Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

edu.fi

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst

20132014

Gymnasiediplomet i bildkonst omfattar sex uppgiftsalternativ, av vilka den studerande

ska välja ett. Bedömningen av gymnasiediplomet i bildkonst baserar sig

på portföljen, verket och den helhet de utgör. Portföljen står för hälften (1/2)

och verket f ör hälften (1/2) av vitsordet för gymnasiediplomet. Bedömningen

av gymnasiediplomet i bildkonst bygger dels på uppgiftsspecifika föremål för

bedömning och dels på föremål och kriterier för bedömning som är gemensamma

för alla uppgifter (se “Gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014” > “5 Bedömning

av gymnasiediplomet”, Föreskrifter och anvisningar 2013:6, Utbildningsstyrelsen)

Uppgiftsalternativen 1–6 för gymnasiediplomet i bildkonst:

1. Den viktiga sömnen

En vuxen människa sover ungefär en tredjedel av dygnet. Sömnbehovet varierar

mellan olika människor och till en del med åldern. När vi sover vilar hjärnan och

laddar upp sig inför nästa dag. Tillräcklig sömn främjar vår fysiska och psykiska

hälsa. För lite sömn och en oregelbunden dygnsrytm sänker en människas dagliga

vakenhetsgrad. Sömnen främjar vårt lärande och under sömnen blir minnesspåren

i hjärnan starkare. När vi sover ordnar oklara saker ofta upp sig. En dröm kan

också ge oss lösningen på något problem vi funderat över.

Drömmar har spelat en viktig roll i olika kulturer och religioner. Drömmar har

styrt individens och samhällets liv på många sätt. I drömmen har människan

kunnat besöka en annan verklighet. Man har botat människor och tolkat framtiden

med hjälp av drömmar. Mayaindianerna ansåg till exempel att drömmen

beskrev själens verklighet. I dag tolkas drömmar framför allt ur psykologisk och

symbolisk synvinkel.

Inom konsten inspirerandes i synnerhet surrealismen av drömmar och Sigmund

Freuds idéer. Surrealisternas mål var att i sin konst ge uttryck för det slumpartade

och undermedvetna och för drömmens logik. I surrealistisk konst uttrycks

rädslor, drömmar och fantasier. Surrealismen påverkade många av 1900-talets

konstriktningar och har fortfarande stort inflytande på den moderna konsten.

Uppgift:

Undersök sömn eller drömmar. Ta reda på hur sömn

och drömmar kommer till uttryck i bildkonst och

annan konst. Du kan också skriva en sömndagbok.

Skapa ett verk där utgångspunkten är sömn eller

drömmar. Namnge ditt verk.

3

More magazines by this user
Similar magazines