

kännetecknas också av god beständighet mot

brand och kan i stort sett alltid dimensioneras för varje

behov av brandmotstånd. Betong behöver inte brandisoleras

likt stålkonstruktioner, och de bidrar inte likt

trä till ökad brandbelastning. Även andra fördelar som

fukt-, frost och mögelsäkerhet bidrar till en långsiktigt

bra ekonomi.

6


Underhållssnålt

Våra prefabricerade väggelement levereras med en

färdig fabriksarbetad struktur. De tillhör marknadens

mest hållbara, underhållsfria och slitstarka fasader, och

tål riktigt tuffa miljöer.

Rationellt byggande

Tack vare de färdiga elementen förkortas byggtiden avsevärt,

vilket garanterar ett rationellt och kostnadseffektivt

byggande. Ytstrukturen utformas efter gjutningen.

Det ger ett rikligt urval av olika utseenden och karaktärer,

samtidigt som man får en säker och hållbar yta.

Miljö

Betong är ett naturmaterial som använts i ett par tusen

år. Det är det mest miljövänliga byggmaterialet, dels

tack vare de låga drifts-och underhållskostnaderna, dels

för att det kan krossas och återanvändas. Nya rön har

även avslöjat att betong suger upp och binder koldioxiden

i luften, något som motverkar växthuseffekten och

som därmed är viktigt för vår globala miljö. Eftersom

betong inte innehåller några organiska material, är det

dessutom allergivänligt och bidrar till ett sunt inomhusklimat.

7


flerFamiljsbostäder

Av naturmaterialen cement, sten, grus och vatten bygger vi hållbara, tysta och energisnåla flerfamiljsbostäder. Men det

är du som bestämmer hur de ska se ut. På så sätt kombinerar vi rationellt och ekonomiskt byggande, med dina visioner

av det som ska bli hem åt människor, i många generationer framöver.

Björkris, Kungsbacka 9


Väggelement

Vi erbjuder objektanpassad prefabricerad yttervägg

i högvärdig betong med olika ytskikt och struktur, till

industri, kontor, lantbruk och bostäder.

Väggelementen tillverkas inomhus under noggrann

kvalitetskontroll. Det gör att vi hela året runt kan

garantera en jämn och hög kvalitet.

Grundmålning och insättning av fönster kan, som

extratjänst, göras redan på fabriken.

Insidan av väggen består av en rollad eller slät yta.

Hur utsidan ska se ut är det bara fantasin som sätter

gränserna för. Mått anpassas efter önskemål.

Sandwich väggelement

Sandwich Väggelement är uppbyggda av två betongskivor

med mellanliggande isolering, där den inre

skivan alltid är bärande.

Väggelementen levereras med en färdig, underhållsfri

struktur. Eftersom ytstrukturen utformas efter att den

yttre betongskivan gjutits, kan du välja mellan olika

utseenden och karaktärer, samtidigt som du får en

säker och hållbar yta.

Tack vare den höga prefabriceringsgraden garanteras

ett rationellt byggande med snabb montering och lite

efterarbete.

Halvsandwich väggelement

Halvsandwich är ett ytterväggselement med en inre

vindtät och ofta bärande betongskiva, mellanliggande

värmeisolering och en yttre isolerskiva för platsbyggd

fasad.

klimatvägg

Finjas Klimatvägg är en prefabricerad betongvägg som

är speciellt framtagen för att klara energikraven i vårt

tuffa, nordiska klimat. Den har ett lågt U-värde (0,14)

och är helt fri från organiskt material, vilket ger ett

friskt hus med bra inomhusklimat. Men den är inte

Sandwich väggelement

U-värde

Tjocklek

(mm)

Ytterskiva

betong

Isolering

Innerskiva

betong

λ-värde

0,038

λ-värde

0,031

Kg/

kvm

380 70 220 90 0,17 0,14 400

400 70 180 150 0,20 0,17 550

420 70 200 150 0,18 0,15 550

440 70 220 150 0,17 0,14 550

Halvsandwich väggelement

U-värde

Tjocklek

(mm)

Innerskiva

betong

Isolering Stenull λ-värde

0,038

λ-värde

0,031

Kg/

kvm

300 150 150 0,24 0,21 375

350 150 150 50 0,18 0,16 375

350 150 200 0,18 0,16 375

400 150 200 50 0,15 0,13 375

Klimatväggen

U-värde

Tjocklek

(mm)

Ytterskiva

betong

Isolering

Cellplast

alt.

