Kopplingar galvade - Kruge Sverige AB

kruge.se

Kopplingar galvade - Kruge Sverige AB

Utskriven:

2012-06-19

Recomb Koppling

Bedömning total: Rekommenderas

BVB ID 49629

Version 1

Producent

Kruge Sverige AB

Publiceringsdatum: 2012-06-19

BSAB-kod:

BK04:

Anv.Omr:

Bedömningsunderlag

Innehåll

P - VA-rör

Rör och teknisk armatur

övrigt 20299

Inomhus/Utomhus

Byggvarudeklaration

Intyg om ämnesinnehåll

Produktfaktablad

Ämne Mängd CAS R-fras

EPDM synonym

Etylen-propylendicyklopentadien

polymer

Stål, låglegerat,

1.0350 (DX52D,

FeP03G )

5% 25034-71-

3

90% 68467-81-

2

Förzinkning 5% 7440-66-6 15

15-17

17

50/53

50-53

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se


Utskriven:

2012-06-19

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis

Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag

Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas

Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas

Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se


Utskriven:

2012-06-19

6. Avfall och rivning

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se

More magazines by this user
Similar magazines