Nr 2-3 2009 - HHGA

hhga.se

Nr 2-3 2009 - HHGA

2-3

postekon

#

2009

magasin

Tema:

Strukturomvandling?

Postekon har träffat:

Jan Jörnmark

Stephen Odell

Ballograf

1 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009

CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk


LEDARE POSTEKON

Ledaren

I skrivande stund är CHV:s långa och händelserika vår snart till ända...

Det senaste skvallret från lärosätet gör gällande att man redan

nu till sommaren startar ett omfattande tillbygge till fastigheten

på Vasagatan 1. Men till skillnad från det förra bygget

i mitten på nittiotalet – då man förärades ”Den gyllene grävskopan”

av upprörda företrädare för tanken att de tidigare trähusen

borde fått leva kvar samt när man i slutet av samma

årtionde byggde till på höjden – då man ådrog sig ont blod från

de kringboende – så bygger man idag till på skolans innergård.

En högst intern angelägenhet med andra ord. Tre flyglar ska

sträcka sig ut från B-husets vägg mot gångvägen ”Nordströmmen”

och det fina är att de delvis kommer att befinna sig under

jorden och även täckas med gräs och sittytor. Något av en

kamformad veranda i jumboformat alltså. Därtill kommer man

att bygga ut matsalens båda våningar, till glädje för studenter

och fakultet. Vi ser med spänning fram emot resultatet. 2010

ska det stå färdigt. Handels inleder då det ”glada tiotalet 2”

med en välbehövlig och (enligt ritningarna) snygg tillökning.

Postekon återkommer med rapporter om utvecklingen.

Daniel & Daniel

Daniel Vilén och Daniel Ewerlöf, E-post redaktionen@chv.se

CHV golftävling 11/9 kl 14.00

Contaplus

– din samarbetspartner vid rekrytering inom ekonomi!

Contaplus är ett specialiserat konsultföretag som tillhandahåller

rekryteringslösningar inom ekonomi och alla typer av

befattningar inom området. Contaplus Sverige ingår i en

europeisk HR-grupp med verksamhet i ett flertal europeiska

länder. I Sverige finns Contaplus representerat i Göteborg och

Stockholm. Hör gärna av er till oss för mer information!

Contaplus Göteborg

Contaplus Stockholm

Hvitfeldtsgatan 14 Vasagatan 11

411 20 Göteborg 111 10 Stockholm

Tel: 031-774 00 40 Tel: 08-668 62 00

www.contaplus.se

Vill du börja spela golf?

DU KAN BLI MEDLEM

I SÄRÖ GOLF CLUB!

Önskar du få en hemmaklubb i Gbg-distriktet?

Särö Golf Club kan erbjuda

olika typer av medlemskap.

Ring för mer information eller gå in på vår hemsida.

Särö Golf Club tel 031-93 77 50

www.sarogolfklubb.nu info@sarogk.golf.se

2 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


INNEHÅLL & REDAKTION

CHV, Avenyn 3

Annonsering;

Genom att annonsera i Postekon når du

många sistaårssuderande samt beslutsfattare

inom en av Sveriges största

alumniföreningar för ekonomer

och jurister.

Annonspriser:

1 sida = 6 900:-

Baksida = 8 900:-

1/2 = 4 900:-

1/4 = 2 900:-

E-post: redaktionen@chv.se

Tel: 0767 68 74 51

Säljare som brinner

för att göra affärer och leverera kundvärde

Vi söker duktiga säljare som söker en belönande utmaning i att marknadsföra

och sälja lösningar (produkter och tjänster) med stort kundvärde. Du

kommer att bearbeta nya och befintliga kunder inom specifika branscher.

Du kommer att få arbeta med lösningar inom Business Process Management,

ett arbetsområde med gigantisk potential och med det hetaste

marknaden har att erbjuda avseende vårt webbaserade verktyg Barium

Business Excellence’08. Vi vill att du har en akademisk bakgrund och

är i början av din yrkeskarriär.

Vårt ledningssystem Barium Business Excellence´08

tar marknaden med storm.

Allt fler verksamheter efterfrågar nu

vårt ledande IT-verktyg för att effektivisera

och kvalitetssäkra sina processer. För att

möta efterfrågan behöver vi förstärkning

inom försäljning. Du kommer att få de

verktyg du behöver samt inblick i olika

verksamheter inom Business Process

Management vilket kommer ge dig goda

förutsättningar för att göra karriär inom

bolaget. Vi sitter i trivsam takvåning på

Södra Larmgatan mitt i Göteborg.

Mer info om tjänsterna finner du på

www.barium.se. Ansökan och CV skickas

till elin.antonsson@barium.se före den

30/6

Vi arbetar med löpande urval.

Södra Larmgatan 4 • 411 16 Göteborg

Tel: 031-745 47 00 • Fax: 031-711 48 10

Innehåll Postekon nr 2-3 2009

2 Ledare

3 Innehåll & redaktion

4 Övergivna platser

6 Krisens Göteborg

7 Volvo PV

9 Ballograf AB

1o Aktiviteter,

Jobb att söka

11 Göteborgsminglet

12 Förändring

13 Vad blir du värd

i framtiden?

14 Hälsa & Glädje

15 Homogen kreativitet

15 Handelsspexet

16 Kritiken mot budgeten

17 Nätverka

18 Valborgssupé med CHV

19 Ölprovning

20 Presentation

21 Göteborgs Auktionsverk

22 Dags för skolbänken?

23 Ordförande har ordet

Insändare:

Vi uppmanar våra läsare att skicka

in era åsikter till redaktionen.

Det kan vara kommentarer på

senaste numret, allmänna

åsikter eller ris & ros.

Maila till redaktionen@chv.se

POSTEKON MAGASIN

Nummer: 2-3/2009 Årgång 17

PostEkon ges ut av:

Civilekonomföreningen Handels Vänner

Adress Kungsportsavenyn 3,

411 36 Göteborg

Telefon 0767 68 74 51

Fax 031-19 52 59

E-post redaktionen@chv.se

Hemsida www.chv.se

Bankgiro 5098-3782

Postgiro 4 02 27-1

Ansvarig utgivare

Bo Ribbenholt

Utgivningsbevis: 22989

Chefredaktör Daniel Ewerlöf & Daniel Vilén

E-mail redaktionen@chv.se

Redaktion Daniel Ewerlöf, Daniel

Vilén, Anneli Egestam, Helena Engblom,

Elisabeth Bjufors.

Tryck & layout

Lasse Boström Grafisk Produktion

Upplaga 2500 ex

Foto Daniel Ewerlöf, Daniel Vilén, Lasse Boström

CHV är idag en av Sveriges största alumniföreningar med över

2.250 medlemmar. Varje år möts flera hundra medlemmar på

våra aktiviteter (luncher, seminarier, After Work etc).

CHV ger medlemmarna en möjlighet att umgås över alla

gränser, både åldrar och yrken, med unika möjligheter till

nya kontakter och erfarenhetsutbyte.

Framsidan Buketten

– Foto: Jan Jörnmark

3 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


TEMA

Övergivna platser

Jan Jörnmark 11/2 2009

Många av de närvarande CHV-medlemmarna hade sett Jörnmarks

mycket populära hemsida med bilder från övergivna

platser eller läst någon av de två böcker han gett ut i ämnet.

Hemsidans framgång, den har nästan lika många besökare

som Blondinbellas blogg meddelar Jörmark, var faktiskt

anledningen till att han började med det som till en början

var en hobby men som nu mer och mer tar upp hans tid detta

att fotografera övergivna fabriker, hus och områden från

efterkrigstidens moderna historia.

Jörnmark berättar att det som driver honom är en vilja att förklara

och belysa bakgrunden till det förfall som ibland uppstår som en

avigsida till utvecklingen. För CHV berättar Jan utifrån en bildserie

om en fastighet i Eskilstuna, ett massivt komplex av radhustyp med

flertalet kontor, boyta, simbassäng, bastu samt en badmintonhall.

Den tillhörande gården pryds av flera stora växthus, där idag enbart

ogräs växer. Fastigheten har stått obrukad i över 25 år och naturen

har börjat ta över i form av svampar, mögel, småbjörkar och ogräs

och alla innertaken är borttagna – möjligen på grund av ett rykte

att husets skapare och ursprunglige ägare hade gömt guld ovanför

dessa.

Överallt i fastigheten finns

spår av tidigare lyx och verksamhet.

Någon har i entrén

staplat de många dörrmattor

som fanns i kontoren och en

sista badmintonboll ligger

fortfarande kvar på den mögeltäckta

planen. Det ligger

elektronikskrot kvar från sent

sjuttiotal som t.ex. en telefonsvarare

och en räknemaskin som i dagsläget närmast hör hemma

på ett museum. Väggarna i kontorsdelen av fastigheten är klädda

helt i ädelträ, minst en dunge av en fin regnskog, enligt Jörnmark

och de glasdörrar som delar av kontoren är av centimetertjockt

pansarglas som inte ens 25 års samlade ansträngningar från Eskilstunas

ungdomsvandaler och raggare kunnat förstöra.

Överallt i huset syns spår av den förre ägarens verksamhet, det

är blommiga tapeter, blommigt kakel, ett kylskåp klätt i blommig

tapet även det och målade blomdetaljer på mycket annat.

När Jörnmark först kom till huset så trodde han först att något så

dekadent och storvulet som det här, sammantaget med den smått

bisarra anhopningen av blommor måste betyda att huset byggts

av någon svensk Hugh Hefner-typ komplett med porrimperium

och filminspelning hemmavid. Sanningen låg närmre än så. Huset

tillhörde ägaren till Buketten, entreprenören Bengt Nygren, även

känd som Blomsterkungen. Därav alla blommorna och därav även

de stora rikedomar som gjorde bygget möjligt.

Bakgrunden till huset är de framgångar Nygren hade i blomsterbranschen.

Han började sin bana som grossist till blomsterhandlare

i Norrland.

