Visa som PDF - BE Group

begroup.com

Visa som PDF - BE Group

Nya

Dimensioner

En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2010

BE Group blir bredare

inom grundläggning Sid 7

Järnmalmen tvingar

kiruna att flytta Sid 12

Nyvalsat rakt

in i verkstaden Sid 6

Hotade

kattdjur

räddas

Reportage från Nordens Ark Sid 4

Rostfria rör

till miljöprojekt Sid 8

HR med

kundfokus Sid 10


Ledare

När ljuset återvänder

Vårsolen tittar fram, det börjar

spricka upp i naturen och hammarslag kan

höras från närliggande villaträdgårdar.

Med våren kommer lusten att bygga! Även

marknaden är på väg tillbaka, visserligen

inte lika snabbt som den föll i slutet av

2008, och utvecklingen är inte i alla delar

helt stabil, men allt fler tecken tyder på att

återhämtningen är inledd på allvar och att

vi har lämnat botten en bit bakom oss.

BE Group är något av en konjunkturbarometer

– vi märker tidigt i våra affärer och

i våra lager hur konjunkturvindarna blåser.

Sett ur ett globalt perspektiv är efterfrågan

på stål stark och växer sig starkare. Asien

är det starkaste dragloket och detta för

med sig att priserna på stål och metaller

stiger över hela linjen. Det gäller för såväl

skrotbaserat som för malmbaserat material.

Stål- och metallverkens orderböcker

börjar bli välfyllda, vilket ger längre ledtider.

Under lågkonjunkturen drog producenterna

ner sin kapacitet och när efterfrågan

nu ökar blir det trångt i dörren. På

sidan 10 skriver BE Groups inköpsdirektör

Per Horstmann mer om hur marknaden

utvecklar sig.

BE Group har nyligen bytt affärssystem

och vi har haft inkörningsproblem. Detta

har dessvärre fått konsekvenser när det gäller

våra leveranser och vår förmåga att ge

snabba besked. Detta beklagar vi verkligen

och det kommer tyvärr ytterst olägligt, just

när vi alla är upp väg upp ur en djup konjunktursvacka

och då efterfrågan ökar.

Vi gör så klart allt som står i vår makt

för att upprätta en normal funktionalitet i

vårt systemstöd och det tycks faktiskt som

om att läget är stabilare och att det nu börjar

fungera bättre.

I anslutning till detta vill jag tipsa om

intervjun med vår HR-chef Petra Fransson

på sidan 8. Hon berättar bland annat om

hur hårt våra medarbetare kämpar för att

kunderna ska få det som de har beställt

– citerat från Petra: ”Vi har sedan länge

Ansvarig utgivare:

Stefan Eklund

Redaktör:

Jens Karlsson

en speciell BE-anda här med en stor lojalitet

gentemot våra kunder.”

När lågkonjunkturen slog till med

överraskande stor kraft för ett och ett halvt

år var det ett måste att möta inbromsningen

med en intensiv kundbearbetning. Mitt

budskap är att BE Group nu och framöver

ska satsa ytterligare på att bli ett ännu mer

proaktivt och marknadsnära bolag, och vi

ska synas mer på fältet.

Samtidigt genomför vi nu en omorganisation

där vi bland annat stärker upp produktorganisationen,

alltså de medarbetare

hos oss som är produktspecialister, och

vi avsätter dessutom resurser för att ännu

bättre kunna serva våra nyckelkunder. Det

är oftast med små steg man blir bättre…

Trevlig läsning och trevlig vår!

Adress:

BE Group Sverige AB

Box 225

201 22 Malmö

Tel 040-38 40 00

Fax 040-38 41 63

www.begroup.se

Stefan Eklund

VD BE Group Sverige AB

stefan.eklund@begroup.se

”Vi ska synas

mer på fältet

framöver.”

Produktion:

Björn Lundquist AB, Malmö

Tel 0708-11 35 50

E-post: bjorn@ursus.nu

BE Group Sverige AB

i korthet

BE Group Sverige AB ingår i

koncernen BE Group, ett ledande

handels- och serviceföretag inom

stål, rostfritt och aluminium med verksamhet

i norra, centrala- och öst ra

Europa.

Som företag fristående från producenter

erbjuder

BE Group värdeskapande

leveranser

och vidareförädling

av stål, rostfritt stål

och aluminium. Kunderna återfinns

främst inom bygg- och verkstadsindustrin.

Med säljkontor

samt

lager- och

produktionsanläggningar

strategiskt

placerade i Sverige har BE Group en

helhetslösning för att leverera produkter

och tjänster. Ambitionen är att

spara tid, kostnader och kapital för

kunderna och därigenom öka deras

konkurrenskraft.

