S Ä R LA SK O LA N - Borås

boras.se

S Ä R LA SK O LA N - Borås

SÄRLASKOLAN | BORÅS STAD | 2011 | FOTO: EMMA SVENSSON, FRAMSIDAN FOTO SOFIA CULLBERG

”Lust att lära

– möjlighet att

lyckas!”

BESÖKSADRESS Särlagatan 1, 504 93 Borås

TELEFON 033-35 80 74 REKTOR Catarina Bergh 033-35 80 85,

catarina.bergh@boras.se WEBBPLATS boras.se/sarlaskolan

More magazines by this user
Similar magazines