21.04.2015 Views

MINI ULL ALT. MINI AKRYL B C D E D A E - Järbo Garn AB

MINI ULL ALT. MINI AKRYL B C D E D A E - Järbo Garn AB

MINI ULL ALT. MINI AKRYL B C D E D A E - Järbo Garn AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

15-11

MINI ULL

ALT. MINI AKRYL

C

D

E

D

E

B

A


Version 8

15-11 VÄNSKAPSBAND PÅ KUMIHIMOPLATTA OCH PÅTDOCKA

GARNKVALITÉ Miniull (100% Ull. Nystan ca 10 g = 36 m)

GARNALTERNATIV Miniakryl, Miniakryl Print, Miniakryl Metallic, Miniakryl Neon

MÅTT (A,B,C)

Ca 1 cm bred. Valfri längd.

MÅTT (D,E)

Ca ½ cm bred. Valfri längd.

GARNÅTGÅNG (A) Armband: 6 trådar röd, 3 trådar vit, 3 trådar blå, ca 1½ m vardera.

GARNÅTGÅNG (A) Pannband: 12 trådar röd, 6 trådar vit, 6 trådar blå, ca 2 m vardera.

GARNÅTGÅNG (B) Armband: 6 trådar blå, 6 trådar gul, ca 1½ m vardera.

GARNÅTGÅNG (B) Pannband: 12 trådar blå, 12 trådar gul, ca 2 m vardera.

GARNÅTGÅNG (C) Armband: 6 trådar vit, 6 trådar svart, ca 1½ m vardera.

GARNÅTGÅNG (C) Pannband: 12 trådar vit, 12 trådar svart, ca 2 m vardera.

GARNÅTGÅNG (D) 6 trådar vit/lime, 6 trådar svart, ca 1½ m vardera.

GARNÅTGÅNG (E) 1 tråd i valfri färg ca 1½ m lång.

TILLBEHÖR (A,B,C,D)

Kumihimoplatta (artnr 80523, eller se sista sidan), klädnypa (eller liknande för tyngd),

hårsnodd eller resårband (för resår baktill på pannbandet).

TILLBEHÖR (E) Påtdocka med fyra piggar (artnr 920810)

DESIGN

Christina Eriksson

TEXT

Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material

och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Janne Carlsson - Fotografen i Gävle

HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl

FOTOMODELLER Clara Hagman, Micela Toresson, Sami Tikkanen

ETT TACK TILL:

KLÄDER & TILLBEHÖR Dressman - Gävle

MILJÖ Furuviksparken, Gasklockornas industriområde

(www.gavle.se/gasklockorna)

TIPS & RÅD

* Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

* Se även bildbeskrivningar längre bak.

* På sista sidan finns en kumihimoskiss, läs mer där.

VÄNSKAPSBAND (A)

OBS! Man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska fläta.

Armband: Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1½ cm.

Fäst klädnypan (eller annan tyngd) i öglan och lägg ner arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt

UTGÅNGSPOSITION.

Pannband: Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner

arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt UTGÅNGSPOSITION.

UTGÅNGSPOSITION FÄRG POSITION (skåra på brickan)

Fg 1 (röd) 1, 9, 23, 31

Fg 2 (vit) 7, 25

Fg 3 (blå) 15, 17

FLÄTOMGÅNG 1. Flytta tråden i skåra 31 till skåra 10.

2. Flytta tråden i skåra 1 till skåra 22.

3. Flytta tråden i skåra 15 till skåra 26.

4. Flytta tråden i skåra 17 till skåra 6.

5. Flytta tråden i skåra 25 till skåra 17.

6. Flytta tråden i skåra 7 till skåra 15.

7. Flytta tråden i skåra 23 till skåra 31.

8. Flytta tråden i skåra 9 till skåra 1.

Återställning:

9. Flytta tråden i skåra 26 till skåra 25.

10. Flytta tråden i skåra 22 till skåra 23.

11. Flytta tråden i skåra 6 till skåra 7.

12. Flytta tråden i skåra 10 till skåra 9.

Upprepa FLÄTOMGÅNG 1-12 till önskad längd. Observera att flätomgången är lika, men att fg 2 och fg 3 växlar position

i återställningen.

