Professionellt förhåll- ningssätt till föräldrar

lararfortbildning.se

Professionellt förhåll- ningssätt till föräldrar

Professionellt förhållningssätt

till föräldrar

Det handlar om det viktigaste som finns, barnen! Det är för deras skull

som samarbetet mellan hem och förskola ska fungera. Men det handlar

också om att lyssna, skapa tillit och bra relationer. En professionell förskola

tar ansvar för att dessa samtal sker och möten möjliggörs samt får

alla föräldrar att känna sig välkomna och delaktiga.

Boka utbildning som ger resultat!

Vad innebär det att vara professionell

• Föräldrasamarbetet i läroplanen

- Vad står det och hur planerar vi för detta

samarbete

• Våga vara tydlig i din profession

– pedagogrollen och föräldrarollen

• Att våga reflektera över egna privata åsikter

– attityder och värderingar

Föräldrars delaktighet och inflytande

• Den dagliga kontakten

– hämtning och lämning

• Hur synliggör vi verksamheten

– Vilka uttrycksformer använder vi

• Information

– Muntliga samtal och skriftlig information

Att leda föräldramöte

• Presentationsteknik

– Våga prata inför en grupp

• Vad vill vi berätta

– Innehåll och struktur

• Delaktighet och inflytande

– Hur kan föräldrar bli mer delaktiga i

förskolans verksamhet

Det viktiga utvecklingssamtalet

• Vad ska vi prata om

– Varför har vi utvecklingssamtal

– Vad vill föräldrar veta

• Barnet i fokus

– Lyft barnens egna berättelser och gör

dem delaktiga i samtalet

• Att förbereda inför utvecklingssamtal

– Inbjudan, rum, tid

Vi

kommer till

dig!

Fyra av fem deltagare ger denna

utbildning absolut högsta betyg:

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Syfte

Att genom ökad medvetenhet förstå sin egen roll i mötet

med föräldrar samt ge redskap för tydlig kommunikation.

Genomförande

Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion

samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Tid och pris

Kontakta oss för mer information.

Utbildare

Lotta Törnblom

utbildningskonsult, förskollärare

och förskolechef

Katarina Larsson

utbildningskonsult, förskollärare

Kontakta oss

www.lararfortbildning.se

info@lararfortbildning.se

08 -737 65 81


Professionellt förhållningssätt

till föräldrar

Så här tycker våra kursdeltagare:

”Oj, vad bra! Mycket tankar! Jag

kommer att tänka och läsa mycket

inför samtal och föräldrasamverkan.

Föräldrar är så viktiga!”

”Allt var givande, men gruppdiskussionerna

ger mycket plus att man

får reflektera över sitt eget arbete och

sina metoder. Jag kommer att lyfta

ämnet i mitt arbetslag så att vi kan

bli bättre i vårt arbete i förhållningssättet

till föräldrar.”

”Jag har blivit mer säker och tryggare

i min roll och kommer att våga ha en

tydligare och rakare kommunikation

med föräldrarna.”

”Jag uppskattade informationen om

föräldramöten. Bra praktiska tips!”

”Bättre, proffsigare samtal med

föräldrarna efter denna givande

”aha-dag”!”

”Bra föreläsning! Fick svar på alla

ställda frågor som vi hade! Vardagliga

beskrivningar. Exemplifiering!

Arbetet i grupper! Nu kommer jag att

förstå föräldrarna bättre, våga prata

med dem oavsett hur pinsamt det kan

vara.”

”Jag fick mig en tankeställare... förskolepersonal

är ovana att formulera

sin verksamhet i ord.”

”Bra, givande och intressant! Duktig,

trevlig och inspirerande kursledare!”

”Tack för en bra kurs! Tycker att jag

fått en massa bra tips samt ett nytt

tänk.”

”Bra att få höra hur andra kollegor

arbetar och förhåller sig till olika

”problem” med föräldrar. ”

”Jag gillade de öppna diskussionerna

och tror nu att jag kan påverka mina

kollegor till mindre ”löst prat”. ”

”Bra kursledare: engagerande, tydlig

och intressant.”

Kontakta

oss

www.lararfortbildning.se info@lararfortbildning.se Tfn 08 -737 65 81

More magazines by this user
Similar magazines