Stenull

λ-värde

0,038

λ-värde

0,031

Kg/

kvm

395* 70 120 + 130 50 0,14 0,12 300

* 25 mm plåtprofil på insidan för infästning av gips.

Massivvägg

Tjocklek 150, 200, 220 mm

Sandwich väggelement

Halvsandwich väggelement

10


ara klimatsmart och allergivänlig. Den är också extra hållbar,

tack vare en hög bärighet i konstruktionen. Trots det är

den väldigt lätt jämfört med en likvärdig betongvägg, vilket

underlättar vid både transport och montering. Med Finjas

Klimatvägg kan du minska energiförbrukningen och vara

med om att spara på jordens resurser.

Den vackra utsidan består av en underhållsfri betongstruktur.

Att få fram ytstrukturen är ett traditionellt hantverk

som görs på fabriken i samband med gjutningen. Bara

fantasin sätter gränsernas för hur ytan kan se ut. På så vis får

man en personlig karaktär på väggens utsida, samtidigt som

den blir säker och hållbar.

Väggen isoleras med enbart cellplast, eller med cellplast och

stenull. Den levereras helt färdig för montage av fönster och

dörrar. Tack vare en öppen insida, försedd med stålreglar,

kan man lätt installera el på byggplatsen och fritt välja

vilket skivmaterial man vill ha. Klimatväggen kan också

användas som bärande utfackningsväggar i flervåningshus.

Finjas Klimatvägg är brandtestad och godkänd av

Statens Provningsanstalt och får användas i ett obegränsat

antal våningsplan. Väggens goda energivärde gäller

upp till 5 våningsplan. Den har dessutom en mycket

bra ljudisolering och bullerdämpning. Klimatväggen är

patentsökt i Europa.

Massivvägg

Massiva väggelement, till bland annat innerväggar och

lägenhetsavskiljande väggar gjuts som standard i tjocklekarna

150, 200 och 220 mm. Våra lägenhetsskiljande

väggar, trapphus och hissväggar består i grundutförandet

av prefabricerade betongelement med tjocklek 200 mm.

Men vi har också lägenhetsskiljande väggar i tjockleken

220 mm som uppnår ljudklass B.

Sidan mot formen är slät och den andra sidan är bearbetad/finrollad.

I sitt grundutförande finns inga elinstallationer

i väggelementen, men de kan erhållas som tillval.

FÖR

MILJÖN!

Bärande pelarbalksystem i betong

U-värde = 0,14

13 mm gips (ej i leverans)

70 x 25 mm stålprofil, s450

50 mm cellplast/stenull

120 + 130 mm cellplast

70 mm betong

Klimatvägg

Massivvägg

11


Förspända

Massivbjälklag

tidigarE Hyresdebitering

Med våra förspända massivbjälklag går tillverkning

och husmontering i rekordfart. På bara en vecka

monteras en hel våning, något som normalt tar upp

till tre veckor, detta gör att man får en tidigare hyresdebitering.

Ingjutna avloppsrör och

balkonginfästningar

Det vi kan erbjuda är en unik kombination av hög

fabriceringsgrad och hög flexibilitet. Tack vare att

man gör det mesta färdigt i fabriken, spar man dyrbar

tid på byggplatsen. Bjälklagen är redan försedda med

golvbrunnar, ingjutna avlopp och balkonginfästningar,

så allt som återstår på arbetsplatsen är att lägga på

30-40 mm flytspackel.