När Nygren fortfarande var i tjugoårsåldern, på femtiotalet, fick

han via en vän tips om att blommor var avsevärt mycket billigare i

Italien än i Sverige och idén att importera dessa föddes. Några få

år tidigare hade den idén inte kunnat förverkligas, men nu växte

det nya Europa fram med goda kommunikationer och det fanns

möjlighet att köra kylgods hela vägen från Medelhavet till norden.

Nygren kunde lägga grossistpriset långt under andra leverantörer

men märkte att blomsterhandlarna själva inte sänkte priset ut till

slutkunden. Nygren behöll sin grossistverksamhet i norrland som

säkerhet och etablerade egna butiker i södra Sverige utifrån Malmö.

Fram till 1970 expanderar verksamheten snabbt och Nygren förfogar

över 50-talet butiker och en mycket hög omsättning. I detta

skede beslutar han att bygga ett nytt huvudkontor, i Eskilstuna,

med boyta för såväl sig själv med familj som för sin vice VD. Huset

färdigställs snabbt och innehåller allt det finaste som svenskt sjuttiotal

kunde erbjuda.

Men det svenska sjuttiotalet kunde också

visa upp en del annat, Nygren blev hårt

ansatt i media som en av tio omskrivna i

Olivecronas bok ”De nya miljonärerna”

och den därpå följande och ibland hätska

debatten. I en berömd tv-debatt anklagade

Bosse Ringholm Nygren för att vara en

”asocial nymiljonär” framstod Nygren som

något av offret i sammanhanget.

”Jörnmark undrar

om huset i

Eskilstuna

kunde vara

en variant på

Dorian Grays

porträtt”

4 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009

Fortsätter på nästa sida


I den efterföljande presstormen anklagade Aftonbladet Ringholm

för att ha begått misstaget att ”göra kapitalismen till något personligt”

och uppmanade honom att läsa Marx(!).

De senkomna sympatierna som Nygren fick hindrade dock inte

att han nu var rejält trött på hemlandet, dess politik och även

dess skatteregler och funderade på att sälja verksamheten.

Nygren tog in konsulter för att få till stånd en börsnotering, men

dessa valde istället att själva köpa verksamheten. Det är här förklaringen

till husets nuvarande skick börjar skönjas. Det är nu mitten

på sjuttiotalet och innan Nygren sålde av verksamheten så hade

han skiftat fokus från att importera blommor till att med oljeuppvärmda

växthus odla dem i Sverige och allt detta var ekonomiskt

hållbart tack vare den billiga oljan. När nu de nyblivna entreprenörerna

som köpt verksamheten en vacker dag 1979 slår på radion

omgivna av ädelträ och blomtapeter så hörs det första tecknen på

vad som ska bli den andra oljekrisen. Råoljepriset stegrades snabbt

från ca $18 per fat till ca $50 1979-81. I ett desperat försök att

spara pengar så flyttar man huvudkontoret till Malmö men Buketten

går snart obönhörligen omkull. Kvar står då på åttiotalet en

sjuttiotalsfastighet med växthus, badmintonhall och pansarglas, i

Eskilstuna av alla ställen. Kanske inte den mest lättsålda av fastigheter.

Epilog för huset:

Fastigheten nyttjades ett kort tag av ett IT-företag underåttiotalet

och har sedan dess bytt ägare flertalet gånger och då enligt Jörnmark

egentligen enbart i fastighetsspekulationer eller ren pengatvätt.

De som har ägt fastigheten har i många fall troligen inte ens

känt till dess skick eller haft anledning att bry sig. Under tiden har

den nyttjats flitigt av ungdomar och även den lokala raggarkulturen.

Jörnmark fick kontakt med en grupp raggare som nostalgiskt

berättade om de fester man haft i ”blomsterkungens hus” och om

den gång då man i triumftåg körde legenden Eddie Meduza ut till

ett ”pool side party” efter en spelning i staden.

Epilog för mannen bakom huset:

Nygren flyttade efter försäljningen från Sverige först till London,

där han skapade sig en andra förmögenhet i restaurangbranschen,

och därifrån i början på nittiotalet till Jungfruöarna i Västindien då

han även pensionerade sig. I ett kort gästspel i Sverige under åttiotalet

var Nygren den som lanserade lösgodiset i dess nuvarande

form med hjälp av billig import. Nygren expanderade snabbt inom

godisförsäljningen och sålde sedan av verksamheten när marknaden

började mogna. Jörmark berättar att på de foton som han sett

på den nu över 70-årige Nygren att han inte så mycket ser ut som

en ungdomlig 70-åring utan som en pigg 40-åring och undrar om

huset i Eskilstuna kunde vara en variant på Dorian Grays porträtt.

Slutligen berättar Jan att han vid ett tillfälle träffat Hasselblads

förre VD Jerry Öster som är bekant med Nygren och som har besökt

honom i Västindien där denne enligt Öster idag är i färd med att

bygga ett nytt hus med all lyx 2000-talet kan uppbåda – komplett

med blommiga tapeter och simbassäng!

Se hela bildserien på

www.jornmark.se

Text: Daniel Vilén

Bra foto: Jan Jörnmark

Foto: Lasse Boström

5 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


TEMA

Krisens Göteborg - inget nytt under solen

Det talas mycket om kris nu för tiden. Och det saknas förvisso

inte anledningar till oro i Västsverige. Men hur många är

det idag som önskar varven tillbaka, nu när en ny stad växer

fram på Norra Älvstranden i Göteborg? På Eriksberg, invid de

nybyggda bostäderna, kan man numera hitta ostindiefararen

Götheborg, en tidlös symbol för globaliseringen av västsvenskt

näringsliv förr och nu.

I flera generationer var Svenska Ostindiska Compagniet en av Göteborgs

största arbetsgivare. I över 70 år skapade de svenska ostindiefararna

välstånd för landet och sysselsatte mängder av underleverantörer.

Under samma period var det sill som var landets största

exportprodukt efter järnet, det osannolikt rika sillfisket 1747 –

1808 skapade enorma inkomster. Sillen saltades eller koktes till

tran, och sillolja från Bohuslän användes till gatlyktorna i Paris.

De sista ostindiefararna återvände från Kina 1806. Handeln var

inte längre lönsam och en epok var till ända. Ett par år senare

var sillen helt försvunnen och en hel landsända skulle aldrig mer

bli sig lik. Till råga på allt elände så hade Göteborg drabbats av

förödande stadsbränder 1802 och 1804, då hundratals hus blivit

lågornas rov.

Men innan staden störtade ner i en ekonomisk avgrund, så kulminerade

perioden i en präktig bubbla. Den franske kejsaren Napoleon

hade lagt under sig större delen av Europa och ville även tvinga

Storbritannien till underkastelse genom den s k kontinentalblockaden,

där brittiska varor skulle hindras att nå Europa. Men det fanns

luckor i blockaden. Det kanske största andningshålet var Göteborg,

som blev en omlastningscentral för den brittiska utrikeshandeln.

De lukrativa affärerna skyddades 1808 – 1812 av en stor engelsk

flottstyrka vid Vinga, under ledning av flaggskeppet HMS Victory.

Under några år hamnade Göteborg i världshändelsernas centrum

och perioden har gått till historien som ”den briljanta tiden”, då

fabulösa rikedomar skapades genom krigets konstgjorda efterfrågan.

Och det kom surt efter. Freden i Europa var en katastrof för

Göteborg. Konkurserna avlöste varandra. Gamla anrika handelshus

störtade samman och välkända företagsnamn försvann i obeståndets

dimmor.

Ostindiefararen

Det som hade tagits för givet i årtionden var nu borta. 1819 tvingades

riksdagen att bevilja Göteborg ett katastroflån om 200 000

riksdaler. Återhämtningen gick mycket långsamt och innan ekonomin

hade kommit på fötter igen så drabbades Göteborg av en

bottenlös tragedi. 1834 dog var nionde invånare i en stor koleraepidemi,

stadens värsta katastrof någonsin.

Men på 1840-talet tog utvecklingen fart. Nya krafter hade tagit

vid, på ruinerna av bankrutta företag. Inte sällan kom entreprenörerna

utifrån, med andra tankesätt och erfarenheter. Västeuropas

ökade industrialisering skapade nya marknader för traditionella

svenska produkter, som gynnades av tidens tankar om frihandel.

Svensk havre blev en stor exportprodukt, Europas arbetshästar

krävde mycket ”bränsle”, när de skulle dra gruvvagnar och droskor.

Göteborgs hamn blev allt viktigare för Sverige och 1856 invigdes

också den första delen av Statens Järnvägar, mellan Göteborg och

Jonsered. En ny tid hade brutit in.

I kristider kan det vara befriande att

blicka tillbaka. Kanske lever vi återigen

i en tid då gamla välkända aktörer

kliver av scenen, för att lämna plats åt

nya huvudrollsinnehavare? För 200 år

sedan klingade de nya namnen i Göteborgs

näringsliv till stor del skotskt

eller engelskt, vilket gav oss fördelar

på den brittiska marknaden – Europas

viktigaste. Idag är det andra marknader

som växer snabbast. Kanske kommer

Göteborgs nya handelselit att bära

namn som för tankarna till Asien eller

Mellanöstern?

I kristider kan det

vara befriande att

blicka tillbaka.

Kanske lever vi

återigen i en tid

då gamla välkända

aktörer kliver av

scenen, för att

lämna plats åt

nya huvudrollsinnehavare?

Och kanske bygger västsvenska entusiaster om 200 år en replik av

en Saab 92, som en hyllning till tidigare generationer.

Postekons historiske reporter Pether Bäversjö flankerad

av lokala höjdare i Madras (Chennai)

Text: Pether Bäversjö

Foto: Peder Jacobsson

Stina Sahlström

6 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


TEMA

Vad händer med Volvo PV?

Volvo Personvagnars VD Stephen Odell höll måndagen den 9 mars ett föredrag i CVH:s regi i Volvohallen för en 250 personer stor

publik. Odell talade på temat ”Vad händer med Volvo?” och det var nog många av kvällens åhörare som gick hem med en något

lättad känsla angående framtiden för Volvo PV.

