05.03.2015 Views

INFO KALIX #4 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

info

Kalix!

nr

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO

4

Dec 2014

Gymnasiearbetet tog

henne till Uganda

Här välkomnas

alla Kalixungdomar

Kalix närmsta högskola

på offensiven

Skidfesten som ska locka till Kalix

Det största evenemanget i Kalix sedan 1950-talet äger rum på Kalix skidstadion den 21-24

mars 2015. Skidfesten inkluderar bland annat två SM-deltävlingar, med storstjärnor som

Charlotte Kalla och Marcus Hellner på startlinjen.


Samverkan för ett attraktivare Kalix

När jag blickar tillbaka på det år som nu

går mot sitt slut gläds jag över det fantastiska

engagemang och driv som finns i hela vår

kommun - i allt från föreningsliv, till byar,

tätort, företagare, organisationer och kommunens

alla verksamheter. Varje insats

bidrar till att Kalix blir än mer attraktivt.

För att möta de möjligheter och utmaningar

vi står inför tillsammans i framtiden, är

det ibland viktigt att stanna upp, lyfta

blicken för att se vart vi är på väg och vad

behöver vi göra för att nå de mål vi satt!

Hur vill ni att vår kommun ska se ut 2025?

Vilka är våra unika styrkor och vilka

sidor behöver utvecklas? Hur får vi fler

människor att välja att stanna kvar på orten,

och hur får vi fler att flytta hit?

För att fortsätta utvecklas till en framtidskommun

att räkna med, måste vi ta nya

steg tillsammans. I vår kommun ska alla

människor kunna känna att de har en

plats, och en möjlighet att bidra till utveckling

och tillväxt. Mångfald, öppenhet och

tolerans är viktiga pusselbitar för att Kalix

ska bli en ännu bättre kommun att leva, bo

och verka i.

Varje dag, året runt arbetas det inom

näringsliv, offentlig sektor, föreningsliv, i

byar och bland enskilda på olika sätt med

utveckling - allt detta arbete bidrar till att

göra kommunen mer attraktiv. Alla är viktiga,

och kan påverka hur Kalix ser ut år 2025. Vi

kan nå långt om alla bidrar, och vi gör det tillsammans

utifrån var och ens förutsättningar.

Vi går nu mot ett nytt år med nya spännande

utmaningar och möjligheter. Jag vill passa

på att tacka samtliga för det gångna året,

och önskar er alla ett gott nytt år!

Ellinor Söderlund (S)

Kommunalråd

Medborgarförslag blir Kalixförslag

demokratin. Syftet med reformen är bland annat att medborgarna

ska kunna ställa sina förslag direkt till kommunens nämnder, och

därmed också få snabbare respons på sina initiativ. Kalixförslaget

omfattas bland annat av följande regler:

Kalix kommun avskaffade den 8 december medborgarförslaget

som demokratiskt verktyg. Detta kommer under januari 2015 att

ersättas av det mer utvecklade Kalixförslaget. Det nya konceptet

är ett led i kommunens strävan att utveckla den kommunala

• Får lämnas av alla oavsett ålder och folkbokföringsort.

• Måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde.

• Publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida.

• Måste stödjas av minst 30 namnunderskrifter, innan det

vidarebefordras till berörd nämnd.

• Berörd nämnd beslutar om förslaget ska behandlas

• Förslag som behandlas skall vara klart inom fyra månader

Kalixförslaget kommer att vara tillgängligt som e-tjänst via rubriken

Medborgarportal på kommunens hemsida. Här kommer vi

också att ge en mer detaljerad beskrivning av vad det innebär.

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro. Det här är visionsvärden som bildar

grunden för all kommunikation. Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande

värden till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.

2 INFO KALIX DECEMBER 2014


Kalixföretag anställer fem per år

Anva Components fick i våras en flerårig order på

drygt tio miljoner kronor årligen. För att klara en större

produktionsvolym satsade då företaget 14 miljoner kronor

på investeringar, och gjorde därtill flera nyrekryteringar.

– Hela året har vi tagit in folk. Vi räknar med att ta in

fem personer per år, vilket innebär 25 nyanställningar de

närmsta fem åren, säger företagets VD Mikael Nilsson.

Kalixföretaget HT-Svarv köptes den 1 mars 2014 in i koncernen

Anva, och den sista oktober bytte bolaget också namn till Anva

Components.

Marknadsfördelar

Två andra bolag med kompletterande produkter ingår också i

koncernen, och marknadschef Stefan Andersson ser många fördelar

med den nya organisationen.

– Dels blir vi bredare, då vi spänner över ett större område.

Tillsammans är vi också större, vilket gör vi nu lättare kan gå på

stora potentiella kunder i Europa.

Tillsammans omsätter de tre systerföretagen cirka 400 miljoner

kronor och har runt 250 anställda, av dessa jobbar 68 vid Anva

Components i Kalix.

Världsledande produkter

Kalixföretaget producerar delar till stora lastbilstillverkare över

hela världen.

– Vi levererar till alla världsdelar, och 18 olika länder. Det är ett

bra intresse både från befintliga kunder, och nya som vi vill jobba

med, säger Mikael Nilsson.

Anva Constructions med VD Mikael Nilsson och marknadschef Stefan

Andersson i spetsen har under 2014 investerat 14 miljoner kronor i bland

annat nya svarvar.

Bolaget är världsledande på ”king pins”, vilket är en säkerhetsdetalj

i framaxeln på lastbilarna. Den stora order som inkom under

våren rörde dock komponenter till växellådor, en produktkategori

som också den tillhör företagets adelsmärken.

– Vi tillverkar allt från komponenter för växellådor till chassidetaljer.

Det är axlar i stål med hög precision och snäva toleranser,

förklarar Mikael Nilsson.

Stort kompetensbehov

För att klara större volymer än idag måste bland annat CNCoperatörer

med verkstadsteknisk kompetens rekryteras, men

Mikael Nilsson avslöjar att företaget även kommer att ha ett visst

behov av tekniker och ingenjörer framöver.

– Vi har ett ständigt rekryteringsbehov. Vi investerar, satsar

framåt och skapar tillväxt. Vår enda begränsning idag är tillgången

på den kompetens vi vill rekrytera.

Nya ordföranden till Kalix kommun valda

Den 8 december valde kommunfullmäktige nya nämndsordföranden till Kalix kommuns politiska

organisation. Susanne Andersson (S) debuterade som ordförande i kommunfullmäktige, och enligt

en majoritet av de församlade skötte hon rollen med bravur. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

blev Stig Karlsson (S) och socialnämndens nya ordförande blev Maud Lundbäck (S). Samtidigt fick

tre personer fortsatt förtroende som nämndsordförande: Sven Nordlund (MP) för utbildningsnämnden,

Britt-Inger Nordström (S) för fritids- och kulturnämnden samt Ulla Granström (S) för valnämnden.

Eskil Johansson (M) valdes till ordförande för revisorerna.

Kommunfullmäktiges nya ordförande Susanne Andersson (S)

Info Kalix nr 4, 2014

Simon Viklund,

entreprenadingenjör, ANSVARIG UTGIVARE: SA Englund. Reine Sundqvist

TRYCK: Gj Offset, Kalix

GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linnea Sidenmark

TEXTBEARBETNING: Johnny Strömbäck

TEXTMATERIAL: Ellinor Söderlund, Emmy Pettersson Daniels, Johnny Strömbäck, Julia Martinsson, Kommunal, Maria Ek, Maria Kruukka Olsson,

Maria Vanhapiha, Mikael Jansson, Nadia Sandström, Petra Nilsson, Stig Strömbäck, Thomas Johansson,.

FOTON: Jenny Hakeberg, Johnny Strömbäck, Julia Martinsson, Reine Sundqvist, Kommunal, Maria Kruukka Olsson, Maria Vanhapiha, Petra Nilsson,

Victoria Ekholm, Helena Landström, Josefin Wiklund Norrfoto, Regina Norbäck, Adam Falk/Winter Projects, Carl Sandin/B ildbyrån.

KONTAKT: information@kalix.se

INFO KALIX DECEMBER 2014 3


Emma Ribom är en av Sveriges

mest lovande skidjuniorer

Skidfesten som ska locka till Kalix

Den 21-24 mars 2015 bjuds det på skidfest i Kalix, med bland annat två deltävlingar i skid-SM.

Det är fri entré till både senior- och juniortävlingar.

– Jag ser fram emot att få heja på den svenska eliten, men även att få tävla på egen hand,

säger junioren Wilma Lindgren, Kalix SK.

Arrangören Kalix SK arbetar nu tillsammans med sponsorer för

att ro i land det största evenemanget i Kalix sedan 50-talet. Charlotte

Kalla, Markus Hellner, Johan Olsson och Anna Haag är bara några

av de världsnamn som kommer till Kalix för att tävla i skid-SM

dessa dagar. För skidsverige är Kalix idag kanske mest känt för de

landslagsmeriterade tränarna och ledarna Lars Öberg och Joakim

Abrahamsson, men orten har också duktiga skidåkare. Juniorerna

Wilma Lindgren och Emma Ribom är två av dem. Duon kommer

tävla mot över 300 ungdomar, i de två deltävlingar av Scandic Cup

som genomförs i samband med SM-dagarna.

