08.02.2015 Views

Grundfos prislista 2013 - Grundfos AB

Grundfos prislista 2013 - Grundfos AB

Grundfos prislista 2013 - Grundfos AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Grundfos</strong> PRISLISTA <strong>2013</strong><br />

<strong>Grundfos</strong> <strong>AB</strong>, 1 februari<br />

<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong><br />

VVS : INDUSTRI : VA : SERVICE


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

INNEHÅLL<br />

Våtlöpande cirkulationspumpar inkl. tillbehör ...................................... ALPHA2, SOLAR, MAGNA och MAGNA3 ....................... 8<br />

Tappvarmvattenpumpar inkl. tillbehör .................................................... COMFORT, ALPHA2, UP, UPS, MAGNA och MAGNA3 20<br />

Torrlöpande cirkulationspumpar ............................................................... TP(D) ....................................................................................... 24<br />

Torrlöpande cirkulationspumpar serie 2000, varvtalsreglerade ....... TPE(D) med differenstrycktransmitter .......................... 38<br />

Torrlöpande cirkulationspumpar serie 1000, varvtalsreglerade ........ TPE utan differenstrycktransmitter ............................... 46<br />

Tillbehör torrlöpande cirkulationspumpar .............................................. TP(D) och TPE(D) .................................................................. 52<br />

Expansionstankar och säkerhetsventiler ................................................. GT-HR, MSV, SVM ............................................................... 53<br />

Differenstrycktransmitter ............................................................................ DPI .......................................................................................... 55<br />

Luft- och smutsavskiljare, gummikompensatorer.................................. SCVAD, OOAV, Mag-Vent CVAD, FP3920, FP3920SL 55<br />

Cirkulationspumpar för kylmedium........................................................... RC............................................................................................. 58<br />

Normpumpar och blockpumpar ................................................................. NB och NK ............................................................................. 59<br />

Elektriska och dieseldrivna brandbekämpningspumpar....................... Brandbekämpningssystem............................................... 60<br />

Flerstegs centrifugalpumpar ....................................................................... CM-A och CM-G ................................................................... 61<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, varvtalsreglerade ................................... CME-A och CME-G .............................................................. 66<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, inkl. tillbehör ............................................ CR 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120 och 150 ........... 67<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, inkl. tillbehör ............................................ CRN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120 och 150 ........ 76<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, varvtalsreglerade, inkl. trycksensor CRE 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64 och 90 .......................... 86<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, varvtalsreglerade, exkl. trycksensor CRE 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64 och 90 .......................... 86<br />

Tryckstegringssystem .................................................................................... Hydro MPC, Hydro Multi-E Hydro Solo-E och CMBE 89<br />

Flerstegs centrifugalpumpar, tankmonterade med nedstick ............. MTR ........................................................................................ 93<br />

Centrifugal- & förträngningspumpar för sterila/hygieniska appl..... Euro-Hygia, Contra, Sipla, Maxa/Maxana, Novalobe 94<br />

Doseringspumpar inkl. tillbehör ................................................................. SMART Digital, DDI, DME, DMX och DMH .................... 95<br />

Desinficering .................................................................................................. Oxiperm Pro ......................................................................... 97<br />

Poolpumpar ..................................................................................................... GP ............................................................................................ 97<br />

Jetpumpar/pumpautomater och blandningskärl .................................. JP, MQ och GBK 101 ............................................................ 98<br />

Ejektorpumpar, ejektorer och tillbehör .................................................... CR DW .................................................................................... 99<br />

Djupbrunnspumpar för 3” borrbrunnar, inkl. tillbehör ........................ SQ/SQE................................................................................... 100<br />

Tryckstyrningsenheter och trycktankar ................................................... PM och GT-C ......................................................................... 106<br />

Djupbrunnspumpar för små och stora borrbrunnar, inkl. tillbehör SP ............................................................................................ 108<br />

Elektroniskt motorskydd .............................................................................. MP 204 ................................................................................... 124<br />

Provtagningspump, konverter .................................................................... MP1/SPE ................................................................................ 124<br />

Dränkbar tryckstegringspump..................................................................... SB............................................................................................. 125<br />

Djupbrunnspumpar ....................................................................................... SPO ......................................................................................... 126<br />

Små avloppspumpstationer och behållaranläggningar ....................... SOLOLIFT2 och Liftaway .................................................... 127<br />

Avloppspumpstationer ................................................................................. Multilift M, MD, MLD, MOG OCH MDG ........................ 130<br />

Prefabricerade pumpstationer ................................................................... PUST ....................................................................................... 133<br />

Länspumpar ..................................................................................................... DW, DWK och DPK ............................................................. 138<br />

Grund- och gråvattenpumpar ..................................................................... Unilift CC, KP, AP12, AP35/50(B), DP och EF .................. 140<br />

Små och stora avloppspumpar ................................................................... SEG, SL1, SLV, SEV och SE1 ................................................. 148<br />

Stora avloppspumpar .................................................................................... SE och SL 9-30 kW ............................................................... 157<br />

Tillbehör grund-, gråvatten- och avloppspumpar ................................. .................................................................................................. 158<br />

Automatikskåp, larmskåp och larmboxar ............................................... LC(D), DC(D) m fl ................................................................. 160<br />

Kommunikationsgränssnitt ........................................................................ CIM och CIU .......................................................................... 162<br />

Frekvensomformare och flödesgivare ..................................................... CUE, VLT Aqua Drive och MAG ........................................ 164<br />

<strong>Grundfos</strong> Serviceorganisation med auktoriserade servicepartner ... .................................................................................................. 169<br />

Servicetjänster och avtal .............................................................................. .................................................................................................. 173<br />

Allmänna leverans- och garantivillkor ...................................................... .................................................................................................. 192<br />

Sida<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 3


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Vad kan vi erbjuda<br />

VVS-produkter<br />

Cirkulation<br />

Vattenburen värme<br />

Tappvarmvatten<br />

Expansionstankar<br />

Vattenförsörjning<br />

VA-pumpar<br />

Kompletta avloppspumpstationer<br />

Avlopps- och länspumpar<br />

Grund- och gråvattenpumpar<br />

Djupbrunnspumpar med kompletta lösningar<br />

Kompletta vattenförsörjningsanläggningar<br />

Industripumpar<br />

Processvatten<br />

Tryckstegring och vätsketransport<br />

Dosering<br />

Service<br />

Servicetjänster & avtal<br />

Uppstart<br />

Projekt & ombyggnad<br />

Uthyrning<br />

Utbildning<br />

Reservdelar & reparation<br />

Garantireklamationer<br />

4<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


Gilla oss på Facebook!<br />

<strong>Grundfos</strong> www.facebook.com/grundfossverigeab<br />

<strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Var finner du <strong>Grundfos</strong><br />

DIREKTNUMMER GRUNDFOS <strong>AB</strong><br />

SÄLJSUPPORT EFTERMARKNAD/SERVIcE LOGISTIK<br />

VA 031-332 23 86 031-332 23 83 031-332 23 85<br />

INDUSTRI 031-332 23 87<br />

VVS 031-332 23 88 EKONOMI 031-332 23 81 MARKNAD 031-332 23 82<br />

ADRESS, MAIL & wEB<br />

Postadress Besök/leveransadress Offert- & orderavdelning<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> GRUNDFOS <strong>AB</strong> Fax: 031-331 94 60<br />

Box 333 Lunnagårdsgatan 6 offertavdelning@grundfos.com<br />

431 24 MÖLNDAL 431 90 MÖLNDAL order-gsv@grundfos.com<br />

Telefon: 0771-32 23 00 info-se@grundfos.com www.grundfospumpguide.se<br />

Fax: 031-331 94 60 www.grundfos.se www.thinkingbuildings.se<br />

www.grundfos.com/moderncomfort<br />

www.grundfos.com/energy<br />

VAR FINNS GRUNDFOS<br />

MÖLNDAL (HK)<br />

STOcKHOLM<br />

UMEÅ<br />

MALMÖ<br />

LUDVIKA<br />

KATRINEHOLM<br />

TÖREBODA<br />

Box 333 (Lunnagårdsgatan 6), 431 24 MÖLNDAL<br />

Livdjursgatan 5B, 121 62 JOHANNESHOV<br />

Kylgränd 6, 906 20 UMEÅ<br />

Flygledaregatan 5, 212 39 MALMÖ<br />

Sörängsvägen 10, 770 60 SÖDERBÄRKE<br />

Box 20, 641 21 KATRINEHOLM<br />

Industrigatan 12, 545 31 TÖREBODA<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 5


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> - Huvudkontor<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Mölndal (Västra Sverige)<br />

VVS 031-332 23 88<br />

Patrik Öman Säljtekniker 031-332 23 88/24 paoman@grundfos.com<br />

Tobias Niklasson Säljtekniker 031-332 23 88/36 tniklasson@grundfos.com<br />

Göran Svensson Säljtekniker 031-332 23 88/15 gsvensson@grundfos.com<br />

Viveca Kivistö Säljtekniker (föräldraledig) 031-332 23 88/36 vkivisto@grundfos.com<br />

Mattias Larsson Säljtekniker 031-332 23 88/46 mlarsson@grundfos.com<br />

Marcus Gunnarsson Utesäljare Sprinkler 031-332 23 26 070-422 54 69 mgunnarsson@grundfos.com<br />

Carl Godmark Utesäljare VVS Projekt 031-332 23 08 070-559 26 11 cgodmark@grundfos.com<br />

Roger Berntsson Utesäljare VVS 031-332 23 21 070-831 94 35 rberntsson@grundfos.com<br />

Anders Wikström Tf Regionchef Väst 031-332 23 32 073-415 43 76 awikstrom@grundfos.com<br />

VA 031-332 23 86<br />

Emil Staxäng Säljtekniker 031-332 23 86/19 estaxang@grundfos.com<br />

Christin Olsson Säljtekniker 031-332 23 86/56 colsson@grundfos.com<br />

Magnus Johansson Säljtekniker 031-332 23 86/11<br />

Oskar Wiberg Utesäljare VA 031-332 23 29 070-274 50 72 owiberg@grundfos.com<br />

Kjell Asplund Projektledare VA 031-332 23 97 073-773 27 06 kasplund@grundfos.com<br />

INDUSTRI 031-332 23 87<br />

Anders Behm Säljtekniker 031-332 23 87/92 abehm@grundfos.com<br />

Peter Lindahl Säljtekniker 031-332 23 87/35 plindahl@grundfos.com<br />

Richard Härnqvist Utesäljare IND 031-332 23 45 073-415 43 70 rharnqvist@grundfos.com<br />

Torbjörn Sjölin<br />

Regionchef Syd<br />

031-332 23 42 070-832 11 42 tsjolin@grundfos.com<br />

Säljchef Industri<br />

SERVIcE 031-332 23 83<br />

Niclas Caspersson Servicechef 031-332 23 16 070-831 94 04 ncaspersson@grundfos.com<br />

Jan-Åke Nilsson Servicepartneransvarig 031-332 23 06 070-830 92 17 jaanilsson@grundfos.com<br />

Mikael Nilsson Reklamationskoordinator 031-332 23 23 073-411 62 35 mnilsson@grundfos.com<br />

Claes Hansson Lageransvarig 031-332 23 09 chansson@grundfos.com<br />

Anna Schlegel Servicekoordinator 031-332 23 96 073-411 62 38 aschlegel@grundfos.com<br />

Christer Norén Servicetekniker styr/regler 031-332 23 83/70 073-773 27 03 cnoren@grundfos.com<br />

Anders Larsson Servicetekniker 031-332 23 25 073-411 62 37 alarsson@grundfos.com<br />

Ingemar Ekstrand Servicetekniker 031-332 23 67 070-522 55 50 iekstrand@grundfos.com<br />

Christer Lantz Servicetekniker Verkstad 031-332 23 71 clantz@grundfos.com<br />

Mirek Smietanski Servicetekniker Verkstad 031-332 23 10 msmietanski@grundfos.com<br />

Jan Stenik Servicetekniker Verkstad 031-332 23 66 070-522 04 30 jstenik@grundfos.com<br />

Paul Björkenkvist Servicetekniker Fält Väst 031-332 23 76 073-415 43 72 pbjorkenkvist@grundfos.com<br />

Mats Haglin Servicetekniker Fält Väst 031-332 23 68 070-371 03 06 mhaglin@grundfos.com<br />

Magnus Lindström Servicetekniker Fält Öst 08-410 322 31 mlindstrom@grundfos.com<br />

Peter Johannisson Servicetekniker Fält Öst 08-410 322 30 pjohannisson@grundfos.com<br />

Joakim Anderberg Servicetekniker Fält Syd 042-499 47 53 073-411 62 36 janderberg@grundfos.com<br />

Emil Comet Servicetekniker Fält Syd 042-499 47 52 073-411 62 32 ecomet@grundfos.com<br />

Klas-Åke Fredén Fältservice Ombyggnader 0506 79 99 08 073-773 27 02 kfreden@grundfos.com<br />

Mikael Johansson Fältservice Sprinkler 08-448 74 45 073-415 43 83 mjohansson@grundfos.com<br />

6<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

LOGISTIK/ORDER/OFFERTER/ÖVRIGT 031-332 23 85<br />

Anna Claesson Logistik/inköp/lev. 031-332 23 85/01 aclaesson@grundfos.com<br />

Lars-Olof Johansson Logistik/inköp/lev. 031-332 23 85/05 lojohansson@grundfos.com<br />

Lennart Carlsson Offerttekniker 031-332 23 22 lennart-carlsson@grundfos.com<br />

Madelen Hellstadius Avdelningschef 031-332 23 44 070-614 75 55 mhellstadius@grundfos.com<br />

Marie Rezai Växel/reception/logistik 0771-32 23 00 mrezai@grundfos.com<br />

Susanne Emilsson Växel/reception/logistik 0771-32 23 00 semilsson@grundfos.com<br />

Johan Moläng Produktansvarig 031-332 23 78 073-415 43 74 jmolang@grundfos.com<br />

Maria Gihlström Säljtekniker OEM 031-332 23 43 mgihlstrom@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> - Distriktskontor<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Stockholm (Östra Sverige)<br />

Mikael Bram Utesäljare VVS 08-742 00 94 070-832 11 94 mbram@grundfos.com<br />

Bengt Edmark Utesäljare VVS Projekt 08-742 00 95 070-832 11 96 bedmark@grundfos.com<br />

Kenneth Lindwall Utesäljare VVS 08-742 00 93 070-618 54 83 klindwall@grundfos.com<br />

Magnus Säker Utesäljare VVS 08-742 00 99 070-821 67 69 msaker@grundfos.com<br />

Gunnar Leijon Utesäljare VVS 08-742 00 96 070-821 02 64 gleijon@grundfos.com<br />

Bo Jordmark Utesäljare VA 08-410 322 34 073-411 62 39 bjordmark@grundfos.com<br />

Benny Jonsson Säljchef VA 08-410 332 23 070-911 80 63 bjonsson@grundfos.com<br />

Stefan Eksudd KEY account VA-Grossist 08-410 322 33 073-411 62 34 seksudd@grundfos.com<br />

Johan Jubner KEY account VA-OEM 08-410 322 36 073-415 43 79 jjubner@grundfos.com<br />

Patrik Berglund Försäljningsdirektör Sverige 08-448 74 47 070-832 46 99 pberglund@grundfos.com<br />

Regionchef Öst/Nord/Mellan<br />

Christer Larsson Säljchef VVS 08-742 00 97 070-698 70 50 clarsson@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Umeå (Norrland)<br />

Jan Fredriksson Utesäljare VVS 090-14 52 60 070-399 52 60 jfredriksson@grundfos.com<br />

Daniel Cedvin Utesäljare VVS Projekt 090-203 53 40 070-831 94 12 dcedvin@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Malmö (Södra Sverige)<br />

Zoltan Kovacs Utesäljare VVS 040-685 20 70 073-773 27 10 zokovacs@grundfos.com<br />

Kristian Hansson Utesäljare VVS Projekt 040-685 20 74 070-911 83 00 khansson@grundfos.com<br />

Anders Johansson KEY account Industri-OEM 040-685 20 75 070-932 89 56 anjohansson@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Ludvika (Mellan Sverige)<br />

Patrik Broman Utesäljare VVS 0240-47 99 80 070-821 03 99 pbroman@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Katrineholm (Sverige)<br />

Ulrik Ekström KEY account Värme/kyla-OEM 0150-109 30 070-851 92 30 uekstroem@grundfos.com<br />

GRUNDFOS <strong>AB</strong> – Töreboda (Östra Sverige/Produktion pumpstationer)<br />

Kent Herlin Produktionschef 0506-79 99 05 070-817 78 58 kherlin@grundfos.com<br />

Carl-Magnus Alt Utesäljare VA 0506-79 99 03 070-581 75 47 calt@grundfos.com<br />

Nicklas Persson Utesäljare VA 0506-79 99 04 073-773 27 01 npersson@grundfos.com<br />

Linda Äleviken Säljtekniker VA 0506-79 99 01 070-621 63 13 laleviken@grundfos.com<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 7


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

NYA ALPHA2<br />

Marknadens energisnålaste cirkulationspump<br />

EuP-klar<br />

Kombinationen av frekvensomformare,<br />

permanentmagnetmotor och en kompakt<br />

stator placerar ALPHA2-pumpen i toppen<br />

av energisnåla cirkulationspumpar.<br />

Kompakt konstruktion<br />

Den nya konstruktionen gör<br />

ALPHA2 till <strong>Grundfos</strong> mest<br />

kompakta cirkulationspump<br />

på marknaden. Den kompakta<br />

konstruktionen med inbyggd<br />

elektronik möjliggör enkel<br />

installation där utrymmet är<br />

begränsat.<br />

EEI: 0,15<br />

AUTOADAPT<br />

Fabriksinställningen AUOTADAPT väljer<br />

automatiskt den mest optimala kombinationen<br />

av kapacitet och energiförbrukning,<br />

vilket innebär hög komfort till lägsta pris.<br />

Display<br />

Överskådlig LED-display visar energiförbrukningen<br />

i realtid. ALPHA2 drar<br />

ner till endast 4W vid installation i en<br />

enfamiljsvilla.<br />

ALPHA2 L<br />

<strong>Grundfos</strong> ALPHA2 finns även i<br />

en enklare modell, utan display<br />

samt AUTOADAPT-funktionen.<br />

Den heter ALPHA2 L<br />

Praktisk stickkontakt<br />

Tack vare den praktiska och unika<br />

stickkontakten behöver pumpens<br />

kopplingsbox inte öppnas när elen<br />

ska anslutas – enkel installation.<br />

Enkel manövrering och övervakning<br />

I gränssnittet på ALPHA2 kombinerar<br />

<strong>Grundfos</strong> fullständig överblick med<br />

enkel manövrering. Alla inställningar<br />

görs med hjälp av en enda knapp.<br />

Pumphus i rostfritt stål för VVC<br />

För cirkulation av tappvarmvatten finns<br />

ALPHA2 i en version med pumphus av<br />

rostfritt stål som ger lång livslängd och<br />

hög beständighet mot korrosion.<br />

Bostadsyta<br />

(m 2 )<br />

Radiatorsystem<br />

∆t 20°c<br />

m 3 /h<br />

Pumptyp<br />

Radiatorsystem<br />

80-120 0,4 ALPHA2<br />

XX-40<br />

120-160 0,5 ALPHA2<br />

XX-40<br />

160-200 0,6 ALPHA2<br />

XX-40<br />

200-240 0,7 ALPHA2<br />

XX-40<br />

240-280 0,8 ALPHA2<br />

XX-60<br />

Golvvärme<br />

∆t 5°c<br />

m 3 /h<br />

Pumptyp<br />

golvvärme<br />

Förstahandsval<br />

1,5 ALPHA2<br />

XX-60<br />

2,0 ALPHA2<br />

XX-60<br />

2,5 ALPHA2<br />

XX-60<br />

3,0 MAGNA<br />

XX-60<br />

3,5 MAGNA<br />

XX-100<br />

8<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR i gjutjärnsutförande typ ALPHA2<br />

exkl. kopplingar (våt motor), inkl isoleringskåpa<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

PN 10<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

ALPHA2 15-40 130 97993192 5731801 G 1” +2/+110 2 810<br />

ALPHA2 15-50 130 97993193 5731802 G 1" +2/+110 3 010<br />

ALPHA2 15-60 130 97993194 5731803 G 1" +2/+110 3 210<br />

ALPHA2 25-40 130 97993195 5731804 G 1½" +2/+110 2 810<br />

ALPHA2 25-40 180 97704990 5731800 G 1½" +2/+110 2 810<br />

ALPHA2 25-40 A 180 97993199 5731808 G 1½" +2/+110 3 010<br />

ALPHA2 25-50 130 97993196 5731805 G 1½" +2/+110 2 910<br />

ALPHA2 25-50 180 97993200 5731809 G 1½" +2/+110 2 910<br />

ALPHA2 25-60 130 97993197 5731806 G 1½" +2/+110 3 210<br />

ALPHA2 25-60 180 97993201 5731810 G 1½" +2/+110 3 210<br />

ALPHA2 25-60 A 180 97993202 5731811 G 1½" +2/+110 3 410<br />

ALPHA2 32-40 180 97993203 5731812 G 2" +2/+110 3 100<br />

ALPHA2 32-50 180 97993204 5731813 G 2" +2/+110 3 410<br />

ALPHA2 32-60 180 97993205 5731814 G2" +2/+110 3 510<br />

CIRKULATIONSPUMPAR i gjutjärnsutförande typ ALPHA2 L<br />

exkl. kopplingar (våt motor), exkl isoleringskåpa<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

PN 10<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

ALPHA2 L 15-40 130 95047560 573 17 74 G 1" +2/+110 *) 2 310<br />

ALPHA2 L 25-40 130 95047561 573 17 75 G 1½" +2/+110 *) 2 170<br />

ALPHA2 L 25-40 180 95047562 573 17 76 G 1½" +2/+110 *) 2 170<br />

ALPHA2 L 25-60 130 95047563 573 17 77 G 1½" +2/+110 *) 2 610<br />

ALPHA2 L 25-60 180 95047564 573 17 78 G 1½" +2/+110 *) 2 610<br />

ALPHA2 L 32-40 180 95047565 573 17 79 G 2" +2/+110 *) 2 440<br />

ALPHA2 L 32-60 180 95047566 573 17 80 G 2" +2/+110 *) 2 680<br />

*) Omgivningstemperaturen skall vara lägre än vätsketemperaturen.<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ SOLAR<br />

För solvärmesystem, exkl. kopplingar (våt motor)<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Temperaturomr.<br />

°c<br />

Pris kr<br />

Solar 15-80 130 59508500 573 20 72 +2/+110 2 250<br />

Solar 25-40 180 59544183 573 20 73 +2/+110 1 660<br />

Solar 25-60 180 59546639 573 20 74 +2/+110 2 060<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 9


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

MAGNA3<br />

Mer än en pump<br />

Marknadens bästa verkningsgrad i kombination med intelligens och ett komplett<br />

produktprogram<br />

Ingen cirkulationspump är mer mångsidig än MAGNA3.<br />

Den utökade MAGNA3-serien, med max. lyfthöjd upp till<br />

18 m och max. flöde på 70 m 3 /h , består av fler än 150<br />

enkel- och dubbelpumpar av gjutjärn eller rostfritt stål.<br />

Precis som sin föregångare är MAGNA3 idealisk till<br />

applikationer för såväl värme som kyla samt i cirkulationssystem<br />

för tappvarmvatten. Den är konstruerad för<br />

att klara vätsketemperaturer ned till -10 °C, vilket gör den<br />

lämplig för både krävande industriella applikationer och<br />

geotermiska värmesystem.<br />

<strong>Grundfos</strong> MAGNA var först med den patenterade<br />

AUTOADAPT-funktionen, som ger enkel installation och<br />

perfekt balans mellan komfort och energiförbrukning.<br />

Allt med en knapptryckning.<br />

Permanentmagnetmotor<br />

MAGNA3-pumparna har en revolutionerande motorkonstruktion<br />

där rotorn är baserad på permanentmagnetteknologi. Detta koncept<br />

möjliggör högre verkningsgrad med större energibesparingar än hos<br />

de flesta andra varvtalsreglerade cirkulationspumpar.<br />

Produktserien kan även beställas<br />

av rostfritt stål för t ex cirkulation<br />

av tappvarmvatten.<br />

Det finns många olika möjligheter att styra och övervaka pumparna.<br />

Det kan göras direkt på kopplingsboxen, via styrenheten/<br />

fjärrkontrollen <strong>Grundfos</strong> GO, externa signaler eller BUSkommunikation.<br />

< <strong>Grundfos</strong> GO<br />

Med <strong>Grundfos</strong> GO får du marknadens mest omfattande plattform<br />

för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans samt fullständig<br />

åtkomst till <strong>Grundfos</strong> webbaserade verktyg oavsett var du<br />

befinner dig. Mer info om <strong>Grundfos</strong> GO finner du på sidan 15-16.<br />

10<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR i gjutjärnsutförande typ MAGNA DN 25-50 (kommer fasas ut under <strong>2013</strong>)<br />

exkl. kopplingar/motflänsar<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Bygglängd Artikelnummer<br />

RSK Anslutning Temperatur-<br />

Pris kr<br />

mm<br />

nummer<br />

område °c<br />

MAGNA 25-40 180 96817929 573 16 15 G 1½” PN 10 +2/+110 6 140<br />

MAGNA 25-60 180 96281022 573 16 06 G 1½” PN 10 +2/+110 6 820<br />

MAGNA 25-80 180 97691265 573 16 59 G 1½” PN 10 +2/+110 7 650<br />

MAGNA 25-100 180 96281015 573 15 62 G 1½” PN 10 +2/+110 8 690<br />

MAGNA 32-40 180 96817952 573 16 16 G 2” PN 10 +2/+110 6 380<br />

MAGNA 32-60 180 96281023 573 16 07 G 2” PN 10 +2/+110 7 030<br />

MAGNA 32-80 180 97691270 573 16 60 G 2” PN 10 +2/+110 7 900<br />

MAGNA 32-100 180 96281016 573 15 64 G 2” PN 10 +2/+110 8 910<br />

MAGNA 32-80 F 220 97691276 573 16 63 DN 32 PN 6/10 +2/+110 8 500<br />

MAGNA 32-100 F 220 96281018 5731565 DN 32 PN 6/10 +2/+110 9 290<br />

MAGNA 40-60 F 220 97691280 5731664 DN 40 PN 6/10 +2/+110 8 870<br />

MAGNA 40-80 F 220 97711652 5731665 DN 40 PN 6/10 +2/+110 9 420<br />

MAGNA 40-100 F 220 96281019 5731563 DN 40 PN 6/10 +2/+110 9 990<br />

MAGNA 50-100 F 240 96281020 5731582 DN 50 PN 6/10 +2/+110 12 230<br />

Komplettera med genimodul för start/stopp, larm och 0-10 V styrning. Art nr: 96236335<br />

CIRKULATIONSPUMPAR i gjutjärnsutförande typ MAGNA3 DN 32-65<br />

exkl. kopplingar/motflänsar<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

MAGNA3 32-120 F 220 97924259 5732486 32 6/10 -10/+110 14 410<br />

MAGNA3 40-80 F 220 97924268 5732487 40 6/10 -10/+110 14 180<br />

MAGNA3 40-100 F 220 97924269 5732488 40 6/10 -10/+110 15 640<br />

MAGNA3 40-120 F 250 97924270 5732489 40 6/10 -10/+110 17 430<br />

MAGNA3 40-150 F 250 97924271 5732490 40 6/10 -10/+110 21 230<br />

MAGNA3 40-180 F 250 97924272 5732491 40 6/10 -10/+110 24 530<br />

MAGNA3 50-40 F 240 97924280 5732492 50 6/10 -10/+110 15 640<br />

MAGNA3 50-60 F 240 97924281 5732493 50 6/10 -10/+110 18 440<br />

MAGNA3 50-80 F 240 97924282 5732494 50 6/10 -10/+110 20 320<br />

MAGNA3 50-100 F 280 97924283 5732495 50 6/10 -10/+110 21 510<br />

MAGNA3 50-120 F 280 97924284 5732496 50 6/10 -10/+110 22 690<br />

MAGNA3 50-150 F 280 97924285 5732497 50 6/10 -10/+110 26 210<br />

MAGNA3 50-180 F 280 97924286 5732498 50 6/10 -10/+110 30 730<br />

MAGNA3 65-40 F 340 97924294 5732499 65 6/10 -10/+110 19 640<br />

MAGNA3 65-60 F 340 97924295 5732500 65 6/10 -10/+110 22 460<br />

MAGNA3 65-80 F 340 97924296 5732501 65 6/10 -10/+110 24 470<br />

MAGNA3 65-100 F 340 97924297 5732502 65 6/10 -10/+110 25 800<br />

MAGNA3 65-120 F 340 97924298 5732503 65 6/10 -10/+110 27 650<br />

MAGNA3 65-150 F 340 97924299 5732504 65 6/10 -10/+110 31 950<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 11


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR i gjutjärnsutförande typ MAGNA3 DN 80-100<br />

exkl. kopplingar/motflänsar<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Bygglängd Artikelnummer<br />

RSK Anslutning Temperaturområde<br />

Pris kr<br />

mm<br />

nummer<br />

DN PN<br />

°c<br />

MAGNA3 80-40 F 360 97924306 5732505 80 6 -10/+110 22 560<br />

MAGNA3 80-40 F 450 97924316 5732517 80 10 -10/+110 23 690<br />

MAGNA3 80-60 F 360 97924307 5732506 80 6 -10/+110 24 910<br />

MAGNA3 80-60 F 450 97924317 5732518 80 10 -10/+110 26 150<br />

MAGNA3 80-80 F 360 97924308 5732507 80 6 -10/+110 26 800<br />

MAGNA3 80-80 F 450 97924318 5732519 80 10 -10/+110 28 140<br />

MAGNA3 80-100 F 360 97924309 5732509 80 6 -10/+110 29 260<br />

MAGNA3 80-100 F 450 97924319 5732520 80 10 -10/+110 30 720<br />

MAGNA3 80-120 F 360 97924310 5732510 80 6 -10/+110 32 800<br />

MAGNA3 80-120 F 450 97924320 5732521 80 10 -10/+110 34 470<br />

MAGNA3 100-40 F 360 97924311 5732511 100 6 -10/+110 26 820<br />

MAGNA3 100-40 F 450 97924321 5732522 100 10 -10/+110 28 160<br />

MAGNA3 100-60 F 360 97924312 5732512 100 6 -10/+110 28 940<br />

MAGNA3 100-60 F 450 97924322 5732523 100 10 -10/+110 30 380<br />

MAGNA3 100-80 F 360 97924313 5732513 100 6 -10/+110 31 390<br />

MAGNA3 100-80 F 450 97924323 5732525 100 10 -10/+110 32 950<br />

MAGNA3 100-100 F 360 97924314 5732514 100 6 -10/+110 34 260<br />

MAGNA3 100-100 F 450 97924324 5732526 100 10 -10/+110 35 970<br />

MAGNA3 100-120 F 360 97924315 5732515 100 6 -10/+110 38 830<br />

MAGNA3 100-120 F 450 97924325 5732527 100 10 -10/+110 40 760<br />

CIRKULATIONSPUMPAR MAGNA3-D och MAGNA-D i dubbelutförande DN 32-40<br />

exkl. motflänsar<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Bygglängd Artikelnummer<br />

RSK Anslutning Temperaturområde<br />

Pris kr<br />

mm<br />

nummer<br />

DN PN<br />

°c<br />

MAGNA3 D 32-120 F 220 97924454 5732528 32 6/10 -10/+110 25 940<br />

MAGNA3 D 40-80 F 220 97924463 5732529 40 6/10 -10/+110 25 510<br />

MAGNA3 D 40-100 F 220 97924464 5732530 40 6/10 -10/+110 28 160<br />

MAGNA3 D 40-120 F 250 97924465 5732531 40 6/10 -10/+110 31 370<br />

MAGNA3 D 40-150 F 250 97924466 5732533 40 6/10 -10/+110 38 210<br />

MAGNA3 D 40-180 F 250 97924467 5732534 40 6/10 -10/+110 44 150<br />

MAGNA D 40-100F * 220 96281021 5731608 40 6/10 +2/+110 19 730<br />

*) Kommer fasas ut under <strong>2013</strong><br />

12<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR MAGNA3-D i dubbelutförande DN 50-100<br />

exkl. motflänsar<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Bygglängd Artikelnummer<br />

RSK Anslutning Temperaturområde<br />

Pris kr<br />

mm<br />

nummer<br />

DN PN<br />

°c<br />

MAGNA3 D 50-40 F 240 97924475 5732535 50 6/10 -10/+110 28 160<br />

MAGNA3 D 50-60 F 240 97924476 5732536 50 6/10 -10/+110 33 190<br />

MAGNA3 D 50-80 F 240 97924477 5732537 50 6/10 -10/+110 36 570<br />

MAGNA3 D 50-100 F 280 97924478 5732538 50 6/10 -10/+110 38 720<br />

MAGNA3 D 50-120 F 280 97924479 5732539 50 6/10 -10/+110 40 850<br />

MAGNA3 D 50-150 F 280 97924480 5732541 50 6/10 -10/+110 47 180<br />

MAGNA3 D 50-180 F 280 97924481 5732542 50 6/10 -10/+110 55 310<br />

MAGNA3 D 65-40 F 340 97924489 5732543 65 6/10 -10/+110 35 350<br />

MAGNA3 D 65-60 F 340 97924490 5732544 65 6/10 -10/+110 40 430<br />

MAGNA3 D 65-80 F 340 97924491 5732545 65 6/10 -10/+110 44 040<br />

MAGNA3 D 65-100 F 340 97924492 5732546 65 6/10 -10/+110 46 440<br />

MAGNA3 D 65-120 F 340 97924493 5732547 65 6/10 -10/+110 49 770<br />

MAGNA3 D 65-150 F 340 97924494 5732548 65 6/10 -10/+110 57 510<br />

MAGNA3 D 80-40 F 360 97924501 5732549 80 6 -10/+110 40 610<br />

MAGNA3 D 80-40 F 360 97924511 5732560 80 10 -10/+110 42 640<br />

MAGNA3 D 80-60 F 360 97924502 5732550 80 6 -10/+110 44 830<br />

MAGNA3 D 80-60 F 360 97924512 5732561 80 10 -10/+110 47 070<br />

MAGNA3 D 80-80 F 360 97924503 5732551 80 6 -10/+110 48 250<br />

MAGNA3 D 80-80 F 360 97924513 5732562 80 10 -10/+110 50 650<br />

MAGNA3 D 80-100 F 360 97924504 5732552 80 6 -10/+110 52 670<br />

MAGNA3 D 80-100 F 360 97924514 5732563 80 10 -10/+110 55 300<br />

MAGNA3 D 80-120 F 360 97924505 5732553 80 6 -10/+110 59 040<br />

MAGNA3 D 80-120 F 360 97924515 5732564 80 10 -10/+110 62 040<br />

MAGNA3 D 100-40 F 450 97924506 5732554 100 6 -10/+110 48 290<br />

MAGNA3 D 100-40 F 450 97924516 5732566 100 10 -10/+110 50 690<br />

MAGNA3 D 100-60 F 450 97924507 5732555 100 6 -10/+110 52 080<br />

MAGNA3 D 100-60 F 450 97924517 5732567 100 10 -10/+110 54 680<br />

MAGNA3 D 100-80 F 450 97924508 5732556 100 6 -10/+110 56 500<br />

MAGNA 3 D 100-80 F 450 97924518 5732568 100 10 -10/+110 59 320<br />

MAGNA3 D 100-100 F 450 97924509 5732558 100 6 -10/+110 61 660<br />

MAGNA3 D 100-100 F 450 97924519 5732569 100 10 -10/+110 64 740<br />

MAGNA3 D 100-120 F 450 97924510 5732559 100 6 -10/+110 69 880<br />

MAGNA3 D 100-120 F 450 97924520 5732570 100 10 -10/+110 73 380<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 13


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR cirkulationspumpar ALPHA2 och MAGNA3<br />

Isoleringskåpor, kopplingar, ventiler mm<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Rp anslutning<br />

mot pump<br />

Pris kr<br />

R15 Unionskopplingar *) 91354104 573 23 41 ALPHA2/Solar 1” 190<br />

R25 Unionkopplingar *) 529922 573 23 01 ALPHA2/MAGNA3/Solar 1½” 130<br />

R25 Unionventiler *) 519806 573 23 03 ALPHA2/MAGNA3/Solar 1½” 360<br />

R32 Unionkopplingar *) 509922 573 23 02 ALPHA2/MAGNA3/Solar 2’’ 180<br />

Anslutningskontakt 595562 573 22 93 ALPHA2/MAGNA3 270<br />

Kopplngssats G15 91354104 573 23 41 ALPHA2 15-XX 190<br />

T-Nyckel 6 mm 00SV0050 - 560<br />

Drivsida UPS2 PH 40/60 98334567 576 17 20 Utbytesdrivsida för UPS-pumphus<br />

2 810<br />

serie 100<br />

Isoleringskåpor 98063287 - MAGNA3 DN 32 1 210<br />

Isoleringskåpor 98063288 - MAGNA3 DN 40 220 1 350<br />

Isoleringskåpor 98145675 - MAGNA3 DN 40 250 1 400<br />

Isoleringskåpor 98063289 - MAGNA3 DN 50 240 1 470<br />

Isoleringskåpor 98145676 - MAGNA3 DN 50 280 1 540<br />

Isoleringskåpor 96913593 - MAGNA3 DN 80 1 700<br />

Isoleringskåpor 98091786 573 23 24 ALPHA2 200<br />

Isoleringskåpor 98091787 573 23 25 ALPHA2 200<br />

Isoleringskåpor 505821 573 23 23 ALPHA2 L 360<br />

*) Pris kr/set (2 st)<br />

TILLBEHÖR cirkulationspumpar MAGNA3 och MAGNA<br />

Mobil kommunikation<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

CIM 050 96824631 - Genibus<br />

Pris kr<br />

CIM 100 96824797 - LONworks 2 140<br />

CIM 150 96824793 - Profibus 2 140<br />

För MAGNA3<br />

CIM 200 96824796 - Modbus/COMLI 2 140<br />

CIM 250 96824795 - GSM/GPRS 5 030<br />

CIM 270 * 96898815 - GRM 5 030<br />

CIM 300 96893770 - BACnet 2 140<br />

1 130<br />

Genimodul (start/<br />

stopp, larm samt 0-10 V<br />

styrning)<br />

Se sidan 163 för övriga moduler till <strong>Grundfos</strong> MAGNA<br />

96236335 573 16 10 För MAGNA 25-40, -60, -80, -100 , MAGNA 32-40, -60,<br />

-80, -100, MAGNA 32-80, -100 F, MAGNA 40-60, -80,<br />

-100 F samt MAGNA 50-100 F.<br />

1 530<br />

* = Ytterligare abonnemang (kontrakt) med <strong>Grundfos</strong> behövs för datalagring i GRM<br />

14<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR cirkulationspumpar MAGNA3<br />

Pelare, konsoler, vibrationsplattor och dropplåtar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

Pumppelare Kombi 500 91353602 581 11 56 H 500 mm, för MAGNA3 DN 32-50 samt<br />

1 190<br />

MAGNA3-D DN 32-65<br />

Pumppelare Kombi 750 91353603 581 11 59 H 750 mm, för MAGNA3 DN 32-50 samt<br />

2 050<br />

MAGNA3-D DN 32-65<br />

Pumppelare Kombi Maxi 500 91353656 5811158 H 500 mm, för MAGNA3 DN 65-100 samt<br />

2 630<br />

MAGNA3-D DN 80-100<br />

Pumppelare Kombi Maxi 750 91353657 - H 750 mm, för MAGNA3 DN 65-100 samt<br />

4 740<br />

MAGNA3-D DN 80-100<br />

Konsol Kombi L 91353521 5812915 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 100<br />

MAGNA3-D DN 32-65<br />

Konsol Kombi L Maxi 91353523 5812913 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 260<br />

MAGNA3-D DN 80-100<br />

Konsol Kombi version B 91353522 5812914 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 160<br />

MAGNA3 DN 32-50<br />

Konsol Kombi version B Maxi 91353517 581 29 17 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 550<br />

MAGNA3 DN 65-100<br />

Vinkelfästesats 91353520 5812916 MAGNA3 enkel 680<br />

Vibrationsplattor 91353499 581 35 22 4 st gummiplattor = 1 sats 550<br />

Dropplåt K1 91353052 581 35 49 30x380x340 mm 1 940<br />

Dropplåt K2 91353053 581 35 50 30x470x400 mm 2 210<br />

Dropplåt K3 91353054 581 35 51 30x625x480 mm 2 600<br />

Dropplåt D1 91353055 581 35 52 30x520x700 mm 2 910<br />

Dropplåt D2 91353056 581 35 53 30x655x870 mm 3 040<br />

Dropplåt D3 91353057 581 35 54 30x720x915 mm 3 160<br />

<strong>Grundfos</strong> GO (ersätter <strong>Grundfos</strong> fjärrkontroll R100)<br />

Styrenhet/fjärrkontroll<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 201 98140638 5731820 En komplett lösning (iPod)<br />

4 850<br />

En komplett lösning som består av en Apple iPod Touch<br />

4 och ett <strong>Grundfos</strong>skal för IR- och radiokommunikation<br />

med <strong>Grundfos</strong>pumpar och -system<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 202 98046376 5731822 För iPhone, iPod och iPad<br />

1 680<br />

En påbyggnadsmodul med IR- och radiokommunikation.<br />

Den kan användas tillsammans med Apple iPad,<br />

iPod Touch 4 samt iPhone 4(S). För iPhone 5, välj Mi 301.<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 301 98046408 5731821 För Android (passar även iPhone, iPod och iPad)<br />

2 650<br />

En modul med inbyggd IR- och radiokommunikation.<br />

Den är avsedd att användas tillsammans med<br />

Android eller iOS-baserad Smartphone med<br />

Bluetooth-anslutning<br />

Skal för Mi 201 98140983 - Samma innehåll som Mi 201 men UTAN iPod 2 120<br />

I dagsläget finns ingen modul för Windowsbaserade telefoner varvid vi hänvisar till <strong>Grundfos</strong> GO Mi 201<br />

Läs mer om <strong>Grundfos</strong> GO på nästa sida!<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 15


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

GRUNDFOS GO<br />

Mobilt kommunikationsverktyg<br />

Kortfattat består <strong>Grundfos</strong> GO av en dongle-lösning som du köper<br />

och en app som du gratis laddar ned till din Apple- eller Androidenhet.<br />

Du kan då använda enheten som en fjärrkontroll och enkelt<br />

styra och övervaka dina pumpar.<br />

Med <strong>Grundfos</strong> GO får du marknadens mest omfattande plattform<br />

för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans samt fullständig<br />

åtkomst till <strong>Grundfos</strong> webbaserade verktyg oavsett<br />

var du befinner dig. Läs mer på www.grundfos.se<br />

Mi 202<br />

(dongle)<br />

Mi 201<br />

(iPod och<br />

dongle)<br />

Mi 301<br />

(universell Bluetooth-dongle)<br />

Du har Du behöver Du laddar ned Du kan nu Kompatibel<br />

Ingenting Mi 201<br />

(iPod och dongle)<br />

GO Remote från<br />

Apple App store<br />

Kommunicerar med<br />

pump via radio- och<br />

infraröd signal<br />

GO-kompatibla<br />

pumpar<br />

iPhone 4/iPod touch/<br />

iPad (iPhone 5, välj<br />

Mi 301)<br />

Mi 202<br />

(dongle)<br />

GO Remote från<br />

Apple App store<br />

Kommunicerar med<br />

pump via radio- och<br />

infraröd signal<br />

<strong>Grundfos</strong> GO är<br />

bakåtkompatibel med<br />

<strong>Grundfos</strong> E-pumpar<br />

och kan kommunicera<br />

med följande <strong>Grundfos</strong>produkter:<br />

iPhone 3-5/<br />

iPod touch/iPad<br />

(via Bluetooth)<br />

Mi 301<br />

(dongle)<br />

GO Remote från<br />

Apple App store<br />

Kommunicerar med<br />

pump via radio- och<br />

infraröd signal<br />

Pumpar<br />

MAGNA, MAGNA3<br />

UPE<br />

SEG AUTOADAPT*<br />

CRE, CRIE, CRNE<br />

MTRE, SPKE, CRKE<br />

TPE<br />

NKE, NBE<br />

Multi-E, Solo-E, CME<br />

iPod Touch 4<br />

Skal för Mi 201<br />

(inkl. dongle)<br />

GO Remote från<br />

Apple App store<br />

Kommunicerar med<br />

pump via radio- och<br />

infraröd signal<br />

Styrenheter<br />

CU300<br />

CU301<br />

IO351<br />

MP 204<br />

* Kräver CIU202, CIU252,<br />

CIU272 eller CIU902<br />

Android-enhet<br />

Mi 301<br />

(dongle)<br />

GO Remote från<br />

Android market/<br />

Google Play<br />

Kommunicerar med<br />

pump via radio- och<br />

infraröd signal<br />

16<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

ADAPTERSET<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

TYP 1 91354100 573 22 92 Längd 40 mm 1 1/2” inv. 1 1/2” utv. 210<br />

A1 91354101 573 22 81 Längd 21 mm 1 1/4” inv. 1” inv. 100<br />

A4 91354103 573 22 82 Längd 21 mm 2” inv. 1” inv. 110<br />

A11 91354160 573 27 50 Längd 48 mm, PN 6, DN 100 980<br />

A12 91354161 573 27 51 Längd 98 mm, PN 6, DN 100 1 260<br />

A13 91354162 573 27 52 Längd 108 mm, PN 6, DN 100 1 340<br />

A14 91354163 573 27 53 Längd 148 mm, PN 6, DN 100 1 880<br />

A15 91354164 573 27 54 Längd 648 mm, PN 6, DN 100 2 090<br />

A32 91354120 573 22 71 Längd 38 mm, PN 6, DN 32 440<br />

Adapter set 96281076 573 16 12 Längd 30 mm, PN 6, DN 40 480<br />

A41 91354125 573 27 55 Längd 448 mm, PN 6, DN 40 1 720<br />

A51 549921 573 27 56 Längd 8 mm, PN 6, DN 50 460<br />

A52 549922 573 22 65 Längd 18 mm, PN 6, DN 50 450<br />

Adapter set 96281077 573 27 81 Längd 40 mm, PN 6., DN 50 440<br />

A53 549923 573 22 66 Längd 48 mm, PN 6, DN 50 590<br />

A54 91354133 573 27 57 Längd 78 mm, PN 6, DN 50 850<br />

A55 91354134 573 22 67 Längd 118 mm, PN 6, DN 50 1 400<br />

A56 91354135 573 27 58 Längd 518 mm, PN 6, DN 50 1 630<br />

A61 559921 573 27 59 Längd 8 mm, PN 6, DN 65 470<br />

A62 91354141 573 22 68 Längd 18 mm, PN 6, DN 65 580<br />

A63 559922 573 27 60 Längd 23 mm, PN 6, DN 65 500<br />

A64 91354143 573 22 69 Längd 28 mm, PN 6, DN 65 580<br />

A81 569921 573 27 61 Längd 8 mm, PN 6, DN 80 450<br />

A82 569925 573 22 70 Längd 38 mm, PN 6, DN 80 630<br />

A83 91354152 573 27 62 Längd 68 mm, PN 6, DN 80 1 050<br />

A84 91354153 573 27 63 Längd 78 mm, PN 6, DN 80 1 120<br />

A85 91354154 573 27 64 Längd 88 mm, PN 6, DN 80 1 140<br />

A86 91354155 573 27 65 Längd 508 mm, PN 6, DN 80 1 840<br />

A87 91354156 573 27 66 Längd 538 mm, PN 6, DN 80 1 840<br />

AD31 91354110 573 27 67 Längd 14 mm, PN 6, DN 32 300<br />

AD41 91354111 573 27 68 Längd 16 mm, PN 6, DN 32 170<br />

B11 91354210 573 22 80 Längd 48 mm, PN 10, DN 100 1 790<br />

B12 91354211 573 27 69 Längd 148 mm, PN 10, DN 100 1 820<br />

B13 91354212 573 27 70 Längd 588 mm, PN 10, DN 100 3 010<br />

B14 91354213 573 27 71 Längd 648 mm, PN 10, DN 100 2 460<br />

B32 91354170 573 22 83 Längd 38 mm, PN 10, DN 32 380<br />

B41 91354175 573 22 72 Längd 98 mm, PN 10, DN 40 1 480<br />

Adapter set 96608516 573 27 82 Längd 40 mm, PN 10, DN 50 600<br />

B52 91354181 573 27 72 Längd 83 mm, PN 10, DN 50 950<br />

B53 91354182 573 27 73 Längd 98 mm, PN 10, DN 50 1 660<br />

B54 91354183 573 27 74 Längd 118 mm, PN 10, DN 50 2 040<br />

B55 91354184 573 22 74 Längd 58 mm, PN 10, DN 50 1 370<br />

B61 91354190 573 22 75 Längd 18 mm, PN 10, DN 65 640<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 17


