Grundkurs för användare i InfoMentor – så här används funktionerna ...

infomentor.se

Grundkurs för användare i InfoMentor – så här används funktionerna ...

Alla elever ska nå målen!

E-post: info@infomentor.se

Telefon: 044-200 123

Grundkurs för användare

i InfoMentor – så här används

funktionerna i lärplattformen

Utbildningskod: 311005a

Utbildningsform: Workshop.

Omfattning: 3½ timme inklusive paus.

Målgrupp: De lärare som ska fungera som användarstödjare och utbilda och handleda sina

kollegor på skolan. Skolledningen och den eller de personer som kommer administrera programvaran

lokalt på skolan eller i kommunen ska också delta.

Max antal deltagare: För att kunna hålla hög kvalité på utbildningen finns det plats för

max 16 deltagare.

Arvode: 11 400 kr. Moms, resa och eventuell logi tillkommer.

Innehåll

Utbildningen ger en grund för alla som ska använda lärplattformen. Vi fokuserar innehållet på de

funktioner som skolan/kommunen har valt att använda och detta bestäms i samband med bokning

av kursen. Deltagarna genomför praktiska övningsuppgifter i en demoversion av lärplattformen och

detta varvas med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas i förhållande till

skolans uppdrag och olika styrdokument. Utbildningen innehåller också konkreta tips och råd samt

material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor på

skolan. Utbildningsledaren bidrar också med erfarenheter av hur man tänker och gör på andra skolor

och i andra kommuner där man använder InfoMentor.

InfoMentor • Väverigatan 2 • 291 54 Kristianstad • Telefon 044-200 123 • Telefax 044-200 124 • Org nr 556651-9475

www.infomentor.se


Mål

• Att deltagarna vet hur funktionerna i lärplattformen

kan användas i praktiken.

Program

• Genomgång av hur funktionerna i lärplattformen

fungerar och kan användas.

Övrigt

OBS! InfoMentor förutsätter att skolledningspersonal

deltar i utbildningen. Ni får gärna höra

av er med frågor, kommentarer och för diskussion

angående t ex perspektiv eller programpunkter.

Ring 044-200 123 eller skicka e-post

till adress info@infomentor.se.

• Praktiskt arbete med övningsuppgifter som

genomförs i en demoversion av lärplattformen.

• Diskussion om hur funktionerna kan stötta

skolans olika processer.

• Viktigt att tänka på – erfarenheter och råd från

andra skolor/kommuner.

• Konkreta tips och råd om hur man kan utbilda

och handleda kollegorna på skolan.

Kravspecifikation

Utbildningsledaren tar med egen bärbar dator

(för PPT-visning). För denna utbildning krävs att

beställaren tillhandahåller:

• Dataprojektor och visningsduk. Normalt ska

duken vara 1,5 x 1,5 meter.

• Internetuppkoppling till utbildningsledaren.

• Möjlighet att spela upp ljud.

• Tillgång till internetanslutna datorer till

samtliga kursdeltagare

• Tillgång till skrivare i den lokal där utbildningen

genomförs

OBS! Hör av dig snarast om dessa krav inte kan

tillgodoses. (Se telefonnummer nedan.)

InfoMentor • Väverigatan 2 • 291 54 Kristianstad • Telefon 044-200 123 • Telefax 044-200 124 • Org nr 556651-9475

www.infomentor.se

More magazines by this user
Similar magazines