Gillar att träna

Wilma Lindgren började åka längdskidor vid tio års ålder, och har

sedan dess brunnit för sporten. I år kommer hon för första gången

att tävla i juniorklassen damer 17-18, vilket innebär längre distanser.

Hon ser fram emot säsongen och har tränat hårt i flera månader.

– Jag längtar inför varje klubbträning. De är höjdpunkterna på

veckan, det är då jag har som allra roligast.

Satsar mot toppen

Wilma vill bli så bra hon bara kan, och fortsätta känna lyckan när

hon korsar mållinjen.

– Man tävlar för att vinna såklart, men ibland räcker det inte

hela vägen. Trots mycket träning kan ett lopp gå dåligt, men det

är också en del av framgången. Motgång ger framgång, fastslår

hon. Wilma och Emma tävlar båda för Kalix SK, men bor idag

i Gällivare där de studerar och tränar vid idrottsgymnasiet med

inriktning längdskidor.

Vill se Kalla

Emma Ribom tillhör Sverigetoppen i sin åldersgrupp, och har

åkt längdskidor så länge hon kan minnas. Som liten åkte hon

flera varv runt huset varje dag, och kort därefter gick hon med

i skidskola. Emma satsar den här säsongen främst på Scandic

cup och junior-VM, och hon ser fram emot skid-SM i Kalix

trots att hon inte tävlar med seniorerna.

– Det är fantastiskt att skid-SM hålls i samband med Scandic

cup, speciellt när det är på hemmaplan. Att få se Charlotte

Kalla göra upp längs Kalix skidspår kommer bli en upplevelse,

förklarar hon. Ett långsiktigt mål för den unga talangen är

Har du några nyårsplaner?

att ta en plats i A-landslaget, och få åka på stora mästerskap.

Emma Ribom förklarar att Kalix SK betyder väldigt mycket för

hennes satsning mot toppen.

– Jag har tränat med Kalix skidklubb sedan väldigt tidig

ålder, och jag får hela tiden lära mig nya saker. Det är Kalix SK

som gör min satsning möjlig.

Program, skid-SM

20 mars: Invigning

21 mars: SM - tremil damer, femmil herrar

22 mars: SM - sprintstafett damer och herrar

23 mars: Scandic Cup - juniortävlingar

24 mars: Scandic Cup juniortävlingar samt

Intersport Cup - finaler, damer och herrar

4 INFO KALIX DECEMBER 2014


Vad har du för nyårslöfte?

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

INFO KALIX DECEMBER 2014 5


Populär fest för nyinflyttade

Ökade IT-behov vid Försäkringskassan

På Försäkringskassans IT-avdelning i Kalix arbetar 21 personer och fler kommer att behövas.

– Efter årsskiftet kommer nya tjänster ut. Vi söker exempelvis kompetenser som systemutvecklare med inriktning

kravhantering och programmering, berättar Kristina Nordlund, enhetschef och leveransområdesansvarig för IT.

Försäkringskassan är med omkring 14 000 anställda en av Sveriges

största statliga myndigheter, och i Kalix har den två enheter

under samma tak.

Arbetar med hela kedjan

Här finns en IT-enhet som utvecklar handläggningsstöd för hela

Försäkringskassan, samt en enhet som handlägger sjukförsäkringen

och ärenden för individer med funktionsnedsättningar.

Försäkringskassan IT har cirka 930 anställda i hela Sverige, och

arbetar med hela kedjan - från utveckling till produktion, förvaltning

och drift av IT-systemen. I Kalix utvecklas automatiserad

ärendehantering och olika typer av handläggningsstöd.

– Vi arbetar med både nyutveckling och förbättringar av redan

etablerade IT-system, förklarar Kristina Nordlund.

Många mår dåligt

På Försäkringskassan i Kalix arbetar 23 personer med handläggning

av sjukförsäkringen samt ärenden för personer med funktionsnedsättning.

Upptagningsområdet är hela östra Norrbotten,

vilket innebär att personliga handläggare åker ut till exempelvis

Överkalix och Övertorneå. Samverkan sker också med Luleå och Gällivare.

Annica Alatalo är enhetschef vid avdelningen sjukförsäkring i

Kalix och Luleå, och hon poängterar vikten av att tillsammans

med arbetsgivare arbeta förebyggande mot både fysisk och psykisk

ohälsa.

– Sjuktalen ökar i hela Sverige, det är galopperande siffror och

väldigt många som mår dåligt.

Annica Alatalo och Kristina Nordlund är enhetschefer vid försäkringskassan

i Kalix, och de förklarar nyrekryteringar är att vänta redan efter årsskiftet.

Snabbare med webbtjänster

Annica förklarar att kunderna ställer olika krav. En del kan vara i

Leif Johansson har bott i Lund

stort behov av insatser och stöd, medan andra inte behöver information

eller direktkontakt med Försäkringskassan.

men har flyttat till Kalix för arbete

på försäkringskassan.

– Idag gör fler och fler sina ärenden på nätet, vi har webbapplikationer

och appar som genom dagens teknik kan rassla igenom systemet

och ge snabb utbetalning.

Försäkringskassans arbetssätt anpassas för att bättre möta kundernas

behov, och lokalt läggs fokus på de kunder som är i störst behov

av stöd för att kunna återgå i arbete.

– Genom ”mina sidor” på hemsidan kan du också gå in och

följa ditt ärende. Det handlar om en stor förbättringsresa för kund

och för oss. Vi jobbar ständigt med att korta väntetider, öka delaktigheten

och förenkla kontakten med Försäkringskassan, säger Annica

Alatalo.

Enklare att samla in farligt hushållsavfall i Kalix

Stor efterfrågan på utökade möjligheter att samla in batterier, glödlampor

och smått elektronikavfall som uppstår i hushållen har lett till att Kalix

kommun köpt in speciella returmöbler. Genom dessa möbler kan du

som bor i kommunen lämna in hushållsbatterier, ljuskällor (glödlampor,

lågenergilampor, LED-lampor), mindre elektronikavfall samt hela lysrör

(upp till 140 centimeter långa). Bilbatterier, trasiga lysrör och större elektronikprylar

skall även fortsatt lämnas på Kalix Återvinningscentral.

Håll utkik! Returmöblerna finns från mitten av januari placerade i anslutning

till PANT-stationerna på Coop Forum, ICA Supermarket Näsbyn och

ICA Nyckeln i Töre.

Visste du att..

Totalt i svenska hem finns idag..

… 4 000 ton gamla batterier

… 18 000 ton gamla elprylar

… 25 miljoner gamla mobiltelefoner

I de förbrukade batterierna och elprylarna

finns lika mycket stål som i Globen och

tillräckligt med metaller för att tillverka 290

000 cyklar eller 130 miljoner nya mobiltelefoner.

6 INFO KALIX DECEMBER 2014


Så här glad kan man bli för madrasser, mediciner och andra förnödenheter.

Gjorde gymnasiearbetet

som volontär i Uganda

Fanny Löfmark kombinerade gymnasiearbetet på Furuhedsskolan i Kalix med volontärarbete i Uganda.

När hon efter tre veckor återvände till skolbänken såg hon Sverige med nya ögon.

– Vi hakar lätt upp oss på småsaker, när det finns de som har det betydligt värre! Vi som är födda

här har det så bra att vi bör kunna dela med oss också.

Fanny handlade förnödenheter till Kasese tillsammans

med Simon, som kände till varje bybarns behov.

Under vistelsen i Uganda besökte Fanny

Löfmark bland annat den fattiga byn Kasese,

där barnen sov på stampade jordgolv.

– I Uganda har i princip alla sin plätt mark

där de odlar mat, men här hade de haft maximal

otur med både översvämningar och torka

som gjort att de inte fått skörd på flera år,

berättar hon.

Gåvobevis i julklapp

Fanny samlade ihop pengar till mediciner och

andra förnödenheter, leksaker samt madrasser

för de mest behövande barnen. Julen 2013

gjorde hon dessutom ytterligare en insamling.

– När jag kom hem såg jag hur mycket

grejer vi har som vi inte behöver. Jag beslutade

att i stället för att köpa julklappar

göra en insamling för att köpa in madrasser

och presenter till alla barn i Kasese.

Mina nära och kära fick gåvobevis på det

jag samlat in och skänkt.

De båda insamlingarna gav tillsammans

8 000-9 000 kronor till byn, och det mesta

kom från givmilda Kalixbor.

Nära att ge upp

Idén att skriva ett gymnasiearbete om hiv

och aids i kombination med volontärarbete

i en organisation fick Fanny när hon

började tredje året på Furuhedsskolans

naturvetenskapliga program. De olika organisationernas

volontärresor var dock för

dyra för henne.

– Precis när jag hade börjat ge upp

tanken om att ha råd att göra det under

gymnasiet fick jag kontakt med företaget

Deep Travel, som tänkt börja arrangera

resor mellan Sverige och Uganda, berättar

Fanny.

Ambitiöst projekt

Fanny berättade för entreprenörerna att

hon ville kombinera gymnasiearbetet med

en volontärresa, och så blev det.

– Jag bestämde mig i maj och åkte den 23

oktober, däremellan var jag tvungen att jobba

väldigt mycket för att ha råd med resan.