BE Group har ett

brett sortiment av

handelsstål, rör,

specialstål, armering,

rostfritt stål

och aluminium.

Förutom ett sortiment

av tusentals

olika produkter från

världens ledande

producenter kan

BE Group erbjuda

skräddar sydda produkter

och produktionsservice

för att tillgodose kundernas specifika

krav, hjälpa

dem att hålla

processtider

så korta som

möjligt och

optimera sina

produktionskostnader.

Exempel på produktionsservice:

– Kapning och sågning av stål, rostfritt

och aluminium

– Blästring och målning

– Kapning, borrning, gradning och

gängning (integrerad

produktionslinje)

– Gasskärning

– Klippning och

spaltning

– Inläggningsfärdig

armering (ILF).

2


Positiva

Framtidsutsikter

Runda kallformade

konstruktionsrör

snart i lager

Anrika Nöjesteatern i Malmö var

platsen för BE Groups bolagsstämma 27

april. Den scen som beträtts av mången

scenpersonlighet som exempelvis Jan

Malmsjö och Eva Rydberg, intogs denna

dag av BE Groups koncernchef Lars

Bergström. Han kunde glädja närvarande

aktieägare med positiva framtidsutsikter.

Marknaden återhämtar sig och

Jonas Isgren, aktieägare

och anställd.

Styrelseledamoten

Lars

Spongberg

tillsammans

med Matti

Tiira, VD för

BE Group

Finland.

BE Groups utlevererade tonnage ökar.

Rörelseresultatet för det senaste kvartalet

förbättrades.

– På den svenska marknaden noterar

vi en successiv ökning i efterfrågan. I

Finland har vi glädjande nog sett en markant

efterfrågeökning i slutet av första

kvartalet, främst från kunder inom verkstadsindustrin.

Rigmor och

Arne Johansson,

hoppfulla

aktieägare

som tror på

en ljus framtid

för BE

Group.

Carl-Erik Ridderstråle,

styrelseordförande för

BE Group.

Marknaden för kallformade runda

konstruktionsrör växer. För att möta

en allt större efterfrågan kommer BE

Group nu att lagerlägga kallformade

runda konstruktionsrör, KCKR, i stålsort

S355J2H.

De runda kallformade

konstruktionsrören

har blivit

allt populärare

hos arkitekter och

konstruktörer av

framförallt estetiska

skäl.

– De kallformade

konstruktionsrören

tar

till stor del över

den roll som de

varmformade

– Runt och kallformat

snart i lager, säger

Paul Johansson.

konstruktionsrören haft i vårt lagersortiment.

Därför fasar vi ut de varmformade

konstruktionsrören, säger Paul Johansson,

produktchef rör på BE Group.

I ett första skede kommer BE Group

att lagerlägga ett 30-tal artiklar i varierande

dimensioner och tjocklekar. Mer

information om kommande lagersortiment

publiceras på BE Groups

webbplats www.begroup.se samt i nästa

nummer av Nya Dimensioner.

Många lovande

affärsmöten

under nordbygg

Nordbygg 2010 på Stockholmsmässan

lockade hela 59 322

besökare. BE Group Sverige mötte

upp med fokus på byggstål och

armering. Magnus A Johansson,

affärsutvecklare inom BE Group

Sverige, är positiv till utfallet.

– Att ställa ut på Nordbygg

var ett bra sätt att nå ut med vårt

varumärke och våra budskap

till branschen. Vi möte ett flertal

mycket intressanta företag som

vi nu knyter affärsrelationer till.

Vårt erbjudande är uppenbarligen

intressant och lockande för dessa

aktörer som spänner över hela

byggnadsprocessen.

Även BE Groups partners deltog

i montern under mässans fyra

dagar: Haucon (byggprodukter

3

för betong, armering och formsättning),

Peikko (ingjutningsgods),

Alucrom (korrosionsskydd, blästring

och rostskyddsmålning) samt

Jiwe (varmförzinkning).

– Vi marknadsförde gemensamt

våra produkter och lösningar och

profilerade mervärdet som ligger

i vårt samarbete, säger

Magnus A Johansson.

Balkgolf hos BE

Group – en nyhet

för de flesta som

besökte Nordbygg.


Nordens ark räddar

hotade djur

Grönfläckig

padda.

I år skulle ökningen av antalet hotade djurarter i världen avta. Så blev det inte. Allt fler arter riskerar

att försvinna. Nordens Ark i Bohuslän kämpar emot denna oroande utveckling genom att med avel,

uppfödning och återinplantering rädda utrotningshotade djur som tigrar, l eoparder, pilgrimsfalkar,

berguvar och många andra arter. BE Group samarbetar med Nordens Ark sedan 15 år.

