Nr. 2/2008 - LeasePlan

leaseplan.se

Nr. 2/2008 - LeasePlan

Höstens stålbad vad gäller den ekonomiska sidan har säkert drabbat oss alla i större eller

mindre utsträckning. Huruvida vi har kommit igenom det värsta eller ej finns det delade

meningar om. Det som emellertid är helt klart är att det efter en lågkonjunktur alltid kommer

en uppgång. Så håll ut och se framåt mot de förväntade bättre tiderna.

LeasePlan har under året haft en bra tillväxt och vi har nu 29 000 bilar som vi finansierar

och administrerar åt ca. 600 företag. Vår nyligen startade försäkring har varit en stor framgång

och hela 13 000 fordon har vi nu försäkrade i egen regi. Vilka fördelar som finns med

LeasePlans försäkring kan du läsa om längre fram i detta nummer av Fleet.

Stor fest hade vi tillsammans med våra kunder och leverantörer på Solvalla i början av

september. Över 2 000 besökare fick möjlighet att se och provköra bilar från 20 olika leverantörer

samtidigt som man bjöds på underhållning och mat. Detta finns också mer utförligt

beskrivet längre fram i tidningen.

Väl mött och på återseende!


är Trängselskatt kanske

inget du tänker på dagligen eftersom kostnaden

samlas på din faktura för underhållskostnader

i slutet av månaden. Men några nyheter

införs dock under vintern som kan vara bra att

känna till. Från och med första januari övergår

trafikregistret från Vägverket till den nya myndigheten

Transportstyrelsen. Där kommer

även bland annat Sjöfartsinspektionen, Luftfartsstyrelsen

och Järnvägsstyrelsen att ingå.

Det blir en tillsynsmyndighet som skapar regler

och ser till att de efterföljs inom transportsektorn.

För dig som bilägare innebär det att

det kommer att bli en ny avsändare på de brev

du får angående Trängselskatt.

Under oktober infördes elektronisk avi för

bilägare som vill få fakturan skickad direkt till

sin internetbank och skona miljön.

är att man från och med första

januari återigen kommer att kunna anmäla

sig till autogiro på transportstyrelsen.se eller

kundtjänst 0771-29 29 29. Nytt är också att

autogirot är kopplat till ägaren som står på

registreringsbeviset och inte fordonet, vilket

blir en förenkling för den som har flera bilar i

hushållet. Man slipper då anmäla flera autogiron

separat som tidigare. När man säljer sin

bil kopplas den automatiskt bort från autogirot

när ägarbytet är registrerat.

transpondrar så tas de ur bruk i

november. Cirka 5000 transpondrar används

fortfarande. Främst av personer som frekvent

åker till eller från Lidingö och då passerar två

betalstationer inom trettio minuter och därigenom

slipper trängselskatten. Nu meddelar

Vägverket att systemet är så finslipat att transpondrarna

kan tas bort. Ägare som vill bli av

med sin transponder kan antingen skicka den

till Vägverket eller lämna den på närmaste

miljöstation. Vägverket sätter upp en speciell

återvinningsstation i Lidingö centrum under

december månad för detta syfte.

varit undantagna

trängselskatt kommer sannolikt att fortsätta

slippa trängselskatt fram till 2012. Det förslag

som troligen går igenom, men som ännu ej klub-

bats i Riksdagen, innebär att fordon som varit

miljöklassade innan årsskiftet slipper trängselskatt

t o m 2012, men att miljöbilar registrerade

efter sista december blir tvungna att betala.


landet runt har subventionerad

boendeparkering för miljöbilar.

Allt fler diskuterar om dessa skall tas bort. I

Stockholm upphör avgiftsbefrielsen från årsskiftet

och den som haft en miljömärkt boendeparkering

måste ansöka på nytt för att få en

vanlig boendeparkering. Den som lämnar in

sin ansökan innan första december är garanterad

att få sitt tillstånd innan januari.

Anmälan görs på www.stockholm.se/

boendep. I Göteborg måste du fortsättningsvis

vara folkbokförd eller ha ett företag som

uppfyller kraven för nyttoparkeringstillstånd,

läs mer på www.goteborg.se. Malmö kommun

fattar beslut i frågan under december.


beräkna förmånsvärdet för en

bil utgår från en rad faktorer där nybilspriset,

ränteläget och storleken på prisbasbeloppet

ingår. 2009 höjs prisbasbeloppet med 1 800

kronor till 42 800 kronor. Enligt Skatteverket

är det ett ovanligt stort steg, vilket hänger

ihop med den högkonjunktur Sverige haft.

Dessutom har prisbasbeloppets betydelse för

att räkna ut förmånsvärdet blivit större. Nytt

är också att trängselskatt skall ingå i bilförmånen.

Det betyder att den anställde inte skall

beskattas särskilt om arbetsgivaren betalar

trängselskatt för en förmånsbil. För arbetsgivare

innebär domen att de inte längre behöver

redovisa en extra förmån samt betala arbetsgivaravgifter

på motsvarande belopp.

För tjänstebilsinnehavare som har beskattats

för trängselskatteförmån och arbetsgivare

som har betalat arbetsgivaravgifter för förmånen

finns möjlighet att begära omprövning av

den påförda förmånen respektive avgifterna.

Detta görs genom att en begäran om omprövning

lämnas in till Skatteverket.


är Trängselskatt kanske

inget du tänker på dagligen eftersom kostnaden

samlas på din faktura för underhållskostnader

i slutet av månaden. Men några nyheter

införs dock under vintern som kan vara bra att

känna till. Från och med första januari övergår

trafikregistret från Vägverket till den nya myndigheten

Transportstyrelsen. Där kommer

även bland annat Sjöfartsinspektionen, Luftfartsstyrelsen

och Järnvägsstyrelsen att ingå.

Det blir en tillsynsmyndighet som skapar regler

och ser till att de efterföljs inom transportsektorn.

För dig som bilägare innebär det att

det kommer att bli en ny avsändare på de brev

du får angående Trängselskatt.

Under oktober infördes elektronisk avi för

bilägare som vill få fakturan skickad direkt till

sin internetbank och skona miljön.