Färdigt undertak

En annan tidssparare är att undersidan på bjälklaget

blir slät och jämn. Den blir därmed ett färdigt tak för

lägenheten under. En tredje, och kanske den viktigaste

tidspararen, är att bjälklaget är torrt då det lämnar

fabriken. På så sätt kan man undvika långa

uttorkningstider på byggplatsen. Alla dessa tidssparande

egenskaper gör att en våning kan monteras

på bara en vecka, istället för tre veckor som är det

normala. Detta innebär en snabbare inflyttning.

3,0m

10,0m

Bjälklagselementet har en bredd

på upp till 3,0 meter, och för

normala laster kan bjälklaget

utföras i längder på upp till 10

meter, vilket innebär en yta på

30 kvadratmeter. Bjälklagets

standardtjocklek är 230 mm,

men kan varieras.

Detta bjälklag levereras färdigt

med ingjutet avlopp och uttag

för balkonginfäste. Det enda

man behöver göra är att lägga på

30-40 mm flytspackel.

Detta bjälklag levereras med

försänkning för badrum, med

färdigt ingjutet avlopp och uttag

för balkonginfäste. Det enda

man behöver göra är att lägga på

flytspackel.

12


Torrt bjälklag

När man använder Finjas massiva, förspända bjälklag

är långa torktider på byggplatsen ett minne blott.

När bjälklaget lämnar fabriken är det redan torrt. Det

tillverkas nämligen med ett lågt vattencementtal, vct,

vilket innebär att vatteninnehållet är lågt i förhållande

till vad cementen binder. Det låga vatteninnehållet är

möjligt tack vare den industriella produktionen, där

vi använder självkompakterande betong, SKB.

INGEN VATTENUPPTAGNING

Betong med lågt vct torkar inte bara snabbt. Dess benägenhet,

att under lagring, transport och byggskede,

ta upp vatten vid nederbörd, är nästintill obefintlig.

Allt det här sammantaget, innebär att förutsättningarna

är väldigt goda för att snabbt skapa en tät och torr

byggnad. Det gäller särskilt när också prefabricerade

ytterväggselement ingår i monteringen.

STORA, STARKA OCH TYSTA

Tabell 9y

Spännvidder för slakarmerade RD och spännarmerade RD/F vid olika kategorier

Byggnadskategori RD240/15 RD240/20 RD/F 240/15 RD/F 240/20

Slakarmerat Slakarmerat Spännarmerat Spännarmerat

m m m m

Bostäder 4,8 5,5 7,0 8,0

Kontor 4,5 5,0 6,8 7,5

Industrier 6kN/m2 3,5 4,5 6,0 6,8

Vi klarar längre spännvidder vid gynnsamma förhållanden.

Tabell 7g

Bjälklag av homogen betong, 600 kg/m 2 + pågjutning 10 kg/m 2 . Yttervägg av 150 mm betong

Golvbeläggning

Mellanvägg

mm Betong

Klinker med hård skiva 180

220

Lättvägg

Linoleum med foam 180

220

Ljudluftisolering

Stegljudnivå

Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt

59

60

63

59

63

56

59

62

56

59

56

54

53

51

49

< 48

< 48

< 48

< 48

< 48

installationsråd

Till vår stomme rekommenderar

vi att el dras

ovanpå bjälklaget och att

tillhandahållna avloppsgrodor

gjuts in i bjälklaget.

Vid behov kan också

ventilation gjutas in i

bjälklaget.

Vi rekommenderar

även dragning nedåt i

innerväggar, genom ingjutna

lättbetongklossar i

bjälklagen och förtagning

i lägenhetsskiljande vägg

och yttervägg.

Speciella takdosor för

byggsystemet finns

framtagna.

Lättvägg

62

62

< 48

< 48

Parkett på tunn foam 180

220

58

60

56

59

51

49

< 48

< 48

Lättvägg

62

61

< 48

< 48

Ytterligare fördelar är att den förspända massiva plattan får en högre hållfasthet

tack vare den förspända armeringen och den för ändamålet, speciellt framtagna

betongen. Det ger den snabbt stabilitet och den blir lätt och snabb att montera.