Skolan gick in med ett projektstöd på 800

kronor plus matersättning motsvarande

skollunch. Själv betalade hon cirka 20 000

kronor för resan med vaccinationer och allt.

Starkt stöd hemifrån

Fanny Löfmark understryker att hon fått

starkt stöd från familj, vänner och personal på

Furuhedsskolan. Den höga ambitionsnivån

orsakade dock både ett och annat höjt

ögonbryn.

– En lärare sa att du har överarbetar det

här, du vet att du bara kan få godkänt. Jag

svarade att det handlar om mer än skolarbetet,

jag vinner så mycket på att göra den här resan!

Du kan läsa mer om Fannys volontärresa på

hennes blogg: http://fannyiuganda.blogg.se

INFO KALIX DECEMBER 2014 7


Bowlingdagen är månadens höjdpunkt för många av de funktionshindrade som deltar. Emil Brännvall har tangerat sitt personliga rekord, något som även

gläder gruppledaren Peter Nordström.

Gymnasiesärskolans elever inspireras till rörelse

Utbildningsnämnden har beslutat att

skolan ska uppmuntra till mer spontan

rörelse. Detta har gymnasiesärskolan

tagit fasta på genom två idrottsdagar

toppade med ett besök från Northland

basket, som berättade om vägen till

SM-guld 2014 och vikten av kamratskap.

Under hösten hölls en idrottsdag för gymnasiesärskolans

lärare samt en gemensam

med eleverna. Dagarna arrangerades i

samverkan med Norrbottens handikappidrottsförbund

under temat "spontan

rörelse under dagen". Syftet var att inspirera

och tipsa om enkla aktiviteter som lätt kan

utföras under skoldagen utan krav på stora

ytor och mycket material.

Annorlunda idrottsgrenar

Pedagogen Maria Revholm berättar att personalen

fått testa alla möjliga lekar och sporter.

– Det mesta går enkelt att anpassa till

funktionshinder. Nu ger vi eleverna ett

smörgåsbord med aktiviteter som de själva

spontant kan använda.

Innebandy, ”Goalball” - fotboll för synnedsatta,

hörnboll och sittande ballongvolleyboll

är bara ett axplock av de aktiviteter

som erbjöds gymnasiesärskolans elever

under idrottsdagen i Furuhedshallen. En

av deltagarna var Rasmus Stålarm som

tyckte att precisionssporten hörnboll - att

kasta en tennisboll så nära ett hörn som

möjligt - var roligast. Kamraten Elin Roos

tyckte i stället att sittande ballongvolleyboll

var den roligaste grenen, något som

flertalet klasskamrater också höll med om.

Kamratskap en framgångsfaktor

Under besöket på särskolegymnasiet lyfte

Northland Basket fram kamratskapets

betydelse för idrottandet. Basketspelaren

Allis Nyström och klubbens ordförande

Urban Nordh trollband eleverna med berättelsen

om vägen till SM-guld. En resa

som var kantad av skador, publikrekord

och en stark sammahållning.

‒ Jag blev själv skadad i början av basketsäsongen

och jag vet hur viktigt det är att

peppa och stötta varandra. Jag har stöttat

mitt lag till fullo, och de har stöttat mig.

Tillsammans gick vi hela vägen, konstaterade

Allis.

Klubbemblem med Kalix

Eleverna fick även veta att Kalix finns

representerat i klubbens emblem – det har

nämligen 14 streck som symboliserer var

och en av Norrbottens kommuner.

Kontakten med Northland basket slutade

inte här utan följdes upp med ett

studiebesök på Luleå Energi Arena, där

eleverna fick följa en träning, prova på lite

basket och prata med basketstjärnorna.

Uthålligt utbyte med skola i Wales

Två klasser från Furuhedsskolan i Kalix

åkte 1995 på utbytesresa till Lampeter

i Wales. Då kunde nog ingen tänka sig

att utbytet skulle fortsätta i 20 år.

Att utbytet mellan Lampeter Comprehensive

School och Furuhedsskolan inleddes kan

tillskrivas läraren Mats Sandberg. Han

läste under sin studietid vid universitetet

i Lampeter, och därför tyckte han att det

skulle vara roligt att åka dit med sina elever.

Tillsammans med ytterligare en lärare

och två klasser åkte han 1995 till Wales,

och det blev starten på ett långt samarbete.

8 INFO KALIX DECEMBER 2014

Furuhedsskolan besökte Lampeter 7-12

september och den walesiska skolan - som

numer heter Ysgol Bro Pedr - besöker

Kalix den 15-20 februari 2015. Genom att

eleverna provar på att gå i varandras skolor

får de bland annat en inblick i varandras

språk. Eleverna från Wales är tvåspråkiga

och många har kymriska som sitt modersmål.

Språket som även kallas walesiska

avviker väldigt mycket från engelskan, med

både annorlunda stavning och uttal. Olika

utflykter står som regel också på programmet.

Resan till Wales

Det var 20 elever och tre lärare som följde

med på årets Walesresa. De åkte en söndags-

morgon, och strax innan midnatt var

gruppen framme i Lampeter. Alla inkvarterades

i två studenthus, och följande

morgon fick de besöka skolan och träffa

värdarna. Dag två stod en rundtur i slottet

Kidwelly på programmet, med en historielärare

som också är engagerad i utbytet

som guide. Wales huvudstad Cardiff blev

tredje dagens utflyktsmål, här besöktes

nationalförsamlingen där sådant som Wales

har självbestämmanderätt om beslutas.

Kuststäderna Aberaeron och Aberystwyth

stod på programmet den fjärde

dagen. För att markera de 20 åren av utbyte

tog skolan i Lampeter fram en specialgraverad

trätallrik som nu pryder Furuhedsskolan.


Ett liv som makeupartist tar sin början

Kalixtjejen Regina Norbäck avslutade nyligen en månadslång turné som makeup-artist för Julgalan

2014, med stjärnor som Lena Philipsson, Lasse Berghagen, Magnus Uggla, Petra Marklund och Timbuktu.

I höstas flyttade Regina till Stockholm,

för att vid Makeupstudion påbörja en

tolv veckors utbildning till makeup artist.

Galauppdraget fick hon på rekommendation

från sin lärare, som imponerats av

hennes talang och norrländska manér.

Drömmen gick i uppfyllelse

Med båda fötterna på jorden vet hon att

föra sig i sociala sammanhang, men när

InfoKalix träffade henne i början av

november bubblade hon nästan över av

förväntan.

– Det här är verkligen en dröm som går

i uppfyllelse, det känns otroligt stort att

redan få möjlighet att ta detta kliv på karriärstegen

trots att jag är en nybakad makeup-

artist, fastslog Regina.

Hon berättade entusiastiskt om hur det

kändes att bli handplockad till galaturnén

och att hon nu vunnit insikt om sin egen

förmåga och vågar tro på sig själv.

– Det känns jättebra. Jag är inte van vid

denna uppmärksamhet och den positiva

feedback som jag fått, det är en ”egoboost”

utan dess like!

Sminkat sedan barnsben

Redan som 10-åring ”lånade” Regina

mammas kajalpenna, och under hela uppväxten

har hon haft ett stort intresse för

kosmetika. Fallenheten för makeup visade

sig snart genom hennes sminkningar, och

via en numer vilande blogg har omvärlden

kunnat följa delar av hennes resa. Efter tre

år på frisörprogrammet i Kalix började

Regina arbeta på Kalix Tele24, och hon

avslöjade att hon ibland jobbar extra på

företagets kontor i Stockholm.

– Det känns tryggt, och jag känner mig

som hemma där.

Regina satsar dock naturligtvis helhjärtat

på en fortsatt karriär inom makeup-branschen,

och inför Julgalan hoppades hon att

jobbet skulle leda till nya kontakter inom

nöjesindustrin.

– Jag vill gärna jobba med Tv-produktioner,

drömmen är att få sminka de som deltar

i program som Idol och Så mycket bättre.

Ladda ner vår nya app

InfoKalix

Boende • Bo i Kalix • Byar i Kalix • Kalix Skärgård •

Kalix.se • Matsedlar • Samhällsinfo • Schoolsoft • Se & göra

INFO KALIX DECEMBER 2014 9


Fanuel fick en

nystart i Kalix

Fanuel Russom kom till Kalix från Sudan för ett och ett

halvt år sedan. Han talar redan god svenska, och i december

månad påbörjade han en svetsutbildning, som förhoppningsvis

ska leda till jobb i framtiden.

– Jag har fått mycket hjälp på vägen av handledare och

lärare på SFI, säger han.

Fanuel som ursprungligen kommer från Eritrea landade för första

gången i Kalix den 15 maj 2013.

– Det var tur att jag kom då det var ganska varmt, förklarar Fanuel

som sedan dess hunnit uppleva både högsommar, höst och

vinter.

Kalixborna öppnade sig

Han trivs i Kalix och förklarar att det inte går att jämföra med det

av inbördeskrig splittrade och mycket fattiga Sudan. Ett land som

Fanuel var tvungen att fly av humanitära skäl.

– Här finns demokrati, frihet och jämlikhet och allt det grundläggande

som människor behöver för att leva.

Fanuel förklarar att Sudan till skillnad från Sveriges i hög grad

individualistiska samhälle bygger på kollektivism och ömsesidigt

beroende. De lite mer tillbakadragna Kalixborna öppnade sig dock

så småningom även för Fanuel Russom.

