Brotorpsbladet nr 2-2008 - Föräldraföreningen

brotorpsskolan.se

Brotorpsbladet nr 2-2008 - Föräldraföreningen

Brotorpsbladet

Information från

Brotorpsskolans Föräldraförening

Nr 2

2008

Skoljoggen på Brotorp

sid 12

Satsa på Fritidsklubben

sid 10-11

Skolmaten - en het potatis

sid 14

Allt om långrasten

sid 13-14


BROTORPSBLADET 2/2008

I N N E H Å L L

God Jul & Gott nytt År . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ett ljus i mörkret − Ljusfesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Det här är vi i föräldraföreningens styrelse . . . . . . . . . . . 5-6

Skolmaten − en het potatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9

Julkluring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Satsa på fritidsklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Bildcollage från Brotorpsjoggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Brotorpsjoggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Långrasten − en del av våra barns dag . . . . . . . . . . . 13-14

Föräldraföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Julpyssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tryck 2008-12-14. Utgivningsdag 14 december 2008.

Omslaget, framsidan: Starten har gått i Brotorpsjoggen.

Foto: Jonas Andersson

2


BROTORPSBLADET 2/2008

God Jul &

Gott Nytt år!

Vi hade i varje fall vinter i en vecka. Sen kom

regnet... Men vi har fortfarande hoppet

kvar om en vit jul och tillräckligt med snö

för olika vinteraktiviteter.

Snödjup började man

mäta i början på 1900-

talet och det största djupet

uppmätt i Stockholm är 76

cm år 1909. De senaste

åren är det 1982 med 64

cm och vintern 2001 med

40 cm som haft störst snödjup.

Tendensen är att vi

haft milda vintrar sedan

mitten av 80-talet.

Vi får ändå vara glada. Det verkliga dysterhetsrekordet

innehar Växjö från 2007.

Under december månad så sken solen

endast 19 minuter eller 39 sekunder om

dagen.

Om vi lämnar vädret och tittar på höstterminen

2008 så har skolan verkligen varit i

fokus. Bert Karlsson i spetsen för några

kockar har tagit upp frågan om skolmaten.

Vilket även gett oss i förädraföreningen

drag hjälp i vårt arbete. I det här numret

kan du läsa mer om det arbetet i Ellikas

artikel.

Sen så gjorde vår utbildningsminister egna

tolkningar av statistiken för att beskriva

hur dåligt det är i skolan. För er som missade

programserien Kris i skolan, SR P1,

så finns de på www.sr.se.

Redan före sommaren fattades beslut om

att skriftliga omdömen införs för alla elever

i grundskolan från och med höstterminen

2008. Nu skall det från

första klass ges skriftlig in -

for mation om kunskapsutvecklingen

i relation till

målen. I Stockholm har

man bortsett från Skol -

verkets allmänna råd och

även bestämt hur de skall

vara utformade.

Regeringen har även under

hösten fattat beslut om

nationella prov såväl tidigare (från åk 3)

som i fler ämnen. De har även beslutat om

en ny betygsskala som innehåller sex steg,

A-F, och en sjunde markering, ett streck.

Den nya betygsskalan kommer inte att

genomföras förrän den nya skollagen (som

man skriver om just nu) är beslutad, vilket

dröjer något år.

I november larmade Skolverket om si tu a -

tionen på fritidshemmen. Det är gruppstorlekarna

och den sjunkande personaltätheten

som fått Skolverket att uppmana

regeringen till åtgärder för att stärka kvaliteten.

På sidan 10 kan du läsa Annikas

text om fritidsklubben på skolan.

Ja det händer mycket i skolan. Men nu är

det snart lov och vi i Föräldraföreningen

vill önska alla elever, föräldrar och personal

en riktigt God Jul.

Jonas Andersson

3


BROTORPSBLADET 2/2008

Ett ljus i mörkret –

Ljusfesten

I den mörkaste

november ägde den,

numera, traditionsenliga

Ljusfesten

rum i samlingslokalen ”Hjärtpunkten” i

Bagarmossens skola.

