AVANCERAD PROGNOSTISERING FöR FMCG - Conductive

conductive.se

AVANCERAD PROGNOSTISERING FöR FMCG - Conductive

AvAnCerAd proGnostiserinG

för fMCG

inbjudan till konferens i Stockholm den 14 mars 2013

TALARE FRÅN

Åhléns

Nina Junehed

Administrativ inköpschef

ICA

Sofia Vaz

Chef Verksamhetsstyrning/Replenishment

Erik Evensson

Chef för prognoser och verktyg

Lyssna till när Sveriges

ledande detaljhandelsföretag

pratar high-level

prognostisering!

MQ

Carina Norrgård

Varuflödescontroller

Nestlé

Bo Svane

Supply Chain Development Manager

Fredrik Jönsson

Nordic Demand Planner

Patrik Jonsson

Professor

Chalmers

Procordia food

Henrik Dagberg

Demand planner

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Tidig identifikation av

prognosavvikelser

• Avancerade försäljningsprognoser

• Hantera kampanjer och

säsongsförändringar

I samarbete med:

AVANCERAT – ANPASSAT – AKTUELLT


AvAnCerAd proGnostiserinG

för fMCG

Stockholm den 14 mars 2013

Avancerad prognostisering för FMCG

Att prognostisera inom FMCG-segmentet är svårt. Det krävs ett avancerat och djupgående arbete

för att kunna pricka rätt i sina prognoser. Därför följer vi nu upp förra årets framgångsrika konferens med

ytterligare fördjupning inom prognosområdet.

De vanliga business-as-usual produkternas svängningar är kanske lätta att förutse, men hur är det med

säsongsskillnader, nya produkter och kampanjer? På årets konferens går vi på djupet med prognosarbetet

med hjälp av några av landets ledande företag. Detta är en ypperlig chans för dig som vill bygga på din

kunskap och utöka ditt nätverk inom FMCG-området!

DU FÅR LÄRA DIG:

• Att prognostisera för kampanjer, säsonger och tillfälliga varor

• Hur transparanta siffror leder till mer pricksäkra prognoser

• Hur du kan kombinera korta och långa prognoser på ett framgångsrikt sätt

DU KOMMER bL.A. FÅ LySSNA TILL:

Prognoser och statistiskanalys i all ära – men var kommer kunden in?

Nina Junehed, administrativ inköpschef, Åhléns

Avancerade försäljningsprognoser i butik

Sofia Vaz, chef verksamhetsstyrning/replenishment, ICA

Erik Evensson, chef för prognoser och verktyg, ICA

Framgångsrika prognoser skapas genom väl utarbetade rutiner

Bo Svane, Supply Chain Development Manager, Nestlé

Fredrik Jönsson, Nordic Demand Planner, Nestlé

Detta är en skräddarsydd konferens för dig som är engagerad

i prognosprocessen på ditt företag. Vi ger dig chans till nya

kunskaper och nytt nätverk!

varmt välkommen på konferens!

Lina Bylund

Projektledare

Medlem i Svensk Handel?

Då får du 15% rabatt! Ange

rabattkod SH när du bokar

AvANCERAD PROGNOSTISERING FöR FMCG bokning@conductive.se 08-670 84 80


AvAnCerAd proGnostiserinG för fMCG

TORSDAG 14 MARS 2013

08:30 Registrering med kaffe och smörgås

09:00 Projektledare Lina Bylund, Conductive, hälsar välkommen och lämnar ordet till konferensens moderator, Patrik Jonsson, Chalmers

09:05 Hur sätter man upp en bra prognosprocess?

• Vilka är de centrala byggstenarna i en prognosprocess?

• Så kan du kombinera manuella och automatiska prognoser

• Att mäta och följa upp prognoser

• Hur kan du skapa ett samarbete och transparens kring prognoserna?

Patrik Jonsson

Professor, Technology Management and Economics

Chalmers

10:00 Bensträckare med frukt

10:10 Prognoser och statistiskanalys i all ära – men var kommer kunden in?

