Kompetensbehov och rekrytering – hur ser företagens verklighet ut?

malmobusiness.com

Kompetensbehov och rekrytering – hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekryteringhur

ser företagens verklighet ut


1,6

Beveridgekurva i Sverige 1987 - 2012

Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft

V

a

k

a

n

s

e

r

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

1990

1987

2008

2007

2011

2006

2012

2

0,4

2012-12-07

2 4 6 8 10 12

Arbetslöshet

Källa: Demoskop


Källa: Svenskt Näringslivs

Rekryteringsenkät 2012

• Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande

telefonintervjuer.

• Undersökningsperiod = februari-mars 2012

• Totalt registrerades 8 453 svar i hela landet varav 808 i länet

• Svarsfrekvens i hela landet = 52 %

• Svarsfrekvens i länet = 47 %

3

2012-12-07

Källa: Demoskop


Rekryteringsförsök senaste 6

månaderna

Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de

senaste 6 månaderna

52 NEJ

JA

48

Skåne

Bas: Alla

4

2012-12-07

Källa: Demoskop


Hur många

Hur många medarbetare har ni sammanlagt FÖRSÖKT rekrytera till ditt

företag under de senaste 6 månaderna

Skåne

3,4

4,5

2012

2010

Hela landet

4,7

5,4

Bas: Alla

5

2012-12-07

0 2 4 6 8 10

Källa: Demoskop


Eftersökta utbildningsnivåer

Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla

Forskarutbildning

2

Högskola

Eftergymnasial

yrkesutbildning

(YH)

Gymnasieskola,

teoretisk

Gymnasieskola,

praktisk

23

31

31

34

Skåne

Inga särskilda krav

26

0 20 40 60 80

%

Bas: De som försökt rekrytera senaste 6 månaderna

6

2012-12-07

Källa: Demoskop


Rekryteringsvägar man använt

Vilka av följande rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare

Informella kontakter

72

Spontanansökan

Arbetsförmedlingen

Annonsering

46

53

52

Skåne

Rekryterings-/Bemanningsföretag

38

Andra internettjänster

32

Sociala medier

25

Samarbete med utbildningsanordnare

17

Rekrytering utomlands

Annat

7

8

%

0 20 40 60 80 100

Bas: De som försökt att rekrytera senaste 6 månaderna

7

2012-12-07

Källa: Demoskop


Är det svårt att rekrytera

Skåne

39

16

Andel som upplevt

det ganska svårt att

rekrytera

Andel som upplevt

det mycket svårt att

rekrytera

Hela landet

36

18

Bas: Alla som har försökt rekrytera

8 2012-12-07

0 20 40 60 80 100%

Källa: Demoskop


Orsaker till rekryteringssvårigheter

Vad anser du är de viktigaste orsakerna till att det har varit svårt för ditt

företag/arbetsplats att få tag i de medarbetare ni haft behov av

Brist på personer med rätt

yrkeserfarenhet

76

Brist på personer med rätt utbildning

52

Brist på personer med

arbetslivserfarenhet

43

Skåne

För höga lönekrav

19

Brister hos arbetsförmedlingen

15

Annat

12

Bas: De som haft svårt att rekrytera

9

2012-12-07

0 20 40 60 80 100%

Källa: Demoskop


Svårt att rekrytera

VVS-företagen

81

Plåtslag. Riksförb

78

Sveriges Byggindustrier

Teknikföretagen

Maskinentreprenörerna

66

65

68

Andel företag som

upplevt det mycket

eller ganska svårt

att rekrytera på

någon av

utbildningsnivåerna

IT- och

Telekomföretagen

62

Bas: Alla

10

2012-12-07

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Källa: Demoskop


Svårt att rekrytera i Skåne- yrken

• Anläggare

• Automationsingenjör

• Beräkningsingenjörer

• Bilplåtslagare

• Busschaufförer med yrkesvana.

• Byggingenjör

• Byggnads plåtslagare

• Civilingenjörer

• CNC operatör Går överhuvud taget inte

att få tag på folk i vår region som har

träteknisk utbildning

• Djurskötare inom mjölkproduktion

• Elektriker; mekaniker

• Fastighetsskötare

• Förskollärare

• Grävmaskinist mer erfarenhet

• Ingenjör/projektledare

• Ingenjörer maskinteknik; Säljare/tekniker

för internationell verksamhet.

• It konsulter

11

2012-12-07

• Kallskänka

• Kock

• Konstruktör; service ingenjör

• Kvalificerad svetsare, konstruktör

• Kvalificerade Byggnadsplåtslagare.

• Lastbilschaufförer

• Låssmed

• Maskinförare till Teleskoplastare

• Mekaniker vvs erfarenhet av hydraulik.

• Neutronfysiker och andra forskare med

Kärnfysik bakgrund

• Operativ inköpare

• Platschefer på byggentreprenad

Arbetschefer på byggentreprenad

• Plåtslagare

• Polymerkemist

• Produktionschef; El-instrumentingenjör

• Produktionstekniker Beräkningsingenjör

Tekniska tjänster med språkkompetens

• Rörläggare till markentreprenader

arbetsledare för markentreprenader

• Rörmontörer; servicetekniker-ventilation

• Sjuksköterska med specialist utbildning.

• Smutsiga jobb

• Svetsare

• Svinskötare slaktsvin

• Säljare med erfarenhet

• Takmontör

• Taxiförare

• Tekniker

• Tekniker och elektriker

• Teknisk säljare Industriell elektriker

• Teleskopförare. Maskinförare jordbruk

• Trädgårdsanläggare

• Tunnplåtssvetsare

• VVS-montör

• Väktare parkeringsövervakare

• Yrkeschaufförer

• Yrkesförare som kan vara i tid med bra

erfarenhet

Källa: Demoskop


Konsekvenser för företaget pga

rekryteringssvårigheter

Vilka konsekvenser för FÖRETAGET uppstod på grund av svårigheter att rekrytera

medarbetare

Planerad expansion

förhinrades

35

Fick dra ned

produktionen/servicen

34

Skåne

Fick tacka nej till

order/uppdrag

32

Fick lägga ut uppdrag till

annan utförare/leverantör

17

Annat

16

0 20 40 60 80

%

Bas: De som upplevt det svårt att rekrytera

12

2012-12-07

Källa: Demoskop


Försökt vs lyckats rekrytera

Hur många medarbetare har ni sammanlagt FÖRSÖKT rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna

Hur många medarbetare har ni sammanlagt LYCKATS rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna

4,5

Skåne

3,6

Försökt rekrytera

Lyckats rekrytera

Hela landet

4,4

5,4

Vart femte

rekryteringsförsök

misslyckas

0 2 4 6 8 10

Bas: Alla

13

2012-12-07

Källa: Demoskop


Utmaningar

• Matchningen på arbetsmarknaden

• Kvalité och relevans i utbildningssystemet

• Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden

• Ökad rörlighet på arbetsmarknaden ger fler

jobböppningar

14

2012-12-07

Källa: Demoskop

More magazines by this user
Similar magazines