är att man från och med första

januari återigen kommer att kunna anmäla

sig till autogiro på transportstyrelsen.se eller

kundtjänst 0771-29 29 29. Nytt är också att

autogirot är kopplat till ägaren som står på

registreringsbeviset och inte fordonet, vilket

blir en förenkling för den som har flera bilar i

hushållet. Man slipper då anmäla flera autogiron

separat som tidigare. När man säljer sin

bil kopplas den automatiskt bort från autogirot

när ägarbytet är registrerat.

transpondrar så tas de ur bruk i

november. Cirka 5000 transpondrar används

fortfarande. Främst av personer som frekvent

åker till eller från Lidingö och då passerar två

betalstationer inom trettio minuter och därigenom

slipper trängselskatten. Nu meddelar

Vägverket att systemet är så finslipat att transpondrarna

kan tas bort. Ägare som vill bli av

med sin transponder kan antingen skicka den

till Vägverket eller lämna den på närmaste

miljöstation. Vägverket sätter upp en speciell

återvinningsstation i Lidingö centrum under

december månad för detta syfte.

varit undantagna

trängselskatt kommer sannolikt att fortsätta

slippa trängselskatt fram till 2012. Det förslag

som troligen går igenom, men som ännu ej klub-

bats i Riksdagen, innebär att fordon som varit

miljöklassade innan årsskiftet slipper trängselskatt

t o m 2012, men att miljöbilar registrerade

efter sista december blir tvungna att betala.


landet runt har subventionerad

boendeparkering för miljöbilar.

Allt fler diskuterar om dessa skall tas bort. I

Stockholm upphör avgiftsbefrielsen från årsskiftet

och den som haft en miljömärkt boendeparkering

måste ansöka på nytt för att få en

vanlig boendeparkering. Den som lämnar in

sin ansökan innan första december är garanterad

att få sitt tillstånd innan januari.

Anmälan görs på www.stockholm.se/

boendep. I Göteborg måste du fortsättningsvis

vara folkbokförd eller ha ett företag som

uppfyller kraven för nyttoparkeringstillstånd,

läs mer på www.goteborg.se. Malmö kommun

fattar beslut i frågan under december.


beräkna förmånsvärdet för en

bil utgår från en rad faktorer där nybilspriset,

ränteläget och storleken på prisbasbeloppet

ingår. 2009 höjs prisbasbeloppet med 1 800

kronor till 42 800 kronor. Enligt Skatteverket

är det ett ovanligt stort steg, vilket hänger

ihop med den högkonjunktur Sverige haft.

Dessutom har prisbasbeloppets betydelse för

att räkna ut förmånsvärdet blivit större. Nytt

är också att trängselskatt skall ingå i bilförmånen.

Det betyder att den anställde inte skall

beskattas särskilt om arbetsgivaren betalar

trängselskatt för en förmånsbil. För arbetsgivare

innebär domen att de inte längre behöver

redovisa en extra förmån samt betala arbetsgivaravgifter

på motsvarande belopp.

För tjänstebilsinnehavare som har beskattats

för trängselskatteförmån och arbetsgivare

som har betalat arbetsgivaravgifter för förmånen

finns möjlighet att begära omprövning av

den påförda förmånen respektive avgifterna.

Detta görs genom att en begäran om omprövning

lämnas in till Skatteverket.


är Trängselskatt kanske

inget du tänker på dagligen eftersom kostnaden

samlas på din faktura för underhållskostnader

i slutet av månaden. Men några nyheter

införs dock under vintern som kan vara bra att

känna till. Från och med första januari övergår

trafikregistret från Vägverket till den nya myndigheten

Transportstyrelsen. Där kommer

även bland annat Sjöfartsinspektionen, Luftfartsstyrelsen

och Järnvägsstyrelsen att ingå.

Det blir en tillsynsmyndighet som skapar regler

och ser till att de efterföljs inom transportsektorn.

För dig som bilägare innebär det att

det kommer att bli en ny avsändare på de brev

du får angående Trängselskatt.

Under oktober infördes elektronisk avi för

bilägare som vill få fakturan skickad direkt till

sin internetbank och skona miljön.

är att man från och med första

januari återigen kommer att kunna anmäla

sig till autogiro på transportstyrelsen.se eller

kundtjänst 0771-29 29 29. Nytt är också att

autogirot är kopplat till ägaren som står på

registreringsbeviset och inte fordonet, vilket

blir en förenkling för den som har flera bilar i

hushållet. Man slipper då anmäla flera autogiron

separat som tidigare. När man säljer sin

bil kopplas den automatiskt bort från autogirot

när ägarbytet är registrerat.

transpondrar så tas de ur bruk i

november. Cirka 5000 transpondrar används

fortfarande. Främst av personer som frekvent

åker till eller från Lidingö och då passerar två

betalstationer inom trettio minuter och därigenom

slipper trängselskatten. Nu meddelar

Vägverket att systemet är så finslipat att transpondrarna

kan tas bort. Ägare som vill bli av

med sin transponder kan antingen skicka den

till Vägverket eller lämna den på närmaste

miljöstation. Vägverket sätter upp en speciell

återvinningsstation i Lidingö centrum under

december månad för detta syfte.

varit undantagna

trängselskatt kommer sannolikt att fortsätta

slippa trängselskatt fram till 2012. Det förslag

som troligen går igenom, men som ännu ej klub-

bats i Riksdagen, innebär att fordon som varit

miljöklassade innan årsskiftet slipper trängselskatt

t o m 2012, men att miljöbilar registrerade

efter sista december blir tvungna att betala.


landet runt har subventionerad

boendeparkering för miljöbilar.

Allt fler diskuterar om dessa skall tas bort. I

Stockholm upphör avgiftsbefrielsen från årsskiftet

och den som haft en miljömärkt boendeparkering

måste ansöka på nytt för att få en

vanlig boendeparkering. Den som lämnar in

sin ansökan innan första december är garanterad

att få sitt tillstånd innan januari.