Träffen i Volvohallen inleddes informellt med mingel och fika. Dagens

värd, tillika före detta ordförande i Handels Vänner, Göran

Lundin, hälsade alla gäster välkomna i dörren. Minglet inramades

av uppställda Volvobilar i diverse utförande och utrustningspaket

och att döma av besökarnas reaktioner har de potentiella köparna

inte alls tappat intresset för nya bilar. Intressant att notera var

att träffen lockat många förstagångsbesökare till ett CHV-arrangemang,

varför Göran Lundin inledde träffen med en kort presentation

av föreningen CHV ifall någon skulle ha missat vilka dagens

arrangörer var, innan ordet lämnades över till Odell.

Stephen Odell

(Stephen Odell, född 1955 i London, började sin karriär inom Ford

som trainee 1980. Mellan åren 1997 och 2000 var Odell vice president

med ansvar för marknadsföring och försäljning inom Jaguar

North America för att sedan fram till 2005 inneha ledande befattningar

inom Mazda Motor Corporation. Innan Odell accepterade

jobbet som ny VD för Volvo PV arbetade han sedan april 2008 som

Chief Operating Officer för Ford of Europe med ansvar för produktutveckling,

produktion, inköp och marknadsorganisationen. Dessförinnan

var Odell ansvarig för marknadsorganisationen under tre

år. Odell är gift och har två barn. Att frun kör barnen i en XC90 är

något som Odell under kvällens tal lyfter fram som mycket positivt

och tryggt för en familjefar. Avslutningsvis skall det nämnas att

privat är Stephen Odell en inbiten Tottenham Hot Spurs (fotboll)

supporter.

Efterfrågeminskning och framtidsscenario

Odell hymlar inte med att dagens kris inom biltillverkning och

den kraftigt minskade efterfrågan varit svår att förutspå även för

en person som är mycket insatt i branschen. Samtidigt vill Odell

upplysa om att även experter såsom prognosmakare och analytiker

inom andra branscher haft kraftigt fel den senaste tiden. Ett

konkret exempel är att oljepriset förutspåddes vara 200 dollar per

fat år 2009. Dagen för talet var oljepriset ca 40 dollar per fat, en

felestimering på många hundra procent.

En erkänt viktig faktor i resonemanget kring Volvo PV:s lönsamhet

är dollarkursen. Redan några månader efter att Odell tillträtt posten

som VD hade omvärldsfaktorer givit honom en hjälpande hand

med den problematiken. Dollarkursen har på kort tid stigit från en

nivå runt 5,60 kronor till ett intervall mellan 8 och 9 kronor. Nu är

det istället Eurokursen som utgör ett orosmoment, avslutar Odell

något skämtsamt.

Försäljningen av bilar har minskat från 50 miljoner bilar per år till

dagens takts som beräknas till ca 35 miljoner bilar. Den huvudsakliga

orsaken till efterfrågeminskningen var som bekant finanskrisen.

Initialt var det många som trodde att efterfrågan på premiumbilar

inte skulle påverkas av krisen, eftersom den inte påverkats i någon

större omfattning vid tidigare ekonomiska nedgångar. Så är dock

inte fallet denna gång. Speciellt märkbart för Volvo PV har fallet i

efterfrågan varit i Ryssland och Kina.

Odell är dock smått optimistisk vad gäller återhämtningstakten

i efterfrågan. Redan inom något år spås efterfrågan att öka och

kring 2012 beräknas volymen att vara på en för branschen normaliserad

nivå. Odell avslutar dock med passusen att några av de

analytiker som uttalat sig kring efterfrågan inom bilindustrin är de

samma som trodde att oljepriset skulle ligga kring de höga nivåer

som nämnts ovan.

Det går inte att hålla ett föredrag på dagens tema utan att komma

in på de många varsel som lagts under hösten 2008 samt inledningen

av 2009. Odell medger att det varit en mycket tuff tid men att

det var viktigt att ge personalen beskedet tidigt samt att krympa

kostnadskostymen fort. Odell lyfter även fram att fackförbunden

agerat mycket bra och professionellt genom hela processen.

Volvos Varumärkespyramid

Odell talar sig varm för Volvos egen varumärkespyramid som användes

internt redan innan Odell tillträdde posten som VD och som

är något han stöttar till hundra procent. Viktigast för Volvo, och

i topp i pyramiden, är fortfarande säkerhet. Som god nummer två

i pyramiden kommer miljö och som trea modern skandinavisk design.

Med andra ord vill Odell att en Volvobil skall upplevas som

supersäker, miljövänlig och dessutom med en snygg skandinavisk

förpackning. Ledorden är enkelt men vackert och Odell har själv

en exakt uppfattning av vad som avses med det. Han spenderar

nämligen mycket tid i designstudion och är mycket aktiv inom diskussionen

om framtidens design för Volvo. Ett konkret exempel där

alla tre viktiga parametrar samverkar på ett utmärkt sätt är enligt

Odell den nya XC60:n.

Vad gäller miljödiskussionen finns det enligt Odell tyvärr idag en

konsensus att hybrider är bra för miljön. Dock finns statistik på att

en hybrid enbart kör någon enstaka procent på sitt el-batteri och

resten på bensin. Hybrider är dessutom mycket dyra att producera

och därför även dyra för slutkonsumenten. En bättre satsning är enligt

Odell utvecklingen av bränsleeffektiva bilar såsom Volvos egen

DRIVe satsning som nyligen presenterades på bilmässan i Genève.

Fortsätter på nästa sida

7 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


TEMA

En stor utmaning för Volvo är att kommunicera sina värderingar på

ett intressant sätt. Säkerhet kan upplevas som tråkigt och därför

satsas mycket pengar och energi på att undvika den stämpeln.

TV är ett viktigt medium att synas i men kanske minst lika viktigt

för att sprida varumärket i rätt sammanhang är enligt Odell Volvo

Ocean Race.

Volvos framtid

När det gäller framtiden för Volvo PV förmedlar Odell en mycket positiv

bild. Branschen kommer med stor sannolikhet även fortsättningsvis

att fokusera på energisnåla bilar och Odell är mycket stolt

över den nya linje med effektiva motorer som Volvo presenterat.

Säkerhet kommer även det fortsätta att vara en viktig parameter

när man köper en ny bil och inom detta område har Volvo ett starkt

varumärke som man har som målsättning att förvalta och förstärka.

Ett exempel på hur Volvo arbetar med varumärket är att det numera

finns en svensk flagga i insteget på förar- och passagerarsidan på

konceptbilen S60. Den svenska flaggan är en symbol för svensk

design samt svensk säkerhet och kvalitet.

Kvällen avslutas med en frågestund där ämnen avhandlas såsom

vikten av samarbetet med Handelshögskolan och Chalmers och problematiken

kring kopplingar mellan Volvo och SAAB i det fall att

SAAB skulle gå i konkurs. Vidare diskuteras om den presenterade

prognosen över efterfrågetillväxten verkligen är realistisk samt om

det är korrekt att sätta en svensk flagga på en Volvo som är byggd

i Belgien?

Avslutningsvis nämner Odell att han tog jobbet på Volvo efter att

ha ställt sig själv frågan ”kommer världen att vara en tråkigare

plats utan Volvo?”. Han kom fram till att så skulle vara fallet. En vidareutveckling

av den frågan skulle kunna vara om Göteborg kommer

att vara en tråkigare plats utan Volvo. Något som står klart är

att frågorna kring Volvo PV i egenskap av viktig arbetsgivare och

tongivande aktör i näringslivet är något som engagerar på bred

front.

Text & Foto:

Daniel Ewerlöf

Dags för karriärplanering?

Ring Elisabeth Bjufors

Certifierad Coach, ICF

0705 29 22 15

www.newcareer.se

VI HAR BRA

KOLL PÅ VART

VINDEN BLÅSER

Södra vägen 12, 6 tr 412 54 Göteborg

elisabeth@bjufors.nu

www.elisabethbjufors.se

Hej, vi tänkte berätta om hur vi bygger och tänker.

Först och främst gör Wallenstam mer än förvaltar hus. Vi arbetar för att skapa

trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka.

När vi bygger producerar vi högkvalitativa och välplanerade fastigheter till låg

byggkostnad. Det betyder attraktiva villkor för våra kunder. Individuell energimätning

gör att hyresgästen bara betalar för sin egen förbrukning. Dessutom bygger vi egna

vindkraftverk för säker, förnyelsebar el till bra pris.

Och så stödjer vi såklart Handels i Göteborg.

www.wallenstam.se

8 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009

Wall annons Handels vänner.indd 1 08-07-04 10.18.05


TEMA

Företagsbesök Ballograf AB

Västra Frölunda den 21 januari

Jaha… så var tillverkar ni pennorna då?

I Västra Frölunda…

Eh… ja ni har väl kontor där men var tillverkar ni själva pennan,

var är fabriken om man säger så? Taiwan? Hong Kong?

I Västra Frölunda… på riktigt.

Det var som tusan… finns det ett ”Västra Frölunda” i Asien också?

Frågan för dagen är om man kan ha tillverkning i Sverige av något som är så billigt att importera från Asien som helt vanliga

kulspetspennor? Det korta svaret är: ja. CHV samlades i Västra Frölunda för att se det med egna ögon. Tommy Kvist som är en av

två ägare till Ballograf AB drog igång en informationsflod som höll i drygt två timmar. Kvist kommer ursprungligen från dagligvaruhandeln

och köpte 2004 tillsammans med Jan Johansson Ballograf AB från den dåvarande ägaren Bic.

