Duo Clamp A4 Utskriven: 2012-06-04 Adress ... - Kruge Sverige AB

kruge.se

Duo Clamp A4 Utskriven: 2012-06-04 Adress ... - Kruge Sverige AB

Utskriven:

2012-06-04

Duo Clamp A4

Rörupphängning

Bedömning total: Undviks

BVB ID 49533

Version 1

Producent

Kruge Sverige AB

Publiceringsdatum: 2012-06-04

BSAB-kod:

BK04:

Anv.Omr:

Bedömningsunderlag

Innehåll

P - VA-rör

VVS fästdetaljer och

rörisolering 20202

Inomhus/Utomhus

Byggvarudeklaration

Produktfaktablad

Oklassificerat

bedömningsunderlag

Ämne Mängd CAS R-fras

EPDM synonym

Etylen-propylendicyklopentadien

polymer

Rostfritt stål EN

1.4571, 10,5-13,5%

Ni (SS 2350,

316Ti ,

X10CrNiMoTi18-10,

320S31, SFS761)

5% 25034-71-3

95% 99999999

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se


Utskriven:

2012-06-04

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas.

Byggvaran innehåller ämnen som misstänks kunna ge cancer (R40)

≥ 1% av enskilt ämne

Byggvaran innehåller ämnen som kan orsaka allergi (R42, R43)

≥ 1% av enskilt ämne

Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med

R23, R24 och/eller R25)

≥ 10% sammanlagd halt av olika ämnen

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis

Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag

Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas

Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas

Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se


Utskriven:

2012-06-04

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr

111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se

More magazines by this user
Similar magazines