T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g - Korpögat

korpogat.se

T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g - Korpögat

KORPÖGAT

T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g

Årgång 3 September 2005 Pris 10:-

Jasså, nobelpristagare…

Man skall inte döma hunden efter håren.

En bussresenär som sitter med

halvöppen mun och ser ut som om han

vore tappad bakom en vagn behöver

nödvändigtvis inte vara en slusk. Det

kan vara någon helt annan.

Det fick Torsten Olsson erfara under

en resa i Australien.

Sidan 22 - 23

Tillbaka till 1600-talet

Plötsligt behövs en häst, en kusk och en väg som för tankarna till 1600-talet.

Vad gör man Jo, man åker till Torsåker, närmare bestämt till Kalvsnäs. Där

finns Mia och Kasper, två oskiljaktiga vänner som är vana att tillsammans

rycka ut på ovanliga uppdrag. Den här gången gällde det att bli filmstjärnor för

en dag i en handling som ligger 350 år tillbaka.

Sidan 12

Struktur efterlyses

I flera år har föräldrar och elever klagat över Hagaskolans bristande respekt

för Torsåkerselevernas reseproblematik. Nu har situationen förvärrats då kommunen

dragit in bybarnens busskort. Elever och föräldrar rasar, men hur löser

man ett problem som skolan inte tillstår att det finns

Sidan 4-5

2 x Johan

Många Torsåkersbor minns Johan

Lindström då han som barn på skolavslutningen

med nervösa steg gick fram

till orgeln i Torsåkers kyrka och spelade.

Idag är stegen inte längre nervösa.

Självsäkert tar han plats framför spelbordet

och trollbinder sin publik, ibland

tillsammans med kollegan Johan

Hammarström.

Sidan 10

Nytt Hästcentrum

Många nyinflyttade Torsåkersbor

har en eller flera hästar med sig i

flyttlasset. “Hästgård” har blivit ett

nytt begrepp då fastighetsmäklare

marknadsför sina objekt i Torsåkersbygden.

Nu har hästvännerna

fått ett nytt forum. En ny ridbana

som är till för alla hästens vänner,

såväl stora som små.

Sidan 14 - 15

Nu blommar löken, eller åtminstone snart

Sidan 2


2 KORPÖGAT

Ledaren:

Den blomstertid nu kommer...

Hofors kommun kommer inom en treårsperiod att bedriva en aktiv marknadsföring

för att öka inflyttningen till kommunen. Viss draghjälp får man

av regionala satsningar som görs i samma syfte. I dagarna sprids en 32-

sidig annonsbilaga där Länsstyrelsen försöker presentera Gävleborgs län i

så positiva ordalag som möjligt. Hofors kommun har köpt in sig på en

halvsida med rubriken “Hofors på grön kvist när centrum förnyas”.

I klartext berättas om var i kommunen de nyinflyttade medborgarna är

tänkta att bo. Det är Hofors centrala delar som gäller och ingenting annat.

Budskapet är så tydligt att det inte kan missförstås. I texten talas om

Trädgårdsstaden och att två dominerande skäl finns till att Hofors centrum

nu genomgår en omfattande förnyelse. “Det ena är att Hofors, liksom

nästan alla bruksorter, har tappat befolkning i takt med allt effektivare

stålframställning. Hofors centrum har slitits i fyrtio år och skapades

en gång för en dubbelt så stor befolkning… Hofors är alltså en ypperlig

plats att bo på för alla som verkar inom Gästrike-Dala-regionen. Men då

krävs också ett attraktivt boende. Just boendemiljön (bland annat centrummiljön)

är därför en mycket viktig och strategisk fråga för Hofors”,

sägs det ordagrant i texten. Torsåker och dess byar nämns inte med ett

ord i beskrivningen över vad som är bra med Hofors kommun.

Istället går man ut i byarna och berövar skolelever deras busskort

samtidigt som ledningen för Hagaskolan visar att man fullkomligt struntar

i den särskilda reseproblematik som oftast uppstår för elever från

Torsåker som numera måste resa till Hofors för att fullgöra sin skolplikt.

Såväl i ord som i handling visas att den som vill bo i Hofors kommun förväntas

göra det i kommundelen Hofors och inte i Torsåker.

Hofors kommun består av två kommundelar som i flera avseenden

skiljer sig åt. Många av dem som flyttar till Hofors kommun kommer för

att dom vill bo på landet. Då kan man bo i Torsåker. Vill man bo riktigt

lantligt kan man bo i någon av byarna. Vill man ha lite mer stadslik miljö

och ändå bo i landsbygd kan man bo i Hofors om nu bara Hofors lyckas

tvätta bort den betungande bruksstämpeln med hjälp av 70.000 lökar betalda

av EU. Här finns tre fullgoda alternativ för den som väger in boendemiljön

i begreppet livskvalitet. Varför då framhålla bara ett av dem

KORPÖGAT

Torsåkers Sockentidning

Politiskt oberoende

Utges av:

Torsåkers Sockenförening

Ansvarig utgivare

Lars Pettersson

Annonser:

Margareta Skogsberg 0290-40173

Material skickas till:

Alkrantzvägen 2

81395 Torsåker

margareta.skogsberg@telia.com

Redaktionssekreterare:

Maude Hydén,

prosten246@hotmail.com

Insändare:

De boende efter Solbergaleden,

framförallt på delen mellan Skolmuseét

och Kistbron är bekymrade.

Vägen är genomfartsled,

och trafikeras av många fordon

varje dag, även av tung trafik.

Efter berörd sträcka bor flera

barnfamiljer. Korpögat har tidigare

skrivit om problemet med

bilister som kör alldeles fort, och

därigenom utsätter både gamla

och unga för stora risker att bli

påkörda. Det kan tyckas att barnen

har närma till skolan, men

skolvägen är desto farligare. Det

finns inga trottoarer för dem att

gå på, utan de är utlämnade till att

använda vägen. Det finns även

många äldre, flera med rullatorer,

som går efter denna väg varje

dag, och ofta hör de inte den annalkande

trafiken. De boende hade

på egna initiativ satt upp vädjande

skyltar till bilisterna att sänka

farten. Vad har hänt Jo, någon

eller några har brutit sönder

en skylt och till och med sågat av

en annan skylt. Måste det hända

en olycka innan trafikanterna

visar respekt för de gående och

sänker hastigheten

Boende längs Solbergaleden

Dagens ris!

Jag vill ge dagens ris till trafikanordnare

Ulla Sahlström som har

tagit bort våra busskort. Vi som

bor utanför Torsåker har också

fritidsintressen. Vi vill inte vänta i

flera timmar på “våran” buss som

bara går en gång om dagen!

Arga Torsåkersbor från Hagaskolan

Postadress:

Korpögat

Solbergaleden 28, 813 40 Torsåker

Besöksadress:

Bygdegården Torsåker

Tel. 0290-40173 Fax. 0290-40175

e-mail: korpogat@hotmail.com

Tryck:

Sandvikens Tryckeri AB, 2005


Debatt:

Förändring av Berlins väg...

KORPÖGAT

3

Torsdagen den 15 september

var det ett dialogmöte på

Spelmannen. 26 bybor slöt

upp för att få reda på kommunens

förslag. Det visade sig

att personlig kallelse inte gått

ut till alla av de närmast berörda.

Hofors kommun provar nu

ett nytt sätt till samarbete med

berörda parter.

Detta genom att Hofors kommun

tillsammans med ytterligare två

kommuner valts ut av Bygga &

Bo-projektet att föra dialogmöten.

Representanter för projektet deltog

vid mötet, för att senare göra en

utvärdering av arbetsformen. Förhoppning

är att fattade beslut skall

vara väl förankrade för att inte

försena tänkta förändringar. Mötet

behandlade förändringar av Berlins

väg. Motståndet att stänga vägen

har engagerat Torsåkersborna.

Berlins väg och Kopparslagarvägen

är Torsåkers äldsta vägar med

medeltida ursprung. Det har funnits

protestlistor mot den föreslagna

stängningen av Berlins väg, som

skulle förändra hela byns identitet,

något som inte bara berör närboende

utan alla bybor.

Länsstyrelsen bedömde 1979 att

dessa två vägar hade rikshistoriskt

kulturvärde. Tyvärr deltog inte

någon representant från

Länsantikvariatet vid mötet. Det

föreslogs bland annat att man

skulle bygga ut den befintliga

skolbyggnaden och på så sätt

även få plats med de små

barnen inom skolområdet. Några

ansåg att man kunde flytta slöjdsalarna

och eventuellt äldre elever

till före detta Hemlins hus.

Osäker ekonomi

På frågan om finansiering av

kommunens förslag kunde inga

svar ges. Det framgick att inga

kostnadsberäkningar gjorts.

Trots detta finns förslaget tydligen

med i kommunens budgetförhandlingar.

Vidare undrade man

vad det skulle kosta att bygga ut

den befintliga skoldelen. Det kunde

man inte heller svara på, då det

inte fanns sådana uträkningar. Alla

som besökte mötet fick göra sin

röst hörd, vilket upplevdes positivt.

Många frågade sig varför kommunen

inte tänkt på flera alternativ.

Även församlingen är berörd,

då deras parkering gränsar till

skolområdet. Församlingens representanter

var villiga att diskutera

en möjlighet att avstå en del av sin

mark om det skulle anses nödvändigt.

Den tänkta förändringen

Ny parkering onödig

Det största problemet för skolan

var att man behöver parkeringsplatser

för personal och för lämnande

och hämtande föräldrar. Det

finns en stor parkering mitt emot

banken, var det någon som sa. Det

ansågs vara för långt för skolans

personal att gå. Efter knappt två

timmars diskussion tackade kommunarkitekten

Leif Holmqvist och

diskussionsansvarige Bengt

Lönnberg för en givande kväll med

många bra synpunkter. Dom skulle

återkomma med beräkningar på de

av mötet föreslagna ändringarna.