Det tillverkas åtskilliga miljarder pennor i världen varje år. Siffrorna

varierar lite beroende på vem man frågar men ett är säkert, det

tillverkas många fler pennor varje år än det finns människor på

jorden. Varje svensk äger i snitt cirka 18 pennor var och Sverige och

övriga Skandinavien är den enda delen av världen där det är ”ok”

att stjäla pennor av varandra. Det vanligaste sättet att komma över

en penna i Sverige är inte att köpa den, det är faktiskt att ta den

från någon annan. Det är en lite märklig kulturell aspekt och för en

penntillverkare så är det förstås inte helt optimalt, det är då bättre

i andra delar av världen där pennor till exempel följer med som en

gåva, graverad med namn och datum, varje gång ett kontrakt skrivs

vilket är betydligt bättre för en penntillverkare menar Tommy.

Ballografs pennor säljs främst till företag och statliga verk och

enligt Kvist så är det viktigt att den person som faktiskt gör själva

beställningen av kontorsmateriel på företagen gillar pennan och

väljer den trots det högre priset. Ballograf verkar i det som Tommy

ser som det svåraste prissegmentet, man säljer inte billiga pennor

och inte heller lyxpennor utan något däremellan. Den ljusblåa arkivpennan

är ett exempel på en mycket välkänd produkt och något

som väldigt många svenskar känner igen. Statliga myndigheter i

andra länder har också länge varit storkunder och när man nu förbereder

sig för att återlansera Ballograf i till exempel Polen så har

man stöd av att många Ballograf Epoca landade bakom järnridån

och blev uppskattade bruksföremål – igenkänningsfaktorn är hög

ännu idag. Det finns faktiskt för övrigt en stor sannolikhet att

Iraks förutvarande diktator Saddam Hussein kladdade sina framtida

planer i marginalen på sin läsebok när han gick i grundskolan med

just en Ballograf Epoca. De irakiska skolorna var nämligen även en

storkund till Ballograf under den tid Hussein satt i skolbänken…

Ballograf vill idag försöka nå ut till vanliga konsumenter och synas

mer i handeln. Man har de senaste åren gjort limited edition-pennor

med specialtryck, den senaste versionen har motiv hämtade

från sjuttiotalstapeter, kortare pennor lämpade för handväskan

och kombinationsprodukter med anteckningsbok och matchande

penna. Tommy berättar om många av de nya produkter man arbetar

med. Att skapa en helt ny pennmodell är dock relativt dyrt på grund

av de kostsamma verktyg man måste tillverka och den tid som själva

designen av en helt ny modell tar. Därför utvecklar man och skapar

nya variationer av de modeller man redan har eller tar in andra

produkter genom samarbeten eller uppköp av annan verksamhet,

som till exempel ett framgångsrikt samarbete med Rosa Bandet,

de Svanenmärkta whiteboardpennor som man nu tagit in i företagets

repertoar och designpennan ”Fjäder” som inte utvecklats

internt men som saluförs av Ballograf och har mekanik och patron

från Ballografpennorna. Utmaningen är enligt Tommy att få utrymme

i detaljhandeln och nå ut till vanliga konsumenter, Ballograf

kommer framöver att sköta säljarbetet i egen regi, tidigare har

detta gått genom Bics kanaler. Ballograf säljs i huvudsak genom

katalogföretag eller direkt till företag eller myndigheter men ambitionen

finns att i större utsträckning sälja direkt till slutkund.

En världsnyhet

Med en fabrik i

Kina så skulle det

helt enkelt bli ”för

långt till jobbet”

för personalen.

Tommy visade oss även en världsnyhet som vi var först utanför

fabriken att få ta del av. En miljövänlig kulspetspenna i återvunnet

papper och med miljövänligt bläck. Det har vi väl sett förut tänker

du som läser det här kanske, men den här pennan är den första som

fått Svanenmärkning. Det var en kamp enligt Kvist, särskilt som

man ville behålla kvalitén och kunna ha livstidsgaranti även på

den här pennan utan att miljöpåverkan blev för stor för Svanenmärkningen.

Avslutningsvis angående att flytta produktionen till ett låglöneland

så menar Kvist att mycket av den kunskap som krävs för att få

maskinerna i fabriken att prestera på tillräckligt hög kvalitetsnivå

för livstids garanti är bundet till den personal man har här. Med en

fabrik i Kina så skulle det helt enkelt bli ”för långt till jobbet” för

personalen. De stora masstillverkande pennföretagen har ungefär

samma maskin till själva spetsen, den viktigaste beståndsdelen

i en kulspetspenna, men Kvist menar att man här får ut mer av

den och detta beror på personalens kompetens och den kan man

inte flytta med till Kina hur som helst. Så Ballograf ligger kvar i

Västra Frölunda som den nu enda kvarvarande penntillverkaren i

hela Norden.

Text & foto: Daniel Vilén

9 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITET

Aktiviteter

Arrangemang i

Civilekonomföreningen Handels Vänner

www.chv.se/program.htm

Valborgssupé – vilken succé! Den återupptagna traditionen

med valborgsfirande på Avenyns tak var i år en given succé.

Dryga 80 medlemmar samlades för god mat och dryck, trevligt

sällskap och utsikt över 100-årsjubilerande Chalmerskortegen.

Inte blev det sämre av att vädrets makter var på sitt allra soligaste

humör och visade upp Göteborg från den bästa sidan. Vi i styrelsen

lovar att följa upp med en repris nästa år igen och vi håller tummarna

för sol och värme!

Fullsatt blev det också på det populära besöket hos Forsman &

Bodenfors som bjöd på inspiration på hög nivå, liksom på CHV’s

succéföredrag i Volvohallen med VD Stephen Odell. Många ville

veta hur den nya chefen ser på framtiden för Volvo Cars. Vad som

händer i ägarfrågan fick vi dock inte veta…

Helena Engblom

Aktivitetsansvarig CHV

helena.engblom@hotmail.com

Våren med CHV har i övrigt bjudit på både nytta och nöje. Torsdagsluncher

på teman såsom hur du får kredit av banken i dessa tider

och hemligheter kring hur du får åhörare att verkligen lyssna till

vad du vill ha sagt liksom kvällsträff kring nätverkande för framtiden

har bidragit med kunskap. Kvällsträffar med exempelvis ölprovning,

Handelsspex och besök på Auktionsverket har varit stått för

mera nöje och gemenskap.

Arbetet med planering för höstens aktiviteter pågår för fullt just

nu och vi i CHV’s styrelse strävar hela tiden efter att förbättra vårt

utbud av aktiviteter och förmåner. Hör gärna av dig med önskemål,

tips eller synpunkter på vad vi kan förbättra! Och håll utkik i din

mailbox eller på www.chv.se där nya aktiviteter tillkommer hela

tiden!

Vi ses igen i höst på CHV’s aktiviteter, fram till dess

önskar jag er alla en riktigt härlig sommar!

Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

Ditt

nätverk för

framgång!

Jobb att söka

Det är fortsatt trögt på arbetsmarknaden och vår lista

över lediga jobb minskar vecka för vecka i Västsverige.

Under 2009 har antalet chefsjobb som finns att söka som

ekonom minskat med - 27 %. Tyvärr är nedgången allra

störst i Västsverige - 57 %. Skåne har klarat sig bäst och

har ingen nedgång. Stockholm backar med - 26 %.

(Det är inte statistik från SCB utan vi har ett eget index

baserat på de jobb som finns lediga på marknaden).

Nu talar allt fler om att konjunkturen är väldigt nära

botten och att vi får se en vändning mot slutet av

året och förhoppningsvis kommer det att bli fler

jobb att söka.

Text: Bo Ribbenholt

Foto: Lasse Boström

Gå in på www.chv.se/jobbattsoka.htm

10 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Göteborgsminglet

Mitt i rådande lågkonjunktur anordnade affärsnätverkaren Anneli Egestam ”Den stora nätverkar- och mingeldagen” som på

samma gång också blev en liten förtitt på Göteborgs nya stolthet – arenan Gamla Ullevi!

Ämnet för dagen var ”jag motarbetar lågkonjunkturen genom att

nätverka” och inget kunde väl vara mer rätt, men ändock väldigt

vågat att ta initiativ till. Det är ju i de dystraste tider som man i

synnerhet har användning av alla de kontakter man skaffat genom

åren och förstår hur värdefulla de är.

Tidigt på morgon den 5 februari var det full aktivitet i Gamla

Ullevis imponerande lokaler. Föreningar och organisationer som

ville presentera sig och sin verksamhet var på plats och roddade

sina montrar. Klockan 8 gick den officiella starten. Minglet började

dock redan på väg in i lokalerna då vana nätverkare presenterade

sig och utbytte visitkort medan de väntade på registrering. Nätverkandet

fortsatte vid långbord uppdukade med mättande och

mycket god frukost där till dagen namnbrickor i, hör och häpna,

formatet A4 skulle fyllas i. Ett kul koncept som fungerade som en

bra inledning och gav många goda skratt under morgonen.

Anneli Hulthén

Under två timmar minglades det

och utbyttes visitkort för fullt.

Nästan 500 personer, företagare

inom alla tänkbara branscher,

trivdes och umgicks i de fantastiskt

fina lokalerna. Här fanns

representanter från tryckerier,

fond-, försäkrings- och rekryteringsbolag,

egenföretagare

inom allt från målning till kommunikation

och coachning och

inte minst ett stort antal studenter

letandes efter potentiella

arbetsgivare.

Ett gästspel av ingen mindre än Anneli Hulthén iförd en GAIS-cykelhjälm

skapade jubel och höjde den positiva stämningen än mer.

Ett mycket lyckat mingel var två timmar senare till ända och fler

än jag kan nog instämma i att vi gick därifrån; inte bara med en

gedigen hög av visitkort och nya kontakter; utan också med ett

gott humör och många goda skratt! Tack!

Heidi Andersson

”Armbryterskan

från Ensamheten”

Text: Rebecka Lasard

Foto: Lasse Boström

11 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Förändring – en ständig rörelse!

Senaste veckorna har nyhetsrapporteringen starkt präglats av situationen på den globala fordonsmarknaden i allmänhet och

situationen för SAAB i Trollhättan i synnerhet. Torbjörn Sandströms lunchseminarium om hur man skapar handlingskraft och

engagemang i förändrings- och varseltider kunde knappast hållas på mer aktuell dag än torsdagen den 19:e februari.

