Årsredovisning 2011, 5,03 MB - Ängelholms kommun

angelholm.se

Årsredovisning 2011, 5,03 MB - Ängelholms kommun

Inledning

Vart gick skattepengarna

… så här får kommunen sina intäkter Belopp, tkr Procent

Skatteintäkter 1 372 255 65

Generella statsbidrag och utjämning 307 734 14

Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 285 087 13

Riktade statsbidrag till olika verksamheter 156 415 7

Finansiella intäkter 19 158 1

...och 100 kr i skatt till kommunen

användes under 2011 så här

Vård och omsorg: äldre och personer med

funktionsnedsättning 34,49

Grundskola och förskoleklass 21,34

Förskola 10,88

Gymnasieskola och vuxenutbildning 10,46

Individ- och familjeomsorg 4,64

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan

fritidsverksamhet 2,73

Gator, vägar och parker 2,69

Skolbarnsomsorg 2,02

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,64

Räddningstjänst 1,58

Fysisk och teknisk planering 1,28

Politisk verksamhet 1,15

Kulturskola 0,62

Miljö och hälsoskydd 0,58

Årets överskott 0,52

Övrig verksamhet 3,38

4 I Årsredovisning 2011

More magazines by this user
Similar magazines