Kommunen har även bestämt sig

för att dela upp förändringarna i

två faser. Den nya vägen bakom

blomsteraffären skulle inte beröras

vid första steget.

Maude Hydén & Leif Skogsberg


4 KORPÖGAT

– Det är för många håltimmar

i skolan och då blir det

problem med skolskjutsarna,

hävdar flera uppretade föräldrar

och elever som hört av

sig till Korpögat med anledning

av Hagaskolans schemaläggning.

– Här finns inga håltimmar,

svarar skolans rektor.

Skolelever boende i Torsåkers byar

har alltid haft svårare än andra att

ta sig till och från skolan. Det gäller

främst elever vid Hagaskolan

som ibland måste kombinera både

buss och taxi till och från skolan.

Den här terminen har det blivit

sämre än vanligt. Kommunen har

dragit in bybarnens busskort.

Bybarnen är numera hänvisade till

speciella bussar morgon och kväll,

som koordineras med taxiskjutsar.

Irriterad rektor

– Det här skulle fungera bra om

Hagaskolan kunde börja och sluta

sina skoldagar på fasta tider. Men

så sker inte, säger en av de föräldrar

som hört av sig till Korpögat.

Håltimmar är något som bybarnen

aldrig har någon glädje av. Elever

boende i Hofors kan gå hem då

skolan ställer in undervisningen.

Det kan inte Torsåkersbarnen

göra, i synnerhet inte bybarnen.

Hagaskolans rektor Lise-Lotte

Staaf har dock ingen som helst

förståelse för kritiken. Hon blir

närmast irriterad då Korpögat

ringer upp henne och frågar varför

vissa dagar måste börja och sluta

med håltimmar.

Sovmorgon utan sömn

– Vi har aldrig haft ett så bra

schema som i år. Skolans undervisning

är helt anpassad till skolskjutselevernas

situation. Håltimmar förekommer

inte annat än att någon

enstaka klass har någon håltimme

varannan vecka, säger Lise-Lotte

Staaf och tillägger att vissa problem

kan uppstå kring elevens fria

val om valet blir någon aktivitet

som ligger utanför skolskjutsarna.

– Då har ett frivilligt val gjorts

och eventuella skjutsproblem får

eleven lösa själv, säger Lise-Lotte

Staaf.

Lever i skilda världar

Då Korpögat börjar tala med elever

och föräldrar kring problemet

visar det sig snart att rektorn och

hennes elever tycks leva i skilda

världar i frågan om hur skoldagen

ser ut. I en av skolans årskurs nio

slutar varje måndag med håltimmar

för halva klassen medan andra halvan

får samma problem på torsdagar.

Orsaken är att undervisning i

fysik och kemi sker i halv klass.

Skoldagen slutar då 14.15 och elever

från centrala Torsåker kan åka

med X-Trafiks buss som går 14.20.

Det kan inte bybarnen göra eftersom

de inte får busskort. De får

vänta till 15.45 innan möjlighet ges

att lämna Hofors såvida man inte

vill betala 15 kr för att åka med X-

Trafiks buss till Torsåker. På fredagarna

tillämpas i klassen något

som kan liknas vid flextid. Vissa

fredagar slutar skolan 12.05 och

då kommer inga Torsåkerselever

hem, vare sig bybarn eller andra.

Första tillfället är buss 14.20. För

en av skolans årskurs åtta avslutas

alla fredagar med håltimme.

Skolan slutar då vanligtvis 13.05

och bussen hem går 14.20. Förutom

dessa håltimmar finns andra

både planerade och icke planerade

håltimmar.

Sovmorgon rena straffet

Eleverna berättar att en klass skulle

i ämnet livskunskap tälta tillsam-

Färg & Interiör

Skolgatan 13

0290-203 70

- Färg - Tapeter - Måleri

- Kakel & Klinkers

- Trä & Laminatgolv

- Mattor - Massagekar

- Totallösningar på entreprenad

- Inredning/presenter från

Cult Design, Mique, Nordal mfl


mans i ett dygn. Som kompensation

för övertiden skulle klassen få

sovmorgon på måndagar tre veckor

i rad. För bybarnen blev det rena

bestraffningen.

– Vi fick åka till skolan som

vanligt och sitta i cafeterian och

vänta på att sovmorgonen skulle ta

slut, säger en av eleverna. Vissa

dagar kan både inledas och avslutas

med håltimmar. Vid sådana tillfällen

har det, enligt vad Korpögat

erfar, förekommit att elever från

Torsåkers byar med föräldrarnas

goda minne sjukanmält sig till

skolan.

– Idag fick vi håltimme istället

för tyska. Vi skulle sitta utanför

aulan och göra eget arbete, men

det var det ingen som gjorde, berättar

en elev.

– Vad gjorde ni istället då

– Drev omkring på skolan.

Även lektionerna i ämnet livskunskap

har oftast karaktären av håltimmar.

– Lärarna säger att ämnet är så

nytt att man inte vet vad som skall

göras, berättar en elev.

Ingen respons

Vad gör då elever och föräldrar åt

dessa problem:

– Alla är sura och vi har tagit

upp det med lärarna. Men det blir

ingen skillnad, berättar en elev.

– Det har tagits upp med skolan

både på klassmöten och i andra

sammanhang. Men från skolans

sida menar man att de här problemen

inte finns, säger en förälder,

och tillägger:

– Jag vill inte ha mina barn drivande

omkring sysslolösa i Hofors

på fredagseftermiddagarna. Därför

hämtar jag hem dem själv om nu

skolan är oförmögen till att ge dem

en vettig sysselsättning eller se till

att dom kommer hem. Det är skoltid

det handlar om och då skall

skolan ansvara för dem, säger föräldern

som i likhet med övriga elever

och föräldrar vi talat med inte

vill ha sina namn publicerade i tidningen.

Insändare:

Text: Staffan Berglind

Foto: Therese Hanssen

Busskort till alla!

Varför får inte alla elever på Hagaskolan

som bor i Torsåker och

dess omnejd busskort Vi som bor

i centrala Torsåker får busskort

helt gratis, men våra kompisar som

bor runt Torsåker får inte ens köpa

ett kort för ett förmånligt pris!

Deras föräldrar betalar också

skatt, så de har lika stor rätt att

åka buss gratis som vi. Vissa dagar

slutar vi tidigare på grund av

friluftsdagar och håltimmar. Då

måste våra kompisar vänta på

bussen som är avsedd för dem.

De kan få vänta i timmar. Deras

buss går bara en gång om dagen,

så om de missar den har de inte

möjlighet att komma hem. Vi som

har busskort kan åka buss i hela

länet medan våra kompisar måste

betala för det. Ge alla busskort!

Löken

KORPÖGAT

Butiken mitt i byn

Paketutlämning

ATG ombud

Svenska Spel

Apoteksutlämning

Öppet

Måndag - Fredag 9:30-20:00

Lördag: 9:30-19:00

Söndag: 11:00-19:00

Svensk Kassaservice

Måndag - Fredag 13:00-17:30

Lördag: 10:00 - 14:00

5


6 KORPÖGAT

Gymnasieskolor med ny inriktning

Hofors kommun har uppmanats

att till Skolverket avge

yttrande med anledning av att

tre fristående gymnasieskolor

vill etablera sig i kommunens

närhet. Det gäller Fårösunds

skeppsakademi i Gävle med

inriktning på skeppsbyggnad,

Baggium AB i Göteborg som

i Gävle avser att starta utbildning

i el, energi, lantbruk och

vissa hantverk, samt Olympica

AB i Hedemora som i Garpenberg

vill starta ett specialutformat

Europaprogram med

inriktning på friluftsliv och

ledarskap.

För samtliga tre skolor svarar

Hofors kommun att man i dagsläget

inte kan se något behov av

dessa skolor. Dels för att liknande

utbildningar redan ges på annat

håll, och dels för att kommunens

egna gymnasielinjer ibland innehåller

de utbildningsmoment som

aviseras genom de nya skolorna.

Som motiv för sitt ställningstagande

anger kommunen följande:

Hofors kommun är positivt inställt

till alternativa och kompletterande

lösningar och inriktningar inom

barnomsorgs- och skolverksamhet.

Alternativen får dock inte inverka

menligt på övrig verksamhet inom

skolområdet.

Dyster framtid

Relevant i detta sammanhang är

att undvika ett läge där externa interkommunala

kostnader ökar så

pass att den egna gymnasieskolan

hotas. Ett sådant läge skulle få ytterst

negativa konsekvenser för

kommunens gymnasieungdomar.

Lärarläget i kommunen är för närvarande

mycket gott. Dock ser

framtiden dyster ut när det gäller

befolkningsutvecklingen. Antalet

grundskoleelever uppgick år 2004

till 1.179, en siffra som beräknas

sjunka till 758 år 2014. Under 2004

gick 158 elever ur årskurs nio, en

siffra som år 2014 beräknas vara

91. I kommunens egen gymnasieutbildning

har man inför hösten

2005 startat Industriprogrammet i

ny tappning samt fått Barn- och

Fritidsprogrammet som nytt program.

De tre nya fristående gymnasieskolorna

kommer endast att

marginellt beröra kommunens egen

gymnasieutbildning. Skulle flera

fristående gymnasieskolor med

specialutformade program dyka

upp i kommunens närhet kan dock

läget bli ett annat, säger kommunen

i sitt yttrande till Skolverket.

Text: Staffan Berglind

Illustratör: Åsa Eriksson


Val av kyrkans representanter

Centerpartiet blev något av vinnare i valet till Kyrkofullmäktige i Torsåkers

församling. Ett mandat erövrades från konkurrerande Samlingslistan

som i valet presenterats som partipolitisk obunden. Samlingslistan

behåller dock sin majoritet i fullmäktige med åtta mandat mot centerns

sju, men det var näst intill oavgjort mellan de båda blocken. Samlingslistan

vann med 15 rösters övervikt. Därmed gick Torsåker emot rikstrenden

som visat att många väljare valt att gå ifrån de listor som är partipolitiskt

bundna till förmån för andra listor, som t.ex. samlingslistor.