• Så arbetar vi med prognoser för att kunna förutspå kundernas efterfrågan

• Att prognostisera allt från mode till grattiskort – finns det en metod som täcker allt?

• Rätt kvantitet till rätt pris vid rätt tillfälle – hur fixar man det?

Nina Junehed

Administrativ inköpschef

Åhléns

11:00 Bensträckare med frukt

11:10 Från prognos till leverans – kapacitet, lager och leveranssäkerhet

• Bättre prognosanalys med systemstöd och tvärfunktionellt samarbete

• Så kan du mäta och analysera dina prognosavvikelser

• Hur hanterar man kampanjer, nya produkter och säsongsförändringar?

• Så nyttjar vi S&OP-processen för bästa möjliga prognostisering

Henrik Dagberg

Demand planner

Procordia food

12:00 Lunch

13:00 MQ:s process för att ta fram pricksäkra prognoser

• Effektiva prognosmodeller för lager och butikspåfyllnad

• Vikten av att ha en organisation som snabbt kan reagera och agera vid avvikelser

• Så kombinerar vi autoorder med manuella justeringar

Carina Norrgård

Varuflödescontroller

MQ

13:50 Bensträckare

14:00 Framgångsrika prognoser skapas genom väl utarbetade rutiner

• Business planning och effekt på lagerflöden, försäljning och varianser

• Systemstöd och modeller till hjälp för mer träffsäkra prognoser

• Praktiska verktyg och tips som hjälper dig i det dagliga prognosarbetet

Bo Svane

Fredrik Jönsson

Demand & Supply Planning Manager

Regional Demand Planner

Nestlé Nordic

Nestlé Nordic

14:50 Eftermiddagskaffe

15:10 Avancerade försäljningsprognoser i butik

• Så hanterar vi säsongsförändringar och nya produkter i våra prognoser

• Försäljningsprognoser som funkar

Sofia Vaz

Erik Evensson

Chef Verksamhetsstyrning/Replenishment

Chef för prognoser och verktyg

ICA

ICA

16:00 Moderator Patrik Jonsson sammanfattar dagen

16:15 Nätverksmingel. Passa på att utöka ditt nätverk och knyt nya kontakter

17:00 Konferensen avslutas

AvANCERAD PROGNOSTISERING FöR FMCG bokning@conductive.se 08-670 84 80


Avsändare:

Conductive AB

Karlavägen 104

115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

AvAnCerAd proGnostiserinG

för fMCG

inbjudan till konferens i Stockholm den 14 mars 2013

TALARE FRÅN

Åhléns

Nina Junehed

ICA

Sofia Vaz

Erik Evensson

MQ

Carina Norrgård

Nestlé

Bo Svane

Fredrik Jönsson

Patrik Jonsson

Chalmers

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Kundfokuserade prognosanalyser

• Prognosanalys och systemstöd

• Framgångsrik prognosprocess

TID & PLATS

Konferens 14 mars 2013

Piperska Muren

Scheelegatan 14, Stockholm

PRIS

Före 18 januari Före 22 februari Efter 22 februari

8 450 kr 8 950 kr 9 950 kr

Procordia food

Henrik Dagberg

Medlem i Svensk Handel?

Då får du 15% rabatt! Ange

rabattkod SH när du bokar

ANMÄLAN

Telefon

Mail

Bokningslinje 08-670 84 80

bokning@conductive.se

Internet

Telefax

www.conductive.se 08-670 84 81

Konferenskod Con524

© Copyright AB Conductive.

Detta material är författat och producerat av AB

Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av

AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen

1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att

arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus

på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar

vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och

utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive

och våra övriga arrangemang?

Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.

Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/

fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan

ej kombineras med andra erbjudanden.

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in

planerad konferens.

Avbokning och överlåtelse

Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega.

Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga

avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga

avboknings regler se vår hemsida www.conductive.se

Con524

More magazines by this user
Similar magazines