Anmälan görs på www.stockholm.se/

boendep. I Göteborg måste du fortsättningsvis

vara folkbokförd eller ha ett företag som

uppfyller kraven för nyttoparkeringstillstånd,

läs mer på www.goteborg.se. Malmö kommun

fattar beslut i frågan under december.


beräkna förmånsvärdet för en

bil utgår från en rad faktorer där nybilspriset,

ränteläget och storleken på prisbasbeloppet

ingår. 2009 höjs prisbasbeloppet med 1 800

kronor till 42 800 kronor. Enligt Skatteverket

är det ett ovanligt stort steg, vilket hänger

ihop med den högkonjunktur Sverige haft.

Dessutom har prisbasbeloppets betydelse för

att räkna ut förmånsvärdet blivit större. Nytt

är också att trängselskatt skall ingå i bilförmånen.

Det betyder att den anställde inte skall

beskattas särskilt om arbetsgivaren betalar

trängselskatt för en förmånsbil. För arbetsgivare

innebär domen att de inte längre behöver

redovisa en extra förmån samt betala arbetsgivaravgifter

på motsvarande belopp.

För tjänstebilsinnehavare som har beskattats

för trängselskatteförmån och arbetsgivare

som har betalat arbetsgivaravgifter för förmånen

finns möjlighet att begära omprövning av

den påförda förmånen respektive avgifterna.

Detta görs genom att en begäran om omprövning

lämnas in till Skatteverket.


är Trängselskatt kanske

inget du tänker på dagligen eftersom kostnaden

samlas på din faktura för underhållskostnader

i slutet av månaden. Men några nyheter

införs dock under vintern som kan vara bra att

känna till. Från och med första januari övergår

trafikregistret från Vägverket till den nya myndigheten

Transportstyrelsen. Där kommer

även bland annat Sjöfartsinspektionen, Luftfartsstyrelsen

och Järnvägsstyrelsen att ingå.

Det blir en tillsynsmyndighet som skapar regler

och ser till att de efterföljs inom transportsektorn.

För dig som bilägare innebär det att

det kommer att bli en ny avsändare på de brev

du får angående Trängselskatt.

Under oktober infördes elektronisk avi för

bilägare som vill få fakturan skickad direkt till

sin internetbank och skona miljön.

är att man från och med första

januari återigen kommer att kunna anmäla

sig till autogiro på transportstyrelsen.se eller

kundtjänst 0771-29 29 29. Nytt är också att

autogirot är kopplat till ägaren som står på

registreringsbeviset och inte fordonet, vilket

blir en förenkling för den som har flera bilar i

hushållet. Man slipper då anmäla flera autogiron

separat som tidigare. När man säljer sin

bil kopplas den automatiskt bort från autogirot

när ägarbytet är registrerat.

transpondrar så tas de ur bruk i

november. Cirka 5000 transpondrar används

fortfarande. Främst av personer som frekvent

åker till eller från Lidingö och då passerar två

betalstationer inom trettio minuter och därigenom

slipper trängselskatten. Nu meddelar

Vägverket att systemet är så finslipat att transpondrarna

kan tas bort. Ägare som vill bli av

med sin transponder kan antingen skicka den

till Vägverket eller lämna den på närmaste

miljöstation. Vägverket sätter upp en speciell

återvinningsstation i Lidingö centrum under

december månad för detta syfte.

varit undantagna

trängselskatt kommer sannolikt att fortsätta

slippa trängselskatt fram till 2012. Det förslag

som troligen går igenom, men som ännu ej klub-

bats i Riksdagen, innebär att fordon som varit

miljöklassade innan årsskiftet slipper trängselskatt

t o m 2012, men att miljöbilar registrerade

efter sista december blir tvungna att betala.


landet runt har subventionerad

boendeparkering för miljöbilar.

Allt fler diskuterar om dessa skall tas bort. I

Stockholm upphör avgiftsbefrielsen från årsskiftet

och den som haft en miljömärkt boendeparkering

måste ansöka på nytt för att få en

vanlig boendeparkering. Den som lämnar in

sin ansökan innan första december är garanterad

att få sitt tillstånd innan januari.

Anmälan görs på www.stockholm.se/

boendep. I Göteborg måste du fortsättningsvis

vara folkbokförd eller ha ett företag som

uppfyller kraven för nyttoparkeringstillstånd,

läs mer på www.goteborg.se. Malmö kommun

fattar beslut i frågan under december.


beräkna förmånsvärdet för en

bil utgår från en rad faktorer där nybilspriset,

ränteläget och storleken på prisbasbeloppet

ingår. 2009 höjs prisbasbeloppet med 1 800

kronor till 42 800 kronor. Enligt Skatteverket

är det ett ovanligt stort steg, vilket hänger

ihop med den högkonjunktur Sverige haft.

Dessutom har prisbasbeloppets betydelse för

att räkna ut förmånsvärdet blivit större. Nytt

är också att trängselskatt skall ingå i bilförmånen.

Det betyder att den anställde inte skall

beskattas särskilt om arbetsgivaren betalar

trängselskatt för en förmånsbil. För arbetsgivare

innebär domen att de inte längre behöver

redovisa en extra förmån samt betala arbetsgivaravgifter

på motsvarande belopp.

För tjänstebilsinnehavare som har beskattats

för trängselskatteförmån och arbetsgivare

som har betalat arbetsgivaravgifter för förmånen

finns möjlighet att begära omprövning av

den påförda förmånen respektive avgifterna.

Detta görs genom att en begäran om omprövning

lämnas in till Skatteverket.


ilintresserade. De nämner båda exklusiva

italienska märken som sina favoriter. De är båda imponerade

av att Skoda med Superb lyckats göra en premiumbil

värd namnet. Pernilla Alerfeldt och Anders Eriksson är

LeasePlans biltestare med smak för det goda livet – och för

att ha kul på vägen!

Skoda Superbs designer har verkligen satsat på att signalera

premium med stilgrepp som skulle kunna få de två stora

tyska premiummärkenas designer att rodna, av både upphetsning

över smarta lösningar och kanske en smula irritation

över likheten till deras förlaga.

