Gymnasieskola 2005 och jämförelse med åren innan. Kostnad totalt

grkom.se

Gymnasieskola 2005 och jämförelse med åren innan. Kostnad totalt

Gymnasieskola 2005 och jämförelse med åren innan.

Kostnad totalt

Ale

Alingsås

Göteborg

Härryda

Kungsbacka

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

2003

2004

2005

Mölndal

Partille

Stenungsund

Tjörn

Öckerö

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 T kr


Totalkostnaden för den egna gymnasieskolan har successivt ökat år för år i takt med antalet

elever, förändringar i resursanvändningen samt pris- och löneutvecklingen. Detta gäller i

såväl GR-området som i hela riket. Senast totalkostnaden för GR-området minskade var år

2001.

Mellan 2004 och 2005 ökade totalkostnaden med nära 6 procent i GR-området, vilket var ett

par procentenheter högre än i hela riket.

För de enskilda GR-kommunerna varierade utvecklingen under samma period mellan minus

7 procent (Stenungsund) och plus 12 procent (Lerum och Ale).

Lilla Edets gymnasieskola omfattar enbart individuella programmet.


Datatabell

Kostnad totalt (tkr)

2003 2004 2005

Ale 61 830 65 525 73 201

Alingsås 98 557 101 888 110 252

Göteborg 907 908 966 171 1 011 275

Härryda 95 869 98 961 107 663

Kungsbacka 156 114 162 726 173 008

Kungälv 106 490 112 288 124 704

Lerum 99 638 104 284 116 891

Lilla Edet 3 226 2 745 3 179

Mölndal 107 114 107 144 114 446

Partille 62 635 56 504 58 032

Stenungsund 94 659 96 836 90 106

Tjörn 26 258 30 000 32 400

Öckerö 17 046 22 050 20 821

GR-summa 1 837 344 1 927 122 2 035 978

Samtliga kommuner 22 996 915 23 654 231 24 536 676

More magazines by this user
Similar magazines