Torbjörn Sandström, seniorkonsult hos Right Management tillhörande

Manpower, har arbetat med flerdimensionellt arbetssätt för

att säkra hanteringen av förändring hos ledning, chefer och medarbetare

under många år. Genom ett tillämpat strategiskt synsätt

och strukturerad metodik lär han ut hur man kan komma igenom

hela processen med drivkraft och nå uppsatta mål.

Önskat läge

Viktigt för framgångsrikt förändringsarbete är att man har visioner,

att man definierar var och vad man vill vara vid slutfasen av förändringsarbetet.

Att styra mot uttalade mål stärker motivationen

inom organisationen.

Fokusera på områden som går att kontrollera

Lägg energi och resurser på sådant som är kontrollerbart. Tänk

igenom alla aspekter i processen och dela in dem i påverkbara, icke

påverkbara och kontrollerbara områden. Undvik i möjligaste mån

energidränage, fokusera all kraft på sådant som är påverkbart och

kontrollerbart.

Olika faser under förändringsprocessen

Styrelse och ledning fattar övergripande beslut om förändringar,

och delegerar genomförandet nedåt till chefer och medarbetare.

Olika nivåer inom organisationen befinner sig i olika faser, med

olika acceptans och mognad inför det framtida läget. Ledningen

har inte alltid svar på de frågor som medarbetare ställer till sina

chefer på mellannivån. Gruppchefer kan uppleva att de kommer i

kläm mellan olika intressen och känna frustration över den extra

arbetsbörda förändringen medför. Det är viktigt att acceptera att

man i vissa lägen inte har svar på alla frågor och då ger klara besked

om att man inte vet svaren.

Underskatta inte vikten av att informera

Oavsett vilken fas man befinner sig i bör man ha stor medvetenhet i

den information man går ut med. Tydlighet i kommunikationen är a

och o, lyssna, utvärdera och presentera åtgärder. Ovisshet på grund

av bristande information riskerar att leda till spekulationer och

ryktesspridning. Det tar mindre kraft att informera än den samlade

kraften som går till osäkerhet på grund av informationsbrist.

Ta ansvar för hela förändringsarbetet och medarbetarna

Alla medarbetare kanske inte har sin framtid i organisationen när

förändringsarbetet är genomfört. Den allra viktigaste framgångsfaktorn

vid omställning är att såväl drabbade som de som får vara

kvar klart och tydligt får besked om varför det blev just den eller de

personer som tvingades gå respektive fick behålla sin anställning.

Ta ansvar och ge stöd till en framtida karriär så att de som förlorat

arbetet snabbast möjligt kommer i arbete igen.

Löp linan ut – följ upp – utvärdera

Det finns många fallgropar och överraskningsmoment i förändringsarbete.

Det kan kännas frestande att ge upp innan man är

i mål. En fälla som kan locka kan vara passivitet som i sin tur

kan resultera i att man intar offerrollen. Se istället fram emot den

livserfarenhet förändringsarbetet medför, analysera och ta lärdom

inför kommande utmaningar.

Memorerade fritt vid

laptoppen gjorde:

Anette Claesson

Foto: Lasse Boström

12 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Vad blir du värd i framtiden?

Med rubrikens kittlande fråga inledde Håkan Lagergren sitt lunchföredrag en kylig vårvinterdag i början av mars. Vi var många

som hade bänkat oss för att lära mer om ”framtidskartan” och den kryptiska förkortningen: UID. Håkan är främst känd som varumärkesexpert,

och har också skrivit två böcker på temat.

Hur kan då en verksamhetsutveckling med fokus på varumärket se

ut? Håkan beskrev livfullt sitt eminenta ledarskapsprogram vilket

är uppbyggt på sju steg som handlar om hur vi kan skapa ny tillit

för framtiden.

Vad är värde och hur sätts det? Är en musiker som inte tjänar pengar

på den musik han eller hon komponerar, värdelös? Är en korvförsäljare

värdefull för att han eller hon får en lön som ett bevis på sitt

värde? Hur värdefulla, eller dess motsats, känner vi oss när vi läser

de orangea kuverten som dimper ner i brevlådan med sin förkunnelse

om en framtida pension? Vem sätter mitt framtida värde?

Många frågor finns, däremot existerar inga enkla svar på hur värde

och hur vår ”framtidskarta” ser ut. Under underhållande former fick

vi ta del av Håkans nya ledarskapsutbildning och ledarskapsmodell.

Vi fick också en intressant tillbakablick på hur det har varit de

senaste 30 åren. Det varumärke som då var i topp hette Saab och

i botten, det fanns inte alls, befann sig Absolut Vodka. Nu nästan

30 år senare så är rollerna ombytta. Saab i botten och Absolut

snarare toppar.

1980 var ”Made in Sweden” en kvalitetsstämpel som hette duga.

Nu talar vi om qualities of Sweden, och där den unika svenska

matkulturen spelar en viktig roll. Det gäller att vårda varumärkets

inre värde.

Sju Steg till ett Meningsfullt Arbetsliv - för Alla Människor.

1. Vem skapar din framtid?

2. Du är din framtidshjärna

3. Din egen unika identitet

4. UID ledarskap

5. Gemensam identitet och värdeutveckling

6. En kommunikationsstrategi

7. Jaget i laget

För att göra det litet mera spännande så började Håkan med nummer

sju och arbetade sig sedan vidare upp mot ett!

Och vad UID är ? Jo, UID = Unik Identitets och IdéDefinition =

det strategiska namnet; varumärket, symbolen, där identiteten ger

bakgrunden, “storyn” och idén gestaltar framtidsvisionen, “vart är

vi på väg!?”.

Med Håkans slutord ”När det blir bättre så kommer det bli bra” så

var föredraget slut, och vi kunde mat- och kunskapspåfyllda gå ut

i det härliga solskenet!

Text: Elisabeth Bjufors

Foto: Lasse Boström

13 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Hälsa & Glädje – receptet för livsframgång

Postekon har besökt inspirationsseminariet ”Hälsa & Glädje – exklusivt för kvinnor”

på Elite Park Avenue Hotel.

Seminariet arrangerades av Livsträdet och Egestam Marketing.

Först ut var Helena Nyblom, med.dr och läkare inom psykiatrin. Hon

är också författare till böckerna Livskraft och Supermat. Helena

förespråkar ett helhetsperspektiv på hälsa eftersom kropp och själ

hänger ihop, till 70% av livsstil och 30% av gener.

Den farligaste faktorn för ohälsa är stress, som till exempel oro, för

lite sömn, känslan av otillräcklighet och en splittrad tillvaro. Stress

i sig är inte farligt, men avsaknad av pauser är farligt i längden.

Gå ner i varv, sitt och blunda en stund eller ta en 20-minutare på

soffan.

Den livsnödvändiga sömnen

En god nattsömn på 7-8 timmar är livsnödvändigt! Tillväxthormon

insöndras under djupsömnen och reparerar våra celler, gör oss alerta

och förbättrar minnesfunktionen. För en bra sömn behövs exempelvis

hormonet melatonin som bildas under inverkan av dagsljus.

Alkohol och kaffe minskar däremot halten av melatonin. När det

gäller maten rekommenderar hon så kallad regnbågsmat. Mycket

färgpigment i skalet ger antioxidanter, t ex grönsaker, frukt och bär.

Ät gärna nyttigt fett till eftersom färgpigmenten är fettlösliga, till

exempel nötter och olivolja.

Träning får också serotoninnivåerna i kroppen att öka, men lagom

mycket för att inte stresshormoner skall utsöndras. Extra bra

träning är styrketräning och medelintensiv löpträning i intervall.

Nya goda livsstilsval gör att vi kan sänka vår biologiska ålder med

många år. Under en 3-årsperiod har samtliga celler i kroppen bytts

ut så genom långsiktighet och tålamod har vi en ny stark, yngre

och friskare kropp om 3 år om vi startar nu!

Den inre resan

Nästa föreläsare var Katarina Modig på Power Partner. Hon berättade

om sin inre resa och beslutet att gå El Camino, en 80 mil lång,

känd vandringsled i Spanien med slutmål Santiago de la Compostela.

Hennes beslut att följa sin dröm att gå vandringsleden gav

henne styrka och näring åt själen. Hon berättar vidare – ”jag gick

inte ensam men själv”, och hon liknar vandringen vid livet självt.

”Var vaksam på din väg, trava inte bara efter andra utan fatta dina

egna beslut”. Katarina arbetar till vardags med ledarskap, kommunikation

och motivation. Precis det fick hon nytta av på sin

vandring.

Massor av kläder men inget att ta på dig?

Sist ut var Katarina Althin från Stilstudio Göteborg, känd som stiloch

modekolumnist i G-P. Hon arbetar med ledningsgrupper och

privatpersoner som behöver tips och råd om hur man lyfter fram sin

personlighet på bästa sätt. De flesta av oss har mängder med kläder

men ingenting att ta på oss. Hur blir det så? Börja med att kartlägga

din livsstil vad gäller fritid, fest och arbete. Gör därefter en inventering

av din garderob. Hur mycket fritids-, fest- och jobbrelaterade

kläder har du egentligen? Matcha garderoben med livsstilen!

Tänk på hållningen, sträck på dig och du ser 5 kg slankare ut. Alla

har en midja. Någonstans. Knäpp kavajknappen där eller sätt till

ett skärp eller bälte. Det gör att man får bättre proportioner och

skapar en illusion av en välsvarvad kropp. Dra ögat dit du är snyggast

med accessoarer som halsband, bälte eller snygga skor.

För glädje och hälsa stod också festliga trollkarlen Jakob Ståhle

och Zindingasou, som förevisade afrikansk dans till publikens stora

förtjusning. En positiv kväll där hälsa, kunskap och glädje stod i

fokus. Mera sån´t!