Röstdeltagandet var i Torsåker traditionsenligt högt för att vara ett kyrkoval,

18 procent mot 12 för riksgenomsnittet. Tommy Löfgren står som

första namn på Samlingslistan och är ny på listan:

– Nu börjar arbetet med att välja ett kyrkoråd. Vi har några nya namn

på vår lista och vi förväntar oss en del förändringar, säger Tommy

Löfgren.

– Vi gjorde ett bra val även om Samlingslistan fick majoritet, säger

Gunnar Sehlberg, första namn på centerlistan.

Det finns 1956 röstberättigade i Torsåkers församling och 354 av dessa

röstade, 16 av röstsedlarna var ogiltiga. Även i grannförsamlingen

Hofors stärktes den renodlade partipolitiken då Arbetarpartiet – Socialdemokraterna

ökade med två mandat. Många har i valdebatten gett uttryck

för att det är ålderdomligt att kyrkan skall styras med partipolitik.

I Torsåkers och Hofors församlingar ser man det tydligen inte på det

viset. Vad kan det tänkas bero på

– Det kan vara vanskligt att spekulera i. Personligen tror jag inte att

människor vill ha bort politiken från kyrkan. Kyrkan måste styras med

demokrati och de politiska partierna kanske har de bästa förutsättningarna

att uppfylla just det målet, säger Gunnar Sehlberg. Det kyrkoråd

som nu skall utses tillträder sin funktion den 1 januari 2006.

Möte över gränserna

GARNBOD

Solbergaleden 22, Torsåker 0290 - 403 25

Mån-fre 9.30-17 (lunch 12.30-14.00)

Lördagar Stängt

STICK- & VIRKGARN

Uppritade BRODERIER

DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT

MATTRASOR - MATTVARP

Text: Staffan Berglind

Lördagen den 10 september var det bygdegårdsmöte på Hästbo Bygdegård

i Torsåker. Där samlades bygdegårdsfolk från Gävleborg och

Dalarna. Man började med kaffe och smörgås och presentation av deltagarna.

Sedan delades gruppen i två block, det ena pratade ekonomi och

det andra kultur. I gruppen för kultur fick deltagarna reda på hur man kan

få hjälp med musik-, teater- och konstutställningar. Man får också låna

konst för att sätta upp. Den andra gruppen fick en inblick i hur det ekonomiska

bör skötas och där skulle även representanter för bank och dataprogram

varit med men dom hade fått förhinder. Att träffa folk från olika

bygdegårdar och utbyta erfarenheter och även räta ut frågetecken som

man har tyckte man var positivt. Alla hoppades på ett fortsatt samarbete i

framtiden.

KORPÖGAT

7


8 KORPÖGAT

När blir mitt badrum klart...

Har Hoforshus så dåligt med

pengar att man inte har råd att

byta ut ett trettio år gammalt

badkar hos en handikappad

pensionär Det frågar sig

Anna-Lisa Roxström i Torsåker

som kontaktade sin hyresvärd

Hoforshus och begärde

rust av sitt badrum.

Det blev en långdragen historia. I

fem veckor har nu Anna-Lisa levt i

kaos i sin lägenhet medan Hoforshus

och kommunens byggnadsinspektör

funderar över vem som

skall betala den duschkabin hon vill

ha insatt som ersättning för badkaret.

De två hyresfastigheter som

Hoforshus äger på Gammelstillavägen

är hårt nedslitna och i stort

behov av rust. Då Anna-Lisa begärde

rust av badrummet önskade

hon samtidigt att badkaret skulle

bytas ut mot duschkabin vilket

skulle underlätta för henne då hon

har vissa rörelsehandikapp. Badrummet

inspekterades av Hoforshus

och visade sig vara i stort behov

av rust. Beträffande duschkabinen

skulle det nog ordna sig, var

svaret hon fick av sin hyresvärd.

Duschcabinen för dyr

Anna-Lisa plockade ur sitt badrum

och målare satte ny färg på väggarna.

Men sedan blev det tvärstopp

i rusten. Efter någon vecka

kontaktade Anna-Lisa Hoforshus

och frågade om orsaken till stoppet.

Svaret blev att Hoforshus hade

ont om pengar till duschkabinen

men att problemet möjligen skulle

kunna avhjälpas med handikappbidrag

om badkaret skulle bytas ut

mot duschkabin. För det ändamålet

skickades en arbetsterapeut till

Anna-Lisa för att utreda hennes

behov av duschkabin. Terapeuten

skrev rapport till kommunens byggnadsinspektör

som även handlägger

frågor om bostadsanpassning.

Och på den vägen är det.

– Jag har ingen aning om hur

länge jag skall få vänta på svar,

säger Anna-Lisa och frågar sig

samtidigt om Hoforshus inte förmår

byta ut ett trettio år gammalt

badkar mot duschkabin om inte

kostnaden betalas av handikappmedel

Kjell Paues på Hoforshus

ansvarar närmast för ärendet:

– Det handlar alltid om stora

pengar vid rust av badrum. Vi kan

inte bygga om alla badrum efter individuella

önskemål och det är inte

så lätt att ta bort det här badkaret.

Jag har fått besked om att byggnadsinspektören

i första ledet avslagit

Anna-Lisas begäran om

handikappanpassning av badrummet,

men jag vet inga närmare

detaljer. Jag kommer att besöka

lägenheten för att titta på hur vi

skall gå vidare, säger Kjell Paues

och tillägger att om Anna-Lisa

skall få sin duschkabin utan byggnadsinspektörens

välsignelse måste

Anna-Lisa Roxström i halvfärdigt badrum

särskilt beslut tas om det i Hoforshus

ledning.

Varför avslag

Korpögat har försökt nå byggnadsinspektör

Maria Sköld-Wulf för

frågor om varför hon lämnat avslag

för duschkabinen. Hon var

dock på utbildning och återkom

inte förrän efter pressläggningen.

– Jag kan inte göra annat än

vänta. Men det är jobbigt när badrumsinredningen

ligger utspridd

över hela lägenheten. Jag kan inte

bära tillbaka alltsammans för jag

vet ju inte när dom kommer och

rustar, säger Anna-Lisa.

Reportage: Staffan Berglind

Vår medarbetare Leila

överger Korpögat för att

arbeta i Skottland. Lycka till,

önskar vi på redaktionen, och

ta det lugnt på pubarna!

Torsåkers församling

D. helige Mikaels dag

marknadsdag i Torsåker

Kyrkan hålls öppen kl 10 - 16

Gudstjänsten denna dag är sammanlyst

till Missionskyrkans gudstjänst kl 11

Tornvisning kl 13.

Öppen körövning kl 13 - 16.

Lillstugan har öppet kl 11 - 14.

Titta in: se hur verksamheten

fungerar!


Enkät från kommunen

I oktober månad kommer 1.000 invånare i Hofors kommun att få ett

brev i brevlådan tillsammans med en följeskrivelse från kommunalrådet

Marie-Louise Dangardt. Det rör sig om en enkät som tagits fram av Statistiska

Centralbyrån för att utröna hur medborgare i olika kommuner ser

på livet i sin kommun. I enkäten ställs frågor om man är nöjd med kommunen

som en plats att bo och leva på. Vidare ventileras frågor om skola,

barnomsorg och äldrevård, gator och vägar, fritid och kultur samt frågor

kring medborgarnas möjlighet att påverka. Enkäten genomförs två

gånger då man anser det vara viktigt med någon slags uppföljning kring

de svar som avges. Varje kommun får en egen analysrapport med jämförelsetal

från andra kommuner. Enkäten är utarbetad efter rent vetenskapliga

metoder där man inte bara kan se hur nöjda medborgarna är

utan även hur stor effekt respektive frågeområde har på helhetsbetyget.

Reportage:Staffan Berglind & Leif Skogsberg

Anita Drugge

KORPÖGAT

9

Småföretag ställs utanför

Småföretag diskrimineras vid tillämpningen av Lagen om offentlig upphandling

(LOU). Det säger Hans Backman (fp) i en motion till kommunfullmäktige.

Marknaden för den offentliga upphandlingen i Sverige har

värderats till 400 miljarder kronor. De största upphandlarna är kommuner

och landsting. Vid anbudsförfaranden ställs oftast sådana krav och villkor

att endast större företag kan bli aktuella för uppdraget. Skulle villkoren

för upphandling vara sådana att även småföretag kunde agera, skulle

småföretagandet stärkas i kombination med stärkt konkurrens. Prisbilden

skulle kunna te sig annorlunda genom ett mer genomtänkt förfaringssätt

om hur LOU kan användas för att öka konkurrensen. LOU beskylls ofta

för att sätta hinder i vägen, men kritik kan ofta istället vändas till att gälla

tillämpningen av lagstiftningen, säger Hans Backman i sin motion och

uppmanar Hofors kommun att se över sina upphandlingsrutiner.

Mer busstrafik med mindre bussar

Ingemar Kalén (kd) har ställt en motion till kommunfullmäktige där han

efterlyser ett kommunalt handlingsprogram för utveckling av landsbygden.

Satsa mer på småskalig busstrafik/skolskjutsar, inrätta en kommunal

tjänst som landsbygdsutvecklare och inför en årlig dag med fokus på

landsbygden under namnet Landsbygdens Dag, säger Ingemar Kalén.

MJ:s

Tel. 0290-42144

070-607 72 46

Stort sortiment av bl.a.

