produkter - Conductive

conductive.se

produkter - Conductive

SERVICE LIFECYCLE

MANAGEMENT

inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 februari 2012

SPECIELLT INBJUDEN

Luleå Tekniska Universitet

Ola Isaksson

PRAKTIKFALL FRÅN

Saab Training Systems

Claes-Peter Cederlöf

Sälj value in use och

öka lönsamheten

SKF

Sami Adolfsen

Relacom

Stefan Olin

Sandvik Construction

Daniel Gidlund-Bergström

Volvo AB

Therese Rosén Löfstedt

Alfa Laval

Lars Warlin

ReadSoft

Peter Sandin

WORKSHOP

Abridge

Gunnar Sandberg

Helen Stenberg

Partner:

I samarbete med:

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Value in use – sälj resultat inte

produkter

• Vad är bra service, och hur mäter

du det?

• Att leverera en förmåga

• Prissättning av eftermarknadsprodukter

SERVICE – RESERVDELAR – TILLÄGGSTJÄNSTER


SERVICE LIFECYCLE

MANAGEMENT

Stockholm den 13-14 februari 2012

Strategier för framgångsrik eftermarknadsförsäljning

Vad är marknaden och vad är eftermarknaden, kan man fråga sig när fler och fler går över till att sälja

funktioner eller förmågor istället för att sälja en maskin eller en produkt.

Att sälja value in use, produktens förmåga är det som många eftermarknadsavdelningar sysslar med

idag. Det är vad vi kommer att ha i fokus på konferensen Service Lifecycle Management i februari. Flera

spännande företag kommer och berättar om hur de har implementerat detta i sina organisationer. Du

kommer att få värdefulla råd kring hur du lyckas med prissättning, organisering och försäljning.

Det här är en konferens för dig som vill utveckla ditt eftermarknadserbjudande och öka din

försäljning. Du får lyssna till flera framgångsrika företag som berättar om hur de har lyckats.

DU FÅR LÄRA DIG:

• Att utnyttja dina produkters value in use

• Prissättning av eftermarknadstjänster

• Vad är bra service, och hur mäter man det?

• Hur du säljer dina produkters förmågor

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:

Från att sälja en hårdvara till att sälja en förmåga

Claes-Peter Cederlöf, Vice President, Head of Marketing & Customer Support, Saab Training Systems

Vad är och innebär Design för service och Service Design?

Lars Warlin, General Product Manager, Process Technology Division, Parts & Service, Alfa Laval

Value in use – Att sälja en maskins prestation snarare än själva maskinen

Therese Rosén Löfstedt, Director Product Planning, Volvo AB

Varmt välkommen på konferens!

L∈a B d

Projektledare

Nya verktyg för

att tillhandahålla

kombinationer

av produkter

och tjänster

SERVICE LIFECYCLE MANAGEMENT bokning@conductive.se 08-670 84 80


SERVICE LIFECYCLE

MANAGEMENT

MÅNDAG 13 FEBRUARI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

09:30 Projektledare Lina Bylund, Conductive, hälsar välkommen och moderator Gunnar Sandberg, Abridge, inleder konferensen

09:45 Funktionell produktutveckling – ett sätt att möta den nya marknaden?

• Hur ett ökat fokus på tjänster bidrar till värde för användaren

• Vad ger detta för konsekvenser för tillverkande industri?

• Nya verktyg för att tillhandahålla kombinationer av produkter och tjänster

Ola Isaksson

Adjungerad professor

Luleå Tekniska Universitet

Senior specialist - Product development

Volvo Aero

10:40 Bensträckare med frukt

10:50 Från att sälja en hårdvara till att sälja en förmåga

• Så får vi kunderna att förstå att vi säljer Världens bästa produkt

• Så har vi gått från logistisk support till mer operationell service

• Att leverera en förmåga – så gör vi

Claes-Peter Cederlöf

Vice President, Head of Marketing & Customer Support

Saab Training Systems

11:50 Lunch

13:00 SKF Solutions Factory – SKF:s lösning för att leverera en optimerad servicelösning till sina kunder

• SKF:s unika marknadsgrässnitt med ”single point contact” för kunder som söker hjälp med industriella problem

• Så har vi eliminerat flaskhalsar för att effektivt leverera vår serviceportfölj till marknaden

• Resultat: Ett globalt nätverk av ”SKF Solution Factories” där vi har samlat kunskap och resurser för att effektivt

leverera service och kundvärde i världsklass

Sami Adolfsen

Reliability Systems Manager Europe North

SKF

13:50 Bensträckare

14:00 Från produktlivscykel till kundlivscykel

• Underhållsavtal och tilläggstjänster som hjälper kunden att få ut mer av sin produkt – ett sätt att öka försäljning och kundnöjdhet

• Vad är bra service, och hur mäter man det?