MONTERING

Armband: Gör en knut vid arbetets slut. Spar trådar på ca 10 cm, dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena

flätan genom öglan och knyt ihop armbandet.

Pannband: Lös upp knuten vid arbetets början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar

på ca 10 cm vid arbetets slut och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem. Välj avslut enligt följande: Spar

trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på

insidan av bandet med några zickzackstygn.


VÄNSKAPSBAND (B)

OBS! Man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska fläta.

Armband: Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1½ cm.

Fäst klädnypan (eller annan tyngd) i öglan och lägg ner arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt

UTGÅNGSPOSITION.

Pannband: Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner

arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt UTGÅNGSPOSITION.

UTGÅNGSPOSITION FÄRG POSITION (skåra på brickan)

Fg 1 (blå) 1, 9, 23, 31

Fg 2 (gul) 7, 15, 17, 25

FLÄTOMGÅNG 1. Flytta tråden i skåra 31 till skåra 10.

2. Flytta tråden i skåra 1 till skåra 22.

3. Flytta tråden i skåra 15 till skåra 26.

4. Flytta tråden i skåra 17 till skåra 6.

5. Flytta tråden i skåra 25 till skåra 17.

6. Flytta tråden i skåra 7 till skåra 15.

7. Flytta tråden i skåra 23 till skåra 31.

8. Flytta tråden i skåra 9 till skåra 1.

Återställning:

9. Flytta tråden i skåra 26 till skåra 25.

10. Flytta tråden i skåra 22 till skåra 23.

11. Flytta tråden i skåra 6 till skåra 7.

12. Flytta tråden i skåra 10 till skåra 9.

Upprepa FLÄTOMGÅNG 1-12 till önskad längd.

MONTERING

Armband: Gör en knut vid arbetets slut. Spar trådar på ca 10 cm, dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena

flätan genom öglan och knyt ihop armbandet.

Pannband: Lös upp knuten vid arbetets början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar

på ca 10 cm vid arbetets slut och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem. Välj avslut enligt följande: Spar

trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på

insidan av bandet med några zickzackstygn.

VÄNSKAPSBAND (C)

OBS! Man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska fläta.

Armband:

Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1½ cm.

Fäst klädnypan (eller annan tyngd) i öglan och lägg ner arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt

UTGÅNGSPOSITION.

Pannband: Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner

arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt UTGÅNGSPOSITION.

UTGÅNGSPOSITION FÄRG POSITION (skåra på brickan)

Fg 1 (vit) 2, 3, 29, 30

Fg 2 (svart) 13, 14, 18, 19

FLÄTOMGÅNG 1. Flytta tråden i skåra 18 till skåra 31.

2. Flytta tråden i skåra 14 till skåra 1.

3. Flytta tråden i skåra 30 till skåra 18.

4. Flytta tråden i skåra 2 till skåra 14.

5. Flytta tråden i skåra 19 till skåra 30.

6. Flytta tråden i skåra 13 till skåra 2.

7. Flytta tråden i skåra 29 till skåra 15.

8. Flytta tråden i skåra 3 till skåra 17.

Återställning:

9. Flytta tråden i skåra 18 till skåra 19.

10. Flytta tråden i skåra 17 till skåra 18.

11. Flytta tråden i skåra 14 till skåra 13.

12. Flytta tråden i skåra 15 till skåra 13.

13. Flytta tråden i skåra 30 till skåra 29.

14. Flytta tråden i skåra 31 till skåra 30.

15. Flytta tråden i skåra 2 till skåra 3.

16. Flytta tråden i skåra 1 till skåra 2.

Upprepa FLÄTOMGÅNG 1-16 till önskad längd. Observera att flätomgången är lika, men att fg 1 och fg 2 växlar position

i återställningen.