GOLVVIRKE

RÅSPONT

TRYCKIMPREGNERAT

TST:s PLÅT VENT & ISOL

Lummerbacksv. 31 813 95 TORSÅKER

Tel/Fax 0290-40205 Mobil 070-5929792

Tommy Tiensuu

Vi utför:

* Byggnadsplåt

* Ventilation

* Teknisk Isolering

(brand/värme/kyla) med

plåtbeklädnad

Vi kan vara lösningen på ert problem

BERGSMANNEN

Tel. 0290 - 230 10

* Hämtmat

* A La Carte

* Lunch

* Hotellrum


10 KORPÖGAT

Att spela piano fyrhändigt har

de flesta musikskoleelever

fått lära sig. Att spela kyrkorgel

fyrhändigt är inte lika vanligt.

Det blir dessutom fyrfotigt.

Därför blev det också en

mäktig upplevelse då Ovansjö

församling inbjöd till konsert

och satte två fulländade organister

framför den elektroniska

och digitala kyrkorgeln i

Ovansjö kyrka.

Programmet omfattade verk för

fyrhändigt orgelspel skrivna av

bland andra Wesley, Mozart och

Schubert. Till åhörarnas stora förtjusning

gavs som extranummer

Toreadorsången ur Bizets opera

Carmen i ett rasande tempo. Bland

åhörarna fanns förhållandevis

många Torsåkersbor. Det hade sin

speciella förklaring. En av dubbelorganisterna

var Johan Lindström

från Torsåker. Redan som barn

fascinerades han av orgeln i Torsåkers

kyrka. Där fick han även sin

Unga organister

första musikaliska fostran under

ledning av kantor Sven Hedström.

Sedan dess har den musikaliska

karriären gått spikrakt uppåt. Idag

bor han i Stockholm där han för

sjunde året studerar på Musikhögskolan

där han bland annat under

fyra års tid studerat orgelspel. För

att dryga ut ekonomin arbetar han

som deltidsmusiker inom Täby

församling. Sedan två år tillbaka

reser han även runt i landet och

spelar fyrhändiga och fyrfotiga

orgelkonserter tillsammans med

Johan Hammarström, nyutexaminerad

från Musikhögskolans solistklass

som idag arbetar som kantor i

Västerås domkyrka.

Reportage: Staffan Berglind

Ingen björn fälld i Torsåker vid årets jakt

Björnjakten är avslutad i Gävleborgs län, då alla 14 björnar är skjutna.

Ingen björn har dock påträffats i Torsåker med omnejd. 50 jägare hade

slutit upp och två helger i rad var de ute. Bengt-Olov Hedlund säger att

intresset för björnjakt ökar och tror att det blir en större styrka som jagar

nästa år. Han uppmanar även folk att höra av sig till honom eller någon

annan med anknytning till jakt om man ser en björn. Kanske har allmänheten

värdefulla tips att bidra med, så att en björn blir fälld av en Torsåkersbo

nästa år.

Centralgatan 13 Hofors

Tel. 0290 - 200 47

Mekaniska arbeten, svetsning,

bockning och pulverlackering

Tel. 0290 - 230 45


Hofors - en positiv kommun...

KORPÖGAT

11

Hjälp oss att förändra synen

på vår kommun och vinn

20.000 kronor! Hofors kommun

utlyser nu en tävling där

reklambyråer och andra

marknadsförare uppmanas

att inkomma med förslag om

hur man skall kunna ge Hofors

kommun ett bättre ansikte

utåt.

Det behövs eftersom vi behöver

ökad inflyttning, menar Anita

Drugge som från kommunens sida

håller i trådarna för tävlingen. Varför

anordnar man en tävling i en

sådan här fråga

– Idén kom fram under de dialogmöten

vi förde om att förändra

synen på Hofors, berättar Anita

Drugge och tillägger att man normalt

skulle ha gjort en sedvanlig

upphandling.

– Sedan frågan ventilerats tillsammans

med lokala tillväxtrådet

och kommunstyrelsen tyckte vi att

en tävling vore bättre eftersom ett

tävlingsmoment kan skapa större

kreativitet än bara en vanlig upphandling,

säger Anita Drugge.

Gävleidé

Idén har delvis hämtats från Alderholmsprojektet

i Gävle och projektet

“Bra idé” som ursprungligen

var tävlingar om att presentera bra

förslag för utveckling inom ett geografiskt

område. Det kan alltid

vara bra för ett reklamföretag att

stoltsera med att man vunnit en

Anita Drugge

tävling vilket i det här fallet anses

kunna vara en extra morot, menar

kommunens företrädare. Tävlingen

ingår som en del i ett större projekt

som syftar till att öka inflyttningen.

Arbetet genomförs i tre steg:

1. Förändra synen på Hofors

med hjälp av det vinnande

bidraget från tävlingen.

2. Alla kommuninnevånare

skall göras till ambassadörer för

vår kommun.

3. Öka inflyttningen.

De som vill delta i tävlingen hälsas

välkomna till Hofors den 4 oktober

då kommunen anordnar ett

informationsmöte kring tävlingen.

Av de inkomna bidragen kommer

fem bidrag att tas ut för att slåss

om förstaplatsen. Det vinnande

förslaget kommer sedan att ligga

till grund för en treårig satsning.

Hur gör man då om bra förslag

inkommer även från dem som inte

vinner

– I villkoren sägs att vi tittar på

alla tävlingsbidrag. Skulle vi då se

att det finns bra förslag även bland

de icke vinnande bidragen tar vi

kontakt med dessa deltagare inom

30 dagar för att diskutera frågan,

säger Anita Drugge.

Hur ser inflyttningen ut just idag

– Det ser faktiskt bra ut. Den

senaste siffran visar på ökad inflyttning

sedan årsskiftet. Dock är

det fler som avlider än vad som

flyttar in vilket gör att vi i dagsläget

har en befolkningsminskning

på 10 personer i år, avslutar Anita

Drugge.

Reportage: Staffan Berglind &

Leif Skogsberg

Tel 0290-235 15, 076 241 03 18

LACKFÖRSEGLING - TEXTILTVÄTT

HANDTVÄTT - SERVICE

FRAMVAGNS / FYRHJULSTINSTÄLLNING

DÄCK OCH FÄLG

MONTERING / BALANSERING

Din lokala

leverantör av

villaolja

&

diesel

Lars Lindroths Åkeri

Tel. 070 -37 000 26, 0290-401 15


12 KORPÖGAT

Känt filmteam i Kalvsnäs

Jan Guillous bok “Häxornas

försvarare” skall bli TV-serie.

Plötsligt en dag dök hela filmteamet

upp i Torsåker för att

spela in en av scenerna från

boken som är en dokumentär

om 1600-talets häxprocesser

i Sverige. Mia och Kasper

från Kalvsnäs fick bli filmstjärnor

för en dag.

Den händelse som skulle skildras

utspelade sig egentligen i Gävle.

En av de drygt 300 kvinnor som i

Sverige rannsakades och dömdes

till döden som häxa var pastorskan

Fontelius i Gävle. Med hjälp av sin

man och några av hans inflytelserika

vänner lyckades hon dock

undgå bålet genom att under dramatiska

former fly med häst och

vagn till Örebro. Då filmteamet

reste till Gävle för att spela in scenerna

om pastorskan Fontelius visade

det sig att det tilltänkta ekipaget

med häst och vagn inte var tillgängligt.

Istället tipsades man om

Mia Riesser i Kalvsnäs som med

sin nordsvenska häst Kasper har

stor erfarenhet av att rycka ut när

det av olika anledningar skall köras

med häst och vagn. Vid tillfället

undrade man även om det fanns

någon väg i Torsåker som kunde

föra tankarna till 1600-talet och

svaret blev att sådana vägar finns

det gott om i Torsåker. För inspelningen

krävdes en väg som kunde

tänkas likna 1600-talets landsväg

till Örebro. Därtill visade sig Olle

Mia och Kasper

Johanssons skogsbilväg passa alldeles

utmärkt.

– Jag körde några gånger framför

filmteamet i full fart. Dom sa

att scenerna blev bra även om det

blev en del omtagningar, berättar

Mia. Problemet var att filmteamet

låg nere i diket och filmade. Vid

första tagningen tittade Kasper

förvånat rakt ner på filmarna då

han sprang förbi.

– Han är ju inte van vid att det

ligger folk i dikena, berättar Mia.

Även Jan Guillou tycks ha blivit

nöjd med insatsen. Han förärade

Mia ett signerat exemplar av sin

bok med påskrift som tack.

– Det var roligt att få vara med

om något sådant här. Men det roligaste

var att jag fick göra reklam

för världens bästa hästras, säger

Mia som till vardags är starkt engagerad

i olika föreningar och organisationer

som värnar om den

nordsvenska hästrasen och dess

bevarande. Enligt planerna skall

serien visas någon gång under

våren. Då kan TV-tittarna följa

den spännande skildringen av

häxprocesserna med pastorskans

dramatiska flykt.

Reportage: Staffan Berglind

po.ferm

datorservice

service av PC och lokala nätverk

Ring 0290-10 999, 070-3468205

Per-Olof Ferm

Wijbyvägen 59, 813 94 Torsåker

RAMSHOPEN

Övre Storviksvägen 1, STORVIK

Tel. 10747

Inramning - Presenter - Hemslöjd

Rolf Lidbergs tomtar och troll

Tygblöjor för dig som tänker på ditt

barn och miljön

Inte dyr

Inte billig

Inte bäst

Men jag finns här

året runt

Nornholms

Blommor

Solbergaleden - Torsåker

Tel. 0290-40760


Kantorn har gjort slut

Nu har kantorn i Valbo kyrka fått nog. Orgeln och kantorn har olika uppfattningar

om i vilken turordning tonerna skall komma, och det går inte att

spela på en orgel som inte vet vem som bestämmer, menar kantorn.