I hela världen finns det bara en handfull

anläggningar som jobbar som Nordens

Ark. Det här är ingen vanlig djurpark,

även om det finns massor av djur att titta

på. Nordens Ark arbetar sedan tjugo år

för att rädda och bevara hotade djur.

Med hjälp av 100 000 betalande besökare

om året, sponsorer, faddrar, donationer

och intäkter från konferenser,

skogs- och jordbruk samt ett 90-konto

lyckas man göra en betydelsefull insats

för hotade djurarters överlevnad.

Biologen och VD:n Lena M Lindén

har varit med från Nordens Arks tillblivelse.

Hon berättar gärna om Nordens

Arks starka förtroendekapital och goda

internationellt anseende som gör det attraktivt

för näringslivet att ställa upp som

sponsorer. Kronprinsessan Victoria är

verksamhetens högsta beskyddare.

Lena M Lindén berättar också gärna

om de över 100 arter och raser som finns

på Nordens Ark.

– Vi har nordiska däggdjur, fåglar,

amfibier, insikter. Vi har hotade nordiska

lantraser av kor, getter, grisar, hönor som

inte är lönsamma i dagens lantbruk men

som är mycket tåliga och kan gå ute året

runt och hjälpa till att hålla landskapet

öppet. Vi har exotiska vilda däggdjur,

fåglar, insekter och amfibier och vi har

tropiska amfibier. Vi håller dem här,

föder upp dem, avlar och återinplanterar

när så är möjligt när hotet är borta.

Pilgrimsfalk, berguv och stork

Det finns många exempel på lyckade

återinplanteringar. Ett sådant är pilgrimsfalken.

Nordens Ark har fött upp

130 fåglar som sedan släppts ut. Andra

exempel är berguv och stork. Ett annat

spännande åtgärdsprogram gäller den

hotade vitryggiga hackspetten.

De mest spektakulära djuren på Nordens

Ark är förstås de stora kattdjuren:

amurtiger, amurleopard och snöleopard.

Här finns även lo, vildkatt, järv

och varg. När vi besöker anläggningen

går vi förstås först till de stora vackra

amurtigrarna – en hona och en hanne.

Vi guidas av Nordens Arks fotograf

Tom Svensson, som även arbetar med

marknad, it, webb och press. Tom kan

låta som en tiger och lyckas locka till sig

honan för en kort pratstund, innan hon

drar sig tillbaka för en middagslur.

– Se så hon rör sig – precis som katten

vi har hemma! Men jag skulle inte gå in

och klia den här katten på magen...

Tre män och en rysk amurtiger: BE Groups Ronnie Osbeck tillsammans med Tom Svensson och

Hans Håkansson från Nordens Ark.

Kurser i att fotografera vilda djur

Toms många bilder har rönt stor uppmärksamhet

och han arrangerar regelbundet

populära veckoslutskurser i den

svåra konsten att fotografera vilda djur.

BE Group har bidragit till verksamheten

på Nordens Ark under många år

genom leveranser av stål till exempelvis

tiger- och leopardhägn samt stora mängder

armering till anläggningens lantgård.

Anläggningarna längs den drygt 3 km

långa promenadvägen har uppförts av

Hans Håkansson som är byggnadsansvarig

på Nordens Ark.

4


Amurtiger.

Järv.

Lappuggleungar.

Strömstad

Snöleoparder på Nordens Ark.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Nordens Ark

Tanumshede

Lena M Linden, VD

för Nordens Ark.

Nordens Ark ligger längst in i den vackra

Åbyfjorden, 20 km från Smögen och Kungshamn vid

väg 171 och cirka 12 mil norr om Göteborg. Från

Göteborg: Tag E6 mot Oslo, efter Munkedal är

det skyltat.

Anläggingen är öppen varje dag, året runt och

här finns ett hotell för övernattande gäster.

Åk hit och möt:


• Hotade nordiska gamla lantraser.


• Hotade vilda nordiska däggdjur, fåglar, reptiler,

amfibier och insekter.


• Hotade exotiska vilda däggdjur, fåglar och amfibier.


• Hotade tropiska reptiler och amfibier.

Läs mer på www.nordensark.se

Kungshamn

Lysekil

Munkedal

Uddevalla

Stenungsund

Skärhamn

Kungälv

Göteborg

Lo.

Varg.

5


Nyvalsat Rätt

in i verkstaden

Tack vare brett kontaktnät och väl utvecklad finger toppskänsla

fann Magnus Johansson på BE Group snabba valsningar och rätt

pris åt stålbyggaren Contiga. Han är produktchef för långa stålprodukter

och är bra på att hitta de bästa logistiklösningarna.

Det handlar om stombyggaren Contiga i

Norrtälje som fått i uppdrag att leverera

en rejäl stålstomme på uppåt 750 ton till

Ikano Retail Center i Västerås. Det är

ett stort köpcenter som Skanska bygger

vägg i vägg med det nya stora Ikeavaruhuset

i Västerås.