Lärde sig svenska

Det första hindret som mötte Fanuel var det svenska språket, men

det dröjde inte länge innan SFI-lektionerna (Svenska För Invandrare)

tog vid. Därpå har han läst fortsättningskursen Grund svenska

som andraspråk och samhällsorientering. Språkbitarna föll dock

ordentligt på plats när Fanuel fick känna på den svenska arbetsmarknaden.

– Jag praktiserade 3 månader på ett äldreboende. Både personalen

och cheferna var väldigt snälla. Jag avancerade väldigt mycket i – När jag först kom hit var det lite förvirrande med ett nytt land och

Teresa språket, Chen berättar från Laplands han samtidigt yrkeshögskola, som han Peder inflikar Nilsson att från han Kalix senare kommun, fick Raija Lummi från Laplands yrkeshögskola och eleven Susanna Heinonen vill se

ett nytt språk, men så fort jag började lära mig svenska lärde jag också

chansen

jobb i sex

att

månader

läsa på ortens

på samma

närmsta

ställe.

högskola.

känna svenskarna på riktigt. De är vänliga, snälla och hjälpsamma.

Högskolan på andra sidan gränsen

Så fungerar integrationsarbetet

I Kalix kommun ansvarar socialnämnden för mottagningen

av kvotflyktingar och ensamkommande barn. Integrationsoch

arbetsmarknadsenheten ansvarar för integrationsarbetet

men även andra förvaltningar bidrar, framför allt inom

utbildningsområdet.

En nyanländ vuxen upprättar tillsammans med Arbetsförmedlingen

en plan som ska underlätta individens etablering på arbetsmarknaden.

Planen omfattar högst 24 månader och innehåller svenska för invandrare,

samhällsorientering samt arbetsförberedande aktiviteter eller

arbetsmarknadspolitiska program.

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar bland annat för bostadsförsörjning och

praktiskt mottagande, språkundervisning, samhällsorientering,

skola, förskola och barnomsorg samt försörjningsstöd till personer

utan etableringsersättning.

Kommunerna får statlig ersättning för att finansiera personal,

lokaler, utbildning och andra insatser som är kopplade till mottagandet.

Kalix kommun behöver fler fadderpersoner och -familjer till

nyanlända. Intresserade får gärna kontakta Inger Isaksson på

telefon 0923-656 01 eller e-post inger.isaksson@kalix.se.

Läs mer på www.kalix.se/integration

Fanuel Russom trivs bra i Kalix, och spelar på fritiden fotboll med kompisar.

Integration i siffror

• 50 miljoner människor är på flykt undan krig och

förtryck i världen

• Cirka 80 000 personer söker under 2014 asyl i

Sverige. Asylsökande är alla som söker skydd i ett

annat land än det egna.

• Sverige tar emot 1 900 kvotflyktingar under 2014.

Kvotflyktingar är de som har beviljats flyktingstatus

av FN:s flyktingorgan UNHCR.

• Enligt avtal med Migrationsverket ska Kalix ta emot

20 kvotflyktingar per år samt tillhandahålla 13 asylsökande

plats i boendet för ensamkommande barn.

• Kalix tog 2010-2014 emot 112 kvotflyktingar, av

dessa bor 104 kvar i Kalix.

• Kalix tog 2010-2014 emot 36 ensamkommande

flyktingbarn, av dessa har 18 fått uppehållstillstånd

medan elva som fått permanent uppehållstillstånd

bor kvar i Kalix.

10 INFO KALIX DECEMBER 2014


tar gärna in fler Kalixungdomar

Hjärtlungföreningens ordförande Martin Lång, Familjens hus samordnare Lena Gählman, initiativtagaren Linda Frain och utbildaren Marianne Lygren

är alla glada över att Kalix nu erbjuder HLR för småbarnsföräldrar. Till höger ses Sara Frain med dottern Lilly.

Kalix först med HLR för småbarnsföräldrar

Kalix är först i Sverige med att erbjuda gratis hjärt- och

lungräddning för småbarnsföräldrar. I våras startade de första

utbildningarna efter initiativ från en förälder som genom ren

intuition och en skopa tur räddat livet på sitt spädbarn.

En eftermiddag i februari 2014 när Sara Frain plockade ihop disk

i köket fick hon plötsligt en stark känsla att hon måste titta till

dottern Lily som hon lagt att sova. Hennes modersinstinkt kom

att bli avgörande, eftersom Sara hittade sin fyra månader unga

dotter livlös och alldeles blå.

‒ Jag tog upp henne, men hon bara hängde och vek ihop sig. Jag

gnuggade på henne och försökte blåsa luft i lungorna, sedan larmades

ambulansen och jag fortsatte med upplivningsförsöken. När inget

hände provade jag att spola iskallt vatten på henne och då visade

hon livstecken, minns Sara.

Familjens hus engagerades

När Sara och Lilly strax därefter deltog i babymassage på

Familjens hus, frågade hon samordnaren Lena Gählman om det

inte också skulle gå att arrangera kurser i hjärt-lungräddning för

småbarnsföräldrar. Lena tog frågan på största allvar och kontaktade

lokala Hjärt-lungföreningen, som absolut ville ingå ett samarbete.

Martin Lång som är ordförande för Hjärt-lungföreningen i Kalix

och Norrbotten berättar att hans organisation har bidragit med 15

000 kronor, till utbildningens materialkostnader.

‒ Det som människor har donerat till Hjärt- lungfonden kommer

nu till hjälp på lokalnivå. Kalix är först ut i Sverige med att

erbjuda gratis och kontinuerlig hjärt-lungräddning för småbarnsföräldrar,

förklarar han.

Stort intresse

Intresset för HLR-föräldrautbildning är mycket stort och kurserna

har varit fulltecknade sedan starten i våras. Det finns väldigt få

instruktörer i länet med kompetensutbildning i HLR på barn, vilket

gör utbildningen unik. Initiativtagaren Sara Frain förklarar att

hon är mycket tacksam för att kursen blivit verklighet och hoppas

att den kan rädda liv. Paret Elisabeth Karlsson och Erik Enberg är

övertygade om att den kan det, och de knep omedelbart chansen

att stärka sig som föräldrar.

‒ För oss är det självklart att gå denna utbildning, säger de unisont.

Är du intresserad av att delta i utbildningen?

Gör då en anmälan på www.kalix.se/hlr

INFO KALIX DECEMBER 2014 11


En fritidsgård för alla

Sedan starten i oktober 2013 har fritidsgården i Kalix dubblat antalet

besökare. För verksamhetsansvarige Roger Sångberg är det viktigt att

alla på fritidsgården bemöter varandra med respekt oavsett sexuell

läggning, kön, social status, etnisk bakgrund, handikapp eller tro.

– Alla ska må bra när de lämnar oss.

Då det är en ny verksamhet går mycket

arbetstid åt att kvalitetssäkra värdegrunden,

och fritidsgården arbetar aktivt mot fokusområden

som integration, jämställdhet

och mångfald. Det finns förhållningsregler

och värderingar som alla på fritidsgården

måste respektera.

– Alla våra ungdomar är öppna och

behandlar varandra väl. De äldre ungdomarna

är viktiga förebilder för de yngre, fastslår

Roger Sångberg.

En plats för alla

Personalen har tillsammans med fritidsgårdens

ungdomar producerat en film och

en låt på temat mångfald. I öppningsscenen

säger ungdomar med olika etniska bakgrunder

på sina respektive modersmål

”Det finns en plats där vi alla kan vara

tillsammans!”.

Fritidsgården är en social mötesplats för

ungdomar från årskurs sju till 20 år - de

flesta besökare är dock 13-17 år gamla.

Från början var det mest killar som besökte

fritidsgården, men idag är tjejerna lika

många. Föräldrar som vill se verksamheten

erbjuds även rundturer. Av fritidsgårdens

fem anställda är det bara verksamhetsansvarige

Roger Sångberg och fritidsledare Hussni

Mörsare som arbetar heltid.

Bygger om lokalerna

Sedan öppnandet har ingången till fritidsgården

flyttats och lokalerna håller just nu

på att förändras. Som ett led i renoveringsarbetet

har personalen haft en fixardag

tillsammans med intresserade ungdomar.

Efter ungdomarnas önskemål planeras nu

bland annat ett rum för lugn och ro, där

det exempelvis går att läsa läxor. Studion

med film, foto och musikprogram, kommer

bli större och fräschare.

– Ännu återstår mycket arbete, men allt

ska stå klart under 2015, förklarar Roger

Sångberg.

Mångskiftande aktiviteter

Bland Fritidsgårdens återkommande

aktiviteter märks innebandy på onsdagar

och ”torsdagsjam”, där ungdomarna får

spela musik tillsammans. Inför skollov

planeras fler aktiviteter, varav vissa kräver

anmälan. I övrigt blir det mycket spontana

aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

En vanlig kväll kan allt från bakning

till större projekt som ”korthuset” - vilket

byggdes under våren 2014 - stå på tapeten.

I det speciella ”skaparrummet” erbjuds

vägledning för den som vill lära sig att

rita, i projektorrummet kan ungdomarna

spela tv-spel eller se film och

i replokalen får alla oavsett kunskapsnivå

sjunga och spela.