Vad det gäller smarta lösningar blev testparet till exempel

glatt överraskade över det stora utrymmet där bak,

precis som den fiffiga placeringen av en paraplyhållare på

insidan av ena bakre dörren lockade till nöjda fniss. Bakluckan,

och dess genialiska tvåstegsdesign, är en annan sak

som får Anders och Pernilla att dra på smilbandet. Den version

som testades var med det största motoralternativet och

där fanns heller inget att klaga på, förutom möjligen det

generella faktum att stora bilar tenderar att släppa ut mer

koldioxid än mindre. Sammantaget får Skoda Superb ett

gott betyg och LeasePlans testare tror denna prisvärda premiummodell

absolut kommer att hitta sin målgrupp.


ilintresserade. De nämner båda exklusiva

italienska märken som sina favoriter. De är båda imponerade

av att Skoda med Superb lyckats göra en premiumbil

värd namnet. Pernilla Alerfeldt och Anders Eriksson är

LeasePlans biltestare med smak för det goda livet – och för

att ha kul på vägen!

Skoda Superbs designer har verkligen satsat på att signalera

premium med stilgrepp som skulle kunna få de två stora

tyska premiummärkenas designer att rodna, av både upphetsning

över smarta lösningar och kanske en smula irritation

över likheten till deras förlaga.

Vad det gäller smarta lösningar blev testparet till exempel

glatt överraskade över det stora utrymmet där bak,

precis som den fiffiga placeringen av en paraplyhållare på

insidan av ena bakre dörren lockade till nöjda fniss. Bakluckan,

och dess genialiska tvåstegsdesign, är en annan sak

som får Anders och Pernilla att dra på smilbandet. Den version

som testades var med det största motoralternativet och

där fanns heller inget att klaga på, förutom möjligen det

generella faktum att stora bilar tenderar att släppa ut mer

koldioxid än mindre. Sammantaget får Skoda Superb ett

gott betyg och LeasePlans testare tror denna prisvärda premiummodell

absolut kommer att hitta sin målgrupp.


ilintresserade. De nämner båda exklusiva

italienska märken som sina favoriter. De är båda imponerade

av att Skoda med Superb lyckats göra en premiumbil

värd namnet. Pernilla Alerfeldt och Anders Eriksson är

LeasePlans biltestare med smak för det goda livet – och för

att ha kul på vägen!

Skoda Superbs designer har verkligen satsat på att signalera

premium med stilgrepp som skulle kunna få de två stora

tyska premiummärkenas designer att rodna, av både upphetsning

över smarta lösningar och kanske en smula irritation

över likheten till deras förlaga.

Vad det gäller smarta lösningar blev testparet till exempel

glatt överraskade över det stora utrymmet där bak,

precis som den fiffiga placeringen av en paraplyhållare på

insidan av ena bakre dörren lockade till nöjda fniss. Bakluckan,

och dess genialiska tvåstegsdesign, är en annan sak

som får Anders och Pernilla att dra på smilbandet. Den version

som testades var med det största motoralternativet och

där fanns heller inget att klaga på, förutom möjligen det

generella faktum att stora bilar tenderar att släppa ut mer

koldioxid än mindre. Sammantaget får Skoda Superb ett

gott betyg och LeasePlans testare tror denna prisvärda premiummodell

absolut kommer att hitta sin målgrupp.


insåg att det spelade ingen roll hur fina

datasystemen var som han sålde – så länge de som skulle använda

systemen kände sig hotade eller negativa fungerade det inte. Men

så fort han började arbeta på att få med sig användarna i den förändringsprocess

som datasystemet innebar, ja då vändes utvecklingen

inom företaget till något mycket positivt. En erfarenhet

som så småningom gjorde säljaren Jack till kommunikationskonsult

och fick honom att som förste svensk ta hit amerikanska

kommunikationsprofilkurser.

– Man måste skapa trygghet och få fram samspel i hela gruppen.

Så länge människor är upptagna av att hantera spänningen

i relationen dem emellan, istället för att gemensamt fokusera på

ett mål, så förhindras utvecklingen av både kontakter och affärer,

berättar Jack Silfving, grundare och VD för Sälj- och Marknadsutveckling

AB (SMAB) som Jack startade tillsammans med sin

hustru Ing-Britt Silfving 1982 och sedan dess arrangerat över

1 500 profilkurser.

Kursdeltagarna kommer från en mängd olika yrkesområden,

men flertalet arbetar med service, försäljning och chefskap inom

både affärslivet, organisationer eller i skolans värld och många

deltar även som privatpersoner. De har alla stor erfarenhet av när

allt flyter fint men också av att köra rejält i diket. Vad är det då

som avgör när något fungerar eller inte Hur uppnås trygghet i

mötet mellan människor Hur kan en situation, där någon har

som uppgift att sälja/leverera/ge service till någon annan, utvecklas

till ett givande möte för alla inblandade Jack Silfvings svar är


så långt ifrån man kan komma den klassiska bilden av den högoktanige

explosive säljaren eller machochefen som pekar med

hela kroppen.

– Var inkännande och anpassa ditt sätt att kommunicera till

vad som är strategiskt lämpligt i just den situationen. Men för

att uppnå denna kompetens, som låter enkel men är svår att realisera,

krävs självinsikt om hur man själv fungerar. Insikter Jack

Silfvings kurser syftar till att ge.

Via frågeformulär får personen först fylla i svar om hur man

uppfattar sig själv och sedan välja sex människor i sin omgivning

som också fyller i hur de uppfattar personen. Under kursen får

alla ett kuvert med information, dels om hur deltagarna kommunicerar

enligt sig själva och andra, samt om deras flexibilitet

och förmåga att anpassa sitt beteende för att skapa energigivande

samvaro. Ett dokument med sådan dignitet att många kursdeltagare

delar in sitt liv i ett före/efter de erhöll kuvertet.

Det gäller att ta reda på hur de egna värderingarna styr

beteendet, identifiera sina reaktioner och bestämma sig för att

använda dem flexibelt och konstruktivt snarare än oflexibelt och

destruktivt. På hederlig gammal sjuttiotalssvenska helt enkelt att

”Lära känna sig själv”.

När du inser att den osannolikt missnöjde kunden/kontaktlöse

kontaktpersonen/otydliga chefen framför dig är en människa

som fungerar och agerar utifrån just sitt universum – ett

universum som i deras värld inte är ett dugg obegripligt. Då

finns en möjlighet att börja översätta deras kommunikation till

ett språk som ni båda kan tala och förstå.