Femmorna i Bagarmossen och Brotorp

hade under några veckor planerat och övat

in ett gemensamt program. Vi föräldrar

och syskon bjöds på sång, spel och elddans

av eleverna. Programmet gick i ljusets

tecken där eleverna gjorde entré från skolgården,

ljust klädda, med facklor i händerna.

”En härlig kväll med allt från punkrock

till elddans på programmet.” Jonas, förälder

Smarriga tårtor

Höjdpunkten kan väl sägas vara fikat

efteråt. Barnen hade under dagen tillsammans

i smågrupper bakat massor av smarriga

tårtor som de sedan bjöd på. Där

fanns tårtor med geléhallon, choklad,

maränger, hallon... Tårtorna flankerades

av tomtebloss och bars in i värsta ”nobelmiddagstil”.

Ulrika Jederlund

4


BROTORPSBLADET 2/2008

Det här är vi i

föräldraföreningens styrelse

Maria Winberg

Ordförande i

Föräldraföreningen

Jag har ett barn i 3b och ett

som skall börja nästa år. Med

mitt engagemang i föräldraföreningen

vill jag vara med

och skapa en skola där både

barn och vuxna bryr sig om

varandra.

Susanne Svanholm

Vice ordförande i

Föräldraföreningen

Jag har en dotter i årskurs 3

samt en son som gått ut från

Bro torp. Jag varit med sedan

2006 och är väldigt engagerad

i frågor rörande dyslexi-, läsoch

skrivsvårigheter.

Andra frågor som jag anser är

viktiga är, barnens trygghet

och glädje i skolan. alla elevers

rätt att utifrån sina egna förutsättningar

nå läroplanens mål

samt vikten av en bra fritidsverksamhet.

Anders Lewin

Sekreterare i

Föräldraföreningen

Jag har barn i årskurs 2. Jag är

med i föräldraföreningen för

att jag tror att det är bra för

skolan att föra en dialog med

oss föräldrar.

Föräldraföreningen kan vara

en bra form för det.”

Jonas Andersson

Ledamot i Föräldraföreningen

och ansvarig för Brotorpsbladet

Har ett barn i klass 5 och ett i

3b. Jag vill verka för att föräldrar

och elever får ett större

inflytande i skolans verksamhet.

Annika Kühner

Ledamot i Föräldraföreningen

Barn i 3:an. Äldre barn som också

gått här. Jag vill att skolan ska

vara för alla och att barnen får

alla möjligheter att ha kul och lära

sig att det är roligt att lära.

Föräldraföreningen är viktig som

samtalspartner och inspiratör till

skolledningen.

5


Föräldraföreningens styrelse forts

BROTORPSBLADET 2/2008

Krister Sernbo

Kassör i Föräldraföreningen

Krister är pappa till Johannes i

klass 5, samt till Lukas i 1:an.

Han har varit med i Föräldra -

föreningen sedan mars 2006

då han valdes till föreningens

kassör.

Sitt yrkesliv ägnar Krister åt

miljöfrågor, som han jobbar

med inom konsultföretaget

Ekologigruppen AB. Han tror

fortfarande att det ska komma

en tid när det finns lite tid över

att gå ut och njuta av den

natur han försöker bevara.

Ellika Hermansson

Török

Ledamot i Föräldraföreningen

Jag heter Ellika Hermansson

Török och är nyinvald i föräldraföreningens

styrelse. Jag är

gift och har två söner, varav

den ena går i första klass på

Bro torpsskolan. Jag jobbar

som kommunikationschef på

ett forskningscentrum som har

fokus på håll bar samhällsutveckling,

och gillar att på min

fritid jogga i Nackareservatet,

grä va i trädgården och segla i

skärgården.

Jag tycker att föräldraföreningen

fyller en viktig funktion och

hoppas kunna stärka dess

pågående arbete och bidra i

frågor kring mat, genus och

kommunikation.

Catharina Isoz Nordling

Suppleant i

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen känns som

ett konkret sätt att even tuellt

kunna påverka våra barns skoltid

till att vara och bli både

läro- och innehållsrik, dvs så

meningsfull som möjligt.