– Intresse för musik är

större än vad jag någonsin

hade kunnat föreställa mig,

säger Hussni Mörsare som

själv har en bakgrund som

sångare och basist i band

som Winterlong och

Raubtier.

Läs mer på

www.facebook.com

/kalixfritidsgard

12 INFO KALIX DECEMBER 2014


Personalen med Hussni Mörsare och verksamhetsansvarige

Roger Sångberg i spetsen har

tillsammans med ungdomar på fritidsgården

smyckat musikrummets väggar med porträtt

och textrader av kända artister. ”Ur betong steg

en ros”, sjunger Veronica Maggio.

INFO KALIX DECEMBER 2014 13


Fanuel Russom trivs bra i Kalix, och spelar på fritiden fotboll med kompisar.

Teresa Chen från Laplands yrkeshögskola, Peder Nilsson från Kalix kommun, Raija Lummi från Laplands yrkeshögskola och eleven Susanna Heinonen vill se

chansen att läsa på ortens närmsta högskola.

Högskolan på andra sidan gränsen

Den högskola som ligger närmast Kalix

är inte Luleå tekniska universitet som

man lätt kan tro. Blott fem mil bort - i

Haparandas finska tvillingstad Torneå -

finns nämligen Laplands yrkeshögskola.

– Tyvärr vet inte ens folk i Haparanda

om vilka utbildningar vi erbjuder, säger

läraren och koordinatorn Teresa Chen.

Den finska yrkeshögskolan är - till

skillnad från den svenska - en universitetsutbildning.

Det innebär att den som tar

kandidatexamen på Laplands yrkeshögskola

kan studera vidare till en master

examen i exempelvis Sverige.

Praktisk inriktning

Yrkeshögskolan är en hopslagning av Kemi-

Tornios och Rovaniemis Högskolor, och

erbjuder högskolestudier på kandidat- och

masternivå inom sammanlagt sju områden.

– Skillnaden mot andra universitet är att

vi är mer praktiskt inriktade, säger Teresa.

Då flera av utbildningarna är på engelska

kommer elevunderlaget från hela världen.

Det är dock relativt få sökande från

närområdet, något som både högskolan

och Kalix kommuns utvecklingsenhet

nu vill råda bot på.

– Det är oerhört viktigt att våra ungdomar

får veta att den här möjligheten finns,

deklarerar utvecklingschef Peder Nilsson.

Global utbildning

Studenterna har stora möjligheter att

läsa utomlands under utbildningstiden,

och en termin i exempelvis Australien

är lika mycket värd som en i Finland.

– Många unga vill resa, men har inte

råd. Det här är en bra chans att uppleva

nya kulturer samtidigt som man studerar,

säger Theresa Cheng.

Faktum är att studenterna idag inte

ens behöver vara i samma världsdel som

läraren. Mastersutbildningarna sker

exempelvis på distans, med lektioner

som sänds i realtid på kvällarna då de

flesta elever jobbar under dagarna.

Undervisning på engelska

Susanna Heinonen går högskoleutbildningen

”Business Information Technology”

i Torneå, och hoppas när hon tar

examen få jobb som webbutvecklare

eller spelutvecklare för Apples

iPhoneprodukter. Hon berättar att hon

är en av fyra finländare i sin klass - två

är svenskar och resten är från mer

fjärran länder.

– Min bästa vän är från Kina, och

jag hade lite svårt att förstå henne i

början men nu förstår jag alla olika

engelska dialekter i klassen, säger

Susanna som inte tycker att svenska

14 INFO KALIX DECEMBER 2014


På Laplands Yrkeshögskola i Torneå utbildas några av

framtidens experter inom affärsorienterad IT

(business information technology) och företagsekonomi

(business economics). Utbildningarna är helt på engelska.

På Laplands Yrkeshögskola i Kemi utbildas elever i

nom områdena sjukvård (nursing) och socialtjänst

(Social services). Branscher som står inför stora

rekryteringsbehov under många år framöver.

Utbildningarna är helt på engelska.

fler Kalixungdomar ta

tar gärna in fler Kalixungdomar

ungdomar behöver oroa sig för språkförbistring

då deras engelska oftast är bättre

än de finska elevernas.

Kommer till Kalix

Den 13 mars kommer yrkeshögskolan

att hålla antagningsprov i Kalix. Läraren

Raija Lummi förklarar att dessa är på

Engelska eller Finska beroende på

vilken utbildning personen vill söka.

– Vi har flera utbildningar som bara är

på finska också. Nu när finska har minoritetsspråkstatus

i Kalix kan jag dessutom

säga till mina finska elever att även de kan

söka praktik i Kalix. Teresa Chen lovar

också att Laplands yrkeshögskola ska vara

med på ”Växa i Kalix”-mässan 21-22 januari

2015.

– Vi växer med regionen. Vill regionen

ha en viss kompetens, ska vi kunna erbjuda

den utbildningen. Vi måste utveckla

och anpassa våra utbildningar med tiden.

Mer om Laplands yrkeshögskola

• En kandidatutbildning omfattar 3,5-4 år och ger 210 - 240 högskolepoäng,

medan masterutbildningarna omfattar 60-90 poäng.

• I dag är fyra kandidatutbildningar samt en masterutbildning på engelska,

övriga är på finska.

• Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande i Sverige via CSN.

• Laplands yrkeshögskola har följande sju utbildningsområden:

- Kultur.

- Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa

området.

- Det naturvetenskapliga området.

- Teknik och kommunikation.

- Naturbruk och miljöområdet.

- Social-, hälso- och idrottsområdet.

- Turism-, kosthålls- och ekonomi- branschen.

• Yrkeshögskolan samverkar med universitet över hela världen, den närmaste

partnerskolan är LTU.

• Elever från EU-länder kan studera totalt tre terminer utomlands, övriga elever två.

• Läs mer på högskolans hemsida www.lapinamk.fi

INFO KALIX DECEMBER 2014 15


Bowlingdagen är månadens höjdpunkt för många av de funktionshindrade som deltar. Emil Brännvall har tangerat sitt personliga rekord, något som även

gläder gruppledaren Peter Nordström.

Strike - ett glädjeämne på månadsträffarna

En gång i månaden träffas funktionshindrade från olika gruppboenden inom kommunen för att spela bowling.

Peter Nordström har i tio års tid hållit i dessa efterlängtade samkväm, där fokus ligger på glädje. Träffarna har

dock även genererat framgångar i DM.

Det är en lördageftermiddag i början av november och ett tjugotal

funktionshindrade i olika åldrar träffas i bowlinghallen för att

under en timme umgås och ha roligt och förhoppningsvis få en

strike. Gruppledaren Peter skriver namnlistor till banorna, medan

deltagarna skrattar och längtar att få komma igång. Det går inte

att ta miste på glädjen.

Veckans höjdpunkt

Robert Lindborg är en av deltagarna, men han är tyvärr skadad

och kan inte bowla denna gång.

‒ Det här är ändå veckans höjdpunkt, det är så roligt att träffas,

fastslår han.

Banorna görs i ordning utifrån olika behov, vissa har klotramp

andra rännskydd och en del spelar utan hjälpmedel. Peter hjälper

deltagarna att hitta lämpliga klot och att hitta till sina banor. Han

har lång erfarenhet av bowling med mer än 20 aktiva år i Nord

Allsvenskan. Sedan två år tillbaka har han dock tagit en time-out

från tävlandet, men dessa träffar tänker han fortsätta med.

‒ Här har vi fokus på glädjen, inte på resultatet. De pratar i veckor

innan träffarna om bowlingen. De längtar verkligen till dessa

möten. Sedan är de spända över om de kommer att få en strike

eller inte, berättar Peter.

DM-medaljörer

En som fått hela fyra strikar på raken och tangerar sitt personliga

rekord denna eftermiddag är Emil Brännvall, som bowlat i 13 år.

‒ Det här är roligt! Jag har en medalj också, avslöjar han.

Emil är nämligen en av gruppens fyra medaljörer från vårens

bowling DM för funktionshindrade i Luleå. Kompisen Billy

Hansson - en annan av medaljörerna - får också strike och gör

en ”high five” med Peter. Det skrattas och jublas även vid banan

bredvid när Jaana Parviainen får en strike. Det blev således många

fullträffar och mycket glädje även under denna månads träff.

Strömbergs Bil bygger ut

För den lokalägda bilfirman Strömbergs Bil kommer 2014

att bli ett rekordår. Företaget säljer cirka 65 bilar per månad,

och försäljningen går mot en toppnotering på 140-180 miljoner

kronor förra året.

I och med detta kommer företaget också att bygga ut bilhallen,

med invigning i mars 2015. Syftet är att utöka utbudet av bilar,

och att kunna erbjuda snabbare leverans till kund. Utbyggnaden

kommer att kosta cirka 10 miljoner kronor. Idag arbetar 24 personer

på Strömbergs Bil, men för att nå full potential efter ombyggnationen

kommer ytterligare en säljare att anställas.

– Personalen gör ett fantastiskt arbete, vilket medför att vi har

nöjda kunder, säger ägaren och VD:n Rickard Lundström.

16 INFO KALIX DECEMBER 2014


Nadja utbildar sig till brandman

Nadja Säfström Svensson genomgår en 15 veckor lång

praktik vid räddningstjänsten i Kalix, och hon tar sin

brandmans- examen i juni 2015.