• 3 konkreta råd för hur ni lyckas med tjänsteförsäljningen

Peter Sandin

Vice President, Global Professional Services

ReadSoft

14:50 Eftermiddagskaffe

15:10 Reversed sales – Parts vs. service or service vs. parts

• Rätt attityd, mind-set och ambitioner – leverantör och kund

• Rätt pris för rätt värde – värdebaserad prissättning för produkter och tjänster

• 3 viktiga framgångsfaktorer för en lyckad eftermarknadsförsäljning

Daniel Gidlund-Bergström

Aftermarket Manager

Sandvik Construction

16:00 Moderator Gunnar Sandberg sammanfattar dagen

16:15 Konferensens första dag avslutas

SERVICE LIFECYCLE MANAGEMENT bokning@conductive.se 08-670 84 80


TISDAG 14 FEBRUARI 2012

08:50 Konferensens andra dag inleds av moderator Gunnar Sandberg

09:00 Value in use – att sälja en maskins prestation snarare än själva maskinen

• Service Lifecycle Management på Volvo – framtidens fordonsnära tjänster

• Vad innebär framtidens fordonsnära tjänster egentligen?

• Så påverkas reserv- och slitdelar

• 3 tips för effektiv eftermarknadsplanering

Therese Rosén Löfstedt

Director Product Planning

Volvo AB

09:50 Förmiddagskaffe

10:15 Vikten av personliga kundrelationer för att skapa en konkurrenskraftig eftermarknadsförsäljning

• Varför är det viktigt att skapa och vårda sina kundkontakter, särskilt i hårt konkurrensutsatta verksamheter eller

vid nedåtgående konjuktur?

• Så får du personalen att uppmärksamma och förstå vikten av de personliga relationerna och vårda dem

• Hur gör man när en nyckelperson i organisationen slutar - säkra informationsöverföringen

• Verktyg och metoder för att skapa den goda lönsamhetsspiralen

Stefan Olin

Key Account Manager

Relacom

11:00 Bensträckare

11:10 Vad är och innebär Design för Service och Service Design?

• Vikten av att ett företag förstår kundernas beteenden, behov och motivation

• Hur kan service design öka konkurrenskraften & lönsamheten?

• Hur hänger det ihop med kundsegmentering och TCO (Total Cost of Ownership)?

Lars Warlin

General Product Manager, Process Technology Division, Parts & Service

Alfa Laval

12:00 Moderator Gunnar Sandberg sammanfattar dagen

12:10 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

12:15 Lunch för workshopens deltagare

13:15-16:00 Separat bokningsbar workshop

Från strategi till leverans – Verktyg för att skapa ett framgångsrikt serviceerbjudande

Under ledning av Gunnar Sandberg och Helen Stenberg, Abridge

TID & PLATS

Konferens 13-14 februari 2012

Workshop 14 februari 2012

Garnisonen Konferens

Karlavägen 100, Stockholm

PRIS

Före 18 nov Före 23 dec Efter 23 dec

Konferens 13 150 kr 14 150 kr 15 150 kr

Workshop 3 800 kr 4 000 kr 4 200 kr

ANMÄLAN

Telefon

Bokningslinje 08-670 84 80

Internet

www.conductive.se

Mail

bokning@conductive.se

Telefax

08-670 84 81

Konferenskod Con414

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning

ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras

med andra erbjudanden.

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in

planerad konferens.

Avbokning och överlåtelse

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega.

Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga

avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler

se vår hemsida www.conductive.se

Besök vår hemsida

www.conductive.se

för erbjudanden om

hotell till förmånliga

priser.