– Relationsspänningen måste avhjälpas direkt och strategisk

medvetenhet om hur det går till är ett oerhört kraftfullt verktyg.

Man måste behandla människor olika eftersom de har olika

behov. På kurserna lär man sig att rannsaka sitt eget beteende och

hur det påverkar ens arbetsinsats. Det roliga är nämligen att alla

olika sorters människor kan göra samma sak framgångsrikt fast

på helt olika sätt, bara det finns en struktur som tillåter det. Först

då skapas utrymme för den inneboende kreativitet som finns hos

individer och inom organisationer, berättar Jack Silfving.

Betydelsen av den trygghet som genereras när en person känner

sig mött och sedd, kan inte överskattas. Så fort en person klarar

av att först spegla och bekräfta en annan där den befinner sig

startar en process som, rätt skött, leder till att båda sedan kan

utvecklas optimalt: Först släppa egot och skapa en situation där

den andre får vara som den är, sedan kliva in med den version

av sig själv som bäst passar i situationen och lära sig en massa på

köpet. Att vara sig själv är inget statiskt tillstånd – det är ett ständigt

processande – om man vågar och vill.

– Möter en extrovert person en mer introvert krävs att den

extroverta smidigt kan anpassa sig för att inte skrämma bort den

introverte än längre in i sitt hörn. Men så fort den introverte känner

en acceptans från den extroverta finns möjlighet att verkligen

nå varandra och skapa en relation. Och att affärer skapas i relationer

är ju inte direkt någon nyhet, säger Jack Silfving.

Själva tillkomsten av kommunikationsmodellen är en historia

för sig, som väl tål att berättas.

Under andra världskriget skulle det rekryteras piloter till

amerikanska bombflyget. Två personer arbetade parallellt med

detta, dels den utbildade psykologen Clifford samt en pensionerad

stridsflygare. Det visade sig att de piloter som psykologen

rekryterade mer sällan kom tillbaka från sina farliga uppdrag. De

sköts nämligen ner av tyskarna. Däremot klarade sig fler av piloterna

som valts ut av den pensionerade flygaren. ”Varför överlevde

de oftare” frågade sig en förtvivlad Clifford. Det visade sig

att de båda rekryterade utifrån två helt olika kriterier. Psykologen

valde folk som svarade enligt mallen medan piloten valde folk

som hade helt egna idéer om hur de skulle hantera olika farliga

situationer i luften. Resultatet blev att eftersom tyskarna hade

tillgång till mallen så visste de precis hur de amerikanska flygarna

förväntades reagera vid beskjutning, de skulle stiga snabbt, och

då var tyskarna beredda högre upp bland molnen och sköt ner

dem. Medan de mer kreativa piloterna som den pensionerade

flygaren valt ut, reagerade på mer oförutsägbara sätt vilket konfunderade

tyskarna, vilket hjälpte piloterna att överleva. Clifford

började då att utveckla ett system utifrån frågan ”Vilken typ av

person passar bäst för en uppgift” med syfte att sätta samman

besättningar utifrån deras olika sätt att bete sig snarare än utifrån

deras olika kompetens. Ett system som ligger till grund för den

modell som SMAB använder.

olika profilerna inom en grupp är både roligt,

utmanande och omtumlande men skapar uppenbarligen förutsättningar

för kreativt högtflygande visioner och planer samt

mer effektivt och glädjefyllt arbete. Vare sig det är uppe i luften

eller nere på marken…


miljöföretaget CO2focus erbjuder LeasePlan med

GreenPlan kunderna att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Eftersom

LeasePlan har heltäckande information om sina kunders bilflotta

kan man smidigt och enkelt ge information om hur mycket koldioxid

som ett företags bilflotta släpper ut och sedan även smidigt och

enkelt se till att åtgärda påverkan.

– Vi tar fram en handlingsplan för att reducera CO2-utsläppen

för kundens vagnpark och ger råd, hjälp samt gör givetvis uppföljningar.

Sedan har kunden även möjlighet att om så önskas klimatneutralisera

sina utsläpp ner till noll eller till rekommenderad

nivå på 130gr/km, berättar Ann-Christin Rylin ansvarig för Green-

Plan på LeasePlan. LeasePlan i Sverige klimatneutraliserar själva sin

verksamhet ner till noll.

– Vi på LeasePlan har en ny bilpolicy och kör nu modeller som

släpper ut mindre CO2. En stor del av våra företagsbilar är miljöbilar,

gas, hybrider och etanol men eftersom vi inte kan ersätta alla våra

bilar med en gång och för att det inte finns tillräckligt med modeller

som har ett CO2-utsläpp som motsvarar målet på 120 gr/km,

har LeasePlan valt att klimatneutralisera för de utsläpp som vi har,

berättar Ann-Christin Rylin.

Det gäller, förutom tjänste- och personalbilarnas drivmedelsförbrukning,

även den klimatpåverkan som uppstår genom kontorets

energiförbrukning samt företagets flygresor.

– Alla uppgifter om hela vår energiförbrukning har vi lämnat

till CO2focus. Sedan har de räknat ut hur mycket koldioxidutsläpp

vi har och därefter har LeasePlan köpt FN-certifierade utsläppsrätter

för att kompensera summan av utsläpp. Vilket innebär att bilen

som körs blir klimatneutral, säger Ann-Christin Rylin.

Pengarna för dessa utsläppsrätter stoppas inte in i något svåridentifierbart

bidragshål utan kan knytas direkt till något av de miljöprojekt

som FN bedriver. Särskilt inspirerande är det att kunden via en

särskild logg direkt kan följa projektets utveckling på Internet.