– Ibland när man slår en ton så kommer inget ljud, och ibland när man

inte slår en ton så kommer det ljud ändå, berättar en förtvivlad kantor inför

Arbetarbladet. Kyrkorådet har full förståelse för kantorns problem

och kommer nu att ge honom en ny orgel. Den skall byggas av orgelbyggeriet

Åkerman & Lund till en kostnad av 3,8 miljoner kronor och 2009

skall den stå färdig. Fram till dess får kantorn och hans nuvarande orgel

försöka stå ut med varandra så gott det nu går.

Skola med fräs

I sitt måldokument för kvalitetsredovisning inom gymnasieutbildningen i

Hofors för innevarande läsår redovisar enhetschefen Mats Berglund att

270 elever genomgår de gymnasielinjer som finns i Hofors. 32 tjänster

finns inom ungdomsgymnasiet av vilka en del även är verksamma inom

vuxenutbildningen. Mentorskapet fungerar tillfredsställande och så gör

även föräldrakontakterna. Vi uppfyller styrdokumentens krav och vi vill

att målet om elevvård skall stå kvar, även om vi anser att vi inte till fullo

har nått upp till det, säger Mats Berglund i sin rapport. Gymnasieskolan

står dock inför ett investeringsbehov. I särskild skrivelse till kommunen

påpekar Mats Berglund att Nya industriskolan måste skaffa en ny fräs,

en så kallad operationsfräs. Den fräs som finns idag klarar inte längre de

krav som utbildningen ställer på kursinnehållet i cnc-kurserna. Kostnaden

för en ny fräs torde ligga på 350.000 kronor.

Villa på villovägar

Har någon sett ett hus som är sex meter långt och fem meter brett och

som är rött med vita knutar Det frågar polisen i Uppsala sedan man fått

in anmälan om en ovanlig stöld. Huset som ägs av ett företag stod uppställt

på en trailer och nu är både trailern och huset på okänd ort.

– Ett sådant här ekipage flyttar man inte så lätt. Någon borde ha sett

någonting, säger Uppsalapolisen som vädjar om tips från allmänheten.

Kryddig kamelstek

Det är inte bara svenska ICA som har problem med köttprodukter som

kan göra folk sjuka. I Somalia fick 64 personer föras till sjukhus sedan de

ätit kamelkött på en restaurang. I polisförhör medgav restaurangägaren

att den kamel som vid tillfället serverades som dagens rätt hade blivit

ihjälbiten av en giftorm.

KORPÖGAT

13

PLANNJA

TP 20 & TEGELPROFIL ALLTID I LAGER!

Beställ gärna i exakta längder

HÄNGRÄNNOR - TAKBRYGGOR

TAKSTEGAR - SNÖRASSKYDD M.M

Vi utför takläggningar till fasta priser

Öppet: Vardagar 7-17

BR.NORLING I HOFORS AB

0290-242 69

www.brodernanorling.se

Vi utför alla slags

VVS-arbeten.

Vi samordnar

med snickare,

plattsättare,

elektriker och

målare.

Ring Hofors VVS dygnet runt

Vi lämnar gratis offerter.

JP

BETONG

Gästrikland Dalarna

Tel: 0290-10041

WWW.TAXi107000.COM


14 KORPÖGAT

Torsåker har fått en samlingspunkt

för alla hästintresserade.

Lördagen den sjuttonde

september invigdes Torsåkers

hästintresseförenings

ridbana.

Torsåkers

Föreningens ordförande Karin

Mohlin säger att förhoppningen är

att folk ska upptäcka banan och

utnyttja den. Dagen till ära hade

det ordnats med en dressyruppvisning.

Efter det var det dags för en

clear round hoppning, vilket menas

att ekipaget måste göra en felfri

runda för att få rosett. Dagen fort-

satte med uppvisning av islandshästar

och avslutades med att

publiken fick se en hel del olika

hästraser samtidigt som Lotta

Åberg berättade lite om de olika

raserna. För alla som var frusna

och hungriga fanns det kaffe och

korv till försäljning och fiskdamm

för de minsta.

Ordförande Karin Mohlin

Dagen började med

dressyruppvisning.

Uppvärmning inför hoppning.

Här är det hoppfullt.

Här fiskas det efter något gott.

Arabhingsten Imre El Tahir i full vigör.


KORPÖGAT

15

ridbana invigd

Full fart runt hinderbanan.

Syftet med projektet, som är genomfört

med hjälp av bidrag från

Leader+, är bland annat att skapa

gemenskap, ge försörjningsmöjligheter

till ridinstruktörer och bidra

till inflyttning till bygden. Allting

började omkring år 2002 då Evy

Börjesson tog det första initiativet

till att bygga en ridbana. Hon saknade

möjlighet att träna sin häst

någonstans i närheten av Torsåker

Här har Josefin Kiuttu på Carmen och Madelene Ljung på

Washington fått var sin rosett på hinderbanan.

och drog därför tillsammans med

Annika Forsberg igång projektet.

Andra gången de sökte bidrag beviljades

det och då var det bara att

sätta igång. 208 000 kronor fick

föreningen, och därmed var de

också tvungna att göra en motprestation

i form av egen arbetsinsats,

vilket alla berörda villigt

ställt upp med.

Här visas

häst med

vagn.

Jonna Åberg har tävlat i hoppning och dressyr på

hästen Lili.

Mimi Sjöström med Araben Imre El Tahir. Hon ska börja

föda upp Araber och visade en av hingstarna.

Reportage: Leila Nielsen

Bodil Landin

Emma Bäcklin


16 KORPÖGAT

Debatt:

Storebror styr...

Mörkrets tid närmar sig och

de analoga tv-sändningar

som vi har haft i 50 år skall nu

upphöra. Man ställer sig givetvis

många frågor omkring detta,

både teoretiska och praktiska.

Övergången från ett analogt system

till digital överföring har vi

redan upplevt i mobiltelefonin. De

äldre analoga telefonerna kunde

höras även om mottagningen skrapade

och var dålig, men i de digitala

hörs allt eller inget. Samma

förhållande gäller också vid tvmottagning.

En brusig bild kommer

inte att kunna visas, utan det blir i

så fall till att köpa en större antenn

som ger starkare signal.

Ensidig uppsägning

Övergången till det digitala systemet

har bestämts av berörda myndigheter,

och innebär i princip att

ett gällande avtal om tv-mottagning

ensidigt sägs upp. Vill man fortsätta

att titta på TV så får man betala

extra genom köp av den utrustning

Reflexdax

Nu närmar sig hösten och vinterns mörka

kvällar och vi blir osynliga ut efter våra

vägar. Gör som vi och många med oss

köp Korpögats reflexväst till självkostnadspris.

Säljs även på Bygdemarknaden.

Kontakta Maude på telefon

0290 - 40887

som då kommer att behövas.

Denna stängning diskuteras livligt

idag, och man drar jämförelser

med andra områden i samhället.

Tänk om elverket plötsligt skulle

stänga av strömmen för att byta

ledningar, och säga att om man vill

ha tillbaka strömmen igen så måste

man betala en lösensumma.

TV-licensen

Det är allmänt känt att licenspengarna

avser finansiering av programverksamheten,

men vad är

det för något som kräver licens

De som fortsättningsvis fråntas

möjligheten att utan extra kostnad

kunna titta på TV, borde rimligen

kunna få licensavgiften krediterad.

På Radiotjänst i Kiruna vill man

inte höra talas om detta, för nu

menar man att licensen avser själva

TV-innehavet, vad man nu skall

ha en obrukbar TV till.

Definition

Ingen har klart definierat vad en

TV egentligen är, men detta begrepp

kanske ändras i samma takt

som nya avgifter tillkommer.

80:-/ st

Om Television betyder fjärrbilder,

vad är då en televisionsmottagare

-Är det en apparat för visning

av bilder som överförs enbart via

radiovågor

-Är det en apparat för visning

av bilder som överförs enbart via

kabel

-Är det en apparat för visning

av bilder oaktat överföringssätt

-Är det kanske inte alls bildvisaren,

utan själva mottagaren för

antennsignalen, exempelvis

videobandspelaren genom dess

kanalväljare

Ljuset i mörkret

Många frågor som ställs om denna

övergång är svåra att besvara, medan

andra kanske inte alls är menade

att besvaras. Även om vi nu

skall tvingas att betala för ytterligare

en samhällsservice som man

kanske inte ens har tillgång till, så

har vi ju ändå Korpögat kvar att

bläddra i när skymningen faller.

Tack och godnatt...

Nästa

Korpögat

utkommer den 27/10

Manusstopp: 17/10

Korpulenten

Torsåkers Sockenförening kallar

härmed till ett extra medlemsmöte

söndagen den 23 oktober 2005

klockan 18.00, på Torsåkers

Bygdegård


Staffans krönika

KORPÖGAT

17

En vy över Hundparken

Solberga centrum kan komma

att förändras. Sista ordet

är ännu inte sagt i ärendet.

Framtiden får utvisa hur det

blir även om förändringar är

något som även skett förr. Vi

som var unga i Torsåker på

1950-talet minns ett annat

Torsåker än det som är idag.

Vi minns Norells tobaksaffär som

även hade godis och leksaker i sitt

sortiment. I timmar kunde vi stå

där framför skyltfönstret och studera

leksaksbilar av plåt, knallpulverpistoler

och filmstjärnebilder

med Marlon Brando och Doris

Day. Barbros korvkiosk är värd ett

kapitel för sig. Den låg på platsen

för nuvarande busshållplatsen. Där

satt Barbro i sin rullstol och sålde

korv men för de ungdomar som

hängde vid kiosken var det inte

alltid korven som var det viktiga.

Kom man hem från skolan och

ingen var hemma kunde man alltid

gå till Barbro och prata lite med

henne. Om inte kompisarna var

leksugna gick man till Barbro istället.

