01.02.2015 Views

E-handelsguiden Tempo special - Posten

E-handelsguiden Tempo special - Posten

E-handelsguiden Tempo special - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tempo special: nordisk export

guiden

Så lyckas du med

nordisk export

succé!

STAYHARD

SÄLJER MODE I

HELA NORDEN

e - h a n d e l s

gräv

guld

i norge

Ta dig över den norska

gränsen och gör

dubbelt så stora affärer

nordisk e-handel

norge: STARTA DOTTERBOLAG

OCH TA DIG FÖRBI TULLEN

finland: VAR FÖRST OCH BLI STÖRST

danmark: SMÅ SKILLNADER ÄR

AVGÖRANDE


E-handel/Den nordiska exportmarknaden blomstrar.

Aldrig förr har så många konsumenter handlat så mycket

över de nordiska gränserna som nu. Lars Iversen, affärsutvecklare,

och Arne Andersson, e-handelsexpert, ser ljust på

framtiden för svenska e-handlare som vill satsa utomlands.

foto: posten och viktor johansson

En nordisk marknad

Arne Andersson

arbetar med e-

handelsfrågor på

Posten och menar

att det är lätt att ta sig in på

den nordiska marknaden. De

nordiska länderna fungerar i

stort sett på samma sätt.

– Likheterna i konsumentbeteende,

logistiklösningar

och betalningsmetoder är

slående. Samtidigt finns det

skillnader, och de är viktiga

att komma ihåg.

Skillnaderna i de olika

nordiska länderna är mycket

små, men om man inte känner

till dem och anpassar sin

e-handelslösning efter dem

kan man misslyckas.

– Exempelvis förväntar

sig danska konsumenter att

det finns en danskspråkig

kundtjänst, medan norska

köpare kan tänka sig längre

leverenstider och finska konsumenter

vill betala via sin

internetbank. Skillnaderna

är små och lätta att lära sig,

men oerhört viktiga att ta

hänsyn till när man etablerar

sig utomlands, säger Arne

Andersson.

Att Norge inte är med i EU

innebär både för- och nackdelar

för svenska e-handlare.

– Fördelarna är att konkurrensen

från andra europeiska

e-handlare är mycket liten

och att norrmännen är stora

e-handelskonsumenter. Faktum

är att de handlar nästan

dubbelt så mycket vid varje

e-handelsbesök som svenska

konsumenter. Den enda

egentliga

nackdelen

är att det

krävs en hel

del byråkrati

innan man

kommer

Lars Iversen,

affärsutvecklare.

igång med

sin handel i

Norge. Men

när man väl kommit över det

hindret är Norge en mycket

lönsam marknad, säger Lars

Iversen, affärsutvecklare på

Posten och sakkunnig i frågor

som rör export till Norge. l

5 tips för norden

1

Var uppmärksam

på lokala regler och

lagar för distanshandel,

marknadsföring och

hantering av personuppgifter

2

Anlita en

professionell

översättare för att

översätta sajten

till landets språk

3

Se till att kundtjänsten

talar

kundens språk och

nås på ett lokalt

telefonnummer

4

Hitta en logistikleverantör

som kan

sköta distributionen i

så många länder som

möjligt

5

Ta reda på hur

kunderna i landet vill

betala och erbjud de

alternativen

Arne Andersson är e-

handelsexpert vid Posten

och en flitig föreläsare i

frågor som rör e-handel och

distribution.

2 e-handelsguiden e-handelsguiden 3


Norge

”Det kan vara jobbigt att ta sig över

tröskeln till Norge, och om man

ska göra det så måste man verkligen

satsa. Men det är värt det!”

Lars Iversen, affärsutvecklare, Posten Logistik

2 av 3 4 av 10

e-handelsföretag

säljer till kunder utanför

Sverige

e-handelsföretag med

utlandsförsäljning har Norge

som största utlandsmarknad

Nordisk

guldgruva

Framtidens affärer finns i Norge

Att Norge inte är med i EU är både

positivt och negativt för svenska

e-handlare. Det innebär att du

måste ta dig över några hinder vid gränsen,

men när du väl har gjort det möts

du av en marknad med betydligt mindre

konkurrens och fler köpstarka konsumenter.

En guldgruva för svenska e-handlare.

Vilka är då hindren Eftersom Norge

inte är med i EU och den europeiska skatteunionen

måste norska konsumenter

som handlar av ett svenskt företag betala

norsk moms och norsk tull. Det är både

krångligt och mycket dyrt. Men det finns

en genväg.