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

ADAPTERSET<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

B62 91354191 573 27 75 Längd 38 mm, PN 10, DN 65 650<br />

B63 91354192 573 22 76 Längd 58 mm, PN 10, DN 65 1 030<br />

B81 569825 573 22 77 Längd 38 mm, PN 10, DN 80 950<br />

B82 569826 573 27 76 Längd 48 mm, DN 80 1 040<br />

B83 91354202 573 22 78 Längd 88 mm, PN 10, DN 80 1 370<br />

B84 91354203 573 27 77 Längd 108 mm, PN 10, DN 80 1 280<br />

B85 569827 573 22 79 Längd 138 mm, PN 10, DN 80 1 770<br />

B86 91354205 573 27 78 Längd 198 mm, PN 10, DN 80 2 520<br />

B87 91354206 573 27 79 Längd 238 mm, PN 10, DN 80 2 810<br />

B88 91354207 573 27 80 Längd 58 mm, PN 10, DN 80 2 920<br />

FLÄNST<strong>AB</strong>ELL<br />

PN6<br />

Fläns<br />

Skruvar<br />

DN D Dh Antal Dim.<br />

10 75 50 4 M10<br />

15 80 55 4 M10<br />

20 90 65 4 M10<br />

25 100 75 4 M10<br />

32 120 90 4 M12<br />

40 130 100 4 M12<br />

50 140 110 4 M12<br />

65 160 130 4 M12<br />

80 190 150 4 M16<br />

100 210 170 4 M16<br />

125 240 200 8 M16<br />

150 265 225 8 M16<br />

200 320 280 8 M16<br />

250 375 335 12 M16<br />

PN10<br />

Fläns<br />

Skruvar<br />

DN D Dh Antal Dim.<br />

10 90 60 4 M12<br />

15 95 65 4 M12<br />

20 105 75 4 M12<br />

25 115 85 4 M12<br />

32 140 100 4 M16<br />

40 150 110 4 M16<br />

50 165 125 4 M16<br />

65 185 145 4 M16<br />

80 200 160 8 M16<br />

100 220 180 8 M16<br />

125 250 210 8 M16<br />

150 285 240 8 M20<br />

200 340 295 8 M20<br />

250 395 350 12 M20<br />

PN16<br />

Fläns<br />

Skruvar<br />

DN D Dh Antal Dim.<br />

10 90 60 4 M12<br />

15 95 65 4 M12<br />

20 105 75 4 M12<br />

25 115 85 4 M12<br />

32 140 100 4 M16<br />

40 150 110 4 M16<br />

50 165 125 4 M16<br />

65 185 145 4 M16<br />

80 200 160 8 M16<br />

100 220 180 8 M16<br />

125 250 210 8 M16<br />

150 285 240 8 M20<br />

200 340 295 12 M20<br />

250 405 355 12 M20<br />

CYLINDRISKA RÖRGÄNGOR enl. SS-ISO 228/1<br />

Anslutning Dimension Utvändig<br />

diameter i mm rör<br />

dimension<br />

Utvändig<br />

diameter i mm<br />

gängad dimension<br />

Invändig diameter<br />

i mm<br />

R15 ½” 21,3 2,9 18,8<br />

R20 3/4” 26,9 26,4 24,3<br />

R25 1” 33,7 33,2 30,4<br />

R32 1¼” 42,4 41,8 39,1<br />

R40 1½” 48,3 47,7 45,0<br />

R50 2” 60,3 59,5 56,8<br />

18<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

RÖRANSLUTNINGAR<br />

Artikelnummer, unionkopplingar<br />

Rp<br />

R Rp mm<br />

mm<br />

Pumptyp<br />

Anslutning<br />

3/4 1 1 1/4 1 1 1/4 3/4 1 1 1/4 ∅ 22 ∅ 28 ∅ 15 ∅ 18 ∅ 22 ∅ 28 ∅ 42<br />

20-xx<br />

20-xx N<br />

G 1 1/4<br />

529932 1)<br />

529982 2)<br />

529983 2)<br />

519802 2)<br />

519801 2)<br />

529986 2)<br />

529987 2)<br />

529988 2)<br />

529989 2)<br />

25-xx<br />

25-xx N<br />

G 1 1/2<br />

529921 1)<br />

529971 2)<br />

529922 1)<br />

529972 2)<br />

529821 1)<br />

529925 1)<br />

529924 1)<br />

519805 2)<br />

519806 2)<br />

519807 2)<br />

519808 2)<br />

519809 2)<br />

529977 2)<br />

529978 2)<br />

529979 2)<br />

32-xx<br />

32-xx N<br />

G 2<br />

509921 1)<br />

509922 1)<br />

509971 2)<br />

529995 2)<br />

www.grundfospumpguide.se<br />

<strong>Grundfos</strong> Pumpguide innehåller dels en utbytesguide<br />

med pumpar, men även en tillbehörsguide där du enkelt<br />

kan hitta tillbehör till din pump. I tillbehörsguiden kan du<br />

söka på tre olika sätt: Genom att ange typ och storlek på<br />

pumpen, RSK-nummer eller artikelnummer.<br />

Du kan även få fram tillbehör till den ersättningspump<br />

du valt genom att klicka på knappen “tillbehör”, och det<br />

finns även en direktlänk till pumpdata.<br />

Med <strong>Grundfos</strong> Pumpguide är det även enkelt att få fram<br />

ett energieffektivt alternativ till din gamla pump.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 19


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TAPPVARMVATTENPUMPAR typ COMFORT UP<br />

exkl. kopplingar (våt motor)<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

PN 10<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Temperaturomr.<br />

°c 2)<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

UP 15-14 B PM 97916771 580 30 89 Rp ½” +2/+95 1 750<br />

UP 15-14 BA PM 97916757 580 30 88 Rp ½” +2/+95 2 200<br />

UP 15-14 BU 1) 96433884 580 30 53 Rp ½” +2/+95 2 400<br />

UP 15-14 BT 1) 96433885 580 30 54 Rp ½” +2/+95 2 400<br />

UP 15-14 BUT 1) 96433886 580 30 55 Rp ½” +2/+95 2 980<br />

UP 20-14 BX PM 97916772 580 30 86 G 1¼” +2/+95 1 850<br />

UP 20-14 BXA PM 97916749 580 30 87 G 1¼” +2/+95 2 700<br />

UP 20-14 BXU 1) 96433888 580 30 57 G 1¼” +2/+95 2 820<br />

UP 20-14 BXT 1) 96433889 580 30 58 G 1¼” +2/+95 2 820<br />

UP 20-14 BXUT 1) 96433890 580 30 59 G 1¼” +2/+95 3 410<br />

1)<br />

Utgår 1/4 <strong>2013</strong><br />

2)<br />

Omgivningstemperaturen skall vara lägre än vätsketemperaturen.<br />

Pumparna erfordrar inget motorskydd.<br />

B = Brons X = Avstängnings- och backventil<br />

U = Timer (24 h) T = Termostat<br />

A = AUTOADAPT PM = Permanentmagnetmotor<br />

OBS! I tappvarmvattensystem rekommenderas att hålla vätsketemperaturen under 65 °C för att eliminera risk för<br />

kalkavlagring<br />

COMFORT UP för tappvarmvatten<br />

Driftsformer<br />

100%, Temperatur och AUTOADAPT.<br />

AUTOADAPT är fabriksinställningen.<br />

Pumphus i mässing<br />

Intuitiv tryckknapp<br />

Alla inställningar görs med hjälp av<br />

en enda knapp.<br />

Praktisk stickkontakt<br />

Tack vare den praktiska och<br />

unika stickkontakten behöver<br />

pumpens kopplingsbox inte<br />

öppnas när elen ska anslutas –<br />

enkel installation.<br />

20<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TAPPVARMVATTENPUMPAR i rostfritt utförande typ ALPHA2 L-N, ALPHA 2-N, UP-N OCH UPS-N<br />

exkl. kopplingar (våt motor)<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

PN 10<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

ALPHA2 L 20-45 N 150 98094952 580 31 66 G 1¼” +2/+110 4 210<br />

ALPHA2 25-40 N 130 97993206 580 31 57 G 1½” +2/+110 6 690<br />

ALPHA2 25-40 N 180 97993209 580 31 60 G 1½” +2/+110 6 690<br />

ALPHA2 25-50 N 130 97993207 580 31 58 G 1½” +2/+110 6 790<br />

ALPHA2 25-50 N 180 97993210 580 31 61 G 1¼” +2/+110 6 790<br />

ALPHA2 25-60 N 130 97993208 580 31 59 G 1½” +2/+110 7 390<br />

ALPHA2 25-60 N 180 97993211 580 31 62 G 1¼” +2/+110 7 390<br />

ALPHA2 32-40 N 180 97993212 580 31 63 G2'' +2/+110 7 690<br />

ALPHA2 32-50 N 180 97993213 580 31 64 G2'' +2/+110 7 890<br />

ALPHA2 32-60 N 180 97993214 580 31 65 G2'' +2/+110 8 100<br />

UP 20-15 N 150 59641500 580 30 11 G 1¼” +2/+110 2 930<br />

UP 20-30 N 150 59643500 580 30 29 G 1¼” +2/+110 3 230<br />

UP 20-45 N 150 95906472 580 30 38 G 1¼” +2/+110 3 620<br />

UPS 25-40 N 180 96913060 580 30 98 G 1½” +2/+110 3 050<br />

UPS 25-60 N 180 96913085 580 30 97 G 1½” +2/+110 3 890<br />

UPS 25-80 N 180 95906439 580 30 99 G 1½” -25/+110 5 730<br />

UPS 32-80 N 180 95906448 580 31 39 G2'' +2/+110 7 040<br />

3x400 V, 50 Hz<br />

UP 20-15 N 150 59641800 580 31 20 G 1¼” +2/+110 3 420<br />

UP 20-30 N 150 59643800 580 31 28 G 1¼” +2/+110 3 420<br />

TAPPVARMVATTENPUMPAR i rostfritt utförande typ MAGNA N Small<br />

exkl. kopplingar<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

PN 10<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

MAGNA 25-40 N 180 96943201 580 31 51 G 1½” +2/+110 9 070<br />

MAGNA 25-60 N 180 96943223 580 31 52 G 1½” +2/+110 10 150<br />

MAGNA 25-80 N 180 97691268 573 16 61 G 1½” +2/+110 10 710<br />

MAGNA 25-100 N 180 96943224 580 31 53 G 1½” +2/+110 11 660<br />

MAGNA 32-40 N 180 96817954 580 31 48 G2" +2/+110 10 120<br />

MAGNA 32-60 N 180 96700323 580 31 47 G2" +2/+110 10 800<br />

MAGNA 32-80 N 180 97691272 573 16 62 G2” +2/+110 11 470<br />

MAGNA 32-100 N 180 96281017 580 31 44 G2” +2/+110 11 970<br />

Komplettera med genimodul för start/stopp, larm och 0-10 V styrning. Art nr: 96236335<br />

OBS! I tappvarmvattensystem rekommenderas att hålla vätsketemperaturen under 65 °C för att eliminera risk för<br />

kalkavlagring<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 21


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TAPPVARMVATTENPUMPAR i rostfritt utförande typ MAGNA3 FN<br />

exkl. kopplingar/motflänsar<br />

Typbeteckning<br />

Bygglängd<br />

mm<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Artikelnummer<br />

Temperaturområde<br />

°c<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

DN PN<br />

MAGNA3 32-120 FN 220 97924346 5803215 32 6/10 -10/+110 23 930<br />

MAGNA3 40-80 FN 220 97924349 5803216 40 6/10 -10/+110 23 730<br />

MAGNA3 40-100 FN 220 97924350 5803217 40 6/10 -10/+110 26 320<br />

MAGNA3 40-120 FN 250 97924351 5803218 40 6/10 -10/+110 29 100<br />

MAGNA3 40-150 FN 250 97924352 5803219 40 6/10 -10/+110 35 550<br />

MAGNA3 40-180 FN 250 97924353 5803220 40 6/10 -10/+110 40 920<br />

MAGNA3 50-40 FN 240 97924354 5803221 50 6/10 -10/+110 26 180<br />

MAGNA3 50-60 FN 240 97924355 5803222 50 6/10 -10/+110 30 900<br />

MAGNA3 50-80 FN 240 97924356 5803223 50 6/10 -10/+110 33 990<br />

MAGNA3 50-120 FN 280 97924358 5803224 50 6/10 -10/+110 38 100<br />

MAGNA3 50-100 FN 280 97924357 5803225 50 6/10 -10/+110 36 000<br />

MAGNA3 50-150 FN 280 97924359 5803226 50 6/10 -10/+110 43 840<br />

MAGNA3 50-180 FN 280 97924360 5803227 50 6/10 -10/+110 51 420<br />

MAGNA3 65-40 FN 340 97924361 5803228 65 6/10 -10/+110 32 870<br />

MAGNA3 65-60 FN 340 97924362 5803229 65 6/10 -10/+110 37 570<br />

MAGNA3 65-80 FN 340 97924363 5803230 65 6/10 -10/+110 40 920<br />

MAGNA3 65-100 FN 340 97924364 5803231 65 6/10 -10/+110 43 170<br />

MAGNA3 65-120 FN 340 97924365 5803232 65 6/10 -10/+110 46 290<br />

MAGNA3 65-150 FN 340 97924366 5803233 65 6/10 -10/+110 53 430<br />

OBS! I tappvarmvattensystem rekommenderas att hålla vätsketemperaturen under 65 °C för att eliminera risk för<br />

kalkavlagring<br />

22<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR Tappvarmvattenpumpar typ ALPHA2-N, UP-N och MAGNA-N<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Rp anslutning<br />

mot pump<br />

Pris kr<br />

R20 unionkopplingar *) 529982 573 23 09 ALPHA2 20/UP-N 20 1¼” 190<br />

R20 unionventiler *) 519802 573 23 08 ALPHA2 20/UP-N 20 1¼” 370<br />

R25 unionkopplingar *) 529972 573 23 10 ALPHA2 25/UPS25/MAGNA25 1½” 380<br />

R25 unionventiler *) 519806 573 23 03 ALPHA2 25/UPS25/MAGNA25 1½” 360<br />

R32 unionkopplingar 509971 573 23 11 ALPHA2 25/UPS25/MAGNA25 2” 990<br />

Unionsset, löd 28 mm 529979 - 250<br />

Anslutningskontakt 595562 573 22 93 ALPHA2/MAGNA 270<br />

Konsol 515063 580 32 00 UP-N 20 (med gummibussningar) 190<br />

*) Pris kr/set (2 st)<br />

TILLBEHÖR tappvarmvattenpumpar typ COMFORT<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

För pumptyp<br />

Pris kr<br />

Backventil 96433904 573 23 43 UP 15-14 380<br />

Avstängningsventil 96433905 573 23 44 UP 15-14 210<br />

Avluftningsventil 96433906 573 23 45 UP 15-14, 20-14 730<br />

Unionset utv. R ½”/inv. 15 96433907 573 23 46 UP 20-14 250<br />

Unionset inv. R ¾” 96433908 573 23 47 UP 20-14 250<br />

Unionset inv. R ½/utv. R ¾” 96433909 573 23 48 UP 20-14 250<br />

Unionset inv. 22 96433910 573 23 49 UP 20-14 380<br />

22 mm Klämringsventilset 519801 573 23 28 UP 20 530<br />

Adapter R ½”/G 1¼”, L = 2 x35 mm 96433911 573 23 50 UP 15-14 320<br />

Adapter R ½”/G 1½”, L = 2 x25 mm 96433912 573 23 51 UP 15-14 320<br />

Adapter R ½”/G 1”, L = 2 x30 mm 96433913 573 23 52 UP 15-14 210<br />

Adapter G 1¼”utv. /G 1¼”, L = 40 mm 96436559 573 23 53 UP 20-14 210<br />

24 tim. kopplingsur 96433891 573 23 54 UP 15-14, 20-14 880<br />

24 tim. kopplingsur + termostat 96433892 573 23 55 UP 15-14, 20-14 1 300<br />

www.grundfospumpguide.se<br />

<strong>Grundfos</strong> Pumpguide innehåller dels en utbytesguide<br />

med pumpar, men även en tillbehörsguide där du enkelt<br />

kan hitta tillbehör till din pump. I tillbehörsguiden kan du<br />

söka på tre olika sätt: Genom att ange typ och storlek på<br />

pumpen, RSK-nummer eller artikelnummer.<br />

Du kan även få fram tillbehör till den ersättningspump<br />

du valt genom att klicka på knappen “tillbehör”, och det<br />

finns även en direktlänk till pumpdata.<br />

Med <strong>Grundfos</strong> Pumpguide är det även enkelt att få fram<br />

ett energieffektivt alternativ till din gamla pump.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 23


TP/TPD/TPE/TPED<br />

<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Cirkulationspumpar i enkel- & dubbelutförande<br />

för värme och kyla<br />

TPE Serie 1000<br />

<strong>Grundfos</strong> Blueflux®<br />

– optimerad för att reducera slöseri<br />

<strong>Grundfos</strong> Blueflux®-teknik representerar<br />

det bästa från <strong>Grundfos</strong> i fråga<br />

om motorer med hög verkningsgrad<br />

och frekvensomformare (MG-motorer,<br />

MGE-motorer och CUE-enheter).<br />

<strong>Grundfos</strong> Blueflux®-lösningar uppfyller<br />

eller överträffar lagstadgade krav som<br />

EuP’s klassificering – IE3.<br />

TPE Serie 2000<br />

TP, TPD är fastvarviga pumpar. TPE, TPED är pumpar med inbyggd frekvensomformare.<br />

Skillnaden mellan serie 1000 och 2000 är att den sistnämna serien har differenstryckgivare<br />

monterad på pumpen<br />

Vad ska jag tänka på<br />

1) Gör alltid en livscykelanalys motsvarande TP/TPE eller TPD/TPED då ofta själva inköpspriset<br />

är en liten del i den totala kostnaden.<br />

2) <strong>Grundfos</strong> TPE och TPED är varvtalsreglerade pumpar. TPE serie 1000 (utan differanstrycktransmitter)<br />

finns även i dubbelutförande (TPED serie 1000). Kontakta <strong>Grundfos</strong> för mer<br />

information.<br />

3) Hittar du flera varianter av samma typbeteckning - kontrollera Spänning ( 1x230V/3x400V,<br />

gäller endast TPE/TPED) och Anslutning (PN 6/10/16) som ofta är skillnaden.<br />

4) Märkströmmen finner du enklast i vår produktdatabas på nätet, www.grundfos.se<br />

under WebCaps. Skriv in aktuellt artikelnummer i sökfältet på förstasidan.<br />

5) Har du annat media än angivet, kontakta <strong>Grundfos</strong> då de flesta pumpar även finns att<br />

tillgå med specialtätningar.<br />

24<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - Gängade samt DN 25 och DN 32<br />

Enkelutförande exkl. kopplingar/motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TP 25-50/2 96408463 573 23 35 96465389 - 0.12 G 1 1/2 10 6 110<br />

TP 25-90/2 96408464 573 23 36 96465390 - 0.25 G 1 1/2 10 6 980<br />

TP 32-50/2 96408465 573 23 37 96465392 - 0.12 G 2 10 7 380<br />

TP 32-90/2 96408466 573 23 38 96465393 - 0.25 G 2 10 8 020<br />

TP 32-30/4 96401746 573 24 44 96438863 - 0.12 32 6 / 10 6 570<br />

TP 32-40/4 96491974 573 29 02 96491976 - 0.25 32 6 / 10 6 740<br />

TP 32-60/2 96401823 573 24 45 96438864 - 0.18 32 6 / 10 7 720<br />

TP 32-60/4 96492020 573 29 03 96492022 - 0.25 32 6 / 10 6 950<br />

TP 32-80/4 96086733 573 28 56 96086736 - 0.25 32 16 9 880<br />

TP 32-100/4 96086734 573 28 57 96086737 - 0.37 32 16 10 080<br />

TP 32-120/2 96401852 573 24 46 96438865 - 0.37 32 6 / 10 8 320<br />

TP 32-120/4 96086735 573 28 58 96086738 - 0.55 32 16 11 840<br />

TP 32-150/2 96463646 573 29 04 96463666 - 0.37 32 6 / 10 8 670<br />

TP 32-180/2 96463702 573 29 05 96463708 - 0.55 32 6 / 10 9 080<br />

TP 32-200/2 96086661 573 28 52 96086667 - 1.1 32 16 11 060<br />

TP 32-230/2 96463721 573 29 06 96463727 - 0.75 32 6 / 10 11 450<br />

TP 32-250/2 96086662 573 28 53 96086668 - 1.5 32 16 12 400<br />

TP 32-320/2 96086663 - 96086669 - 2.2 32 16 12 990<br />

TP 32-380/2 96086664 - 96086670 - 3 32 16 13 520<br />

TP 32-460/2 96086771 - 96086775 - 4 32 16 14 540<br />

TP 32-580/2 96086772 - 96086776 - 5.5 32 16 16 910<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 25


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 40 och 50<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TP 40-30/4 96401883 573 24 47 96438866 - 0.12 40 6 / 10 7 630<br />

TP 40-50/2 96408479 573 24 42 96465394 - 0.12 40 6 / 10 8 130<br />

TP 40-60/2 96401928 573 24 48 96438868 - 0.25 40 6 / 10 8 320<br />

TP 40-60/4 96401907 573 29 07 96438867 - 0.25 40 6 / 10 7 510<br />

TP 40-90/2 96408480 573 24 43 96465396 - 0.25 40 6 / 10 8 360<br />

TP 40-90/4 96492025 573 29 08 96492029 - 0.25 40 16 7 520<br />

TP 40-100/4 96086877 573 28 63 96086880 - 0.55 40 16 12 660<br />

TP 40-120/2 96401957 573 24 49 96438869 - 0.37 40 6 / 10 8 860<br />

TP 40-130/4 96086878 573 28 64 96086881 - 0.75 40 16 14 710<br />

TP 40-160/4 96086879 573 28 65 96086882 - 1.1 40 16 15 020<br />

TP 40-180/2 96401990 573 24 50 96438870 - 0.55 40 6 / 10 10 280<br />

TP 40-190/2 96463769 573 29 09 96463775 - 0.75 40 16 10 360<br />

TP 40-230/2 96463788 573 29 10 96463796 - 1.1 40 16 11 670<br />

TP 40-240/2 96086817 573 28 61 96086822 - 2.2 40 16 12 820<br />

TP 40-270/2 96463816 573 29 11 96463822 - 1.5 40 16 12 820<br />

TP 40-300/2 96086818 - 96086823 - 3 40 130 14 120<br />

TP 40-360/2 96086915 - 96086920 - 4 40 16 15 720<br />

TP 40-470/2 96086916 - 96086921 - 5.5 40 150 20 370<br />

TP 40-580/2 96086917 - 96086922 - 7.5 40 150 21 570<br />

TP 50-30/4 96402017 573 24 51 96438871 - 0.25 50 6 / 10 8 800<br />

TP 50-60/2 96402083 573 29 12 96438873 - 0.37 50 6 / 10 7 820<br />

TP 50-60/4 96402045 573 24 52 96438872 - 0.37 50 6 / 10 10 080<br />

TP 50-90/4 96087105 573 28 73 96087111 - 0.55 50 16 13 530<br />

TP 50-110/4 96087106 573 28 74 96087112 - 0.75 50 16 15 020<br />

TP 50-120/2 96402116 573 24 53 96438874 - 0.75 50 6 / 10 10 250<br />

TP 50-130/4 96087107 573 28 75 96087113 - 1.1 50 16 15 240<br />

TP 50-160/2 96086973 573 28 69 96086984 - 1.1 50 16 13 020<br />

TP 50-160/4 96087108 573 28 76 96087114 - 1.5 50 16 15 520<br />

TP 50-180/2 96402148 573 24 54 96438875 - 0.75 50 6 / 10 12 850<br />

TP 50-190/2 96086974 573 28 70 96086985 - 1.5 50 16 14 070<br />

TP 50-190/4 96087109 573 28 77 96087115 - 2.2 50 16 16 130<br />

TP 50-230/4 96087110 573 28 78 96087116 - 3 50 16 17 600<br />

TP 50-240/2 96086975 573 28 71 96086986 - 2.2 50 16 15 230<br />

TP 50-290/2 96086976 573 28 72 96086987 - 3 50 16 16 410<br />

TP 50-360/2 96087179 - 96087188 - 4 50 16 17 060<br />

TP 50-430/2 96087180 - 96087189 - 5.5 50 16 21 310<br />

TP 50-440/2 96087181 - 96087190 - 7.5 50 16 22 370<br />

TP 50-570/2 96087182 - 96087191 - 11 50 16 Offereras<br />

TP 50-710/2 96087183 - 96087192 - 15 50 16 Offereras<br />

TP 50-830/2 96087184 - 96087193 - 18.5 50 16 Offereras<br />

TP 50-900/2 96087185 - 96087194 - 22 50 16 Offereras<br />

26<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 65<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol<br />

För glykol<br />

kw*<br />

TP 65-30/4 96402213 573 24 55 96438876 - 0.25 65 6 / 10 10 080<br />

TP 65-60/2 96402270 573 29 13 96438878 - 0.55 65 6 / 10 9 550<br />

TP 65-60/4 96402240 573 24 56 96438877 - 0.55 65 6 / 10 11 240<br />

TP 65-90/4 96087429 573 28 88 96087435 - 0.75 65 16 15 340<br />

TP 65-110/4 96087430 573 28 89 96087436 - 1.1 65 16 15 910<br />

TP 65-120/2 96402293 573 24 57 96438879 - 1.1 65 6 / 10 12 670<br />

TP 65-130/4 96087431 573 28 90 96087437 - 1.5 65 178 16 810<br />

TP 65-150/4 96087432 573 28 91 96087438 - 2.2 65 16 18 180<br />

TP 65-170/4 96087433 573 28 92 96087439 - 3 65 16 18 980<br />

TP 65-180/2 96402325 573 24 58 96438880 - 1.5 65 6 / 10 15 610<br />

TP 65-190/2 96087309 573 28 86 96087319 - 2.2 65 16 15 610<br />

TP 65-230/2 96087310 573 28 87 96087320 - 3 65 16 16 820<br />

TP 65-240/4 96087623 573 29 01 96087626 - 4 65 16 21 780<br />

TP 65-260/2 96087503 573 28 93 96087513 - 4 65 16 18 560<br />

TP 65-340/2 96087504 - 96087514 - 5.5 65 16 21 070<br />

TP 65-410/2 96087505 - 96087515 - 7.5 65 16 22 060<br />

TP 65-460/2 96087506 - 96087516 - 11 65 16 Offereras<br />

TP 65-550/2 96087507 - 96087517 - 15 65 16 Offereras<br />

TP 65-660/2 96087508 - 96087518 - 18.5 65 16 Offereras<br />

TP 65-720/2 96087509 - 96087519 - 22 65 16 Offereras<br />

TP 65-930/2 96087510 - 96087520 - 30 65 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 27


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 80<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol<br />

För glykol<br />

kw*<br />

TP 80-30/4 96402366 - 96438882 - 0.37 80 10 12 480<br />

TP 80-60/4 96402411 - 96438884 - 0.75 80 10 13 950<br />

TP 80-70/4 96108585 - 96108593 - 1.1 80 16 14 170<br />

TP 80-90/4 96108586 - 96108594 - 1.5 80 16 14 900<br />

TP 80-110/4 96108587 - 96108595 - 2.2 80 16 16 140<br />

TP 80-120/2 96402456 - 96438886 - 1.5 80 10 14 700<br />

TP 80-140/2 96108445 - 96108455 - 2.2 80 16 13 680<br />

TP 80-150/4 96108588 - 96108596 - 3 80 16 16 880<br />

TP 80-170/4 96108839 - 96108845 - 4 80 16 21 070<br />

TP 80-180/2 96108446 - 96108456 - 3 80 16 14 900<br />

TP 80-210/2 96108699 - 96108709 - 4 80 16 14 330<br />

TP 80-240/2 96108700 - 96108710 - 5.5 80 16 21 320<br />

TP 80-240/4 96108840 - 96108846 - 5.5 80 16 24 720<br />

TP 80-250/2 96108701 - 96108711 - 7.5 80 16 22 540<br />

TP 80-270/4 96108841 - 96108847 - 7.5 80 16 26 560<br />

TP 80-330/2 96108702 - 96108712 - 11 80 16 Offereras<br />

TP 80-340/4 96108842 - 96108848 - 11 80 16 Offereras<br />

TP 80-400/2 96108703 - 96108713 - 15 80 16 Offereras<br />

TP 80-520/2 96108704 - 96108714 - 18.5 80 16 Offereras<br />

TP 80-570/2 96108705 - 96108715 - 22 80 16 Offereras<br />

TP 80-700/2 96108706 - 96108716 - 30 80 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

28<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 100 och DN 125<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TP 100-30/4 96402544 - 96438888 - 0.55 100 10 16 010<br />

TP 100-60/4 96402628 - 96438890 - 1.1 100 10 16 890<br />

TP 100-70/4 96109033 - 96109043 - 1.5 100 16 19 010<br />

TP 100-90/4 96109034 - 96109044 - 2.2 100 16 20 570<br />

TP 100-110/4 96109035 - 96109045 - 3 100 16 21 870<br />

TP 100-120/2 96402679 - 96438892 - 2.2 100 10 18 210<br />

TP 100-130/4 96109287 - 96109296 - 4 100 16 25 070<br />

TP 100-160/2 96109173 - 96109181 - 4 100 16 15 870<br />

TP 100-170/4 96109288 - 96109297 - 5.5 100 16 28 300<br />

TP 100-200/2 96109174 - 96109182 - 5.5 100 16 19 790<br />

TP 100-200/4 96109289 - 96109298 - 7.5 100 16 31 300<br />

TP 100-240/2 96109175 - 96109183 - 7.5 100 16 20 590<br />

TP 100-250/2 96109176 - 96109184 - 11 100 16 Offereras<br />

TP 100-250/4 96109290 - 96109299 - 11 100 16 Offereras<br />

TP 100-310/2 96109177 - 96109185 - 15 100 16 Offereras<br />

TP 100-330/4 96109291 - 96109300 - 15 100 16 Offereras<br />

TP 100-360/2 96109178 - 96109186 - 18.5 100 16 Offereras<br />

TP 100-370/4 96109292 - 96109301 - 18.5 100 16 Offereras<br />

TP 100-390/2 96109179 - 96109187 - 22 100 16 Offereras<br />

TP 100-410/4 96109293 - 96109302 - 22 100 16 Offereras<br />

TP 100-480/2 96109180 - 96109188 - 30 100 16 Offereras<br />

TP 125-60/6 96109635 - 96109641 - 1.5 125 16 23 840<br />

TP 125-70/4 97926931 - 97927043 - 2.2 125 16 25 740<br />

TP 125-70/6 96109636 - 96109642 - 2.2 125 16 25 190<br />

TP 125-90/4 97926920 - 97927042 - 3 125 16 28 510<br />

TP 125-90/6 96109637 - 96109643 - 3 125 16 29 930<br />

TP 125-100/4 95045992 - 97927238 - 4 125 16 27 210<br />

TP 125-110/6 96109721 - 96109726 - 4 125 16 32 650<br />

TP 125-130/4 96109524 - 96109532 - 5.5 125 16 29 120<br />

TP 125-140/6 96109722 - 96109727 - 5.5 125 16 36 750<br />

TP 125-160/4 96109525 - 96109533 - 7.5 125 16 38 120<br />

TP 125-170/6 96109723 - 96109728 - 7.5 125 16 48 190<br />

TP 125-210/4 96109526 - 96109534 - 11 125 16 Offereras<br />

TP 125-250/4 96109527 - 96109535 - 15 125 16 Offereras<br />

TP 125-320/4 96109528 - 96109536 - 18.5 125 16 Offereras<br />

TP 125-360/4 96109529 - 96109537 - 22 125 16 Offereras<br />

TP 125-420/4 96109530 - 96109538 - 30 125 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 29


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 150 och DN 200<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TP 150-60/6 96109929 - 96109933 - 2.2 150 16 27 660<br />

TP 150-70/6 96109930 - 96109934 - 3 150 16 31 730<br />

TP 150-90/6 96109987 - 96109991 - 4 150 16 35 380<br />

TP 150-100/4 95046255 - 97927243 - 5,5 150 16 39 610<br />

TP 150-110/6 96109988 - 96109992 - 5.5 150 16 39 470<br />

TP 150-140/4 95046254 - 97927242 - 7,5 150 16 51 460<br />

TP 150-160/4 96109860 - 96109865 - 11 150 16 Offereras<br />

TP 150-200/4 96109861 - 96109866 - 15 150 16 Offereras<br />

TP 150-220/4 96109862 - 96109867 - 18.5 150 16 Offereras<br />

TP 150-250/4 96109863 - 96109868 - 22 150 16 Offereras<br />

TP 150-260/4 96306003 - 96306176 - 18.5 150 16 Offereras<br />

TP 150-280/4 96306002 - 96306175 - 22 150 16 Offereras<br />

TP 150-340/4 96306001 - 96306174 - 30 150 16 Offereras<br />

TP 150-390/4 96306000 - 96306173 - 37 150 16 Offereras<br />

TP 150-450/4 95045994 - 97927247 - 45 150 16 Offereras<br />

TP 150-520/4 95046263 - 97927246 - 55 150 16 Offereras<br />

TP 150-660/4 95045995 - 97927245 - 75 150 16 Offereras<br />

TP 150-680/4 95046262 - 97927244 - 90 150 16 Offereras<br />

TP 200-50/4 95046272 - 97927252 - 4 200 16 43 380<br />

TP 200-70/4 95046271 - 97927251 - 5.5 200 16 47 960<br />

TP 200-90/4 95046270 - 97927250 - 7.5 200 16 Offereras<br />

TP 200-130/4 95046269 - 97927249 - 11 200 16 Offereras<br />

TP 200-150/4 95045996 - 97927248 - 15 200 16 Offereras<br />

TP 200-160/4 95046282 - 97927257 - 15 200 16 Offereras<br />

TP 200-190/4 95046281 - 97927256 - 18.5 200 16 Offereras<br />

TP 200-200/4 95046280 - 97927255 - 22 200 16 Offereras<br />

TP 200-240/4 95046279 - 97927254 - 30 200 16 Offereras<br />

TP 200-270/4 96306008 - 96306181 - 45 200 16 Offereras<br />

TP 200-290/4 95045997 - 97927253 - 37 200 16 Offereras<br />

TP 200-320/4 96306007 - 96306180 - 55 200 16 Offereras<br />

TP 200-330/4 96306020 - 96306193 - 37 200 16 Offereras<br />

TP 200-360/4 96306019 - 96306192 - 45 200 16 Offereras<br />

TP 200-400/4 96306018 - 96306191 - 55 200 16 Offereras<br />

TP 200-410/4 96306006 - 96306179 - 75 200 16 Offereras<br />

TP 200-470/4 96306017 - 96306190 - 75 200 16 Offereras<br />

TP 200-530/4 96306016 - 96306189 - 90 200 16 Offereras<br />

TP 200-590/4 96306015 - 96306188 - 110 200 16 Offereras<br />

TP 200-660/4 96306014 - 96306187 - 132 200 16 Offereras<br />

30<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TP - DN 250<br />

Enkelutförande exkl. motfläns<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TP 250-280/4 96162249 - 96162307 - 45 300 /250 10 Offereras<br />

TP 250-310/4 96162250 - 96162308 - 55 300 /250 10 Offereras<br />

TP 250-390/4 96162251 - 96162309 - 75 300 /250 10 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

TP 200-590/4<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 31


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 32 och DN 40<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

kw*<br />

Anslutning<br />

För vatten/etanol För glykol DN PN<br />

3X400 V,50Hz<br />

Pris kr<br />

TPD 32-30/4 96401752 - 96438983 - 0.12 32 6 / 10 12 700<br />

TPD 32-40/4 96492032 - 9649<strong>2013</strong> - 0.25 32 6 / 10 13 040<br />

TPD 32-60/2 96401829 - 96438984 - 0.18 32 6 / 10 14 950<br />

TPD 32-60/4 96492014 - 96492016 - 0.25 32 6 / 10 13 440<br />

TPD 32-80/4 96086751 - 96086754 - 0.25 32 16 19 130<br />

TPD 32-100/4 96086752 - 96086755 - 0.37 32 16 19 510<br />

TPD 32-120/2 96401860 - 96438985 - 0.37 32 6 / 10 16 110<br />

TPD 32-120/4 96086753 - 96086756 - 0.55 32 16 22 930<br />

TPD 32-150/2 96463740 - 96463746 - 0.37 32 6 / 10 16 800<br />

TPD 32-180/2 96463749 - 96463755 - 0.55 32 6 / 10 17 550<br />

TPD 32-200/2 96086697 - 96086703 - 1.1 32 16 21 400<br />

TPD 32-230/2 96463758 - 96463764 - 0.75 32 6 / 10 22 150<br />

TPD 32-250/2 96086698 - 96086704 - 1.5 32 16 24 010<br />

TPD 32-320/2 96086699 - 96086705 - 2.2 32 16 24 660<br />

TPD 32-380/2 96086700 - 96086706 - 3 32 16 25 670<br />

TPD 32-460/2 96086795 - 96086799 - 4 32 16 27 620<br />

TPD 32-580/2 96086796 - 96086800 - 5.5 32 16 32 140<br />

TPD 40-30/4 96401889 - 96438986 - 0.12 40 6 / 10 14 760<br />

TPD 40-60/2 96401934 - 96438987 - 0.25 40 6 / 10 16 110<br />

TPD 40-90/4 96492017 - 96492019 - 0.25 40 16 14 530<br />

TPD 40-100/4 96086895 - 96086898 - 0.55 40 16 24 510<br />

TPD 40-120/2 96401967 - 96438988 - 0.37 40 6 / 10 17 150<br />

TPD 40-130/4 96086896 - 96086899 - 0.75 40 16 28 460<br />

TPD 40-160/4 96086897 - 96086900 - 1.1 40 16 29 080<br />

TPD 40-190/2 96463835 - 96463841 - 0.75 40 16 20 050<br />

TPD 40-230/2 96463845 - 96463853 - 1.1 40 16 22 600<br />

TPD 40-240/2 96086847 - 96086852 - 2.2 40 16 24 820<br />

TPD 40-270/2 96463856 - 96463862 - 1.5 40 16 24 820<br />

TPD 40-300/2 96086848 - 96086853 - 3 40 16 26 820<br />

TPD 40-360/2 96086945 - 96086950 - 4 40 16 29 870<br />

TPD 40-470/2 96086946 - 96086951 - 5.5 40 16 38 690<br />

TPD 40-580/2 96086947 - 96086952 - 7.5 40 16 40 980<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

32<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 50<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

3X400 V,50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPD 50-30/4 96402023 - 96438989 - 0.25 50 6 / 10 17 050<br />

TPD 50-60/2 96402091 - 96438990 - 0.37 50 6 / 10 15 120<br />

TPD 50-60/4 96405767 - 96439010 - 0.37 50 6 / 10 19 510<br />

TPD 50-90/4 96087141 - 96087147 - 0.55 50 16 26 200<br />

TPD 50-110/4 96087142 - 96087148 - 0.75 50 16 29 080<br />

TPD 50-120/2 96402124 - 96438991 - 0.75 50 6 / 10 19 840<br />

TPD 50-130/4 96087143 - 96087149 - 1.1 50 16 29 510<br />

TPD 50-160/2 96087039 - 96087050 - 1.1 50 16 25 210<br />

TPD 50-160/4 96087144 - 96087150 - 1.5 50 16 30 050<br />

TPD 50-180/2 96402161 - 96438992 - 0.75 50 6 / 10 24 890<br />

TPD 50-190/2 96087040 - 96087051 - 1.5 50 16 27 250<br />

TPD 50-190/4 96087145 - 96087151 - 2.2 50 16 31 230<br />

TPD 50-230/4 96087146 - 96087152 - 3 50 16 34 070<br />

TPD 50-240/2 96087041 - 96087052 - 2.2 50 16 29 490<br />

TPD 50-290/2 96087042 - 96087053 - 3 50 16 31 770<br />

TPD 50-360/2 96087233 - 96087242 - 4 50 16 32 410<br />

TPD 50-430/2 96087234 - 96087243 - 5.5 50 16 40 470<br />

TPD 50-440/2 96087235 - 96087244 - 7.5 50 16 42 490<br />

TPD 50-570/2 96087236 - 96087245 - 11 50 16 Offereras<br />

TPD 50-710/2 96087237 - 96087246 - 15 50 16 Offereras<br />

TPD 50-830/2 96087238 - 96087247 - 18.5 50 16 Offereras<br />

TPD 50-900/2 96087239 - 96087248 - 22 50 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 33


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 65<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

3X400 V,50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPD 65-30/4 96402219 - 96438993 - 0.25 65 6 / 10 19 510<br />

TPD 65-60/2 96409272 - 96439011 - 0.55 65 6 / 10 18 490<br />

TPD 65-60/4 96402248 - 96438995 - 0.55 65 6 / 10 21 750<br />

TPD 65-90/4 96087465 - 96087471 - 0.75 65 16 29 710<br />

TPD 65-110/4 96087466 - 96087472 - 1.1 65 16 30 790<br />

TPD 65-120/2 96402303 - 96438996 - 1.1 65 6 / 10 24 540<br />

TPD 65-130/4 96087467 - 96087473 - 1.5 65 16 32 560<br />

TPD 65-150/4 96087468 - 96087474 - 2.2 65 16 35 200<br />

TPD 65-170/4 96087469 - 96087475 - 3 65 16 36 770<br />

TPD 65-180/2 96402331 - 96438997 - 1.5 65 6 / 10 30 210<br />

TPD 65-190/2 96087369 - 96087379 - 2.2 65 16 30 210<br />

TPD 65-230/2 96087370 - 96087380 - 3 65 16 32 580<br />

TPD 65-240/4 96087641 - 96087644 - 4 65 16 42 180<br />

TPD 65-260/2 96087563 - 96087573 - 4 65 16 35 940<br />

TPD 65-340/2 96087564 - 96087574 - 5.5 65 16 40 020<br />

TPD 65-410/2 96087565 - 96087575 - 7.5 65 16 41 900<br />

TPD 65-460/2 96087566 - 96087576 - 11 65 16 Offereras<br />

TPD 65-550/2 96087567 - 96087577 - 15 65 16 Offereras<br />

TPD 65-660/2 96087568 - 96087578 - 18.5 65 16 Offereras<br />

TPD 65-720/2 96087569 - 96087579 - 22 65 16 Offereras<br />

TPD 65-930/2 96087570 - 96087580 - 30 65 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

34<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 80<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

3X400 V,50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPD 80-30/4 96402378 - 96438999 - 0.37 80 10 23 710<br />

TPD 80-60/4 96402427 - 96439001 - 0.75 80 10 26 500<br />

TPD 80-70/4 96108641 - 96108649 - 1.1 80 16 26 910<br />

TPD 80-90/4 96108642 - 96108650 - 1.5 80 16 28 310<br />

TPD 80-110/4 96108643 - 96108651 - 2.2 80 16 30 670<br />

TPD 80-120/2 96402472 - 96439003 - 1.5 80 10 27 920<br />

TPD 80-140/2 96108515 - 96108525 - 2.2 80 16 25 980<br />

TPD 80-150/4 96108644 - 96108652 - 3 80 16 32 050<br />

TPD 80-170/4 96108881 - 96108887 - 4 80 16 40 020<br />

TPD 80-180/2 96108516 - 96108526 - 3 80 16 28 310<br />

TPD 80-210/2 96108769 - 96108779 - 4 80 16 27 230<br />

TPD 80-240/2 96108770 - 96108780 - 5.5 80 16 40 500<br />

TPD 80-240/4 96108882 - 96108888 - 5.5 80 16 46 950<br />

TPD 80-250/2 96108771 - 96108781 - 7.5 80 16 42 830<br />

TPD 80-270/4 96108883 - 96108889 - 7.5 80 16 50 450<br />

TPD 80-330/2 96108772 - 96108782 - 11 80 16 Offereras<br />

TPD 80-340/4 96108884 - 96108890 - 11 80 16 Offereras<br />

TPD 80-400/2 96108773 - 96108783 - 15 80 16 Offereras<br />

TPD 80-520/2 96108774 - 96108784 - 18.5 80 16 Offereras<br />

TPD 80-570/2 96108775 - 96108785 - 22 80 16 Offereras<br />

TPD 80-700/2 96108776 - 96108786 - 30 80 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

TPD 80-240/4<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 35


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 100 och DN 125<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

3X400 V,50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPD 100-30/4 96402599 - 96439005 - 0.55 100 10 30 420<br />