Hon fanns alltid där då ingen

annan fanns till hands. Där kunde

man fråga om sånt man inte vågade

fråga om hemma och där kunde

man få goda råd om både det ena

och det andra.

Men en dag var kiosken borta.

Barbro försvann och ersattes med

ungdomsmottagning, skolsköterska,

kurator, fritidsledare och skolpsykolog.

Vackra byggnader

I arkiven hittar vi även en beskrivning

av Solberga centrum från ett

datum längre tillbaka i tiden, närmare

bestämt någon gång på 1920-

talet. Förmodligen är den skriven

av hembygdsforskaren William

Eriksson:

“I Solberga där kyrkan utgjorde

centrum av bebyggelsen reste sig

även den relativt nya skolan i två

våningar, på andra sidan vägen

från kyrkan räknat. Fasaden mot

vägen vackert dekorerad ovanför

entrén med landskapsvapnet och

en stiligt utformad girlang med

rosor inramade entrén.

Hundparken

Den nya skolan ersatte den gamla

träbyggnaden i en våning som utgjorde

den gamla skolan och som

omgavs av en park kallad Hundparken.

Hur namnet tillkom vet

man ej med bestämdhet. Någon vill

påstå att parken anlagts med hundskattemedel,

andra vill påstå att

namnet tillkommit på grund av att

platsen var ett kärt tillhåll för rastande

hundar. I byn fanns för

övrigt fem caféer med bageri, tre

banklokaler, post och en gästgivargård

med tillhörande ölfutt.

Bakom kyrkan låg arrestlokalen

inrymd i en liten träbyggnad som

saknade allt av bekvämlighet såsom

vatten, toalett och sängutrustning

m.m. Här förvarade den

gamle fjärdingsmannen sådana

som anhållits för olämpligt uppträdande

eller på något sätt

störande på grund av alltför många

besök på ölfutten där man till en

tallrik pölsa och två potatisar

serverades, enligt rusdrycksförordningen,

två öl.

Ransonen överskreds

Ransonen kunde ibland överskridas

vilket menligt påverkade besökarens

balans och humör, vilket då

kunde föranleda fjärdingsmannens

ingripande”.

Vissa gamla beskrivningar av

Torsåker och dess folk vittnar om

att Torsåkersborna åtminstone

tidvis ansågs ha en viss förkärlek

till starka drycker. Det kan man

kommentera i både positiva och

negativa ordalag. Kanske kan man

rent av föra tankarna till vad Lenin

en gång lär ha sagt då han var på

väg hem från en blöt fest:

– Bättre med en full socialist än

ingen alls...

Text:Staffan Berglind


18 KORPÖGAT

Debatt:

Sverige - ett laglöst land...

Hofors har blivit laglöst land.

Rena Vilda västern säger

väktaren Göran Östlund i ett

reportage i tidningen Arbetarbladet.

Polisen kommer inte

längre då brott begås, inte

ens när väktarna ringer. Rattfylla,

narkotikabrott, inbrott

och olika trafikbrott kan ske

öppet utan att någon ingriper

och det är inte bara Hofors

som är illa ute i det avseendet.

Undertecknad råkade en natt i

september övernatta i husbil på

torget i Hällefors. Vid niotiden på

kvällen kom två bilar och parkerade

i vinkel mot varandra i ett av

torgets hörn. En storväxt kille hoppade

genast ur och ställde sig vid

en av bilarna till synes för att hålla

vakt mot omgivningen. Han tittade

misstänksamt mot husbilen flera

gånger eftersom den uppenbarligen

var en ny företeelse på torget.

Dock bedömdes den tydligen som

ofarlig. Eftersom jag från mitt

tidigare yrke har en viss kunskap

om droghantering kunde jag nästan

omgående konstatera att här är det

förmodligen fråga om knark.

Handeln drog

Inom en timme hade ett tiotal personer

(dock inga ungdomar under

18 år) kommit till bilarna. Eftersom

jag hade kikare i bilen kunde jag på

nära håll följa det som hände.

Samtliga besökare tog upp sina

plånböcker och betalade för något

de fick. Vissa besökare stannade

vid bilarna endast några sekunder

medan andra stannade en kvart.

Två unga kvinnor i tjugofemårsåldern

dök upp och satte sig tillsammans

i baksätet på en av bilarna.

Efter tio minuter kom dom ut

igen synbarligen påverkade av något

som möjligen kan ha varit amfetamin

med tanke på anletsdrag

och uppträdande. Efter en halvtimme

gick de iväg tillsammans men

kom snart tillbaka igen, fortfarande

lika påverkade. Efter en stund då

kommersen avtagit satte sig de båda

kvinnorna i varsin bil varpå de

båda bilarna åkte iväg åt varsitt

håll. Upplösningen var kanske lite

märklig eftersom kvinnorna uppenbarligen

var kompisar. Men gissningsvis

skulle det nu betalas för

varorna.

Langning utanför polisen

Följande morgon då det blev ljust

gjorde jag en smått komisk

upptäckt. Huset bakom där bilarna

hade stått var inte vilket hus som

helst. Det var ortens polisstation.

Så ser det tydligen ut på många

håll ute i landsbygden och det här

hade lika väl kunnat utspela sig i

Hofors som i Hällefors. Skall vi

verkligen acceptera att vår svenska

poliskår tycks vara helt oförmögna

att komma till rätta med en

brottslighet som är så öppen och

så uppenbar att ett barn kan begripa

att brott pågår

Text: Staffan Berglind

Gammelstillavägen 67

813 94 TORSÅKER

Allt i Glas

Auktoriserat Bilglasmästeri

Mån. - Fre. 10.00 - 18.00

Lunch stängt 12.00 - 13.00

Lördag 10.00 - 14.00

Tel 0290 - 402 40

Mackens öppettider:

Mån. - Fre. 08.00 - 20.00

Lör. - Sön. 09.00 - 20.00

Tel. 0290 - 402 15

Disco Fredag den 7 oktober

KINGS Lördag den 29 oktober

Båda kvällarna 21.00 - 02.00


Nej till Unga Örnar

Unga Örnar i Gävleborg har skrivit till Hofors kommun och begärt bidrag

till sin verksamhet med 10.000 kr. Unga Örnar anordnar läger för barn

och ungdom och brukar för ändamålet låna tält av Hemvärnet. Nu tycker

man det vore mera praktiskt med egna tält varför man tillskrivit bland

andra Hofors kommun med begäran om bidrag för inköp av tält. Ärendet

har behandlats av UAFK-nämnden som säger blankt nej till den här typen

av bidrag. I sitt svar säger nämnden att Hofors kommun inte kan medfinansiera

några inventarier hos föreningar och organisationer med lägerverksamhet.

Däremot kan Unga Örnars lokalavdelning i Hofors söka aktivitetsbidrag

för de barn och ungdomar från Hofors kommun som skickas

på läger hos Unga Örnar, ett bidrag som då utgår för själva lägervistelsen.

“ Macken ” i Torsåker byggs ut

KORPÖGAT

Välkommen

att boka tid!

Ing-Mari Löfgren

Tel 0290 - 403 00, 070 - 279 21 59

“En boning för alla sinnen, en

helande miljö för kropp och själ”

Personlig

utveckling

Kroppsbehandlingar

Avslappning

&

mental träning

19

Stresshantering

Samtalsstöd

Massage

Erkesgårdens

HÄLSA & HARMONI

Bergbyvägen 32 TORSÅKER

e-mail: ingmari@erkesgarden.se

Nu har spaden satts i jorden för utbyggnad av macken i Torsåker. Med

117 kvadratmeter skall byggnaden utökas för att kompletteras med det

som idag är LB Fritid.

– Det skall vara färdigt så fort som möjligt, berättar “Sompa”.

Macken förnyas inte enbart med nya utrymmen. Även fordonsparken

har fått en upprustning med två splitternya bussar.

Marie-Louise Dangardt

Text: Staffan Berglind

Foto: Maude Hydén

D i a l o g m ö t e

den 26 okt kl 18.00 - 21.00 i Bygdegården, Torsåker

Vad har hänt Vad planeras inför 2006 Kom och diskutera med oss!

Vi bjuder på fika. Anmäl dig till kommunens växel 290 00

Välkommen !

Vi utför service och reparationer

av Gräsklippare, Motorsågar,

Röjsågar och Snöslungor.

Öppet Må - Fr 8.00-17.00

20 år i branschen

Fritidsmotor AB

KUNGSGÅRDEN

0290-37950

Eira Källgren


20 KORPÖGAT

På jaktstigen

För cirka tjugo år sedan startade

Ingvar Persson, Kjell

Jönsson och Lasse Hedlund

en älgstig. Dom organiserade

älgstigen tillsammans med

Hofors och Torsåkers Viltvårdskrets.

Nu är det Sven Göthe som tillsammans

med alla jaktlag i byn organiserar

älgstigen. När man går jaktstigen

får man besöka fem olika

stationer. Alla stationer har olika

skjutövningar. Det är tre personer

som står på varje station och

tar emot när man kommer. De

kollar poängen man får när man

har skjutit och skriver ner det på

en lapp. Man kan som mest få

100 poäng. Veckan innan övningen

sätter fem olika jaktlag

upp stationerna. Oftast är det

samma jaktlag som sätter upp

samma station. Det är 100 till

200 personer som går älgstigen,

många går flera gånger för att

öva på att skjuta.

Anna Larsson, Micke Larsson, Peo Engholm.

Längst fram sitter David Wirén som räknade ihop

poängen för de som skjutit.

Reportage: Bodil Landin

Emma Bäcklin

Micke Larsson sköt full pott

Ture Morell och Olle Bergström har gått stigen.

Sittande Göran Berg skötte pappersarbetet.

Jag visar vinterns kampanjfälgar

och årets däcknyheter på

Bygdemarknaden

Kom och

diskutera med

mig vilka däck

som passar just

din bil bäst!

