Verksamhetsidé 2012-2017 - Lerums Kommun

lerum.se

Verksamhetsidé 2012-2017 - Lerums Kommun

Lerums

kommun

Sektor samhällsbyggnad

verksamhetsidé

2012-10-02

Bilder: Per-Ola Johannesson, Shutterstock, Kate Kärrberg


Lerum är en kommun med närhet till den pulserande storstaden och en

del av en ständigt växande region. I Lerums kommun finner du ett grönt

näringsliv, närproducerad mat och energismarta byggnader. Här tänker vi

framåt, låter innovativa idéer och kreativa förslag bli verklighet och vår arkitektur

är i framkant. I Lerums kommun är hållbarhet ett ledord. År 2025 ska

Lerum vara Sveriges ledande miljökommun.

Sektor samhällsbyggnad ska bidra till att göra kommunen attraktiv som boende-,

besöks- och arbetsort genom att driva och utveckla den fysiska miljön.

För att tillgodose kundernas framtida behov och förväntningar behöver vi en

gemensam färdriktning och målbild. En föränderlig värld kräver att vi prioriterar

och fokuserar på rätt saker. Utmaningar de kommande åren har konkretiserats

till tre fokusområden; tillväxt, trygghet och transporter. De ska

säkerställa att vi alla jobbar mot samma mål, att vi använder samma prioriteringsunderlag

vid våra beslut, och sträcker sig från 2012 till 2017.

Bilder: Per-Ola Johannesson, Shutterstock


VÅr verksamhetsidé

Sektor samhällsbyggnad ska ge förutsättningar för

ett hållbart samhälle i förändring och bidra till att

alla boende och verksamma i Lerums kommun ska

kunna leva ett gott liv.

Bild: Stefan Vikberg

Våra kännetecken

S

Så uppfattas vi externt

Vi i Sektor samhällsbyggnad är tydliga med vad vi kan bidra

med i dagens och morgondagens samhällsbyggande. Vi är

tillgängliga och professionella.

Så uppfattas vi internt

Vi som verkar inom Sektor samhällsbyggnad har en stark

vilja att samverka, vilket skapar kreativitet och resultat.


”Sektor samhällsbyggnad 2025”

Framtidsbild

År 2025 är vi ledande på att förutsäga framtiden vad gäller demografi,

drömmar och behov. Lerum kommuns vision 2025 och sektorns verksamhetsidé

ger tydlighet i vad vi gör och varför. Vi har på ett tydligt

sätt lyckats kommunicera kommunens viljeinriktning vad gäller

bebyggelse och samhällsplanering. Exploatörer och näringsidkare är

medvetna om vilka förutsättningar som finns, vilket gör att planering

och samhällsutveckling löper på snabbt i rätt riktning.

Vår framsynta planering med ett proaktivt och strategiskt angreppssätt,

är känd i landet som en ”Lerumsmodell”. Vi har en tydlig

samverkan och partnerskap mellan boende, verksamma och exploatörer

inom samhällsplaneringen. Vi samarbetar med andra kommuner,

universitet och organisationer och är ett föredöme i regionen i att

uppfylla regionplanens mål.

Det är enkelt att komma till oss och få svar. Vi har en god tillgänglighet

genom att vi är en 24-timmarsmyndighet där ärenden kan följas i

realtid och bygglov prövas av den sökande digitalt.

Vi bygger ändamålsenliga och moderna verksamhetslokaler som

möter kärnverksamhetens behov. Med vår hjälp har goda miljövänliga

transportalternativ skapats.

Vi arbetar i projektteam för att involvera alla våra kompetenser och

öka kreativiteten. Vårt arbetssätt och renommé har gjort oss till en

attraktiv arbetsgivare.

Vår hållbara planering har gjort oss till regionens mest attraktiva kommun

för boende, näringsidkare och medarbetare.


Fokusområden Å

Tillväxt

Mål: Antal invånare ska vara 42 000 år 2017

Genom att proaktivt planera ett hållbart och attraktivt

byggande bidrar vi till att skapa förutsättningar

för att Lerums kommuns befolkning ska öka och

vision 2025 uppnås.

Tillväxt

Trygghet

Transporter

Transporter

Mål: Förtätning nära kollektivtrafikens knutpunkter

I Lerum minskar transporterna genom klok planering

och klokt byggande.

Trygghet

Mål: Öka tryggheten i det offentliga rummet

I Lerum är du trygg med samhällsservice och beslut.

Gatu-, boende-, och offentliga miljöer är trygga och

säkra. Vatten och mat har hög kvalitet.

Bilder: Per-Ola Johannesson


Sektor samhällsbyggnad

443 80 Lerum, tel vxl: 0302-52 10 00

www.lerum.se

More magazines by this user
Similar magazines