21B Passage av signal i ”stopp” - Banportalen

banportalen.banverket.se

21B Passage av signal i ”stopp” - Banportalen

21B Passage av signal i ”stopp”

Tåg/Spärrfärd ____________________________ Datum _____________ Tid ___________

Driftplats eller sträcka _______________________________________________________

får passera signal _______________

_________ (antal) växlingsdvärgsignaler får passeras i ”stopp”

_________ (antal) stopplyktor får passeras i ”stopp”

Växlarna ligger rätt

Kontrollera växlarna

Första motväxel i Högerläge Vänsterläge Sjätte motväxel i Högerläge Vänsterläge

Andra motväxel i Högerläge Vänsterläge Sjunde motväxel i Högerläge Vänsterläge

Tredje motväxel i Högerläge Vänsterläge Åttonde motväxel i Högerläge Vänsterläge

Fjärde motväxel i Högerläge Vänsterläge Nionde motväxel i Högerläge Vänsterläge

Femte motväxel i Högerläge Vänsterläge Tionde motväxel i Högerläge Vänsterläge

Ankomstanmälan ska lämnas vid _________________________________________

(trafikplats)

Hinder i tågfärdvägen

Hinder på tågfärdvägens skyddssträcka

System M

Vid den obevakade driftplatsen ___________________________________ får

alla signaler passeras

Följande signaler passeras ___________________________________

Kontrollera växlarna

Ordernummer

____________________________________

Driftplats/tågklarerare (namn)

____________________________________

Förare/tillsyningsman (namn)

Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord

A Alpha F Foxtrot K Kilo P Papa U Uniform Z Zulu

B Bravo G Golf L Lima Q Quebec V Victor Å Åke

C Charlie H Hotel M Mike R Romeo W Whiskey Ä Ärlig

D Delta I India N November S Sierra X X-ray Ö Östen

E Echo J Juliet O Oscar T Tango Y Yankee

0 Nolla 1 Ett 2 Tvåa 3 Trea 4 Fyra

5 Femma 6 Sexa 7 Sju 8 Åtta 9 Nia

JvSFS 2008:7 bilaga 5 Blanketter Gäller från och med 2009-05-31


21 baksida, OSPA

Ska användas vid Obehörig stoppsignalpassage (OSPA), oavsett anledning

Markera och fyll i de uppgifter som bäst motsvarar händelsen.

Vilken händelsekategori kan OSPA härledas till

A) OSPA, signalen var inte ställd till ”kör” (motsv.) för rörelsen. (Med "stopp" jämställs

sådan släckt signal eller felaktig signalbild som innebär "stopp".)

OBS! Rörelsen får inte föras vidare innan berörda faktainsamlare har lämnat

röjningsmedgivande.

Namn på faktainsamlare:

B )

Signal gick oavsiktligt till ”stopp”. Signalen visade först ”kör” (motsv.) men gick sedan till

”stopp” oavsiktligt, enl tkl.

Vad uppges vara anledningen till händelsen:

Framfördes andra tåg på intilliggande spår: Nej Ja Osäker eller okänd uppgift

C )

Signal ställdes avsiktligt till ”stopp” (av tkl) eller gick om automatiskt pga. tillstötande fara, enligt tkl.

Vad uppges vara anledningen till återtagningen:

Allmän information

Signalen/tavlan...

… var försedd med balisgrupp som kan lämna ATC-stoppinformation

… var inte försedd med en sådan balisgrupp

Hastigheten när stoppsignalen upptäcktes var ca /h

Stoppsignalen upptäcktes inte

Hastigheten när stoppsignalen passerades var ca

Tågsättet/växlingssättet/fordonssättet stannade ca

Passerade fordonssättet någon efterföljande växel:

km/h

m bortom stoppsignalen

Nej Ja Osäker eller okänd uppgift

Drivfordon litt:

Nummer:

Konsekvenser pga. händelsen

Blev det skador på fordonen pga. stoppsignalpassagen

Nej Ja, beskriv:

Blev det några andra konsekvenser av händelsen

Nej Ja, beskriv:

Innebar händelsen någon försening för tåget/växlingen (motsv.) (uppskattning) :

Blanketten lämnas snarast in till arbetsledning (motsv.).

BTO/BV blankett JTF_bl21b_OSPA Gäller från och med 2009-05-31

More magazines by this user
Similar magazines