TPD 100-60/4 96402667 - 96439007 - 1.1 100 10 32 090<br />

TPD 100-70/4 96109103 - 96109113 - 1.5 100 16 36 110<br />

TPD 100-90/4 96109104 - 96109114 - 2.2 100 16 39 070<br />

TPD 100-110/4 96109105 - 96109115 - 3 100 16 41 530<br />

TPD 100-120/2 96402687 - 96439009 - 2.2 100 10 34 570<br />

TPD 100-130/4 96109350 - 96109359 - 4 100 16 47 620<br />

TPD 100-160/2 96109229 - 96109237 - 4 100 16 30 140<br />

TPD 100-170/4 96109351 - 96109360 - 5.5 100 16 Offereras<br />

TPD 100-200/2 96109230 - 96109238 - 5.5 100 16 37 580<br />

TPD 100-200/4 96109352 - 96109361 - 7.5 100 16 Offereras<br />

TPD 100-240/2 96109231 - 96109239 - 7.5 100 16 39 100<br />

TPD 100-250/2 96109232 - 96109240 - 11 100 16 Offereras<br />

TPD 100-250/4 96109353 - 96109362 - 11 100 16 Offereras<br />

TPD 100-310/2 96109233 - 96109241 - 15 100 16 Offereras<br />

TPD 100-330/4 96109354 - 96109363 - 15 100 16 Offereras<br />

TPD 100-360/2 96109234 - 96109242 - 18.5 100 16 Offereras<br />

TPD 100-370/4 96109355 - 96109364 - 18.5 100 16 Offereras<br />

TPD 100-390/2 96109235 - 96109243 - 22 100 16 Offereras<br />

TPD 100-410/4 96109356 - 96109365 - 22 100 16 Offereras<br />

TPD 100-480/2 96109236 - 96109244 - 30 100 16 Offereras<br />

TPD 125-60/6 96109677 - 96109683 - 1.5 125 16 45 280<br />

TPD 125-70/6 96109678 - 96109684 - 2.2 125 16 47 860<br />

TPD 125-90/6 96109679 - 96109685 - 3 125 16 Offereras<br />

TPD 125-110/4 96109579 - 96109587 - 4 125 16 51 700<br />

TPD 125-110/6 96109756 - 96109761 - 4 125 16 Offereras<br />

TPD 125-130/4 96109580 - 96109588 - 5.5 125 16 Offereras<br />

TPD 125-140/6 96109757 - 96109762 - 5.5 125 16 Offereras<br />

TPD 125-160/4 96109581 - 96109589 - 7.5 125 16 Offereras<br />

TPD 125-170/6 96109758 - 96109763 - 7.5 125 16 Offereras<br />

TPD 125-210/4 96109582 - 96109590 - 11 125 16 Offereras<br />

TPD 125-250/4 96109583 - 96109591 - 15 125 16 Offereras<br />

TPD 125-320/4 96109584 - 96109592 - 18.5 125 16 Offereras<br />

TPD 125-360/4 96109585 - 96109593 - 22 125 16 Offereras<br />

TPD 125-420/4 96109586 - 96109594 - 30 125 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

36<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPD - DN 150<br />

Dubbelutförande exkl. motfläns<br />

3X400 V,50Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPD 150-60/6 96109957 - 96109961 - 2.2 150 16 Offereras<br />

TPD 150-70/6 96110014 - 96110018 - 3 150 16 Offereras<br />

TPD 150-90/6 96110015 - 96110019 - 4 150 16 Offereras<br />

TPD 150-110/6 96110016 - 96110020 - 5.5 150 16 Offereras<br />

TPD 150-130/4 96109894 - 96109899 - 7.5 150 16 Offereras<br />

TPD 150-160/4 96109895 - 96109900 - 11 150 16 Offereras<br />

TPD 150-200/4 96109896 - 96109901 - 15 150 16 Offereras<br />

TPD 150-220/4 96109897 - 96109902 - 18.5 150 16 Offereras<br />

TPD 150-250/4 96109898 - 96109903 - 22 150 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

HÅLL DIG UPPDATERAD MED VÅRT INTERAKTIVA TIVA<br />

NYHETSBREV:<br />

blueprint<br />

Registrera dig idag och bli först med att läsa om:<br />

> Produktnyheter<br />

> Innovativa teknologier<br />

> Intressanta Case stories<br />

> Globala och lokala branschrelaterade artiklar<br />

Registrera dig på: www.thinkingbuildings.com<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 37


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 2000 - DN 32 och DN 40<br />

Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 32-30/4-S 96275703 - 96275705 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 21 350<br />

TPE 32-40/4-S 96275709 - 96275711 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 21 740<br />

TPE 32-60/2-S 96275343 - 96275345 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 20 860<br />

TPE 32-60/4-S 96275715 - 96275717 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 22 110<br />

TPE 32-80/4-S 96275721 - 96275723 - 0.25 1X230V 32 16 22 120<br />

TPE 32-100/4-S 96275727 - 96275729 - 0.37 1X230V 32 16 22 120<br />

TPE 32-120/2-S 96275349 - 96275351 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 21 130<br />

TPE 32-120/4-S 96275733 - 96275735 - 0.55 1X230V 32 16 22 120<br />

TPE 32-120/4-S 96375253 96375255 0.55 3X400V 32 16 25 540<br />

TPE 32-150/2-S 96275355 - 96275357 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 21 350<br />

TPE 32-180/2-S 96275361 - 96275363 - 0.55 1X230V 32 6 / 10 21 640<br />

TPE 32-200/2-S 96275379 - 96275381 - 1.1 1X230V 32 16 23 090<br />

TPE 32-200/2-S 96275385 - 96275387 - 1.1 3X400V 32 16 26 240<br />

TPE 32-230/2-S 96275367 - 96275369 - 0.75 1X230V 32 6 / 10 22 910<br />

TPE 32-230/2-S 96275373 - 96275375 - 0.75 3X400V 32 6 / 10 25 840<br />

TPE 32-250/2-S 96275391 - 96275393 - 1.5 3X400V 32 16 32 560<br />

TPE 40-30/4-S 96275739 - 96275741 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 21 860<br />

TPE 40-60/2-S 96275409 - 96275411 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 19 600<br />

TPE 40-60/4-S 96275745 - 96275747 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 22 110<br />

TPE 40-90/4-S 96275751 - 96275753 - 0.37 1X230V 40 16 22 360<br />

TPE 40-100/4-S 96275757 - 96275759 - 0.55 1X230V 40 16 24 290<br />

TPE 40-120/2-S 96275415 - 96275417 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 21 130<br />

TPE 40-130/4-S 96275763 - 96275765 - 0.75 1X230V 40 16 24 790<br />

TPE 40-130/4-S 96275769 - 96275771 - 0.75 3X400V 40 16 27 690<br />

TPE 40-160/4-S 96275775 - 96275777 - 1.1 3X400V 40 16 32 810<br />

TPE 40-180/2-S 96275421 - 96275423 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 21 860<br />

TPE 40-190/2-S 96275427 - 96275429 - 0.75 1X230V 40 16 22 140<br />

TPE 40-190/2-S 96275433 - 96275435 - 0.75 3X400V 40 16 25 080<br />

TPE 40-230/2-S 96275439 - 96275441 - 1.1 1X230V 40 16 23 680<br />

TPE 40-230/2-S 96275445 - 96275447 - 1.1 3X400V 40 16 26 860<br />

TPE 40-240/2-S 96275457 - 96275459 - 2.2 3X400V 40 16 35 770<br />

TPE 40-270/2-S 96275451 - 96275453 - 1.5 3X400V 40 16 31 310<br />

TPE 40-300/2-S 96275463 - 96275465 - 3 3X400V 40 16 38 230<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

38<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 2000 - DN 50 och DN 65<br />

Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 50-30/4-S 96275781 - 96275783 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 22 490<br />

TPE 50-60/2-S 96275469 - 96275471 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 21 610<br />

TPE 50-60/4-S 96275787 - 96275789 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 22 580<br />

TPE 50-90/4-S 96275793 - 96275795 - 0.55 1X230V 50 16 25 510<br />

TPE 50-110/4-S 96275799 - 96275801 - 0.75 1X230V 50 16 25 990<br />

TPE 50-110/4-S 96275805 - 96275807 - 0.75 3X400V 50 16 28 890<br />

TPE 50-120/2-S 96275475 - 96275483 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 25 620<br />

TPE 50-120/2-S 96275481 - 96275477 - 0.75 3X400V 50 6 / 10 22 680<br />

TPE 50-130/4-S 96275811 - 96275813 - 1.1 3X400V 50 16 33 300<br />

TPE 50-160/2-S 96275499 - 96275501 - 1.1 1X230V 50 16 24 060<br />

TPE 50-160/2-S 96275505 - 96275507 - 1.1 3X400V 50 16 27 200<br />

TPE 50-160/4-S 96275817 - 96275819 - 1.5 3X400V 50 16 36 750<br />

TPE 50-180/2-S 96275487 - 96275489 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 22 850<br />

TPE 50-180/2-S 96275493 - 96275495 - 0.75 3X400V 50 6 / 10 25 780<br />

TPE 50-190/2-S 96275511 - 96275513 - 1.5 3X400V 50 16 33 300<br />

TPE 50-190/4-S 96275823 - 96275825 - 2.2 3X400V 50 16 39 960<br />

TPE 50-230/4-S 96275829 - 96275831 - 3 3X400V 50 16 44 160<br />

TPE 50-240/2-S 96275517 - 96275519 - 2.2 3X400V 50 16 36 500<br />

TPE 50-290/2-S 96275523 - 96275525 - 3 3X400V 50 16 38 720<br />

TPE 50-360/2-S 96275529 - 96275531 - 4 3X400V 50 16 44 160<br />

TPE 65-30/4-S 96275835 - 96275837 - 0.37 1X230V 65 6 / 10 23 360<br />

TPE 65-60/2-S 96275535 - 96275537 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 22 360<br />

TPE 65-60/4-S 96275841 - 96275843 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 24 260<br />

TPE 65-90/4-S 96275847 - 96275849 - 0.75 1X230V 65 16 26 480<br />

TPE 65-90/4-S 96275853 - 96275855 - 0.75 3X400V 65 16 29 380<br />

TPE 65-110/4-S 96275931 - 96275933 - 1.1 3X400V 65 16 34 040<br />

TPE 65-120/2-S 96275547 - 96275549 - 1.1 1X230V 65 6 / 10 24 640<br />

TPE 65-120/2-S 96275553 - 96275555 - 1.1 3X400V 65 6 / 10 27 820<br />

TPE 65-130/4-S 96275859 - 96275861 - 1.5 3X400V 65 16 37 250<br />

TPE 65-150/4-S 96275865 - 96275867 - 2.2 3X400V 65 16 40 710<br />

TPE 65-170/4-S 96275871 - 96275873 - 3 3X400V 65 16 45 510<br />

TPE 65-180/2-S 96275559 - 96275561 - 1.5 3X400V 65 6 / 10 30 720<br />

TPE 65-190/2-S 96275565 - 96275567 - 2.2 3X400V 65 16 35 020<br />

TPE 65-230/2-S 96275571 - 96275573 - 3 3X400V 65 16 39 230<br />

TPE 65-240/4-S 96275877 - 96275879 - 4 3X400V 65 16 49 330<br />

TPE 65-260/2-S 96275577 - 96275579 - 4 3X400V 65 16 45 150<br />

TPE 65-340/2-S 96275583 - 96275585 - 5.5 3X400V 65 16 51 550<br />

TPE 65-410/2-S 96275589 - 96275591 - 7.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y, Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 39


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 2000 - DN 80<br />

Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 80-30/4-S 96275883 - 96275885 - 0.37 1X230V 80 6 24 710<br />

TPE 80-30/4-S 96275889 - 96275891 - 0.37 1X230V 80 10 24 110<br />

TPE 80-60/4-S 96275901 - 96275897 - 0.75 1X230V 80 10 27 990<br />

TPE 80-60/4-S 96275913 - 96275915 - 0.75 3X400V 80 10 30 520<br />

TPE 80-60/4-S 96275895 - 96275909 - 0.75 1X230V 80 6 30 960<br />

TPE 80-60/4-S 96275907 - 96275903 - 0.75 3X400V 80 6 27 590<br />

TPE 80-70/4-S 96275919 - 96275921 - 1.1 3X400V 80 16 34 540<br />

TPE 80-90/4-S 96275925 - 96275927 - 1.5 3X400V 80 16 37 740<br />

TPE 80-110/4-S 96275937 - 96275939 - 2.2 3X400V 80 16 41 190<br />

TPE 80-120/2-S 96275601 - 96275603 - 1.5 3X400V 80 10 35 850<br />

TPE 80-120/2-S 96275595 - 96275597 - 1.5 3X400V 80 6 36 370<br />

TPE 80-140/2-S 96275607 - 96275609 - 2.2 3X400V 80 16 36 010<br />

TPE 80-150/4-S 96275943 - 96275945 - 3 3X400V 80 16 46 850<br />

TPE 80-170/4-S 96275949 - 96275951 - 4 3X400V 80 16 50 320<br />

TPE 80-180/2-S 96275613 - 96275615 - 3 3X400V 80 16 40 450<br />

TPE 80-210/2-S 96275619 - 96275621 - 4 3X400V 80 16 42 350<br />

TPE 80-240/2-S 96275625 - 96275627 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-240/4-S 96275955 - 96275957 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-250/2-S 96275631 - 96275633 - 7.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-270/4-S 96900291 - 96890952 - 7.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-330/2-S 96275637 - 96275639 - 11 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-340/4-S 96275967 - 96275969 - 11 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-400/2-S 96275643 - 96275645 - 15 3X400V 80 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

40<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 2000 - DN 100, DN 125 och DN 150<br />

Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 100-30/4-S 96275979 - 96275981 - 0.55 1X230V 100 10 28 600<br />

TPE 100-30/4-S 96275973 - 96275975 - 0.55 1X230V 100 6 29 250<br />

TPE 100-60/4-S 96275991 - 96275993 - 1.1 3X400V 100 10 40 540<br />

TPE 100-60/4-S 96275985 - 96275987 - 1.1 3X400V 100 6 41 110<br />

TPE 100-70/4-S 96276009 - 96276011 - 1.5 3X400V 100 16 37 420<br />

TPE 100-90/4-S 96276015 - 96276017 - 2.2 3X400V 100 16 41 320<br />

TPE 100-110/4-S 96276021 - 96276023 - 3 3X400V 100 16 44 960<br />

TPE 100-120/2-S 96275655 - 96275657 - 2.2 3X400V 100 10 41 430<br />

TPE 100-120/2-S 96275649 - 96275651 - 2.2 3X400V 100 6 42 030<br />

TPE 100-130/4-S 96276027 - 96276029 - 4 3X400V 100 16 51 730<br />

TPE 100-160/2-S 96275661 - 96275663 - 4 3X400V 100 16 43 520<br />

TPE 100-170/4-S 96276033 - 96276035 - 5.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-200/2-S 96275667 - 96275669 - 5.5 3X400V 100 16 49 930<br />

TPE 100-200/4-S 96890957 - 96890958 - 7.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-240/2-S 96275673 - 96275675 - 7.5 3X400V 100 16 52 210<br />

TPE 100-250/2-S 96275679 - 96275681 - 11 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-250/4-S 96276045 - 96276047 - 11 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-310/2-S 96275685 - 96275687 - 15 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-330/4-S 96276051 - 96276053 - 15 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-360/2-S 96275691 - 96275693 - 18.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-370/4-S 96276057 - 96276059 - 18.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-390/2-S 96275697 - 96275699 - 22 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 125-70/4-S 95046209 - 97927602 - 2.2 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-90/4-S 95046208 97927601 3 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-100/4-S 95046207 - 97927600 - 4 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-130/4-S 96276075 - 96276077 - 5.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-160/4-S 96890954 - 96900332 - 7.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-210/4-S 96276087 - 96276089 - 11 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-250/4-S 96276093 - 96276095 - 15 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-320/4-S 96276099 - 96276101 - 18.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 150-100/4-S 95046218 - 97927605 5.5 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-140/4-S 95046217 - 97927604 - 7.5 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-150/4-S 95046216 - 97927603 - 11 3x400V 150 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 41


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 2000 - DN 200<br />

Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 200-50/4-S 95046232 - 97927610 - 4 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-70/4-S 95046231 - 97927609 - 5.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-90/4-S 95046230 - 97927608 - 7.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-130/4-S 95046229 - 97927607 - 11 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-150/4-S 95046228 - 97927606 - 15 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-160/4-S 95046236 - 97927612 - 15 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-190/4-S 95046235 - 97927611 - 18.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

42<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPED serie 2000 - DN 32 och DN 40<br />

Dubbelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPED 32-30/4-S 96275706 - 96275708 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 40 570<br />

TPED 32-40/4-S 96275712 - 96275714 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 41 310<br />

TPED 32-60/2-S 96275346 - 96275348 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 39 620<br />

TPED 32-60/4-S 96275718 - 96275720 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 41 990<br />

TPED 32-80/4-S 96275724 - 96275726 - 0.25 1X230V 32 16 42 010<br />

TPED 32-100/4-S 96275730 - 96275732 - 0.37 1X230V 32 16 42 010<br />

TPED 32-120/2-S 96275352 - 96275354 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 40 140<br />

TPED 32-120/4-S 96275736 - 96275738 - 0.55 1X230V 32 16 42 010<br />

TPED 32-150/2-S 96275358 - 96275360 - 0.37 1X230V 32 6 / 10 40 570<br />

TPED 32-180/2-S 96275364 - 96275366 - 0.55 1X230V 32 6 / 10 41 100<br />

TPED 32-200/2-S 96275382 - 96275384 - 1.1 1X230V 32 16 43 870<br />

TPED 32-200/2-S 96275388 - 96275390 - 1.1 3X400V 32 16 49 840<br />

TPED 32-230/2-S 96275370 - 96275372 - 0.75 1X230V 32 6 / 10 43 540<br />

TPED 32-230/2-S 96275376 - 96275378 - 0.75 3X400V 32 6 / 10 49 100<br />

TPED 32-250/2-S 96275394 - 96275396 - 1.5 3X400V 32 16 Offereras<br />

TPED 40-30/4-S 96275742 - 96275744 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 41 520<br />

TPED 40-60/2-S 96275412 - 96275414 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 37 240<br />

TPED 40-90/4-S 96275754 - 96275756 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 42 470<br />

TPED 40-100/4-S 96275760 - 96275762 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 46 150<br />

TPED 40-120/2-S 96275418 - 96275420 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 40 140<br />

TPED 40-130/4-S 96275766 - 96275768 - 0.75 1X230V 40 16 47 080<br />

TPED 40-130/4-S 96275772 - 96275774 - 0.75 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPED 40-160/4-S 96275778 - 96275780 - 1.1 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPED 40-190/2-S 96275430 - 96275432 - 0.75 1X230V 40 16 42 050<br />

TPED 40-190/2-S 96275436 - 96275438 - 0.75 3X400V 40 16 47 650<br />

TPED 40-230/2-S 96275442 - 96275444 - 1.1 1X230V 40 16 44 980<br />

TPED 40-230/2-S 96275448 - 96275450 - 1.1 3X400V 40 16 51 030<br />

TPED 40-240/2-S 96275460 - 96275462 - 2.2 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPED 40-270/2-S 96275454 - 96275456 - 1.5 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPED 40-300/2-S 96275466 - 96275468 - 3 3X400V 40 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 43


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPED serie 2000 - DN 50 och DN 65<br />

Dubbelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPED 50-30/4-S 96275784 - 96275786 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 42 710<br />

TPED 50-60/2-S 96275472 - 96275474 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 41 050<br />

TPED 50-60/4-S 96275790 - 96275792 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 42 900<br />

TPED 50-90/4-S 96275796 - 96275798 - 0.55 1X230V 50 16 48 470<br />

TPED 50-110/4-S 96275802 - 96275804 - 0.75 1X230V 50 16 49 360<br />

TPED 50-110/4-S 96275808 - 96275810 - 0.75 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-120/2-S 96275478 - 96275480 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 43 090<br />

TPED 50-120/2-S 96275484 - 96275486 - 0.75 3X400V 50 6 / 10 48 670<br />

TPED 50-130/4-S 96275814 - 96275816 - 1.1 3X400V 50 16 63 250<br />

TPED 50-160/2-S 96275502 - 96275504 - 1.1 1X230V 50 16 45 700<br />

TPED 50-160/2-S 96275508 - 96275510 - 1.1 3X400V 50 16 51 680<br />

TPED 50-160/4-S 96275820 - 96275822 - 1.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-180/2-S 96275490 - 96275492 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 43 420<br />

TPED 50-180/2-S 96275496 - 96275498 - 0.75 3X400V 50 6 / 10 48 990<br />

TPED 50-190/2-S 96275514 - 96275516 - 1.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-190/4-S 96275826 - 96275828 - 2.2 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-230/4-S 96275832 - 96275834 - 3 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-240/2-S 96275520 - 96275522 - 2.2 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-290/2-S 96275526 - 96275528 - 3 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 50-360/2-S 96275532 - 96275534 - 4 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPED 65-30/4-S 96275838 - 96275840 - 0.37 1X230V 65 6 / 10 44 370<br />

TPED 65-60/2-S 96275538 - 96275540 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 42 470<br />

TPED 65-60/4-S 96275844 - 96275846 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 46 090<br />

TPED 65-90/4-S 96275850 - 96275852 - 0.75 1X230V 65 16 50 290<br />

TPED 65-90/4-S 96275856 - 96275858 - 0.75 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-110/4-S 96275934 - 96275936 - 1.1 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-120/2-S 96275550 - 96275552 - 1.1 1X230V 65 6 / 10 46 800<br />

TPED 65-120/2-S 96275556 - 96275558 - 1.1 3X400V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPED 65-130/4-S 96275862 - 96275864 - 1.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-150/4-S 96275868 - 96275870 - 2.2 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-170/4-S 96275874 - 96275876 - 3 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-180/2-S 96275562 - 96275564 - 1.5 3X400V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPED 65-190/2-S 96275568 - 96275570 - 2.2 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-230/2-S 96275574 - 96275576 - 3 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-240/4-S 96275880 - 96275882 - 4 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-260/2-S 96275580 - 96275582 - 4 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-340/2-S 96275586 - 96275588 - 5.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPED 65-410/2-S 96275592 - 96275594 - 7.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y, Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

44<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPED serie 2000 - DN 80 och DN 100<br />

Dubbelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPED 80-30/4-S 96275892 - 96275894 - 0.37 1X230V 80 10 46 930<br />

TPED 80-30/4-S 96275886 - 96275888 - 0.37 1X230V 80 6 45 800<br />

TPED 80-60/4-S 96275904 - 96275906 - 0.75 1X230V 80 10 Offereras<br />

TPED 80-60/4-S 96275916 - 96275918 - 0.75 3X400V 80 10 Offereras<br />

TPED 80-60/4-S 96275898 - 96275900 - 0.75 1X230V 80 6 Offereras<br />

TPED 80-60/4-S 96275910 - 96275912 - 0.75 3X400V 80 6 Offereras<br />

TPED 80-70/4-S 96275922 - 96275924 - 1.1 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-90/4-S 96275928 - 96275930 - 1.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-110/4-S 96275940 - 96275942 - 2.2 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-120/2-S 96275604 - 96275606 - 1.5 3X400V 80 10 Offereras<br />

TPED 80-120/2-S 96275598 - 96275600 - 1.5 3X400V 80 6 Offereras<br />

TPED 80-140/2-S 96275610 - 96275612 - 2.2 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-150/4-S 96275946 - 96275948 - 3 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-170/4-S 96275952 - 96275954 - 4 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-180/2-S 96275616 - 96275618 - 3 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-210/2-S 96275622 - 96275624 - 4 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-240/2-S 96275628 - 96275630 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-240/4-S 96275958 - 96275960 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 80-250/2-S 96275634 - 96275636 - 7.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPED 100-30/4-S 96275982 - 96275984 - 0.55 1X230V 100 10 Offereras<br />

TPED 100-30/4-S 96275976 - 96275978 - 0.55 1X230V 100 6 Offereras<br />

TPED 100-60/4-S 96275994 - 96275996 - 1.1 3X400V 100 10 Offereras<br />

TPED 100-60/4-S 96275988 - 96275990 - 1.1 3X400V 100 6 Offereras<br />

TPED 100-70/4-S 96276012 - 96276014 - 1.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-90/4-S 96276018 - 96276020 - 2.2 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-110/4-S 96276024 - 96276026 - 3 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-120/2-S 96275658 - 96275660 - 2.2 3X400V 100 10 Offereras<br />

TPED 100-120/2-S 96275652 - 96275654 - 2.2 3X400V 100 6 Offereras<br />

TPED 100-130/4-S 96276030 - 96276032 - 4 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-160/2-S 96275664 - 96275666 - 4 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-170/4-S 96276036 - 96276038 - 5.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-200/2-S 96275670 - 96275672 - 5.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPED 100-240/2-S 96275676 - 96275678 - 7.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 45


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - Gängad samt DN 25 och DN 32<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. kopplingar/motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN/G PN<br />

TPE 25-50/2 96533876 - 96533881 - 0.37 1X230V G 1 1/2 10 Offereras<br />

TPE 25-90/2 96458903 - 96458908 - 0.37 1X230V G 1 1/2 10 Offereras<br />

TPE 32-50/2 96535037 - 96535039 - 0.37 1X230V G 2 10 Offereras<br />

TPE 32-90/2 96458904 - 96458909 - 0.37 1X230V G 2 10 Offereras<br />

TPE 32-30/4 96535113 - 96535119 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-40/4 96535126 - 96535128 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-60/2 96535065 - 96535068 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-60/4 96535129 - 96535131 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-80/4 96112806 - 96112809 - 0.25 1X230V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-100/4 96112807 - 96112810 - 0.37 1X230V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-120/2 96458905 - 96458910 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-120/4 96112808 - 96112811 - 0.55 1X230V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-150/2 96535091 - 96535095 - 0.37 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-180/2 96463950 - 96463952 - 0.55 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-200/2 96112794 - 96112795 - 1.1 1X230V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-230/2 96463953 - 96463955 - 0.75 1X230V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-230/2 96276117 - 96276119 - 0.75 3X400V DN 32 6 / 10 Offereras<br />

TPE 32-250/2 96096281 - 96096286 - 1.5 3X400V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-320/2 96096282 - 96096287 - 2.2 3X400V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-380/2 96096283 - 96096288 - 3 3X400V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-460/2 96096284 - 96096289 - 4 3X400V DN 32 16 Offereras<br />

TPE 32-580/2 96096285 - 96096290 - 5.5 3X400V DN 32 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

46<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - DN 40<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. kopplingar/motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 40-30/4 96535154 - 96535156 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-60/2 96455035 - 96455040 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-60/4 96535157 - 96535159 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-90/2 96535133 - 96535135 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-90/4 96535161 - 96535163 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-100/4 96112842 - 96112844 - 0.55 1X230V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-120/2 96455036 - 96455041 - 0.37 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-130/4 96112843 - 96112845 - 0.75 1X230V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-160/4 96096401 - 96096402 - 1.1 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-180/2 96551834 - 96551836 - 0.55 1X230V 40 6 / 10 Offereras<br />

TPE 40-190/2 96463956 - 96463958 - 0.75 1X230V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-190/2 96276129 - 96276131 - 0.75 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-230/2 96463959 - 96463961 - 1.1 1X230V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-230/2 96276135 - 96276137 - 1.1 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-240/2 96096341 - 96096346 - 2.2 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-270/2 96463962 - 96463966 - 1.5 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-300/2 96096342 - 96096347 - 3 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-360/2 96096343 - 96096348 - 4 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-470/2 96096344 - 96096349 - 5.5 3X400V 40 16 Offereras<br />

TPE 40-580/2 96096345 - 96096350 - 7.5 3X400V 40 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 47


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - DN 50<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 50-30/4 96535182 - 96535184 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-60/2 96535164 - 96535166 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-60/4 96455032 - 96455037 - 0.37 1X230V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-90/4 96112878 - 96112880 - 0.55 1X230V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-110/4 96112879 - 96112881 - 0.75 1X230V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-120/2 96458906 - 96458911 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-130/4 96096533 - 96096537 - 1.1 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-160/2 96112866 - 96112867 - 1.1 1X230V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-160/4 96096534 - 96096538 - 1.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-180/2 96535168 - 96535181 - 0.75 1X230V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-180/2 96276159 - 96276161 - 0.75 3X400V 50 6 / 10 Offereras<br />

TPE 50-190/2 96096413 - 96096423 - 1.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-190/4 96096535 - 96096539 - 2.2 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-230/4 96096536 - 96096540 - 3 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-240/2 96096414 - 96096424 - 2.2 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-290/2 96096415 - 96096425 - 3 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-360/2 96096416 - 96096426 - 4 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-430/2 96096417 - 96096427 - 5.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-440/2 96096418 - 96096428 - 7.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-570/2 96096419 - 96096429 - 11 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-710/2 96096420 - 96096430 - 15 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-830/2 96096421 - 96096431 - 18.5 3X400V 50 16 Offereras<br />

TPE 50-900/2 96096422 - 96096432 - 22 3X400V 50 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

48<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - DN 65 och DN 80<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 65-30/4 96535189 - 96535201 - 0.37 1X230V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPE 65-60/2 96535185 - 96535188 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPE 65-60/4 96455033 - 96455038 - 0.55 1X230V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPE 65-90/4 96112902 - 96112903 - 0.75 1X230V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-110/4 96096689 - 96096694 - 1.1 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-120/2 96458907 - 96458912 - 1.1 1X230V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPE 65-130/4 96096690 - 96096695 - 1.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-150/4 96096691 - 96096696 - 2.2 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-170/4 96096692 - 96096697 - 3 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-180/2 96534979 - 96534986 - 1.5 3X400V 65 6 / 10 Offereras<br />

TPE 65-190/2 96096581 - 96096590 - 2.2 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-230/2 96096582 - 96096591 - 3 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-240/4 96096693 - 96096698 - 4 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-260/2 96096583 - 96096592 - 4 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-340/2 96096584 - 96096593 - 5.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-410/2 96096585 - 96096594 - 7.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-460/2 96096586 - 96096595 - 11 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-550/2 96096587 - 96096596 - 15 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-660/2 96096588 - 96096597 - 18.5 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 65-720/2 96096589 - 96096598 - 22 3X400V 65 16 Offereras<br />

TPE 80-70/4 96110167 - 96110175 - 1.1 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-90/4 96110168 - 96110176 - 1.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-110/4 96110169 - 96110177 - 2.2 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-120/2 96408997 - 96439048 - 1.5 3X400V 80 10 Offereras<br />

TPE 80-140/2 96110041 - 96110050 - 2.2 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-150/4 96110170 - 96110178 - 3 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-170/4 96110171 - 96110179 - 4 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-180/2 96110042 - 96110051 - 3 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-210/2 96110043 - 96110052 - 4 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-240/2 96110044 - 96110053 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-240/4 96110172 - 96110180 - 5.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-250/2 96110045 - 96110054 - 7.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-330/2 96110046 - 96110055 - 11 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-340/4 96110174 - 96110182 - 11 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-400/2 96110047 - 96110056 - 15 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-520/2 96110048 - 96110057 - 18.5 3X400V 80 16 Offereras<br />

TPE 80-570/2 96110049 - 96110058 - 22 3X400V 80 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 49


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - DN 100, DN 125 och DN 150<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 100-60/4 96428946 - 96439050 - 1.1 3X400V 100 10 Offereras<br />

TPE 100-70/4 96110377 - 96110387 - 1.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-90/4 96110378 - 96110388 - 2.2 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-110/4 96110379 - 96110389 - 3 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-120/2 96409001 - 96439052 - 2.2 3X400V 100 10 Offereras<br />

TPE 100-130/4 96110380 - 96110390 - 4 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-160/2 96110279 - 96110286 - 4 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-170/4 96110381 - 96110391 - 5.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-200/2 96110280 - 96110287 - 5.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-200/4 96899005 - 96899006 - 7.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-240/2 96110281 - 96110288 - 7.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-250/2 96110282 - 96110289 - 11 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-250/4 96110383 - 96110393 - 11 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-310/2 96110283 - 96110290 - 15 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-330/4 96110384 - 96110394 - 15 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-360/2 96110284 - 96110291 - 18.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-370/4 96110385 - 96110395 - 18.5 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 100-390/2 96110285 - 96110292 - 22 3X400V 100 16 Offereras<br />

TPE 125-70/4 95046203 - 97927515 - 2.2 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-90/4 95046202 - 97927514 - 3 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-100/4 95046201 - 97927513 - 4 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-130/4 96110518 - 96110525 - 5.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-160/4 96899024 - 96899025 - 7.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-210/4 96110520 - 96110527 - 11 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-250/4 96110521 - 96110528 - 15 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 125-320/4 96110522 - 96110529 - 18.5 3X400V 125 16 Offereras<br />

TPE 150-100/4 95046212 97927518 5.5 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-140/4 95046211 97927517 7.5 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-150/4 95046210 - 97927516 - 11 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-200/4 96110617 - 96110622 - 15 3X400V 150 16 Offereras<br />

TPE 150-220/4 96110618 - 96110623 - 18.5 3X400V 150 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

50<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CIRKULATIONSPUMPAR typ TPE serie 1000 - DN 200<br />

Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. motfläns<br />

OBS 1-fas och 3-fas<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK Artikelnummer RSK Motoreffekt<br />

Spänning Anslutning Pris kr<br />

För vatten/etanol För glykol kw*<br />

DN PN<br />

TPE 200-50/4 95046223 - 97927523 - 4 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-70/4 95046222 - 97927522 - 5.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-90/4 95046221 - 97927521 - 7.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-130/4 95046220 - 97927520 - 11 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-150/4 95046219 - 97927519 - 15 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-160/4 95046234 - 97927525 - 15 3X400V 200 16 Offereras<br />

TPE 200-190/4 95046233 - 97927524 - 18.5 3X400V 200 16 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

www.grundfospumpguide.se<br />

<strong>Grundfos</strong> Pumpguide innehåller dels en utbytesguide<br />

med pumpar, men även en tillbehörsguide där du enkelt<br />

kan hitta tillbehör till din pump. I tillbehörsguiden kan du<br />

söka på tre olika sätt: Genom att ange typ och storlek på<br />

pumpen, RSK-nummer eller artikelnummer.<br />

Du kan även få fram tillbehör till den ersättningspump<br />

du valt genom att klicka på knappen “tillbehör”, och det<br />

finns även en direktlänk till pumpdata.<br />

Med <strong>Grundfos</strong> Pumpguide är det även enkelt att få fram<br />

ett energieffektivt alternativ till din gamla pump.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 51


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR cirkulationspumpar typ TP(D) och TPE(D)<br />

För rätt pelare, konsol och dropplåt till just din pump hänvisar vi till <strong>Grundfos</strong> tillbehörsguide (se nedan)<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

R25 Unionkopplingar *) 529922 573 23 01 TP 25, 1½” 130<br />

R25 Unionventiler *) 519806 573 23 03 TP 25, 1½” 360<br />

R32 Unionkopplingar *) 509922 573 23 02 TP 32, 2” 180<br />

Pumppelare Kombi 500 91353602 581 11 56 H 500 mm, för TP(D) och TPE(D) 1 190<br />

Pumppelare Kombi 750 91353603 581 11 59 H 750 mm, för TP(D) och TPE(D) 2 050<br />

Pumppelare kombi Maxi 500 91353656 581 11 58 H 500 mm, för TP(D) och TPE(D) 2 630<br />

Pumppelare Kombi Maxi 750 91353657 - H 750 mm, för TP(D) och TPE(D) 4 740<br />

Konsol Kombi version B 91353522 581 29 14 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 160<br />

TP(D) och TPE(D)<br />

Konsol Kombi version B Maxi 91353517 581 29 17 Konsol Kombi för montage till pumppelare,<br />

1 550<br />

TP(D) och TPE(D)<br />

Vibrationsplattor 91353499 581 35 22 4 st gummiplattor = 1 sats 550<br />

Dropplåt K1 91353052 581 35 49 30x380x340 mm 1 940<br />

Dropplåt K2 91353053 581 35 50 30x470x400 mm 2 210<br />

Dropplåt K3 91353054 581 35 51 30x625x480 mm 2 600<br />

Dropplåt D1 91353055 581 35 52 30x520x700 mm 2 910<br />

Dropplåt D2 91353056 581 35 53 30x655x870 mm 3 040<br />

Dropplåt D3 91353057 581 35 54 30x720x915 mm 3 160<br />

*) Pris kr/set (2 st) För tillbehör till TP(D) serien med anslutning 80 och större, kontakta <strong>Grundfos</strong> för pris<br />

TPE på pelare med dropplåt, konsol och<br />

vibrationsdämpare.<br />

GRUNDFOS TILLBEHÖRSGUIDE<br />

Gå in på www.grundfospumpguide.se för att se<br />

vilka tillbehör du behöver till just din pump.<br />

Pelare<br />

Konsol<br />

(Bilden är ett fotomontage)<br />

Dropplåt<br />

Vibrationsplattor<br />

52<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

EXPANSIONSTANKAR typ GT-HR<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer Pris kr<br />

Expansionskärl 8 lit 96573376 430<br />

Expansionskärl 12 lit 96573377 460<br />

Expansionskärl 18 lit 96573378 500<br />

Expansionskärl 25 lit 96573390 590<br />

Expansionskärl 35 lit 96573393 780<br />

Expansionskärl 50 lit 96573395 1 140<br />

Expansionskärl 80 lit 96573396 1 860<br />

Expansionskärl 100 lit 96573397 2 210<br />

Expansionskärl 140 lit 96573398 2 880<br />

Expansionskärl 200 lit 96573399 4 220<br />

Expansionskärl 250 lit 96573400 5 220<br />

Expansionskärl 300 lit 96573401 5 580<br />

Expansionskärl 400 lit 96573403 7 580<br />

Expansionskärl 500 lit 96573404 9 120<br />

Expansionskärl 600 lit 96573405 11 220<br />

Expansionskärl 800 lit 96573407 15 980<br />

Expansionskärl 1000 lit 96573408 19 870<br />

Väggkonsol för Expansionskärl 8-25 l 91479809 950<br />

3/4" Serviceventil m/manometer 91476898 730<br />

1" Serviceventil m/manometer 91476899 820<br />

Expansionskärl Väggkonsol Serviceventil<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 53


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

WATTS MEMBRAN SÄKERHETSVENTIL typ MSV<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer Pris kr<br />

R 1/2" Säkerhetsventil 2,5 bar 91476833 130<br />

R 1/2" Säkerhetsventil 3,0 bar 91476834 120<br />

R 1/2" Säkerhetsventil 4,0 bar 91476836 110<br />

WATTS MEMBRAN SÄKERHETSVENTIL typ SVW<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning Artikelnummer Pris kr<br />

r 3/4" Säkerhetsventil 2, 0 bar 91476829 250<br />

r 3/4" Säkerhetsventil 2, 5 bar 91476811 210<br />

r 3/4" Säkerhetsventil 3, 0 bar 91476812 160<br />

r 3/4" Säkerhetsventil 3, 5 bar 91476813 240<br />

r 3/4" Säkerhetsventil 4, 0 bar 91476814 180<br />

r 1" Säkerhetsventil 2,5 bar 91476816 760<br />

r 1" Säkerhetsventil 3,0 bar 91476817 690<br />

r 1" Säkerhetsventil 3,5 bar 91476818 670<br />

r 1" Säkerhetsventil 4,0 bar 91476819 600<br />

r 1 1/4" Säkerhetsventil 2,5 bar 91476821 600<br />

r 1 1/4" Säkerhetsventil 3,0 bar 91476822 920<br />

r 1 1/4" Säkerhetsventil 4,0 bar 91476824 800<br />

Säkerhetsventil MSV<br />

Säkerhetsventil SVW<br />

54<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DIFFERENSTRYCKTRANSMITTER typ DPI<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK nummer Tryck Pris kr<br />

DPI Sensorkit 96611522 - DPI 0-0,6 bar 5 490<br />

DPI Sensorkit 96611523 601 02 02 DPI 0-1,0 bar 5 770<br />

DPI Sensorkit 96611524 601 02 03 DPI 0-1,6 bar 5 770<br />

DPI Sensorkit 96611525 601 02 04 DPI 0-2,5 bar 5 770<br />

DPI Sensorkit 96611526 601 02 05 DPI 0-4,0 bar 5 770<br />

DPI Sensorkit 96611527 601 02 06 DPI 0-6,0 bar 5 770<br />

DPI Sensorkit 96611550 - DPI 0-10 bar 5 490<br />

LUFTAVSKILJARE typ OOAV/SCVAD<br />

Beskrivning Artikelnummer RSK<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Luftavskiljare 20 - 3/4” 91479251 3/4” PN10 2 290<br />

Luftavskiljare 25 - 1” 91479252 1” PN10 1 750<br />

Luftavskiljare 32 - 1 1/4” 91479253 1¼”” PN10 1 980<br />

Luftavskiljare 40 - 1 1/2” 91479254 1 1/2” PN10 2 480<br />

Luftavskiljare 50 - 2” 91479255 2” PN10 5 580<br />

LUFT- och SMUTSAVSKILJARE typ CVAD<br />

Beskrivning Artikelnummer RSK<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

CVAD 50 Fläns 91479256 506 38 90 DN 50 PN10/16 9 550<br />

CVAD 65 Fläns 91479257 506 38 91 DN 65 PN10/16 10 830<br />

CVAD 80 Fläns 91479258 506 38 92 DN 80 PN10/16 14 220<br />

CVAD 100 Fläns 91479259 506 38 93 DN 100 PN10/16 16 030<br />

CVAD 125 Fläns 91479260 DN 125 PN10/16 24 550<br />

CVAD 150 Fläns 91479261 DN 150 PN10/16 27 470<br />

CVAD 200 Fläns 91479262 DN 200 PN10/16 34 570<br />

CVAD 250 Fläns 91479263 DN 250 PN10/16 49 000<br />

CVAD 300 Fläns 91479264 DN 300 PN10/16 64 890<br />

CVAD 50 Svets 91479274 506 38 94 DN 50 PN10/16 9 020<br />

CVAD 65 Svets 91479275 506 38 95 DN 65 PN10/16 10 270<br />

CVAD 80 Svets 91479276 506 38 96 DN 80 PN10/16 13 340<br />

CVAD 100 Svets 91479277 506 38 97 DN 100 PN10/16 15 150<br />

CVAD 125 Svets 91479278 DN 125 PN10/16 23 140<br />

CVAD 150 Svets 91479279 DN 150 PN10/16 29 530<br />

CVAD 200 Svets 91479280 DN 200 PN10/16 35 120<br />

CVAD 250 Svets 91479281 DN 250 PN10/16 48 300<br />

CVAD 300 Svets 91479282 DN 300 PN10/16 63 690<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 55


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

LUFT- och SMUTSAVSKILJARE med magnetitavskiljare typ Mag-Vent CVAD<br />

Beskrivning Artikelnummer Anslutning Pris kr<br />

Mag-Vent CVAD 50 Fläns 91479283 DN 50 PN10/16 14 440<br />

Mag-Vent CVAD 65 Fläns 91479284 DN 65 PN10/16 15 680<br />

Mag-Vent CVAD 80 Fläns 91479285 DN 80 PN10/16 19 310<br />

Mag-Vent CVAD 100 Fläns 91479286 DN 100 PN10/16 21 050<br />

Mag-Vent CVAD 125 Fläns 91479287 DN 125 PN10/16 35 110<br />

Mag-Vent CVAD 150 Fläns 91479288 DN 150 PN10/16 36 730<br />

Mag-Vent CVAD 200 Fläns 91479289 DN 200 PN10/16 47 880<br />

Mag-Vent CVAD 250 Fläns 91479290 DN 250 PN10/16 63 220<br />

Mag-Vent CVAD 300 Fläns 91479291 DN 300 PN10/16 84 710<br />

GUMMIKOMPENSATORER med fläns typ FP3920<br />

Bälg i EPDM. DIN-flänsar i försinkat stål utan slaglängdsbegränsare<br />

Beskrivning Artikelnummer Anslutning Pris kr<br />

Gummikompensator FP3920 91351000 DN 32 PN 16 730<br />

Gummikompensator FP3920 91351005 DN 40 PN 16 790<br />

Gummikompensator FP3920 91351010 DN 50 PN 16 970<br />

Gummikompensator FP3920 91351015 DN 65 PN 16 1 250<br />

Gummikompensator FP3920 91351020 DN 80 PN 16 1 500<br />

Gummikompensator FP3920 91351025 DN 100 PN 16 1 950<br />

Gummikompensator FP3920 91351030 DN 125 PN 16 2 480<br />

Gummikompensator FP3920 91351035 DN 150 PN 16 2 850<br />

Gummikompensator FP3920 91351040 DN 200 PN 16 3 950<br />

Luft- och smutsavskiljare<br />

Gummikompensatorer<br />

56<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

GUMMIKOMPENSATORER med fläns typ FP3920SL<br />

Bälg i EPDM. DIN-flänsar i försinkat stål med slaglängdsbegränsare<br />

Beskrivning Artikelnummer Anslutning Pris kr<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351045 DN 32 PN 16 1 380<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351050 DN 40 PN 16 1 420<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351055 DN 50 PN 16 1 700<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351060 DN 65 PN 16 1 920<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351065 DN 80 PN 16 2 270<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351070 DN 100 PN 16 2 410<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351075 DN 125 PN 16 3 210<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351080 DN 150 PN 16 4 100<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351085 DN 200 PN 16 6 410<br />

Gummikompensator FP3920SL 91351090 DN 250 PN 16 8 060<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 57


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

RC<br />

<strong>Grundfos</strong> RC cirkulationspumpar för kylmedium<br />

<strong>Grundfos</strong> arbetar för minskad miljöpåverkan från kylsystem<br />

och har utvecklat en produkt som uppfyller både dagens<br />

och framtidens krav på uthålliga kylsystemlösningar. RCpumparna<br />

kan användas med koldioxid (CO 2<br />

), ammoniak<br />

(NH3) och vissa fluorerade kolväten (HFC).<br />

<strong>Grundfos</strong> RC-pumpar är konstruerade för komersiella<br />

och industriella kylapplikationer. Flerstegshydrauliken<br />

har optimerats för driftsförhållandena i<br />

moderna kylsystem. Genom att använda variabla<br />

varvtal säkrar man lågt tryck och kontroll av pumpens<br />

differentialtryck.<br />

Tekniska data:<br />

Nätspänning:<br />

3 x 400 V eller 3 x 220 V för 50 Hz modeller<br />

3 x 460 V eller 3 x 230 V för 60 Hz modeller<br />

Köldmedier: R744 (Koldioxid, CO 2<br />

)<br />

R717 (Amoniak, NH3)<br />

R404A, R407C, R410A, R507A<br />

Material:<br />

Variabla varvtal:<br />

Vätskeberörda delar<br />

EN 1.4301/304 AISI<br />

25 till 50 Hz för alla 50 Hz modeller, 30 till<br />

60 Hz för alla 60 Hz modeller (kräver CUE, frekvensomformare)<br />

Medietemperatur: Mellan -55 och 40°C<br />

Nominell flödesvolym: RC2 från 0,2 till 2m 3 /h<br />

RC5 från 0,5 till 5 m 3 /h<br />

RC8 från 0,8 till 8m 3 /h<br />

><br />

Beställning<br />

För information och beställning av RC-pumpar,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

58<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

NB/NK<br />

Standard- och elektroniskt reglerade blockpumpar och<br />

normpumpar enligt EN 733 / 22858<br />

Högeffektivitet är standard för <strong>Grundfos</strong> blockpumpar<br />

NB/NBE eftersom vi använder högeffektiva IE3-motorer.<br />

Samtliga standardpumpar kan fås som elektroniskt<br />

reglerad version till och med 22 kW.<br />

Lång livslängd. Korrosionsbeständig tack vare<br />

kataforesebehandling av alla komponenter.<br />

<strong>Grundfos</strong> normpumpar (NK) och <strong>Grundfos</strong><br />

blockpumpar (NB) kan levereras med pumphjul<br />

och pumphus av gjutjärn upp till förstklassigt<br />

rostfritt stål.<br />

><br />

Beställning<br />

För information och beställning av NB/NBE samt NK/NKE,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 59