Passa på!

Vid beställning

av däck på

Bygdemarknaden

får du 50:-

rabatt / däck

Rönningsholmsv. 2 Torsåker Tel: 0290-421 40 070-2142773

Det lilla företaget med

de stora märkena.

Personlig service


Framgångsrik

författare

Ingvar Persson har fått Olof

Högbergsplaketten som delades

ut vid Norrlandsförbundets

årsmöte i Sveg. Norrlandsförbundets

motivering till

priset är att författaren, teateraktören

och serietecknaren

med stort och brett engagemang

förmedlar Gästriklands

folkliga kultur till nya generationer.

Han blev glad och överraskad av

att få plaketten. Ingvar har skrivit

ända sen han började i skolan. Han

började med att skriva jaktnoveller

till olika jakttidningar. Hans första

bok var Södergök. Boken handlar

om en flicka som bor på en fäbod

och hennes liv där med hoten från

de större djuren i skogen. Han har

hittills skrivit elva böcker.

Bygdespel

Hembygdsföreningen frågade om

han var intresserad av att skriva

ett bygdespel. Han skrev då det

första manuset till sin bok Gästgivaren.

Den är ett klassiskt bygdespel

med alla nödvändiga ingredienser

som bör finnas med, brukspatron,

bönder, pigor och drängar.

Gästgivaren spelades första gången

1983 vid Gammelgården. Ingvar

var då med och bildade teaterföreningen

Tors Hammare tillsammans

med bland annat regissören

Christer Dahlberg. Tors Hammare

Ingvar Persson

har funnits i tjugotvå år och Ingvar

har varit med på ett hörn hela

tiden. 1958 gick Ingvar ut skogsskolan

i Bjurfors, han var nu

skogsvaktare. Han jobbade och

skrev parallellt. Men han kom

underfund med att det inte fungerade

i längden utan flyttade hem till

sin mors gård i Torsåker 1978.

1927 började hans far Elov

Persson teckna serien Kronblom

och året efter tillkom serien Agust

och Lotta. Ingvar själv föddes

1930. Hans bror Gunnar tog över

tecknandet av Kronblom 1967 och

när Elov Persson dog 1970 tog

Ingvar över Agust och Lotta. 1998

övertog Ingvars dotter Bia Melin

tecknandet av Agust och Lotta så

nu är det tredje generationen som

tecknar serien. 1990 ville den tidning

som har Agust och Lotta som

serie lägga ner den, men prenumeranterna

protesterade så serien

blev kvar. I tidningen Jakt och

Fritid finns Ingvars egen serie Frid

och Fröjd. Den började han producera

1974, vilken han tecknar än i

dag.

Reportage: Bodil Landin

Emma Bäcklin

KORPÖGAT

Lär dig rädda liv

för någon annans skull

Röda Korskretsen i Torsåker

inbjuder till kostnadsfri utbildning

i första hjälpen med hjärtoch

lungräddning.

Datum: 15 oktober

Tid: 9 - 16

Anmälan senast 10 oktober till

Kerstin Blomqvist 450 90 eller

Helena Stenström 450 52

Välkomna!

21

När det

gäller

badrum

Vi har våtrumsbehörighet

Kakelbutiken, Storvik

Tel/Fax 0290-10489

Dalgränsens

Mekaniska

0290-43082

HULDS ÅKERI AB

Torsåker

0290-406 89


22 KORPÖGAT

Ett nobelt möte

Min resa till Australien för några

år sedan fick en bedrövlig

början. Flygplanet från Thai

Air lyfte som planerat från Arlanda

och skulle göra ett timslångt

uppehåll på Kastrup i

Köpenhamn. Där började besvärligheterna.

Istället för en timmes väntan på

fortsatt resa fick vi meddelande

om att ett tekniskt fel på planet

måste åtgärdas och att vi skulle bli

kvar på Kastrup i 24 timmar. Vid

incheckningen nästa dag kollade

jag med personalen att man lastat

ombord min orangefärgade ryggsäck

med tält- och sovsäckfodral i

samma kulör. Eftersom den packningen

var så olik övrigt bagage

fick jag ett lugnande besked från

personalen, som mindes att den

fanns med i lastrummet. Fortsättningen

på resan till Australien innebar

13 timmar monoton flygfärd till

Bangkok i Thailand, 14 timmars

väntetid på Bangkoks flygplats och

ytterligare 13 timmar i luften innan

planet anlände till Sydney. Där

kom nästa överraskning. Min ryggsäck

var kvar i Köpenhamn! Trots

att personalen på Kastrup försäkrat

att man lastat ombord den.

Lång restid

Efter över ett dygns väntan på

packningen kunde jag, nära 90 timmar

efter avresan hemifrån, börja

betrakta Australien. Första intrycket

från landet fick jag igenom

bussfönstret under en 48-timmars

resa nonstop från Sydney till Alice

Springs i det vidsträckta ökenområde

som dominerar den väldiga

kontinentens inre. Nu har jag varit

hemifrån i 140 timmar, nästan sex

dygn. När jag nästa dag gav mig

iväg från Alice Springs i en hyrd

bil, kände jag att min resa i Australien

började på riktigt. Första målet

blev Uluru nationalpark med väldiga

ökenklippan Ayers Rock och

Katajuta (= många huvuden), ett

30-tal kupolformade berg på 25

kvadratkilometers yta och synliga

på 10 mils avstånd i den flacka

ökenterrängen. Uluru är märkligt i

många avseenden men framförallt

för sina talrika målningar utförda

på klippor och i grottor av urbefolkningen,

aboriginerna, under

många årtusenden. Målningarna är

utförda med jordfärger och skildrar

djur, människor, jaktscener och

motiv från deras föreställningsvärld.

Efter tre dagar i Uluru återvände

jag till Alice Springs för nästa

etapp på resan, vilket innebar en

24-timmars bussresa till Darwin i

Nordterritoriet.

En unik reskamrat

Kontrasten mellan ökenområdet

jag kom ifrån och Nordterritoriets

regnskogar var enorm. Riklig nederbörd

och närheten till ekvatorn

med dess hetta präglar landskapet.

För att verkligen få uppleva regnskogen

bokade jag in mej på en

tredagars resa i minibuss till Kaka-

NU! Nya katalogen

från Möbelmästarna

Välkommen in och “provsmaka” alla härliga

höstnyheter vi dukat upp i vår utställning!

Grottmålningar av Aboriginer

du nationalpark, ett tiotal mil öster

om Darwin. Med på turen var nio

personer från olika delar av världen.

Under resan till Kakadu betraktade

jag mina medresenärer i

smyg. Mannen i ett äldre par tittade

jag speciellt på. Han satt hela

resan med halvöppen mun och såg,

tyckte jag, inte speciellt klyftig ut.

Förmiddagen den första dagen såg

vi på och fotograferade målningar

av aboriginerna. När vi skulle äta

lunch på en så kallad lodge i nationalparken,

tyckte den gamle mannen

och jag, att vi ätit en så stadig

frukost, att vi hoppade över lunchen.

Däremot langade vi dricka ur

minibussen och ägnade oss åt att

samspråka med varandra. Efter en

timmes samtal frågade mannen,

som var amerikan, varifrån jag

kom.

– Jag är ifrån ett litet samhälle

20 mil norr om Stockholm i Sverige,

svarade jag.

– Jaha, sa han, Stockholm känner

jag till, jag har varit där två

gånger.

Storgatan 20, Hofors

Tel 0290-270 80

Måndag-Fredag 10.00-18.00

Lördag 10.00-14.00

www.tigrensmobler.se


– Som turist då, undrade jag

– Nej, sa mannen, första gången

hämtade jag mitt nobelpris.

“Den ointelligente mannen” hette

Roger Guillemin och fick delat nobelpris

i medicin 1977.

Han var fortfarande, 85 år gammal,

professor vid ett universitet i

Kalifornien. Jag behöver väl inte

tillägga, att jag slutat med oskicket

att bedöma folk efter deras utseende

Vistelsen i Kakadu är min

hittills största naturupplevelse under

24 utlandsresor. Växtligheten i

regnskogen var lindrigt sagt riklig

och djurlivet enormt. Där fanns

mängder av gäss, änder och andra

sjöfåglar, tranor, ormhals- och lotusfåglar,

örnar och andra rovfåglar

och inte minst papegojor, främst

Ormhalsfågel

kakaduor. I sjöar och floder såg

man deltakrokodiler. Anslag med

krokodilvarning fanns vid alla vattendrag.

Fortsättningen på min

resa i Australien gick med flyg till

Cairns i Queens och med hyrd bil

de 260 milen till Sydney.

Under färden söderut passerade

jag Blue Mountain, de blå bergen,

KORPÖGAT

23

som fått sitt namn av en intensiv

blå utdunstning från eukalyptusträden.

En tänkt avslutning av den

här resan, ett planerat besök i

Papua Nya Guinea ställde jag in

efter en varning om riskerna från

min kompis, nobelpristagaren.

Deltakrokodil

Reseminne av Torsten Olsson

Ny vänort

För andra året i rad, den 14 juli besöktes

Torsåker av en busslast PRO-pensionärer

från den Norrbottniska orten Niilivara utanför

Gällivare. I samband med lunchuppehållet

vid förre detta Holmqvist Café överlämnades

Torsåkers sockenflagga av Detlef Klamke till

PRO-gruppen

Torsåkers Bygdegård och Vandrarhem

Öppet hela året Tel: 0290-408 87, 070-268 52 63

Fax: 0290-405 37


24 KORPÖGAT

Fredrik - en kille med fart!

Veckoslutet den 10-11 september

var det en stor tävling

för våra yngre crossåkare

i kommunen. Den första dagen

var det kvalificering till söndagens

tävling.