Föreningen ut gör en resurs för

både skolans personal och för

oss föräldr ar såväl som bollplank

för idéer som initierande

och drivande av diverse projekt.

Jag hoppas att engagemang

föder engagemang.

Ulrika Jederlund

Ledamot i Föräldraföreningen

Jag heter Ulrika Jederlund. Jag har en son som går i 5:an.

Brotorpsskolan är en relativt liten skola där vi som föräldrar verkligen

kan ha en möjlighet att vara med och påverka skolans utformning

och innehåll. För mig känns det helt självklart att vara aktiv i

det forum på skolan som just samlar oss föräldrar.

Alla vill vi ju att det ska vara så bra som möjligt för barnen på skolan.

6


Skolmaten har varit ett hett diskussionsämne

denna höst. I TV har stjärnkockar

slängt ut tillsatsstinna halvfabrikat

ur de skolkök de gästat, i dagspressen

har skolornas kraftigt varierande

satsningar på skolmaten granskats,

och Livsmedelsverket har lanserat en

ny webbtjänst där skolmaten betygssätts.

I Bagarmossens skolkök lagar

man sedan terminsstarten mat från

grunden tre dagar i veckan, och fler

förbättringar är att vänta.

BROTORPSBLADET 2/2008

Skolmaten – en het

potatis!

– Potatismoset som görs av riktiga potatisar

är mycket godare än det där pulvermoset

vi fick tidigare, säger en av femteklassarna

som deltar i Bagar -

mossens och Brotorps gemensamma

skolmatråd. Vad var det

egentligen gjort på, tillägger han

fundersamt.

Sedan terminstarten lagar husmor

Lotta Björklund och hennes

kollegor i skolköket på

Bagarmossens skola mat

från grunden tre dagar i

veckan. Bannlysta är då heloch

halvfabrikat vilka ofta

innehåller konstgjorda färgämnen,

smakförstärkare, konserveringsmedel

och andra tillsatser samt onödigt

mycket salt och socker. En dag i veckan är

maten som serveras helt vegetarisk.

– Det är så roligt att höra vad barnen tycker

om maten och hittills har vi fått övervägande

positiv respons, menar husmor

Lotta. Sen kvarstår naturligtvis elevernas

stående önskan om hamburgare och pizza,

tillägger hon leende.

Mer resurser till skolmaten

I Bagarmossens skolkök, som också förser

Brotorpsskolan med mat, lagas varje år

139 000 portioner till en råvarukostnad av

drygt 7 kronor per portion. Enligt Dagens

Nyheter varierar satsningarna på skolmaten

mellan Stockholm skolor kraftigt, från

6:50 till 12 kronor per portion, vilket placerar

Bagarmossen i det nedre spannet.

forts.

7


BROTORPSBLADET 2/2008

– Vi har inlett en diskussion mellan rektor,

husmor och mig om vilka resurser som

krävs för att skolmaten ska kunna bli ännu

bättre, säger Fredrik Stolpe, intendent på

Bagarmossens skola.

Stockholms skolor vill ha mer ekomat

Av skolmaten som serveras i Bagarmossen

är det för närvarande bara mjölken som är

ekologiskt producerad, vilket utgör några

få procent av de totala inköpen. Det kan

jämföras med Stockholms stads antagna

mål om att 15 procent av skolmaten ska

vara ekologiskt producerad år 2010. På

sig halvfabrikat som inte innehåller konstgjorda

tillsatser. Min förhoppning är att

dessa önskemål får genomslag i den nya

upphandlingen så att skolorna lättare kan

få tag i både nyttig och ekologisk mat av

god kvalitet, säger Mechthild Klein -

schmidt.

– Dessutom rekryteras nu en kostchef till

Stockholm stad som sannolikt kommer att

få i uppdrag att ta fram en kostpolicy för

Stockholms skolor, vilket hittills saknats i

Stockholm tillskillnad från i många andra

kommuner. En kostpolicy kommer naturligtvis

också påverka skolmaten i en nyttigare

riktning, säger hon.

nationell nivå är målet ännu ambitiösare –

år 2010 ska 25 procent av maten som serveras

i den offentliga sektorn vara ekologiskt

producerad, det har regeringen

bestämt.

