Trendspaning: SÃ¥ blir framtidens kontor

fastighetsvarlden.se

Trendspaning: SÃ¥ blir framtidens kontor

Trendspaning:

”Så blir framtidens

kontor

Kristina Englund

VD Struktur

1


• Över 20 års erfarenhet

• Allt från lokalstrategi till service och support

• Ca 2500 genomförda projekt

• 60 pågående serviceuppdrag Kort om Struktur:

• Marknadsledande inom arbetsplatsförändringar

• Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

• Ca 120 medarbetare


Kontorens utveckling

• Från rum...

• 4ll öppna landskapslösningar...

• 4ll flex-­‐platser...

• 4ll ak4vitetsbaserade arbetsplatser...

• 4ll ???

• Reflek4on från möbelmässan i Stockholm;

alla säljer ljudabsorbenter!

Är vi på väg 4llbaka 4ll rum igen?

4


Största 4den av din vakna 4d...

• ... är du fak4skt på jobbet!

• Företag som inser värdet med en bra

arbetsplats kan skapa enorma mervärden

både för medarbetare och kunder.

5


Utmaningen


Kontor för generation Y?


Kontor för Baby Boomers?


Lokalutformning


Generalisering

• Kan man generalisera och skapa stereotypa

kontor?

• Vad är det som styr kontorets utformning?


Fysisk miljö

• Eget skrivbord med stol

• Fri plats

• Gemensamma

mötesplatser

• Projektrum och

konferensrum

• Kundytor

• Soffhörna

• Pentry/matsal

• Ute hos kund/leverantör

• Café utanför kontoret

• Promenad

• Hemma


Tekniken en förutsäHning

• Teknikutvecklingen har möjliggjort en

flexiblare arbetsplats

– Jobba var man vill

– Trådlös datakommunika4on och telefoni

• Även utvecklingen inom inredning stödjer

deHa

– Mer möbler skräddarsydda för ak4vitetsbaserade

arbetsplatser

14


Senaste trenden: Ak4vitetsbaserade

arbetsplatser

• Arbetsmiljöer som är så uNormade aH de som

arbetar där inte permanent siHer vid eH

tradi4onellt skrivbord, utan aH man väljer en

miljö aH arbeta i som bäst stödjer det man för

4llfället ska uNöra

• Skapa rum i rummet, och många alterna4va

mötesplatser

• Jämför skolan, när man ska ha kemi går man 4ll

kemi-­‐salen

• Avgörande för ak4vitetsbaserade arbetsplatser –

ledarskap, facility management, teknik och lokal

15


Arbetsplatser utformade utifrån aktiviteter


Flexibilitet, samarbete

och möten


Fram4dens kontor

• För dyrt med egna rum

• Vidareutveckling mot verksamhetsanpassade

arbetsplatser

• Forskning visar:

– Den miljö man trivs bäst i är i siH rum

– Man vill åtminstone kunna välja sin plats

– Går 4ll jobbet för aH uNöra ak4viteter och mötas

• Gränsen mellan fri4d och arbete mer utsuddad

• Det kommer all4d aH finnas verksamheter där

inte ak4vitetsbaserade arbetsplatser fungerar

18


Tack!

Kristina Englund

VD Struktur

Mail: kristina.englund@struktur.nu

Telefon: 08-555 443 48

Se vår film om om aktivitetsbaserade arbetsplatser

inspelad på vårt kontor:

http://www.youtube.com/watch?v=haFeh5H2dok

Webb: www.struktur.nu – Seminariekalender

Blogg: www.pajobbetbloggen.com

Twitter: #StrukturSverige

More magazines by this user
Similar magazines