Riskhantering vid skydd mot olyckor

rib.msb.se

Riskhantering vid skydd mot olyckor

Innehåll

Förord 6

1. Inledning 8

1.1 Bokens syfte 11

1.2 Bokens disposition 13

2. Fyra exempel 14

3. Beslut vid osäkerhet 17

3.1 En grundläggande modell 17

3.2 Hushållens efterfrågan 18

3.3 Olika beslutsteorier 20

3.4 Vad är det osäkerheten gäller 22

3.5 Många fall av osäkerhet 24

4. Olyckor i Sverige 26

5. Riskhantering i ett system 30

5.1 Systemavgränsning och exempel på hot 30

5.2 Risk–riskbedömning–riskanalys–riskhantering 32

6. Riskanalys 37

6.1 Identifiering av faror 37

6.2 Riskbedömningar 38

6.2.1 Initialfelsbedömning 39

6.2.2 Exponeringsbedömning 42

6.2.3 Konsekvensbedömning 42

6.2.4 Riskbedömning–sammanfattning 47

6.2.5 Sannolikhetsbegreppet 51

6.2.6 Kvalitativ riskanalys 54

6.2.7 Människors riskbedömning 55

6.3 Utvärdering av utfall 56

6.4 Avslutande synpunkter på riskanalysen 56

More magazines by this user
Similar magazines