Bagarmossens skolkök har med andra ord

en bra bit kvar till målet, men förhoppningsvis

kommer snart lite draghjälp.En

ny central upphandling av livsmedel inom

den offentliga sektorn i Stockholm stad är

nämligen på gång. Mechthild Klein -

schmidt är upphandlingssamordnare på

utbildningsförvaltningen.

– Hela 75-80 procent av Stockholms skolor

uppger att de vill öka sina inköp av

ekologiska livsmedel, och många önskar

Ekokock banar väg

En husmor som visar

vägen mot en både hälsomässigt

och ekologiskt

håll bar matlagning är

Carola Magnusson, tilllika

känd ekokock från

TV4:s serie Matakuten.

Hon driver till vardags

cateringverksamhet i tre

skolkök i Stockholm där

hon serverar mat som är

lagad från grunden och som innehåller 60-

70 procent ekologiska råvaror. Trots det

överstiger inte portionskostnaden åtta

kronor inklusive personal och lokalhyra.

– Byter du bara ut mjölk, potatis och

morötter är du uppe i 25 procent. Ligger

regeringens mål på 25 procent borde

Stockholms stad minst sikta på 30 procent,

säger Carola Magnussson. Dessutom

tycker jag att staden borde satsa på en kurs

i upphandling. Det mesta går att få ekologiskt

om du bara vet hur du ska göra. Det

finns en enorm efterfrågan på sådan här

mat nu, och då måste stat och kommun

visa framfötterna, säger hon.

forts.

8


BROTORPSBLADET 2/2008

Livsmedelsverket sätter betyg på skolmaten

I samarbete med intresseföreningen Skol -

matens vänner lanserade Livsmedels verket

nyligen en ny webbtjänst där skolledare,

lärare, föräldrar och elever kan fylla i en

checklista och snabbt få svar på hur bra

skolmaten är på just deras skola. Hittills

har drygt 3000 fyllt i kraven, men bara ett

40-tal skolor har fått betyget MVG.

Under vårterminen kommer Brotorps -

skolans föräldraförening att gå igenom

Livsmedelsverkets checklista och testa

Brotorpsskolans skolmat och servering. På

förslag från föräldraföreningen kommer

dessutom en enkätundersökning att göras

bland samtliga elever i både Bagarmossens

skola och Brotorpsskolan med syftet att ta

reda på vad eleverna tycker om maten som

serveras och förhållandena i skolmatsalen.

Eleverna kommer även att få föreslå nya rätter

som idag inte finns på menyn.

– Kanske kommer vi att få in bra förslag på

goda och nyttiga maträtter från andra kulturer.

Där finns mycket inspiration att

hämta, säger Fredrik Stolpe, intendent på

Bagarmossens skola.

Lästips

Den Hemlige Kocken samt Äkta Vara av

Mats-Eric Nilsson

– Det är jätteviktigt att skolmaten är bra,

och nu hoppas vi att många elever och personal

tar chansen och testar hur deras skola

lever upp till våra råd för bra mat i skola

och förskola, säger Åsa Brugård Konde,

nutritionist, vid Livsmedelsverket.

Betygstest och elevenkät i

Brotorpsskolan nästa termin

En liten

julkluring!

Som vanligt har vi en liten kluring i Brotorps -

bladet. Den här gången är det ett problem för

Tomten.

Rätt svar finns på sidan 15.

Mat & klimat av

Pär Holmgren,

Johanna Björklund

och Susanne

Johansson

Länktips

www.skolmatensvanner.se

www.braskolmat.se

www.slv.se – Livsmedelsverket

Ellika Hermansson Török

Föräldraföreningen

Tomteklättring

En tomte faller ner i en skorsten som är 18

meter djup. Varje dag lyckas han klättra sammanlagt

6 meter uppåt. På natten, då skorstenens

väggar blir fuktiga och hala, glider han

tillbaka 2 meter.