MONTERING

Armband: Gör en knut vid arbetets slut. Spar trådar på ca 10 cm, dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena

flätan genom öglan och knyt ihop armbandet.

Pannband: Lös upp knuten vid arbetets början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar

på ca 10 cm vid arbetets slut och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem. Välj avslut enligt följande: Spar

trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på

insidan av bandet med några zickzackstygn.

RUNT VÄNSKAPSBAND (D) OBS! Man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät med ett måttband eller en tråd runt armen så du

vet ungefär hur långt du ska fläta.

Armband: Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1½ cm.

Fäst klädnypan (eller annan tyngd) i öglan och lägg ner arbetet i hålet på brickan. Fäst trådarna i skårorna på brickan enligt

UTGÅNGSPOSITION.

Pannband: Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner

arbetet i hålet på kumihimoplattan. Fäst trådarna i skårorna enligt UTGÅNGSPOSITION.

UTGÅNGSPOSITION FÄRG POSITION (skåra på brickan)

Fg 1 (vit alt. lime) 1, 16, 17, 32

Fg 2 (svart) 8, 9, 24, 25

FLÄTOMGÅNG 1. Lyft tråden i skåra 32 och flytta till skåra 18.

2. Lyft tråden i skåra 16 och flytta till skåra 2.

3. Lyft tråden i skåra 25 och flytta till skåra 7.

4. Lyft tråden i skåra 9 och flytta till skåra 23.

Återställning:

5. Lyft tråden i skåra 8 och flytta till skåra 9.

6. Lyft tråden i skåra 7 och flytta till skåra 8.

7. Lyft tråden i skåra 1 och flytta till skåra 32.

8. Lyft tråden i skåra 2 och flytta till skåra 1.

9. Flytta tråden i skåra 24 till skåra 25.

10. Flytta tråden i skåra 23 till skåra 24.

11. Flytta tråden i skåra 17 till skåra 16.

12. Flytta tråden i skåra 18 till skåra 17.

Upprepa flätomgång 1-12 till önskad längd.

MONTERING

Gör en knut vid arbetets slut. Spar trådar på ca 10 cm, dela dem i två delar och gör två vanliga flätor. Trä den ena igenom

öglan och knyt ihop armbandet.

PÅTAT ARMBAND (E)

VARV 1

PÅTNING

MONTERING

OBS! Se även bilder på nästa sida.

Trä trådänden genom påtdockan, uppifrån och ned.

Ta hjälp av en stor nål om det är svårt.

Linda tråden runt piggarna enligt följande:

1. Utanför 1:a piggen.

2. Innanför 2:a piggen och snurra ett varv runt.

3. Innanför 3:e piggen och snurra ett varv runt.

4. Innanför 4:e piggen och snurra ett varv runt.

Lägg tråden utanför 1:a piggen.

Lyft öglan (från föregående varv) med pinnen (eller en virknål). Håll påttråden sträckt under dockan och lyft öglan

över påttråden samt piggen så den hamnar på insidan. Gör likadant runt 2:a, 3:e och 4:e piggen. Nu är varv 2 färdigt.

Fortsätt på samma sätt varv för varv till önskad längd. När du påtat några varv kan du dra lätt i starttråden för att

snodden ska gå in i dockan.

Tips: Ibland sitter öglorna väldigt hårt. Dra då ut dem lite efter varje påtning så går det lättare att trä över dem.

Klipp av påttråden. Trä änden på en nål och sy igenom varje ögla på påtdockan. Nu kan öglorna petas av från piggarna.

Lägg armbandsändarna mot varandra och sy ihop.