Den massiva plattan har också bra ljudisolerande egenskaper.

13


Håldäck

Plattbärlag

Håldäck

Håldäck är ett prefabricerat och planparallellt

betongelement med längsgående hål. Det används

som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader,

skolor, bostäder, hotell, industrier och parkeringshus.

Betongelementen är förspända och gjuts

maskinellt med en bredd om 1,2 meter, men vid

behov kan elementen sågas till en annan bredd.

Längden är valfri och deras massa kan varieras med

hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas.

Vertikala genomförningar kan utföras genom

lokal håltagning eller avväxling av hela element.

Håldäck är väl anpassat till parkeringshus med

långa spännvidder vilka minskar antalet pelare och

därmed ökar antalet möjliga parkeringsplatser.

plattbärlag

Plattbärlag är prefabricerade, armerade betongelement,

som i sitt enklaste utförande används som

”kvarsittande form” vid platsgjutna bjälklag. Att

använda plattbärlag innebär många fördelar då de kan

förses med en mängd installationer som förenklar det

fortsatta bygget, till exempel eldosor och elgenomföringar

till lättväggar, ventilationsstosar, räckesfästen

och kantform. Dessutom kan vi utifrån önskemål

göra runda hål till VVS, och utsättning av våtenheter

på plattbärlagens ovansida.

Plattbärlaget är tack vare detta både resurssnåla och

flexibla. I det färdiggjutna bjälklaget blir plattbärlagen

dessutom en del i byggnadsstommens konstruktion,

eftersom man får en helt homogen, samverkande

betongkonstruktion.

14

Saltsjö Vy, Nacka. IKANO Bostad


Balkonger

Fasaden är ansiktet utåt på ditt hus och då är det

viktigt att balkongen passar in. Men förutom att den

ska fungera estetiskt, måste den också uppfylla en hel

del byggnadstekniska krav. Vi på Finja tillverkar säkra,

snygga, robusta, ”tysta” och underhållsfria balkonger

för både små och stora hus, och vi använder oss av

beprövad teknik för att undvika köldbryggor och

underlätta tillgängligheten. Balkongerna finns i två

olika grundutföranden - dels utkragade balkonger som

hänger fritt ut från väggen, dels balkonger som vilar på

pelare. Utöver det kan formen varieras med exempelvis

rundade eller avfasade hörn. Balkongens översida är

rollad och övriga sidor gjuts mot en slät form. Fästen

för räcken ingår alltid.

inspända balkonger

Den utkragade balkongen kan göras praktiskt taget

hur lång som helst, men det maximala måttet fritt

ut från fasadväggen är 2 m. Balkongen spänns in i

bjälklaget med en säker och energieffektiv lösning

som minimerar köldbryggorna.

balkong på pelare

Balkong på pelare kan göras i storlekar upp till 4x6 m.

Balkongen läggs upp på pelare. Det vanligaste är då

att den vilar på pelare i framkanten och på väggen i

bakkanten. Pelarna kan göras rektangulära eller runda,

antingen i betong eller i stål.

Hisschakt/topp

Vi på Finja har lång erfarenhet av att göra starka, hållbara

och tysta schakt. När vi bygger ett hisschakt monterar

vi in ett hisslock överst i hissutrymmet. I hisslocket

och i schaktets sidor kan ingjutningsanordningen för

hissens upphängning gjutas in redan på fabriken, vilket

underlättar och spar tid vid monteringen av hissen.

Måseskär, Hammarby 15


trappor

Trappan och trapphuset är betydelefulla för en byggnads

känsla. De är ofta det första man ser, och ett bra

första intryck är viktigt för hur man uppfattar hela

byggnaden. Är trappan vacker, trivsam och funktionell

blir den välkomnande för både boende och besökande.

