Handbok explosiva varor - Tranemo kommun

boras.se

Handbok explosiva varor - Tranemo kommun

Förord

Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder.

Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom EU

genom CE-märkning och övriga inom Sverige genom beslut av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, MSB. Nästan all hantering kräver tillstånd, i vissa

fall av kommunen, i vissa fall av MSB.

Denna handbok ansluter till MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:5) med allmänna råd

om förvaring av explosiva varor. Den är främst avsedd för brukare som vill veta

vad som gäller, men kan med fördel även användas av tillståndsmyndigheterna och

tillsynsmyndigheterna.

Grundtexten för handboken är föreskriftstexten med allmänna råd. Handbokstext

har tillfogats som ytterligare upplysning, vägledning och utbildning. Om det skulle

förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller.

Detta är viktigt för myndigheterna att tänka på till exempel vid förelägganden,

så att hänvisningarna görs till föreskrifternas paragrafer och inte till handbokens

sidor.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, augusti 2010

Författare: Lars Synnerholm

Redaktör: Birgitta Johansson

Illustration: Per Hardestam

Foto: Johan Eklund

Formgivning: Advant Produktionsbyrå

Publ.nr: MSB 0178-10

ISBN: 978-91-7383-086-7

Denna handbok är framtagen av

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap, MSB.

Handbok

AUGUSTI 2010

2

44

Förvaring av

explosiva varor

More magazines by this user
Similar magazines