SERVICE LIFECYCLE MANAGEMENT bokning@conductive.se 08-670 84 80


SERVICE LIFECYCLE

MANAGEMENT

t k

TISDAG 14 FEBRUARI 2012

Hur stärker du relationen till dina kunder? I anslutning till konferensen ges du möjlighet

att fördjupa dina kunskaper och skaffa verktyg för att komma längre i din utveckling av ert

serviceerbjudande. Du får möjlighet att diskutera idéer och erfarenheter med andra deltagare.

Du har kanske samma problem som ett antal av våra kunder med att konkretisera utstakade

strategier eller få tillräckligt engagemang från ledningen. Ibland saknas förståelsen för

serviceverksamheten värde inom företaget och då blir försäljningen av tjänster lidande.

Du får lära dig:

TISDAG 14 FEBRUARI 2012 13:15-16:00

Från strategi till leverans –

verktyg för att skapa ett framgångsrikt

serviceerbjudande

• Hur du omvandlar uttalade strategier till konkreta handlingsplaner

• Så hanterar du konkreta kundbehov som inte ingår i ert nuvarande serviceutbud

till att ta med eller förkasta

• Hur vägen genom SLA-trappan stärker era kundrelationer och samtidigt ökar er lönsamhet

• Metoder för att lyfta serviceverksamheten till den status i företaget som den förtjänar

Därför bör du gå på workshopen

Reservdelar står endast för ca 12% av den total serviceaffären. Genom att aktivt lyssna till

dina kunder utvecklar du din serviceaffär och förflyttar dig uppåt i SLA-trappan där ca 88% av

serviceaffären finns. Ta chansen och stärk dina långsiktiga kundrelationer samtidigt som du får

underlag till en långsiktig serviceutveckling.

Vilka verktyg behöver du för att vidareutveckla din serviceaffär?

Under eftermiddagen kommer workshopledarna Helen Stenberg och Gunnar Sandberg från Abridge

att beskriva de grundläggande teorierna kring hur du kan identifiera dina kunders servicebehov. Du

kommer även att aktivt få arbeta med egna case och få med dig konkreta tips som du direkt kan

applicera i din egen verksamhet. Workshopen kombinerar på så sätt teori med praktiska övningar och

diskussion.

WORKSHOP

WORKSHOPEN LEDS AV

Workshopen leds av Gunnar Sandberg och Helen Stenberg.

Gunnar Sandberg, VD och grundare av Abridge. Gunnar arbetar som rådgivare och konsult för

företagsledningar och har personligt fokus och passion för affärsutveckling, alltid med ambitionen

att skapa vinna-vinnasituationer för parterna.

Helen Stenberg, grundare och delägare i Abridge. Helen har lång yrkeserfarenhet av

verksamhetsutveckling i både större och mindre företag och organisationer samt även från offentlig

sektor. På senare år har många av uppdragen varit av internationell karaktär, först inom Norden och

senare i globala miljöer.

SERVICE LIFECYCLE MANAGEMENT bokning@conductive.se 08-670 84 80


Avsändare:

Conductive AB

Karlavägen 104

115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

SERVICE LIFECYCLE

MANAGEMENT

inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 februari 2012

SPECIELLT INBJUDEN

Luleå Tekniska Universitet

Ola Isaksson

PRAKTIKFALL FRÅN

Saab Training Systems

Claes-Peter Cederlöf

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Så får du kunderna att förstå att du säljer Världens bästa

produkt

• Hur man levererar service och kundvärde i värdsklass

• Value in use – så säljer du dina produkters förmåga

SKF

Sami Adolfsen

Relacom

Stefan Olin

Sandvik Construction

Daniel Gidlund-Bergström

Volvo AB

Therese Rosén Löfstedt

Alfa Laval

Lars Warlin

ReadSoft

Peter Sandin

WORKSHOP

Från strategi till leverans – verktyg

för att skapa ett framgångsrikt

serviceerbjudande

Ta chansen och stärk dina långsiktiga kundrelationer

samtidigt som du får underlag till en långsiktig

serviceutveckling.

Under ledning av

Gunnar Sandberg och Helen Stenberg, Abridge

WORKSHOP

Abridge

Gunnar Sandberg

Helen Stenberg

© Copyright AB Conductive.

Detta material är författat och producerat av AB

Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av

AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen

1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.

Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa

konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?

Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.

Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Con414

More magazines by this user
Similar magazines