Klimatkvoterna är utställda av FN och kallas för CER, Certified

Emission Reduction, och ingår som en del i Kyoto-protokollet

med mål att bekämpa global uppvärmning. CER är alltså en officiell

klimatkvot som både garanterar minskat växthusgasutsläpp och


Indien

stöder hållbar utveckling i utvecklingsländer. CER-kvoterna som

köps in stryks ur EU:s kvotregister och kan inte säljas vidare och på

så sätt uppnås klimatneutralitet. Många av projekten pågår i utvecklingsländer

och definieras som CDM-projekt, alltså Clean Development

Mechanism, med syfte att minska användningen av fossila

bränslen. Till exempel går LeasePlans miljökompensation till vindkraftsprojekt

i Satara och Supa, två städer i den indiska delstaten

Maharashtra vars vindkraftsparker kraftigt reducerar förbrukningen

av fossila bränslen i området.
är både informativt och roligt eftersom man

verkligen känner att ens insats gör tydlig nytta. Förutom att vi är

klimatkompenserade är LeasePlan även Guldsponsorer för Naturskyddsföreningen

och stödjer deras viktiga och långsiktiga arbete för

hållbar utveckling, ett bättre klimat och en friskare natur. Dessutom

har vi ett långvarigt samarbete med Vi-skogen som innebär att vid

varje inköp av bil köps och planteras även ett träd i Vi-skogen, avslutar

Ann-Christin Rylin.


Indien

stöder hållbar utveckling i utvecklingsländer. CER-kvoterna som

köps in stryks ur EU:s kvotregister och kan inte säljas vidare och på

så sätt uppnås klimatneutralitet. Många av projekten pågår i utvecklingsländer

och definieras som CDM-projekt, alltså Clean Development

Mechanism, med syfte att minska användningen av fossila

bränslen. Till exempel går LeasePlans miljökompensation till vindkraftsprojekt

i Satara och Supa, två städer i den indiska delstaten

Maharashtra vars vindkraftsparker kraftigt reducerar förbrukningen

av fossila bränslen i området.
är både informativt och roligt eftersom man

verkligen känner att ens insats gör tydlig nytta. Förutom att vi är

klimatkompenserade är LeasePlan även Guldsponsorer för Naturskyddsföreningen

och stödjer deras viktiga och långsiktiga arbete för

hållbar utveckling, ett bättre klimat och en friskare natur. Dessutom

har vi ett långvarigt samarbete med Vi-skogen som innebär att vid

varje inköp av bil köps och planteras även ett träd i Vi-skogen, avslutar

Ann-Christin Rylin.


på en golfrunda är en klassiker. Men det är

en klassiker stadd i utveckling. Från att tidigare ha varit något strömlinjeformade

arrangemang är upplägget nu för tiden antingen mycket

enkelt eller mycket exklusivt.

–Vi ser en spridning att det som tidigare var ganska enahanda upplagt

idag utvecklats åt olika håll, berättar Gunnar Holmgren, generalsekreterare

på Svenska Golfförbundet.

Han menar att företagen idag blir alltmer krävande och vill ha en

helhetslösning.

–Företagsgolf är en viktig inkomstkälla och de klubbar som klarar

att möta denna utveckling och erbjuder exklusiva skräddarsydda lösningar

har chans att göra goda affärer, säger Gunnar Holmgren.

Den brant stigande kurvan av aktiva svenska golfspelare har mattats

av men fortfarande är det givetvis en sport som engagerar många.

–Ju mer golf man spelar, desto mer VILL man spela och företagsgolf

är ett utmärkt sätt att hålla liv i sitt spel, säger Gunnar Holmgren.

Ett skäl till att vissa arrangemang skalats ner till att spelas på färre

hål och under en kortare del av dagen är tidsaspekten, det tar mycket

tid att gå runt en 18-hålsbana så ibland passar en niohålsbana bättre

sina syften.

Ett skäl till att vissa arrangemang istället blivit än mer exklusiva

har också att göra med tidsaspekten; lägger man som kund så mycket

tid på en aktivitet vill man ha utdelning i form av minnesvärda upplevelser.

Vare sig det gäller mat, dryck, umgänge och självklart chans att

spela på en spektakulär bana. Så när LeasePlan bjöd med sina största

kunder på Svartinge Golfklubb satsade de enligt Gunnar Holmgren på

helt rätt form av arrangemang.

–Svartinge Golfklubb är en bana som är ytterst svår att få prova

eftersom det brukar krävas att man spelar i sällskap med en medlem.

Att lägga ett kundarrangemang där skapar goda förutsättningar för de

relationer som man vill uppnå eller underhålla.

LeasePlans marknadsdirektör Fred Göransson var den som kom

upp med idén och efter tävlingen var det en nöjd Göransson som tillsammans

med Arne Persson, VD för LeasePlan Sverige, korade vinnaren

Peter Söderberg.

–Vi ville göra en tävling med nationell täckning för våra stora

kunder samt några av våra leverantörer. För att skapa den intima stämningen

gäller det att man inte är för många men nästa år kommer vi

nog att bjuda ett tjugotal till, berättar Fred Göransson.

En av dem som då hoppas bli bjuden är årets vinnare som tillsammans

med cirka femton andra njöt av livets goda där en runda golf för

dem ingår som en självklarhet.

–Att få möjlighet att spela på Svartinge Golfklubb, som har en

oerhört spännande och utmanande bana, var verkligen roligt och jag

blev glatt överraskad att jag just denna dag lyckades prestera ett spel

som ledde till vinst, avslutade en ödmjuk Peter Söderberg.


provkörningsarrangemang

Try & Drive drog igång på Solvalla var besökarna,

både stora och små, förväntansfulla.

Stämningen blev sedan hög när förare klev ut

och in i olika modeller, körde ett testvarv och

sedan valde en annan bil de kände sig nyfikna

på och alltid hade de tillgång till kunniga säljare

som kunde svara på undringar och frågor.

Allt medan showen för barnen pågick på scen,

hamburgare avnjöts, frågesporten engagerade

många och TV4-stjärnorna Bosse Bildoktorn

Andersson och Sofia Soffipropp Wistam gick

runt och intervjuade besökarna.

–Förarna är verkligen sugna på att provköra

och det är härligt att kunna erbjuda så

mycket kul till så många, både vuxna och

barn, sa Malin Holmqvist, Claes Olsén och

Anders Eriksson från LeasePlan, några av alla

i LeasePlan-personalen som tog emot över

2 000 besökare.