Hur många dagar kommer det att ta för tomten

att klättra upp till skorstenens kant om han

håller jämn takt?

9


BROTORPSBLADET 2/2008

Satsa på fritidsklubben!

Till familjer med barn i 3:an

Efter sommarlovet är våra barn för

stora (!?) för fritids. Till buds står då fritidsklubben.

Under de år jag varit förälder

i Brotorpsskolan har engageman -

get, antal inskrivna barn och innehållet

varierat från ytterlighet till ytterlighet.

Från att ha varit i ett klassrum flyttade

klubben ner till ungdomsgården i centrum.

Många var tveksamma till att

”våra” barn skulle gå ner till centrum

och alla faror där nere. Det visade sig

finnas fantastiska resurser och barn

från både Brotorp och Bagarmossen.

Om jag kommer ihåg rätt så var det 3-4

personal och plats för 70-80 barn. Efter

några år flyttade klubben till de nyrenoverade

lokalerna i Bagarmossens skola.

Sedan förra året är fritidsklubben tillbaka

på Brotorp. I mina ögon har klubben väldigt

små resurser och väldigt begränsade

lokaler.

Genom åren har antalet inskrivna elever

varierat beroende på att både föräldrar

och elever har olika idéer om hur bra eller

dåligt det är. Nu är det ju så att det inte

blir bättre än vad man gör det till – och nu

har vi ett enastående tillfälle att göra fritidsklubben

bättre för våra barn till hösten.

Ju fler barn som är inskrivna desto mer

resurser får klubben

Om vi redan nu visar att vi är intresserade

av att våra barn utnyttjar fritidsklubben så

prioriterar förhoppningsvis skolan verksamheten

Personligen uppskattade jag jättemycket

att så gott som hela min äldsta dotters

klass gick till fritidsklubben, det blev den

naturliga samlingsplatsen efter skolan.

Det minskade risken för utanförskap. Om

man inte har en fast punkt att mötas är det

stor risk att ”alla” går hem 2 och 2 och att

någon blir utanför.

forts.

10


BROTORPSBLADET 2/2008

Några fakta om fritidsklubben

Fritidsklubben har biblioteket, ett klassrum

och korridoren utanför till sitt förfogande.

Jenny som också jobbar på kansliet och

Kicki som också jobbar i matsalen finns till

hands för barnen på eftermiddagen.

De har tillgång till pingis och biljardbord

och tidningar och spel. Ett litet problem är

att fritidsklubben inte är öppen när eleverna

slutar skolan det minskar avsevärt sannolikheten

att någon stannar kvar på klubben

på eftermiddagen. För nästa läsår borde

det vara självklart att öppettiderna är

anpassade till 4:or och 5:ors scheman.

Det kostar 200:- per termin att vara inskriven

på fritidsklubben. Mellis kostar 10kr

per dag. Anslaget från kommunen är 3250:-

per barn och läsår.

Vad säger lagen?

Enligt lagen är skolorna skyldiga att tillhandahålla

någon form av fritidsverksamhet

även för barn 10-12 år. Öppen fritidsverksamhet

som fritidsklubben är ett möjligt

alternativ. Enligt statistik är det endast

knappt 20% av eleverna i årskurs 4 och 5

som utnyttjar/har möjlighet att utnyttja den

erbjudna fritidsverksamheten. En majoritet

av alla 10-12-åringar är alltså hänvisade till

att klara sig själva på eftermiddagarna.

Annika Kühner förälder i 3B och i

Föräldraföreningens styrelse

PS. Föräldraföreningen har under terminen köpt

in ett antal pingisracketar, bollar och nät till klubben.

Vi har också ordnat en prenumeration på

Kamratposten.

Bildcollage från Skoljoggen på Brotorp (läs mer på nästa sida)

11


BROTORPSBLADET 2/2008

De första löparna i mål, från vänster: Kalle (2), Emmanuel (3), Jonne (1) och Viktor (4).

Skoljoggen 2008

Det var ett härligt gäng som stod på startlinjen

vid ”skarpa kurvan” på Ljusnevägen.