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

<strong>Grundfos</strong> Fire Systems, brandbekämpningssystem med<br />

elektriska och dieseldrivna pumpar<br />

<strong>Grundfos</strong> brandpumpar, Fire NBF och Fire NKF, används<br />

vanligen i brandbekämpningsapplikationer för<br />

vattenförsörjning till brandslangsrullar, brandposter<br />

och sprinklersystem. Våra produkter är konstruerade<br />

för att uppfylla FM- och EN-standarder för vattenbaserade<br />

brandbekämpningssystem.<br />

<strong>Grundfos</strong> levererar kompletta brandbekämpningssystem<br />

för container. Vi har även boendesprinkler för<br />

svensk standard.<br />

<strong>Grundfos</strong> har ett brett program av brandbekämpningssystem<br />

i överensstämmelse med högsta internationella<br />

standarder och godkännanden. Våra pumpar<br />

kännetecknas av stora fördelar när det gäller<br />

prestanda. Pumparna utvecklas och testas i Whalstedt<br />

i Tyskland, ett av Europas modernaste sprinklerpumps -<br />

fabriker.<br />

><br />

Beställning<br />

Beställning<br />

För information och beställning av brandbekämpningssystem,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

60<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CM/CME<br />

En liten pump med gigantisk potential<br />

Det var en gång sagt att stora saker kommer i små paket.<br />

När du möter <strong>Grundfos</strong> CM för första gången kommer du<br />

verkligen att hålla med. Denna horisontella flerstegspump<br />

har skapats med kompakthet och modularitet som två av<br />

sina centrala funktioner. Lägg till driftsäkerhet och tyst<br />

drift, och en innovativ pump från <strong>Grundfos</strong> är född.<br />

Tekniska data <strong>Grundfos</strong> CM<br />

Motoreffekt: 0,25 - 7,5 kW<br />

Flöde: 1 - 25m 3 /h<br />

Vätsketemperatur: -30 - 120°C<br />

Tryck: 12 bar<br />

<strong>Grundfos</strong> CM finns i tre olika materialversioner<br />

med ett stort antal olika<br />

modeller inom varje utförande:<br />

• Gjutjärn (EN-GJL-200)<br />

• Rostfritt stål (EN 1.4301/AISI 304)<br />

• Rostfritt stål (EN 1.4401/AISI 316)<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av CMI<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 61


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CM-A och CM-G 1-5<br />

Gjutjärn, EN 1.4401/AISI 316<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

3X400V, 50Hz<br />

Anslutning cM-A i gjutjärnsutförande cM-G i rostfritt stål<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr Atikelnummer<br />

Pris kr<br />

CM 1-2 0,46 Rp 1” 96935384 2 340 96935386 4 260<br />

CM 1-3 0,46 Rp 1” 96935387 2 570 96935389 4 740<br />

CM 1-4 0,46 Rp 1” 96935391 2 790 96935403 5 030<br />

CM 1-5 0,46 Rp 1” 96935404 2 960 96935406 5 350<br />

CM 1-6 0,46 Rp 1” 96935408 3 160 96935410 5 490<br />

CM 1-7 0,65 Rp 1” 96935411 3 580 96935413 5 970<br />

CM 1-8 0,65 Rp 1” 96935414 3 800 96935416 6 380<br />

CM 1-9 0,65 Rp 1” - - 96935418 6 490<br />

CM 1-10 0,85 Rp 1” - - 96935420 6 670<br />

CM 1-11 0,85 Rp 1” - - 96935422 7 180<br />

CM 1-12 0,85 Rp 1” - - 96935424 7 720<br />

CM 1-13 1,2 Rp 1” - - 96935426 8 090<br />

CM 1-14 1,2 Rp 1” - - 96935428 9 450<br />

CM 3-2 0,46 Rp 1” 96935429 2 420 96935431 4 440<br />

CM 3-3 0,46 Rp 1” 96806830 2 640 96935432 4 760<br />

CM 3-4 0,46 Rp 1” 96806807 2 860 96806934 5 100<br />

CM 3-5 0,65 Rp 1” 96806834 3 060 96806935 5 510<br />

CM 3-6 0,65 Rp 1” 96806808 3 400 96935436 5 990<br />

CM 3-7 0,85 Rp 1” 96935438 4 190 96935440 6 270<br />

CM 3-8 1,2 Rp 1” 96806809 4 980 96935442 6 880<br />

CM 3-9 1,2 Rp 1” - - 96935444 7 430<br />

CM 3-10 1,2 Rp 1” - - 96935446 8 000<br />

CM 3-11 1,58 Rp 1” - - 96935448 9 040<br />

CM 3-12 1,58 Rp 1” - - 96935450 9 360<br />

CM 3-13 1,58 Rp 1” - - 96935452 9 540<br />

CM 3-14 2,2 Rp 1” - - 96935454 9 730<br />

CM 5-2 0,46 Rp 1” 96806816 2 590 96935456 4 510<br />

CM 5-3 0,65 Rp 1” 96806817 2 790 96935458 5 350<br />

CM 5-4 0,85 Rp 1” 96806831 3 010 96935460 5 720<br />

CM 5-5 1,2 Rp 1” 96806818 4 170 96806892 6 630<br />

CM 5-6 1,2 Rp 1” 96806819 4 370 96935464 7 220<br />

CM 5-7 1,58 Rp 1” 96935465 5 380 96935467 8 200<br />

CM 5-8 1,58 Rp 1” 96935468 5 720 96935470 8 430<br />

CM 5-9 2,2 Rp 1” - - 96935472 9 570<br />

CM 5-10 2,2 Rp 1” - - 96935474 9 910<br />

CM 5-11 2,2 Rp 1” - - 96935476 10 590<br />

CM 5-12 3,2 Rp 1” - - 96935477 12 660<br />

CM 5-13 3,2 Rp 1” - - 96935478 13 100<br />

62<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CM-A och CM-G 10-25<br />

Gjutjärn, EN 1.4401/AISI 316<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

3X400V, 50Hz<br />

Anslutning cM-A i gjutjärnsutförande cM-G i rostfritt stål<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr Atikelnummer<br />

Pris kr<br />

CM 10-1 0,65 Rp 1½” 96806944 3 820 96935480 6 040<br />

CM 10-2 1,2 Rp 1½” 96806945 4 190 96935482 6 990<br />

CM 10-3 2,2 Rp 1½” 96806946 6 310 96935484 8 820<br />

CM 10-4 3,2 Rp 1½” 96935485 8 390 96945967 11 660<br />

CM 10-5 3,2 Rp 1½” 96806947 9 920 96935487 12 300<br />

CM 10-6 4 Rp 1½” - - 96935488 13 210<br />

CM 10-7 5,8 Rp 1½” - - 96935489 14 310<br />

CM 10-8 5,8 Rp 1½” - - 96935490 17 080<br />

CM 15-1 1,2 Rp 2” 96806959 8 240 96935491 10 180<br />

CM 15-2 2,2 Rp 2” 96806958 9 520 96935494 11 690<br />

CM 15-3 4 Rp 2” 96935495 11 050 96935496 13 530<br />

CM 15-4 5,8 Rp 2” 96806960 11 620 96935497 15 490<br />

CM 25-1 2,2 Rp 2” 96806971 8 880 96935500 10 910<br />

CM 25-2 4 Rp 2” 96935501 11 300 96935502 15 330<br />

CM 25-3 5,8 Rp 2” 96935503 13 990 96935504 19 020<br />

CM 25-4 7,4 Rp 2” 96806972 17 070 96935505 22 070<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 63


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CM-A och CM-G 1-5<br />

Gjutjärn, EN 1.4401/AISI 316<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

1X230V, 50Hz<br />

Anslutning cM-A i gjutjärnsutförande cM-G i rostfritt stål<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr Atikelnummer<br />

Pris kr<br />

CM 1-2 0,3 Rp 1” 96935383 2 390 96935385 4 300<br />

CM 1-3 0,3 Rp 1” 96806792 2 610 96935388 4 780<br />

CM 1-4 0,5 Rp 1” 96935390 2 830 96935402 5 080<br />

CM 1-5 0,5 Rp 1” 96806794 3 010 96935405 5 400<br />

CM 1-6 0,5 Rp 1” 96935407 3 200 96935409 5 530<br />

CM 1-7 0,5 Rp 1” 96806796 3 620 96935412 6 010<br />

CM 1-8 0,67 Rp 1” 96806798 3 990 96935415 6 550<br />

CM 1-9 0,67 Rp 1” - - 96935417 6 660<br />

CM 1-10 0,67 Rp 1” - - 96935419 6 840<br />

CM 1-11 0,9 Rp 1” - - 96935421 7 430<br />

CM 1-12 0,9 Rp 1” - - 96935423 7 980<br />

CM 1-13 0,9 Rp 1” - - 96935425 8 340<br />

CM 1-14 1,3 Rp 1” - - 96935427 11 140<br />

CM 3-2 0,3 Rp 1” 96806802 2 460 96935430 4 490<br />

CM 3-3 0,5 Rp 1” 96806803 2 690 96806869 4 800<br />

CM 3-4 0,5 Rp 1” 96806858 2 910 96935433 5 150<br />

CM 3-5 0,5 Rp 1” 96806804 3 110 96935434 5 550<br />

CM 3-6 0,67 Rp 1” 96806805 3 590 96935435 6 160<br />

CM 3-7 0,9 Rp 1” 96935437 4 480 96935439 6 520<br />

CM 3-8 0,9 Rp 1” 96806806 5 270 96935441 7 130<br />

CM 3-9 1,3 Rp 1” - - 96935443 9 110<br />

CM 3-10 1,3 Rp 1” - - 96935445 9 680<br />

CM 3-11 1,3 Rp 1” - - 96935447 10 720<br />

CM 3-12 1,3 Rp 1” - - 96935449 11 040<br />

CM 3-13 1,3 Rp 1” - - 96935451 11 230<br />

CM 3-14 1,7 Rp 1” - - 96935453 11 560<br />

CM 5-2 0,5 Rp 1” 96806811 2 640 96935455 4 550<br />

CM 5-3 0,5 Rp 1” 96806812 2 830 96935457 5 400<br />

CM 5-4 0,67 Rp 1” 96806833 3 200 96935459 5 890<br />

CM 5-5 0,9 Rp 1” 96806813 4 450 96935461 6 880<br />

CM 5-6 1,28 Rp 1” 96935462 6 240 96935463 8 900<br />

CM 5-7 1,28 Rp 1” 96806814 7 250 96935466 9 880<br />

CM 5-8 1,28 Rp 1” 97516575 7 720 96935469 10 110<br />

CM 5-9 1,7 Rp 1” - - 96935471 11 400<br />

CM 5-10 1,7 Rp 1” - - 96935473 11 740<br />

CM 5-11 1,7 Rp 1” - - 96935475 12 420<br />

64<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CM-A och CM-G 10-25<br />

Gjutjärn, EN 1.4401/AISI 316<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

1X230V, 50Hz<br />

Anslutning cM-A i gjutjärnsutförande cM-G i rostfritt stål<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr Atikelnummer<br />

Pris kr<br />

CM 10-1 0,67 Rp 1½” 96806942 4 010 96935479 6 210<br />

CM 10-2 1,28 Rp 1½” 96935481 6 070 96806980 8 680<br />

CM 10-3 1,7 Rp 1½” 96806943 8 350 96935483 10 650<br />

CM 15-1 1,28 Rp 2” 96806957 10 110 96806997 11 860<br />

CM 15-2 1,7 Rp 2” 96935492 11 560 96935493 13 520<br />

CM 25-1 1,7 Rp 2” 96935498 10 920 96935499 12 740<br />

CM-A<br />

CM-G<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CM-I<br />

EN 1.4401/AISI 304. Kontakta <strong>Grundfos</strong> för mer information och priser<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CME-I<br />

Med inbyggd frekvensomformare. EN 1.4401/AISI 304.<br />

Kontakta <strong>Grundfos</strong> för mer information och priser<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 65


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CME-A och CME-G<br />

Med inbyggd frekvensomformare, gjutjärn och EN 1.4401/AISI 316<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Spänning Anslutning cME-A i gjutjärnsutförande cME-G i rostfritt stål<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr Atikelnummer<br />

Pris kr<br />

CME 1-2 0,55 1x230V Rp 1” 96935878 7 360 96935880 9 120<br />

CME 1-3 0,55 1x230V Rp 1” 96806793 7 540 96935884 9 530<br />

CME 1-4 0,55 1x230V Rp 1” 96935886 7 940 96935887 9 910<br />

CME 1-5 1,1 1x230V Rp 1” 96935889 8 440 96935891 10 370<br />

CME 1-6 1,1 1x230V Rp 1” - - 96935893 10 560<br />

CME 1-7 1,1 1x230V Rp 1” - . 96935895 10 890<br />

CME 1-8 1,1 1x230V Rp 1” - - 96935897 11 490<br />

CME 1-9 1,5 3x400V Rp 1” - - 96935899 14 000<br />

CME 3-2 0,55 1x230V Rp 1” 96935901 7 420 96935903 9 270<br />

CME 3-3 1,1 1x230V Rp 1” 96935905 8 060 96935907 9 890<br />

CME 3-4 1,1 1x230V Rp 1” 96806928 8 310 96806938 10 170<br />

CME 3-5 1,1 1x230V Rp 1” 96806929 9 140 96806939 10 680<br />

CME 3-6 1,5 3x400V Rp 1” - - 96935909 13 180<br />

CME 3-7 1,5 3x400V Rp 1” - - 96935911 14 180<br />

CME 3-8 2,2 3x400V Rp 1” - - 96935913 15 870<br />

CME 3-9 2,2 3x400V Rp 1” - - 96935915 16 150<br />

CM 5-2 1,1 1x230V Rp 1” 96935917 7 860 96935919 9 890<br />

CM 5-3 1,1 1x230V Rp 1” 96935921 8 220 96935923 10 350<br />

CM 5-4 1,5 3x400V Rp 1” 96935925 11 390 96935927 13 640<br />

CM 5-5 2,2 3x400V Rp 1” 96935929 13 550 96935931 15 540<br />

CM 5-6 2,2 3x400V Rp 1” - - 96935933 16 190<br />

CM 5-7 3 3x400V Rp 1” - - 96935935 17 710<br />

CM 5-8 3 3x400V Rp 1” - - 96935937 19 380<br />

CME 10-1 1,1 1x230V Rp 1½” 96935939 8 890 96935941 11 390<br />

CME 10-2 2,2 3x400V Rp 1½” 96935943 12 700 96935960 15 520<br />

CME 10-3 5,5 3x400V Rp 1½” 96935992 16 390 96935994 19 710<br />

CME 10-4 5,5 3x400V Rp 1½” - - 96935996 20 880<br />

CME 10-5 5,5 3x400V Rp 1½” - - 96935998 22 010<br />

CME 15-1 2,2 3x400V Rp 2” 96936000 15 260 96936002 17 580<br />

CME 15-2 5,5 3x400V Rp 2” 96936004 17 830 96936006 20 990<br />

CME 15-3 7,5 3x400V Rp 2” 96936008 21 170 96936010 24 530<br />

CME25-1 3 3x400V Rp 2” 96936012 18 080 96936014 22 390<br />

CME25-2 7,5 3x400V Rp 2” 96936016 22 080 96936018 26 960<br />

66<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

CR, CRI, CRN, CRE<br />

Vertikala flerstegs centrifugalpumpar<br />

Energieffektiva motorer av<br />

IE3-typ levereras som<br />

standard, vilka reducerar<br />

driftsomkostnaderna väsentligt.<br />

I övrigt kan många olika<br />

motoralternativ och utföranden<br />

levereras, t ex motorer med<br />

integrerad frekvensomformare<br />

för steglös varvtalsreglering,<br />

explosionsskyddade motorer<br />

etc.<br />

<strong>Grundfos</strong> CR finns i 13 olika grundstorlekar<br />

för maximal optimering på<br />

den enskilda driftspunkten.<br />

Pumparna är tillverkade av rostfritt<br />

stål, gjutjärn eller titan - rätt material<br />

oavsett media/vätska.<br />

Produkterna kan levereras med<br />

många olika typer av anslutningar<br />

t ex PJE-koppling, DIN-flänsar, ovala<br />

flänsar, olika typer av klämkopplingar<br />

med flera.<br />

Kundanpassade specialversioner kan<br />

erhållas vid förfrågan, t ex MAGdrive,<br />

lågt NPSH, ”Air cooled top” för vätskor<br />

upp till 180 °C mm.<br />

Tekniska data<br />

Flöde, Q: Max. 180 m 3 /h<br />

Lyfthöjd, H: Max. 330 m<br />

DIN-fläns<br />

Oval fläns Flexi Clamp PJE-koppling<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 67


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 1<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Ansutning *) Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Oval fläns DN PN<br />

( kw**) (A)<br />

CR 1-2 96516169 582 48 00 RP 1” 16 0,37 1,00 6 650<br />

CR 1-3 96516170 582 48 01 RP 1” 16 0,37 1,00 6 920<br />

CR 1-4 96516172 582 48 02 RP 1” 16 0,37 1,00 7 180<br />

CR 1-5 96516173 582 48 03 RP 1” 16 0,37 1,00 7 440<br />

CR 1-6 96516174 582 48 04 RP 1” 16 0,37 1,00 7 700<br />

CR 1-7 96516176 582 48 05 RP 1” 16 0,37 1,00 7 940<br />

CR 1-8 96516177 582 48 06 RP 1” 16 0,55 1,40 8 150<br />

CR 1-9 96516178 582 48 07 RP 1” 16 0,55 1,40 8 310<br />

CR 1-10 96516180 582 48 08 RP 1” 16 0,55 1,40 8 720<br />

CR 1-11 96516181 582 48 09 RP 1” 16 0,55 1,40 9 120<br />

CR 1-12 96516183 582 48 10 RP 1” 16 0,75 1,90 9 520<br />

CR 1-13 96516185 582 48 11 RP 1” 16 0,75 1,90 9 890<br />

CR 1-15 96516186 582 48 12 RP 1” 16 0,75 1,90 10 690<br />

CR 1-17 96516188 582 48 13 RP 1” 16 1,10 2,60 11 400<br />

CR 1-19 96516252 582 48 14 25/32 25 1,10 2,60 12 630<br />

CR 1-21 96516253 582 48 15 25/32 25 1,10 2,60 13 420<br />

CR 1-23 96516254 582 48 16 25/32 25 1,10 2,60 14 260<br />

CR 1-25 96516255 582 48 17 25/32 25 1,50 3,20 15 790<br />

CR 1-27 96516256 582 48 18 25/32 25 1,50 3,20 16 590<br />

CR 1-30 96516257 582 48 19 25/32 25 1,50 3,20 17 820<br />

CR 1-33 96516258 582 48 20 25/32 25 2,20 4,50 19 990<br />

CR 1-36 96516259 582 48 21 25/32 25 2,20 4,50 21 230<br />

*) Oval fläns Rp levereras inkl. motfläns. DIN fläns DN levereras exkl. motfläns.<br />

**) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

68<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 3<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning *) Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Oval fläns DN PN<br />

( kw **) (A)<br />

CR 3-2 96516590 582 48 22 RP 1” 16 0,37 1,00 6 600<br />

CR 3-3 96516591 582 48 23 RP 1” 16 0,37 1,00 6 980<br />

CR 3-4 96516592 582 48 24 RP 1” 16 0,37 1,00 7 380<br />

CR 3-5 96509508 582 48 25 RP 1” 16 0,37 1,00 7 740<br />

CR 3-6 96516593 582 48 26 RP 1” 16 0,55 1,40 7 940<br />

CR 3-7 96516594 582 48 27 RP 1” 16 0,55 1,40 8 340<br />

CR 3-8 96516595 582 48 28 RP 1” 16 0,75 1,90 8 860<br />

CR 3-9 96516596 582 48 29 RP 1” 16 0,75 1,90 9 260<br />

CR 3-10 96516597 582 48 30 RP 1” 16 0,75 1,90 9 660<br />

CR 3-11 96516598 582 48 31 RP 1” 16 1,10 2,60 10 230<br />

CR 3-12 96516599 582 48 32 RP 1” 16 1,10 2,60 10 620<br />

CR 3-13 96516600 582 48 33 RP 1” 16 1,10 2,60 11 020<br />

CR 3-15 96516601 582 48 34 RP 1” 16 1,10 2,60 11 850<br />

CR 3-17 96516662 582 48 35 25/32 25 1,50 3,20 13 940<br />

CR 3-19 96516663 582 48 36 25/32 25 1,50 3,20 14 770<br />

CR 3-21 96516664 582 48 37 25/32 25 2,20 4,50 15 140<br />

CR 3-23 96516665 582 48 38 25/32 25 2,20 4,50 15 970<br />

CR 3-25 96516666 582 48 39 25/32 25 2,20 4,50 16 740<br />

CR 3-27 96516667 582 48 40 25/32 25 2,20 4,50 17 540<br />

CR 3-29 96516668 582 48 41 25/32 25 2,20 4,50 18 380<br />

CR 3-31 96516669 582 48 42 25/32 25 3,00 6,30 19 290<br />

CR 3-33 96516670 582 48 43 25/32 25 3,00 6,30 20 090<br />

CR 3-36 96516671 582 48 44 25/32 25 3,00 6,30 21 320<br />

*) Oval fläns Rp levereras inkl. motfläns. DIN fläns DN levereras exkl. motfläns.<br />

**) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 69


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 5<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning *) Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Oval fläns DN PN<br />

( kw **) (A)<br />

CR 5-2 96516975 582 48 45 Rp 1¼” 16 0,37 1,00 7 690<br />

CR 5-3 96516976 582 48 46 Rp 1¼” 16 0,55 1,40 8 060<br />

CR 5-4 96516977 582 48 47 Rp 1¼” 16 0,55 1,40 8 690<br />

CR 5-5 96516978 582 48 48 Rp 1¼” 16 0,75 1,90 9 350<br />

CR 5-6 96516979 582 48 49 Rp 1¼” 16 1,10 2,60 9 660<br />

CR 5-7 96516990 582 48 50 Rp 1¼” 16 1,10 2,60 10 060<br />

CR 5-8 96516991 582 48 51 Rp 1¼” 16 1,10 2,60 10 440<br />

CR 5-9 96516992 582 48 52 Rp 1¼” 16 1,50 3,20 11 980<br />

CR 5-10 96516993 582 48 53 Rp 1¼” 16 1,50 3,20 12 370<br />

CR 5-11 96516994 582 48 54 Rp 1¼” 16 2,20 4,50 13 490<br />

CR 5-12 96516995 582 48 55 Rp 1¼” 16 2,20 4,50 13 880<br />

CR 5-13 96516996 582 48 56 Rp 1¼” 16 2,20 4,50 14 290<br />

CR 5-14 96516997 582 48 57 Rp 1¼” 16 2,20 4,50 14 720<br />

CR 5-15 96516998 582 48 58 Rp 1¼” 16 2,20 4,50 15 120<br />

CR 5-16 96517050 582 48 59 25/32 25 2,20 4,50 15 960<br />

CR 5-18 96517051 582 48 60 25/32 25 3,00 6,30 17 720<br />

CR 5-20 96517052 582 48 61 25/32 25 3,00 6,30 18 520<br />

CR 5-22 96513381 582 48 62 25/32 25 4,00 8,00 19 030<br />

CR 5-24 96513390 582 48 63 25/32 25 4,00 8,00 19 830<br />

CR 5-26 96513391 582 48 64 25/32 25 4,00 8,00 20 650<br />

CR 5-29 96513392 582 48 65 25/32 25 4,00 8,00 21 860<br />

CR 5-32 96513393 582 48 66 25/32 25 5,50 11,20 24 850<br />

CR 5-36 96513394 582 48 67 25/32 25 5,50 11,20 26 450<br />

*) Oval fläns Rp levereras inkl. motfläns. DIN fläns DN levereras exkl. motfläns.<br />

**) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

70<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 10<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning *) Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Oval fläns DN PN<br />

( kw **) (A)<br />

CR 10-1 96527383 582 34 56 Rp 2” 16 0,37 1,00 9 490<br />

CR 10-2 96527384 582 34 57 Rp 2” 16 0,75 1,90 10 480<br />

CR 10-3 96527385 582 34 58 Rp 2” 16 1,10 2,60 12 450<br />

CR 10-4 96527386 582 34 59 Rp 2” 16 1,50 3,20 14 050<br />

CR 10-5 96527387 582 34 60 Rp 2” 16 2,20 4,50 15 310<br />

CR 10-6 96527388 582 34 61 Rp 2” 16 2,20 4,50 16 170<br />

CR 10-7 96527389 582 34 62 Rp 2” 16 3,00 6,30 17 850<br />

CR 10-8 96527390 582 34 63 Rp 2” 16 3,00 6,30 18 700<br />

CR 10-9 96527391 582 34 64 Rp 2” 16 3,00 6,30 19 600<br />

CR 10-10 96527393 582 34 65 Rp 2” 16 4.00 8,00 22 450<br />

CR 10-12 96501220 582 34 66 40 16 4.00 8,00 24 690<br />

CR 10-14 96501221 582 34 67 40 16 5.50 11,20 28 770<br />

CR 10-16 96501222 582 34 68 40 16 5.50 11,20 30 530<br />

CR 10-18 96501223 582 34 69 40 25 7.50 15,20 33 190<br />

CR 10-20 96501224 582 34 70 40 25 7,50 15,20 34 940<br />

CR 10-22 96501225 582 34 71 40 25 7,50 15,20 36 700<br />

*) Oval fläns Rp levereras inkl. motfläns. DIN fläns DN levereras exkl. motfläns.<br />

**) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 71


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 15 & CR 20<br />

Temp. max 120°C<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

DN PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CR 15-1 96501697 582 34 72<br />

1,10 2,60 12 530<br />

CR 15-2 96501698 582 34 73 2,20 4,50 15 780<br />

CR 15-3 96501699 582 34 74 3,00 6,30 18 230<br />

CR 15-4 96501895 582 34 75 4,00 8,00 21 190<br />

CR 15-5 96501896 582 34 76 4,00 8,00 22 230<br />

CR 15-6 96501897 582 34 77 50 16<br />

5,50 11,20 26 450<br />

CR 15-7 96501898 582 34 78 5,50 11,20 27 500<br />

CR 15-8 96501899 582 34 79 7,50 15,20 31 990<br />

CR 15-9 96501900 582 34 80 7,50 15,20 33 070<br />

CR 15-10 96501901 582 34 81 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 15-12 96501902 582 34 82<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CR 15-14 96501903 582 34 83<br />

25<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CR 15-17 96501904 582 34 84 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 20-1 96500326 582 34 85<br />

1,10 2,60 12 530<br />

CR 20-2 96500327 582 34 86 2,20 4,50 15 780<br />

CR 20-3 96500509 582 34 87 4,00 8,00 22 230<br />

CR 20-4 96500510 582 34 88 5,50 11,20 26 280<br />

CR 20-5 96500511 582 34 89 5,50 11,20 27 500<br />

50 16<br />

CR 20-6 96500512 582 34 90 7,50 15,20 31 830<br />

CR 20-7 96500513 582 34 91 7,50 15,20 33 070<br />

CR 20-8 96500514 582 34 92 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 20-10 96500515 582 34 93 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 20-12 96500516 582 34 94<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CR 20-14 96500517 582 34 95<br />

25<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CR 20-17 96500518 582 34 96 18,50 35,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

72<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 32<br />

Temp. max 120°C<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

DN PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CR 32-1-1 96121950 582 48 68<br />

1,50 3,20 18 020<br />

CR 32-1 96121951 582 48 69 2,20 4,50 19 260<br />

CR 32-2-2 96121952 582 48 70 3,00 6,30 22 250<br />

CR 32-2 96122009 582 48 71 4,00 8,00 26 050<br />

CR 32-3-2 96122010 582 48 72 5,50 11,20 32 760<br />

CR 32-3 96122011 582 48 73 5,50 11,20 32 760<br />

CR 32-4-2 96122012 582 48 74 7,50 15,20 40 650<br />

CR 32-4 9612<strong>2013</strong> 582 48 75<br />

16<br />

7,50 15,20 40 650<br />

CR32-5-2 96122014 582 48 76 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 32-5 96122015 582 48 77 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 32-6-2 96122016 582 48 78 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 32-6 96122017 582 48 79 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 32-7-2 96122018 582 48 80 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 32-7 96122019 582 48 81 65<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CR 32-8-2 96122020 582 48 82<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CR 32-8 96122021 582 48 83 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 32-9-2 96122022 582 48 84 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 32-9 96122023 582 48 85 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 32-10-2 96122024 582 48 86 18,50 35,00 Offereras<br />

25<br />

CR 32-10 96122025 582 48 87 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 32-11-2 96122026 582 48 88 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 32-11 96122027 582 48 89 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 32-12-2 96122028 582 48 90 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 32-12 96122029 582 48 91 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 32-13-2 96122030 582 48 92<br />

30,00 53,00 Offereras<br />

CR 32-13 96122031 582 48 93 30,00 53,00 Offereras<br />

30<br />

CR 32-14-2 96122032 582 48 94 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 32-14 96122033 582 48 95 30,00 53,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 73


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 45 & CR 64<br />

Temp. max 120°C<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

DN PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CR 45-1-1 96122746 -<br />

3,00 6,30 19 490<br />

CR 45-1 96122797 - 4,00 8,00 23 380<br />

CR 45-2-2 96122798 - 5,50 11,20 29 560<br />

CR 45-2 96122799 - 7,50 15,20 37 360<br />

CR 45-3-2 96122800 - 11,00 21,20 Offereras<br />

16<br />

CR 45-3 96122801 - 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 45-4-2 96122802 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 45-4 96122803 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 45-5-2 96122804 - 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 45-5 96122805 - 80<br />

18,50 35,00 Offereras<br />

CR 45-6-2 96122806 -<br />

22,00 41,50 Offereras<br />

CR 45-6 96122807 - 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 45-7-2 96122808 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 45-7 96122809 - 25<br />

30,00 53,00 Offereras<br />

CR 45-8-2 96122810 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 45-8 96122811 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 45-9-2 96122812 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 45-9 96122813 - 37,00 65,00 Offereras<br />

CR 45-10-2 96122814 -<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 45-10 96122815 -<br />

30<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 64-1-1 9612 3526 -<br />

4,00 8,00 23 110<br />

CR 64-1 9612 3527 - 5,50 11,20 29 030<br />

CR 64-2-2 9612 3528 - 7,50 15,20 36 550<br />

CR 64-2-1 9612 3529 - 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 64-2 9612 3530 - 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 64-3-2 9612 3531 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 64-3-1 9612 3532 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 64-3 9612 3533 - 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 64-4-2 9612 3534 - 18,50 35,00 Offereras<br />

CR 64-4-1 9612 3535 - 22,00 41,50 Offereras<br />

1 00 16<br />

CR 64-4 9612 3536 - 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 64-5-2 9612 3537 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 64-5-1 9612 3538 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 64-5 9612 3539 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 64-6-2 9612 3540 -<br />

30,00 53,00 Offereras<br />

CR 64-6-1 9612 3541 - 37,00 65,00 Offereras<br />

CR 64-6 9612 3542 - 25<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 64-7-2 9612 3543 - 37,00 65,00 Offereras<br />

CR 64-7-1 9612 3544 - 37,00 65,00 Offereras<br />

* ) Motoreffekt, se sidan 75<br />

74<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CR 90, CR 120 & CR 150<br />

Temp. max 120°C<br />

Typ Artikelnummer<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK<br />

Anslutning Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

DN PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CR 90-1-1 96124074 -<br />

5.50 11,20 28 300<br />

CR 90-1 96124075 - 7.50 15,20 35 320<br />

CR 90-2-2 96124076 - 11,00 21,20 Offereras<br />

CR 90-2 96124077 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 90-3-2 96124078 - 18.50 35,00 Offereras<br />

CR 90-3 96124079 - 100 16<br />

22,00 41,50 Offereras<br />

CR 90-4-2 96124080 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 90-4 96124081 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 90-5 96124083 -<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 90-5-2 96124082 - 37,00 65,00 Offereras<br />

25 /40<br />

CR 90-6 96124085 - 45,00 80,00 Offereras<br />

CR 90-6-2 96124084 - 45,00 80,00 Offereras<br />

CR 120-1 95922150 -<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CR 120-2-1 95922151 - 18.50 35,00 Offereras<br />

CR 120-2 95922152 - 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 120-3 95922153 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 120-4-1 95922154 -<br />

125 25/40<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 120-5-1 95922155 - 45,00 80,00 Offereras<br />

CR 120-6-1 95922156 - 55,00 95,00 Offereras<br />

CR 120-7 95922157 - 75,00 128,00 Offereras<br />

CR 150-1-1 95922374 -<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CR 150-1 95922375 - 15,00 28,50 Offereras<br />

CR 150-2-1 95922376 - 22,00 41,50 Offereras<br />

CR 150-3-2 95922377 - 30,00 53,00 Offereras<br />

CR 150-3 95922378 -<br />

125 25/ 40<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CR 150-4-1 95922379 - 45,00 80,00 Offereras<br />

CR 150-5-2 95922380 - 55,00 95,00 Offereras<br />

CR 150-6 95922381 - 75,00 128,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

TILLBEHÖR flerstegs centrifugalpumpar typ CR<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

LiqTec 96556429 5824758 Torrkörningsskydd 5 540<br />

Kabel 96443676 5824759 15 m 910<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 75


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 1<br />

Rostfritt syrafast, temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 1-2 96516477<br />

0,37 1,00 7 780<br />

CRN 1-3 96516478 0,37 1,00 8 070<br />

CRN 1-4 96516480 0,37 1,00 8 360<br />

CRN 1-5 96516481 0,37 1,00 8 640<br />

CRN 1-6 96516483 0,37 1,00 8 930<br />

CRN 1-7 96516485 0,37 1,00 9 220<br />

CRN 1-8 96516486 0,55 1,40 9 400<br />

CRN 1-9 96516488 0,55 1,40 9 640<br />

CRN 1-10 96516489 0,55 1,40 10 080<br />

CRN 1-11 96516490 0,55 1,40 10 500<br />

CRN 1-12 96516492<br />

42,4 mm 25<br />

0,75 1,90 10 920<br />

CRN 1-13 96516493 0,75 1,90 11 340<br />

CRN 1-15 96516495 0,75 1,90 12 200<br />

CRN 1-17 96516497 1,10 2,60 13 120<br />

CRN 1-19 96516498 1,10 2,60 13 960<br />

CRN 1-21 96516500 1,10 2,60 14 820<br />

CRN 1-23 96516501 1,10 2,60 15 660<br />

CRN 1-25 96516503 1,50 3,20 17 500<br />

CRN 1-27 96516504 1,50 3,20 15 730<br />

CRN 1-30 96516505 1,50 3,20 19 590<br />

CRN 1-33 96516506 2,20 4,50 22 080<br />

CRN 1-36 96516507 2,20 4,50 23 340<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRI<br />

Helt i rostfritt stål AISI 304. Kontakta <strong>Grundfos</strong> för mer information och priser<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRT<br />

Helt i Titan. Kontakta <strong>Grundfos</strong> för mer information och priser<br />

76<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 3<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 3-2 96516897<br />

0,37 1,00 7 990<br />

CRN 3-3 96484041 0,37 1,00 8 410<br />

CRN 3-4 96516898 0,37 1,00 8 800<br />

CRN 3-5 96516899 0,37 1,00 9 220<br />

CRN 3-6 96516900 0,55 1,40 9 190<br />

CRN 3-7 96493543 0,55 1,40 9 610<br />

CRN 3-8 96516901 0,75 1,90 10 240<br />

CRN 3-9 96516902 0,75 1,90 10 660<br />

CRN 3-10 96499188 0,75 1,90 11 080<br />

CRN 3-11 96516903 1,10 2,60 11 790<br />

CRN 3-12 96516904<br />

42,4 mm 25<br />

1,10 2,60 12 200<br />

CRN 3-13 96516905 1,10 2,60 12 620<br />

CRN 3-15 96516906 1,10 2,60 13 490<br />

CRN 3-17 96505111 1,50 3,20 15 370<br />

CRN 3-19 96516907 1,50 3,20 16 210<br />

CRN 3-21 96516908 2,20 4,50 16 810<br />

CRN 3-23 96516909 2,20 4,50 17 650<br />

CRN 3-25 96516910 2,20 4,50 18 520<br />

CRN 3-27 96516911 2,20 4,50 19 360<br />

CRN 3-29 96516912 2,20 4,50 20 190<br />

CRN 3-31 96516913 3,00 6,30 21 320<br />

CRN 3-33 96516914 3,00 6,30 22 160<br />

CRN 3-36 96516915 3,00 6,30 23 440<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 77


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 5<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 5-2 96517239<br />

0,37 1,00 8 770<br />

CRN 5-3 96517240 0,55 1,40 9 170<br />

CRN 5-4 96517241 0,55 1,40 9 850<br />

CRN 5-5 96517242 0,75 1,90 10 690<br />

CRN 5-6 96517243 1,10 2,60 10 870<br />

CRN 5-7 96517244 1,10 2,60 11 320<br />

CRN 5-8 96517245 1,10 2,60 11 740<br />

CRN 5-9 96517246 1,50 3,20 13 670<br />

CRN 5-10 96492985 1,50 3,20 14 090<br />

CRN 5-11 96517247 2,20 4,50 15 480<br />

42,4 mm 25<br />

CRN 5-12 96517248 2,20 4,50 15 900<br />

CRN 5-13 96517249 2,20 4,50 16 320<br />

CRN 5-14 96517250 2,20 4,50 16 740<br />

CRN 5-15 96517251 2,20 4,50 17 160<br />

CRN 5-16 96517252 2,20 4,50 17 580<br />

CRN 5-18 96517253 3,00 6,30 19 570<br />

CRN 5-20 96517254 3,00 6,30 20 410<br />

CRN 5-22 96513490 4,00 8,00 21 110<br />

CRN 5-24 96513491 4,00 8,00 21 950<br />

CRN 5-26 96513492 4,00 8,00 22 790<br />

CRN 5-29 96513493 4,00 8,00 24 070<br />

CRN 5-32 96513494 5,50 11,20 27 420<br />

CRN 5-36 96513495 5,50 11,20 29 120<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

78<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 10<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 10-1 96501040<br />

0,37 1,00 12 050<br />

CRN 10-2 96501041 0,75 1,90 12 880<br />

CRN 10-3 96501042 1,10 2,60 14 720<br />

CRN 10-4 96501043 1,50 3,20 15 870<br />

CRN 10-5 96501044 2,20 4,50 17 340<br />

CRN 10-6 96501045 2,20 4,50 18 490<br />

CRN 10-7 96501046 3,00 6,30 19 880<br />

CRN 10-8 96501047<br />

60,1 mm 16<br />

3,00 6,30 20 930<br />

CRN 10-9 96501048 3,00 6,30 22 080<br />

CRN 10-10 96501281 4.00 8,00 24 990<br />

CRN 10-12 96501282 4.00 8,00 26 950<br />

CRN 10-14 96501283 5.50 11,20 31 430<br />

CRN 10-16 96501284 5.50 11,20 33 370<br />

CRN 10-18 96501285<br />

7.50 15,20 36 280<br />

CRN 10-20 96501286<br />

60,1 mm 25<br />

7,50 15,20 38 270<br />

CRN 10-22 96501287 7,50 15,20 40 180<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 79


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 15<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 15-1 96501756<br />

1,10 2,60 14 360<br />

CRN 15-2 96501757 2,20 4,50 17 190<br />

CRN 15-3 96501758 3,00 6,30 19 710<br />

CRN 15-4 96501949 4,00 8,00 22 830<br />

CRN 15-5 96501950<br />

60,1 mm 16<br />

4,00 8,00 24 100<br />

CRN 15-6 96501951 5,50 11,20 28 620<br />

CRN 15-7 96501952 5,50 11,20 29 910<br />

CRN 15-8 96501953 7,50 15,20 34 720<br />

CRN 15-9 96501954 7,50 15,20 36 020<br />

CRN 15-10 96501955 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 15-12 96501956<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 15-14 96501957<br />

60,1 mm 25<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 15-17 96501958 15,00 28,50 Offereras<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 20<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

Victaulic (PJE)<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 20-1 96500381<br />

1,10 2,60 14 360<br />

CRN 20-2 96500382 2,20 4,50 17 190<br />

CRN 20-3 96500559 4,00 8,00 24 100<br />

CRN 20-4 96500560 5,50 11,20 28 620<br />

CRN 20-5 96500561 5,50 11,20 29 910<br />

60,1 mm 16<br />

CRN 20-6 96500562 7,50 15,20 34 720<br />

CRN 20-7 96500563 7,50 15,20 36 020<br />

CRN 20-8 96500564 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 20-10 96500565 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 20-12 96500566<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 20-14 96500567<br />

60,1 mm 25<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 20-17 96500568 18,50 35,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

80<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 32<br />

Temp. max 120°C<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

DN<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 32-1-1 96122294<br />

1.50 3,20 22 710<br />

CRN 32-1 96122295 2.20 4,50 24 320<br />

CRN 32-2-2 96122296 3,00 6,30 27 280<br />

CRN 32-2 96122297 4,00 8,00 30 500<br />

CRN 32-3-2 96122354 5.50 11,20 37 630<br />

CRN 32-3 96122355 5.50 11,20 37 630<br />

CRN 32-4-2 96122356 7.50 15.20 46 500<br />

CRN 32-4 96122357 7.50 15.20 46 500<br />

CRN 32-5-2 96122358 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 32-5 96122359 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 32-6-2 96122360 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 32-6 96122361 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 32-7-2 96122362<br />

65 16/25/40<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 32-7 96122363 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 32-8-2 96122364 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 32-8 96122365 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 32-9-2 96122366 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 32-9 96122367 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 32-10-2 96122368 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 32-10 96122369 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 32-11-2 96122370 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 32-11 96122371 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 32-12-2 96122372 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 32-12 96122373 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 32-13-2 96122374 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 32-13 96122375 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 32-14-2 96122376 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 32-14 96122377 30,00 53,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 81


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 45<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

DN<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 45-1-1 96123066<br />

3,00 6,30 27 280<br />

CRN 45-1 96123117 4,00 8,00 31 980<br />

CRN 45-2-2 96123118 5.50 11,20 38 430<br />

CRN 45-2 96123119 7.50 15,20 46 500<br />

CRN 45-3-2 96123120 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 45-3 96123121 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 45-4 96123123 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 45-4-2 96123122 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 45-5-2 96123124 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 45-5 96123125 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 45-6 96123127 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 45-6-2 96123126 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 45-7-2 96123128 30,00 53,00 Offereras<br />

80 16/25/40<br />

CRN 45-7 96123129 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 45-8 96123131 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 45-9-2 96123132 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 45-8-2 96123130 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 45-9 96123133 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 45-10-2 96123134 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 45-10 96123135 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 45-11-2 96123136 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 45-11 96123137 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 45-12-2 96123138 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 45-12 96123139 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 45-13-2 96123140 45,00 80,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

82<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 64<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

DN<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 64-1-1 96123774<br />

4,00 8,00 32 630<br />

CRN 64-1 96123775 5.50 11,20 38 160<br />

CRN 64-2-2 96123776 7.50 15,20 47 170<br />

CRN 64-2 96123778 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 64-2-1 96123777 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 64-3-2 96123779 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 64-3-1 96123780 16<br />

15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 64-3 96123781 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 64-4-2 96123782 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 64-4 96123784 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 64-4-1 96123783<br />

100<br />

22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 64-5-2 96123785 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 64-5 96123787 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 64-6-2 96123788 25/ 40 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 64-5-1 96123786 16 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 64-6-1 96123789<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 64-7-2 96123791 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 64-6 96123790 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 64-7-1 96123792 25/40<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 64-7 96123793 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 64-8-2 96123794 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 64-8-1 96123795 45,00 80,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 83


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 90<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

DN<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 90-1-1 96124224<br />

5.50 11,20 38 920<br />

CRN 90-1 96124225 7.50 15,20 48 190<br />

CRN 90-2-2 96124226 11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 90-2 96124227 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 90-3-2 96124228<br />

16<br />

18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 90-3 96124229 100<br />

22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 90-4-2 96124230 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 90-4 96124231 30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 90-5-2 96124232<br />

37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 90-5 96124233 37,00 65,00 Offereras<br />

25/40<br />

CRN 90-6-2 96124234 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 90-6 96124235 45,00 80,00 Offereras<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRN 120 & CRN 150<br />

Temp. max 120°C<br />

3x400V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

Anslutning<br />

Motoreffekt Märkström<br />

Pris kr<br />

DN<br />

PN<br />

(kw *)<br />

(A)<br />

CRN 120-1 95922182<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 120-2-1 95922183 18.50 35,00 Offereras<br />

CRN 120-2 95922184 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 120-3 95922185 125 25/40<br />

30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 120-4-1 95922186 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 120-5-1 95922187 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 120-6-1 95922188 55,00 95,00 Offereras<br />

CRN 150-1-1 95922406<br />

11,00 21,20 Offereras<br />

CRN 150-1 95922407 15,00 28,50 Offereras<br />

CRN 150-2-1 95922408 22,00 41,50 Offereras<br />

CRN 150-3-2 95922409 125 25/40<br />

30,00 53,00 Offereras<br />

CRN 150-3 95922410 37,00 65,00 Offereras<br />

CRN 150-4-1 95922411 45,00 80,00 Offereras<br />

CRN 150-5-2 95922412 55,00 95,00 Offereras<br />

CRN 150-6 95922413 75,00 128,00 Offereras<br />

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kw = 3x220-240 D/380-415 Y<br />

Motoreffekt 4-11 kw = 3x380-415 D<br />

Motoreffekt 15 kw och större = 3x380-415 D/660-690 Y<br />

84<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR flerstegs centrifugalpumpar typ CRN<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande*)<br />

Pris kr/st<br />

CRN 1, 3 & 5 419911 - Victaulic koppling R 1¼” med EPDM. 490<br />

CRN 1, 3 & 5 419912 - Victaulic koppling svets 1¼” med EPDM. 490<br />

CRN 1, 3 & 5 405284 582 47 53 Gängfläns Rp 1”, 16 bar DIN 2566 2 410<br />

CRN 1, 3 & 5 405285 582 47 54 Svetsfläns Ø25 mm, 25 bar, DIN 2634 2 120<br />

CRN 1, 3 & 5 415304 582 47 55 Gängfläns Rp 1¼” , 16 bar DIN 2566 3 020<br />

CRN 1, 3 & 5 415305 582 47 56 Svetsfläns Ø32 mm, 25 bar, DIN 2634 3 340<br />

CRN 10/CRN 15/CRN 20 339911 - Victaulic koppling R 2” med EPDM. 490<br />

CRN 10/CRN 15/CRN 20 339910 - Victaulic koppling svets 2” med EPDM. 490<br />

*) Priset avser per styck. Varje pump kräver 2 anslutningar.<br />

BOTTENVENTILER<br />

Tillbehör för bl a CR<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

¾” BV 956007 566 17 15<br />

460<br />

1’’ BV 956010 566 17 23 500<br />

1¼” BV 956012 566 17 31 600<br />

1½” BV 956015 566 17 49 Bottenventil av gjutjärn med kägla av rostfritt stål.<br />