I Torsåker bor en duktig kille, som

vi tidigare har presenterat i Korpögat,

nämligen Fredrik Hydén 14

år. Fredrik hade tredje bästa tid i

kvalet vilket gav honom som enda

Gästrikeförare en plats i A-finalen.

Där kom han på fjortonde plats,

vilket innebär att han är bland de

fjorton bästa i årskullen 12-15 år, i

hela Sverige.Till höstlovet ska

Fredrik på ett träningsläger i Uddevalla.

Där finns den professionella

crossåkaren Martin Dygd,

som även var ledare för det spanska

träningsläger som Fredrik deltog

i början av året.

Fredrik ska även i februari 2006

åka till Spanien på läger.

Fredrik Hydén

Gipsat ben

Det har inte bara varit framgångar

med Fredriks crosskörande. Strax

efter han kommit hem från Spanien

i februari började säsongen på

allvar. Då körde Fredrik omkull på

en träning och bröt benet.

Han satt sedan i rullstol i 5-6

veckor med gipsat ben. Visserligen

har han tränat upp sitt ben

bra, men ännu återstår mycket

träning innan musklerna är helt

återställda.

Det som är nytt för i år är att

Fredrik har börjat köra 125cc

istället för 80cc som han är van

vid. Det är en stor omställning.

– Det är en helt annan körning i

kurvorna och det är längre avsats

mellan hjulen så det blir lite ”klumpigt”,

men det ska bli roligt och

man vänjer sig nog, säger Fredrik.

Text: Therese Hanssen

Foto:Eva- Lotta Petterson

SPECIELLT FÖR I ÅR, TEMA: BARNENS MARKNAD

10.00 Invigning från scen

Konferencier Pia Möller-Andersen

LAGTÄVLING MED

SOLBERGAELEVER, Klass 1-6

Försök 11.00

Finaler 15.00

I STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS REGI

Ballonger - fiskdamm - positivhalare - fotografering - gissningstävling

med godispriser - boklotteri - workshop med trådarbeten och tovat.

KOM OCH PROVA PÅ !

Arr:

Marknadens Vänner

i samarbete med:

KNALLAR

TIVOLI

SÖNDAG 2 OKT KL 10-16

13.00 Mr UDD trollkarlen på scenen

10-16 Marknadscafé i församlingshemmet

10-16 Fotoutställning av Torsåkersbilder

ENDAST DENNA DAG i församlingshemmet

10-16 Barnens djurhage bakom Vinkelboda

10-16 Kyrkans barnverksamhet håller öppet i

sina lokaler vid församlingshemmet.

13-16 Kom och titta på öppen repetition i

kyrkan med minikören, ungdomskören

och kyrkokören.

Hofors

Kommun

och...


KORPÖGAT

Besök oss på

Bygdemarknaden

Söndagen den 2 okt 10.00-16.00

25

Barnens djurhage

vid Vinkelboda

Shettisridning för barnen

Fårhage

Höns - Ankor - Kanin

Myskankor

till försäljning

Hönor & Tuppar 150:-/st

Ank- & Hönsägg säljes

Vid barnens djurhage

2

Besök oss på

Bygdemarknaden och

PROVA PÅ.....

Luffarslöjd och Tovning

Vi har även aktiviteter för

barnen

Ungdomar!

Vill ni bilda en egen

klubb

Kom till oss för mer

information

King Edvard och Asterix från Västanhede

finns att köpa på Torsåkers bygdemarknad

Tvättmedel - Rengöringsmedel

Ring nu! 026-61 35 00

Fri hemkörning

Gårdsslakteri

För information:

070-687 45 35 eller 070-547 73 29

GA produkter Horndal

Säljer hemslöjd. bl.a Matbar i trä

för hund och katt 195 kr - 225 kr.

Paradhylla oljad furu m duk 300 kr.

GA produkter

Åsvägen 29, 774 67 Horndal

Gagnefbollen

Engelsk gräddkola

(med dom glittriga pappren)

Försäljes utanför

Vinkelboda

Fagersta By

Tel 850 50 / 853 00

Keramik - Smide-Trä & Spånarbeten

Ripslöpare/Gästrikland

Kurser i Decoupage

Byter dragkedjor/div. sömnad

Hjärtligt välkommen till

Hemlagad Hjortronsylt (65% bär)

dessutom

4 par angorasockor 100:-

Vi finns utanför Vinkelboda

KUNDKÖP från Ockelbo

070-557 83 18


26 KORPÖGAT

En talang har flyttat till byn

Som nyinflyttad till Torsåker

fick familjen Eriksson-Remes

Korpögat i sin postlåda. Åsa,

frun i familjen, tänkte: “Wow,

vilken grej, en egen bytidning”.

Jättekul tyckte hon, men

hon saknade illustrationer till

vissa reportage.

Då hon gillar att rita, kontaktade

hon Korpögats redaktion, som blev

jätteglad för initiativet. Korpögats

illustratör Åsa Eriksson är med sin

man Arto och sina barn Josefin 3

år och Theo 10 månader, relativt

nyinflyttade till Torsåker.

Åsa kommer ursprungligen från

Stockholm där hon arbetade som

personlig assistent åt funktionshindrade

barn. Så kom kärleken in

i hennes liv, och hon pendlingsdejtade

sin nuvarande man som då

bodde i en enslig by långt inne i

Självporträtt

skogen. Så småningom föddes deras

äldsta barn och bortsett ifrån

att dottern då blev yngst i byn, visade

det sig att Åsa var näst

yngst. Alltså saknades lekkamrater,

så man tog beslutet att lämna

skogen och flytta till Torsåker just

därför att det finns så många barn

här. Familjen bor i hyreslägenhet

på Spelmansvägen, och trivs jättebra

med det. Enda problemet är att

det är mycket dåligt luft i lägenheten.

Trots att dom ofta vädrar,

känns det inte bra. Åsa är idag

arbetslös och föräldraledig, och har

så varit sedan det första barnet

föddes. Åsa tycker att Torsåker är

ett alldeles lagom stort samhälle,

där det alltid finns någon som bryr

sig. För hennes egen del, kan det

ibland vara en nackdel, då hon

själv anser sig vara en fegis. Alla

vet vem man är om man “sticker

ut” någon gång, och känner att om

det här reportaget gjorts i en större

tidning skulle hon inte känt sig lika

skraj. Åsa rekommenderar alla

nyinflyttade att presentera sig i

Korpögat, då behöver ingen undra

vem man är.

Illustratör: Åsa Eriksson


KORPÖGAT

27

Walls kalkbrott har under

sommaren varit en välbesökt

plats av ungdomar som badat

och hoppat från de höga

bergsväggarna. Många besöker

även platsen för dess

vackra natur, med Igeltjärn alldeles

intill.

Kalkbrottet är även populärt för

dykare. Tyvärr verkar det inte

vara någon som har ansvar för

området. På våren ställs papperskorgar

ut men de töms inte på hela

sommaren. Informationsskylten

om kalkbrottet ligger kastad på

marken och är knappt läsbar.

Ett hårt arbete

Redan vid mitten av 1700-talet

började man bryta kalk vid Igeltjärn.

Kalken användes vid bergsmansägda

hyttor i trakten runt

Torsåker. Kalken gjorde slaggen

mer flytande och kompenserade

Walls kalkbrott förr och nu

den höga kiselhalten i malmen.

Man borrade, sprängde och slog

sönder de stora kalkblocken. Varje

arbetslag bestod av 10-12 man. År

1912 infördes maskinborrning, innan

dess gjordes allt för hand.

Man använde sig av hästar med

slädar för att dra upp kalken ur

brottet och frakta den till

Torsåkers järnvägsstation. Det

var bönder som jobbade extra

med frakten och oftast var det

25 hästar som var i arbete.

Äkta hästkrafter

År 1916 kom den första lastbilen

men ersattes snabbt av

hästar igen. Inte förrän på

1930-talet började man kontinuerligt

använda lastbilar. På

1930-talet lades räls på botten

av brottet och man byggde en

hissanordning. Man använde

inte bara kalken till malm utan

även som jordförbättringsmedel

i jordbruket och till byggnadsändamål.

Brytningen pågick

ända fram till 1950-talet och blev

sedan vattenfyllt. Man pumpade ur

vattnet för att fylla det med ett beredskaps

lager av stenkol. Stenkolen

togs bort 1986 och vatten fylldes

återigen i kalkbrottet. Walls

kalkbrott är ett av de största i

Torsåkers socken. Det är cirka

500 meter långt, 20-30 meter brett

och 25-30 meter djupt.

Reportage: Jenny Johansson

Bodil Landin

En av avsatserna som det hoppas ifrån

Beställ hos oss:

Smörgåsar - Smörgåstårtor - Sallader

Tårtor - Bakelser - Fikabröd

Rubinen Hofors Tel. 0290-27300

Björksätra Mitt Sandviken

Tel. 026-253315

Öppet: Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 10-13

Cykelaffären

med egen komplett verkstad

Här var det fullt

Lokaler & Lägenheter

Uthyres

Torsåkers

Bygg och Handel AB

Tel 0290-910 32

070-747 41 44


28 KORPÖGAT

Forsmans informerar

inför omläggningen till digital sändningar

Vi utför installationer av digitalboxar och

eventuell justering av antennanläggning.

Besök oss eller ring 0290-400 26

så berättar vi mer.

Måndagen 10 oktober kommer det att vara sändningsuppehåll hela dagen

fram till 18.00. Efter detta måste en ny kanalsökning göras på

markboxarna. Vill ni ha hjälp med detta, hör av er till oss så gör vi det så

fort vi hinner efter den 10 oktober.

Det blir marknad hos Forsmans även i år med

lite gammalt och lite nytt men även marknaden

kommer att präglas av digital tv.

VÄLKOMMEN

TILL FORSMANS

PÅ MARKNAD

DEN 2 OKTOBER

More magazines by this user
Similar magazines