Peter Hansson på Contiga är projektledare

för Ikanohuset:

– Det är vårt största rena stålobjekt

på många år och vi tillverkar allt i vår

fabrik här i Norrtälje. Det är ett tidspressat

projekt, där vi levererar färdiga

Möte i stålverkstaden: Anders Eriksson, BE

Group, och Tomas Johnsson, Contiga.

svetsade bitar som Skanska monterar. Vi

handlar upp allt stål i konkurrens och BE

Group var billigast på framför allt balk.

Bästa logistiklösningen

Magnus Johansson på BE Group betonar

behovet av att agera snabbt när förfrågan

kommer. Dröjer man med svaret

blir man obönhörligen frånkörd av konkurrenterna.

– Det gäller att kunna marknaden

för att snabbt få fram bästa logistiklösningen,

hitta de rätta valsningarna och

komma ner i pris. Det går inte att bara

plocka från lagerhyllorna. Ofta landar vi

i kombinationsaffärer där vi även utnyttjar

lagerhållare i Europa eller letar upp

spotpartier.

Magnus Johansson, produktchef med

fingertoppskänsla.

Många affärsmöjligheter

– Snabbheten när det kniper är vår styrka,

plus att vi har ett brett kontaktnät

och kan skifta leverantör beroende på

prisnivåer och valstider, säger Magnus

Johansson. Att ha många leverantörer

ger många möjligheter att göra affärer.

Ena veckan kanske det är tyska lagerhållare

som är bäst bra att handla från,

nästa vecka väljer man en valspost i stället.

Finner man ledig plats i en valsning

kan man få produkterna väldigt snabbt.

Sedan Magnus Johansson fört offertarbetet

gentemot Contiga i hamn tog

Anders Eriksson över det dagliga kundansvaret.

Anders är byggsäljare på BE

Group i Norrköping.

– Det är spännande att arbeta med ett

så stort objekt. Det gäller att jobba nära

kunden, ge löpande information och lösa

problem på vägen mot slutleverans.

Daniel Eriksson är projektchef på

Contiga. Det här är vad han vill se hos en

bra stålleverantör:

– Priser och tider är avgörande och

det gäller att kunna erbjuda flexibla varianter

på valsningar – det är det som ger

bäst ekonomi i slutändan.

Kontakta Magnus Johansson för att få reda

på mer om BE Groups erbjudanden inom

långa stålprodukter

Magnus Johansson, 08-702 71 33

magnus.johansson@begroup.se

6


BE Group blir bredare

inom grundläggning

BE Group Sverige gör en

framryckning inom produktområdet

grundläggning.

Contigas Peter Hansson och

Daniel Eriksson framför en nyvalsad

leverans från BE Group.

Contiga kan prefab

Contiga utvecklar, konstruerar, tillverkar, och monterar

prefabricerade stål- och betongkonstruktioner.

Contiga har en konkurrensfördel i att kunna erbjuda

betonghåldäck, väggelement och stålkonstruktioner

från egen fabrik.

Företaget började som en smidesverkstad och gjorde

tidigt succé med ett eget system av bärande stommar,

bland annat till SAS huvudkontor i Frösundavik.

Under tidigt 1990-tal arbetade Contiga även i

Norge. Stora jobb i Norge var Gardemoen flygplats

och Nya Hospitalet. Contiga verkar numera nästan

uteslutande i Sverige och har på senare år byggt en rad

större projekt som Stockholm Waterfront, Kv. Paradiset,

Kungsbrohuset och Nacka Forum.

Contiga AB är helägt av den norska koncernen

Contiga A/S.

Ett landmärke i Västerås

– Från att tidigare mest ha

handlat om försäljning av

spont direkt från valsverk,

kan vi nu även erbjuda ett

brett sortiment från lagerhållare

med korta leveranstider.

Därutöver erbjuder vi nu

även ett sortiment av foderrör

för grundläggning samt

kompletta stålkärnor med

gängning, rillning, distanser

och tryckfördelningsplattor.

Det säger Anders Eriksson

BE Group i Norrköping.

Han bildar tillsammans med

Thomas Anderberg i Malmö

och Dick Boström i Göteborg

en specialgrupp som tagit

ansvar för försäljningen av

grundläggningssortimentet.

n Spont från nyvalsning/

stålverk

– Spontprofiler: AZ, AU,

PU, VL och PZC.

– Standard stålsorter S270

GP och S355 GP – även

stålsorterna S320 GP,

S390 GP, S430 GP finns

att tillgå.

– Fördelar vid köp från

nyvalsning: Pris, exakta

längder, optimerad kvantitet

samt frakter.

