Railcare nyt 2002

railcare.se

Railcare nyt 2002

Efterfrågan i

öst och väst

Railcare AB och DISAB Vacuum Technology AB:s gemensamma

exportprojekt fortsätter sitt intåg i Östeuropa och USA. Under

fjolåret såldes två RAILVAC-maskiner till Ryssland, två till USA

och en till Ukraina.

– Tågens tidtabeller är snäva och det

är svårt att få sätta ned hastigheten på

så långa sträckor som det blir tal om här,

och en stor fördel med Railcares metod

med sug är att man snabbt kan släppa

upp hastigheten. Om vi skulle ha gjort

jobbet med traktorer hade vi rört om

mer i banketten och arbetet hade tagit

betydligt längre tid. Dessutom hade vi

varit tvungna att sätta ned hastigheten

till 40 km i timmen.

Railcares nya metod är särskilt användbar

när det ligger många sliprar i följd.

Med sugen kan man snabbt tömma hela

spåret på makadam, byta ut sliprarna och

återfylla med samma ballast. Det går fort

och den spårriktningsmaskin som följer

med i arbetslaget justerar spåret direkt

efter. Detta gör att spåret uppnår

nästan full bärighet efter sliperbytet och

att vi redan 24 timmar efter bytet kan

släppa på full hastighet på banan.

– Med traktor skulle jobbet ha gått

mycket saktare och eftersom en spårriktningsmaskin

är dyr att anlita hade vi

tvingats vänta med spårriktningen och

därmed hålla farten på 40 km/tim under

mycket längre tid, säger Anders Hedlund.

Bytandet av sliprar på Västkustbanan

kommer att fortsätta till hösten. Railvac

har också gjort sliperbyten mellan Töreboda

och Skövde och i Värmland.

– I alla länderna är intresset för vakuumtekniken

stort, säger Håkan Johansson

som sköter försäljning och marknadsföring

mot järnvägsorganisationer

och entreprenörer utomlands.

– Vår partner i Slovakien, Compel

Rail, som vi arbetar med när det gäller

Ryssland och vissa andra öststater, ser

stora möjligheter i den här delen av

världen. Ukraina har ett vidsträckt järnvägsnät

som är i stort behov av upprustning.

Tunga transporter har slitit

på banorna där även persontrafiken

ska fram. Maskinen har beställts av

Ukrainas statliga järnvägar, UZ, och

europeiska utvecklingsbanker står för

en del av kostnaden.

Flera länder i öst har stora järnvägssystem

som är i behov av upprustning.

Håkan Johansson tror att även Kazakstan,

med tunga malm- och oljetransporter,

kan bli intressant för RAILVACtekniken.

Håkan

Johansson

Till Ryssland har DISAB sålt maskiner

tidigare, under fjolåret blev det två nya,

och Håkan räknar med att den sjätte

vakuummaskinen kommer att levereras

under år 2002. Intresset i Ryssland

är stort, trots att det också är gott om

arbetskraft som skulle kunna arbeta

på spåren. Håkan Johansson berättar

om en rysk beställare som

argumenterade för att använda RAIL-

VAC-maskinen i ett tunnelarbete:

– Jag kan skicka ut 200 man på spåret

i tunneln, men då behöver jag

också 200 skyfflar, 200 hjälmar, 200 par

stövlar och alla måste ha mat och transport.

Dessutom skulle jobbet ta tre

månader, eftersom de bara kan jobba

20 minuter åt gången för det damm

som uppstår. Med RAILVAC tog jobbet

mindre än en månad.

Just snabbheten och de minimala

miljöeffekterna i arbetet är ett viktigt

argument för att använda RAILVACtekniken,

eftersom pressen på järnvägsnäten

är stor. Ofta hinner underhållet

bli starkt eftersatt på grund av

att ägarna har svårt att stänga av spåren

eller saknar ekonomiska medel.

Det var fallet i en tunnel under staden

Baltimore på USA:s östkust. Inga åtgärder

hade gjorts på flera årtionden.

DISAB:s kund i USA, LORAM Maintenance

of Way fick uppdrag där under

fjolåret och lyckades klara jobbet på

ett par veckor, trots att trafik pågick

på spåret intill och operatörerna var

relativt ovana.

– Vi har en mycket stor utvecklingspotential

i USA, säger Håkan Johansson.

Där har man ännu inte maskinutrustning

som kan konkurrera.

LORAM har köpt ytterligare två RAIL-

VAC-maskiner som levererades förra

året och Håkan räknar med att DISAB

skall levererar fler vakuummaskiner

under 2002.

– LORAM har fått enormt positiv

respons på de jobb som de har genomfört

med RAILVAC-maskinerna. Fokuseringen

på att mekanisera många av

de eftersatta och tidigare tidskrävande

spårunderhållsjobben har gett ett tydligt

positivt resultat för företaget.

DISAB och Railcare AB fortsätter

också att bearbeta den europeiska

marknaden. Under året kommer man

att synas på två mässor, i september

på Innotrans i Berlin och i november

på Railtex i Birmingham, England. Håkan

Johansson räknar med att det

innan årets slut ska finnas ca 20 RAIL-

VAC-maskiner producerade av DISAB

aktiva runt om i världen.

More magazines by this user
Similar magazines