790<br />

2’’ BV 956020 566 17 56 1 370<br />

2½” BV 956025 566 17 64 1 860<br />

3’’ BV 956030 566 17 72 2 330<br />

¾” BV 956207 566 17 16<br />

1 860<br />

1’’ BV 956210 566 17 17 2 290<br />

1¼” BV 956212 566 17 18 2 930<br />

1½” BV 956215 566 17 19 Bottenventil av brons med kägla av rostfritt stål.<br />

3 700<br />

2’’ BV 956220 566 17 20 2 300<br />

2½” BV 956225 566 17 21 7 560<br />

3’’ BV 956230 566 17 22 10 610<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 85


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRE<br />

Med inbyggd frekvensomformare, 1x230V alt 3x400 V, 50 Hz<br />

Spänning<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Trycksensor<br />

(Bar)<br />

Anslutning Inkl. trycksensor exkl. trycksensor<br />

Oval<br />

fläns<br />

DN PN Artikelnumme<br />

Pris kr Artikelnumme<br />

Pris kr<br />

CRE 1-3 1x230 V 0.37 0-4 RP 1” 16 96518173 13 750 96518196 12 210<br />

CRE 1-7 1x230 V 0.37 0-4 RP 1” 16 96518174 14 590 96518197 13 050<br />

CRE 1-11 1x230 V 0.55 0-10 RP 1” 16 96518175 15 840 96515359 14 300<br />

CRE 1-15 1x230 V 0.75 0-10 RP 1” 16 96518176 17 300 96518170 15 760<br />

CRE 1-19 1x230 V 1.1 0-16 25/32 25 96518189 19 010 96518183 17 470<br />

CRE 1-23 1x230 V 1.1 0-16 25/32 25 96518190 20 330 96518184 18 790<br />

CRE 1-30 3x400 V 1.5 0-25 25/32 25 96518191 26 740 96518185 25 200<br />

CRE 1-36 3x400 V 2.2 0-25 25/32 25 96518192 31 960 96518186 30 420<br />

CRE 3-5 1x230 V 0,37 0-4 RP 1” 16 96518325 14 420 96518319 12 880<br />

CRE 3-7 1x230 V 0,55 0-6 RP 1” 16 96518326 15 210 96518320 13 670<br />

CRE 3-10 1x230 V 0,75 0-10 RP 1” 16 96518327 16 470 96518321 14 930<br />

CRE 3-15 1x230 V 1,1 0-10 RP 1” 16 96518328 18 380 96518322 16 840<br />

CRE 3-19 3x400 V 1,5 0-16 25/32 25 96518343 24 270 96518335 22 730<br />

CRE 3-23 3x400 V 2,2 0-16 25/32 25 96518344 27 710 96518336 26 170<br />

CRE 3-29 3x400 V 2,2 0-25 25/32 25 96518345 29 650 96518337 28 110<br />

CRE 3-36 3x400 V 3 0-25 25/32 25 96518346 33 930 96518338 32 390<br />

CRE 5-2 1x230 V 0,37 0-4 RP 1¼” 16 96518434 14 380 96518428 12 840<br />

CRE 5-4 1x230 V 0,55 0-4 RP 1¼” 16 96518435 15 490 96518429 13 950<br />

CRE 5-8 1x230 V 1,1 0-6 RP 1¼” 16 96518436 17 230 96518430 15 690<br />

CRE 5-10 3x400 V 1,5 0-10 RP 1¼” 16 96518437 22 320 96518431 20 780<br />

CRE 5-16 3x400 V 2,2 0-16 25/32 25 96518452 27 680 96518444 26 140<br />

CRE 5-20 3x400 V 3 0-16 25/32 25 96518453 31 670 96518445 30 130<br />

CRE 5-29 3x400 V 4 0-25 25/32 25 96518454 36 600 96518446 35 050<br />

CRE 5-36 3x400 V 5,5 0-25 25/32 25 96518455 43 280 96518447 41 740<br />

CRE 10-1 1x230 V 0,37 0-4 RP 1½” 16 96512533 15 830 96512469 14 290<br />

CRE 10-2 1x230 V 0,75 0-4 RP 1½” 16 96512534 17 140 96512510 15 600<br />

CRE 10-2 3x400 V 0,75 0-4 RP 1½” 16 96512620 19 840 96512557 18 300<br />

CRE 10-3 1x230 V 1,1 0-6 RP 1½” 16 96512535 18 860 96512511 17 320<br />

CRE 10-3 3x400 V 1,1 0-6 RP 1½” 16 96512621 21 850 96512558 20 310<br />

CRE 10-4 3x400 V 1,5 0-6 RP 1½” 16 96512622 23 680 96512559 22 140<br />

CRE 10-6 3x400 V 2,2 0-10 RP 1½” 16 96512623 27 860 96512560 26 320<br />

CRE 10-9 3x400 V 3 0-16 RP 1½” 16 96512624 32 540 96512561 31 000<br />

CRE 10-12 3x400 V 4 0-16 40 25 96512632 38 890 96512569 37 340<br />

CRE 10-16 3x400 V 5,5 0-25 40 25 96512633 46 590 96512570 45 050<br />

CRE 10-22 3x400 V 7,5 0-25 40 25 96512634 55 460 96512571 53 910<br />

86<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRE<br />

Med inbyggd frekvensomformare, 1x230V alt 3x400 V, 50 Hz<br />

Spänning<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Trycksensor<br />

(Bar)<br />

Anslutning Inkl. trycksensor exkl. trycksensor<br />

Oval<br />

fläns<br />

DN PN Artikelnumme<br />

Pris kr Artikelnumme<br />

Pris kr<br />

CRE 15-1 1x230 V 1,1 0-4 50 16 96512693 19 560 96512684 18 030<br />

CRE 15-1 3x400 V 1,1 0-4 50 16 96512760 22 540 96512706 21 000<br />

CRE 15-2 3x400 V 2,2 0-6 50 16 96512761 28 350 96512707 26 810<br />

CRE 15-3 3x400 V 3 0-6 50 16 96512762 32 370 96512708 30 830<br />

CRE 15-5 3x400 V 4 0-10 50 16 96512763 38 040 96512709 36 500<br />

CRE 15-7 3x400 V 5,5 0-16 50 16 96512764 45 540 96512710 44 000<br />

CRE 15-9 3x400 V 7,5 0-16 50 25 96512765 54 210 96512711 52 670<br />

CRE 15-14 3x400 V 11 0-25 50 25 96512824 Offereras 96512808 Offereras<br />

CRE 15-17 3x400 V 15 0-25 50 25 96512825 Offereras 96512809 Offereras<br />

CRE 20-1 1x230 V 1,1 0-4 50 16 96512850 19 560 96512841 18 030<br />

CRE 20-1 3x400 V 1,1 0-4 50 16 96512943 22 540 96512873 21 000<br />

CRE 20-2 3x400 V 2,2 0-6 50 16 96512944 28 350 96512874 26 810<br />

CRE 20-3 3x400 V 4 0-10 50 16 96512945 38 040 96512875 36 500<br />

CRE 20-5 3x400 V 5,5 0-10 50 16 96512946 45 540 96512876 44 000<br />

CRE 20-07 3x400 V 7,5 0-16 50 16 96512947 54 210 96512877 52 670<br />

CRE 20-10 3x400 V 11 0-25 50 25 96512948 Offereras 96512878 Offereras<br />

CRE 20-14 3x400 V 15 0-25 50 25 96512949 Offereras 96512879 Offereras<br />

CRE 20-17 3x400 V 18,5 0-25 50 25 96512950 Offereras 96512880 Offereras<br />

CRE 32-1-1 3x400 V 1,5 0-6 65 40 96122648 28 460 96122638 26 870<br />

CRE 32-1 3x400 V 2,2 0-6 65 40 96122649 31 980 96122639 30 400<br />

CRE 32-2-2 3x400 V 3 0-6 65 40 96122650 35 870 96122640 34 290<br />

CRE 32-2 3x400 V 4 0-6 65 40 96122651 41 380 96122641 39 800<br />

CRE 32-3 3x400 V 5,5 0-10 65 40 96122652 50 130 96122642 48 550<br />

CRE 32-4 3x400 V 7,5 0-10 65 40 96122653 60 790 96122643 59 210<br />

CRE 32-6 3x400 V 11 0-16 65 40 96122654 Offereras 96122644 Offereras<br />

CRE 32-8 3x400 V 15 0-25 65 40 96122655 Offereras 96122645 Offereras<br />

CRE 32-10 3x400 V 18,5 0-25 65 40 96122656 Offereras 96122646 Offereras<br />

CRE 32-12 3x400 V 22 0-25 65 40 96122657 Offereras 96122647 Offereras<br />

CRE 45-1-1 3x400 V 3 0-6 80 40 96123394 35 010 96123386 33 430<br />

CRE 45-1 3x400 V 4 0-6 80 40 96123395 40 900 96123387 39 320<br />

CRE 45-2-2 3x400 V 5,5 0-6 80 40 96123396 49 670 96123388 48 090<br />

CRE 45-2 3x400 V 7,5 0-10 80 40 96123397 60 870 96123389 59 280<br />

CRE 45-3 3x400 V 11 0-10 80 40 96123398 Offereras 96123390 Offereras<br />

CRE 45-4 3x400 V 15 0-16 80 40 96123399 Offereras 96123391 Offereras<br />

CRE 45-5 3x400 V 18,5 0-16 80 40 96123400 Offereras 96123392 Offereras<br />

CRE 45-6 3x400 V 22 0-16 80 40 96123401 Offereras 96123393 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 87


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLERSTEGS CENTRIFUGALPUMPAR typ CRE<br />

Med inbyggd frekvensomformare, 1x230V alt 3x400 V, 50 Hz<br />

Spänning<br />

Typbeteckning<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Trycksensor<br />

(Bar)<br />

Anslutning Inkl. trycksensor exkl. trycksensor<br />

Oval<br />

fläns<br />

DN PN Artikelnumme<br />

Pris kr Artikelnumme<br />

Pris kr<br />

CRE 64-1-1 3x400 V 4 0-6 100 16 96123985 40 650 96123978 39 070<br />

CRE 64-1 3x400 V 5,5 0-6 100 16 96123986 49 170 96123979 47 580<br />

CRE 64-2-2 3x400 V 7,5 0-6 100 16 96123987 60 110 96123980 58 530<br />

CRE 64-2 3x400 V 11 0-10 100 16 96123988 Offereras 96123981 Offereras<br />

CRE 64-3-1 3x400 V 15 0-10 100 16 96123989 Offereras 96123982 Offereras<br />

CRE 64-4-2 3x400 V 18,5 0-16 100 16 96123990 Offereras 96123983 Offereras<br />

CRE 64-4 3x400 V 22 0-16 100 16 96123991 Offereras 96123984 Offereras<br />

CRE90-1-1 3x400 V 5,5 0-6 100 16 96124356 48 490 96124350 46 900<br />

CRE90-1 3x400 V 7,5 0-6 100 16 96124357 58 950 96124351 57 360<br />

CRE90-2-2 3x400 V 11 0-10 100 16 96124358 Offereras 96124352 Offereras<br />

CRE90-2 3x400 V 15 0-10 100 16 96124359 Offereras 96124353 Offereras<br />

CRE90-3-2 3x400 V 18,5 0-10 100 16 96124360 Offereras 96124354 Offereras<br />

CRE90-3 3x400 V 22 0-16 100 16 96124361 Offereras 96124355 Offereras<br />

88<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

HYDRO MPc<br />

Tryckstegringsanläggning<br />

En komplett lösning<br />

Samtliga komponenter har valts ut med tanke på kvalitet och verkningsgrad.<br />

<strong>Grundfos</strong> tryckstegringssystem Hydro MPC är robusta,<br />

kompakta enheter, konstruerade för att hålla, och samtliga delar<br />

som behöver service är lättåtkomliga.<br />

Komplett prefabricerad tryckstegringsenhet som i standardutförande<br />

består av 2 till 6 CR(E)- eller CRI(E)- pumpar, parallellkopplade<br />

och monterade på samma bas tillsammans med erforderliga<br />

kopplingar och styrskåp.<br />

<strong>Grundfos</strong> Hydro MPC kan användas överallt där tryckstegring<br />

är nödvändigt. Varje tryckstegringstenhet har konstruerats för<br />

att passa de specifika behov beträffande kapacitet, styrning och<br />

övervakning en kund kan ha.<br />

Maximal användarvänlighet tack<br />

vare stor grafisk display med<br />

överskådliga menyer och touchknappar<br />

för enkel navigation.<br />

Tekniska data<br />

• Flöde: 2 - 1080 [m 3 /h]<br />

• Max. lyfthöjd: 155 m<br />

• Max. tryck: 16 bar<br />

• Applikationsoptimerad programvara<br />

• Flera möjligheter till datakommunikation<br />

(Ethernet, LON, Profibus, Modbus, PLC)<br />

Applikationer<br />

Vattenförsörjning<br />

<strong>Grundfos</strong> tryckstegringssystem Hydro MPC är idealiska för vattenledningsnät<br />

och för tryckstegring i flervåningshus.<br />

Industri<br />

En tryckstegringslösning från <strong>Grundfos</strong> kan också vara mycket användbar<br />

inom industrin. Om du behöver konstant tryck trots kraftigt<br />

varierande flöde har <strong>Grundfos</strong> lösningen.<br />

Bevattning<br />

<strong>Grundfos</strong> Hydro MPC kan hjälpa till att spara vatten och optimera skörden<br />

inom jordbruk genom att arbeta efter förinställda min.- och max. nivåer.<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av Hydro MPC,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 89


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

HYDRO MULTI-E / HYDRO SOLO-E CME BOOSTER<br />

Mindre tryckstegringsanläggningar för 1-3 pumpar<br />

Hydro Multi-E och Hydro Multi-B<br />

Komplett varvtalsreglerad tryckstegringsenhet<br />

med 2 eller 3 CRE-pumpar alternativt CMEpumpar<br />

som automatiskt sköter start/stopp<br />

efter det aktuella behovet.<br />

Enkel att installera och använda<br />

– ”plug-and-pump”<br />

Optimal komfort tack vare varvtalsreglerade<br />

pumpar.<br />

Kommunikation mellan pumpar och<br />

anläggning via GENIbus.<br />

Hydro Solo-E och CME Booster<br />

<strong>Grundfos</strong> Hydro Solo-E tryckstegringsenheter<br />

och CME Booster är avsedda för transport och<br />

tryckstegring av rent vatten i vattenanläggningar,<br />

flerfamiljshus, hotell, industrier, sjukhus, skolor<br />

etc.<br />

<strong>Grundfos</strong> Hydro Solo-E med en pump är en<br />

kombinerad enhet, som består av en E-pump<br />

(CRE), försedd med avstängningsventil, backventil,<br />

utloppsrör, trycktransmitter, manometer<br />

och membrantank. Hydro solo-E levereras driftklar.<br />

- Optimal drift med varvtalsreglerad pump<br />

- Låg livscykelkostnad<br />

- Enkel installation och igångkörning<br />

- Konkurrenskraftigt pris<br />

90<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TRYCKSTEGRINGSSYSTEM typ HYDRO MULTI-E<br />

Inkl. lågtrycksvakt<br />

Typbeteckning<br />

Tank<br />

(Liter)<br />

3x400V 50Hz<br />

Anslutning 2 pumpssystem 3 pumpssystem<br />

Sugsida/trycksida Artikelnummer Pris kr Artikelnummer Pris kr<br />

CRE 1-7 8 R2 96090371 Offereras 96090382 Offereras<br />

CRE 1-11 8 R2 96090372 Offereras 96090383 Offereras<br />

CRE 1-15 8 R2 96090373 Offereras 96090384 Offereras<br />

CRE 3-5 8 R2 96090375 Offereras 96090386 Offereras<br />

CRE 3-7 8 R2 96090376 Offereras 96090387 Offereras<br />

CRE 3-10 8 R2 96090377 Offereras 96090388 Offereras<br />

CRE 3-15 8 R2 96090378 Offereras 96090389 Offereras<br />

CRE 5-4 18 R2 96090379 Offereras 96090390 Offereras<br />

CRE 5-5 18 R2 96495991 Offereras 96495992 Offereras<br />

CRE 5-8 18 R2 96090380 Offereras 96090391 Offereras<br />

CRE 5-10 18 R2 96566555 Offereras 96566557 Offereras<br />

CRE 5-16 18 R2 96566558 Offereras 96566559 Offereras<br />

CRE 10-3 24 r2 1/2 96513914 Offereras 96513915 Offereras<br />

CRE 10-4 24 r2 1/2 96566560 Offereras 96566561 Offereras<br />

CRE 10-6 24 r2 1/2 96566562 Offereras 96566563 Offereras<br />

CRE 10-9 24 r2 1/2 96566564 Offereras 96566565 Offereras<br />

CRE 15-2 24 DN 80 96566566 Offereras 96566567 Offereras<br />

CRE 15-3 33 DN 100 96566568 Offereras 96566569 Offereras<br />

CRE 15-5 33 DN 100 96566570 Offereras 96566571 Offereras<br />

CRE 15-7 33 DN 100 96566572 Offereras 96566573 Offereras<br />

CRE 20-2 24 DN 80 96566574 Offereras 96566575 Offereras<br />

CRE 20-3 33 DN 100 96566576 Offereras 96566577 Offereras<br />

CRE 20-5 33 DN 100 96566578 Offereras 96566579 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 91


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TRYCKSTEGRINGSENHET typ HYDRO SOLO-E<br />

Inkl. lågtrycksvakt<br />

50 Hz<br />

Typbeteckning Tank Anslutning 1x230V 3x400V<br />

(Liter)<br />

Sugsida/trycksida Artikelnummer Pris kr Artikelnummer Pris kr<br />

CRE 1-7 8 RP1¼” / RP1¼” 96057966 27 160 - -<br />

CRE 1-15 8 RP1¼” / RP1¼” 96150952 30 020 - -<br />

CRE 1-19 12 RP1¼” / RP1¼” 96150790 32 410 - -<br />

CRE 3-7 8 RP1¼” / RP1¼” 96150791 30 460 - -<br />

CRE 3-10 8 RP1¼” / RP1¼” - - 96150489 32 570<br />

CRE 3-15 12 RP1¼” / RP1¼” 97789356 26 540 96157469 29 820<br />

CRE 5-4 18 RP1¼” / RP1¼” 96057867 26 690 - -<br />

CRE 5-8 18 RP1¼” / RP1¼” 96150340 29 470 96155585 31 560<br />

CRE 5-10 18 RP1¼” / RP1¼” - - 96150953 34 300<br />

CRE 5-16 12 RP1¼” / RP1¼” - - 96150954 39 650<br />

CRE 10-3 33 RP1½” / RP1½” 96153751 31 520 - -<br />

CRE 10-4 33 RP1½” / RP1½” - - 96158786 36 890<br />

CRE 10-6 33 RP1½” / RP1½” - - 96155513 41 010<br />

CRE 10-9 12 RP1½” / RP1½” - - 96154814 45 360<br />

CRE 15-2 33 DN 50 / RP 2” - - 96158787 38 870<br />

CRE 15-3 33 DN 50 / RP 2” - - 96151765 46 280<br />

CRE 15-5 33 DN 50 / RP 2” - - 96158393 49 970<br />

CRE 20-3 33 DN 50 / RP 2” - - 96158788 50 900<br />

CRE 20-5 33 DN 50 / RP 2” - - 96158789 59 080<br />

CRE 32-3 33 DN 65 / Rp 2½” - - 96150798 64 050<br />

CRE 32-4 33 DN 65 / Rp 2½” - - 96057901 70 980<br />

CRE 45-2 33 DN 80 / DN 80 - - 96150799 63 270<br />

CRE 45-5 12 DN 80 / DN 80 - - 97765912 Offereras<br />

CME BOOSTER<br />

EN 1.4301/AISI 304<br />

Typbeteckning Artikelnummer Motoreffekt (kw) Tank<br />

(Liter)<br />

Anslutning<br />

1x230V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

CMBE 1-4 97755481 0,55 2 Rp 1" 12 170<br />

CMBE 3-3 97755483 1,1 2 Rp 1" 13 160<br />

CMBE 3-4 97755485 1,1 2 Rp 1" 14 650<br />

CMBE 5-3 97755487 1,1 2 Rp 1" 19 870<br />

92<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

MTR<br />

Flexibla, ekonomiska och driftsäkra<br />

flerstegs centrifugalpumpar<br />

MTR levereras som standard med<br />

energieffektiva IE3-motorer som ger<br />

lägre driftskostnader.<br />

Axeltätning av patrontyp för snabb och<br />

enkel service.<br />

MTR är driftsäkra och ekonomiska<br />

flerstegs centrifugalpumpar som är<br />

konstruerade för transport av vätskor<br />

i verktygsmaskiner, kondensat,<br />

industriella tvättmaskiner och<br />

liknande applikationer.<br />

MTR går att få med<br />

integrerad frekvensomformare<br />

upp till<br />

22,0 kW (MTRE) .<br />

MTR är flexibel och kan konfigureras för<br />

många kundanpassade lösningar, så som<br />

olika nedsticksdjup.<br />

<strong>Grundfos</strong> MTR-produkter är konstruerade<br />

för låga till höga tryck och är<br />

mycket flexibla när det gäller inbyggnadslängd,<br />

kapacitet och motoralternativ.<br />

15 grundmodeller med hög<br />

verkningsgrad.<br />

Tekniska data<br />

Max. flöde (Q): ca 80 m 3<br />

Max. lyfthöjd (H): 230 m<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 93


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

HYGIENISKA PUMPAR<br />

Centrifugal- och förträngningspumpar<br />

för sterila och hygieniska<br />

applikationer<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av dessa pumpar,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

Enstegs- och flerstegs centrifugalpumpar konstruerade<br />

med hänsyn till följande hygienkrav:<br />

EURO-HYGIA<br />

CONTRA<br />

SIPLA<br />

MAXA/MAXANA<br />

NOVALOBE<br />

Tekniska data<br />

Enstegs<br />

AISI 316L<br />

Flöde: 280 m 3 /h<br />

Lyfthöjd: 75 m<br />

Tekniska data<br />

Flerstegs<br />

AISI 316L<br />

Flöde: 55 m 3 /h<br />

Lyfthöjd: 170 m<br />

Tekniska data<br />

Självsugande<br />

AISI 316L<br />

Flöde: 90 m 3 /h<br />

Lyfthöjd: 50 m<br />

Tekniska data<br />

Normpumpar<br />

AISI 316L<br />

Flöde: 820 m 3 /h<br />

Lyfthöjd: 100 m<br />

Tekniska data<br />

Lobrotorpumpar<br />

AISI 316L<br />

Flöde: 0,03 till 9,8 l/rev<br />

Lyfthöjd: Max. 16 bar<br />

Användning<br />

• Vätsketransport i<br />

bryggerier och<br />

mejerier<br />

• Renvattensystem<br />

(WFI, Water For<br />

Injection)<br />

• Hygieniska industriprocesser,<br />

exempelvis<br />

inom hygienteknik,<br />

livsmedels- och<br />

läkemedelsindustrin<br />

• CIP-system, dvs<br />

rengöring på plats<br />

(Cleaning In Place)<br />

• Biobränsleapplikationer<br />

Övrigt<br />

• Unik hygienisk<br />

konstruktion (QHD-,<br />

EHEDG- och 3A<br />

godkänd)<br />

Användning<br />

• Vätsketransport i<br />

bryggerier och<br />

mejerier<br />

• Karboniseringssystem<br />

• Livsmedelsprocesser<br />

• Reningssystem<br />

• Renvattensystem<br />

(WFI, Water For<br />

Injection)<br />

• Ytbehandlingssystem<br />

• CIP-system, dvs<br />

rengöring på plats<br />

(Cleaning In Place)<br />

Övrigt<br />

• Unik hygienisk<br />

konstruktion (QHD-,<br />

EHEDG- och 3A<br />

godkänd)<br />

Användning<br />

• Matningssystem<br />

till CIP<br />

• Transport av glycerin<br />

• Transport av jäst<br />

• Transport av vassle<br />

Övrigt<br />

• Unik hygienisk<br />

design (3A godkänd)<br />

• Hantering av media<br />

med stort luftinnehåll<br />

• Effektiv sugning<br />

• Robust och<br />

servicevänlig<br />

Användning<br />

• Mild pumpning av<br />

mäsk och vört för<br />

ölfiltrering (het del)<br />

• Vätsketransport i<br />

mejerier<br />

• Bevattningsanläggningar<br />

• Kemiska och<br />

miljöbetingade<br />

hanteringssystem<br />

• Vätskor med högt<br />

innehåll av fasta<br />

partiklar<br />

• Biobränsleapplikationer<br />

Övrigt<br />

• Optimalt hydrauliskt<br />

system<br />

• Service- och<br />

reparationsvänlig<br />

Användning<br />

• Pumpning av<br />

högviskösa produkter<br />

såsom yoghurt,<br />

majonäs, sallader,<br />

dressing, ketchup,<br />

sylter och schampo<br />

• Pumpning av<br />

produkter som kräver<br />

varsam hantering<br />

såsom ostmassa, jäst<br />

Övrigt<br />

• Unik hygienisk<br />

design<br />

• Skonsam<br />

produkthantering<br />

• Servicevänlig<br />

• Lämplig för rengöring<br />

(CIP) och sterilisering<br />

(SIP) på plats enligt<br />

DIN EN 12462<br />

• Helt dräneringsbar<br />

94<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DOSERINGSPUMPAR<br />

SMART Digital DDA, DDC, DDE<br />

Perfekta lösningar för stora marknadssegment<br />

DDA<br />

Den avancerade pumpserien DDA är<br />

konstruerad för komplexa och krävande<br />

applikationer. Antingen man ska<br />

pumpa gasande vätska, vill ha flöden<br />

ned till 2,5 ml/h eller behöver avancerad<br />

processtyrning, erbjuder den här<br />

pumpen den perfekta lösningen:<br />

Max. 30 l/h och 16 bar<br />

Reglerområde 1:3000 (7,5) eller<br />

1:1000<br />

Flödeskontroll med selektiv feldiagnos<br />

Integrerad flödesmätning<br />

Automatisk flödesanpassning<br />

Automatisk avluftning när<br />

pumpen är i ”standby-läge”<br />

Satslägen (tidurs- eller pulsbaserade)<br />

Som tillval E-box för integrering av<br />

Profibus DP<br />

DDC<br />

Pumpserien DDC är den optimala<br />

lösningen för vanliga applikationer.<br />

Lättanvänt gränssnitt med klickhjul<br />

gör det lika enkelt att ställa in och<br />

använda som en bilstereo:<br />

Max. 15 l/h och 10 bar<br />

Reglerområde 1:1000<br />

Grafisk LCD-bildskärm med bakgrundsbelysning<br />

i olika färger<br />

Fler än 25 språk<br />

Standarddriftsformer, puls och<br />

analog<br />

SlowMode för vätskor med hög<br />

viskositet<br />

2 integrerade reläutgångar<br />

DDE<br />

DDE erbjuder Digital Dosing med<br />

basfunktioner för liten budget och<br />

enklare applikationer. Nu täcker bara<br />

2 pumpmodeller hela det område som<br />

tidigare krävde 12 modeller eller fler:<br />

Max. 15 l/h och 10 bar<br />

Reglerområde 1:1000<br />

Jämn, kontinuerlig dosering<br />

Alltid 100 % slaglängd<br />

Volyminställning 0,1-100 %<br />

Enkel pumpdriftsform<br />

Externt stopp och larm vid tom tank<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning, priser och mer information om SMART Digital<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 95


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DOSERINGSPUMPAR<br />

Ett komplett doseringsprogram<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av dessa pumpar,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

DME<br />

DDI<br />

DMX<br />

DMH<br />

Tillbehör<br />

• Installationssatser<br />

Tekniska data<br />

Kapacitet, Q: max. 940 l/tim<br />

Tryck, p: max. 10 bar<br />

Vätsketemp: max. 50 °C.<br />

Användning<br />

• Behandling av vatten<br />

och spillvatten<br />

• Processanläggningar<br />

• Filtreringssystem<br />

• Papperstillverkning<br />

• Livsmedels,- och<br />

dryckindustrin.<br />

Tekniska data<br />

Kapacitet, Q: max. 150 l/tim<br />

Tryck, p: max. 10 bar<br />

Vätsketemp: max. 50 °C.<br />

Användning<br />

• Behandling av vatten och<br />

spillvatten<br />

• Processanläggningar<br />

• Papperstillverkning<br />

• Livsmedels,- och<br />

dryckindustrin.<br />

Fördelar<br />

Tekniska data<br />

Kapacitet, Q: max. 4000 l/tim<br />

(dubbelpump: 2 x 4000 l/tim)<br />

Tryck, p: max. 16 bar<br />

Vätsketemp: max. 50 °C.<br />

Användning<br />

• Dricksvattenbehandling<br />

• Spillvattenbehandling<br />

(sedimentering/<br />

slambehandling)<br />

• Massa- och pappersindustri<br />

• Textilindustri.<br />

Tekniska data<br />

Kapacitet, Q: max. 1500 l/tim<br />

(dubbelpump: 2 x 1500 l/tim)<br />

Tryck, p: max. 200 bar<br />

Vätsketemp: max. 90 °C.<br />

Användning<br />

• Oljeraffinaderier<br />

• Krävande applikationer<br />

• Dricksvattenbehandling<br />

• Spillvattenbehandling<br />

(sedimentering/<br />

slambehandling)<br />

• Pappersmassa- och<br />

• Rör<br />

• Styrenheter<br />

• Bottenventiler<br />

• Sugledningar<br />

• Insprutningsventiler<br />

• Tryckavlastningsventiler<br />

• Tryckventiler<br />

• Flerfunktionsventil<br />

• Pulsdämpare<br />

• Tankar<br />

• Omrörare och mixers<br />

• Automatiska<br />

avluftningsventiler<br />

• Sensor för membranläckage<br />

Fördelar<br />

• Kapacitetsinställning i<br />

ml/tim eller l/tim<br />

• Full membrankontroll<br />

• Jämn dosering tack vare<br />

variabelt varvtal.<br />

• Manöverpanel med<br />

display och ”softtouch”<br />

knappar<br />

• Front- eller sidmonterad<br />

manöverpanel<br />

• Manuell/pulsbaserad<br />

styrning<br />

• Manöverpanellås<br />

• 4-20 mA styrström<br />

• Puls-/timerbaserad<br />

satsstyrning<br />

• Antikavitationsfunktion<br />

• Enkel kalibrering<br />

• Kapacitetsstyrning genom<br />

inställning av<br />

slagfrekvens<br />

• Jämn dosering tack vare<br />

variabelt varvtal<br />

• Tillförlitlig dosering av<br />

viskösa vätskor<br />

• Front- eller toppmonterad<br />

manöverpanel<br />

• Manuell/pulsbaserad<br />

styrning<br />

• 4-20 mA styrström<br />

• Enkel kalibrering<br />

• Banbrytande system för<br />

flödes- och<br />

tryckövervakning i<br />

doseringsöverdelen<br />

(control variant AF).<br />

• PROFIBUS-gränssnitt<br />

(control variant AP).<br />

Fördelar<br />

• Robust konstruktion<br />

• Justering av slaglängd.<br />

Tillval<br />

• Pulsbaserad styrning<br />

(control variant (AR)<br />

• Analog styrning (control<br />

variant AR)<br />

• Nivåvärden för<br />

förvaringstank<br />

(control variant AR)<br />

• Motorfrekvensstyrning<br />

• ATEX (DMX 226).<br />

textilindustri<br />

Fördelar<br />

• Konstruerad för krävande<br />

driftsförhållanden<br />

• Justering av slaglängd.<br />

Tillval<br />

• Servomotor för justering av<br />

slaglängd<br />

• Motorfrekvensstyrning<br />

• Kan erhållas med APE<br />

675-godkännande<br />

• Kan erhållas med ATEXgodkännande<br />

• Doseringsövervakning<br />

• Flödesmätare<br />

• Vattenmätare<br />

• Kablar och kontakter<br />

• Kompletta doseringsskåp<br />

• Membranläckagesensor<br />

96<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

OXIPERM PRO<br />

De stora fördelarnas kemi<br />

Systemet Oxiperm Pro använder klordioxid för desinficering av vatten. Denna speciella kemiska förening<br />

har ett antal fördelar framför alla andra desinficeringsmetoder.<br />

Förstör både fria legionellabakterier<br />

och biofilm<br />

Legionellabakterier växer och förökar sig i biofilm,<br />

liksom 90 % av alla bakterier i vattensystem.<br />

Biofilm är ett slemskikt i vattenrör och i synnerhet<br />

varmvattentankar. Klordioxid sprider sig in i<br />

biofilmen och bryter ned den inifrån, medan andra<br />

desinficeringsmedel bara angriper biofilmens yta.<br />

Påverkar inte vattnets<br />

smak och lukt<br />

Klordioxid bildar inte giftiga<br />

kloraminer och haloformer, som<br />

är biprodukter vid klorbaserade<br />

desinficeringsmetoder. Detta gör att<br />

vattnet varken luktar eller smakar klor<br />

med Oxiperm Pro.<br />

Okänslig för pH<br />

Med klordioxid krävs inget<br />

speciellt pH-värde, vilket gör<br />

det till ett extremt flexibelt<br />

desinficeringsmedel.<br />

Långtidsverkande effekt<br />

Klordioxid har den bästa kvarstående effekten av alla<br />

tillgängliga desinficeringsmetoder. Den blir kvar i<br />

vattensystemet i flera dagar, når varje vrå av rörsystemet<br />

och löses till och med i rördelar utan flöde.<br />

Digital dosering<br />

Oxiperm Pro är ett digitalt doseringssystem som<br />

är flexibelt och kostnadseffektivt och eliminerar<br />

risken för överdosering.<br />

Kompakt konstruktion<br />

Låg livscykelkostnad<br />

Vattendesinficering med Oxiperm Pro<br />

medför minskad kemikalieanvändning<br />

och lägre energiförbrukning.<br />

Kemikalieanvändningen minskar<br />

tack vare den avancerade<br />

satsreaktionstekniken och de exakta<br />

flödesmätningarna som anpassar<br />

kemikaliemängden till det aktuella<br />

flödet. Detta ger Oxiperm Pro extremt<br />

låg livscykelkostnad.<br />

Oxiperm Pro har inbyggd mätfunktion som mäter<br />

kvarstående klorhalt i vattnet. Den har också<br />

integrerad digital doseringspump, vilket gör den till<br />

en kompakt allt i ett-lösning.<br />

POOLPUMPAR typ GP<br />

Typbeteckning Artikelnummer Pris kr<br />

GP 7-44 96023753 5 750<br />

GP 10-60 96023754 5 990<br />

GP 14-75 96023755 6 190<br />

GP 75-3 96023756 5 470<br />

GP 20-100 96023757 6 250<br />

GP 20-100-3 96023758 5 670<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 97


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

JETPUMPAR typ JP 5 och JP 6<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

JP 5 46711002 595 21 20 Jetpump, manuell start/stopp, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 5-P 465Z0015 595 21 21 Pumpautomat med PM, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 5-T 4671BPBB 595 21 36 Pumpautomat med 24 l tank, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 6 46811002 595 21 23 Jetpump, manuell start/stopp, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 6-P 465Z0017 595 21 24 Pumpautomat med PM, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 6-T 4681BPBB 595 21 37 Pumpautomat med 24 l tank, inbyggt<br />

motorskydd och kabel med stickpropp.<br />

JP 6 *) 46831011 595 21 19 Jetpump, 3-fas, utan automatik och<br />

utan kabel (motorskydd krävs).<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Anslutning<br />

1x230 V/3x400 V, 50 Hz<br />

Motoreffekt<br />

Märk-<br />

Pris kr<br />

kw ström<br />

A<br />

R1 0,78 3,70 3 140<br />

R1 0,78 3,70 4 800<br />

R1 0,78 3,70 5 450<br />

R1 1,40 6,20 4 270<br />

R1 1,40 6,20 5 660<br />

R1 1,40 6,20 6 800<br />

RP1 1,33 2,35 4 270<br />

PM 1 1,5 bar 96848693 - Tryckstyrningsenhet för automatisk Starttryck 1,5 bar 1 000<br />

PM 1 2,2 bar 96848722 -<br />

till/från-reglering av pumpar för<br />

Starttryck 2,2 bar 1 000<br />

vattenförsörjning<br />

PM 2 1,5-5 bar 96848740 - Starttryck 1,5-5 bar 1 710<br />

PM = Pressure Management<br />

*) 3x400V, 50Hz<br />

<strong>Grundfos</strong> JP med PM1<br />

<strong>Grundfos</strong> JP Booster<br />

<strong>Grundfos</strong> JP<br />

<strong>Grundfos</strong> MQ<br />

BLANDNINGSKÄRL typ GBK 101<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK nummer Pump Volym Pris kr<br />

GBK 101 med JP5 91350070 625 06 60 <strong>Grundfos</strong> JP5 100 l 9 850<br />

GBK 101 med JP6 91350075 625 06 61 <strong>Grundfos</strong> JP6 100 l 10 700<br />

KOMPLETT PUMPAUTOMAT typ MQ 3<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

1x220-240 V, 50 Hz<br />

Märkström Pris kr<br />

A<br />

MQ 3-25 96515520 - MQ är en självsugande pumpautomat<br />

i en enhet som omfattar pump, motor,<br />

membrantank, tryck- och flödessensor,<br />

0,60 3,30 6 860<br />

MQ 3-35 96515412 595 21 34<br />

styrenhet och backventil. Levereras med<br />

0,85 4,00 5 380<br />

kabel och stickpropp.<br />

MQ 3-45 96515415 595 21 35 1,00 4,50 5 630<br />

98<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

EJEKTORPUMPAR typ CR DW<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

CR 5-9 DW<br />

(ersätter CPE/S 3-40, 3-60)<br />

CR 5-11 DW<br />

(ersätter CPE/S 3-80)<br />

CR 5-13 DW<br />

(ersätter CPE/S 3-100)<br />

CR 5-15 DW<br />

(ersätter CPE/S 3-120)<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

96624565 585 06 24 1,50 3,40 11 940<br />

96624566 585 06 25 2,20 4,75 13 810<br />

96624567 585 06 26 2,20 4,75 16 040<br />

96624568 585 06 27 2,20 4,75 16 780<br />

Anmärkning: Vid utbyte/ombyggnation av <strong>Grundfos</strong> cPE/cPES måste rörsystemet modifieras.<br />

TILLBEHÖR CR DW<br />

Typ Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

1’’ nippel 950410 585 18 11 Passar till ejektorer för CR DW 340<br />

Slangkit 91350039 585 12 11 Konvertering CPE/CPES till CR DW 1 950<br />

EJEKTOR<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

Ejektor 11B 90230011 585 12 09<br />

2 720<br />

Ejektor 20B 90230020 585 12 41 2 720<br />

Ejektor 22B 90230022 585 12 82 2 720<br />

Ejektor 29B 90230029 585 13 24 2 720<br />

Ejektor 44B 90230044 585 13 65 2 720<br />

Ejektor 45B 90230045 585 13 99 2 720<br />

Ejektor 46B 90230046 585 14 23 Samtliga för CR DW<br />

2 720<br />

Ejektor 11BM 90730011 585 09 04<br />

samt slangdimension<br />

32/26 och 40/32,6<br />

2 720<br />

Ejektor 20BM 90730020 585 09 12 2 720<br />

Ejektor 22BM 90730022 585 24 88 2 720<br />

Ejektor 29BM 90730029 585 09 20 2 720<br />

Ejektor 44BM 90730044 585 09 38 2 720<br />

Ejektor 45BM 90730045 585 09 46 2 720<br />

Ejektor 46BM 90730046 585 09 53 2 720<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 99


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SQ<br />

Djupbrunnspumpar till privat vattenförsörjning<br />

Integrerat skydd mot torrkörning inom<br />

pumpens rekommenderade driftsområde.<br />

Inga ytterligare kablar och elektroder krävs.<br />

Detta sparar installationstid och pengar.<br />

Pumpen installeras enkelt och snabbt. Den<br />

kompakta konstruktionen gör att pumpen kan<br />

placeras i trånga borrhål som är 3” eller större.<br />

Mjukstart reducerar motorslitaget och förhindrar<br />

överbelastning av elinstallationerna vid start.<br />

Dessutom reduceras risken för vattenslag.<br />

Integrerat motorskydd som skyddar mot<br />

överbelastning, under- och överspänning<br />

samt överhettning.<br />

SQE konstanttrycksreglering med styrenhet<br />

CU301 ger full kontroll över vattenförsörjningen<br />

samt möjlighet att ställa in pumpen för konstant<br />

tryck för aktuellt behov. Ändras behovet är<br />

systemet enkelt att justera.<br />

Servicevänlig.<br />

Korrosionsfria material som rostfritt stål<br />

och komposit säkrar lång livslängd och<br />

driftsäkerhet.<br />

”Allt i ett paket”<br />

Det finns olika typer av monteringsklara<br />

paket innehållande t ex styrenhet, trycktank,<br />

tryckgivare, kabel, manometer, ventil och den<br />

dränkbara pumpen.<br />

Fasade kanter i botten av motorkontakten<br />

förenklar installationen i brunnen.<br />

100<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQ 1<br />

För 3” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQ 1-35 96510178 585 33 05<br />

0,70 2,1 6 320<br />

SQ 1-50 96510179 585 33 06 0,70 2,9 6 820<br />

SQ 1-65 96510190 585 33 07 0,70 3,7 7 320<br />

SQ 1-80 96510191 585 33 08 1,15 4,6 8 870<br />

SQ 1-95 96510192 585 33 09<br />

1¼”<br />

1,15 5,3 9 210<br />

SQ 1-110 96510193 585 33 10 1,15 6,2 9 580<br />

SQ 1-125 96510194 585 33 11 1,68 7,2 11 400<br />

SQ 1-140 96510195 585 33 12 1,68 8,1 11 750<br />

SQ 1-155 96510196 585 33 13 1,85 9,2 11 910<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQ 2<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning<br />

PAKETPRISER djupbrunnspumpar typ SQ<br />

För 3” borrbrunnar<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Typbeteckninnummer<br />

Artikel-<br />

RSK Utförande<br />

Anslutning Beräknad<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Rp Maxbelastning A *)<br />

SQ 2-55 96524432 585 30 87 Med 30 m kabel 3x1,5 mm²<br />

4,1 9 390<br />

SQ 2-70 96524436 585 30 88 Med 60 m kabel 3x1,5 mm² 5,3 11 580<br />

1¼”<br />

SQ 2-85 96524444 585 30 89 Med 80 m kabel 3x2,5 mm² 6,0 15 350<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQ 2-35 96510198 585 33 14<br />

0,70 2,9 6 500<br />

SQ 2-55 96510199 585 33 15 0,70 4,1 6 940<br />

SQ 2-70 96510200 585 33 16 1¼”<br />

1,15 5,3 7 670<br />

SQ 2-85 96510201 585 33 17 1,15 6,0 8 560<br />

SQ 2-100 96510202 585 33 18 1,68 7,7 10 670<br />

SQ 2-115 96510203 585 33 19 1,85 8,9 10 970<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 101


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQ 3<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQ 3-30 96510204 585 33 20<br />

0,7 2,9 6 280<br />

SQ 3-40 96510205 585 33 21 0,7 4,0 6 610<br />

SQ 3-55 96510206 585 33 22 1,15 5,1 7 670<br />

SQ 3-65 96510207 585 33 23 1¼”<br />

1,15 6,2 8 560<br />

SQ 3-80 96510208 585 33 24 1,68 7,4 10 670<br />

SQ 3-95 96510209 585 33 25 1,68 8,4 10 970<br />

SQ 3-105 96510210 585 33 26 1,85 9,7 11 370<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQ 5<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQ 5-15 96510211 585 33 27<br />

0,70 1,9 5 810<br />

SQ 5-25 96510212 585 33 28 0,70 3,4 6 450<br />

SQ 5-35 96510213 585 33 29 1½”<br />

1,15 4,9 7 670<br />

SQ 5-50 96510214 585 33 30 1,68 6,4 8 560<br />

SQ 5-60 96510215 585 33 31 1,68 7,9 10 970<br />

SQ 5-70 96510217 585 33 32 1,85 9,5 11 370<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQ 7<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

(kw)<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQ 7-15 96510218 585 33 33<br />

0,70 2,8 8 470<br />

SQ 7-30 96510219 585 33 34<br />

1½”<br />

1,15 5,2 9 210<br />

SQ 7-40 96510220 585 33 35 1,68 7,6 11 750<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

102<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PAKETPRISER djupbrunnspumpar typ SQE<br />

För 3” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

SQE 2-55 96524505 585 30 85 Med 40 m kabel 3 x 1,5 mm²<br />

CU 301<br />

Tryckbehållare GT-H-8V, 8 liter<br />

Trycksensor 0-6 bar<br />

Kulventil<br />

Manometer 0-10 bar, Ø63 mm. 1¼”<br />

SQE 2-85 96524506 585 30 86 Med 60 m kabel 3 x 1,5 mm²<br />

CU 301<br />

Tryckbehållare GT-H-8V, 8 liter<br />

Trycksensor 0-6 bar<br />

Kulventil<br />

Manometer 0-10 bar, Ø63 mm.<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Beräknad<br />

Pris kr<br />

Maxbelastning A *)<br />

4,1 18 090<br />

6,0 24 470<br />

*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQE 1<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQE 1-35 96510071 585 33 60<br />

0,7 2,1 7 920<br />

SQE 1-50 96510141 585 33 61 0,7 2,9 8 600<br />

SQE 1-65 96510142 585 33 62 0,7 3,7 9 270<br />

SQE 1-80 96510143 585 33 63 1,15 4,6 11 110<br />

SQE 1-95 96510144 585 33 64<br />

1¼”<br />

1,15 5,3 11 560<br />

SQE 1-110 96510145 585 33 65 1,15 6,2 12 020<br />

SQE 1-125 96510146 585 33 66 1,68 7,2 14 330<br />

SQE 1-140 96510147 585 33 67 1,68 8,1 14 780<br />

SQE 1-155 96510148 585 33 68 1,85 9,2 15 240<br />

*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQE 2<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt kw<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQE 2-35 96510150 585 33 69<br />

0,7 2,9 8 230<br />

SQE 2-55 96510151 585 33 70 0,7 4,1 8 690<br />

SQE 2-70 96510152 585 33 71 1¼”<br />

1,15 5,3 9 660<br />

SQE 2-85 96510153 585 33 72 1,15 6,0 10 780<br />

SQE 2-100 96510154 585 33 73 1,68 7,7 13 330<br />

SQE 2-115 96510155 585 33 74 1,85 8,9 13 810<br />

*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 103


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQE 3<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQE 3-30 96510156 585 33 75<br />

0,7 2,9 8 090<br />

SQE 3-40 96510157 585 33 76 0,7 4,0 8 560<br />

SQE 3-55 96510158 585 33 77 1,15 5,1 9 910<br />

SQE 3-65 96510159 585 33 78 1¼”<br />

1,15 6,2 11 050<br />

SQE 3-80 96510160 585 33 79 1,68 7,4 13 650<br />

SQE 3-95 96510161 585 33 80 1,68 8,4 14 150<br />

SQE 3-105 96510162 585 33 81 1,85 9,7 14 640<br />

*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQE 5<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQE 5-15 96510163 585 33 82<br />