Genom att starta ett

norskt dotterbolag

kringgår ditt företag de

byråkratiska och dyra

hindren vid den

norska gränsen. Det kräver en insats i etableringsfasen,

men den lönar sig i längden.

Dina norska kunder köper sina varor av

det norska bolaget, och slipper både tull

och norsk moms, samtidigt som det norska

bolaget köper varorna från det svenska

bolaget. De fysiska varorna skickas direkt

från ditt lager i Sverige till den norska

slutkunden. l

Läs mer om hur du etablerar dig på den

norska marknaden på nästa uppslag.

Kom ihåg!

Var noggrann med bokföringen

och skilj tydligt på ditt

svenska och ditt norska bolag.

Grundtanken är att en norsk

kund alltid köper av det norska

bolaget. Det norska bolaget

köper i sin tur från det svenska

bolaget.

10%

av Oslos invånare, 50 000

personer, är svenskar. Många

av dem har behållit sina

svenska e-handelsvanor.

returer

Posten hjälper till

För e-handelsföretag är

det inte ovanligt med en

returhantering på uppe mot

10 procent. Inom övriga

Norden finns sedan länge

väl utvecklade rutiner

för returhantering, men i

Norge har det tidigare varit

mycket krångligt. Samma

juridiska flöde som vid

exporten måste upprepas

vid returen, men i omvänd

riktning. Returen måste

exporteras från ditt norska

dotterbolag till det svenska

bolaget, något som förstås

skapar merarbete.

Nu har Posten förenklat

rutinerna för sina kunder

och erbjuder ett tydligt

online-verktyg där man

hela tiden kan se vilka

kollin som väntar på retur.

Detta gör att kunderna lätt

kan se försändelsens värde

och utfärda en ny exporthandling.

Denna tjänst

finns till för alla kunder,

oavsett företagets storlek

och exportens omfattning.

Norska konsumenter

n Handlar online för

att spara tid och för

att det är bekvämt.

n Betalar gärna med

kontokort och

faktura.

n Har inte så höga

krav på leveranstiden.

n Handlar gärna från

utländska sajter.

e-handelsguiden 5


Norge

Tänk på momsen

Du måste redovisa momsen i företagets

bokföring. En svensk revisor kan göra det, eller så

anlitar du en norsk revisor. Det finns redovisningsbyråer

som har en hel avdelning som bara arbetar

med svenska företag i Norge.

”Ta det lugnt och ha

koll på flödet”

Postens

tullexpert

Tomas

Isacson

foto: Alexander von Sydow

steg för steg

Etablera dig i Norge

Posten har 870 ombud i Norge och täcker 100 procent

av landet. Så fort du har etablerat dig i Norge kan Posten

hjälpa dig att leverera dina varor snabbt och till ett bra pris.

2. Moms

1. Organisationsnummer

För att kunna exportera till Norge på ett smidigt sätt krävs

ett norskt dotterbolag som kallas Norsk avdelning av utenlandsk

foretag. För att starta din norska filial behöver du en

norsk C/O-adress, något som Exportrådet kan hjälpa till med.

När du har startat ditt norska dotterbolag behöver du ett norskt momsregistreringsnummer

eftersom du kommer bli tvungen att hantera norsk moms. Då blir införtullningen

i Norge betydligt enklare. Exportrådet kan hjälpa dig med alla frågor

som rör norska dotterbolag, organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

På www.brreg.no finns ytterligare information om att starta bolag i Norge.

Vilka regler måste man känna till innan man

etablerar sig i Norge

– All försäljning till Norge ska vara momsfri.

Importören ska betala eventuell tull och moms.

Som säljare och exportör så är man ansvarig för

exporten gentemot tullverket och därför ska

alltid korrekt värde uppges på fakturan vid exporten.

Samtliga tullhandlingar måste sparas.

Vilka är de vanligaste felen som svenska

e-handlare gör i Norge

– Det vanligaste är att man har för bråttom i

början. Man bygger en hemsida, lanserar den

och gör reklam, sedan inser man att man måste

starta ett bolag, få norskt momsregistreringsnummer,

skaffa tullkredit och en fungerande

returhantering. Då riskerar man i stället att få

försenade leveranser och missnöjda kunder.

Finns det några genvägar förbi byråkratin vid

Norges gräns

– Tyvärr inte, däremot kan man slippa en hel

del framtida bekymmer om man tar det

lugnt i början och ser till att ha

koll på hela flödet. På Postens

hemsida finns

mycket nyttig

information

och vi svarar

gärna på

frågor om tull

och export.l

3. Tullkredit

Det sista steget i etableringen är att skaffa en tullkredit

hos den norska tullen. Tullkrediten fungerar som en bankgaranti

och den försäkrar att du kan betala den norska

moms som läggs på varorna vid den norska gränsen.

