Normbrottsprevention och cannabis - Statens Institutionsstyrelse

stat.inst.se

Normbrottsprevention och cannabis - Statens Institutionsstyrelse

Malmö stad, Psykiatri Skåne och

Statens Institutionsstyrelse

bjuder in till konferens om

normbrottsprevention

och cannabis

Välkommen till en konferens som lägger fokus

på tidiga insatser och kvalitetssäkring

Tisdag 27 november 2012

Malmömässan, Hyllie


Välkommen

PROGRAM

Vi vill med denna konferens presentera forskning som visar på betydelsen av tidiga

insatser för att hindra utvecklingen av antisocialt beteende, missbruk och beroende.

Vi vill också redovisa evidensbaserade interventionsmetoder som varit framgångsrika

när det gäller att förhindra fortsatt missbruk, samt visa på betydelsen av hög kvalitet i

implementeringen.

För dig som är medarbetare:

Betydelsen av tidiga insatser

Tisdag 27 november, Malmömässan, Hyllie

Moderator: Tore Karlsson

För dig som är chef eller beslutsfattare:

Får vi vad vi beställer?

Tisdag 27 november, Malmömässan, Hyllie

Moderator: Nils Åkesson

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den

16 november 2012 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se. Kom ihåg

att ange om du anmäler dig till heldagskonferensen för medarbetare eller till

förmiddagskonferensen för chefer och beslutsfattare.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

OBS! Delar av konferensen hålls på engelska, danska och norska.

Vid frågor om anmälan, vänligen kontakta Tore Karlsson via e-post till

tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller via telefon 0705-56 18 60.

TID: Tisdag 27 november 2012

VEM: Medarbetare, heldag 9:00-16:00

Chefer och beslutsfattare, förmiddag 9:00-12:15

PLATS: Malmömässan, Mässgatan 6, Malmö (Hyllie station)

Välkomna!

Jan-Inge Ahlfridh Sven-Erik Andersson Kent Ehliasson

Stadsdirektör Verksamhetschef Generaldirektör

Malmö stad Vuxenpsykiatri Malmö SiS

08:30 - 09:00 KAFFE

09:00 - 09:05 Inledande ord

Tore Karlsson

09:05 - 10:00 Uppföljning av ungdomar

på Maria Ungdom

Sheilagh Hodgins

10:00 - 10:30 Genus betyder något.

Ann E. Knudsen

10:30 - 10:50 KAFFE

10:50 - 11:30 Ärftlighetsfaktorernas betydelse

Kent Nilsson

11:30 - 12:00 Sverige i ett europeiskt

perspektiv

gregor Burkhart

12:00 - 13:00 LUNCH

13:00 - 13:30 Ditt ansvar

Ulric Hermansson

13:30 - 14:10 Vad fungerar?

Knut Sundell

14:10 - 14:30 KAFFE

14:30 - 15:10 Vilka fungerar det på?

Tore Andreassen

15:10 - 15:50 Hur fungerar det?

Kjell Hansson

15:50 - 16:00 Avrundning

Tore Karlsson

08:30 - 09:00 KAFFE

09:00 - 09:05 Inledande ord

nils Åkesson

09:05 - 09:15 Generaldirektören har ordet

Kent Ehliasson

09:15 - 09:45 Genus betyder något

Ann E. Knudsen

09:45 - 10:10 Vad ser vi i insamlad data?

Mats Berglund, Kent Johnsson

10:10 - 10:30 KAFFE

10:30 - 11:00 Vad fungerar?

Knut Sundell

11:00 - 11:30 Vilka fungerar det på?

Tore Andreassen

11:30 - 12:00 Hur fungerar det?

Kjell Hansson

12:00 - 12:15 Sammanfattning

nils Åkesson

12:15 LUNCH på Malmömässan eller

få en färdigpackad lunchpåse


MEDVERKANDE

Sheilagh Hodgins, professor, Université de Montréal, Kings College,

London, Maria Ungdom, Stockholm.

Ann E. Knudsen, cand.mag, lektor i psykologi, Århus.

Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet.

Gregor Burkhart, medicine doktor, senior scientific analyst — prevention, EMCDDA,

Lissabon.

Ulric Hermansson medicine doktor, universitetslektor Karolinska institutet.

Knut Sundell, leg. psykolog, socialråd, Socialstyrelsen, Stockholm.

Tore Andreassen, psykolog, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo.

Kjell Hansson, professor, emeritus, Lunds universitet.

Kent Ehliasson, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse.

Mats Berglund, professor, emeritus, Lunds universitet.

Kent Johnsson, universitetslektor, Malmö högskola.

Nils Åkesson, utvecklingsdirektör, Statens institutionsstyrelse.

Tore Karlsson, organisationskonsult.

Frågor inför konferensen besvaras av:

Arash Zinat Baksh Maria Almazidou Gunilla Nötesjö

Malmö stad Psykiatri Skåne SiS

0734-30 33 63 040-33 71 70 0706-31 19 40

Ett samarrangemang mellan Malmö stad, Psykiatri Skåne och Statens Institutionsstyrelse

med stöd från regeringens cannabissatsning

More magazines by this user
Similar magazines