– Lager eller nyvalsat, välj det som

passar bäst, säger Anders Eriksson

om BEs grundläggningssortiment.

n Spont från lager

– Spontprofiler: VL och

PZC.

– Standard stålsorter: S270

GP, S355 GP.

– Hörnlås.

– GEWI stag med tillbehör.

– Bästa prisförutsättningar

nås vid leverans av hel bil.

– Fördelar vid köp från

lager: Kort leveranstid,

lätt tillgängligt, flexibelt.

n Stålkärnor

– Kompletta stålkärnor

inklusive API-gängning,

rillning, plast/gummidistans

och gasskurna tryckfördelningsplattor.

– Material från nyvalsning

eller lager.

– Stålsort S355J2. Lagerlängder

6 eller 8 meter.

n Grundläggningsrör

– Rör för grundläggning

(foderrör).

– Stålsort S355J2H, 3 eller

6 meter. Fasning 30° i ena

eller båda ändarna.

– Leverans antingen från

nyvalsning eller från lager.

I anslutning till Ikeas omlokalisering i Västerås bygger Ikano

Retail Centres ett regionalt shoppingcenter på 75 000 kvm

strategiskt nära E18. Ikano Fastigheters totala fastighetsinnehav

uppgår till 400 000 kvm fördelat på bostäder, detaljhandel

och kontor. Ikano Retail Centres ägs gemensamt av Ikano

Fastigheter och IKEA.

För mer information om BE Grundläggning, kontakta:

Anders Eriksson, 011-415 35 77 anders.eriksson@begroup.se

Thomas Anderberg, 040-38 41 31, thomas.anderberg@begroup.se

Dick Boström, 031-742 29 23, dick.bostrom@begroup.se

7


Marknadsanalys

Prisrally!

Ren energi

ur vattnet

De senaste tre månaderna har präglats

av en betydande återhämtning. Stålverkens

försäljningspriser skjuter i höjden

och leveranstiderna ökar. Bakgrunden till

detta är att priserna på råvarorna har stigit

våldsamt, vilket har tvingat stålverken

att ta mer betalt för sina produkter. Järnmalmen

har stigit omkring 100 procent

jämfört med förra året och koksen likaså.

Järnmalmspriserna förhandlas nu kvartalsvis

och ytterligare prisökningar förväntas.

Skrotpriset ökade med över 80 procent

från slutet av förra året innan det nu kom

en reaktion och priset föll tillbaka något.

Samtidigt har efterfrågan från slutkunderna

i Europa tagit fart under våren,

kanske inte i paritet med de stora prisökningarna,

men ändå en hel del. Dessutom

påverkas priserna i hög grad av den starka

globala efterfrågan. Priserna kan inte hålla

sig på en låg nivå i Europa när de ökar

kraftigt i resten av världen.

Miljöteknikföretaget Malmberg har en

välfylld orderbok och projektledarna

Göran Jonasson och Ola Knutsson

har fullt upp. En stor energianläggning

för Arlanda flygplats och en smart

reningsanläggning i Norge är två projekt

där BE Groups Marie Strandqvist

deltagit med rostfria leveranser.

Prisökningarna har än så länge inte

fått fullt utslag. Det finns en viss tidsförskjutning

både när priserna faller och när

de stiger. Hittills har stålproducenternas

priser skjutit i höjden, men eftersom leveranstiderna

är långa är det först på senare

tid som de ökade priserna har drabbat

slutkunderna. Under maj och juni kommer

stora höjningar att slå igenom

och fortsättning lär följa efter

semestern.

Vad som händer senare i år

råder det olika uppfattningar

om. En del analytiker tror att

priserna kommer att plana ut

eller till och med att

falla något medan

andra tror att priserna,

styrkta av industrins

återhämtning,

kommer att fortsätta

upp under

en följd av år.

Per Horstmann

Inköpsdirektör BE Group

När BE Groups Marie Strandqvist med

30 års erfarenhet av rostfritt tog över

kundansvaret för Malmberg i skånska

Yngsjö, då kastades hon in i intensiva

förberedelser för stora energiinstallationer

på Arlanda flygplats. Det handlade

om kyl- och värmeförsörjning som

utnyttjar världens största energi lager i

Brunkebergsåsen under flygplatsen.

Göran Jonasson på Malmberg:

– Elva stora brunnar på flygfältet

suger upp respektive trycker ner vattnet

till en stor sjö som finns innesluten

i rullstensåsen (en så kallad akvifär).

Kallt vatten kyler byggnaderna

sommaren. På vintern vänder man

systemet och värmer byggnader och

flygplanens uppställningsplatser.