Tomas Isacson arbetar

med verksamhetsstöd

i tullfrågor vid Posten

Logistik. I hans arbete

ingår att vara ett stöd för

produktionen, försäljning

och marknad. Tomas är även

kontaktperson mot Tullverket

för Posten Logistik.

6

e-handelsguiden

e-handelsguiden


Danmark

50 % 20%

av alla danska medborgare mellan

30–49 år handlar varor på distans

minst en gång i månaden.

Finland

av de finländare som e-handlat från utlandet har

handlat från svenska företag. Endast någon enstaka

procent har handlat från andra nordiska länder.

Danmark i

e-handelstoppen

Danskarna är Nordens största

e-handelskonsumenter. Under 2011

handlade var tredje privatperson via postorder

eller på internet minst en gång varje månad.

Och handeln beräknas öka under 2012.

Ett land med

stor potential

Finland är en uppstickare i e-handelssammanhang.

Man har inte någon

tradition av e-handel och konsumenterna är i många

fall ovana vid att handla på internet. Det betyder att

konkurrensen är låg och att svenska e-handlare har en fördel.

IDanmark är priset och

bekvämligheten kundens

största incitament för att

handla online. Priset är

viktigare i danskarnas val av

varor än i något annat nordiskt

land och man använder sig

flitigt av olika sajter för prisjämförelser

och kundomdömen.

Den viktigaste av dem är

Trustpilot.dk som alla svenska

e-handlare på den danska

marknaden bör hålla ett öga

på. Här betygsätter konsumenter

företag och ett bra betyg

på Trustpilot kan vara helt

avgörande för att vinna konsumenternas

förtroende.

De små skillnaderna i

köpbeteende är avgörande

och kan utgöra skillnaden

mellan fiasko och succé på

den danska marknaden. Bland

annat betalar 80 procent av

de danska konsumenterna

med Dankort, ett betalkort

som är unikt för Danmark

n Distanshandlar ofta.

n Vill ha bekvämlighet

och bra pris.

n Betalar med

dankort.

och en förutsättning för

svenska e-handlare som

vill ha danska kunder.

Mindre än en procent av

de danska konsumenterna

handlar på faktura,

vilket har sin grund i att

danskar av tradition inte

vill lämna ut sitt personnummer.

l

danska konsumenter

n Köper kläder och

hemelektronik.

n Kräver snabba

leveranstider.

n Jämför priser.

Andelen finska

konsumenter

som handlar

varor på distans

har ökat stadigt de senaste

åren och utvecklingen spås

fortsätta åt samma håll. I

första hand är det bekvämligheten

som lockar de

finska konsumenterna och

endast tolv procent ser

priset som avgörande för att

handla på nätet. Till skillnad

från andra nordiska konsumenter

utmärker sig finska

kunder genom att föredra

direktbetalning via internetbank

som betalningsalternativ.

Man är också van

vid längre leveranstider än i

övriga Norden. Att svenska

produkter associeras med

hög kvalitet och bra design i

Finland är förstås ett plus.

För svenska e-handlare

som vill etablera sig i Finland

finns det några saker

finska konsumenter

n Vill direktbetala via

internetbank.

n Accepterar längre

leveranstider.

n Vill ha bekväma

lösningar snarare än

ett lågt pris.

n Handlar gärna varor

från svenska sajter.

att särskilt ta hänsyn till.

Bland annat skiljer sig

den finska köpslagstiftningen

från den svenska.

Dessutom bör man anstränga

sig för att framstå

som en finsk e-handlare,

med finskspråkig hemsida

och finskspråkig

kundtjänst. l

8 e-handelsguiden e-handelsguiden 9


Så här lyckades vi i Norden

Stayhard/ Efter sju år av satsningar, stora visioner

och fina framgångar är Stayhard nu ett självklart val för

modemedvetna konsumenter i hela Norden.

”Vi är väldigt nöjda

med vår lösning”

Sedan starten i

november 2005 har

Stayhard snabbt växt

ur den källarlokal

där allt en gång startade. I år

har företaget budgeterat en

omsättning på runt 120 miljoner

och ingenting pekar på

att de inte kommer uppfylla

det målet.

– I början sålde vi bara

varor till Sverige, men ganska

snart började personer från

våra nordiska grannländer

höra av sig. Det uppstod ju

dock vissa problem i och

med momsen i Norge till

exempel, berättar Johan

Davidsson som är driftchef

på Stayhard.