– Detta har inte varit min dröm, men är på väg att bli

det, säger 20-åringen.

Nadja går tillsammans med många andra aspirerande brandmän

den tvååriga eftergymnasiala utbildningen ”Skydd mot

olyckor” i Sandö, men just nu är hon tillbaka där allt började.

När Nadja gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet gjorde

hon nämligen en veckas praktik vid räddningstjänsten i Kalix,

och det var då tanken på att bli brandman föddes.

– Jag visste att jag ville ha ett aktivt och fysiskt arbete, eftersom

jag alltid har haft ett stort träningsintresse.

Åker ut på larm

Räddningstjänsten i Kalix tar emot cirka 300 larm per år.

Nadja följer under sin praktik med på samtliga utryckningar,

men förklarar att hennes roll beror på omfattningen och orsaken

till larmet.

– Jag tycker det är viktigt att ta del av alla larm, oavsett om

det är ett automatlarm eller olycka. För det är så jag lär mig

hur jag som brandman ska agera i olika situationer, och vilka

rutiner som finns vid varje sorts larm.

Populär utbildning

När Nadja tar examen kommer hon att söka alla tjänster som

kommer ut, men hon förklarar att utsikterna till att hitta en

fast tjänst är ganska små.

– Det är en populär utbildning, och väldigt få vakanta

tjänster idag.

Kalix klättrar åter i skolranking

Lärarförbundet utser Bästa skolkommun

varje höst, och i den senaste rankingen har

Kalix kommun klättrat hela 91 placeringar

- från plats 135 i fjol till plats 44 i år.

Tidigare i år berättade vi att kommunen

klättrat i en skolranking från SKL (Sveriges

Kommuner och Landsting) samt nått ett

historiskt resultat gällande SALSA-värdet,

vilket baseras på slutbetygen i årskurs 9 med

tionen bland eleverna har ökat, att arbetsron

har blivit bättre samt att det råder en

större samsyn från förskola till gymnasiet.

Dirk Fischer är lärare på Manhemsskolan,

och han intygar att övergången mellan

de olika stadierna har förbättrats.

‒ När eleverna kommer till högstadiet är

de väl förberedda och vet vad som väntar

och krävs av dem. Det underlättar både

vårt och elevernas arbete.

viss hänsyn Boende till elevsammansättning. • Bo i Kalix • Byar i Eleverna Kalix • Kalix märker Skärgård skillnaden •

Kalix.se • Matsedlar • Samhällsinfo Manhemsskolans • Schoolsoft sistaårselever • Se & David göra

Ökad samsyn i skolan

Den positiva trenden håller alltså i sig och

kommunens lärare vittnar om att motiva-

Pettersson, Josefin Grunditz och Viktor

Nilsson identifierar tre viktiga framgångsfaktorer:

små klasser med max 17 elever,

egna datorer samt bra lärare. Dessutom

konstaterar de att ett ökat elevinflytande

bidragit till bättre resultat, då de nu exempelvis

själva får bestämma hur ämnesområden

ska redovisas.

Visionen att i Kalix skapa Sveriges bästa

skola har med andra ord börjat bära frukt.

Rankingen visar att förutsättningarna förbättrats

ordentligt, men att resultaten ännu

måste upp några nivåer.

‒ Vi kommer att fortsätta jobba strategisk

och målmedvetet för att nå vårt mål. Vad

gäller lärartätheten har vi exempelvis satsat

på yngre åldrar - årskurs 1-3, berättar

utbildningschef Charlotte Sundqvist.

INFO KALIX DECEMBER 2014 17


Populär fest för nyinflyttade

Ökade IT-behov vid Försäkringskassan

Kalix kommun bjöd söndag den 29 november alla nya Kalixbor på en inflyttningsfest

i kommunhuset. Firandet av nyinflyttade har på senare år blivit något av en tradition,

och lockade i år ett 60-tal gäster. Här är några av dem!

Malin och Johan Hallman

När paret skulle flytta från sin förra

hemort valde de mellan tre platser, Visby,

Södra Norge och Kalix. Flyttlasset gick i

slutänden till Kalix.

Familjen Li är hitflyttad

från Uzbekistan, och kommer

ursprungligen från Korea. De har bott i

Sverige i fyra år, och i Kalix sedan ett år tillbaka.

Både föräldrarna och barnen trivs bra med

folket och miljön på sin nya hemort.

Annica Alatalo och Kristina Nordlund är enhetschefer vid försäkringskassan

i Kalix, och de förklarar nyrekryteringar är att vänta redan efter årsskiftet.

Leif Johansson har bott i Lund

men har flyttat till Kalix för arbete

på försäkringskassan.

Shabana, Fikirte och Ida

Vännerna flyttade till Kalix för sex månader sedan. De tycker att Kalix är

trivsamt men kallt och mörkt, varför de ser fram mot ljusare dagar.

I början hade kompisarna svårt att passa in i Kalix då de inte kände så

många, men nu känner sig trion hemmastadd.

Tyck till om utvecklingen av Infocenter!

Efter årsskiftet är det möjligt att påverka

Infocenters fortsatta utveckling genom

en enkät på kommunens hemsida. Kalix

kommuns behöver dina synpunkter för

att kunna utveckla Infocenter utifrån

kommuninvånarnas behov och önskemål.

Eftersom Kalix är förvaltningskommun

för meänkieli och finska genomförs motsvarande

enkätundersökning också på

dessa nationella minoritetsspråk dessutom

är vissa frågor direkt inriktade till denna

målgrupp.

Från den 1 januari går det att besvara

enkäten på svenska, meänkieli och finska

via www.kalix.se/infoenkat Om du

inte har tillgång till dator kan du komma

förbi Infocenter i Kalix kommuns förvaltningsbyggnad.

Här kan du antingen fylla i

enkäten på vanligt papper, eller fylla i den

elektroniskt via vår kunddator.

18 INFO KALIX DECEMBER 2014

Vuoenvaihtheen jälkheen on maholista

vaikuttaa Infosentterin jatkuvhaan kehityksheen

eli yytveklinkhiin kyselylomakheen

kautta kunnan veppisivula. Kaihnuun

kunta tarttee sinun mielipitheitä että

pysytyy kehittämhään Infokeskusta kunnanasukkhaitten

tarpheitten ja toivomuksien

mukhaan. Ko Kaihnuu oon meänkielen

ja suomen hallintokunta tämä kyselyplanketti

tehhään kans näilä minuriteettikielilä

ja jokku kysymykset oon kans suunnattu

näile ryhmile.

Alkaen 1. tammikuuta voipi vastata kyselyplankethiin

ruottiksi, suomeksi ja

meänkielelä tämän linkin kautta www.

kalix.se/infoenkat Jos sulla ei ole taattoria

voit tullla Infosentterhiin Kaihnuun kunnantalola.

Täälä sie voit täyttää paperisen

kyselylomakheen tai elektronisesti meän

kyntitaattorila.

Vuodenvaihteen jälkeen on mahdollista

vaikuttaa Infokeskuksen jatkuvaan kehitykseen

kyselylomakkeen kautta kunnan

kotisivustolla. Kalixin kunta tarvitsee

mielipiteesi pystyäkseen kehittämään Infokeskusta

kunnanasukkaiden tarpeiden

sekä toiveiden mukaan. Koska Kalix on

suomen- ja meänkielen ja hallintokunta

tehdään sama kyselylomake myös näillä

vähemmistökielillä ja muutamat kysymykset

ovat suunnattu juuri näille ryhmille.

Tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien

voi vastata kyselylomakkeeseen ruotsiksi,

suomeksi sekä meänkielellä tämän

linkin kautta www.kalix.se/infoenkat Mikäli

sinulla ei ole tietokonetta voit tulla Infokeskukseen

Kalixin kunnantalolla. Täällä

voit täyttää paperisen kyselylomakkeen tai

sähköisesti meidän asiakastietokoneella


Ett år med mentorskap

Den 5 december tog deltagarna i projektet

”Äntligen jobb - genom mentorskap”

examen. Under ett år har välutbildade

nyanlända under vägledning av mentorer

fått praktisera på en mängd olika arbetsplatser.

Deltagaren Anzhelika Sutyagina är ursprungligen

från Ryssland men bor idag i

Morjärv, där hon sköter bokföringen i sin

makes bilfirma.

Gillar ekonomi

Under det gångna året har hon bland

annat gjort praktik vid Kalix kommuns

ekonomienhet, granskat deklarationer

hos Softronic och jobbat på fiskfabrik i

Pålänge.

– Genom att testa olika branscher har

jag förstått hur mycket jag tycker om ekonomi.

Jag gillar att tänka och vill jobba

brett, säger Anzhelika.

I ryggsäcken har hon en gedigen ekonomiutbildning

från hemlandet, där hon

också jobbade som ekonom under 15 år.

”Jättebra förebild”

Under året har företagaren Annika Andersson

varit hennes mentor, och Anzehelika

är mycket nöjd med samarbetet.

– Hon är en jättebra förebild! En framåt

affärskvinna samt en omtänksam, snäll

och hjälpsam person. Hon hjälpte mig att

få praktik vid Kalix kommun, vi har skrivit

CV tillsammans och hon har ordnat utflykter

till större företag och vackra platser runt Kalix.