Plötsligt sticker alla iväg. Ett gäng sätter av

i full fart – här är det tävling som gäller.

Några joggar i lugn takt, lagom för att

kunna snacka med kompisen bredvid. Ett

gäng har allt annat än bråttom, här är det

promenad som gäller.

Skoljoggen arrangeras varje år i skolor runt

om i landet, nu för 26:e året i rad. Det är

Sveriges största motionslopp och vänder sig

till alla elever från förskolan till och med

gymnasiet. Alla deltar och tar sig runt en

bana i valfri takt, det är inga krav på prestationer

eller tidtagning.

Ramin leder uppvärmningen på fotbollsplanen inför Brotorpsjoggen.

12


Min idé här är att göra ett nedslag i

våra barns vardag och ta reda på mer

om deras dag på Brotorpsskolan. Mina

barn pratar ofta om långrasten – den

verkar vara rolig men också ibland

konfliktfylld. Jag inser att jag får en

bild av rasten från två 8-åriga pojkar

och blir nyfiken på hur den ter sig för

andra.

I ett ytterst ovetenskapligt försök att fånga

elevernas uppfattningar om långrasten har

jag dels intervjuat ett antal Brotorpselever

och dels skickat frågorna till ett antal föräldrar

som frågat sina barn och sedan

skickat tillbaka

svaren till

mig. Det blev

en bra blandning

av tjejer

och killar från olika fritidshem men inte så

många från 4:an och 5:an.

Barnen älskar långrasten

Långrasten är en rolig rast enligt de flesta

av de nästan 30 barn som tillfrågats.

Barnen verkar älska långrasten som är den

bästa rasten av alla, uppger många.

Jag frågar var de brukar vara och får då

reda på mer om de ”zoner” som finns på

skolgården, som limpan, övergården, labyrinten,

gungorna, klätterställningen, basketplanen,

bakom Ugglan och fotbollsplanen.

Detta är våra barns universum under

BROTORPSBLADET 2/2008

Långrasten – en del

av våra barns dag!

Vilma i 2b leker överallt men mest på övergården på

långrasten. Här är hon på scoutläger på Värmdö!

13

dagarna. Här utspelar sig en stor del av

deras liv mellan målstolpar, staket, tallar

och bollplank. Jag frågar vad de gör under

rasten och lär mig av bl.a. Vilma i 2b att

det finns lekar som ”kurvink”, kull,

”Nisse”, King och ”Femton”. Tjejerna gör

handklappsramsor med sin perfekta

tajmning. Den typen av lekar leks oftast

på övergården och det är också här de flesta

är som uppger att de på rasten ”pratar

med kompisar”.

På övergården är det ofta vuxna uppger

barnen, särskilt intill husen – men de leker

inte med oss. Någon svarar att de (vuxna)

”ibland frågar vad vi gör och så pratar vi

forts.


BROTORPSBLADET 2/2008

med dem – det är roligt”. Uppmärksamhet

från de vuxna är, till viss gräns förstås,

någonting som uppskattas. De få barn som

uppgett att långrasten inte är så rolig håller

också mest till på övergården.

Leka på limpan

”Limpan” kallas det klippiga skogsparti

som går ut från syslöjden och längs med fotbollsplanen

mot Rusthållarvägen. På ”limpan”

leker man också men där verkar inte

lekarna ha några särskilda namn. ”Krig”

säger Elias R i 2a: ”men det är bara killar

som leker det”. Elin, 2b på Ugglan brukar

leka på limpan, med tjejer uppger hon.

Lekarna på limpan verkar vara rollekar

eller fantasilekar som oftast leks av killar

och tjejer var för sig. De flesta som leker på

limpan uppger att det brukar vara vuxna

där, i alla fall ibland -

några säger att det inte är

vuxna där alls. Någon

säger att de vuxna går ut på limpan två

gånger varje långrast.

Regler som barnen själva bestämmer

På fotbollsplanen uppger många, inte så

förvånande kanske, att de spelar fotboll.

