Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

edu.fi

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

Framställningssätt:

Mål för bedömningen:

Fritt

Hur ämnet behandlas och avgränsas

Konstnärligt utförande

2. Mat, kost och förädling

Mat har behandlats på många sätt inom konsten. Stilleben var en populär genre

inom den holländska målarkonsten på 1600-talet. Det franska begreppet nature

morte (sv. död natur) beskriver bra det traditionella stillebenet som avbildar exempelvis

frukter, blommor, bröd och kärl. Till stillebenmålning hör också vanitasmålningar,

som påminner oss om livets förgänglighet. Inom modern konst är det

främst biokonsten som använder organiska ämnen som material. Inom biokonsten

tillämpas konstnärliga och vetenskapliga arbetssätt och forskningsmetoder. Katja

Gauriloffs nya dokumentärfilm Säilöttyjä unelmia (sv. Konserverade drömmar)

från 2011 utgår också från matens ursprung.

Att äta är något som hör till vardagen men många människor spenderar också allt

mera tid och pengar på mat. Mat är ett samtalsämne, en trend och en allt viktigare

del av den västerländska människans identitet och värderingar. Matens näringsoch

energivärde och de etiska och ekologiska aspekterna styr också människors

val vid matbordet.

Uppgift:

Framställningssätt:

Mål för bedömningen:

Undersök och fundera över personliga och/eller

samhälleliga och/eller globala frågor i anslutning till

mat. Använd resultaten av din informationssökning

och undersökning i ditt gymnasiediplom. Skapa ett

verk med temat mat. Namnge ditt verk.

Fritt

Hur ämnet behandlas och avgränsas

Konstnärligt utförande

3. Förhållandet mellan fotografering och målarkonst

Fotografering och målarkonst har alltid haft ett nära förhållande. På 1800-talet

eftersträvade såväl realismens konstnärer som fotograferingens pionjärer ett

realistiskt framställningssätt. I tidiga fotografier är uttrycksmedlen och bildkompositionerna

också ofta inspirerade av målarkonsten. Å andra sidan har fotografiet

alltid fungerat som hjälpmedel för bildkonstnärerna. Fotograferingens utveckling

bidrog delvis till att målarkonsten kunde utvecklas i nya riktningar. Tack vare

modernismen fick målarkonsten också andra uppgifter än att avbilda den synliga

verkligheten. Fotograferingen som uttrycksform har naturligtvis också påverkat

andra konstarter och i vidare bemärkelse den visuella kulturen.

4

More magazines by this user
Similar magazines