De fick direkt medhåll av en av de första

som anlände till ett strålande Solvalla, inte

på grund av solen, som var frånvarande, utan

av LeasePlans varma orange signalfärg som

effektfullt värmde upp hela Solvalla. Detta

var skickligt iscensatt av eventfirman Eriks of

Sweden.

– Det går inte att låta bli att nappa på

LeasePlans erbjudande att komma hit och

provköra när marknadens alla märken är

samlade på samma plats, sa Kjell Skaraas som

arbetar på Stockholm Stad.

Över 20 olika leverantörer hade både

utställnings- och provkörningsbilar på plats

tillsammans med en laddad och påläst säljkår

men även en mängd av LeasePlans andra leverantörer

och samarbetspartners ställde ut på

Solvalla för att visa sina tjänster och produkter.

Många familjer tog tillfället i akt att både

prova bilar och umgås med varandra. Vare

sig barnen var små och helförtjusta hoppade i

hoppborgar eller ”bungy jump-selen”, körde

fyrhjuling, red på ponnys, blev intervjuade

av ”Soffipropp” och glatt deltog i Zillah och

Tottes show eller om de var större och njöt av

hamburgare och sina favoritmärken.

– När vi provkörde Hummern så var det

verkligen häftigt, berättade Tobias Augustin

som var på plats med sin lillebror Mikael,

mamma Gunilla och pappa Björn.

Även mamman Gunilla Augustin som


arbetar på Enaco var nöjd med besöket.

– Dagen här ger mig bra koll på nya

modeller och jag tror att jag öppnat upp

mina tankar för andra val av tjänstebil än de

jag av tradition brukar köra.

En erfarenhet hon delade med Sara

Hallgren som tillsammans med sin man

Lenny tagit med sig hela familjen från

Västerås för en heldag på Try & Drive.

– Den här ska jag ha, sa hon med ett

stort leende efter att för första gången kommit

i närkontakt med en BMW X5, medan

sexåriga dottern Miranda föredrog KIA.

– KIA är jättesöt och så är den stor med

många säten så att alla får plats.

Annars när en förare ska byta tjänstebil

krävs många och långa timmar när ett antal

bilhallar ska besökas och en mängd modeller

provköras. På Try & Drive sparas tid samtidigt

som man har roligt under tiden.

LeasePlan visar upp en bra service åt

sina förare i och med detta arrangemang.

Vilket givetvis är mycket uppskattat, sa

Per Åke Pettersson på ISS.

Utställarna uttryckte glädje över att

provkörningarna blev många, trots det regn

som under några timmar ihållande strilade

över besökarna.

En bil som under dagen rönte stor uppmärksamhet

var Volkswagen Passat CC som

hade premiär samma vecka.

– Vi är verkligen glada över det här

arrangemanget. Särskilt kul är det ju eftersom

vi vet att vi har bilar som står sig i konkurrensen

och väl klarar de direkta jämförelser

som förarna kan göra när de här provkör

olika märken omedelbart efter varandra, sa

Roberto Betta på Volkswagen i Akalla.

Jan Rydle på LeasePlan är en av dem som

håller i trådarna kring Try & Drive.

– Vi lär oss för varje år och hoppas än

bättre kunna leverera det som våra förare

behöver. I år känns det som om vi satsat på

rätt plats och att uppslutningen bland bilutställarna

är fantastisk, sa Jan Rydle.

Det var en härlig mängd kunniga engagerade

stjärnsäljare på plats under dagen

var tydligt. En av dem var entusiastiska Pia

Jansson från Citroën Sverige.

– Vilket toppenarrangemang! Vi har fem

Citroën C5 som är ute och kör hela tiden.

Generellt var stämningen hög och hoppfull

bland utställarna.

– För oss är det perfekt att vara här och

synas bland tjänstebilsförarna och visa att vi

nu i och med modeller som B-klass NGT

också är en spelare på tjänstebilsmarknaden,

berättade Bo Såndberg på Mercedes Benz

Stockholm.

Även de andra tyska premiumbiltillverkarna

var mer än nöjda med Try & Drive.

– Det här är ett ypperligt tillfälle att

knyta kontakter och visa upp modellprogrammet.

Vi på Audi skulle behöva fler än

fem provkörningsbilar för de rullar hela

tiden. Try & Drive är en sån fantastisk idé

att det är konstigt att ingen annan också gör

det, sa Stefan Åström på Audi Sverige.

Eva Holmström på BMW Stockholm

var inne på samma tankespår.

– Det är imponerande att LeasePlan

arrangerar detta event som ju är som en bilsalong.

Men med den stora positiva skillnaden

att här på Try & Drive får förarna provköra

istället för att bara titta.

Många av LeasePlans samarbetspartners

och leverantörer var också representerade.

En av dem var Carglass svenske marknadschef

Jörgen Jacobson som också blev

intervjuad på scenen av Bosse Bildoktorn

Andersson och Sofia Soffipropp Wistam om

både miljö- och den ekonomiska nyttan av

att laga stenskott istället för att byta ut hela

rutan.

– Vilket lyckat arrangemang det är i år,

det bästa hittills och jag tycker just Bosse

Bildoktorn och Soffipropp tillförde en härlig

gemytlighet till denna dag som verkligen är

till för hela familjen. Att så mycket är ordnat

för barnen sprider en sådan glädje.

Just glädje och andra positiva känslor

dryftades i Euromasters tält.

– När Bengt Ottosson på Euromaster,

företaget som ansvarar för en del av Lease-

Plans däckbyten, samtalade med Robert

Wikström på YIT Sverige AB berättade

Robert om hur lyxigt det känns när hans

däckbyten och förvaring så smidigt sköts

av Euromaster utan att han alls behöver

bekymra sig.

– Kul att du säger ordet ”lyxigt” för det

har jag aldrig tänkt på att det kan upplevas

som. Men är det så du känner det är det

ju förstås härligt, sa Bengt Ottosson och

utryckte sen det som nog många som deltog

i arrangemanget under dagen kan skriva

under på.

– Try & Drive är verkligen jättebra för

att det erbjuder en sådan fin kontaktyta med

och mellan förare, bilproducenter och andra

leverantörer. Här kan alla samlas under trevliga

och glada former och verkligen prata

med varandra medan de får ta del av det allra

senaste på marknaden.


av rang är julen en högtid för många sinnen:

Dofter, smaker och möjlighet att handfast uppleva matlagning

och dryckskapande för nära och kära.