Johan Davidsson och hans

kollegor löste det genom att

starta upp ett separat lager

i Norge, något som i

längden inte visade

sig vara den bästa

av idéer. Efter

Stayhard växte snabbt ur den källarlokal i Herrljunga

där allting började.

ett halvår

kände de att

det nog var

fel väg att

gå och då

flyttades allt

hem till Sverige

igen.

Johan Davidsson

– Nu,

några år senare, är vi väldigt

nöjda med vår lösning med

Posten. Att kunna skicka

paket senare i och med att

vi kan aa ända fram tills

klockan 16.00, och att vi kan

skicka utomlands varje dag

utan något minimum som

vi tidigare har haft

hjälper oss mycket. l

Stayhard

Startade: 2005 av Joakim

Naumburg och Daniel Möller.

Ligger i: Huvudkontor, lager

och butik i Herrljunga och en

butik i Göteborg.

Säljer: Kläder för modemedvetna

män och kvinnor i hela

Norden.

Varumärken: Bland andra

Ben Sherman, Ed Hardy och

Calvin Klein.

Ljudia/ På 38 år har Ljudia vuxit och förändrats. Från ett

litet postorderföretag i Mariestad till en marknadsledande

e-handlare på den nordiska marknaden.

”Postorder har bytts ut

mot e-handel”

1974

startade Göran

Hellström, då

23 år gammal, sitt företag

Ljudia i Mariestad. Idag är

företaget ett av de ledande

på marknaden vad gäller

ljus- och ljudsystem till såväl

bilar som vardagsrum.

– Det har hänt en väldig

massa under resans

gång, det har verkligen

blivit bättre

och smidigare på

alla sätt och vis.

Vi har arbetat

med Posten

ända sedan

starten 1974,

skillnaden är att det

postorderpaket som vi

började med förr i tiden

nu bytts ut mot e-handel,

säger Göran Hellström.

Precis som Stayhard

och liknande exportföretag

har även Ljudia

haft problem i Norge.

Man löste det genom att

bygga upp en norsk

filial i Oslo, en norsk

butik helt enkelt.

Ljudia är i dag marknadsledande på den nordiska

ljud- och ljusmarknaden.

Eftersom de hela tiden

exporterade till Norge blev

det norska företaget mottagaren

där de kunde reglera

momsen.

– Numera använder

vi bara posten vad gäller

vår export till både Norge

och Finland. Norge

är givetvis aningen mer

komplicerat än Finland

eftersom man inte kan

skicka paketen

ett och ett,

men jag måste

säga att de

nya rutinerna

med Posten

fungerar

jättebra. l

Ljudia

Startade: 1974 av

Göran Hellström.

Ligger i: Mariestad.

Säljer: Allt inom ljud- och

ljussystem för hem och

fordon.

Varumärken: Bland andra

Stanton, Traktor, Skullcandy

och Sennheiser.

10 e-handelsguiden e-handelsguiden 11


mer information

Exportrådet i Oslo

+47 22 87 88 50 www.swedishtrade.se

Svensk Distanshandel


033 13 17 70

www.distanshandel.se

Brønnøysundregistrene

+47 75 00 75 09

www.brreg.no

Tullfrågor

Posten svarar gärna på dina tullfrågor.

Kontakta oss på: tullkundtjanst@posten.se

Vill du veta mer

Kontakta Arne Andersson, Postens expert

på e-handel, på 0730-79 05 52 eller

arne.b.andersson@posten.se

Du kan också ringa Posten Logistiks

kundtjänst på 0771-33 33 10

MyPack

Med pakettjänsten MyPack hämtar din

kund själv ut sitt paket när det passar,

hos något av våra 4 400 utlämningsställen.

Paketet är framme redan nästa

vardag i Sverige och efter ytterligare

några dagar i resten av Norden. Snabbast

går det när du väljer avisering

via sms som skickas till mottagaren så

snart paketet är framme.

”E-handelsguiden ger föredömliga

och handfasta råd till e-handlare

som vill lyckas med med sin

nordiska expansion.”

Sïmon Saneback, E-handelsstrateg, Brightstep

E-handelsguiden ges ut av Posten

Redaktör, Posten: Markus Trautmann, markus.trautmann@posten.se.

Redaktör: Björn Owen Johansson, Spoon. Formgivare: David Linder, Spoon. Skribent: Erik Salmonson.

Foto: Viktor Johansson och Alexander von Sydow. Tryck: Lenanders Grafiska AB, Kalmar.

Statistiken i denna skrift är hämtad från ”E-handeln i Norden 2011”, utgiven av Posten

POGN031

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!