Finja har specialanpassade trappor och standardtrappor

för både inne-och utemiljö. De är robusta, ”tysta”,

hållbara och lättmonterade och levereras helt färdiga

att använda. Man kan välja mellan raka trappor, svängda,

eller med en vilavsats. Oavsett vilken variant man

väljer kan man få dem helt grå, färgade eller med olika

ytor och strukturer.

Terrazzoslipade trappor

Terrazzoslipade trappor har anor från antiken. De är

exklusiva, vackra och blir bara snyggare med åren.

Trapporna består av en betongmosaik där man slipar

fram ballasstenen i flera steg. Man kan välja bland en

mängd olika varianter. Stenarnas storlek och färg, och

pigmenteringen av cementen gör att bara fantasin

sätter gränserna för hur just din Terrazzotrappa kan

se ut.

Förutom att ytan blir estetiskt tilltalande, blir den

också slät, slitstark och lättskött, och passar utmärkt i

miljöer som utsätts för mycket slitage.

Trappor utomhus

Till utomhusbruk använder vi oss av en yta som gör

att fästet blir så bra som möjligt när det är kallt och

halt ute.

16


Ytor

Sätt din personliga prägel på byggnaden genom att

matcha den med omkringliggande byggnader. Du kan

också ge ytorna liv genom att välja en frilagd yta med

olika sorters sten i fasaden. Samtidigt som du får en slät

innervägg, kan du välja mellan ett stort urval av olika

handgjorda ytstrukturer till ytterväggen.

17


villor

Till ditt villabygge levererar vi betongstommar som är energisnåla och miljövänliga. Vår unika klimatgrund och

våra klimatväggar ger ett skönt inomhusklimat och en låg energiåtgång - bra både för miljön och för dig.

klimatgrund

Finja Klimatgrund är ett grundelement utformat som

ett L-element. Det är uppbyggt av cellplast med 10 mm

borstad fiberbetongyta och har höjden 400 mm och

bredden 600 mm. Den vertikala isoleringstjockleken är

150 mm i kvalitet S100, och den horisontella isoleringstjockleken

är 100 mm i kvalitet S300. Elementen är

specialutformade med ett hak 100x50 mm i överkant.

Med Finjas Klimatgrund får du både en god värmeekonomi

och en stabil grund till ditt bygge. Eftersom

grundelementet tillverkas av en stark, horisontellt liggande

cellplast (S 300) som kan ta större laster, gör det

hela konstruktionen säker och hållbar. Klimatgrunden

fungerar ihop med både Finja Klimatvägg och Finja

Sandwichelement.

Tack vare den tjocka, vertikala cellplasten blir isoleringsvärdet

i plattans kant bättre och temperaturen vid

Klimatgrund

golvets yttre randfält högre (en meter in från innerväggen).

Den tjocka cellplasten eliminerar också köldbryggan

mellan vägg och grund, eftersom isoleringen

kommer i direkt anslutning till väggens isolering.

Men Finjas Klimatgrund ger inte bara en stark och

välisolerad grund. Genom sin unika form med hak,

samverkar också grundelementet med väggens form

och skapar på så sätt en fuktsäker konstruktion.

18


väggelement

Sandwich väggelement

Massivvägg

Klimatvägg

Villa Widlund, Öland 19


Finja runt hörnet

All tillverkning och försäljning sker på

våra anläggningar runt om i landet, vilket

medför en god tillgänglighet för dig.

Vår rikstäckande närhet gör att alla

i Sverige har ett Finja runt hörnet.

Borensberg

Göteborg

Hultsfred

Hässleholm

Katrineholm

Upplands Väsby

Vara

Östra Grevie

www.finja.se

På finja.se finns ytterligare information om Finja Prefab.

Här finns också direktnummer och e-postadresser till våra

medarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Finja Prefab AB . www.finja.se . juni 2013 . 7012

FINJA Prefab AB, Betongvägen 1, SE-281 93 Finja, Tel 010-455 20 00, www.finja.se

20

More magazines by this user
Similar magazines