Just det handfasta inslaget i kokkonsten och dryckeskonsten

är något som varmt uppskattas av Johan Edström,

sommelier hos den välrenommerade vinimportören Philipson

Söderberg. Med ett avstamp i ungdomen som först lärling

och sedan förste kock på Savoy i Malmö, där man precis

som på Operakällaren skötte verksamheten utifrån filosofin

att kan man inte själv flå en hare eller skära snygga pommes

frites har man inte i ett kök att göra, vandrade Johan vidare i

kockkarriären till komponerandet, och tillagandet, av magnifika

måltider. Nästa steg blev att så småningom fokusera allt

mer på dryckerna.

–Jag har alltid tyckt om vin och hade redan som ung ett

stort intresse för dess olika smaker och ursprung. Alla intryck

strålar ju samman och att veta mycket om hur maten och

vinet samspelar är både roligt och bidrar till goda resultat.

Så min kockbakgrund är givetvis till stor nytta i mitt arbete

som sommelier.

Första kontakten med handfast matlagning fick Johan

på sin farmors norrländska herrgård där man sköt sitt eget

vilt och där både styckning och tillagning av såväl ripor som

älg ingick i gårdens rutiner. Första kontakten med vin och la

haute cuisine sköttes av en annan dam, nämligen Dagmar,

gammal vän till familjen som levde exklusivt singelliv och

bjöd vänfamiljens telningar på både Operakällaren och, något

senare, introducerade Chateau Lynch Bages av årgång 1953

som direkt förförde den 18-årige Johan. Sedan blev klivet in

på Savoy inte långt. Trots att kockyrket på den tiden inte alls

hade samma status som det har idag.

–Först läste jag på universitetet men upplevde snabbt att

det var inte där som jag hade mitt hjärta. Jag föredrog att laga

mat och välja dryck som är handfasta sätt att uttrycka sig där

man direkt får respons. För mig handlar det om att experimentera

och skapa kombinationer som, i bästa fall, bemöts av

nöjda leenden och glada utrop. Särskilt vid högtider som julen

när man får möjlighet att genom måltiden visa sina känslor

och sin omtanke för nära och kära.

I Johan och hustruns fall ingår i den kretsen inte alls bara

släkt utan även många vänner som väljer att fira sin julaftonskväll

i familjen Edströms goda sällskap. Då bjuds de,

förutom på svenskt julbord även på ostron, havskräfta och

Champagne. Det finns nämligen kopplingar till Frankrike i

familjen och man uppskattar den franska sedvänjan att i juletid

bjuda på skaldjur och bubbel.


av rang är julen en högtid för många sinnen:

Dofter, smaker och möjlighet att handfast uppleva matlagning

och dryckskapande för nära och kära.

Just det handfasta inslaget i kokkonsten och dryckeskonsten

är något som varmt uppskattas av Johan Edström,

sommelier hos den välrenommerade vinimportören Philipson

Söderberg. Med ett avstamp i ungdomen som först lärling

och sedan förste kock på Savoy i Malmö, där man precis

som på Operakällaren skötte verksamheten utifrån filosofin

att kan man inte själv flå en hare eller skära snygga pommes

frites har man inte i ett kök att göra, vandrade Johan vidare i

kockkarriären till komponerandet, och tillagandet, av magnifika

måltider. Nästa steg blev att så småningom fokusera allt

mer på dryckerna.

–Jag har alltid tyckt om vin och hade redan som ung ett

stort intresse för dess olika smaker och ursprung. Alla intryck

strålar ju samman och att veta mycket om hur maten och

vinet samspelar är både roligt och bidrar till goda resultat.

Så min kockbakgrund är givetvis till stor nytta i mitt arbete

som sommelier.

Första kontakten med handfast matlagning fick Johan

på sin farmors norrländska herrgård där man sköt sitt eget

vilt och där både styckning och tillagning av såväl ripor som

älg ingick i gårdens rutiner. Första kontakten med vin och la

haute cuisine sköttes av en annan dam, nämligen Dagmar,

gammal vän till familjen som levde exklusivt singelliv och

bjöd vänfamiljens telningar på både Operakällaren och, något

senare, introducerade Chateau Lynch Bages av årgång 1953

som direkt förförde den 18-årige Johan. Sedan blev klivet in

på Savoy inte långt. Trots att kockyrket på den tiden inte alls

hade samma status som det har idag.

–Först läste jag på universitetet men upplevde snabbt att

det var inte där som jag hade mitt hjärta. Jag föredrog att laga

mat och välja dryck som är handfasta sätt att uttrycka sig där

man direkt får respons. För mig handlar det om att experimentera

och skapa kombinationer som, i bästa fall, bemöts av

nöjda leenden och glada utrop. Särskilt vid högtider som julen

när man får möjlighet att genom måltiden visa sina känslor

och sin omtanke för nära och kära.

I Johan och hustruns fall ingår i den kretsen inte alls bara

släkt utan även många vänner som väljer att fira sin julaftonskväll

i familjen Edströms goda sällskap. Då bjuds de,

förutom på svenskt julbord även på ostron, havskräfta och

Champagne. Det finns nämligen kopplingar till Frankrike i

familjen och man uppskattar den franska sedvänjan att i juletid

bjuda på skaldjur och bubbel.


NYA NISSAN QASHQAI+2

MER PLATS. FLER SÄTEN. ÄNNU MER URBANPROOF.


®

Pris från 207.000 krSHIFT_the way you move

*Nettokostnad vid 52% marginalskatt. Bränsleförbrukning, blandad körning: 6,7 - 8,6 l/100 km, CO 2 -utsläpp 177 - 209 g/km. Utrustningen varierar efter modell.

Bilen på bilden är extrautrustad. Garantier, gäller för personbilar: 3 års/100 000 km Nybilsgaranti, 3 års Vagnskadegaranti, 12 års Rostskyddsgaranti, 3 års/100 000 km Nissan Assistance.

More magazines by this user
Similar magazines