0,7 1,9 8 070<br />

SQE 5-25 96510164 585 33 83 0,7 3,4 8 370<br />

SQE 5-35 96510165 585 33 84 1½”<br />

1,15 4,9 9 940<br />

SQE 5-50 96510166 585 33 85 1,68 6,4 11 110<br />

SQE 5-60 96510167 585 33 86 1,68 7,9 14 210<br />

SQE 5-70 96510168 585 33 87 1,85 9,5 14 700<br />

*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SQE 7<br />

För 3” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Beräknad<br />

Maxbelastning A *)<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SQE 7-15 96510169 585 33 88<br />

0,7 2,8 10 670<br />

SQE 7-30 96510170 585 33 89<br />

1½”<br />

1,15 5,2 11 440<br />

SQE 7-40 96510171 585 33 90 1,68 7,6 14 780<br />

*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.<br />

104<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR SQ/SQE modell C<br />

Undervattenskabel i speciella längder inkl. monterad motorkontakt för SQ/SQE<br />

Livsmedelsgodkänd enligt KTW *)<br />

Kabellängd i meter Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

1,5 97778318 585 33 91<br />

510<br />

5 97778319 585 33 92 750<br />

10 97778320 585 33 93 1 010<br />

15 97778321 585 33 94 1 290<br />

20 97778322 585 33 96 1 540<br />

30 97778323 585 33 97 3 x 1,5 mm²<br />

2 010<br />

40 97778324 585 33 98 2 590<br />

50 97778325 585 33 99 3 080<br />

60 97778326 585 34 00 3 670<br />

70 97778327 585 34 01 4 200<br />

80 97778328 585 34 02 4 750<br />

90 97778329 585 34 04 5 250<br />

100 97778330 585 34 05 5 360<br />

40 97778346 585 34 06<br />

3 370<br />

50 97778347 585 34 07 3 610<br />

60 97778348 585 34 08 4 080<br />

70 97778349 585 34 09 3 x 2,5 mm²<br />

4 630<br />

80 97778350 585 34 10 5 180<br />

90 97778351 585 34 12 5 640<br />

100 97778352 585 34 13 6 120<br />

90 97778354 585 34 14<br />

8 470<br />

100 97778355 585 34 15<br />

3 x 4,0 mm²<br />

9 330<br />

90 97778356 585 34 16<br />

11 150<br />

100 97778357 585 34 17<br />

3 x 6,0 mm²<br />

12 250<br />

*) KTw = Tyskt godkännande för material till dricksvatten (KTw = Kunststoffe und Trinkwasser)<br />

TILLBEHÖR SQ/SQE<br />

Undervattenskabel, metervara<br />

Livsmedelsgodkänd enligt KTW *)<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr /meter<br />

Undervattenskabel 00ID7946 585 32 01 3x1,5 mm² 50<br />

Undervattenskabel 00ID7947 585 32 02 3x2,5 mm² 60<br />

Undervattenskabel 00ID7948 - 3x4,0 mm² 70<br />

Undervattenskabel 00RM4098 - 3x6,0 mm² 90<br />

*) KTw = Tyskt godkännande för material till dricksvatten (KTw = Kunststoffe und Trinkwasser)<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 105


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR SQ/SQE<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

Pris kr<br />

Skarvkoppling 96021462 585 32 03 För kabel 1,5-2,5 mm² (krympkoppling). 460<br />

Skarvkoppling 96021473 585 32 04 För kabel 4,0-6,0 mm² (krympkoppling). 490<br />

Kabelklamma 115016 585 35 02 7,5 m (gummi) inkl. 16 st plastknappar. 760<br />

Enkeladapter 1” 91355514 - 1 270<br />

Borrlock 91355515 - Låsbart för foderrör Ø 125/140/168/194 mm 1 270<br />

Monteringset 91480210 Anslutning: R 1” 990<br />

Vattenfast tejp 19mm x 20m 91481199 70<br />

TRYCKSTYRNINGSENHET, typ PM<br />

För automatisk till/från-reglering av pumpar för vattenförsörjning<br />

RSK<br />

nummer<br />

Starttryck<br />

Pris kr<br />

PM 1 1,5 bar 96848693 - 1,5 bar 1 000<br />

PM 1 2,2 bar 96848722 - 2,2 bar 1 000<br />

PM 2 1,5-5 bar 96848740 - 1,5-5 bar 1 710<br />

PM = Pressure Management<br />

PM 2<br />

Monteringsset<br />

TRYCKTANKAR typ GT-C<br />

Komposit<br />

Typbeteckning<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

Anslutning Max. tryck<br />

bar<br />

Diameter<br />

mm<br />

Höjd<br />

mm<br />

Vikt<br />

kg<br />

Pris kr<br />

Trycktank GT-C 60 liter 96733303 Rp 1" 8,6 418 649 5 4 400<br />

Trycktank GT-C 80 liter 96733304 Rp 1" 8,6 418 852 6,6 4 790<br />

Trycktank GT-C 100 liter 96733305 Rp 1" 8,6 418 977 8 5 330<br />

Trycktank GT-C 130 liter 96733306 Rp 1 ¼" 8,6 418 1227 9,9 6 780<br />

Trycktank GT-C 200 liter 96733307 Rp 1 ¼" 8,6 542 1098 16,5 9 230<br />

Trycktank GT-C 250 liter 96733308 Rp 1 ¼" 8,6 542 1303 21,7 10 190<br />

Trycktank GT-C 300 liter 96733309 Rp 1 ¼" 8,6 542 1644 28,4 11 990<br />

Trycktank GT-C 350 liter 96733310 Rp 1 ¼" 8,6 614 1448 31,2 14 350<br />

Trycktank GT-C 450 liter 96733311 Rp 1 ¼" 8,6 614 1831 42,1 18 510<br />

106<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR djupbrunnspumpar typ SQE<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Pris kr<br />

cU 300<br />

CU 300 svensk språkversion 96427044 585 39 25 5 380<br />

Konstanttryckreglering för SQE<br />

CU 301<br />

Tryckbehållare GT-H-8V, 8 liter<br />

Trycksensor 0-6 bar<br />

Kulventil<br />

Manometer 0-10 bar, Ø63 mm<br />

Kabelklammor 20 st<br />

96524504 585 39 26 7 810<br />

Tryckhållare<br />

GT-H-8V, 8 liter<br />

GT-H-18V, 18 liter<br />

GT-H-membrantank, 24 liter<br />

Motorkylning<br />

Kylmantel<br />

Inloppssil<br />

Fästen (2 st)<br />

Komplett kylmantel inkl. inloppssil och fästen<br />

Sensorer<br />

Nivåsensor inkl. 30 m kabel, 0-2,5 bar<br />

Flödesbrytare (SQE 1, SQE 2 och SQE 3, 0-5 m³/h)<br />

Flödesbrytare (SQE 5 och SQE 7, 5-7 m³/h)<br />

Flödesmätare (pulserande), 0-5 m³/h<br />

Trycksensor, PT MBS 3000 inkl. 2 m kabel, 0-6 bar<br />

Trycksensor, PT MBS 3000 inkl. 2 m kabel, 0-10 bar<br />

96528335<br />

96526322<br />

96528339<br />

97535677<br />

97943446<br />

97512995<br />

98148594<br />

96037489<br />

96037332<br />

96037559<br />

96037492<br />

405161<br />

405162<br />

595 01 15<br />

595 01 16<br />

595 01 17<br />

585 39 69<br />

585 39 70<br />

585 39 71<br />

585 39 72<br />

585 39 33<br />

585 39 36<br />

585 39 37<br />

585 39 38<br />

585 39 41<br />

585 39 42<br />

710<br />

770<br />

970<br />

1 390<br />

920<br />

1 590<br />

2 630<br />

21 980<br />

890<br />

12 620<br />

4 060<br />

3 700<br />

3 700<br />

<strong>Grundfos</strong> GO (ersätter <strong>Grundfos</strong> fjärrkontroll R100)<br />

Styrenhet/fjärrkontroll<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 201 98140638 5731820 En komplett lösning (iPod)<br />

4 850<br />

En komplett lösning som består av en Apple iPod<br />

touch 4G och ett <strong>Grundfos</strong>skal för IR- och radiokommunikation<br />

med <strong>Grundfos</strong>pumpar och -system<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 202 98046376 5731822 För iPhone, iPod och iPad<br />

1 680<br />

En påbyggnadsmodul med IR- och radiokommunikation.<br />

Den kan användas tillsammans med Apple iPad,<br />

iPod touch 4 samt iPhone 4G eller senare.<br />

<strong>Grundfos</strong> GO Mi 301 98046408 5731821 För Android (passar även iPhone, iPod och iPad)<br />

2 650<br />

En modul med inbyggd IR- och radiokommunikation.<br />

Den är avsedd att användas tillsammans med Android<br />

eller iOS-baserad Smartphone med Bluetoothanslutning<br />

Skal för Mi 201 98140983 - Samma innehåll som Mi 201 men UTAN iPod 2 120<br />

I dagsläget finns ingen modul för Windowsbaserade telefoner varvid vi hänvisar till <strong>Grundfos</strong> GO Mi 201<br />

Läs mer om <strong>Grundfos</strong> GO på sidan 16<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 107


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SP<br />

Djupbrunnspumpar för privat och professionell<br />

vattenförsörjning<br />

SP finns i 15 grundmodeller avstämda efter kapacitet<br />

och verkningsgrad. Q. max: 280 m 3 och H max: 670 m.<br />

Lång livslängd p.g.a. förstklassiga material som rostfritt<br />

stål som finns i flera olika kvalitéer.<br />

Hydraulik och motorer med hög verkningsgrad ger lägre<br />

energikostnader.<br />

Säker installation<br />

Övervakning och kommunikation med<br />

det elektroniska motorskyddet MP204.<br />

MP204 skyddar bl a mot torrkörning.<br />

Det behövs inga ytterligare elektroder<br />

eller kablar vilket förenklar<br />

installationen och sparar pengar.<br />

• Snabb installation<br />

• Låg vikt<br />

• Servicevänlig<br />

<strong>Grundfos</strong> kan leverera ett komplett program av kylmantlar<br />

av rostfritt stål för såväl vertikal som horisontell<br />

drift. Kylmantel rekommenderas till alla installationer<br />

där det råder risk för att motorn får för<br />

dålig kylning.<br />

108<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PAKETPRISER djupbrunnspumpar typ SP 1A<br />

För 4” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

SP 1A-9 91350109 585 60 61 Med 30 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

1 sats gummiklamma,<br />

35 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 1A-14 91350114 585 60 62 Med 50 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

1 sats gummiklamma,<br />

55 m rosfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 1A-18 91350118 585 60 63 Med 70 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

2 satser gummiklamma,<br />

75 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 1A-21 91350121 585 60 64 Med 90 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

2 satser gummiklamma,<br />

95 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 1A-28 91350128 585 60 65 Med 110 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

2 satser gummiklamma,<br />

115 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

1¼”<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Motoreffekt<br />

Märkström Pris kr<br />

kw A<br />

0,37 1,40 10 530<br />

0,37 1,40 11 950<br />

0,55 2,20 13 880<br />

0,55 2,20 16 230<br />

0,75 2,30 18 790<br />

PAKETPRISER djupbrunnspumpar typ SP 2A<br />

För 4” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Utförande<br />

SP 2A-9 91350209 585 60 71 Med 40 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

1 sats gummiklamma,<br />

45 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 2A-13 91350213 585 60 72 Med 50 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

1 sats gummiklamma,<br />

55 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

SP 2A-18 91350218 585 60 73 Med 80 m kabel 4x1,5 mm²,<br />

2 satser gummiklamma,<br />

85 m rostfri vajer Ø2,3 mm<br />

och 2 st vajerlås.<br />

Kontaktormotorskydd.<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

1¼”<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Motoreffekt<br />

Märkström Pris kr<br />

kw A<br />

0,37 1,40 10 800<br />

0,55 2,20 12 620<br />

0,75 2,30 15 690<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 109


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 1A och SP 2A<br />

För 4” borrbrunnar, 3-fas<br />

Typbeteckning<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SP 1A-9 08001K09 585 02 85<br />

0,37 1,40 5 770<br />

SP 1A-14 08001K14 585 02 86 0,37 1,40 6 190<br />

SP 1A-18 08001K18 585 02 87 0,55 2,20 6 890<br />

SP 1A-21 08001K21 585 02 88 1¼” 0,55 2,20 7 670<br />

SP 1A-28 08001K28 585 02 89 0,75 2,30 8 910<br />

SP 1A-36 08101K36 585 02 90 1,10 3,40 12 170<br />

SP 1A-42 08101K42 585 02 91 1,10 3,40 14 400<br />

SP 1A-50 08101K50 585 02 92 1,50 4,20 17 820<br />

SP 1A-57 08101K57 585 02 93 1,50 4,20 19 420<br />

SP 2A-6 09001K06 585 28 93<br />

0,37 1,40 5 650<br />

SP 2A-9 09001K09 585 28 94 0,37 1,40 6 050<br />

SP 2A-13 09001K13 585 28 95 0,55 2,20 6 830<br />

SP 2A-18 09001K18 585 28 96 0,75 2,30 8 290<br />

SP 2A-23 09001K23 585 28 97 1,10 3,40 9 760<br />

1¼”<br />

SP 2A-28 09001K28 585 28 02 1,50 4,20 10 740<br />

SP 2A-33 09001K33 585 28 03 1,50 4,20 11 530<br />

SP 2A-40 09101K40 585 28 04 2,20 5,50 20 550<br />

SP 2A-48 09101K48 585 28 05 2,20 5,50 22 820<br />

SP 2A-55 09101K55 585 28 06 3,00 7,90 25 490<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 1A och SP 2A<br />

För 4” borrbrunnar, 1-fas<br />

Typbeteckning<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

1x230 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SP 1A-9 08002B09 585 03 71<br />

0,37 4,00 6 000<br />

SP 1A-14 08002B14 585 03 72 0,37 4,00 6 420<br />

SP 1A-18 08002B18 585 03 73 1¼” 0,55 5,80 7 450<br />

SP 1A-21 08002B21 585 03 74 0,55 5,80 8 090<br />

SP 1A-28 08002B28 585 03 75 0,75 7,50 9 470<br />

SP 2A-6 09002B06 585 26 95<br />

0,37 4,00 5 860<br />

SP 2A-9 09002B09 585 26 96 0,37 4,00 6 190<br />

1¼”<br />

SP 2A-13 09002B13 585 26 97 0,55 5,80 7 410<br />

SP 2A-18 09002B18 585 26 98 0,75 7,50 8 930<br />

Pris för startapparat tillkommer, se sidan 122<br />

110<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 3A, SP 5A och SP 8A<br />

För 4” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SP 3A-6 10001K06 585 29 77<br />

0,37 1,40 6 650<br />

SP 3A-9 10001K09 585 29 78 0,55 2,20 7 240<br />

SP 3A-12 10001K12 585 29 79 0,75 2,30 7 870<br />

SP 3A-15 10001K15 585 29 80 1,10 3,40 9 690<br />

SP 3A-18 10001K18 585 29 81 1,10 3,40 10 530<br />

SP 3A-22 10001K22 585 29 82 1,50 4,20 11 940<br />

SP 3A-25 10001K25 585 29 83 1¼” 1,50 4,20 12 710<br />

SP 3A-29 10001K29 585 29 84 2,20 5,50 14 220<br />

SP 3A-33 10001K33 585 29 85 2,20 5,50 15 080<br />

SP 3A-39 10101K39 585 29 86 3,00 7,90 24 210<br />

SP 3A-45 10101K45 585 29 87 3,00 7,90 26 290<br />

SP 3A-52 10101K52 585 59 88 4,00 9,60 29 420<br />

SP 3A-60 10101K60 585 29 89 4,00 9,60 32 770<br />

SP 5A-4 05001K04 585 29 68<br />

0,37 1,40 6 750<br />

SP 5A-6 05001K06 585 29 69 0,55 2,20 7 670<br />

SP 5A-8 05001K08 585 29 70 0,75 2,30 8 700<br />

SP 5A-12 05001K12 585 29 71 1,10 3,40 10 030<br />

SP 5A-17 05001K17 585 29 72 1,50 4,20 12 600<br />

1½”<br />

SP 5A-21 05001K21 585 29 73 2,20 5,50 15 880<br />

SP 5A-25 05001K25 585 29 74 2,20 5,50 17 450<br />

SP 5A-33 05001K33 585 29 75 3,00 7,90 21 320<br />

SP 5A-38 05101K38 585 28 07 4,00 9,60 25 140<br />

SP 5A-44 05101K44 585 28 08 4,00 9,60 27 210<br />

SP 8A-5 11701K05 585 30 73<br />

0,75 2,30 9 940<br />

SP 8A-7 11701K07 585 30 74 1,10 3,40 11 530<br />

SP 8A-10 11701K10 585 30 75 1,50 4,20 14 020<br />

SP 8A-12 11701K12 585 30 76 2,20 5,50 17 920<br />

SP 8A-15 11701K15 585 30 77<br />

2’’<br />

2,20 5,50 19 330<br />

SP 8A-18 11701K18 585 30 78 3,00 7,90 22 300<br />

SP 8A-21 11701K21 585 30 79 4,00 9,60 24 040<br />

SP 8A-25 11701K25 585 30 80 4,00 9,60 25 330<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 111


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 8A<br />

För 6” borrbrunnar<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Utförande Pris kr<br />

SP 8A-30 11701930 585 30 81<br />

5,5 13,6<br />

30 440<br />

SP 8A-37 11701937 585 30 82 5,5 13,6 32 910<br />

2’’<br />

D.O.L<br />

SP 8A-44 11701944 585 30 83 7,5 17,6 36 530<br />

SP 8A-50 11701950 585 30 84 7,5 17,6 39 050<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 14A<br />

För 4” borrbrunnar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

SP 14A-5 07101K05 585 31 00<br />

1,50 4,20 14 940<br />

SP 14A-7 07101K07 585 31 01 2,20 5,50 19 750<br />

SP 14A-10 07101K10 585 28 09 2’’<br />

3,00 7,90 20 850<br />

SP 14A-13 07101K13 585 31 03 4,00 9,60 26 180<br />

SP 14A-18 07101K18 585 31 04 5,50 13,00 39 550<br />

SP 14A-25 07101K25 585 31 07 7,50 18,00 45 770<br />

112<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 17A<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 17-1<br />

12A01901<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

0,55 2,2 11 010<br />

SP 17-2 12A01902 1,10 3,4 13 210<br />

SP 17-3 12A01903 2,20 5,5 16 370<br />

SP 17-4 12A01904 2,20 5,5 17 690<br />

SP 17-5 12A01905<br />

D.O.L 2½”<br />

3,00 7,85 23 160<br />

SP 17-6 12A01906 4,00 9,6 26 280<br />

SP 17-7 12A01907 4,00 9,6 27 560<br />

SP 17-8 12A01908 5,50 13 30 640<br />

SP 17-9<br />

12A01909<br />

5,50 13 31 960<br />

SP 17-10 12A01910 5,50 13 33 260<br />

SP 17-11 12A01911 7,50 18,8 41 730<br />

SP 17-12 12A01912 D.O.L 2½”<br />

7,50 18,8 42 970<br />

SP 17-13 12A01913 7,50 18,8 44 190<br />

SP 17-14 12A01914 9,20 20,2 48 080<br />

SP 17-15 12A01915 9,20 20,2 49 570<br />

SP 17-16 12A01916 9,20 20,2 50 720<br />

SP 17-17<br />

12A01917<br />

9,20 20,2 51 870<br />

SP 17-18 12A01918 11,00 24,6 53 680<br />

SP 17-19 12A01919 11,00 24,6 54 810<br />

SP 17-20 12A01920 11,00 24,6 56 220<br />

SP 17-21 12A01921<br />

D.O.L 2½”<br />

13,00 29 Offereras<br />

SP 17-22 12A01922 13,00 29 Offereras<br />

SP 17-23 12A01923 13,00 29 Offereras<br />

SP 17-24 12A01924 13,00 29 Offereras<br />

SP 17-25<br />

12A01925<br />

15,00 33,5 Offereras<br />

SP 17-26 12A01926 15,00 33,5 Offereras<br />

SP 17-27 12A01927 15,00 33,5 Offereras<br />

SP 17-28 12A01928 D.O.L 2½”<br />

18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-29 12A01929 18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-30 12A01930 18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-31 12A01931 18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-32 12A01932 18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-33<br />

12A01933<br />

18,50 41,5 Offereras<br />

SP 17-34 12A01934 22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-35 12A01935 22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-36 12A01936 22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-37 12A01937<br />

D.O.L 2½”<br />

22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-38 12A01938 22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-39 12A01939 22,00 48,5 Offereras<br />

SP 17-40 12A01940 22,00 48,5 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 113


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 30<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 30-1<br />

13A01901<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

1,1 3,40 12 420<br />

SP 30-2 13A01902 2,2 5,50 15 900<br />

SP 30-3 13A01903 3,0 7,80 20 940<br />

SP 30-4 13A01904 4,0 9,60 23 870<br />

SP 30-5 13A01905<br />

D.O.L 3’’<br />

5,5 13,00 27 770<br />

SP 30-6 13A01906 5,5 13,00 30 190<br />

SP 30-7 13A01907 7,5 18,80 38 270<br />

SP 30-8 13A01908 7,5 18,80 39 850<br />

SP 30-9<br />

13A01909<br />

9,2 20,20 43 430<br />

SP 30-10 13A01910 9,2 20,20 44 940<br />

SP 30-11 13A01911 9,2 20,20 46 450<br />

SP 30-12 13A01912 11,0 24,60 48 620<br />

SP 30-13 13A01913<br />

D.O.L 3’’<br />

11,0 24,60 51 070<br />

SP 30-14 13A01914 13,0 29,00 Offereras<br />

SP 30-15 13A01915 13,0 29,00 Offereras<br />

SP 30-16 13A01916 15,0 33,50 Offereras<br />

SP 30-17<br />

13A01917<br />

15,0 33,50 Offereras<br />

SP 30-18 13A01918 18,5 41,50 Offereras<br />

SP 30-19 13A01919 18,5 41,50 Offereras<br />

SP 30-20 13A01920 18,5 41,50 Offereras<br />

SP 30-21 13A01921<br />

D.O.L 3’’<br />

18,5 41,50 Offereras<br />

SP 30-22 13A01922 22,0 48,50 Offereras<br />

SP 30-23 13A01923 22,0 48,50 Offereras<br />

SP 30-24 13A01924 22,0 48,50 Offereras<br />

SP 30-25<br />

13A01925<br />

22,0 48,50 Offereras<br />

SP 30-26 13A01926 22,0 48,50 Offereras<br />

SP 30-27 13A01927 26,0 57,50 Offereras<br />

SP 30-28 13A01928 26,0 57,50 Offereras<br />

SP 30-29 13A01929<br />

D.O.L 3’’<br />

26,0 57,50 Offereras<br />

SP 30-30 13A01930 26,0 57,50 Offereras<br />

SP 30-31 13A01931 26,0 57,50 Offereras<br />

SP 30-32 13A01932 30,0 65,00 Offereras<br />

SP 30-33<br />

13A01933<br />

30,0 65,00 Offereras<br />

SP 30-34 13A01934<br />

D.O.L 3’’<br />

30,0 65,00 Offereras<br />

SP 30-35 13A01935 30,0 65,00 Offereras<br />

114<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 46<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 46-1-B 15A019C1<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

1,1 3,4 15 980<br />

SP 46-1 15A01901 2,2 5,5 17 640<br />

SP 46-2-BB 15A019D2 2,2 5,5 17 500<br />

SP 46-2 15A01902 3,0 7,8 21 960<br />

SP 46-3-C 15A019F3 4,0 9,6 25 280<br />

SP 46-3 15A01903 5,5 13 27 600<br />

SP 46-4-C 15A019F4 5,5 13 28 220<br />

SP 46-4 15A01904 7,5 18,8 36 510<br />

SP 46-5 15A01905 7,5 18,8 39 130<br />

SP 46-6 15A01906 9,2 20,2 43 740<br />

SP 46-7 15A01907 11,0 24,6 46 930<br />

SP 46-8-C 15A019F8 D.O.L 4’’<br />

11,0 24,6 47 630<br />

SP 46-8 15A01908 13,0 29 Offereras<br />

SP 46-9-C 15A019F9 13,0 29 Offereras<br />

SP 46-9 15A01909 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 46-10 15A01910 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 46-11 15A01911 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 46-12 15A01912 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 46-13 15A01913 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 46-14 15A01914 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 46-15 15A01915 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 46-16 15A01916 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 46-17 15A01917 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 46-18<br />

15A01918<br />

30,0 65 Offereras<br />

SP 46-19 15A01919 30,0 65 Offereras<br />

SP 46-20 15A01920 30,0 65 Offereras<br />

SP 46-21 15A00621 D.O.L 4’’<br />

37,0 80 Offereras<br />

SP 46-22 15A00622 37,0 80 Offereras<br />

SP 46-23 15A00623 37,0 80 Offereras<br />

SP 46-24 15A00624 37,0 80 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 115


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 60<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 60-1-A 14A019A1<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

1,5 3,4 Offereras<br />

SP 60-1 14A01901 2,2 5,5 Offereras<br />

SP 60-2-B 14A019C2 3,0 7,8 Offereras<br />

SP 60-2 14A01902 4,0 9,6 Offereras<br />

SP 60-3 14A01903 5,5 13,0 Offereras<br />

SP 60-4 14A01904 7,5 18,8 Offereras<br />

SP 60-5 14A01905 9,2 20,2 Offereras<br />

SP 60-6 14A01906 11,0 24,6 Offereras<br />

SP 60-7 14A01907 13,0 29,0 Offereras<br />

SP 60-8-B 14A019C8 13,0 29,0 Offereras<br />

D.O.L 4’’<br />

SP 60-8 14A01908 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 60-9-B 14A019C9 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 60-9 14A01909 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 60-10 14A01910 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 60-11 14A01911 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 60-12 14A01912 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 60-13 14A01913 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 60-14 14A01914 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 60-15 14A01915 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 60-16 14A01916 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 60-17 14A01917 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 60-18 14A00618<br />

37,0 80,0 Offereras<br />

SP 60-19 14A00619 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 60-20 14A00620 D.O.L 4’’<br />

37,0 80,0 Offereras<br />

SP 60-21 14AA0621 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 60-22 14A00622 45,0 96,5 Offereras<br />

116<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 77<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 77-1<br />

16A01901<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

5,5 13,0 Offereras<br />

SP 77-2-B 16A019C2 5,5 13,0 Offereras<br />

SP 77-2 16A01902 7,5 18,8 Offereras<br />

SP 77-3-B 16A019C3 D.O.L 5 ‘’<br />

9,2 20,2 Offereras<br />

SP 77-3 16A01903 11,0 24,6 Offereras<br />

SP 77-4-B 16A019C4 13,0 29,0 Offereras<br />

SP 77-4 16A01904 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 77-5<br />

16A01905<br />

18,5 41,5 Offereras<br />

SP 77-6 16A01906 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 77-7 16A01907 D.O.L 5 ‘’<br />

26,0 57,5 Offereras<br />

SP 77-8-B 16A019C8 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 77-8 16A01908 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 77-9<br />

16A01909<br />

30,0 65,0 Offereras<br />

SP 77-10 16A00610 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 77-11 16AA0611 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 77-12 16A00612 45,0 96,5 Offereras<br />

SP 77-13 16A00613<br />

D.O.L 5 ‘’<br />

55,0 114,0 Offereras<br />

SP 77-14 16A00614 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 77-15 16A00615 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 77-16 16A00616 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 77-17<br />

16A00617<br />

63,0 132,0 Offereras<br />

SP 77-18 16A00618 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 77-19 16A00619 D.O.L 5 ‘’<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 77-20 16A00620 75,0 152,0 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 117


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 95<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 95-1 19001901<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

5,5 13,0 Offereras<br />

SP 95-2-BB 190019D2 5,5 13,0 Offereras<br />

SP 95-2-A 190019A2 D.O.L 5 “<br />

7,5 18,8 Offereras<br />

SP 95-2 19001902 9,2 20,2 Offereras<br />

SP 95-3-BB 190019D3 9,2 20,2 Offereras<br />

SP 95-3-B 190019C3 11,0 24,6 Offereras<br />

SP 95-3 19001903<br />

13,0 29,0 Offereras<br />

SP 95-4-B 190019C4 15,0 33,5 Offereras<br />

SP 95-4 19001904 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 95-5-<strong>AB</strong> 190019E5 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 95-5 19001905<br />

D.O.L 5 “<br />

22,0 48,5 Offereras<br />

SP 95-6 19001906 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 95-7 19001907 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 95-8 19000608 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 95-9 19060609<br />

37,0 80,0 Offereras<br />

SP 95-10 19000610 45,0 96,5 Offereras<br />

SP 95-11 19000611 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 95-12 19000612 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 95-13 19000613<br />

D.O.L 5 “<br />

55,0 114,0 Offereras<br />

SP 95-14 19000614 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 95-15 19000615 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 95-16 19000616 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 95-17 19000617<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 95-18 19000618 92,0 186,0 Offereras<br />

D.O.L 5 ‘’<br />

SP 95-19 19000619 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 95-20 19000620 92,0 186,0 Offereras<br />

118<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 125<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 125-1-A 17A019A1<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

7,5 18,8 Offereras<br />

SP 125-1 17A01901 11,0 24,6 Offereras<br />

SP 125-2-AA 17A019B2 D.O.L 6 “<br />

13,0 29,0 Offereras<br />

SP 125-2-A 17A019A2 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 125-2 17A01902 22,0 48,5 Offereras<br />

SP 125-3-AA 17A019B3<br />

22,0 48,5 Offereras<br />

SP 125-3-A 17A019A3 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 125-3 17A01903 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 125-4-AA 17A206B4 D.O.L 6 “<br />

37,0 80,0 Offereras<br />

SP 125-4-A 17A206A4 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 125-4 17A20604 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 125-5-AA 17A006B5<br />

45,0 96,5 Offereras<br />

SP 125-5-A 17A006A5 45,0 96,5 Offereras<br />

SP 125-5 17A00605 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 125-6-AA 17A006B6 D.O.L 6 ‘’<br />

55,0 114,0 Offereras<br />

SP 125-6-A 17A006A6 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 125-6 17A00606 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 125-7-AA 17A006B7<br />

63,0 132,0 Offereras<br />

SP 125-7-A 17A006A7 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 125-7 17A00607 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 125-8-AA 17A006B8 D.O.L 6 “<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 125-8-A 17A006A8 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 125-8 17A00608 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 125-9-AA 17A006B9<br />

92,0 186,0 Offereras<br />

SP 125-9-A 17A006A9 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 125-9 17A00609 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 125-10-AA 17A006B0 D.O.L 6 “<br />

92,0 186,0 Offereras<br />

SP 125-10-A 17A006A0 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 125-10 17A00610 92,0 186,0 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 119


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 160<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 160-1-A 200219A1<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

9,2 20,2 Offereras<br />

SP 160-1 20021901 13,0 29,0 Offereras<br />

SP 160-2-AA 200219B2 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 160-2-A 200219A2 D.O.L 6 ‘’<br />

22,0 48,5 Offereras<br />

SP 160-2 20021902 26,0 57,5 Offereras<br />

SP 160-3-A 200206A3 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 160-3-AA 200219B3 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 160-3 20020603 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 160-4-AA 200206B4<br />

45,0 96,5 Offereras<br />

SP 160-4-A 200206A4 45,0 96,5 Offereras<br />

SP 160-4 20020604 D.O.L 6 ‘’<br />

55,0 114,0 Offereras<br />

SP 160-5-AA 200206B5 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 160-5-A 200206A5 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 160-5 20020605 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 160-6-AA 200206B6<br />

63,0 132,0 Offereras<br />

SP 160-6-A 200206A6 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 160-6 20020606 D.O.L 6 ‘’<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 160-7-AA 200206B7 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 160-7-A 200206A7 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 160-7 20020607 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 160-8-AA 200206B8<br />

92,0 186,0 Offereras<br />

SP 160-8-A 200206A8 92,0 186,0 Offereras<br />

SP 160-8 20020608 D.O.L 6 ‘’<br />

92,0 186,0 Offereras<br />

SP 160-9-AA 200206B9 110,0 224,0 Offereras<br />

SP 160-9-A 200206A9 110,0 224,0 Offereras<br />

SP 160-9 20020609 110,0 224,0 Offereras<br />

120<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SP 215<br />

Utförande<br />

Anslutning<br />

Rp<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

SP 215-1-A 18A019A1<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

15,0 33,5 Offereras<br />

SP 215-1 18A01901 18,5 41,5 Offereras<br />

SP 215-2-AA 18A219B2 30,0 65,0 Offereras<br />

SP 215-2-A 18A206A2 37,0 80,0 Offereras<br />

SP 215-2 18A00602<br />

D.O.L 6 ‘’<br />

45,0 80,0 Offereras<br />

SP 215-3-AA 18A006B3 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 215-3-A 18A006A3 55,0 114,0 Offereras<br />

SP 215-3 18A00603 63,0 132,0 Offereras<br />

SP 215-4-AA 18A006B4<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 215-4-A 18A006A4 75,0 152,0 Offereras<br />

SP 215-4 18A00604 D.O.L 6 ‘’<br />

75,0 152,0 Offereras<br />

SP 215-5-AA 18A006B5 92,0 185,0 Offereras<br />

SP 215-5-A 18A006A5 92,0 185,0 Offereras<br />

SP 215-5 18A00605 92,0 185,0 Offereras<br />

SP 215-6-AA 18A006B6<br />

110,0 224,0 Offereras<br />

SP 215-6-A 18A006A6 110,0 224,0 Offereras<br />

SP 215-6 18A00606 D.O.L 6 ‘’<br />

110,0 224,0 Offereras<br />

SP 215-7-AA 18AT06B7 132,0 270,0 Offereras<br />

SP 215-7-A 18AT06A7 132,0 270,0 Offereras<br />

SP 215-7 18AT0607 132,0 270,0 Offereras<br />

SP 215-8-AA 18AT06B8<br />

147,0 315,0 Offereras<br />

SP 215-8-A 18AT06A8 147,0 315,0 Offereras<br />

SP 215-8 18AT0608 147,0 315,0 Offereras<br />

SP 215-9-AA 18AT06B9 170,0 365,0 Offereras<br />

SP 215-9-A 18AT06A9<br />

D.O.L 6 ‘’<br />

170,0 365,0 Offereras<br />

SP 215-9 18AT0609 170,0 365,0 Offereras<br />

SP 215-10-AA 18AV06B0 190,0 390,0 Offereras<br />

SP 215-10-A 18AV06A0 190,0 390,0 Offereras<br />

SP 215-10 18AV0610 190,0 390,0 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 121


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR SP<br />

Undervattenskabel i speciella längder, inkl. skarvkoppling.<br />

Livsmedelsgodkänd enligt KTW = Tyskt godkännande för material till dricksvatten (KTW = Kunststoffe und TrinkWasser)<br />

Längd i meter Artikelnummer RSK nummer Utförande Pris kr<br />

10 115071 585 32 05<br />

1 510<br />

20 115064 585 32 13 1 780<br />

30 115066 585 32 21 1 960<br />

40 115068 585 32 39 2 220<br />

50 115070 585 32 47 2 470<br />

60 115118 585 32 54 4x1,5 mm²<br />

2 740<br />

70 115119 585 32 62 3 210<br />

80 115120 585 32 70 3 450<br />

90 115121 585 32 88 3 670<br />

100 115122 585 32 96 3 990<br />

110 115123 585 33 04 4 270<br />

Undervattenskabel, metervara<br />

Typbeteckning Artikelnummer Utförande Pris kr/m<br />

Undervattenskabel 00ID4063 4 x 1,5 mm² 40<br />

Undervattenskabel 00ID4064 4 x 2,5 mm² 50<br />

Undervattenskabel 00ID4065 4 x 4 mm² 80<br />

Undervattenskabel 00ID4066 4 x 6 mm² 110<br />

Undervattenskabel 00ID4067 4 x 10 mm² 180<br />

Undervattenskabel 00ID4068 4 x 16 mm² 280<br />

Undervattenskabel 00ID4069 4 x 25 mm² 410<br />

Skarvkoppling SP<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK nummer Beskrivning Pris kr<br />

Skarvkoppling (gjutes) 799901 585 03 77 För kabel 4x1,5-2,5 mm² 4” motor (delbar) 810<br />

Skarvkoppling (gjutes) 799902 - För kabel 4 x 4-6 mm² 1 830<br />

Skarvkoppling (krympes) 116251 - För kabel 4 x 1,5-4 mm² 360<br />

Skarvkoppling (krympes) 116252 - För kabel 4 x 6-10 mm² 530<br />

Skarvkoppling (krympes) 116255 - För kabel 4 x 16-25 mm² 620<br />

Vajer<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK nummer Pris kr<br />

Rostfri wire 2,3 mm SS2343, Pris kr/m 91355516 585 19 44 50<br />

Rostfri Låsbläck 2,3 mm SS2343 91355517 585 19 77 60<br />

35m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355518 5851980 670<br />

45m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355519 5851981 820<br />

55m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355520 5851982 980<br />

65m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355521 5851983 1 100<br />

75m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355522 5851984 1 300<br />

85m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355523 5851985 1 450<br />

95m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355524 5851986 1 610<br />

105m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355525 5851987 1 770<br />

115m Rostfri wire 2,3 mm SS2343 91355526 5851988 1 930<br />

122<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR Övrigt<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK nummer Beskrivning Pris kr<br />

Startapparat 0,37 kW 96802243 - För 1-fas pumpar 230V 1 010<br />

Startapparat 0,55 kW 96786467 - För 1-fas pumpar 230V 1 020<br />

Startapparat 0,75kW 96786468 - För 1-fas pumpar 230V 1 030<br />

Kabelklamma 115016 585 35 02 7,5 m (gummi) inkl. 16 st plastknappar 760<br />

Monteringset 91480210 Anslutning: R 1” 990<br />

Vattenfast tejp 19mm x 20m 91481199 70<br />

Kontaktormotorskydd 91355035 - 0,13-02A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355036 - 0,19-0,29A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355037 - 0,27-0,42A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355038 - 0,40-0,62A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355039 - 0,60-0,92A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355040 - 0,85-1,3A 3x400V kpl 2 110<br />

Kontaktormotorskydd 91355041 - 1,2-1,9A 3x400V kpl 1 580<br />

Kontaktormotorskydd 91355042 - 1,8-2,8A 3x400V kpl 1 580<br />

Kontaktormotorskydd 91355043 - 2,7-4,2A 3x400V kpl 1 580<br />

Kontaktormotorskydd 91355044 - 4-6,2A 3x400V kpl 1 580<br />

Kontaktormotorskydd 91355045 - 6-9,2A 3x400V kpl 1 580<br />

Kontaktormotorskydd 91355046 - 8-12A 3x400V kpl 1 580<br />

TRYCKTANKAR typ GT-C, Komposit<br />

Typbeteckning Artikelnummer Anslutning Max. tryck<br />

bar<br />

Diameter<br />

mm<br />

Höjd<br />

mm<br />

Vikt<br />

kg<br />

Pris kr<br />

Trycktank GT-C 60 liter 96733303 Rp 1" 8,6 418 649 5 4 400<br />

Trycktank GT-C 80 liter 96733304 Rp 1" 8,6 418 852 6,6 4 790<br />

Trycktank GT-C 100 liter 96733305 Rp 1" 8,6 418 977 8 5 330<br />

Trycktank GT-C 130 liter 96733306 Rp 1 ¼" 8,6 418 1227 9,9 6 780<br />

Trycktank GT-C 200 liter 96733307 Rp 1 ¼" 8,6 542 1098 16,5 9 230<br />

Trycktank GT-C 250 liter 96733308 Rp 1 ¼" 8,6 542 1303 21,7 10 190<br />

Trycktank GT-C 300 liter 96733309 Rp 1 ¼" 8,6 542 1644 28,4 11 990<br />

Trycktank GT-C 350 liter 96733310 Rp 1 ¼" 8,6 614 1448 31,2 14 350<br />

Trycktank GT-C 450 liter 96733311 Rp 1 ¼" 8,6 614 1831 42,1 18 510<br />

<strong>Grundfos</strong> GT är trycktankar med lång<br />

livslängd, idealiska för tryckreglering i både<br />

hushålls- och industriella applikationer.<br />

• Kallvattensystem<br />

• Värmesystem<br />

<strong>Grundfos</strong> GT-tankar ger en lång, underhållsfri,<br />

driftsäker och kontrollerad drift.<br />

GT-U, Sluten blåsa<br />

GT-H, Membran<br />

GT-D, Dubbla membran<br />

GT-DF, Dubbla membran med Flow Thru<br />

GT-C, Komposit tank<br />

GT-CF, Komposit tank med Flow Thru<br />

GT-CA, Komposit tank med luftvolym<br />

GT-HR, Icke utbytbart membran för<br />

värmeapplikationer<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 123


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PROVTAGNINGSPUMP MP1<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Anslutning Utförande Pris kr<br />

MP1 Miljöpump 95065394 rp 3/4 10m kabel 16 840<br />

MP1 Miljöpump 95065395 rp 3/4 20m kabel 18 190<br />

MP1 Miljöpump 95065396 rp 3/4 30m kabel 19 500<br />

MP1 Miljöpump 95065397 rp 3/4 40m kabel 20 850<br />

MP1 Miljöpump 95065398 rp 3/4 50m kabel 22 170<br />

MP1 Miljöpump 95065399 rp 3/4 60m kabel 23 520<br />

MP1 Miljöpump 95065400 rp 3/4 70m kabel 24 210<br />

MP1 Miljöpump 95065401 rp 3/4 80m kabel 25 520<br />

MP1 Miljöpump 95065402 rp 3/4 90m kabel 27 540<br />

KONVERTER MP1/SPE<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Elektrisk data<br />

Pris kr<br />

Konverter 96765942 1x230V Max. 10A 17 680<br />

Konverter med väska 96765948 1x230V Max. 10A 21 190<br />

MP1 konverter<br />

med väska<br />

MP 204<br />

MP1 miljöpump<br />

ELEKTRONISKT MOTORSKYDD typ MP 204<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

MP 204 96079927 MP 204 3-99A kpl, elektroniskt motorskydd 6 650<br />

MOTOR SP med motorkabel<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

MS 402B 96765806 3x400 0,37 1,40 3 190<br />

MS 402B 96765809 3x400 0,55 2,20 3 200<br />

MS 402B 96765810 3x400 0,75 2,30 3 550<br />

MS 402B 96765811 3x400 1,10 3,40 4 050<br />

MS 402B 96591041 3x400 1,50 4,20 4 470<br />

TILLBEHÖR MOTOR, Motorkabel 1,7m flat kabel<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

MS 402 kabel 95920882 4G 1,5mm 2 , 1,7m, 2p 610<br />

124<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SB<br />

SB pump för grävda brunnar, sjövatten och andra<br />

vattendrag<br />

<strong>Grundfos</strong> SB-pump är en dränkbar pump avsedd för transport av rent vatten<br />

från grävda brunnar, sjöar, uppsamlingstankar för regnvatten m.m.<br />

Pumpen som är tillverkad i kompositmaterial finns i 3 olika storlekar med en<br />

maximal lyfthöjd av 43 mvp och flöden mellan 0-110 l/min.<br />

SB-pumpen levereras med eller utan vippa och har inloppet<br />

på sidan. Pumpen kan levereras med en flytande sugledning<br />

som säkrar att man inte får in dy eller andra partiklar som<br />

kan samlas på botten. Backventil, kopplingsadapter och 15<br />

meter kabel ingår.<br />

Pumpen kan naturligtvis också regleras med <strong>Grundfos</strong><br />

Pressure Manager (PM).<br />

Tekniska data<br />

Max installationsdjup: 10 m<br />

Vätsketemperatur: 5° - 40°C<br />

Strömförsörjning: 1 x 220-240 V 50 Hz<br />

Kapslingsklass: IP68<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR Serie SB<br />

För vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och andra vattendrag<br />

Typbeteckning<br />

Vippa<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Artikelnummer<br />

RSKnummer<br />

Suganslutning<br />

Pris kr<br />

SB 3-25 M 97686698 585 03 43 Nej 0.57 2.8 Sil 3 590<br />

SB 3-25 A 97686699 585 03 44 Vippa 0.57 2.8 Sil 3 730<br />

SB 3-35 M 97686700 585 03 45 Nej 0.8 3.8 Sil 3 860<br />

SB 3-35 A 97686701 585 03 46 Vippa 0.8 3.8 Sil 4 010<br />

SB 3-35 MW 97686702 585 03 47 Nej 0.8 3.8 Flytande sil 5 090<br />

SB 3-35 AW 97686703 585 03 48 Vippa 0.8 3.8 Flytande sil 5 260<br />

SB 3-45 M 97686704 585 03 49 Nej 1.05 4.8 Sil 3 910<br />

SB 3-45 A 97686705 585 03 50 Vippa 1.05 4.8 Sil 4 040<br />

SB 3-45 MW 97686706 585 03 51 Nej 1.05 4.8 Flytande sil 5 360<br />

SB 3-45 AW 97686707 585 03 53 Vippa 1.05 4.8 Flytande sil 5 540<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 125


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SPO<br />

SPO pump för vattenförsörjning från traditionella 5” och 6” brunnar, grunda och grävda brunnar<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

SPO 3-40 96587112 1x230 0,75 6,1 1¼” 6 610<br />

SPO 3-50 96587113 1x230 0,75 6,1 1¼” 6 740<br />

SPO 3-65 96587114 1x230 1 6,1 1¼” 7 250<br />

SPO 3-75 96587115 1x230 1,2 8,7 1¼” 7 760<br />

SPO 5-45 96587117 1x230 0,75 5,9 1¼” 6 740<br />

SPO 5-55 96587118 1x230 1 7,4 1¼” 7 250<br />

SPO 5-70 96587119 1x230 1,2 8,8 1¼” 7 760<br />

DJUPBRUNNSPUMPAR typ SPO<br />

SPO pump för vattenförsörjning från traditionella 5” och 6” brunnar, grunda och grävda brunnar<br />

3x400 V, 50 Hz<br />

Typbeteckning<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

SPO 3-40 96587138 3x400 0,75 1,9 1¼” 6 510<br />

SPO 3-50 96587139 3x400 0,75 2,2 1¼” 6 640<br />

SPO 3-65 96587150 3x400 1 2,7 1¼” 7 120<br />

SPO 3-75 96587151 3x400 1,2 3,5 1¼” 7 540<br />

SPO 5-45 96587153 3x400 0,75 2,2 1¼” 6 640<br />

SPO 5-55 96587154 3x400 1 2,8 1¼” 7 120<br />

SPO 5-70 96587155 3x400 1,2 3,4 1¼” 7 540<br />

126<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

<strong>Grundfos</strong> SOLOLIFT2<br />

<strong>Grundfos</strong> Sololift2 är den perfekta lösningen i bostäder där man behöver lyfta spillvattnet till den kommunala<br />

avloppsledningen, när den ligger högre up än byggnadens avlopp. Kan även användas vid utbyggnad av<br />

vindsutrymmen där det kan vara svårt att skapa ett självfall till befintliga avloppsledningar.<br />