Text: Lisbeth Candow, Sanna Ord

Foto: Lasse Boström

14 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Homogen kreativitet och att tänka det otänkta

Under en lunchpresentation hos CHV hölls ett fördrag av Per Ståhlberg om kreativitet, eller snarare vikten av genuin och innovativ

kreativitet. För samtidigt som kreativitet är av högsta vikt i den globala konkurrensen så har vi alla gått i samma skola och läst

samma böcker och därav kommer fram till samma till synes kreativa slutsatser. Vad Per försöker få oss att göra är att tänka det

otänkta och ta steget utanför de invanda tankemönstren.

Båda kommer

vara precis lika

innovativa och

kreativa, men

tyvärr kreativa

och innovativa

på precis

samma sätt.

Jag tillhör dem som är

lite av naturen skeptisk

mot självutnämnda

gurus, som får allt att

låta så enkelt. Med en

hemmasnickrad modell

och gärna en bok, som

de självklart nämner i

slutet av föreläsningen,

har de svaret på allt.

Med ett par enkla övningar får Ståhlberg

oss att inse hur inrutat vårt tankemönster

är, hur vi automatiskt letar efter system

och symmetrier vi känner igen och hur vi

alla, omedvetet gör samma val. Att vi alla

plockar ut just spader dam ur fem till synes

slumvalda kort är kanske inte världens

största problem, men det är ett skrämmande

bevis på vår kollektiva enkelspårighet,

och ur homogen vår kreativitet är.

Per är dock inte bara en riktigt bra föreläsare

med en för en gångs skull en riktigt

innovativ presentation, han har faktiskt

även en riktigt bra poäng: Vi har alla gått i

samma skola och läst samma böcker vilket

leder oss till att komma fram till samma

idéer. Två företagsledningar kommer därför

fram till samma lösning och försöka

sälja samma produkt. Båda kommer vara

precis lika innovativa och kreativa, men

tyvärr kreativa och innovativa på precis

samma sätt. Vad Ståhlberg förmår oss att

göra är att tänka utanför den så välkända

boxen och tänka det otänkta.

För kreativitet behövs. I och med att det

som en gång var cutting-edge teknik har

blivit lika tillgängligt för såväl den svenska

som den kinesiska företagen, kan vilken

fabrikör som helst köpa in och implementera

ny produktionsteknik, och så länge vi

inte klarar av att konkurrera med Kina vad

det gäller pris så måste vi göra det med

nya idéer. Vi måste framför allt se till att

dessa idéer fortsätter komma, och hitta

ett system och en struktur där vi använder

oss av all den kreativitet som finns ibland

oss, och inte nöjer oss med att gå i Kotlers

ledband.

Text: Lukas Lilja

Foto: Lasse Boström

Handelsspexet gör det igen!

Handelsspexet handlar traditionsenligt om en känd, avliden person. Årets upplaga följer traditionen men årets huvudperson har

inte varit död särskilt länge. Handelsspexet är nämligen först ut med att sätta upp en föreställning om Anna Nicole Smith.

Tiden är 90-tal och vi får följa Anna Nicole

Smiths väg bort från landsortshålan där

hon växt upp, via Hugh Hefners Playboy

Mansion och succé som utvikningsmodell,

till äktenskapet med J. Howard Marshall II.

Utvecklingen blir dock inte riktigt så som

Anna Nicole planerat och besökarna får

följa en bitter arvstvist med oväntade förvecklingar.

Spexgeneral Emelie Dorf och hennes gäng

framförde en mycket underhållande föreställning

och att döma av antalet omtag

var succén given! Roliga och underhållande

sångtexter varvades med pricksäker

dialog, skriven av bland annat Postekons

egen redaktör Daniel Vilén.

Text: Helena Engblom

Foto: (Spexet)

15 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Kritiken mot budgeten högaktuell i kristider

Dag Larsson och Malin Wennebro är konsulter på Ekan AB, ett managementkonsultbolag. De huvudsakliga arbetsområdena är

Styrning/Ledning och Verksamhetsutveckling, i många fall kopplat till systemfrågor såsom användning av informationssystem.

Den 23 april inbjöds de att tala i ett soligt och sommarlikt Stockholm för medlemmarna i CHV och FEF, Företagsekonomiska

Föreningen, under rubriken ”Efter budgetstyrning – vad händer sedan?”.

Kritiken mot budgeten som det dominerande styrmedlet är inte ny

menar Dag Larsson, men högaktuell i de tider vi lever i idag. När

ekonomin krisar blir det särskilt tydligt hur svårt, och kanske till

och med meningslöst, det är att göra detaljerade beräkningar inför

en oförutsägbar framtid.

Att vi behöver förändra våra styrverktyg kommer också som en

naturlig följd av att vi ser annorlunda på chefens och ledningens

roll idag än vad vi gjorde för 10-20 år sedan, berättar Malin. Vissa

går så långt att man talar om ett doktrinskifte inom ledarskap. I

en verklighet där vi inte längre kan styra med detaljerade regler

och instruktioner blir medarbetarens förståelse av sitt arbete och

sin omvärld avgörande för att kunna göra ”rätt” bedömningar. Då

behöver vi också andra former för ledning och styrning som skapar

flexibilitet och ger utrymme för beslut i vardagen. Inte minst med

tanke på den föränderliga och komplexa affärsmiljö som vi lever i.

Dag Larsson tog därefter vid och redogjorde för vilka negativa konsekvenser

den traditionella budgetprocessen för med sig.

• Budgetprocessen blir ett tekniskt problem. För mycket arbete,

för tidigt på året och inaktuellt redan inom några månader.

• Konflikt med andra processer i ledningsprocessen som Balanced

Scorecard, rullande prognoser etc.

• Resource picking - att försöka få tilldelat så mycket som möjligt.

• Budgeten är lika mycket ett golv för kostnader som ett tak

• Hindrar, snarare än stimulerar bra performance,

så kallad suboptimering.

Malin Wennebro Dag Larsson konsulter på Ekan AB

Aktuell litteratur

StatoilHydro är Nordens största bolag, tillika en gammal kund till

Ekan. Man har kommit längst i Europa och är mycket duktiga på

internt management, anser Dag. En av medarbetarna, Bjarte Bogsnes,

är nu aktuell med boken ”Implementing Beyond Budgeting

– Unlocking the Performance Potential”, med förord av Robert S.

Kaplan. Bjarte Bogsnes är även ordförande för Europa-delen av

det globala nätverket BBRT – Beyond Budgeting Round Table, där

också Ekan ingår som en av medlemmarna. I boken berättar Bjarte

om StatoilHydros förändringsresa mot dagens dynamiska ledningsmodell

baserat på tillit till människan som grund. Eller som den

gode Kaplan skriver om Bogsnes i förordet.

... Managers searching for new ways to motivate and evaluate their

people will find him inspiring, refreshing, practical, and, even, entertaining,


På plats i Stockholm för CHV

Anneli Egestam

16 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


TEMA NÄTVERK

Nätverka med framgång!

Idag, när konkurrensen hårdnar om uppmärksamhet, kunder

och kompetens, spelar det personliga mötet en allt viktigare

roll. Det är när vi träffas som relationer byggs och fördjupas

och som kreativitet uppstår. Det nätverk du har idag är ett

resultat av det du har bygg upp under årens lopp. Men vilket

nätverk önskar du framöver?

Karriär och nätverkande

Tillhör du de 20 % som har fått jobb via annons med traditionellt

ansökningsförfarande eller fanns det någon annan koppling? Så är

det i 8 av 10 fall där befattningar tillsätts via tips och rekommendationer.

Det finns studier inom IT-branschen som visar att tjänster

som tillsätts via anställdas nätverk och rekommendationer är de

mest lyckade rekryteringarna. En orsak är bland annat att en anställd

kan förmedla en mer rättvisande bild av arbetsgivaren än en

annons. Och mycket i livet handlar som bekant om förväntningar.

Vad är nätverkande egentligen?

Att nätverka är ett begrepp som används mer och mer. Men vad

innebär det egentligen? Är det bara att vara med i en mängd olika

föreningar och vips har du ett nätverk? Inte enligt min mening. En

medlemsmatrikel är i de flesta fall lika opersonlig som telefonkatalogen,

främst för att vi inte känner eller har träffat personerna och

kanske inte ens går på träffarna som arrangeras. Att nätverka handlar

om att bygga personliga relationer och lära känna människorna

i den organisation du är med i och successivt nyttja dessa kontakter

i andra sammanhang. Att nätverka handlar om rätt attityd och

synsätt som innebär att se möjligheter i varje nytt möte med en

människa. Svenskar är kända för att organisera sig och var med i

olika föreningar. Däremot ser vi inte alltid nätverksmöjligheterna i

de olika konstellationer som vi är del av, allt från bostadsrättsföreningen,

mammagruppen och innebandygänget till medlemskap i

olika branschföreningar.

Glöm inte visitkorten!

Du vet aldrig vem du kan springa på, oftast när du minst anar, så se

till att alltid ha med dig visitkort. För dig som saknar arbetsgivare

kan jag rekommendera Vistaprint.com. Det ger ett proffsigare intryck

att överlämna ett visitkort än att skriva upp kontaktuppgifter

på kvitton, kontoutdrag etc.

Affärsnätverk ligger i tiden

Olika nätverk har olika syften, allt från kompetensutveckling till

försäljning och erfarenhetsutbyte. Nätverk som seglar i medvind i

dessa tider är de med fokus på försäljning och affärskontakter, t ex

BNI med sina strukturerade frukostmöten, i syfte att förmedla affärskontakter

genom rekommendationer, Handelskammarens olika

nätverk och Arndt’s, som håller på att etablera sig i Göteborg. Även

inom CHV finns det tre olika nätverk, för egenföretagare/affärsutvecklare,

VD:ar och ekonomichefer. Grupperna träffas ca 4 gånger

per år. Kontakta Bosse på chv@chv.se för mer info.

Vårda ditt nätverk!