– Det är i och för sig inget nytt att

ta energi ur marken, men det var spännande

att arbeta med världens största

akvifär. Energivinsten är stor: 19 GWh

eller den årliga energiåtgången för två

tusen villor.

Malmbergs åtagande var att leverera

borr- och pumputrustning och värmeväxlare

samt knyta ihop det gamla systemet

med det nya under stor tidspress.

Det här uppdraget krävde stora

mängder rostfritt i form av rör

och rördelar.

Akvifären under Arlanda

flygplats – världens största

energilager!

8


Miljösamarbete

med rostfria förtecken:

BE Groups

Marie Strandqvist

vid Yngsjö

havsbad tillsammans

med Göran

Jonasson och Ola

Knutsson från

Malmberg.

Femte generationen

När smedmästaren Jöns Mattisson-

Malmberg borrade sin första brunn med

en metod han själv uppfunnit, lade han

grunden till en av Sveriges ledande och

mest framgångsrika verksamheter inom

vatten och energi. 140 år senare är det

hans ättlingar i fjärde och femte generationen

som äger och driver bolaget.

Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag

med uppdrag både på den

svenska och på den internationella

marknaden. Det är ett familjeföretag i

femte generationen som arbetar inom

vattenrening, biogas, geoenergi, borrning

och miljöhantering. Malmberg har

135 anställda och omsatte 288 miljoner

kronor 2008. Huvudkontoret ligger i

Yngsjö strax utanför Åhus.

Malmberg

Original är ett

bordsvatten

som hämtas ur

en urtidskälla

200 meter under

under Malmbergs

egendom

i Yngsjö.

Vattnet är över

5 000 år gammalt

och är

därmed det

äldsta svenska

mineralvattnet

på flaska!

– Dimensionerna varierade från 20

till 450 mm och vi arrangerade snabba

direktleveranser från Outokumpu Stainless

Tubular Products, berättar Marie

Strandqvist. BE Groups samarbete med

Outokumpu är värdefullt – vi har

fullt tekniskt stöd och kan

möta avgörande krav på pris och leveranstider.

– Jag uppskattade verkligen det engagemang

som Marie visade under projektet,

som tidvis var väldigt tidspressat,

säger Göran Jonasson.

Grafik: Swedavia

9

Parallella linjer

Så snart uppdraget vid Arlanda var

avklarat fick Göran snabbt ansluta sig

till ett annat uppdrag – denna gång

ett avloppsrenings verk i

den norska vintersportorten

Trysil. Det är en

liten ort vars befolkning

ökar från 6 500 till 40 000

under högsäsong. Hur bygger

man ett renings verk som

klarar så kraftiga befolkningsfluktuationer?

– Processmässigt var det

en knepig nöt att knäcka

eftersom byggnaden där verket

skulle ligga redan var ritad, berättar

projektledaren Ola Knutsson. Rören

måste vara stora nog för att klara vinterns

anstormning, medan de på sommaren

fylls av bara en rännil. Vår lösning

var att lägga upp flera parallella linjer

med många ventiler och ha flera bassänger

i drift. Det ger Trysil ett reningsverk

för sommaren och ett för vintern.

Smart och prisvärd

Det väckte stor uppmärksamhet i norska

branschkretsar när Malmberg fick uppdraget,

som för tillfället är Malmbergs

största entreprenad.

– Vi fick uppdraget eftersom vi presenterat

en smart och prisvärd lösning

som vi är stolta över.

Även här kom de rostfria rören och

rördelarna från BE Group.

– Vi var ju nöjda med leveranserna till

Arlanda och BE Group vann även den

norska upphandlingen tack vare rätt pris

och bra kvalitet - inte minst vad gäller

krav på fullständig dokumentation.


Petra Fransson är chef för

en modern HR-avdelning där

ständigt kundfokus gäller.

– För att kunna ge våra kunder

precis det som de vill ha,

måste BE Group ha rätt medarbetare

med rätt kompetens,

rätt attityd och rätta värderingar.

Vi måste hela tiden ligga

steget före i rekryteringen.

Specialitet:

Mänskliga

resurser

10


Petra Fransson är en återvändare.

Vid millennieskiftet lämnade hon företaget,

men kom tillbaka efter tre år för att

överta HR-ansvaret på BE Group Sverige

(HR = Human Resources).

– Jag tvekade aldrig att komma tillbaka

eftersom jag trivdes så bra på BE.

Vi har många återvändare

här och det är ett gott betyg!

Gräset är inte alltid grönare

på andra sidan. Vi har ett bra

anseende och man känner BE

som en trygg och stabil arbetsgivare

där man har kul ihop.

Hon har sett dåvarande

Bröderna Edstrand utvecklas

från ett företag med tyngdpunkten

i materialförsörjning till BE Group, en

tjänsteproducerande börsnoterad koncern

med ett allt större utbud av tjänster.