Annika berättar att de besökt både Billerud

Korsnäs och Part.

– Det har handlat mycket om allmän Kalixkunskap,

exempelvis var olika instanser

och företag finns.

Träffas även fortsatt

Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen,

Swedbank, Kalix Rotaryklubb, Kalix

Röda Korskrets samt Kalix kommun, och

presenterades med duons hjälp under

Växa i Kalix 2014.

De trivs i varandras sällskap, och Annika

Andersson avslöjar att de kommer träffas

Ryska ekonomen Anzhelika Sutyagina trivs

med sin svenska mentor Annika Andersson.

med jämna mellanrum även efter examen.

– Jag får också mycket ut av Anzhelika,

vi pratar om allting. Hon är en fantastisk

person som tagit sig hit med två barn från

fattiga förhållanden. Hennes historia fick

mig att inse hur viktigt det är att vi svenskar

och Kalixbor räcker ut en hand och hjälper

till att slussa in nyanlända i samhället.

Totalt har tolv migranter och tolv mentorer

deltagit i projektet. Nio migranter har

erhållit jobb, en migrant har flyttat och två

har påbörjat vidareutbildning.

Kalixbo blev nominerad till titeln Årets vardagshjälte

Kalixbon Maarit Kemi var en av 140 nominerade till kategorin

Årets vardagshjälte i den rikstäckande tävlingen Sverigefinnar

2014. Hon gick vidare i de två delfinalerna och var slutligen en av

tre finalister som i slutet av november fick delta på Sverigefinnar

-galan vid Finlandsinstitutet i Stockholm.

Maarit är ordförande i meänkieli- och finskaföreningen Vår kulturvagga,

och var en av de drivande krafterna vid föreningens

start för snart tre år sedan. Bland dem är hon känd som en person

med stort hjärta som månar om sina medmänniskor. Förra året

vann Kalixbon Daniel Särkijärvi priset som Årets vardagshjälte

och det var mycket nära att titeln stannade i Kalix.

Ny chans ett delta i ABC

Vårens föräldrautbildningen startar i januari 2015, och riktar sig till

er med barn födda under 2010-2011. ABC (alla barn i centrum) består

av fyra träffar samt en återträff, under ledning av Lena Gählman och

Ulla Ström. Ni som anmäler er kan välja mellan två alternativ:

Dagtid: 13.00-15.30

Lokal: Kalix kommunförvaltning

Kvällstid: 18.00-20.30

Lokal: Familjens hus, Kalix lasarett

Det är SR Sisuradio, SVT:s finskspråkiga redaktion, tidningen

Ruotsin Suomalainen och Finlandsinstitutet som

anordnar omröstningen ”Sverigefinnar 2014”. Sedan

2011 utses årligen nyckelpersoner i kategorierna Sverigefinne,

Ung Sverigefinne och Vardagshjälte.

Nu i din mobil

Schoolsoft

Följ dessa enkla steg för att komma igång

1. Innan du loggar in i appen första gången måste du godkänna att ditt konto får

användas i appen. Logga in i SchoolSoft i din webbläsare, gå till Min profil

och markera Åtkomst från app. Spara.

2. Ladda sedan hem appen SchoolSoft från App Store eller Google Play.

3. Skriv in din skolas namn.

4. Klicka på din skola i listan.

5. Välj Nästa.

6. Skriv in ditt användarnamn och lösenord samt välj om du är elev,

vårdnadshavare eller personal.

7. Klicka på Logga in.

Anmäl er senast den 15 januari via www.kalix.se/abc

INFO KALIX DECEMBER 2014 19


Kalix vill locka

nyckelkompetenser

Kalix står i likhet med många andra orter inför stora rekryteringsbehov,

och konkurrensen om speciellt nyckelkompetenser är stenhård.

– Det handlar om chefspersoner och olika specialistkompetenser, och där ser vi att utbudet generellt

är litet medan efterfrågan är stor, förklarar Kalix kommuns utvecklingschef Peder Nilsson.

Skidfesten som ska locka till Kalix

Bakom det ökande rekryteringsbehovet står företag i tillväxt, samt ”Framtidstro och framåtanda”

det faktum att allt fler av kommunens invånare går i pension eller En nyckelkompetens som landat rollen som personalchef på Kalix

närmar sig pensionsåldern. Även om den hårdaste konkurrensen

kommun är Kalixbördiga Nina Johansson, med ett förflutet från

gäller nyckelkompetenserna, poängterar Peder Nilsson att Kalix

bland annat EU-högkvarteren i Bryssel där hon i fem år jobbade

som politisk rådgivare inom arbetsrätt. Hon var 19 år när hon

nuvarande befolkning inte heller kommer täcka det omfattande

lämnade Kalix för juristutbildning i Lund.

behovet av arbetskraft till mindre kvalificerade positioner.

– Det är mycket som ändrats sedan dess. Idag upplever jag mer

– Det är gigantiska rekryteringsbehov vi står inför, så vi måste

framtidstro och framåtanda, förklarar Nina.

vända oss externt!

Riktad marknadsföring

Kalix kommun arbetar därför hårt med att marknadsföra Kalix

som arbets- och bostadsort. Specifikt riktar kommunen sig till välutbildade

personer i åldersspannet 30-45 år.

– Oftast är det personer bildat familj och kanske har barn som

närmar sig skolåldern, vilket innebär att vi jobbar med två individer

som behöver jobb. Det är också viktigt att vi vänder oss till de

som kan tänka sig att flytta till Kalix, och det är i första hand de som

har någon tidigare anknytning till orten, förklarar Peder Nilsson.

Lyfter behovet brettw

Marknadsföringen av Kalix som arbetsort sker bland annat genom

webbportalen boikalix.se, trycksaker, mässor, arbetsmarknadsdagar

och nyhetsbrev. Peder är dock tydlig med att klargöra att

kommunen inte försöker överta rekryteringsföretagens roll.

– Vi lyfter behovet brett, och även de behov vi ser inom det närmaste

året. Om ett företag i någon situation lyfter behovet av nyckelkompetenser

bär vi det med oss, och om vi genom våra nätverk hittar

någon som uppfyller kraven kan vi förmedla kontaktuppgifter.

Livskvalitén lockade

Hon förklarar att det var livskvalitén som drog henne tillbaka till

Sverige, Norrbotten och Kalix.

– Jag ville ha ett annat liv. Här är inte samma stress, och det är

mycket billigare att leva. Jag har också en dotter på fem och ett

halvt år, och jag ville kunna ge henne samma uppväxt som jag

hade, berättar Nina Johansson.

Kalix i mitt

Har du några nyårsplaner?

Program, skid-SM

Kerstin Strand

- Inga planer ännu men som nyårslöfte ska

jag sluta röka som varje år.

20 INFO KALIX DECEMBER 2014

Bo-Rickard Öhlund

– Nej inte far jag och tänker uti det, det

blir ju nytt år ändå. Nyårslöfte har jag

aldrig provat att ge, jag är realist och tror

inte att det fungerar.

Olivia Bergström

-Jag ska först äta lyxigt med min familj och

sedan smita ut på fest när de har somnat.

Jag ska jobba på att bli en bättre människa.


Stefan Bjuhr och Lars-Göran Ruth trivs både som fastighetsskötare och som medlemmar i Kommunal.

Fastighetsskötare och medlemmar i Kommunal

Kommunal har medlemmar i många viktiga och betydelsefulla

yrken i olika branscher. Här får ni möta fyra av kommunens

fastighetsskötare.

Stefan Bjuhr, Mats Pettersson, Lars-Göran Ruuth och Göran

Westman beskriver sitt yrke som roligt, intressant och omväxlande.

De fyra vaktmästarna trivs på jobbet och upplever att de har en

bra gemenskap inom arbetslaget. Fastighetsskötarna har ett socialt

arbete, där de kommer i kontakt med många olika människor och

måste lösa alla möjliga uppgifter.

Två övergripande områden

l kommunen finns det cirka 20 fastighetsskötare, fördelade på de

två övergripande områdena verksamhet och fastighet. Vaktmästarna

kör även dagligen ut mat till äldre och handikappade samt skolor

och förskolor. Arbetsdagen ser väldigt olika ut beroende på vilka

felanmälningar som kommer in från verksamheterna. Det kommer

årligen in cirka 7 000 felanmälningar, det vill säga jobb som

ska utföras. Det kan röra sig om allt från byte av glödlampor till

rensning av avlopp och flyttning av möbler.

Förebyggande underhåll

Kommunen har 50 olika fastigheter där fastighetsskötarna utför

förebyggande underhåll, såsom byte av ventilationsfilter eller sotning

i skolor som eldar med pellets. Underhållet ser också olika ut

beroende på årstid. Om sommaren åtgärdas exempelvis hängrännor

och vintertid är det snöskottning och sandning som gäller.

Varje fastighetsskötare ansvarar för sju-åtta fastigheter, men de

hjälper även varandra vid behov. De arbetar dagtid, förutom var

sjätte vecka då de har jourvecka. Den som har jour åtgärdar akuta

problem som kan uppstå i kommunens olika verksamheter.