Det är främst killar som spelar men också

en och annan tjej håller till på planen. Här

spelar de fotboll i lag som de delar upp själva

utan inblandning av

vuxna och efter regler

som barnen själva

bestämmer. Det är 1:or

och 2:or som spelar

oftast. 6-åringarna och

3:orna spelar ganska

ofta och 4-orna och 5-

orna ibland. Ibland

måste lagen jämnas till

för att det inte ska bli

för orättvist. Det händer

ganska ofta att det

Melker i 2a spelar mest fotboll på långrasten.

Den berömda ”Limpan”

14

blir bråk om lagindelning och regler.

Det händer också andra saker på och kring

fotbollsplanen som involverar fler tjejer än

fotbollen. T.ex. hoppar man parcours, leker

med lera eller rollekar. Det är inte så många

som svarar att vuxna är på fotbollsplanen

under långrasten men det är ett par som

uppger att det alltid kommer vuxna när det

händer något om man säger till.

Det är då hemlisar

delas ut

Det samlade intrycket

från barnens berättelser

om långrasten är att det

är en stund av egen, fri

lek utan inblandning

från skolans personal.

Möjligen är det därför

som så många säger att

det är en rolig rast.

forts.


BROTORPSBLADET 2/2008

Det är då hemlisar delas (jag kan här avslöja

att bästa hemlisstället är bakom Ugglan)

och pokemonkort byter ägare.

Skolgårdens många olika typer av platser

lockar till olika sorters lekar och aktiviteter.

Att det finns så många miljöer på

Brotorpsskolans gård är verkligen en tillgång.

Den personal som rör sig runt

beskrivs som ”vaktande” - de är där om det

händer något. Ju närmare skolhuset du

leker desto vanligare att du blir sedd eller

ser en vuxen. Fotbollsplanen är den plats

där vuxna uppges vara mest frånvarande.

Jag sökte Hans Fredriksson för svar på

några frågor om långrasten men jag hann

inte få svar före tidningens deadline.

Förhoppningsvis kan det komma med i

nästa nummer av Brotorpsbladet.

Tack till alla föräldrar som tog sig tid att

skicka barnens svar på frågorna till mig!

Karin Svanberg

Brotorpsskolans Föräldraförening

Medlemsavgift

100 kr per familj och läsår. Avgiften betalas in på Pg 490 58 56-3.

Tänk på att det är nytt år nu och ny betalning behövs för ditt medlemskap.

Kontaktadress

Maria Winberg, ordförande

tel 08-31 79 71

maria.winberg@brevet.nu

Hemsida

www.bagarmossen-brotorp.stockholm.se

Brotorpsbladet

Tidningen utkommer 2-3 gånger per år. Vi tar tacksamt emot bidrag från föräldrar, lärare och elever.

Kontakta Jonas Andersson, 070-667 68 69 eller jonas@mariehill.com för mer information.

Styrelse 2008-2009

Ordförande Maria Winberg

Vice ordförande Susanne Svanholm

Kassör

Krister Sernbo

Sekreterare Anders Lewin

Brotorpsbladet Jonas Andersson

Ledamot Ulrika Jederlund

Ledamot Annika Kühner

Ledamot Ellika Hermansson Török

Suppleant Catharina Isoz Nordling

Föräldraföreningen är med i Barnverket som är ett nätverk av föräldrar, engagerade vuxna, andra

nätverk och föreningar, som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarn omsorg. Läs

mer på www.barnverket.nu.

Rätt svar på kluringen är 4 dagar. Under första dagen hoppar tomten 6 meter och glider tillbaka 2

meter under natten. Nästa dag hoppar han från 4 meters höjd till 10 meters höjd men glider under

natten till 8 meter. På tredje dagen hoppar han till 14 meters höjd men glider tillbaka till 12. Under

den fjärde dagen hoppar han de återstående 6 meterna till 18 meters höjd och tar sig ur brunnen.

15


Julpyssel

Gör din egen julgransprydnad. Färglägg tomten och klipp ut den, gör hål vid markeringen

i toppluvan. Fäst sedan ett snöre genom hålet. Häng upp och vips har du

en jätterolig jul. God Jul!

More magazines by this user
Similar magazines