<strong>Grundfos</strong> Sololift2 är utmärkt för t ex ett extra badrum eller för andra typer av sanitära installationer, som<br />

en utbyggnad i källaren eller i ett vindsutrymme. Eller när man vill bygga ett badrum i sitt sommarhus och<br />

vill hålla ner investeringskostnaderna.<br />

Robust och driftsäker<br />

• Den kraftfulla motorn och det robusta skärsystemet säkerställer optimal driftsäkerhet, även om olämpliga<br />

produkter som t ex hygienartiklar spolas ned av misstag.<br />

Enkel installation och enkelt utbyte<br />

• Justerbara in- och utloppsanslutningar säkerställer enkel installation och enkelt utbyte.<br />

Servicevänlig och enkelt underhåll<br />

• Den löstagbara, kompakta motor/pumpenheten gör servicearbetet till ett snabbt och rent jobb.<br />

• Inget behov av att avlägsna in- och utloppsanslutningar eller att ta loss enheten från WC-stolen vid service<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 127


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SOLOLIFT2<br />

SMÅ AVLOPPSPUMPSTATIONER typ SOLOLIFT2<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning<br />

SOLOLIFT2 WC-1 97775314 588 65 45 Liten och kompakt avloppspumpstation med inbyggd<br />

kvarn. För WC och tvättställ<br />

SOLOLIFT2 WC-3 97775315 588 65 46 Liten och kompakt avloppspumpstation med inbyggd<br />

kvarn. För WC, tvättställ och dusch.<br />

SOLOLIFT2 C-3 97775317 588 65 47 Liten och kompakt avloppspumpstation.<br />

För tvättställ och tvättmaskin (ej WC).<br />

SOLOLIFT2 D-2 97775318 588 65 48 Liten och kompakt avloppspumpstation för inbyggnad i<br />

t.ex. skåp. För dusch och tvättställ (ej WC).<br />

SOLOLIFT2 CWC-3 97775316 - Liten och kompakt avloppspumpstation med inbyggd<br />

kvarn. För vägghängd WC, tvättställ och dusch.<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

5 650<br />

7 060<br />

6 470<br />

5 980<br />

5 400<br />

TILLBEHÖR SOLOLIFT2<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

Styrenhet 96649044 601 07 71 Larmenhet LC A2 för SOLOLIFT2 C-3 615<br />

Larmkretskort 97772315 601 07 72 Larmkretskort för SOLOLIFT2 WC-1, WC-3 och CWC-3 500<br />

Inloppssats 97775334 601 07 73 Inloppssats D40/40/32 för SOLOLIFT2 D-2. andra inloppet 230<br />

Inloppssats 97775335 601 07 74 Inloppssats D50/40/40 för SOLOLIFT2 WC-3, CWC-3 och C-3 250<br />

Larmflottör 97775337 601 07 75 Larmflottör för SOLOLIFT2 C-3 380<br />

Utbytesslang 97772316 601 07 76 Utbytesslang för SOLOLIFT2 260<br />

Tömningsslang 97789093 601 07 77 Tömningsslang för SOLOLIFT2 WC-1, WC-3 210<br />

<strong>Grundfos</strong> SOLOLIFT2 WC-3 <strong>Grundfos</strong> SOLOLIFT2 D-2 <strong>Grundfos</strong> SOLOLIFT2 C-3<br />

128<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

LIFTAWAY<br />

BEHÅLLARANLÄGGNINGAR typ LIFTAWAY<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

LIFTAWAY C 40-1<br />

för KP pump.<br />

(Välj KP 150 alt. 250<br />

och A1 eller A3)<br />

LIFTAWAY B 40-1<br />

för KP pump.<br />

(Välj KP 150, 250 alt.<br />

350 och A1 eller A3)<br />

LIFTAWAY B 40-1<br />

för AP 12.<br />

(Välj 0,4 till 0,8 kW<br />

och A1 eller A3)<br />

Förlängningssats<br />

för LIFTAWAY B 40-1<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning Inlopp /<br />

utlopp DN<br />

96003985 588 57 20 Behållaranläggning för KP-pump för<br />

automatisk bortpumpning av spillvatten<br />

(ej WC) från bad, dusch och handtvättfat.<br />

Max. 50° C. Placeras på golvet eller väggmonteras.<br />

Mått (B x L x H): 275 x 405 x 340 mm.<br />

96003974 588 45 11 Pumpstation för KP-pump för automatisk<br />

bortpumpning av spill vatten (ej WC).<br />

Max. 70° C. För installation under golv.<br />

Diameter: 500 mm. Höjd: min 640 mm.<br />

Luftning/kabelgenomföring 1 x DN 70.<br />

96003975 588 45 10 Pumpstation för AP 12 för automatisk<br />

bortpumpning av spillvatten (ej WC).<br />

Max. 70° C. För installation under golv.<br />

Diameter: 500 mm. Höjd: min. 640 mm.<br />

Luftning/kabelgenomföring: 1 x DN 70.<br />

96003994 588 45 12 Teleskopsdel till LIFTAWAY B 40-1.<br />

Möjliggör justering av höjd till max. 795 mm.<br />

In 3x40<br />

samt<br />

1x40/50<br />

Ut 1x40<br />

In 3x100<br />

Ut 1x40<br />

In 3x100<br />

Ut 1x40<br />

1x230 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

Exkl. pump<br />

2 640<br />

10 980<br />

11 560<br />

3 450<br />

OBS! Angivna priser för LIFTAwAY är exkl. pump, men inkl. montagesats för Unilift KP respektive Unilift AP 12.<br />

<strong>Grundfos</strong> Liftaway C 40-1 <strong>Grundfos</strong> Liftaway B 40-1<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 129


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Multilift<br />

<strong>Grundfos</strong> Multilift M<br />

<strong>Grundfos</strong> Multilift MD1/MDV<br />

med SE-pumpar<br />

<strong>Grundfos</strong> Multilift MOG<br />

<strong>Grundfos</strong> Multilift MDG<br />

<strong>Grundfos</strong> Multilift<br />

Multilift är avsedd för uppamling och bortpumpning av<br />

avloppsvatten, slamhaltigt vatten och hushållsavloppsvatten,<br />

inklusive spolvatten från vattenklosetter. Multilift<br />

lyfter avloppsvatten från platser som saknar självfall till<br />

högre liggande avloppsnät. Multiliftstationen är lukt- och<br />

vattentät och levereras som en komplett enhet, med vertikalt<br />

utlopp, klar för installation.<br />

Multilift består av en integrerad uppsamlingstank med<br />

alla erforderliga anslutningar för in- och utloppsrör, ventilationsrör<br />

och manuell membranpump (tillbehör), samt<br />

en eller två pumpar med trefas dränkbar motor (beroende<br />

på modell). Avloppspumpstationen levereras även med ett<br />

automatikskåp, inklusive alla erforderliga komponenter<br />

såsom relä, motorskydd och manöverpanel med indikeringslampor<br />

för driftstatus.<br />

Multilift kan fås med kanal- eller virvelhjulspumpar.<br />

Tankarna kan seriekopplas för större installationer.<br />

130<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

AVLOPPSPUMPSTATIONER typ MULTILIFT M, MD & MLD<br />

Automatikskåp och nivåstyrning ingår<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kW<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

3x400 V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

M.12.3.4 97901065 588 67 19 3,10 80 37 080<br />

M.15.3.4 97901067 588 67 20 3,80 80 40 180<br />

M.22.3.4 97901068 588 67 21 5,30 80 44 720<br />

M.24.3.2 97901070 588 67 22 5,50 80 46 350<br />

M.32.3.2 97901072 588 67 23 7,00 80 48 390<br />

MD.15.3.4 97901087 588 67 24 3,80 80 66 870<br />

MD.22.3.4 97901088 588 67 25 5,30 80 77 360<br />

MD.24.3.2 97901090 588 67 26 5,50 80 77 360<br />

MD.32.3.2 97901092 588 67 27 7,00 80 78 310<br />

MLD.15.3.4 97901107 - 1,5 3,8 80 64 360<br />

MLD.22.3.4 97901108 - 2,2 5,3 80 66 030<br />

MLD.24.3.2 97901110 - 2,4 5,5 80 67 700<br />

MLD.32.3.2 97901112 - 3,2 7,0 80 69 370<br />

M = 1 pump<br />

MD = 2 pumpar<br />

MLD = 2 pumpar (större tank)<br />

AVLOPPSPUMPSTATIONER typ MOG och MDG<br />

Automatikskåp och nivåstyrning ingår<br />

Typbeteckning<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kW<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

3x400 V, 50Hz<br />

Pris kr<br />

MOG.09.3.2 97901125 - 0,9 2,6 DN50 33800<br />

MOG.12.3.2 97901127 - 1,2 3,1 DN50 36610<br />

MOG.15.3.2 97901128 - 1,5 3,8 DN50 38490<br />

MOG.26.3.2 97901130 - 2,6 5,3 DN50 45060<br />

MOG.31.3.2 97901132 - 3,1 6,3 DN50 47880<br />

MOG.40.3.2 97901134 - 4,0 8,2 DN50 50700<br />

MDG.09.3.2 97901137 - 0,9 2,6 DN50 65880<br />

MDG.12.3.2 97901139 - 1,2 3,1 DN50 67710<br />

MDG.15.3.2 97901140 - 1,5 3,8 DN50 70410<br />

MDG.26.3.2 97901142 - 2,6 5,3 DN50 77920<br />

MDG.31.3.2 97901144 - 3,1 6,3 DN50 83550<br />

MDG.40.3.2 97901146 - 4,0 8,2 DN50 89190<br />

MOG = Enkel skärande pump<br />

MDG = Dubbel skärande pump<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 131


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Vad behöver <strong>Grundfos</strong> för INFORMATION när du ska<br />

beställa en pumpstation<br />

Vad ska pumpas<br />

Dränvatten eller avloppsvatten<br />

Antal hus:<br />

Vilken volym ska pumpas<br />

Statisk lyfthöjd / fysisk lyfthöjd:<br />

Vilket tryck erfordras<br />

Pumpledning:<br />

Längd och dimension på pumpledning<br />

Installationsområde:<br />

Finns spänning tillgänglig på installationsplatsen<br />

Använd med fördel dimensioneringsmallen på sidan 136.<br />

132<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PUST PUMPSTATIONER<br />

PUST AUTOADAPT<br />

PUST Basic<br />

Med pumpar som har<br />

inbyggd nivåstyrning<br />

Med vippor och<br />

automatikskåp<br />

Driftsäker och flexibel lösning<br />

<strong>Grundfos</strong> PUST är prefabricerade pumpstationer<br />

tillverkade av åldersbeständig polyethylen.<br />

PUST finns från diameter 400 mm till 1000 mm och i<br />

höjder från 1000 mm till 3000 mm för installation av<br />

enkel- eller dubbelpumpar.<br />

En komplett leverantör<br />

<strong>Grundfos</strong> erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer<br />

av polyethylen, inklusive alla nödvändiga<br />

tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra<br />

styrenheter - allt från en och samma leverantör.<br />

6<br />

1<br />

Pumpbrunn gjuten i ett stycke av<br />

polyethylen, klar för installation.<br />

Den ljusgrå färgen underlättar<br />

vid visuella inspektioner.<br />

1<br />

7<br />

Alla enheter levereras med lock i<br />

PE med en speciell låsmekanism.<br />

Skruvhuvudet har en trekantig<br />

form för att förhindra att<br />

obehöriga kan öppna locket.<br />

Andra brunnslock kan beställas.<br />

6<br />

2<br />

Korrosionsbeständiga rör och<br />

ventiler - 2” rostfritt stål eller PE/PP.<br />

2<br />

2” rörsystem för <strong>Grundfos</strong><br />

pumpstationer kan vid behov<br />

jordas.<br />

7<br />

3<br />

3<br />

Väljer du ett rörsystem med<br />

gejdrörskonstruktion levereras<br />

rör (2”), ventiler (2”) samt gejdrör<br />

i rostfritt stål.<br />

4<br />

8<br />

Nivåreglering genom vippor,<br />

elektroder eller tryckgivare.<br />

Systemet kan enkelt lyftas upp ur<br />

pumpstationen och placeras i rätt<br />

läge när det är dags för underhåll.<br />

8<br />

4<br />

Inloppen sågas upp individuellt<br />

på plats med en hålsåg.<br />

9<br />

Den ökade sumpvolymen<br />

förhindrar uppdrift.<br />

9<br />

5<br />

Klacken i pumpsumpens botten<br />

används till att hålla kopplingsfoten i<br />

rätt läge utan fixering vid pumpsumpen.<br />

Alla komponenter är lättillgängliga<br />

utan att någon behöver gå ned i<br />

pumpstationen.<br />

5<br />

10<br />

Sumpens konstruktion reducerar<br />

problem med slam och lukt.<br />

10<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 133


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PREF<strong>AB</strong>RICERADE PUMPSTATIONER typ PUST<br />

För spillvatten innehållande fasta partiklar<br />

Typbeteckning<br />

RSK<br />

Nummer<br />

Beskrivning<br />

PUST 06.20.S.S.PE.AP50B 96644549 588 57 60 Pumpbrunn 600 x 2000 mm<br />

med Unilift AP50B.50.11.A1V<br />

PUST 06.20.S.A.SS.SEG 96235289 588 57 61 Pumpbrunn utan pump, förberedd för SEG-pump<br />

D= 600mm Djup=2000mm<br />

PUST 06.20.S.A.SS.SEG 97922583 588 60 26 Pumpbrunn med SEG 40.12.E.2.1.502, 1-fas pump<br />

AutoAdapt<br />

D=600mm Djup=2000mm<br />

PUST 06.20.S.A.SS.SEG 97916715 588 60 27 Pumpbrunn med SEG 40.12.E.2.50B, 3-fas pump<br />

AutoAdapt<br />

D=600mm Djup=2000mm<br />

PUST 06.20.S.A.SS.SEG 97922585 588 60 28 Pumpbrunn med SEG 40.15.E.2.50B, 3-fas pump<br />

AutoAdapt<br />

D=600mm Djup=2000mm<br />

PUST 06.25.S.A.SS.SEG 96235290 5886020 Pumpbrunn utan pump, förberedd för SEG-pump<br />

D=600mm Djup=2500mm<br />

PUST 08.20.S.A.SS.SEG 97922587 588 60 29 Pumpbrunn med SEG 40.12.E.2.50B, 3-fas pump<br />

AutoAdapt<br />

D=800mm Djup=2000mm<br />

PUST 08.20.S.A.SS.SEG 97922588 588 60 30 Pumpbrunn med SEG 40.15.E.2.50B, 3-fas pump<br />

AutoAdapt<br />

D=800mm Djup=2000mm<br />

Pris kr<br />

22 790<br />

18 230<br />

35 080<br />

35 080<br />

36 570<br />

23 540<br />

37 020<br />

38 520<br />

Förhöjning PUST 98354560 5886021 Förhöjning 430 mm, för PUST 600 mm och 800<br />

mm<br />

5 020<br />

PREF<strong>AB</strong>RICERADE PUMPSTATIONER typ PUST<br />

För dränering<br />

Typbeteckning<br />

RSK<br />

Nummer<br />

Beskrivning<br />

PUST 04.20.S.S.PE.KP 96572075 588 57 27 Pumpbrunn med Unilift KP 205A-1, 1-fas pump<br />

D=400mm Djup=2000mm<br />

Pris kr<br />

8 730<br />

KÖRBAR BETÄCKNING FÖR PUST 600 och PUST 800<br />

Typbeteckning<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Pris kr<br />

Betongkägla för 600 brunn 96744549 - 1 200<br />

Betongkägla för 800 brunn 97855201 - 3 030<br />

Glasfiberlock 12,5 ton 97506899 - 2 010<br />

134<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

STORA PUMPSTATIONER<br />

Brutet vattensystem<br />

Klass 5, typgodkänt enligt EN-1717<br />

Max. flöde: 1,7 l/s<br />

Max. tryck: 55 m<br />

Stora prefabricerade pumpstationer<br />

<strong>Grundfos</strong> erbjuder även kompletta lösningar för<br />

kommunala och industriella applikationer. Pumpstationerna<br />

tillverkas i GAP (glasfiberarmerad plast)<br />

på <strong>Grundfos</strong> produktionsanläggning i Töreboda och<br />

du kan välja mellan olika storlekar och utföranden<br />

på stationer och/eller pumpar samt med eller utan<br />

överbyggnad.<br />

Pumpstationerna finns från diameter 600 mm till<br />

4000 mm och höjden skräddarsys efter dina behov.<br />

Kundanpassade lösningar<br />

Våra pumpstationer levereras med dränkt eller torruppställda<br />

pumpar och automatiken utförs efter<br />

dina önskemål och behov alternativt <strong>Grundfos</strong><br />

pumpstyrning.<br />

Vi erbjuder även ”nyckelfärdiga” tryckstegringsanläggningar<br />

komplett med byggnad.<br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av större pumpstationer,<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 135


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

PUMPSTATIONER<br />

Mall för dimensionering av pumpstation<br />

Projektets namn:<br />

Firmanamn:<br />

Kontaktperson:<br />

Ifyllt av:<br />

Avdelning:<br />

Telefon:<br />

E-mail: Datum: Deadline:<br />

Kryssa för det aktuella förhållandet:<br />

qSpillvatten qNivåvippor qÖverbyggnad qSeparat Larm<br />

qDränering qStavelektroder q1 pump qSeparat larmvippa<br />

qPE-brunn qTrycksensor q2 pumpar qLC - pumpautomatik<br />

qGAP-brunn qUtomhuskapslat qRostfri rörföring qDC - pumpautomatik<br />

Marknivå<br />

Inflöde:<br />

Lyfthöjd:<br />

Tryckrörslängd:<br />

Tryckrörsdiameter:<br />

Avstånd från mark till inlopp:<br />

Utgående vattengång<br />

Inkommande vattengång<br />

Måttsättning av installation<br />

Brunnsdiameter:<br />

Utgående vattengång:<br />

Inkommande vattengång:<br />

Brunnshöjd:<br />

Marknivå:<br />

Slutnivå:<br />

136<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

<strong>Grundfos</strong> kan avloppsrening<br />

Vårt produktprogram innefattar bl a:<br />

• Avloppspumpar för dränkt eller torruppställd installation<br />

• Lyftpumpar för tub-installation<br />

• Recirkulationspumpar<br />

• Omrörare<br />

• Luftning tallriks- eller rörluftare<br />

• Turbokompressorer<br />

• Aerojet enkel portabel luftare<br />

• Rainjet för renhållning i bassänger<br />

• Dosering<br />

<strong>Grundfos</strong><br />

turbokompressor SAC ><br />

><br />

Beställning<br />

För beställning av pumpar som ej finns i<br />

<strong>prislista</strong>n, vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

<strong>Grundfos</strong> SMARTMODULE är ett nytt, smart sätt att hantera<br />

luftning av avloppsvatten. Lösningen kombinerar klassens<br />

bästa turbokompressor med ett helt anpassat luftarsystem,<br />

en kombination som kan ge avsevärda energibesparingar.<br />

> Lösning från en enda leverantör<br />

> Optimerad kombination av turbokompressor<br />

och luftarsystem<br />

> Klassens bästa energieffektivitet<br />

> Bättre driftsäkerhet<br />

> Mindre underhåll<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 137


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DW<br />

Länspumpar för t ex byggarbetsplatser & gruvschakt<br />

<strong>Grundfos</strong> DW-pumpar är transportabla länspumpar med<br />

lodrät tryckstuds. De är tillverkade för att uppfylla de<br />

specifika driftskrav som finns på byggarbetsplatser.<br />

Det är endast möjligt att leva upp till dessa höga krav<br />

genom att använda material av hög kvalitet. Samtliga<br />

pumpar kan fås med eller utan automatisk nivåstyrning.<br />

Brett användningsområde<br />

<strong>Grundfos</strong> DW pumpar vatten som innehåller<br />

slipande partiklar såsom t ex sand och grus, borrdamm<br />

och andra potentiellt skadliga föremål som<br />

kan finnas på byggarbetsplatser eller i gruvschakt.<br />

Egenskaper<br />

• Extremt slitstarka pga speciellt<br />

utvalda material<br />

• Enkel installation<br />

• Servicevänlig<br />

Tekniska data<br />

Flöde, Q: max. 300 m 3 /h<br />

Lyfthöjd, H: max, 100 m<br />

Vätsketemp.: 0 °C till 40 °C<br />

<strong>Grundfos</strong> DW-pumpar är<br />

lämpliga till alla typer av<br />

dräneringsuppgifter och<br />

länspumpning:<br />

• Tunnlar<br />

• Grusgropar<br />

• Stålverk<br />

• Fiskdammar<br />

• Byggarbetsplatser<br />

• Gruvschakt<br />

• Stenbrott<br />

<strong>Grundfos</strong> DW<br />

<strong>Grundfos</strong> länspumpar kan fås med pumphus i polypropylen,<br />

aluminium eller gjutjärn och finns i flera<br />

storlekar från 0,75 till 90 kW.<br />

<strong>Grundfos</strong> DWK<br />

<strong>Grundfos</strong> DPK<br />

138<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

LÄNSPUMPAR typ DW<br />

För t ex byggarbetsplatser och gruvschakt, polypropylen/aluminium<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

DW.50.08.1 *) 96090296 588 58 42 0,8 1x230V 6 Slang 2” 16 270<br />

DW.50.08.A1 *) 96090297 588 58 43 0,8 1x230V 6 Slang 2” 17 000<br />

DW.50.08.3 *) 96090236 588 58 44 0,8 3x400V 2,5 R 2” 14 400<br />

DW.50.08.A3 *) 96090237 588 58 45 0,8 3x400V 2,5 R 2” 16 420<br />

DW.65.27.3 **) 96090208 - 2,7 3x400V 6,2 R 2½" 33 380<br />

DW.65.27.A3 **) 96090209 - 2,7 3x400V 6,2 R 2½" 38 910<br />

DW.65.39.3.H **) 96090210 - 3,9 3x400V 8,6 R 2½" 42 700<br />

DW.65.39.A3.H **) 96090211 - 3,9 3x400V 8,6 R 2½" 46 050<br />

1-fas med stickpropp. Samtliga pumpar levereras med 20 m kabel<br />

A1 = 1-fas pump med nivåvippa, A3 = 3-fas pump med nivåvippa (undantag Dw.65 som har nivåautomatik)<br />

*) Pumphus av polypropylen, nivåvippa. **) Pumphus av aluminium, nivåautomatik.<br />

H=High head<br />

LÄNSPUMPAR typ DWK<br />

För t ex byggarbetsplatser och gruvschakt, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

DWK.O.6.50.075.5.0D.R 96922719 - 0,75 3x400V 2 50 10 870<br />

DWK.O.6.50.15.5.0D.R 96922721 - 1,5 3x400V 3,6 50 11 270<br />

DWK.O.6.50.22.5.0D.R 96922725 - 2,2 3x400V 5,1 50 12 050<br />

DWK.O.6.80.15.5.0D.R 96922723 - 1,5 3x400V 3,6 80 11 830<br />

DWK.O.6.80.22.5.0D.R 96922727 - 2,2 3x400V 5,1 80 12 650<br />

DWK.O.10.100.37.5.0D.R 96922731 - 3,7 3x400V 8,2 100 18 390<br />

Pumpen finns i fler storlekar från 0,75 kw till 90 kw. Kontakta <strong>Grundfos</strong>.<br />

LÄNSPUMPAR typ DPK<br />

För t ex byggarbetsplatser och gruvschakt, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

DPK.10.50.075.5.0D 96884078 - 0,75 3x400V 2 50 7 970<br />

DPK.10.50.15.5.0D 96884080 - 1,5 3x400V 3,6 50 8 270<br />

DPK.10.80.22.5.0D 96884112 - 2,2 3x400V 5,1 80 8 730<br />

DPK.15.80.37.5.0D 96884114 - 3,7 3x400V 8,2 80 13 220<br />

DPK.15.80.55.5.0D 96884086 - 5,5 3x400V 11,9 80 19 970<br />

DPK.15.100.75.5.0D 96884088 - 7,5 3x400V 16 100 21 420<br />

Pumpen finns i fler storlekar från 0,75 kw till 90 kw. Kontakta <strong>Grundfos</strong>.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 139


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift CC<br />

GRUNDVATTENPUMPAR typ Unilift CC<br />

Komposit<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

CC 5 M-1 96280965 588 59 21 0,25 1x230V 1 2 520<br />

CC 5 A-1 96280966 588 59 24 0,25 1x230V 1 2 590<br />

CC 7 M-1 96280967 588 59 22 0,38 1x230V 1,8 2 760<br />

CC 7 A-1 96280968 588 59 25 0,38 1x230V 1,8 2 800<br />

CC 9 M-1 96280969 588 59 23 0,78 1x230V 3,5 3 140<br />

CC 9 A-1 96280970 588 59 26 0,78 1x230V 3,5 3 450<br />

Multibox B-CC 7 A-1 97519841 588 59 67 Ett komplett dräneringspaket (1x230V, 50 Hz) 5 540<br />

Nivåstyrning: M = Utan automatik inkl. 10 m kabel<br />

A = Nivåvippa inkl. 10 m kabel<br />

Unilift CC<br />

Mångfunktionell dränkbar grund- och<br />

gråvattenpump för pumpning av rent,<br />

icke-aggressivt vatten och lätt<br />

förorenat spillvatten (gråvatten).<br />

Lyfthöjd och trycklängd vid<br />

2 m 3 /h i DN32 rör<br />

Låg sugnivå - ned till 3 mm.<br />

Max. flöde: 14 m³ /h<br />

Max. lyfthöjd: 9 m<br />

Vätsketemp.: 0 °C till 40 °C<br />

Max. partikelstorlek: ø10 mm<br />

Material: Komposit<br />

<strong>Grundfos</strong> Multibox B-CC 7<br />

<strong>Grundfos</strong> Multibox B-CC 7 är en komplett lösning<br />

för dränkbara applikationer och innehåller:<br />

• En <strong>Grundfos</strong> Unilift CC 7 pump med Storz-C koppling<br />

• En multifunktionell filterbox<br />

• En 15 m utloppsslang, inkl. skyddshylsa<br />

• En flexibel adapter som passar flera slangstorlekar<br />

och förhindrar backflöde.<br />

140<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

· ·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

· ·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

·<br />

· ·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙ ∙ ∙<br />

∙ ∙ ∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

·<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙ ·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

·<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

∙<br />

········<br />

········<br />

··········<br />

··········<br />

·········<br />

········<br />

···········<br />

··········<br />

············<br />

···········<br />

··········<br />

··············<br />

············<br />

···········<br />

<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift KP<br />

GRUNDVATTENPUMPAR typ Unilift KP<br />

Rostfritt<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

KP 150 A-1 011H1800 588 57 11 0,30 1x230V 1,3 3 380<br />

KP 150 AV-1 011H1900 588 57 18 0,30 1x230V 1,3 3 540<br />

KP 150 M-1 011H1300 588 57 08 0,30 1x230V 1,3 3 200<br />

KP 250 A-1 012H1800 588 57 12 0,48 1x230V 2,3 3 940<br />

KP 250 AV-1 012H1900 588 57 19 0,48 1x230V 2,3 4 120<br />

KP 250 M-1 012H1300 588 57 09 0,48 1x230V 2,3 3 780<br />

KP 250 M-3 012M6300 588 57 35 0,48 3x400V 0,8 3 840<br />

KP 350 A-1 013N1800 588 57 21 0,70 1x230V 3,2 4 490<br />

KP 350 AV-1 013N1900 588 57 22 0,70 1x230V 3,2 5 630<br />

KP 350 M-1 013N1300 588 57 07 0,70 1x230V 3,2 4 410<br />

KP 350 M-3 013M6300 588 57 23 0,70 3x400V 1,3 5 020<br />

1-fas med stickpropp. Samtliga pumpar levereras med 10 m kabel och har anslutning Rp 1¼”.<br />

Nivåstyrning: A = Nivåvippa AV = Automatisk drift med vertikal nivåbrytare M = Manuell<br />

Unilift KP<br />

Dränkbar grundvattenpump av rostfritt stål för<br />

pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och<br />

lätt förorenat spillvatten (gråvatten).<br />

Lyfthöjd och trycklängd vid<br />

2 m 3 /h i DN32 rör<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

Max. flöde: 14 m³ /h<br />

Max. lyfthöjd: 9 m<br />

Vätsketemp.: 0° C till 50° C<br />

Max. partikelstorlek: ø10 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

Med vertikal nivåbrytare<br />

Med nivåvippa<br />

Max.<br />

150mm<br />

400 mm<br />

min. L3<br />

min. 500 mm<br />

225mm<br />

Start<br />

min. 350 mm<br />

100mm<br />

Stop<br />

ø 250 mm<br />

Start<br />

80 mm<br />

Stop<br />

100 mm<br />

Start- och stoppnivåer<br />

Pump Kabellängd 70 mm Kabellängd 150 mm<br />

KP 150 290 140 335 100<br />

KP 250 590 140 335 100<br />

KP 350 300 150 345 110<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 141


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift AP 12<br />

GRUNDVATTENPUMPAR typ Unilift AP12<br />

Rostfritt<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Rp<br />

Pris kr<br />

AP 12.40.04.1 96011016 588 57 70 0,4 1x230V 3,1 1½” 5 870<br />

AP 12.40.04.A1 96011018 588 57 71 0,4 1x230V 3,1 1½” 6 090<br />

AP 12.40.04.3 96011024 588 57 74 0,4 3x400V 1,3 1½” 5 620<br />

AP 12.40.04.A3 96011025 588 57 75 0,4 3x400V 1,3 1½” 6 980<br />

AP 12.40.06.1 96001720 588 57 72 0,6 1x230V 4,4 1½” 6 330<br />

AP 12.40.06.A1 96010979 588 57 73 0,6 1x230V 4,4 1½” 6 980<br />

AP 12.40.06.3 96001652 588 57 76 0,6 3x400V 1,6 1½” 6 330<br />

AP 12.40.06.A3 96011051 588 58 01 0,6 3x400V 1,6 1½” 7 430<br />

AP 12.40.08.1 96001869 588 57 78 0,8 1x230V 5,9 1½” 7 620<br />

AP 12.40.08.A1 96010980 588 57 77 0,8 1x230V 5,9 1½” 8 110<br />

AP 12.40.08.3 96011052 588 57 80 0,8 3x400V 2,1 1½” 7 430<br />

AP 12.40.08.A3 96011053 588 57 79 0,8 3x400V 2,1 1½” 8 770<br />

AP 12.50.11.1 96001958 588 57 82 1,1 1x230V 8,0 2’’ 10 590<br />

AP 12.50.11.A1 96010981 588 57 81 1,1 1x230V 8,0 2’’ 11 240<br />

AP 12.50.11.3 96011054 588 57 84 1,1 3x400V 3,0 2’’ 10 590<br />

AP 12.50.11.A3 96011055 588 57 83 1,1 3x400V 3,0 2’’ 11 900<br />

Unilift AP12<br />

Dränkbar grundvattenpump för<br />

pumpning av rent, icke-aggressivt<br />

vatten och lätt förorenat spillvatten<br />

(gråvatten).<br />

Max. flöde: 32 m³/h<br />

Max. lyfthöjd: 17 m<br />

Vätsketemp.: 0°C till 55°C<br />

Max. partikelstorlek: ø12 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

min. 600<br />

min. ø550<br />

min. ø800<br />

Lyfthöjd och trycklängd vid 6 m 3 /h i DN50 rör<br />

142<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift AP 35 och 50<br />

Unilift AP35 >><br />

Dränkbar grund- och gråvattenpump för pumpning av<br />

gråvatten, obehandlat spillvatten (exkl. avlopp från toaletter)<br />

och vätskor innehållande fibrer från industri, tvätterier etc.<br />

Max. flöde: 18 m³/h<br />

Max. lyfthöjd: 11 m<br />

Vätsketemp: 0°C till 55°C<br />

Max. partikelstorlek: ø35 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

Unilift AP50 >><br />

Dränkbar grund- och gråvattenpump för pumpning av gråvatten,<br />

obehandlat spillvatten (exkl. avlopp från toaletter) och vätskor<br />

innehållande fibrer från industri, tvätterier etc.<br />

Max. flöde: 32 m³/h<br />

Max. lyfthöjd: 12 m<br />

Vätsketemp: 0°C till 55°C<br />

Max. partikelstorlek:ø50 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 143


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift AP35/AP50<br />

GRUND- och GRÅVATTENPUMPAR typ Unilift AP35<br />

Rostfritt<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Rp<br />

Pris kr<br />

AP 35.40.06.1 96001796 588 57 86 0,6 1x230V 4,4 1½” 7 430<br />

AP 35.40.06.A1 96010982 588 57 85 0,6 1x230V 4,4 1½” 8 330<br />

AP 35.40.06.3 96011056 588 57 88 0,6 3x400V 1,6 1½” 7 180<br />

AP 35.40.06.A3 96011057 588 57 87 0,6 3x400V 1,6 1½” 8 770<br />

AP 35.40.08.1 96001672 588 57 90 0,8 1x230V 5,9 1½” 8 110<br />

AP 35.40.08.A1 96010983 588 57 89 0,8 1x230V 5,9 1½” 8 640<br />

AP 35.40.08.3 96011058 588 57 92 0,8 3x400V 2,1 1½” 7 880<br />

AP 35.40.08.A3 96011059 588 57 91 0,8 3x400V 2,1 1½” 9 430<br />

1-fas med stickpropp. Samtliga pumpar levereras med 10 m kabel.<br />

A1 = 1-fas pump med påmonterad nivåvippa<br />

A3 = 3-fas pump inkl. motorskydd och nivåvippa<br />

GRUND- och GRÅVATTENPUMPAR typ Unilift AP50<br />

Rostfritt<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Rp<br />

Pris kr<br />

AP 50.50.08.1 96010595 588 57 94 0,8 1x230V 5,9 2” 10 770<br />

AP 50.50.08.A1 96010984 588 57 93 0,8 1x230V 5,9 2” 11 900<br />

AP 50.50.08.3 96011060 588 57 96 0,8 3x400V 2,1 2” 10 590<br />

AP 50.50.08.A3 96011061 588 57 95 0,8 3x400V 2,1 2” 12 360<br />

AP 50.50.11.1 96010577 588 57 98 1,1 1x230V 8,0 2” 16 380<br />

AP 50.50.11.A1 96010985 588 58 02 1,1 1x230V 8,0 2” 17 240<br />

AP 50.50.11.3 96023829 588 58 00 1,1 3x400V 3,0 2” 15 900<br />

AP 50.50.11.A3 96023830 588 57 99 1,1 3x400V 3,0 2” 17 460<br />

1-fas med stickpropp. Samtliga pumpar levereras med 10 m kabel.<br />

A1 = 1-fas pump med påmonterad nivåvippa<br />

A3 = 3-fas pump inkl. motorskydd och nivåvippa<br />

Lyfthöjd och trycklängd vid 6 m 3 /h i DN50 rör<br />

AP35<br />

AP50<br />

144<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Unilift AP35B/AP50B<br />

GRUND- och GRÅVATTENPUMPAR typ Unilift AP35B och AP50B<br />

Rostfritt<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

AP35B.50.06.A1V*) 96004562 588 59 32 0,66 1x230V 4,4 R2 6 620<br />

AP35B.50.06.1V 96004563 588 59 33 0,66 1x230V 4,4 R2 5 780<br />

AP35B.50.06.3V*) 96004565 588 59 27 0,63 3x400V 1,6 R2 6 330<br />

AP35B.50.08.A1V*) 96004574 588 59 34 0,71 1x230V 5,4 R2 7 790<br />

AP35B.50.08.1V 96004575 588 59 35 0,71 1x230V 5,4 R2 6 970<br />

AP35B.50.08.3V*) 96004577 588 59 28 0,78 3x400V 2,0 R2 7 490<br />

AP50B.50.08.A1V*) 96004586 588 59 36 0,74 1x230V 5,3 R2 9 490<br />

AP50B.50.08.1V 96004587 588 59 37 0,74 1x230V 5,3 R2 8 710<br />

AP50B.50.08.3V 96004589 588 59 29 0,80 3x400V 2,0 R2 8 590<br />

AP50B.50.11.A1V*) 96004598 588 59 38 1,21 1x230V 8,0 R2 11 580<br />

AP50B.50.11.1V 96004599 588 59 39 1,21 1x230V 8,0 R2 12 470<br />

AP50B.50.11.3V 96004601 588 59 30 1,31 3x400V 2,8 R2 10 060<br />

AP50B.50.15.3V 96004609 588 59 31 1,50 3x400V 3,0 R2 11 800<br />

1-fas med stickpropp.<br />

A1 = 1-fas pump med påmonterad nivåvippa, A3 = 3-fas pump inkl. motorskydd och nivåvippa<br />

*) Levereras med 5 m kabel. Övriga pumpar levereras med 10 m kabel.<br />

Unilift AP35B<br />

Dränkbar grund- och gråvattenpump<br />

av rostfritt stål för pumpning av spillvatten<br />

(exkl. avlopp från toaletter).<br />

Pumpen är servicevänlig och förberedd<br />

för kopplingsfot eller röranslutning.<br />

Max. flöde: 21 m³ /h<br />

Max. lyfthöjd: 13 m<br />

Vätsketemp.: 0 °C till 40 °C<br />

Max. partikelstorlek: ø35 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

Unilift AP50B<br />

Dränkbar gråvatten- och avloppspump<br />

av rostfritt stål för pumpning<br />

av spillvatten. Pumpen är servicevänlig<br />

och förberedd för kopplingsfot<br />

eller röranslutning.<br />

Max. flöde: 32 m³ /h<br />

Max. lyfthöjd: 12 m<br />

Vätsketemp.: 0 °C till 55 °C<br />

Max. partikelstorlek: ø50 mm<br />

Material: Rostfritt stål<br />

Lyfthöjd och trycklängd vid 6 m 3 /h i DN50 rör<br />

AP35B<br />

AP50B<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 145


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

DP, EF AUTOADAPT<br />

SMÅ GRUNDVATTENPUMPAR typ DP med Autoadapt<br />

med inbyggd styrning och semiöppet flerkanalshjul, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

DP10.50.09.E.2.1.502 96877476 588 59 96 0,9 1x230V 6,1 R2 31 110<br />

DP10.50.09.E.2.50B 96877478 588 59 93 0,9 3x400V 2,8 R2 31 110<br />

DP10.50.15.E.2.50B 96877503 588 59 94 1,5 3x400V 3,8 R2 31 020<br />

DP10.65.26.E.2.50B 96877506 588 59 95 2,6 3x400V 5,8 DN 65 39 150<br />

SMÅ GRÅVATTENPUMPAR typ EF med Autoadapt<br />

med inbyggd styrning och semiöppet enkanalshjul, gjutjärn<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

EF30.50.06.E.2.1.502 96877508 588 59 68 0,6 1x230V 4,8 R2 22 590<br />

EF30.50.06.E.2.50B 96877510 588 59 75 0,6 3x400V 2,3 R2 22 590<br />

EF30.50.09.E.2.1.502 96877515 588 59 69 0,9 1x230V 6,1 R2 23 500<br />

EF30.50.09.E.2.50B 96877516 588 59 76 0,9 3x400V 2,8 R2 23 500<br />

EF30.50.11.E.2.1.502 96875101 588 59 70 1,1 1x230V 7,4 R2 24 440<br />

EF30.50.11.E.2.50B 96878445 588 59 77 1,1 3x400V 3,1 R2 24 440<br />

EF30.50.15.E.2.50B 96878448 588 59 78 1,5 3x400V 3,8 R2 25 670<br />

TILLBEHÖR<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

Komplett kopplingsfot, inkl. glidsko och övre gejdfäste 97644486 - DN 50/DN 50 2 580<br />

Lyftkätting inkl. schackel. Elgalvaniserad. 9600<strong>2013</strong> 588 60 59 10 m x Ø 5 mm 710<br />

Kulbackventil, gjutjärn 96002002 588 60 10 Rp 2” 1 660<br />

Avstängningsventil, mässing 96002005 588 60 11 Rp 2” 770<br />

<strong>Grundfos</strong> DP och EF AUTOADAPT, en unik pump med inbyggd<br />

nivåsensor, vilket innebär att behovet av automatikskåp och<br />

nivågivare elimineras.<br />

Det innebär i sin tur en enklare och snabbare installation då<br />

anslutning av nivågivare och automatikskåp utgår då nivåer<br />

är förinställda i pumpen.<br />

DP och EF AUTOADAPT har inbyggd:<br />

- Motorskydd<br />

- Trycksensor<br />

- Torrkörningsskydd<br />

- Loggning av driftsinformation och larm<br />

Funktioner som ingår:<br />

- Startfördröjning<br />

- Olika startnivåer i sumpen<br />

- Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling<br />

- Alternering eller parallell körning efter behov utan<br />

kommunikation vid installation av upp till 4 pumpar<br />

146<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SMÅ GRUNDVATTENPUMPAR typ DP<br />

med semiöppet flerkanalshjul, gjutjärn, utlopp Rp 2”<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

DP10.50.09.2.1.502 96104200 588 57 66 0,9 1x230V 6,1 R2 17 810<br />

DP10.50.09.2.50B 96104204 588 58 70 0,9 3x400V 2,8 R2 17 350<br />

DP10.50.15.2.50B 96104208 588 58 71 1,5 3x400V 3,8 R2 19 750<br />

DP10.65.26.2.50B 96106542 588 58 72 2,6 3x400V 5,8 DN 65 23 470<br />

SMÅ GRÅVATTENPUMPAR typ EF<br />

med semiöppet enkanalshjul, gjutjärn, utlopp Rp 2”<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

Pris kr<br />

EF30.50.06.2.1.502 96106546 588 57 67 0,6 1x230V 4,8 R2 13 140<br />

EF30.50.06.2.50B 96106550 588 58 73 0,6 3x400V 2,3 R2 12 690<br />

EF30.50.09.2..502 96115111 588 57 46 0,9 1x230V 6,1 R2 13 570<br />

EF30.50.09.2.50B 96115115 588 57 45 0,9 3x400V 2,8 R2 13 570<br />

EF30.50.11.2.1.502 96106554 588 57 68 1,1 1x230V 7,4 R2 15 010<br />

EF30.50.11.2.50B 96106558 588 58 74 1,1 3x400V 3,1 R2 14 590<br />

EF30.50.15.2.50B 96104196 588 58 75 1,5 3x400V 3,8 R2 15 790<br />

TILLBEHÖR<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

Komplett kopplingsfot, inkl. glidsko och övre gejdfäste 97644486 - DN 50/DN 50 2 580<br />

Lyftkätting inkl. schackel. Elgalvaniserad. 9600<strong>2013</strong> 588 60 59 10 m x Ø 5 mm 710<br />

Kulbackventil, gjutjärn 96002002 588 60 10 Rp 2” 1 660<br />

Avstängningsventil, mässing 96002005 588 60 11 Rp 2” 770<br />

Nivåvippa utan kvicksilver med 10 m kabel. 96003332 600 86 02 - 1 350<br />

Nivåvippa utan kvicksilver med 20 m kabel. 96003695 600 86 03 - 1 630<br />

Hållare för nivåvippa 91713066 - - 80<br />

Larmbox, inkl. röd lampa och summer. För<br />

91710000 601 07 11 - 1 530<br />

inomhusmontering.<br />

DP dränkbar grundvattenpump<br />

<strong>Grundfos</strong> DP-pumpar är lämpliga<br />

för pumpning av grund- och dagvatten<br />

och andra medier med ett<br />

ph-värde på 4-10 i fasta installationer.<br />

Max. storlek fasta<br />

partiklar: ø10 mm.<br />

Användningsområden DP<br />

• Grundvatten<br />

• Dagvatten<br />

• Industriellt processvatten<br />

utan innehåll av fibrer och<br />

fasta partiklar<br />

EF dränkbar gråvattenpump<br />

<strong>Grundfos</strong> EF-pumpar är lämpliga för pumpning<br />

av spillvatten och andra medier med ett ph-värde<br />

på 4-10. Max. storlek fasta partiklar: ø30 mm.<br />

Användningsområden EF<br />

• Grund-, grå- och dagvatten med<br />

mindre orenheter<br />

• Spillvatten med innehåll av fibrer t.ex.<br />

från tvätterier<br />

• Spillvatten utan innehåll av avloppsvatten<br />

från toaletter<br />

• Spillvatten från kommersiella byggnader<br />

utan innehåll av avloppsvatten från<br />

toaletter.<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 147


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SEG, SEG AUTOADAPT<br />

<strong>Grundfos</strong> SEG avloppspump med effektivt skärsystem<br />

för bortpumpning av mindre mängder avloppsvatten<br />

hos enskilda hushåll, flerfamiljshus och LTA-system.<br />

Max. flöde: 16 m 3 /h<br />

Max. lyfthöjd: 45 m<br />

Vätsketemp.: 0 °C till 40 °C<br />

Effektivt skärsystem<br />

Dränkt installation<br />

på kopplingsfot<br />

med gejdrör<br />

<strong>Grundfos</strong> SEG AUTOADAPT, en unik pump med<br />

inbyggd nivåsensor, vilket innebär att behovet av<br />

automatikskåp och nivågivare elimineras.<br />

Det innebär i sin tur en enklare och snabbare<br />

installation då anslutning av nivågivare och<br />

automatikskåp utgår då nivåer är förinställda i<br />

pumpen.<br />

SEG AUTOADAPT har inbyggd:<br />

Motorskydd<br />

Trycksensor<br />

Torrkörningsskydd<br />

Loggning av driftsinformation och larm<br />

Funktioner som ingår:<br />

- Startfördröjning<br />

- Olika startnivåer i sumpen<br />

- Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling<br />

- Alternering eller parallell körning efter behov<br />

utan kommunikation vid installation av upp till<br />

4 pumpar<br />

Lathund för dimensionering av max. tryckslang (beräknad på 0,7 m/s)<br />

Pumptyp<br />

SEG 40.12.E.2.50B<br />

Tryckledning<br />

PExx, PN 10<br />

40 (32,6 mm) 50 (40,8<br />

mm)<br />

Max. lyfthöjd Max. längd i m tryckledning<br />

(statisk)<br />

2 220 750<br />

4 200 650<br />

6 150 550<br />

8 125 450<br />

10 100 350<br />

12 75 300<br />

14 40 150<br />

16 15 50<br />

Pumptyp<br />

SEG 40.15.E.2.50B<br />

Tryckledning<br />

PExx, PN 10<br />

40 (32,6 mm) 50 (40,8<br />

mm)<br />

Max. lyfthöjd Max. längd i m tryckledning<br />

(statisk)<br />

2 340 950<br />

4 290 850<br />

6 250 750<br />

8 225 650<br />

10 200 500<br />

12 150 400<br />

14 100 300<br />

16 50 200<br />

Pumptyp<br />

SEG 40.26.E.2.50B<br />

Tryckledning 40 (32,6 mm) 50 (40,8 mm)<br />

PExx, PN 10<br />

Max. lyfthöjd Max. längd i m tryckledning<br />

(statisk)<br />

2 450 1 400<br />

4 400 1 250<br />

6 375 1 150<br />

8 325 1 050<br />

10 300 900<br />

12 250 800<br />

14 225 700<br />

16 175 600<br />

Statisk lyfthöjd räknas från vätskenivå i brunnen till den höjd där tryckröret kan släppa vätskan till självfall.<br />

Vid pumpning mot mottryck skall detta läggas till den statiska lyfthöjden. Kontakta <strong>Grundfos</strong> vid osäkerhet kring dimensionering.<br />