Certifieras var femte år

Fastighetsskötarna certifieras vart femte år inom heta arbeten. Det

vill säga arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning -

såsom svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol

eller sliprondell. Vaktmästarna utbildas också vart femte år för att

få utföra ställningsmontage och använda skylift.

Kommunals vision

Viktiga jobb värda att älskas - Dygnets alla timmar

Vad har du för nyårslöfte?

Benita Nylander

- Mysa hemma med katten, jag behöver

inte ett utan försöker sluta med dåliga vanor

resten av året.

Erik Berlin

– Jo, jag ska jobba jour hela helgen.

Jag har aldrig haft ett nyårslöfte i hela

mitt liv.

Ann Sandström

- Förra nyår blev det så himla stressigt så i år

tänker jag bara ta det lugnt. Mitt nyårslöfte

jobbar jag på ännu.

INFO KALIX DECEMBER 2014 21


y

Julkrysset

z

GER MER BÅGAR

SOL-

BRÄNDS-

GER MER

LIK FÄRG ENERGI

BRUK

SOM TOGS

I BRUK PÅ

1700-TAL

TUR TILL

SOLSYS-

TEMETS

SJUA

FAST-

GJORD

MATVARU-

HANDEL

SMINK

INTERNET-

TJÄNSTER

ESKA-

LERAR

BEHÖVER

PIZZA-

BAKARE

SLARVIGA

MÅL-

NINGAR

NATRIUM

VIMSIGA

KVINNOR

FUNGERA

IFROTTS-

FUSK-

ANDE

AROSEN-

IUS MED

KATT-

RESAN

128-14

URNA

BESTÅR

AV HELA

751

LEDA-

MÖTER

FÖR-

VÅNAT

UTROP

STARTAR

INTE I

SCHACK

SAMLAR

PSYKISK

STYRKA

SJÄL

VILLE

RINGA PÅ FAR VID

LÅNG- LAVIN

DISTANS

ÄR

NÄBB PÅ

SÅDAN

VAJERN

MUSEUM

SES

KERA-

MIKER

MAY-

DAY

BÅL

GANG-

RÄN

YTINNE-

HÅLL

ÄR ALLA

UNGA I

BÖRJAN

BÖR-

JAT

TRI-

VAS

PÅ-

LITLIG

STRÅL-

MOTOR

ÅTER-

SKALLAT

RÄCKER

SAMISK

STOLP-

BOD

PRISET

SOM SÅD-

AN PLATS

NOG GER

ÄR NÅGOT

STÖRRE

ÄN

KRICKAN

MEDEL-

HAVS-

STAD

TRAPPOR


KUVERT

IHOP

FÖRE

ELLER

EFTER

BELOPP

TILL-

PLATTA

FORT-

SÄTT-

NING

SKÄR OCH

FÖR-

KASTAR

ÄR SLING-

RANDE

OCH

TAGGIGA

TRAV-

SPEL

KÖRA

PÅ OCH

TÖRNA

DRYCKESKÄRL

FORNNORDISKT

MANSNAMN SOM

OCKSÅ BRYTER IS

RAD-

ER AV

ASKAR

RIKTNING

LÄKAS STUVA MAGNA-

SON

PONTI-

FEX

LÄNG-

ST NER

ERIK

FAHLÉN

TACK VA-

RE KORT

KASA

KOLOSS

TÄV-

LINGS-

SERIE

KAN MAN

OLYCK-

LIGT

HAMNA I

TILL-

GIVEN

TENN

MYGG-

SURR

VÄD-

RADE

TOGS

TILLBAKA

BESKYLL-

NING

KRICKAN

FINNS

UT-

TALADE

HAR SIN

EGEN

SKUTA

STICK-

ER UT

SAM-

MAN-

LÄNKA

5 priser lottas ut bland er som hittat

lösningen. Skicka lösningen senast 28/1-

2015 via e-post till information@kalix.se,

alternativ brevledes till:

Kalix kommun

Informationsenheten

952 81 Kalix

GRATTIS till de fem vinnarna av Kalixkrysset

i InfoKalix nummer 3 som får varsin ”Kalix-påse”

med smått & gott!

Gunnar Åström, Kalix, Anita Holmgren, Pålänge,

Christer Wikstén, Kalix Karl-Gunnar Johansson,

Gammelgården, Marianne Johansson, Kalix.

Vinnarna är underrättade!

Jag har löst Kalixkrysset.....

I skuggade rutor:

Namn:

Adress:

Postnr: Postadress:

Telefonnummer:

22 INFO KALIX DECEMBER 2014


För kommunens nutid och framtid

Nu när julen är över och året närmar sig sitt slut vill vi önska

alla boende, besökare, företagare, föreningar och organisationer

i Kalix en riktigt god fortsättning!

Vi jobbar alla för vår fina kommuns nutid och framtid. En

hel del står för dörren när vi byter almanacksblad och läser

2015. Ni som rör er ute i kommunen kommer exempelvis

att märka av fortsättningsarbetet med Köpmannagatan,

cirkulationsplatserna efter Centrumvägen, färdigställandet

av fiber i Töre och fortsatt uppgrävda gator för byte av vattenoch

avloppssystem med efterföljande nyasfaltering.

Det kommer även finnas ett par byggkranar runt om i

Kalix för bygge av flerfamiljshus - ju fler byggkranar desto

bättre mår kommunen! Dessutom har Trafikverket lovat att

starta arbetet med gång- och cykelväg mellan Kalix och Nyborg,

ett efterlängtat projekt som vi verkligen hoppas blir av.

Kalixborna kommer att märka mycket av två större

idrotts- arrangemang som hålls i Kalix under 2015. Skid-

SM i mars och STCC:s RallyX-tävling på motorstadion i juli

beräknas totalt locka 15 000-18 000 besökare till kommunen.

Annat arbete - som är nog så viktigt - sker utan att

du som medborgare märker det. Jag tänker bland annat

på arbetet med att bli ”Sveriges bästa skola”, jobbet med

AAG,(attraktiv arbetsgivare), arbetet för att klara kompetensförsörjningen

till näringsliv och egen organisation och vår

strävan att möjliggöra framtida järnvägskommunikationerna

med Norr tåg.

Innan arbetet fortsätter tar vi lite ledigt under jul och nyår,

men vi ägnar också en särskild tanke till de människor som

jobbar dygnets alla timmar även under jul- och nyårshelgerna.

God fortsättning önskar

kommunchef Stig Strömbäck och hela Kalix kommun.

Vi är några av föreläsarna på den 22 januari 2015!

Utveckling, jobb och framtidstro

Vera Vinter, musiker med

rötter i Stora Lappträsk.

Moa Bjerner,

läkare, Kalix sjukhus.

Linda Frohm,

VD, Hotell Valhall.

Simon Viklund,

entreprenadingenjör, SA Englund.

Emma Englund,

medicine doktor inom Barnendokrinologi,

Laboratorieingenjör - massa & miljö,

BillerudKorsnäs.

Ung företagsamhet

”Vi tror på unga människor

och vill att de ska tro på sin

egen företagssamhet”.

Petter Askegren, författare,

rappare och entreprenör.

INFO KALIX DECEMBER 2014 23


Kalix – i händelsernas centrum

21-22 januari

Växa i Kalix

24 februari

Sverigefinnländarnas dag

7 mars

Älvrännet

Utbildnings- och arbetsmarknadsmässan Växa I

Kalix hålls i år 21- 22 januari under temat

”utveckling, jobb och framtidstro”.

Sedan 2010 firas Sverigefinländarnas dag den 24

februari. Avsikten med dagen är att sprida kännedom

om finsk historia, språk och kultur.

Älvrännet fick i fjol ställas på grund av för lite snö.

Arrangörsföreningen Morjärvs SK hoppas därför

naturligtvis på rikligt av den varan inför årets.

19-24 mars

Skid-SM

21 mars

Kalix Vinterdag

28 mars

IS-SM

Skid-SM 19-24 Mars är det största arrangemanget i

Kalix sedan 1950-talet. Hela den svenska skideliten

finns på startlinjen.

Kalix vinterdag arrangeras nu för femte gången, och

som precis som vanligt kommer det prestigefyllda

renracet att vara en av folkfestens höjdpunkter.

Isracing med bilar är Sveriges äldsta hastighetssport med bil.

Kalix motorklubb arrangerar i år SM-tävlingar på Kalix älv.

20 maj

Strandruset

29 maj

Kulturnatta

1 juli

Lilla midnattssolstrampen

Löpartävlingen Strandruset var förr bara för kommunanställda

men är sedan 2011 öppen för alla. Den är en

del av Kalixklassikern GP Norrbotten.

Hela Kalix lever upp under Kulturnatta! Det enskilt största

kulturevenemanget i Kalix har någonting för alla åldrar.

Lilla midnattssolstrampen är ett årligen återkommande

motionslopp på cykel som alltid lockar många deltagare.

3-5 juli

Kalixveckan

4 juli

Kalixdagen

18 juli

RallyX (STCC)

Högsommaren kröns av folkfesten Kalixveckan, med

artister och aktiviteter på bland annat Strandängarna.

Kalixdagen är Kalixveckans officiella festdag, med fokus

på våra hemvändare.

På motorstadion arrangerar Kalix motorklubb tillsammans

med STCC en SM-tävling i RallyX - en av Sveriges

häftigaste bilsporter.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!