ARKIVVERKETS STRATEGI 2015

arkisto.fi

ARKIVVERKETS STRATEGI 2015

tillgängliggörande av kulturarvet av handlingskaraktär....24

Säkerställa bevarandet...................................................................................24

Arkivbyggande och hantering av förvaringsutrymmet...................................26

Främja tillgänglighet.....................................................................................28

Informationsservice......................................................................................29

Främja kännedomen om materialet och öka dess synlighet............................31

Biblioteks- och informationstjänster ............................................................33

administrativa tjänster och verksamhetsutveckling................34

Strategisk planering, utveckling och ledningsstöd.........................................34

Resurser........................................................................................................36

Personal och personalpolicy.......................................................................... 38

ICT-tjänster..................................................................................................39

Internationell verksamhet ........................................................................... 40

Kommunikation........................................................................................... 41

Arkivverkets verksamhetsidé

Arkivverket är en expert- och serviceorganisation, som ser till att det arkivmaterial

som är av betydelse för individen och samhället blir bevarat i komprimerad, användbar

och lättillgänglig form.

Arkivverkets uppgift är att säkerställa att de handlingar som hör till det nationella

kulturarvet bevaras och kan nyttjas, att främja forskning och att leda och utveckla arkivfunktionen.

4 arkivverkets strategi 2015 arkivverkets strategi 2015 5

More magazines by this user
Similar magazines