– Vår uppgift som HR-avdelning är

att se till att BE Group Sverige har motiverade

och engagerade medarbetare som

lever upp till vår vision och våra värderingar.

Det handlar även om att behålla

de personer som vi har rekryterat. Det

gör vi genom att utveckla dem, ständigt

uppdatera deras yrkeskunnande och se

till att de trivs.

Petra Fransson i korthet

”Bra ledare är

väldigt viktiga

för att kunna

locka till sig

engagerade

och motiverade

medarbetare”

Kompetensväxling

Inom BE Group pågår en omfattande

kompetensväxling.

– Vårt materialutbud och våra många

nya serviceerbjudanden kräver personal

med hög kompetens för avancerade tekniska

helhetslösningar. Parallellt med det

ersätter vi nu den mångåriga och gedigna

kompetens som försvann när ett antal

äldre medarbetare slutade. Vi har nu ganska

bra balans i åldersstrukturen, men

ska bygga på med yngre.

Petra Fransson berättar gärna om

BE-medarbetarnas stora lojalitet mot

företaget. De senaste åren har varit tuffa

– först lågkonjunktur och därefter inkörningen

av ett nytt affärssystem.

– Alla har kämpat stenhårt för att

kunderna verkligen ska få det som de har

beställt. Vi har sedan länge en speciell

BE-anda här med en stor lojalitet gentemot

våra kunder. Det hänger nog mycket

Arbete: Chef för HR-avdelningen på BE Group Sverige.

Familj: Bor i Svedala tillsammans med Jörgen som jobbar med IT,

dottern Cornelia, 19 år som gör värnplikten i Karlskrona samt gitarrspelande

Samuel, 10 år.

Intressen: Läser gärna skönlitteratur i bokcirkel, tittar på film, är med

familjen, träffar vänner och försöker träna så mycket som möjligt.

Semester: Delar en sommarstuga i Höllviken, utlandsresor (i fjol var

familjen i Italien), skidåkning.

Förebild: Mamma Essie! Hon var en stark och klok kvinna som

bestämde sig för att alltid se det positiva i tillvaron.

samman med att vi trivs tillsammans och

känner ett gemensamt ansvar.

Hur ser BE Group till att vara en attraktiv

arbetsgivare?

– Vårt företag står för bra utvecklingsmöjligheter,

god personalpolitik, trivsel

och friskvård. Lågkonjunkturen har

varit jobbig och vi har under

en tid haft svårt att leva upp

till våra ambitioner fullt ut.

Vi blir mer offensiva i vår roll

som attraktiv arbetsgivare när

marknaden vänder. Dessutom är

bra ledare väldigt viktiga för att

kunna locka till sig engagerade

och motiverade medarbetare.

BE-skolan är sedan många år redskapet

för att höja personalens kompetens.

Här ges säljutbildningar, logistik- och

produktionsutbildningar, bland annat

inom Lean Production. Ett önskemål är

mer utbildning i produktkunskap.

En serviceorganisation

Petra Fransson och hennes medarbetare

täcker gemensamt in hela Sverige.

– Vi jobbar nära verksamheten, direkt

mot linjecheferna. Vi är en serviceorganisation

med övergripande ansvar för HRfrågor

och vi ska hjälpa till så fort som

möjligt när behov uppstår. Vi är med i

alla rekryteringar och lönerevisioner.

Operational Development (OD) är

ett nytt koncernomfattande program

för verksamhetsutveckling där alla medarbetare

ska kunna bidra och påverka.

Många små förbättringssteg i vardagsarbetet

ska kontinuerligt utveckla företaget.

Petra Fransson är OD-koordinator

tillsammans med Aleksandar Karabeleski,

driftchef i Malmö.

Fler kvinnor är välkomna

Petra Fransson var den första kvinnan

som fick plats i företagets ledningsgrupp.

BE Group Sverige är 20 procent av

medarbetarna kvinnor, en liten ökning i

en ganska mansdominerad bransch.

– Vi skulle väldigt gärna ha fler kvinnor

hos oss. All vetenskap säger att

arbetsplatsen blir mer dynamisk ju mer

blandad den är.

Här gillar

vi att sälja!

Jan Wellmér, erfaren expert på

ämnesrör och specialstål, är

numera anställd på BE

Group i Sundsvall. I

branschen är han ett

känt namn. Under 26

år har han haft många

och stora kunder i

Norrland och är en

efterfrågad produktspecialist.

Nu har Jan Wellmér

skaffat sig nya utmaningar.

– Jag kände

att jag behövde

en nystart, ville

Jan Wellmér, numera på

börja om. Nu

BE Group i Sundsvall.

står vi inför

den spännande

uppgiften att vinna marknadsandelar

till BE Group inom framför

allt specialstål.

