3_Andel elever som fullföljde utbildningen inom fyra år - GR

grkom.se

3_Andel elever som fullföljde utbildningen inom fyra år - GR

Gymnasieskolan 2006 och jämförelse med åren innan.

Andel elever som fullföljde utbildningen inom fyra år, inkl IV-programmet

Skolkommun avses, dvs den kommun där eleverna går i skolan och inte där de är folkbokförda. Lilla Edet har endast IV-programmet.

Ale

Alingsås

Göteborg

Härryda

Kungsbacka

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

Mölndal

2004

2005

2006

Partille

Stenungsund

Tjörn

Öckerö

Vägt GR-snitt

Rikets genomsnitt

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Procent


Diagrammet visar andelen elever som börjat i gymnasieskolan fyra år tidigare och fått

avgångsbetyg under det redovisade året eller, som i de flesta fallen, året innan. Individuella

programmet är inräknat.

År 2006 hade GR-området en något lägre andel fullföljande än hela riket. Mellan de

enskilda GR-kommunerna rådde stora skillnader. Högsta andelarna var 91 procent i Öckerö

och 86 i Härryda. Lägsta andelarna var 10 procent i Lilla Edet och 63 i Partille. Statistiken

för Lilla Edet gäller dock endast IV-programmet då det är det enda program på

gymnasienivå som kommunen själva har.

Mellan 2005 och 2006 sjönk andelen med två procentenheter i såväl GR-området som hela

riket. Ettårsperioden dessförinnan hade den sjunkit med en procentenhet i GR-området och

stigit med en i hela riket.

För de enskilda GR-kommunerna varierade utvecklingen mellan 2005 och 2006, från

stigning med tjugofyra procentenheter i Öckerö till sänkning med femton i Lilla Edet.


Datatabell Andel elever (%) som fullföljde utbildningen inom fyra år, inkl IV-programmet

2004 2005 2006

Ale 74 76 72

Alingsås 73 70 70

Göteborg 75 72 69

Härryda 84 84 86

Kungsbacka 76 76 79

Kungälv 73 69 70

Lerum 73 77 84

Lilla Edet 29 25 10

Mölndal 76 70 69

Partille 73 73 63

Stenungsund 80 84 78

Tjörn 60 69 68

Öckerö 67 67 91

Vägt GR-snitt 75 74 72

Rikets genomsnitt 75 76 74

Streck motsvarar värdet noll

More magazines by this user
Similar magazines