148<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

AVLOPPSPUMPAR typ SEG med AUTOADAPT<br />

Inbyggd styrning och skärsystem, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

SEG40.09.E.2.1.502 96878505 588 59 90 0,9 1 x 230V 5,8 22 280<br />

SEG40.09.E.2.50B 96878506 588 59 91 0,9 3 x 400V 2,6 22 280<br />

SEG40.12.E.2.1.502 96878509 588 59 92 1,2 1 x 230V 8,2 22 280<br />

SEG40.12.E.2.50B 96878510 588 59 85 1,2 3 x 400V 3,1 20 430<br />

SEG40.15.E.2.50B 96878514 588 59 86 1,5 3 x 400V 3,8 24 120<br />

SEG40.26.E.2.50B 96878516 588 59 87 2,6 3 x 400V 5,3 26 390<br />

SEG40.31.E.2.50B 96878518 588 59 88 3,1 3 x 400V 6,3 29 470<br />

SEG40.40.E.2.50B 96878520 588 59 89 4,0 3 x 400V 8,2 32 920<br />

SMÅ AVLOPPSPUMPAR SKÄRANDE typ SEG<br />

Gjutjärn, utlopp DN 40/50<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Pris kr<br />

SEG.40.09.2.50B 96075897 588 58 28 0,9 3x400V 2,6 16 770<br />

SEG.40.12.2.50B 96075905 588 58 29 1,2 3x400V 3,1 17 300<br />

SEG.40.15.2.50B 96075909 588 58 30 1,5 3x400V 3,8 18 890<br />

SEG.40.26.2.50B 96075913 588 58 31 2,6 3x400V 5,3 23 970<br />

SEG.40.31.2.50B 96075915 588 58 32 3,1 3x400V 6,3 24 810<br />

SEG.40.40.2.50B 96075917 588 58 33 4,0 3x400V 8,2 28 920<br />

Samtliga pumpar levereras med 10 m motorkabel.<br />

För ATEX-godkända produkter, kontakta <strong>Grundfos</strong>.<br />

TILLBEHÖR<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Anslutning<br />

Pris kr<br />

Komplett kopplingsfot, inkl. glidsko och övre gejdfäste 96076063 588 58 54 Rp 1½”/Rp 1½” 2 030<br />

Förhöjningsfot, 3 st för fristående installation 96076196 - - 860<br />

Lyftkätting inkl. schackel. Elgalvaniserad. 9600<strong>2013</strong> 588 60 59 10 m x Ø 5 mm 710<br />

Kulbackventil, gjutjärn 96002002 588 60 10 Rp 2” 1 660<br />

Avstängningsventil, mässing 96002005 588 60 11 Rp 2” 770<br />

Adapter Flygt/Pumpex 96003466 588 58 51 DN 50/R2 AP 1 430<br />

pumpar<br />

Nivåvippa utan kvicksilver med 10 m kabel. 96003332 600 86<br />

- 1 350<br />

02<br />

Nivåvippa utan kvicksilver med 20 m kabel. 96003695 600 86<br />

- 1 630<br />

03<br />

Hållare för nivåvippa 91713066 - - 80<br />

Larmbox, inkl. röd lampa och summer. För<br />

91710000 601 07 11 - 1 530<br />

inomhusmontering.<br />

Övergång DN50 - R 2” 91716018 588 58 65 - 1 170<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 149


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SL1/SLV AUTOADAPT<br />

SMÅ och STORA AVLOPPSPUMPAR typ SLV med AUTOADAPT<br />

med inbyggd styrning och virvelshjul, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

SLV.65.65.09.E.2.1.502 96878474 588 59 73 1 x230V 0,9 6,1 65 22 660<br />

SLV.65.65.09.E.2.50B 96878475 588 59 82 3 x 400V 0,9 2,8 65 22 660<br />

SLV.65.65.11.E.2.1.502 96882685 588 59 74 1 x 230V 1,1 7,4 65 24 300<br />

SLV.65.65.11.E.2.50B 96882686 588 59 83 3 x 400V 1,1 3,1 65 24 300<br />

SLV.65.65.15.E.2.50B 96878503 588 59 84 3 x 400V 1,5 3,8 65 27 760<br />

AVLOPPSPUMPAR serie SL1 med AUTOADAPT<br />

med inbyggd styrning och enkanalshjul, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Spänning<br />

50 hz<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

SL1.50.65.09.E.2.1.502 96878450 588 59 71 1 x 230V 0,9 6,1 65 26 010<br />

SL1.50.65.09.E.2.50B 96878451 588 59 79 3 x 400V 0,9 2,8 65 26 010<br />

SL1.50.65.11.E.2.1.502 96878454 588 59 72 1 x 230V 1,1 7,4 65 27 900<br />

SL1.50.65.11.E.2.50B 96878455 588 59 80 3 x 400V 1,1 3,1 65 28 100<br />

SL1.50.65.15.E.2.50B 96878458 588 59 81 3 x 400V 1,5 3,8 65 32 050<br />

<strong>Grundfos</strong> SLV/SL1 AUTOADAPT, en unik pump med<br />

inbyggd nivåsensor, vilket innebär att behovet av<br />

automatikskåp och nivågivare elimineras.<br />

Det innebär i sin tur en enklare och snabbare<br />

installation då anslutning av nivågivare och<br />

automatikskåp utgår då nivåer är förinställda i<br />

pumpen.<br />

SLV/SL1 AUTOADAPT har inbyggd:<br />

- Motorskydd<br />

- Trycksensor<br />

- Torrkörningsskydd<br />

- Loggning av driftsinformation och larm<br />

Funktioner som ingår:<br />

- Startfördröjning<br />

- Olika startnivåer i sumpen<br />

- Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling<br />

- Alternering eller parallell körning efter behov<br />

utan kommunikation vid installation av upp till<br />

4 pumpar<br />

150<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SL1 och SLV<br />

SL1 dränkbar avloppspump<br />

<strong>Grundfos</strong> SL1-pumpar är lämpliga för<br />

pumpning av avloppsvatten och<br />

andra medier med ett ph-värde på<br />

4-10. Max. storlek fasta partiklar:<br />

ø50 mm.<br />

Användningsområden SL1:<br />

• Stora mängder grund- och<br />

dagvatten<br />

• Spillvatten från kommersiella<br />

byggnader, exklusive<br />

avloppsvatten från<br />

toaletter.<br />

• Industriellt spillvatten<br />

med slaminnehåll<br />

• Processvatten från<br />

industrin<br />

SLV dränkbar avloppspump<br />

<strong>Grundfos</strong> SLV-pumpar är lämpliga för<br />

pumpning av avloppsvatten och andra<br />

medier med ett ph-värde på 4-10.<br />

Max. storlek fasta partiklar: ø65 mm.<br />

Användningsområden SLV:<br />

• Stora mängder dagvatten med<br />

innehåll av slipande material<br />

• Spillvatten från privata hushåll<br />

inklusive avloppsvatten från<br />

toaletter<br />

• • Kommunalt spillvatten<br />

• Spillvatten från kommersiella<br />

byggnader.<br />

• Industriellt spillvatten med<br />

innehåll av slam och fibrer<br />

SLV-pumpen finns även med rostfritt virvelhjul, versionen har då ett Qi betckningen<br />

Pumphjulet S-tube<br />

<strong>Grundfos</strong> S-tube<br />

Pumparna är utrustade med <strong>Grundfos</strong><br />

S-tube, ett nyutvecklat pumphjul som<br />

erbjuder hydraulisk verkningsgrad i<br />

världsklass utan att kompromissa<br />

med fritt genomlopp<br />

Dimensioner, fristående och på kopplingsfot SL1<br />

Dimensioner, fristående och på kopplingsfot SLV<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 151


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SMÅ och STORA AVLOPPSPUMPAR typ SL1<br />

med semiöppet enkanalshjul, gjutjärn<br />

RSK<br />

nummer<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

SL1.50.65.09.2.1.502 96106562 588 57 63 0,9 1x230V 6,1 65 15 500<br />

SL1.50.65.09.2.50B 96106566 588 58 76 0,9 3x400V 2,8 65 18 910<br />

SL1.50.65.11.2.1.502 96104125 588 57 64 1,1 1x230V 7,4 65 17 550<br />

SL1.50.65.11.2.50B 96104129 588 58 77 1,1 3x400V 3,1 65 17 070<br />

SL1.50.65.15.2.50B 96104118 588 58 78 1,5 3x400V 3,8 65 20 920<br />

SL1.50.65.22.2.50D 96836307 588 59 58 2,2 3x400 V 4,9 65 20 850<br />

SL1.50.65.30.2.50D 96836311 588 59 57 3 3x400 V 6,8 65 23 520<br />

SL1.50.65.40.2.51D 96872032 588 59 59 4 3x400 V 8,5 65 28 080<br />

SL1.50.80.22.2.50D 96836286 588 59 60 2,2 3x400 V 4,9 80 21 260<br />

SL1.50.80.30.2.50D 96836289 588 59 61 3 3x400 V 6,8 80 23 880<br />

SL1.50.80.40.2.51D 96872071 588 59 62 4 3x400 V 8,5 80 28 470<br />

SL1.80.80.15.4.50D 96872130 588 59 63 1,5 3x400 V 3,9 80 23 990<br />

SL1.80.80.22.4.50D 96836605 588 59 64 2,2 3x400 V 4,9 80 25 580<br />

SL1.80.80.30.4.50D 96872177 588 59 65 3 3x400 V 6,8 80 34 840<br />

SL1.80.80.40.4.51D 96872217 588 59 66 4 3x400 V 8,5 80 39 210<br />

SL1.80.80.55.4.51D 96873771 - 5,5 3x400 V 11,8 80 41 240<br />

SL1.80.80.75.4.51D 96873359 - 7,5 3x400 V 15,2 80 47 000<br />

SL1.80.100.15.4.50D 96836267 - 1,5 3x400 V 3,9 100 21 950<br />

SL1.80.100.22.4.50D 96836271 - 2,2 3x400 V 4,9 100 23 440<br />

SL1.80.100.30.4.50D 96836283 - 3 3x400 V 6,8 100 31 860<br />

SL1.80.100.40.4.51D 96873358 - 4 3x400 V 8,5 100 35 840<br />

SL1.80.100.55.4.51D 96873360 - 5,5 3x400 V 11,8 100 41 240<br />

SL1.80.100.75.4.51D 96873361 - 7,5 3x400 V 15,2 100 47 390<br />

SL1.100.100.40.4.51D 96873364 - 4 3x400 V 8,5 100 40 210<br />

SL1.100.100.55.4.51D 96873365 - 5,5 3x400 V 11,8 100 45 830<br />

SL1.100.100.75.4.51D 96873366 - 7,5 3x400 V 15,2 100 51 510<br />

SL1.100.150.40.4.51D 96873367 - 4 3x400 V 8,5 150 40 840<br />

SL1.100.150.55.4.51D 96873368 - 5,5 3x400 V 11,8 150 46 420<br />

SL1.100.150.75.4.51D 96873369 - 7,5 3x400 V 14,9 150 52 140<br />

152<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SMÅ och STORA AVLOPPSPUMPAR typ SLV<br />

med virvelhjul typ SuperVortex, gjutjärn<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Spänning<br />

50 Hz<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

Pris kr<br />

SLV.65.65.09.2.1.502 96115119 588 57 47 0,9 1x230V 6,1 65 13 490<br />

SLV.65.65.09.2.50B 96115123 588 57 48 0,9 3x400V 2,8 65 13 490<br />

SLV.65.65.11.2.1.502 96106573 588 57 65 1,1 1x230V 7,4 65 15 610<br />

SLV.65.65.11.2.50B 96106577 588 58 79 1,1 3x400V 3,1 65 14 870<br />

SLV.65.65.15.2.50B 96104192 588 58 80 1,5 3x400V 3,8 65 18 650<br />

SLV.65.65.22.2.50D 96836323 588 59 45 2,2 3x400V 4,9 65 24 230<br />

SLV.65.65.30.2.50D 96871968 588 59 46 3 3x400V 6,8 65 24 910<br />

SLV.65.65.40.2.51D 96871971 588 59 47 4 3x400V 8,5 65 29 530<br />

SLV.65.80.22.2.50D 96836287 588 59 48 2,2 3x400V 4,9 80 24 370<br />

SLV.65.80.30.2.50D 96836303 588 59 49 3 3x400V 6,8 80 25 030<br />

SLV.65.80.40.2.51D 96842221 588 59 50 4 3x400V 8,5 80 29 620<br />

SLV.80.80.11.4.50D 96836266 588 59 51 1,1 3x400V 3 80 23 190<br />

SLV.80.80.13.4.50D 96857830 588 59 52 1,3 3x400V 3,6 80 23 560<br />

SLV.80.80.15.4.50D 96836269 588 59 53 1,5 3x400V 3,9 80 23 860<br />

SLV.80.80.22.4.50D 96835691 588 59 54 2,2 3x400V 4,9 80 24 330<br />

SLV.80.80.40.2.51D 96871992 588 59 56 4 3x400V 8,5 80 30 860<br />

SLV.80.80.40.4.51D 96871995 588 59 55 4 3x400V 9,7 80 32 760<br />

SLV.80.80.60.2.51D 96873784 - 6 3x400V 12,5 80 32 930<br />

SLV.80.80.75.2.51D 96871998 - 7,5 3x400V 15,1 80 41 720<br />

SLV.80.80.92.2.51D 96872003 - 9,2 3x400V 18 80 43 850<br />

SLV.80.100.13.4.50D 96890480 - 1,3 3x400V 3,6 100 21 990<br />

SLV.80.100.15.4.50D 96872008 - 1,5 3x400V 3,9 100 22 250<br />

SLV.80.100.22.4.50D 96872244 - 2,2 3x400V 4,9 100 22 660<br />

SLV.80.100.40.4.51D 96872022 - 4 3x400V 9,7 100 25 550<br />

SLV.80.100.40.2.51D 96872010 - 4 3x400V 8,5 100 28 630<br />

SLV.80.100.60.2.51D 96893379 - 6 3x400V 12,5 100 33 410<br />

SLV.80.100.75.2.51D 96872011 - 7,5 3x400V 15,1 100 42 210<br />

SLV.80.100.92.2.51D 96872023 - 9,2 3x400V 18 100 44 320<br />

SLV.80.100.110.2.51D 96890789 - 11 3x400V 21,4 100 46 620<br />

SLV.100.100.30.4.50D 96836305 - 3 3x400V 6,8 100 28 340<br />

SLV.100.100.40.4.51D 96872026 - 4 3x400V 9,7 100 30 030<br />

SLV.100.100.55.4.51D 96872028 - 5,5 3x400V 11,8 100 36 020<br />

SLV.100.100.75.4.51D 96872029 - 7,5 3x400V 15,2 100 43 700<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 153


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

SEV och SE1<br />

Driftsäkra och robusta avloppspumpar 1,1-11 kW<br />

Pumparna i <strong>Grundfos</strong> SEV- och SE1-serie är tekniskt<br />

mycket avancerade och konstruerade för att pumpa<br />

spillvatten, processvatten och orensat avloppsvatten i<br />

krävande kommunala, service- och industriapplikationer.<br />

Pumparna kan installeras våt- eller torruppställt utan<br />

motorkylning och är mycket driftsäkra och mycket enkla<br />

att serva.<br />

De energibesparande enkanals- och SuperVortexpumparna<br />

har ett fritt genomlopp för fasta partiklar<br />

upp till ø100 mm.<br />

• Unik vätskefri motorkylning<br />

Ett massivt statorhus av aluminium leder effektivt<br />

bort överskottsvärme till den pumpade vätskan via<br />

en kylfläns av gjutjärn. Detta tillåter kontinuerlig<br />

drift i delvis nedsänkta eller torruppställda<br />

installationer.<br />

• Vattentät kabelanslutning<br />

Polyuretanfylld kabelkontakt av rostfritt stål ger<br />

en hermetiskt försluten kabelanslutning vilket<br />

säkerställer att ingen vätska kan tränga in i motorn<br />

via kabeln.<br />

• Dubbel mekanisk axeltätning<br />

Effektivt axeltätningssystem av patrontyp ger<br />

längre driftstid och kortare stilleståndstid.<br />

Tätningen är servicevänlig och kan enkelt bytas på<br />

plats utan specialverktyg.<br />

• Modulsystem<br />

Varje motorstorlek passar flera pumpstorlekar med<br />

kanalhjul eller SuperVortex hydraulik vilket ger stor<br />

flexibilitet.<br />

• Material<br />

SE1 och SEV finns även i olika versioner där pumpen<br />

är delvis eller helt i rostfritt stål.<br />

Version Q - med pumphjul i rostfritt stål<br />

Version S - med alla hydraldelar i rostfritt stål<br />

Version R - alla vätskeberörda delar i rostfritt stål<br />

EN1.4408<br />

Version D - alla vätskeberörda delar i rostfritt stål<br />

EN1.4517<br />

• Kompromisslös<br />

Pumparna är utrustade med <strong>Grundfos</strong><br />

S-tube, ett nyutvecklat pumphjul som<br />

erbjuder hydraulisk verkningsgrad i<br />

världsklass utan att kompromissa<br />

med fritt genomlopp<br />

<strong>Grundfos</strong> SuperVortex-serie omfattar många olika<br />

pumptyper som är konstruerade för pumpning av<br />

spillvatten, processvatten och orensat avloppsvatten<br />

i krävande kommunala, service- och industriapplikationer.<br />

De klarar spillvatten med ett ph-värde 4-10<br />

med innehåll av fibrer och fasta partiklar upp till<br />

ø100 mm<br />

<strong>Grundfos</strong> pumpserie med enkanalshjul omfattar<br />

många olika pumptyper som är konstruerade för<br />

pumpning av spillvatten, processvatten och orensat<br />

avloppsvatten i krävande kommunala, service- och<br />

industriapplikationer. De klarar spillvatten med ett<br />

ph-värde 4-10 med innehåll av fasta partiklar upp till<br />

ø100 mm.<br />

154<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

AVLOPPSPUMPAR serie SE, typ SE1<br />

med enkanalshjul, gjutjärn och rostfritt stål<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

3x400V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

SE1.50.65.22.2.50D 96047509 588 58 93 2,2 5 65 25 120<br />

SE1.50.65.30.2.50D 96047517 588 58 94 3 6,6 65 28 330<br />

SE1.50.65.40.2.51D 96047525 588 58 95 4 8,6 65 38 980<br />

SE1.50.80.22.2.50D 96047981 588 58 96 2,2 5 80 25 630<br />

SE1.50.80.30.2.50D 96047989 588 58 97 3 6,6 80 28 760<br />

SE1.50.80.40.2.51D 96047997 588 58 98 4 8,6 80 39 480<br />

SE1.80.80.15.4.50D 96047533 588 58 99 1,5 4,2 80 31 060<br />

SE1.80.80.22.4.50D 96047549 588 59 00 2,2 5,9 80 33 490<br />

SE1.80.80.30.4.50D 96047565 588 59 01 3 7,8 80 44 770<br />

SE1.80.80.40.4.51D 96047597 588 59 02 4 10 80 47 800<br />

SE1.80.80.55.4.51D 96047613 - 5,5 13,4 80 52 770<br />

SE1.80.80.75.4.51D 96047627 - 7,5 17,3 80 60 140<br />

SE1.80.100.15.4.50D 96048005 - 1,5 4,2 100 28 550<br />

SE1.80.100.22.4.50D 96048021 - 2,2 5,9 100 30 860<br />

SE1.80.100.30.4.50D 96048037 - 3 7,8 100 40 770<br />

SE1.80.100.40.4.51D 96048069 - 4 10 100 45 850<br />

SE1.80.100.55.4.51D 96048085 - 5,5 13,4 100 52 770<br />

SE1.80.100.75.4.51D 96048099 - 7,5 17,3 100 60 650<br />

SE1.100.100.40.4.51D 96047641 - 4 10 100 50 980<br />

SE1.100.100.55.4.51D 96047657 - 5,5 13,4 100 58 630<br />

SE1.100.100.75.4.51D 96047671 - 7,5 17,3 100 65 930<br />

SE1.100.150.40.4.51D 96048113 - 4 10 150 52 280<br />

SE1.100.150.55.4.51D 96048129 - 5,5 13,4 150 59 400<br />

SE1.100.150.75.4.51D 96048143 - 7,5 17,3 150 66 720<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 155


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

AVLOPPSPUMPAR serie SE, typ SEV<br />

med virvelhjul typ SuperVortex, gjutjärn och rostfritt stål<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK<br />

nummer<br />

Motoreffekt<br />

kw<br />

Märkström<br />

A<br />

Utlopp<br />

DN<br />

3x400V, 50 Hz<br />

Pris kr<br />

SEV.65.65.22.2.50D 96047697 588 58 81 2,2 5 65 26 330<br />

SEV.65.65.30.2.50D 96047713 588 58 82 3 6,6 65 29 430<br />

SEV.65.65.40.2.51D 96047729 588 58 83 4 8,6 65 38 490<br />

SEV.65.80.22.2.50D 96048169 588 58 84 2,2 5 80 26 490<br />

SEV.65.80.30.2.50D 96048185 588 58 85 3 6,6 80 29 600<br />

SEV.65.80.40.2.51D 96048201 588 58 86 4 8,6 80 38 990<br />

SEV.80.80.11.4.50D 96047745 588 58 87 1,1 2,8 80 29 780<br />

SEV.80.80.13.4.50D 96047757 588 58 88 1,3 3,8 80 30 260<br />

SEV.80.80.15.4.50D 96047769 588 58 89 1,5 4,2 80 30 690<br />

SEV.80.80.22.4.50D 96047781 588 58 90 2,2 5,9 80 31 230<br />

SEV.80.80.40.4.51D 96047797 588 58 91 4 10 80 35 390<br />

SEV.80.80.40.2.51D 96047829 588 58 92 4 8,6 80 42 650<br />

SEV.80.80.60.2.51D 96047845 - 6 13,9 80 42 720<br />

SEV.80.80.75.2.51D 96047861 - 7,5 16,2 80 54 140<br />

SEV.80.80.92.2.51D 96047207 - 9,2 18 80 56 880<br />

SEV.80.80.110.2.51D 96047877 - 11 21,7 80 57 010<br />

SEV.100.100.30.4.50.D 96047893 - 3 7,8 100 36 520<br />

SEV.100.100.40.4.51.D 96047925 - 4 10 100 38 950<br />

SEV.100.100.55.4.51.D 96047941 - 5,5 13,4 100 46 740<br />

SEV.100.100.75.4.51.D 96047957 - 7,5 17,3 100 56 690<br />

156<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 157


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR till DP, EF, Unilift KP, Unilift AP12, Unilift AP35B, Unilift AP50B, SL1/SLV, M/MD,<br />

DW, SEV/SE1 och SEG<br />

Artikelnummer<br />

Typ/Beskrivning Anslutning RSK<br />

nummer<br />

Pumptyp Pris kr<br />

DP10.50<br />

DP10.65<br />

EF30.50<br />

KP<br />

AP12<br />

AP35/50B<br />

SL1/SLV<br />

M/MD<br />

DW<br />

SE1/SEV<br />

SEG<br />

96404801<br />

Invändig 2” rörgänga 588 60 57 x x x 1 270<br />

96404802<br />

Snabbkoppling<br />

Invändig 3” rörgänga 588 60 58 1 830<br />

96076063<br />

Rp 1½”/Rp 1½” 588 58 54 x 2 030<br />

96429519<br />

Komplett kopplingsfot,<br />

DN 50/DN 50 588 60 18 x x x 2 540<br />

inkl. glidsko och övre<br />

gejdfäste<br />

96005353 DN 50/DN 50 588 58 50 x 3 960<br />

96076196 Förhöjningsfot, 3 st för fristående installation - x 860<br />

96003466<br />

DN 50/R2 AP pumpar 588 58 51 x x x 1 430<br />

*<br />

96105765 DN 80/DN 80 588 58 58 x x 1 690<br />

96105793 Adapter Flygt/Pumpex DN 80/DN 100 x x 2 690<br />

96105782 DN 100/DN 100 588 58 55 x x 1 820<br />

96006638 DN 150/DN 150 x x 7 400<br />

91716018 Mellanfläns Flygt DN 50 588 58 65 x 1 170<br />

91360005 Mellanfläns <strong>AB</strong>S DN 50 x 1 260<br />

9600<strong>2013</strong> Lyftkätting inkl.<br />

10 m x Ø 5 mm 588 60 59 x x x x x x x x 710<br />

schackel.<br />

Elgalvaniserad.<br />

96477893<br />

- x 2 240<br />

96477894 Flexibel koppling med fläns<br />

- x 3 960<br />

96477895 - x 4 250<br />

96003721 Manuell<br />

Rp 1½” 588 60 63 x 3 220<br />

membranpump<br />

15211 Klaffbackventil rp 1 1/4” 588 60 65 x 400<br />

96549937 Klaffbackventil Rp 1½” 588 60 66 x 750<br />

96002002 Kulbackventil, gjutjärn Rp 2” 588 60 10 x x x x x 1 660<br />

96002005 Avstängningsventil, Rp 2” 588 60 11 x x x x 770<br />

mässing<br />

96002008 Kulbackventil DN 65 588 60 19 x x x 3 680<br />

96002009 Kulbackventil DN 80 588 59 44 x x x 4 660<br />

96002010 Avstängningsventil, DN 65 588 60 13 x x x x 2 920<br />

gjutjärn<br />

96002011 Avstängningsventil,<br />

gjutjärn<br />

DN 80 588 60 14 x x x 3 250<br />

* ) OBS: SEG-pumpar måste kompletteras med en mellanfläns.<br />

158<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR avloppspumpar typ SEV/SE1 och SLV/SL1<br />

RSK<br />

nummer<br />

Pris kr<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 65 96090992 588 59 03 2 650<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 80 96090993 588 59 04 3 450<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 80/DN 65 96102238 588 59 05 3 180<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 100 96090994 - 7 860<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 100/DN 80 96102240 - 8 650<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 150 96090995 - 12 000<br />

Kopplingsfot inkl. glidsko samt övre gejdfäste DN 150/DN 100 96102241 - 16 250<br />

Stativ, vertikal torruppställd installation inkl. 90° krök DN 65 96102257 588 59 12 5 130<br />

Stativ, vertikal torruppställd installation inkl. 90° krök DN 80 96102258 588 59 13 6 780<br />

Stativ, vertikal torruppställd installation inkl. 90° krök DN 100 96102259 - 13 870<br />

Stativ, vertikal torruppställd installation inkl. 90° krök DN 150 96102260 - 14 810<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 65 2,2-3 kW, 2-polig 96102261 588 59 14 2 270<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 65 4 kW, 2-polig 96102262 588 59 15 2 300<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 80 2,2-3 kW, 2-polig, 1,1- 2,2 kW, 96101912 588 59 16 2 320<br />

4-polig<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 80 4 - 7,5 kW, 2-polig, 4 kW, 4-polig 96102200 588 59 17 2 380<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 80 9,2-11 kW, 2-polig 96102386 588 59 18 2 350<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 100 1,5-2,2 kW, 4-polig 96102201 - 3 370<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 100 3-5,5 kW, 4-polig 96101917 - 3 400<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 100 7,5 kW, 4-polig 96102202 - 3 060<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 150 4-5,5 kW, 4-polig 96102263 - 5 650<br />

Stativ, horisontell torruppställd installation DN 150 7,5 kW, 4-polig 96102250 - 5 680<br />

TRIPODKÄRRA<br />

Typ/Beskrivning Artikelnummer<br />

Artikelnummer<br />

Typbeteckning Beskrivning Pris kr<br />

96731468 Tripodkärra WLL 100 WLL 100 är ett hjälpmedel för att lyfta och sänka<br />

pumpar i pumpgropar. Den är ihopfällbar och kan<br />

köras som en säckkärra. Kör fram till brunnshålet,<br />

fäll ut stödbenet och WLL 100 fungerar som vinsch.<br />

Max belastning 100 kg.<br />

Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 159


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

AUTOMATIKSKÅP<br />

<strong>Grundfos</strong> automatikskåp finns i två olika versioner<br />

• LC/LCD för vippor och nivåsensorer<br />

• DC/DCD för vippor, nivåsensorer och ultraljudssensorer<br />

LC/LCD är vårt enkla automatikskåp för start och stopp av en eller två pumpar.<br />

Har högnivålarm som kan får ut via potentialfria utgångar.<br />

DC/DCD är vårt mest avancerade automatikskåp för start och stopp av<br />

en eller två pumpar. Skåpet har möjlighet till hög- och lågnivå larm.<br />

Skåpet har även möjligheter att avläsa driftdata, energiförbrukning med mera.<br />

Kommunikation via SMS eller Modbus som tillval. Moduler som ingår i DC/DCD<br />

kan användas vid byggande av automatikskåp för drif av upp till 6 pumpar.<br />

Båda skåpsmodellerna är avsedda för inomhusmontage - kan även fås för utomhusmontage.<br />

AUTOMATIKSKÅP typ LC/LCD 108 för reglering med nivåvippor (inomhusmontage)<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Automatikskåp LC 108,<br />

för 1 pump, direktstart. IP 55<br />

Start, stopp, larm.<br />

Inkl. potentialfri utgång.<br />

Automatikskåp LCD 108,<br />

för 2 pumpar, direktstart. IP 55<br />

Start, stopp, larm.<br />

Inkl. potentialfri utgång.<br />

RSK<br />

nummer<br />

Märkström<br />

A<br />

Pumptyp<br />

AUTOMATIKSKÅP typ LC/LCD 108 inkl. LT200 för styrning med analog tryckgivare (inomhusmontage)<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Automatikskåp LC 108 inkl. LT200<br />

för styrning med analog tryckgivare<br />

4-20 mA, mätområde 0,5 m<br />

(givare köps separat, 9377410)<br />

Automatikskåp LCD 108 inkl. LT200<br />

för styrning med analog tryckgivare<br />

4-20 mA, mätområde 0,5 m<br />

(givare köps separat, 9377410)<br />

AUTOMATIKSKÅP typ DEDICATED CONTROL (DC/DCD)<br />

Dedicated Control, DC319 Automatikskåp för 1 pump, Dedicated Control, DCD319 Automatikskåp för 2 pumpar<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

Pris kr<br />

96841917 601 07 59 1 - 5,0 Se pumpens märkström 7 400<br />

96841921 601 07 60 3,2 - 12 Se pumpens märkström 8 970<br />

96841925 601 07 61 5,3 - 23 Se pumpens märkström 8 950<br />

96841996 601 07 62 1 - 5,0 Se pumpens märkström 10 030<br />

96842002 601 07 63 3,2 - 12 Se pumpens märkström 11 330<br />

96842005 601 07 64 5,3 - 23 Se pumpens märkström 11 560<br />

RSK<br />

nummer<br />

Märkström<br />

A<br />

Automatikskåp<br />

Pris kr<br />

91716424 - 5 LC108.400.3.5 12 350<br />

91716425 - 12 LC.108.400.3.12 11 320<br />

91716426 - 23 LC108.400.3.23 13 140<br />

91716427 - 5 LCD.400.3.5 13 540<br />

91716428 - 12 LCD.400.3.12 14 910<br />

91716429 - 23 LCD.400.3.23 14 910<br />

RSK<br />

nummer<br />

Märkström<br />

A<br />

Pumptyp<br />

Pris kr<br />

DC 319 97506967 - 1 - 1,6 Se pumpens märkström 23 000<br />

DC 319 97507005 - 1,6 - 2,5 Se pumpens märkström 24 000<br />

DC 319 97507013 - 2,5 - 4 Se pumpens märkström 24 050<br />

DC 319 97507021 - 4 - 6,3 Se pumpens märkström 24 120<br />

DC 319 97507029 - 6,3 - 10 Se pumpens märkström 24 440<br />

DCD 319 97507293 - 1 - 1,6 Se pumpens märkström 29 260<br />

DCD 319 97507301 - 1,6 - 2,5 Se pumpens märkström 29 300<br />

DCD 319 97507309 - 2,5 - 4 Se pumpens märkström 29 350<br />

DCD 319 97507317 - 4 - 6,3 Se pumpens märkström 29 420<br />

DCD 319 97507325 - 6,3 - 10 Se pumpens märkström 29 930<br />

160<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

TILLBEHÖR till LC/LCD AUTOMATIKSKÅP samt DEDICATED CONTROL (DC)<br />

Nivåvippor, tryckgivare mm<br />

Typbeteckning Artikelnummer<br />

RSK<br />

nummer<br />

Beskrivning<br />

Pris kr<br />

Nivåvippa 96003332 600 86 02 Nivåvippa utan kvicksilver med 10 m kabel 1 350<br />

Nivåvippa 96003695 600 86 03 Nivåvippa utan kvicksilver med 20 m kabel 1 630<br />

Hållare till Nivåvippa 91713066 - Hållare till Nivåvippa 80<br />

Tryckgivare 96377410 - Analog tryckgivare, 4-20 mA, mätområde<br />

0-5 m, MPS<br />

Kopplingsbox för givarkabel 96377411 - Kopplingsbox för givarkabel 1 240<br />

Ultraljudssensor 96693767 - Ultraljudssensor (DC/DCD) 11 000<br />

Programverktyg för<br />

96693768 - Programmeringsverktyg för ultraljudssensor 1 270<br />

ultraljudssensor<br />

(DC/DCD)<br />

Kopplingsskåp för AUTOADAPT 98119185 - Kopplingsskåp för AUTOADAPT med<br />

5 470<br />

larmindikering, 1 pump<br />

Kopplingsskåp för AUTOADAPT 98119190 - Kopplingsskåp för AUTOADAPT med<br />

larmindikering, 2 pumpar (GSM-larm)<br />

16 420<br />

4 630<br />

LARMSKÅP och LARMBOXAR<br />

Typbeteckning Artikelnummer RSK<br />

Pris kr<br />

nummer<br />

Larmbox, inkl. röd lampa och summer. För utomhusmontering. 91350087 601 07 79 10 080<br />

CAN larm, batteridriven larmbox med ljus och ljudsignal.<br />

För inomhusmontering<br />

96457906 601 07 78 880<br />

CIU 902 larmbox för AUTOADAPT-pumpar med IR-kommunikation 97644690 - 5 030<br />

CIU 202 larmbox för AUTOADAPT-pumpar samt DC/DCD-skåp<br />

97644728 - 6 540<br />

med Modbus RTU-kommunikation<br />

CIU 252 larmbox för AUTOADAPT-pumpar samt DC/DCD-skåp med<br />

GSM/GPRS-kommunikation<br />

97644729 - 9 300<br />

Grundos larmbox, CIU <strong>Grundfos</strong> CAN-larm <strong>Grundfos</strong> larmbox för utomhusmontering<br />

><br />

Beställning<br />

För information och beställning av utomhuskapslade lösningar för våra larm- och kommunikationsboxar<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 161


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

Kommunikationsgränssnitt<br />

CIU<br />

CIM<br />

Kommunikationsgränssnitt mellan Genibus, Modbus,<br />

Profibus, BACnet och LON<br />

Produkter<br />

• CRE/CRNE/CRIE/MTRE/CME<br />

• TPE serie 1000/2000<br />

• NBE/NKE<br />

• CUE frekvensomformare<br />

• Control MPC och Hydro MPC/Multi-E<br />

• Dedicated Control<br />

• MP 204<br />

• CR monitor*<br />

• MAGNA*/MAGNA3 cirkulationspumpar<br />

• DDA doseringspumpar<br />

• WW AutoADAPT<br />

Produktspecifikation<br />

Max. kabellängd 1200 meter<br />

IP-klass 54<br />

Spänning<br />

24-240 VAC/VDC<br />

Energiförbrukning max. 11 W<br />

* GENIbus krävs i pump/styrning<br />

Komplett program<br />

• Ger möjlighet för övervakning och justering av många olika parametrar såsom driftpunkt,<br />

energiförbrukning, larmövervakning, digitala in- och utgångar, drifttimmar mm.<br />

• Modulerna finns antingen till DIN-skena och väggmontage (CIU) eller som inbyggnadskort<br />

direkt i motorn (CIM)<br />

• Modulkonstruktion 182 mm * 108 mm * 82 mm (h/b/d)<br />

162<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT typ CIM och CIU<br />

Typ<br />

MAGNA* MAGNA3<br />

(enkel)<br />

E-pumpar<br />

< 11 kW<br />

CIM 050 GENIbus x Inbyggd<br />

GENI<br />

E-pumpar<br />

11-22 kW<br />

Inbyggd<br />

GENI<br />

CUE MPC<br />

(CU 352)<br />

Inbyggd<br />

GENI<br />

Multi-E CR<br />

Monitor*<br />

x Inbyggd<br />

GENI<br />

MP 204 Dedicated<br />

Controls<br />

(CU 362)<br />

Inbyggd<br />

GENI<br />

WW<br />

Auto<br />

ADAPT<br />

x CIM 050 &<br />

CIU 902<br />

DDA<br />

Digital<br />

Dosing<br />

Inbyggd<br />

GENI<br />

Artikelnummer<br />

Pris kr<br />

96824631 1 130<br />

CIM 100 LON x x 96824797 2 140<br />

CIM 110 LON (MPC) x 96824798 2 130<br />

CIM 150 Profibus x x x x CIM 150 & 96824793 2 140<br />

CIU 902<br />

E-Box 150 Profibus x 97513994 5 300<br />

CIM 200 Modbus/COMLI x x x x 96824796 2 140<br />

CIM 250 GSM/GPRS x x x x 96824795 5 030<br />

CIM 270 GRM ** x x x x 96898815 5 030<br />

CIM 300 BACnet x x x 96893770 2 140<br />

CIU 100 LON x x x x 96753735 4 400<br />

CIU 110 LON (MPC) 96753736 4 400<br />

CIU 150 Profibus x x x x x x x 96753081 4 400<br />

CIU 152 Profibus AutoADAPT x 98128063 6 530<br />

CIU 200 Modbus/COMLI x x x x x x 96753082 4 400<br />

CIU 202 Modbus AutoADAPT/<br />

x 97644728 6 540<br />

COMLI<br />

CIU 250 GSM/GPRS x x x x x x 96787106 7 920<br />

CIU 252 GSM/GPRS<br />

x 97644729 9 300<br />

AutoADAPT<br />

CIU 271 GRM ** x x x x x x x 96898819 8 800<br />

CIU 272 GRM AutoADAPT ** x 97644730 9 300<br />

CIU 300 BACnet x x x x 96893769 4 400<br />

CIU 902 IR AutoADAPT x 97644690 5 030<br />

* = Extra GENIbus-modul krävs<br />

** = Ytterligare abonnemang (kontrakt) med <strong>Grundfos</strong> behövs för datalagring i GRM<br />

OBS! CIM/CIU 25X/27X inkluderar ej antenn, men följande kan användas: Takantenn (97631956) eller Bordsantenn (97631957)<br />

CIM = Communication Interface Module<br />

CIU = Communication Interface Unit<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 163


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FREKVENSOMFORMARE typ CUE<br />

3x380-500 V, 50 Hz, IP 55 och IP 54<br />

Typbeteckning Artikelnummer Effekt (kw) Kapslingsklass I max. (A) Pris kr<br />

CUE 97685238 0.55 IP 55 1.8 / 1.6 7 430<br />

CUE 97685239 0.75 IP 55 2.4 / 2.1 7 510<br />

CUE 97685240 1.1 IP 55 3 / 2.7 7 650<br />

CUE 97685251 1.5 IP 55 4.1 / 3.4 8 090<br />

CUE 97685252 2.2 IP 55 5.6 / 4.8 9 620<br />

CUE 97685253 3 IP 55 7.2 / 6.3 11 210<br />

CUE 97685254 4 IP 55 10 / 8.2 12 750<br />

CUE 96754711 5.5 IP 55 13 / 11 14 440<br />

CUE 96754722 7.5 IP 55 16 / 14.5 17 510<br />

CUE 96754723 11 IP 55 24 / 21 20 420<br />

CUE 96754724 15 IP 55 32 / 27 23 940<br />

CUE 96754725 18.5 IP 55 37.5 / 34 28 660<br />

CUE 96754726 22 IP 55 44 / 40 32 390<br />

CUE 96754727 30 IP 55 61 / 52 36 310<br />

CUE 96754728 37 IP 55 73 / 65 38 200<br />

CUE 96754729 45 IP 55 90 / 80 41 930<br />

CUE 96754730 55 IP 55 106 / 105 50 710<br />

CUE 96754731 75 IP 55 147 / 130 58 410<br />

CUE 96754732 90 IP 55 177 / 160 68 370<br />

CUE 96754666 110 IP 54 212 / 190 Offereras<br />

CUE 96754669 132 IP 54 260 / 240 Offereras<br />

CUE 96754671 160 IP 54 315 / 302 Offereras<br />

CUE 96754672 200 IP 54 395 / 361 Offereras<br />

CUE 96754673 250 IP 54 480 / 443 Offereras<br />

164<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FREKVENSOMFORMARE typ CUE<br />

3x380-500 V, 50 Hz, IP 20 och IP 21<br />

Typbeteckning Artikelnummer Effekt (kw) Kapslingsklass I max. (A) Pris kr<br />

CUE 96754675 0.55 IP 20 1.8 / 1.6 4 410<br />

CUE 96754676 0.75 IP 20 2.4 / 2.1 4 720<br />

CUE 96754677 1.1 IP 20 3 / 2.7 5 450<br />

CUE 96754678 1.5 IP 20 4.1 / 3.4 6 230<br />

CUE 96754679 2.2 IP 20 5.6 / 4.8 7 510<br />

CUE 96754680 3 IP 20 7.2 / 6.3 8 360<br />

CUE 96754681 4 IP 20 10 / 8.2 8 910<br />

CUE 96754692 5.5 IP 20 13 / 11 10 290<br />

CUE 96754693 7.5 IP 20 16 / 14.5 11 550<br />

CUE 96754694 11 IP 20 24 / 21 14 060<br />

CUE 96754695 15 IP 20 32 / 27 15 910<br />

CUE 96754696 18.5 IP 20 37.5 / 34 19 930<br />

CUE 96754697 22 IP 20 44 / 40 23 280<br />

CUE 96754698 30 IP 20 61 / 52 27 100<br />

CUE 96754699 37 IP 20 73 / 65 32 750<br />

CUE 96754700 45 IP 20 90 / 80 40 000<br />

CUE 96754701 55 IP 20 106 / 105 48 390<br />

CUE 96754702 75 IP 20 147 / 130 55 760<br />

CUE 96754703 90 IP 20 177 / 160 65 340<br />

CUE 96754649 110 IP 21 212 / 190 Offereras<br />

CUE 96754651 132 IP 21 260 / 240 Offereras<br />

CUE 96754662 160 IP 21 315 / 302 Offereras<br />

CUE 96754663 200 IP 21 395 / 361 Offereras<br />

CUE 96754665 250 IP 21 480 / 443 Offereras<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 165


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

VLT AQUA® Drive FC202<br />

Danfoss frekvensomformare VLT® AQUA är avsedd för vatten- och<br />

avloppsapplikationer. VLT® AQUA-frekvensomformaren har en rad<br />

olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger de lägsta totala<br />

ägarkostnaderna i fråga om vatten- och avloppstillämpningar.<br />

Kapslingar<br />

IP20/chassin, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 och<br />

IP66/NEMA 4X<br />

Effekt- och spänningsintervall<br />

200-240 V ..... 0,25 kW - 45 kW<br />

380-480 V ..... 0,37 kW - 1000 kW<br />

525-600 V ..... 0,75 kW - 90 kW<br />

525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW<br />

FREKVENSOMFORMARE typ VLT AQUA Drive FC202<br />

3x380-480 V, 50 Hz. A1/B1 RFI-filter, Grafisk display IP55 m bakre plåt<br />

Typbeteckning Artikelnummer Effekt (kw) Kapslingsklass I max. (A) Pris kr<br />

FC202 91355276 0,37 IP 55 1,3 Offereras<br />

FC202 91355277 0,55 IP 55 1,8 Offereras<br />

FC202 91355278 0,75 IP 55 2,4 Offereras<br />

FC202 91355279 1,1 IP 55 3 Offereras<br />

FC202 91355280 1,5 IP 55 4,1 Offereras<br />

FC202 91355270 2,2 IP 55 5,6 Offereras<br />

FC202 91355233 3,0 IP 55 7,2 Offereras<br />

FC202 91355234 4,0 IP 55 10 Offereras<br />

FC202 91355269 5,5 IP 55 13 Offereras<br />

FC202 91355268 7,5 IP 55 16 Offereras<br />

FC202 91355235 11 IP 55 24 Offereras<br />

FC202 91355267 15 IP 55 32 Offereras<br />

FC202 91355262 18,5 IP 55 37,5 Offereras<br />

FC202 91355275 22 IP 55 44 Offereras<br />

><br />

Tillbehör<br />

För information och beställning av tillbehör, så som mjukstart, mjukstopp och filter<br />

vänligen kontakta <strong>Grundfos</strong><br />

166<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

FLÖDESGIVARE typ MAG<br />

Typ/beskrivning Artikelnummer<br />

Pris kr<br />

MAG 5100-DN50-PN16 97563378 12 060<br />

MAG 5100-DN65-PN16 97563379 12 210<br />

MAG 5100-DN80-PN16 97563380 12 380<br />

MAG 5100-DN100-PN16 97563381 12 880<br />

MAG 5100-DN125-PN16 97563382 15 130<br />

MAG 5100-DN150-PN16 97563383 17 230<br />

MAG 5100-DN200-PN16 97563384 20 020<br />

MAG 5100-DN250-PN16 97563385 24 780<br />

MAG 5100-DN300-PN16 97563386 36 770<br />

MAG 5000-230V 97563387 13 570<br />

MAG 5000-24V 97563388 13 570<br />

Väggmonteringskit 97563389 2 330<br />

Kabel 10 m (räckvidd upp till 5 m) 97563390 580<br />

Kabel 20 m (räckvidd upp till 10 m) 97563391 1 140<br />

Ingjutningskit för kopplingsbox 97563392 1 430<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se > 167


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

168<br />

För tekniska data, besök WebCAPS på www.grundfos.se >


<strong>Grundfos</strong> <strong>prislista</strong> <strong>2013</strong>-02-01<br />

Exkl. gällande mervärdeskatt<br />

Rätt till ändringar förbehålles<br />

GRUNDFOS SERVICEORGANISATION<br />

<strong>Grundfos</strong> Service Telefon & fax E-mail & web<br />

Lunnagårdsgatan 6 Tel: 031-332 23 83 service-se@grundfos.com<br />

431 90 MÖLNDAL Fax: 031- 331 94 54 www.grundfos.se<br />

Vid beställning av reservdelar, service, utbildning, uthyrning, avtal och reklamationer - maila eller ring <strong>Grundfos</strong> Service!<br />

Niclas Caspersson<br />

Servicechef:<br />

Ansvarig för<br />

affärsområde<br />

Service<br />

031-332 23 16<br />

0708-31 94 04<br />

Jan-Åke Nilsson<br />

Servicepartneransvarig<br />

031-332 23 06<br />

0708-30 92 17<br />

Anna Schlegel<br />

Servicekoordinator<br />

031-332 23 96<br />

073-411 62 38<br />

ncaspersson@grundfos.com<br />

jaanilsson@grundfos.com<br />

aschlegel@grundfos.com<br />

Ingemar Ekstrand<br />

Innesälj /<br />

Teknisk support<br />

Mikael Nilsson<br />