Ditt nätverk är dina personliga kontakter, människor som litar på

dig, bygger på ömsesidigt förtroende, och som vill dig väl. Begreppet

Personal Branding är ett ganska nytt men ordet renommé har

använts sen urminnes tider. Det handlar inte om vad du säger att

du skall göra utan att du gör det du har sagt att du skall göra. Detta

tål att poängteras. Jag jobbar varje dag på att leva som jag lär, men

lyckas inte alltid. Liksom varumärken tar relationer åratal att bygga

upp, men endast minuter att rasera.

• Utgångspunkten för allt nätverkande är att du måste ge för att

få något tillbaka, inte nödvändigtvis av samma person.

• Tillgången till ett stort nätverk värderas allt högre

vid rekryteringar.

• Sök dig till forum där människor du vill komma i kontakt

med finns, gärna utanför arbetstid.

• Glöm inte att det är människor, inte företag,

som gör affärer, rekryterar etc.

I nästa nummer av Postekon ger jag fler exempel på nätverk, men

även hur du förbereder dig inför träffar och hur du beter dig i olika

typer av mingelsituationer.

Lycka till!

Anneli Egestam

17 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Valborgssupé med CHV

Traditionsenligt bjöd föreningen in sina medlemmar till gemensamt valborgsfirande samt cortegeskådande. Årets träff lär kommas

ihåg som en av de bättre och bjöd både på fint väder, utmärkt stämning samt allsång på Kunskapsavenyns takterrass.

Dagarna innan Valborg kom anmälningarna

in till Bo Ribbenholt i strid ström och när

det väl var dags för fest var det ”lapp på

luckan”. Cirka 85 medlemmar fick förmånen

till samkväm och glädjande var att notera

att eventet lockar många yngre samt nya

medlemmar. Bra för framtidens CHV!

Efter att kvällens värdpar, Helena Engblom

och Daniel Ewerlöf, välkomnat samtliga

gäster var det dags att ta till sånghäftet.

Efter en obligatorisk ”Handels Lov” lämnades

både ord och sång över till föreningens

ordförande, Hans Vinge. En bidragande

faktor till att kvällen blev lyckad var det

stöd som föreningen fick av de båda, för

kvällen, inhyrda studenterna från kåren vid

Handelshögskolan.

Att samtliga närvarande var nöjda har

märkts på mailkorrespondensen till föreningens

kansli efter arrangemanget!

Chalmersballongen skymtar bortom cortegen

Vi ser fram emot att upprepa succén 2010!

Text & Foto: Daniel Ewerlöf

CHV-medlemmar blickar ut

Lena, Ida, Joakim

Linus och Rebecka

Jenny Cleröd Ordförande & värdinnan Petra & Andreas

18 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


AKTIVITETSBEVAKNING

Ölprovning

En tisdag i april samlades ett glatt gäng om 30 personer i

åldrarna 25-75 år för att tillbringa kvällen med ölprovning på

”Dugges Ale- och Porterbryggeri AB” i Mölndal.

Utanför lokalen som låg väl undanskymd bland alla industrifastigheter

stod grundaren själv; Mikael Engström; och hälsade

varmt välkomna! Vi visades in i lokalen och det första vi

fick i handen var självklart en öl!

När alla hade samlats började Mikael med att berätta hur allt startade

en kväll för många år sedan då han satt och funderade på

hur man brygger öl. Detta ledde vidare till ett gediget arbete med

instudering av all tänkbar litteratur, letande och köp av utrustning

och undersökningar hos myndigheter under flera år framöver. När

så en dag lokalen i Mölndal dök upp slog Mikael till och byggde sitt

alldeles egna bryggverk.

Under en utförlig presentation av Mikael

om konstens alla regler för att brygga

öl får vi både smaka på olika sorters

basmalt samt testa flera av de olika ölsorterna

som finns i Dugges sortiment.

Frågorna från åhörarna är många och

intresset stort. Flera med mig verkade

fundera på att kanske starta upp sitt

eget lilla bryggeri…

Dugges är idag ett av Sveriges mest

framgångsrika bryggerier. Från första

alen som lämnade Dugges bryggerier;

Aveny Ale; har bryggeriet tillskansat sig flera tunga utmärkelser såsom

”bästa svenska fatöl” och ”bästa ale”. Därefter har det följt en

uppsjö av sorter såsom prisbelönta ” Johannas bästa” och ”Bollox”.

Fakta:

Fyra råvaror i öl:

• Humle

• Vatten

• Malt (Korn)

• Jäst

Kvällen avslutades med en rundvandring i bryggeriet innan Mikael

tackades av med en rungande applåd. En mycket lyckad kväll var till

ända, och för alla er som inte var med kan jag bara rekommendera

att leta upp första bästa ställe som serverar Dugges sortiment,

beställ in en ”Aveny Ale” och få en försmak av den stundande

sommaren!

Vill du komma i kontakt med Dugges/

veta var du kan köpa/

hitta deras sortiment/själv

boka tid för ölprovning?

Besök www.dugges.se

Text: Rebecka Lasard

Foto: Lasse Boström

19 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


REPORTAGE

Presentationspresentation

Egenföretagaren Peter Dragén som driver handelsbolaget Confidenzia gästade CHV den 16 april för att delge några tips kring hur

man bäst når ut med sitt budskap när man använder Power point eller liknande program.

Tips för utformning av presentation i PowerPoint;

Svart – Börja gärna med en svart bild, så att fokus blir på den som

presenterar. Använd gärna svarta rutor för att markera övergångar

i presentationen.

Bilder och rubriken

– Viktigt att fånga uppmärksamheten, men var noga med att inte

i onödan skriva det som ändå är förstått (alla känner igen en kvartalsrapport

när de ser den). För presentationer som ska användas

externt är det viktigt att hämta bilder lagligt genom till exempel

en bildbank.

Texter

– undvik långa texter i presentationen – berätta istället!

Excel – När man använder excel för att illustrera siffror i en presentation

så måste man se till att diagrammen anpassas så att de blir

lättfattliga och faktiskt förmedlar informationen. Särskilt viktigt

är att se till att axlarna har lämpliga skalor och att eventuell text

och siffror är läsbara. Även här kan man använda intresseskapande

rubriker som en del i att föra fram budskapet.

PowerPoint

och liknande program kan vara bra verktyg för informationsförmedling,

om de används rätt. Med enkla knep och lite eftertanke kan

man åstadkomma mycket och faktiskt tillföra informationen en ny

dimension.

Fotnot: Skribenten föredrar i alla lägen blädderblock,

men det är en annan historia…

Dragén menar att det i huvudsak finns två typer av presentationer.

Han gör skillnad på den idédrivna och den redovisande presentationen.

Den idédrivna presentationen

har en engagerad budskapsgivare, som presenterar något som denne

är nära kopplad till och ”brinner för konceptet” och ofta är även

publiken i viss mån engagerad och lätt att förmedla information

till. Typexemplet är enligt Dragén arkitekten som förevisar konceptidén

till en byggnad för sin uppdragsgivare.

Den redovisande presentationen

innebär att föreläsaren ska förmedla information och fakta. Den

som presenterar är i regel väl insatt i ämnet och kan vara engagerad,

dock är det inte givet att publiken är riktigt lika engagerad även om

informationen i sig är viktig. Typexemplet är här ekonomichefen

som föredrar senaste månadsrapporten för ledningsgruppen.

Dragén menar att den idéburna presentationen ”inte kan misslyckas”

och att det är viktigare att se till utformningen av den

redovisande presentationen.

Text: Daniel Vilén

Foto: Lasse Boström

20 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


REPORTAGE

CHV besöker Göteborgs Auktionsverk

Ett drygt trettiotal personer från CHV samlades hos Göteborgs Auktionsverk på Tredje Långgatan 9 den 23 april 2009. Göteborgs

Auktionsverk håller Kvalitetsauktioner, Stadsauktioner samt Pantauktioner och erbjuder även ett antal föremål till försäljning

över disk via tjänsten efterförsäljning. Man utför även värderings- och försäljningsuppdrag för privatpersoner, försäkringsbolag

och myndigheter. Det vi skulle få ta del av denna kväll var en förhandsvisning av den kommande auktionen Västsvenskt måleri

samt ett föredrag om måleriet och målarna.

Kaj Irwe

Vi hälsades välkomna av Auktionsverkets chef

Elisabeth Kolosh. Elisabeth är platschef sedan

drygt ett år tillbaka, och har en bakgrund bland

annat som projektledare på Nordiska Museet

samt som överkonservator. Under det att vi inmundigade

härliga smörgåsar berättade Elisabeth

livfullt om auktionslokalen vi satt i samt

resten av det atmosfärsfyllda huset. Detta är

det äldsta auktionsverket i Göteborg. Efter att

ha varit i kommunal ägo fram till 1999 övergick

det till privata Crafoord. 2002 tog de nuvarande

ägarna familjen Lindström över. Först 1981 kom den första konkurrenten

som var Bukowski. För att ligga i framkanten av vad

som händer på marknaden håller Auktionsverket även tema- och

nätauktioner.

Efter Elisabeth Koloshs introduktion följde ett spännande föredrag

av Kaj Irwe, son till konstnären Knut Irwe. Vi fick med stora penseldrag

uppmålat vilka konstnärer som ingick i de så kallade Göteborgskoloristerna.

Benämningen Göteborgskoloristerna kommer

från en konstbok från 1948 där de introducerades som en grupp.

Gruppen påverkades starkt av sin lärare på Valands Konstskola, Tor

Bjurström. Han hade vistats länge både i Köpenhamn, och som

så många andra konstnärer vid den tiden, i Paris. Han var starkt

influerad av den franske målaren Cézanne som av många ses som

en bro mellan impressionismen och kubismen. Tor Bjurström kom

att påverka konsten i Göteborg under många år. Han var under 10

år Konsthallschef, och satt i 30 år i Konstnämnden.

