Användarmanual - Viasat

viasat.se

Användarmanual - Viasat

4. Signaltest

Efter signalinställningen visas en

signaltestskärm där låsstatusen för

hemtranspondern visas.

Om det vid ‘Mottagning låst’ står ‘Ja’ innebär

det att mottagaren är låst till signalen från

satelliten. Om det står ‘Nej’ och staplarna för

‘SIGNALSTYRKA’ och ‘SIGNALKVALITET’ är

0% måste du kontrollera antennjusteringen.

• Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa

skärm.

• Tryck på BACK för att gå till föregående

skärm.

5. HD-TV-inställning

Om mottagaren är ansluten till HD-TV:n med

standard-HDMI®-kabeln visas skärmen för

inställning av upplösning.

Den optimala upplösningen för din kombination

av TV och mottagare är som standard

markerad. Om du vill välja en annan upplösning

flyttar du markören med / och trycker på

OK för att välja den.

Obs: Obs Om du har en TV som är HD-Ready

väljer du 720p, om du har en FULL-HD-

TV väljer du 1080i.

FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION

L S A T E L L I T M O T T A G A R E

SWE-15

SMT-S5140 SWE

4.

Eft

sig

hem

Om

det

sat

‘SI

0%

• T

s

• T

s

5.

Om

sta

ins

De

av

ma

flyt

OK

Obs Ob

More magazines by this user
Similar magazines