Roligt med affärer

Vad är det som talar för att BE

Group lyckas med det?

– Den härliga andan på BE

Group! Det känns precis som det

gjorde på SKF Steel en gång i tiden:

Vi tycker affärer är roligt, här gillar

vi att sälja och ta marknads andelar.

Med din erfarenhet och kompetens

tycks BE Group ha gjort en

lyckad rekrytering.

– Det är jag som haft tur! Det

finns inte så många företag som har

så stora möjligheter när det gäller

sortimentsbredd och kapresurser,

för att nämna något.

Lärde sig åka snowboard

Jan Wellmér är uppvuxen i

Essvik söder om Sundsvall, där

BE fanns förr i världen. Hans

barn är utflugna och han lever

som sambo. Sommartid spelar

han golf och vintertid åker han

faktiskt snowboard.

– Ungarna hade så kul med

snowboard när de var små så

jag kunde inte låta bli att lära

mig jag med!

Stål för skärande

bearbetning är Jans

Wellmérs specialitet.

11


Avsändare:

BE Group Sverige AB

Box 225

201 22 Malmö

Kiruna stad

Malmen

tvingar

Kiruna

att flytta

1 060 m – undersökningsort

Undersökningsborrning

1910

1920

1930

1940

1900

1950

1960

1965

1970

1980

1990

2000

Havsnivån

2005

1 045 m – huvudnivå

1 365 m – ny huvudnivå

Malmförädlingsverk

Krossning

Krossning

Järnväg till

Narvik

Malmen i

Kiruna har

varit känd

ända sedan

år 1696 men

det var inte

förrän 1898

man började

bryta den.

I över hundra år har LKAB brutit världens rikaste järnmalm i Kiruna. Ju längre ner

man gräver, desto finare blir malmen och ingen vet var den slutar. För att gruvbrytningen

ska kunna fortsätta neråt måste bostäder, vägar, järnväg och avlopp flyttas.

I Kiruna finns världens största sammanhängande

järnmalmskropp – en jättelik

skiva av ren och rik magnetit som stupar

snett ner i marken. LKAB vet att den går

till minst 1 500 meters djup och har indikationer

på upp till två kilometers djup.

Dagens huvudnivå, där malmen

samlas ihop från hela malmkroppen,

ligger på 1 045 meters djup under berget

Kiirunavaaras topp. Med den har LKAB

säkrat gruvdrift fram till cirka år 2012.

LKAB bygger nu en ny huvudnivå på

1 365 meters djup.

Marken sjunker

När brytningen går djupare sträcker sig

malmkroppen längre in mot staden. För

varje skopa malm som lastas ut i gruvan

följer det efter gråberg ovanifrån och

marken sjunker lite grand. Rakt ovanför

brytningen, inne på avspärrat område, är

deformationerna som störst.

Stora delar av Kiruna och även delar

av samhället Malmberget måste flyttas

för gruvdriftens skull. Under de närmaste

20 åren räknar LKAB med att cirka

tre tusen människor behöver flytta. Det

är en utmaning för alla inblandade: de

boende, kommunerna, markägare, myndigheter,

LKAB med flera. Kostnaden

uppskattas till flera miljarder kronor.

Magnetitbaserade pellets reducerar

utsläppen av koldioxid

från gruva till råstål.

En del måste rivas

I Kiruna riskerar totalt 960 lägenheter

att hamna innanför

deformationszonen. Inom

denna finns också järnvägen,

E10, brandstationen,

Lombia idrottsplats,

Hjalmar Lundbohmsgården,

stadshuset, Hjalmar

Lundbohmsskolan, sjukhuset

med mera. Kirunas

berömda träkyrka ligger

på gränsen och måste antagligen flyttas,

medan stadshuset av allt att döma rivs.

Kiruna kommun har som utgångspunkt

att flytta så många hus som möjligt.

En del hus måste dock rivas och

ersättas. Kommunens vägnät måste byggas

om – i första hand väg E10 och Nikkaluoktavägen.

Ny järnväg byggs just nu

bakom gruvberget Kiirunavaara.

Gruvbolaget ska betala

Den svenska minerallagen är tydlig: Ett

gruvbolag som påverkar sin omgivning

ska betala för skadorna. Eftersom det är

LKAB som orsakar förändringen

står man också

för de största delarna av

kostnaderna.

Har LKAB råd med

allt detta? LKAB bedömer

att järnmalmen som

ligger under Kiruna och

Malmberget gör det värt

att flytta på bebyggelsen.

Samhällsomvandlingarna går dessutom

långsamt och håller på länge, varför allt

inte behöver betalas på en gång.

Fakta: LKAB, Kiruna kommun

More magazines by this user
Similar magazines