VÄNSKAPSBAND A

Utgångsposition

Flätomgång 1-4

Flätomgång 5-8

Återställning 9-12

Fg 1 (röd): 1, 9, 23, 31

Fg 2 (vit): 7, 25

Fg 3 (blå): 15, 17

31 -> 10

1 -> 22

15 -> 26

17 -> 6

25 -> 17

7 -> 15

23 -> 31

9 -> 1

26 -> 25

22 -> 23

6 -> 7

10 -> 9

VÄNSKAPSBAND B

Utgångsposition

Flätomgång 1-4

Flätomgång 5-8

Återställning 9-12

Fg 1 (blå): 1, 9, 23, 31

Fg 2 (gul): 7, 15, 17, 25

31 -> 10

1 -> 22

15 -> 26

17 -> 6

25 -> 17

7 -> 15

23 -> 31

9 -> 1

26 -> 25

22 -> 23

6 -> 7

10 -> 9

VÄNSKAPSBAND C

Utgångsposition

Flätomgång 1-4

Flätomgång 5-8

Återställning 9-16

Fg 1 (vit): 29, 30, 2, 3

Fg 2 (svart): 13, 14, 18, 19

18 -> 31

14 -> 1

30 -> 18

2 -> 14

19 -> 30

13 -> 2

29 -> 15

3 -> 17

30 -> 29

31 -> 30

18 -> 19

17 -> 18

2 -> 3

1 -> 2

14 -> 13

15 -> 14


VÄNSKAPSBAND D

Utgångsposition

Flätomgång 1-4

Återställning 5-12

Fg 1 (vit): 32, 1, 16, 17

Fg 2 (svart): 8, 9, 24, 25

32 -> 18

16 -> 2

25 -> 7

9 -> 23

1 -> 32

2 -> 1

24 -> 25

25 -> 24

8 -> 9

7 -> 8

17 -> 16

18 -> 17

PÅTAT ARMBAND E (I-CORD)

Start: Trä tråden genom

påtdockan.

Varv 1: Lägg tråden

utanför första piggen,

sedan innanför nästa och

runt piggen...

...innanför nästa pigg och

runt den, innanför sista

piggen och runt den.

Varv 2: Lägg tråden utanför

första piggen, ovanför öglan

från varv 1...

...lyft den undre garnöglan

med pinnen...

...över tråden och piggen...

...så att den lägger sig på

insidan.

Fortsätt så för varje pigg:

Lägg tråden utanför piggen,

ovanför öglan från varvet

innan, lyft öglan över tråden

samt piggen.

När du påtat några varv

kan du dra lätt i starttråden

så att arbetet går ner inuti

dockan.

Efter ett tag kommer

snodden ut.

Avsluta: Klipp av garnet

och trä på en nål. Tråckla

genom varje garnögla på

piggarna...

...ta försiktigt loss öglorna

från piggarna och dra åt

lätt.


KUMIHIMOPLATTA

Vi har förbättrat vår kumihimoplatta för att anpassa den till den här uppdaterade beskrivningen,

vilken vi hoppas ska vara lättare att läsa och använda.

Har du en gammal kumihimoplatta där siffrorna står mellan skårorna (såsom de grå nedan)

kan du antingen tänka att skåran heter som siffran till vänster, alltså att skåran mellan 1 och 2

är skåra 1. Eller så kan du klippa ut denna skiss efter de svarta streckade linjerna och fästa på

baksidan av din platta så siffrorna placeras innanför en skåra, så som på skissen.

Har du ingen platta kan du klippa ut denna cirkel och fästa på en kartong som du klipper enligt

den grå cirkeln, därefter klipper du skåror in mot de svarta siffrorna. Klipp också ett hål i

mitten.

27

28

29

30

31

32

1

2

KUMIHIMO

Japanese braiding

Japansk flätteknik

www.jarbo.se

3

4

5

6

26

7

25

8

24

9

23

10

22

11

21

12

20

19

18

17

16

15

14

13

www.jarbo.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!