I den grupp som benämnes Göteborgskoloristerna ingick bland annat

Ragnar Sandberg och Inge Schiöler. Tavlor av de båda fanns

med på den kommande auktionen, och anmärkningsvärt är att deras

tavlor vanligen betingar högre priser än deras gamle lärare Tor

Bjurströms. Störst intresse har en tavla av Nils Nilsson väckt. En

underbart vacker målning av en flicka. Nils Nilsson var för övrigt

lärare för de ”sista Göteborgskoloristerna”.

Efter föredraget visades vi runt bland de vackra målningarna och de

möbler som skulle vara med på Auktionen. Glädjande för oss spekulanter

och kanske blivande kunder är att man för en billig penning

kan ropa in god konst. Det fanns tavlor med utrop från ett par tusen

upp till åtskilliga tusen. Vad de gick för? Ja, det är det som är det

spännande med en auktion att det vet man inte innan. För den

nyfikne så finns priserna till beskådande på nätet, efteråt.

En fantastiskt lärorik och trevlig

kväll avslutades kl. 20.00 prick

då sattes nämligen larmet på!

Text: Elisabeth Bjufors

Foto: Lasse Boström

21 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


Tema – Aktuellt på Handelshögskolan

Alumn - Dags för skolbänken igen?

Handelshögskolans P.O. Larsson ger oss en nulägesrapport kring satsningen på Executive Education.

Till universitetets uppgifter hör utbildning

och forskning men också samverkan

med det omgivande samhället. Det

är inom den sistnämnda kategorin vi

bedriver fortbildning för företag och

offentliga organisationer. När vi använder

begreppet ”Executive Education”

avser vi managementutbildning på

avancerad nivå för yrkesverksamma. De

flesta av våra deltagare har redan minst

en kandidatexamen.

De senaste åren har vi ökat vårt fokus på

Executive Education, och vi levererar kundanpassade

utbildningsprogram inte bara

i Sverige men också i Finland, Frankrike,

USA, Indien och Kina. Min kollegor Urban

Ask och Mikael Cäker från företagsekonomiska

institutionen har just varit i Shanghai

och genomfört ett program för SKF med

deltagare från hela världen. Att bli leverantör

av kundanpassade program för fler

företag är ett viktigt fokusområde för oss.

Här har vi riktigt bra kompetens, och vi

diskuterar redan med fler kunder. Vi satsar

också på att ytterligare utveckla vårt

flaggskeppsprogram, Executive MBA.

Det är viktigt för Handelshögskolan att

vara starka på Executive Education. Just

nu jobbar hela skolan med arbetet att förbereda

för en återackreditering, EQUIS,

som är en europeisk kvalitetsstandard för

affärsskolor. För EQUIS ackrediteringen är

det av stor vikt att vi är duktiga avseende

Executive Education.

För att underlätta utvecklingen av Executive

Education har vi sedan ett halvår en ny

organisation där verksamheten drivs i bolagsform,

helägt av Göteborgs universitet.

Det ger oss större möjlighet att verka på en

konkurrensutsatt, kommersiell marknad.

Vad är värdet av en Executive MBA

utbildning?

Ett Executive MBA program är en stor satsning

både av deltagaren och arbetsgivaren

som betalar för utbildningen. Intuitivt

känner vi på Handelshögskolan att det är

mycket bra investering. Vi lever dock i en

tid av faktabaserad styrning av företag,

och naturligtvis är det bra om vi kan påvisa

positiva ekonomiska

effekter av en Executive

MBA.

I april bjöd vi in en

forskare, Per Tryding,

som just har disputerat

vi Århus

universitet med en

avhandling med titeln

”On the Value of

Executive Education”.

Han har undersökt

tre Executive MBA

utbildningar och följt

upp effekterna. Hans

avhandling visar att

det är en god affär för

individen; lönen ökar

efter genomgången

utbildning. Även för

arbetsgivaren är det

en god affär, men det

förutsätter att arbetsgivaren

har förmåga

att ge individen utvecklingsmöjligheter

efter genomgången

utbildning.

Om man redan har en civilekonomexamen,

vad kan då en Executive MBA

utbildning tillföra?

Vi får ofta den frågan från civilekonomer

som kontaktar oss. Många har en farhåga

att en Executive MBA utbildning bara är en

repetition av grundutbildningen. Nej, det

är inte så. De som går programmet har jobbat

8-15 år efter examen och har ledarerfarenhet.

De är i behov av att uppgradera sin

kompetens för fortsatt utveckling. Executive

MBA programmet behandlar ledarskap

och allmän företagsstyrning och man gör

det i en grupp med andra erfarna deltagare

med olika bakgrund och från olika branscher.

En väsentlig del av lärandet sker

mellan deltagarna. Innehållet sträcker sig

långt bortom rena ekonomifrågor. Om man

är civilekonom i botten ger Executive MBA

programmet en möjlighet få en uppdatering

om det senaste inom management och

ta steget att få större överblick. Vi har t

ex en hel termin med titeln ”Navigating in

a Changing World”. Den terminen handlar

om världsutvecklingen och att göra internationella

affärer. Programmet ger möjlighet

att tillämpa nya idéer i det egna jobbet

redan under programmets gång.

Handelshögskolan har just invigt ”Institute

for Innovation and Entrepreneurship”.

Detta kommer framgent att gynna

programmet och vi kommer att fokusera

mycket på innovation, kreativitet och förnyelse

som innehållsdelar i programmet.

Dessutom ska vi bygga vidare på Handelshögskolans

internationella kontakter med

strategiska partners, framförallt i Asien.

Vi har idag ett program som håller internationellt

hög kvalitet. Ruskigt bra. Nu ska vi

jobba för att göra det mer känt. Det krävs

att vi blir mer synliga i media och att vi

skapar mer ”brus” runt programmet. Här

kan CHV-alumni vara viktiga för att sprida

hur bra vi är.

Text: Daniel Ewerlöf, P.O. Larsson

22 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


1 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009

POSTEKON

Ordförande har ordet

Hej, som författare till denna krönika har jag ett uppdrag från tidningens redaktörer. Det är att försöka få till något vilket du

som läsare uppfattar är både läsvärt och tänkvärt. Naturligtvis finns det också en icke förhandlingsbar deadline för manus.

Alla ingredienser och förutsättningar föreligger alltså för att drabbas av skrivkramp.

Jag satt på flyget för några dagar sedan och läste i en tidning som jag

plockat upp i loungen. En artikel handlade om vad som sticker ut och syns

i mitt CV. Vad får arbetsgivaren att välja just mig när jag söker mitt nästa

drömjobb? Vad får min ansökan att skilja sig från alla andra ansökningar?

Bra betyg skadar givetvis inte. Bra språkkunskaper är viktigt i en allt mer

internationell värld. Engelskan har blivit en så kallad hygienfaktor och flerspråkighet

förutsätts numera. Bra referenser är också viktigt. Utöver detta

var engagemang i ideella föreningar en viktig faktor. Det kan vara allt från

ledare i den lokala idrottsföreningen till att vara volontär i utlandet. Oavsett

vad man gör så visar det på en bredd och ett engagemang.

Jag var på en fotbollsmatch med några affärsbekanta nyligen. Vi kom i pausen

in på alla ideella insatser som görs runt om i alla föreningar. Vad driver

dig att lägga alla dessa timmar i veckan frågade jag en av deltagarna. Hans

svar var väldigt enkelt. Han gör det för sin egen skull. Han gör det inte för

någon annans skull. Ändå blir ju många starkt påverkade av hans insats. På

modernt språkbruk är det en win-win situation!

Att vara medlem i CHV skall också vara en win-win situation. Med ditt medlemskap

bidrar du till att föreningen kan fortsätta att utvecklas. Föreningens

breda utbud av aktiviteter hoppas jag ger dig som medlem möjlighet till

utveckling på olika sätt.

Tidningen du håller i handen går till mer än 2 000 medlemmar. Du kanske

är en av dem som låter tidningen gå till pappersåtervinningen efter att du

läst den. Varför inte istället ta med tidningen och lägg den i fikarummet på

jobbet? Någon mer kanske då kan lockas bli medlem. Artiklarna i tidningen

tycker jag beskriver vad mycket som CHV erbjuder. Win-win!

Hans

Inför nästa nummer

– Alma Mater

Under Postekons historia har ett flertal ämnen behandlats. Inte sällan

har ämnen återkommit som temanummer, tex. Tema IT. Vi har dock kunna

konstatera att alumnernas lärosäte, vårt eget Alma Mater, har fått för lite

uppmärksamhet. Detta kommer vi att åtgärda i nästa nummer av Postekon

(och då talar vi inte om ett Morrissey-tema om Alma Matters).

Tema:

postekon

Strukturomvandling?

#

2-3

magasin

2009

Tema – Handelshögskolan kommer att göra en djupdykning i vad som är aktuellt

på skolan just nu. Har du som läsare tips på infallsvinklar eller önskemål på

innehållet så välkomnar vi tips på redaktionsmailen;

redaktionen@chv.se

Postekon har träffat:

Jan Jörnmark

Stephen Odell

Ballograf

Vi hörs igen till hösten!

/ Daniel & Daniel

CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk

23 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009


B

Porto

betalt

Port Payé

You are already on your way.

But just where

will you be

in 2011?

The next programme

starts on October 1, 2009, with

graduation in June 2011.

Get in touch with us

to learn more about how to apply

on www.handels.gu.se/emba

What is your strategy? Are you ready to invest in yourself?

Our Executive MBA programme is a part-time management development programme

over 21 months conducted in English. We offer you:

• the inspiration to access the latest thinking within management,

• the skills to formulate and implement strategic initiatives, and

• a head start in navigating in a rapidly changing world.

We deliver with a broad, international faculty and spend a one-week residency at our

partner university, the Indian Institute of Management in Bangalore, India.

Please feel welcome to join us.

Executive MBA

24 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009

Programme Officer, Olof E. Johansson

+46 31 786 1383|olof.e.johansson@handels.gu.se

More magazines by this user
Similar magazines