Tidningen Nyinflyttad - Kungälv

kungalv.se

Tidningen Nyinflyttad - Kungälv

2013

NYinflyttad

En tidning för alla nya Kungälvsbor


Foto: Jan Kwarnmark

Foto: Johan Live/Kungälvs kommun

Kungälv – med hjärtat i historien

och blicken mot framtiden

Med två fästningar och tusenåriga städer är det uppenbart att det historiska

arvet är en del av dagens Kungälv. Mer än bara i form av monumentala

byggnader och mysiga stadskärnor. Att ha hjärtat i historien

betyder också att det finns en identitet, att vi vet var vi kommer ifrån och

vilka vi är.

Men vårt historiska arv betyder inte att vi lever på gamla meriter. Med

ljudet av historiens vingslag försöker vi i stället lyfta mot nya horisonter.

För Kungälvs kommun är vital – vi växer och jobbar för att skapa ett

framtida samhälle som det är gott att leva i. För alla.

Vi finns i den expansiva Göteborgsregionen, strategiskt placerade med

närhet till infrastruktur och storstadens utbud. Här vill folk bo och

befolkningen växer. Bostadsbyggandet har tagit fart och kommunens mål

är att planera för 400 nya bostäder årligen.

Att Kungälvs kommun är attraktivt är lätt att förstå med tanke på den

mångfald vi kan erbjuda.

Närheten till havet, en skärgård i världsklass med seglingsmetropolen

Marstrand, vacker landsbygd, storslagen vildmark och många golfbanor.

Allt detta borgar för en aktiv fritid med gott om naturupplevelser.

Här finns också ett stort utbud av butiker, både för dem som vill storhandla

och dem som söker den lilla butiken.

Kulturutbudet är varierat. Möjligen behöver vi inte tala om alla

fördelar med att bo i Kungälvs kommun om du redan bestämt dig för att

flytta hit.

Men vill du veta mer om Kungälvs kommun kan du alltid gå in på vår

hemsida www.kungalv.se eller ringa till oss på telefon 0303-23 80 00.

Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss!

Foto: Johan Live/Kungälvs kommun

Tack för att ni valde Kungälv!

2

Jag heter Anders Holmensköld och är ert kommunalråd.

Jag tycker att det är kul att ni valt att

”etablera” er just i vår kommun. Av alla kommuner

i landet har ni valt oss – det tycker jag

känns hedrande och gör att man känner sig

stolt. Kungälv är med sitt läge genom närheten

till Göteborg och sin rika historia ett mycket

konkurrenskraftigt alternativ.

För 14 år sedan var jag själv nyinflyttad och

jag har aldrig ångrat att jag valde Kungälv. Som

på alla andra ställen finns det ändå en del att

göra för att bli ännu bättre. Vi arbetar aktivt för

att Kungälv ska bli just så bra som vi alla vill

leva i.

Kommunen planerar för att det ska byggas

400 bostäder per år. Det byggs i Ytterby, i Centrum,

Vita Fläcken ska bebyggas, det finns en

planering för Kärna och så vidare.

När vi får fler människor så behöver vi mer

av samhällsservice. Behovet av barnomsorg

ökar. Det tycker jag är positivt och vi gör vårt

bästa för att hålla jämna steg med inflyttningen.

Vi kan idag erbjuda barnomsorg på många fler

platser i vår kommun, och bättre blir det. Tanken

är att vi ska bli bättre på att kunna erbjuda

platser enligt närhetsprincipen.

Vi vill också förbättra barnens trafikmiljö

genom att bygga ut vårt cykelbanenät. Min

dröm är att färdigställa cykelväg från centralorten

och ut till samtliga serviceorter.

Ta er tid att upptäcka Kungälvs kommun –

det finns så oerhört mycket att upptäcka när

man är nyinflyttad. För min del tog det tio år

innan jag upptäckte Fontin.

Man får engagera sig i samhällsfrågorna fastän

man är ny i Kungälv. Det är jag om någon

ett bevis på. Jag tror att alla partier ser positivt

på om ni vill ta del av arbetet att utveckla vår

kommun.

Vi behöver få in mer folk i politiken som har

erfarenhet från världen utanför kommun -

gränsen.

Varmt välkommen till Kungälv!!

Anders Holmensköld (M)

kommunalråd

anders.holmenskold@kungalv.se

0702-71 89 09


Varmt välkommen till

Kungälv!

Jag är Socialdemokrat och en av två heltids -

arbetande politiker i Kungälv. Kungälv är en

av Sveriges bästa kommuner, du har gjort ett

bra val!

Kungälv har alla möjligheter, de bästa av

förutsättningar.

Vi menar att i Kungälv finns det mesta,

trevligt folk, älvar, naturreservat, sjöar, havet,

fästningar, låga livsmedelspriser, motorväg,

1000 tals företag och närheten till Göteborg.

Kort sagt, du har gjort ett bra val och jag hoppas

ni skall trivas i din nya kommun Kungälv.

Inte nog med att Kungälv är bra redan idag, vi

har dessutom fantastiska möjligheter.

Socialdemokraterna i Kungälv står för

trygghet, ansvar och utveckling. Genom samarbete

når vi framgång. Socialdemokraternas

mål är full sysselsättning. Kungälv har en låg

arbetslöshet, trots det är 100-tals ungdomar

utan ett arbete, de tvingas be samhället om

stöd. Detta är inte okej. Vi driver på för att få

fram fler jobb, nya jobb och gröna jobb.

Vår utgångspunkt är att alla behövs, alla

gör skillnad och varje människa har rätt att nå

sin fulla potential. Vi Socialdemokrater vill att

besluten skall leda till ökad ekonomisk jämlikhet.

Vi vill att den ekonomiska politiken skall

bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

I Kungälv accepteras ingen barnfattig -

dom.

Ekonomin måste utvecklas så vi lever på

avkastningen av naturresurserna utan att förbruka

dem. Det land, den region, den kommun

som förmår ställa om samhället först

kommer ha störst möjligheter till nya jobb

och ökad välfärd i framtiden.

Idag leds Kungälv av en politisk minoritet

med Moderaterna i spetsen. En del tror att vi

i politiken bara bråkar, men så är det inte,

tvärtom, vi är överens om väldigt mycket, inte

minst om hur vi vill att kommunen skall utvecklas

och växa, så att personer som du vill

komma till Kungälv. Men självklart skulle

Kungälv må bra av en lite mer Socialdemokratisk

inriktning i framtiden, inte minst när det

gäller skolan och äldreomsorgen.

Jag är glad att du har valt att komma hit.

Jag tycker fler skall få lov att komma hit. För

att samhället skall utvecklas behöver vi växa.

Jag önskar fler människor, mer puls, restauranger

och handel i centrala Kungälv, jag vill

skapa en småstad med storstadspuls, i den tanken

ingår ett vettigt utbud av fritid och kultur

för invånarna. Fler bostäder ger fler människor,

och där människorna vill bo, vill företagen

verka och växa, vilket ger fler jobb. Så

hänger det ihop för oss.

Som politiker är jag till för dig, ingen annan.

Jag är inte vald för min egen skull, jag är

vald för din skull, jag representerar dig. Därför

skall du inte tveka att vända dig direkt till oss

som är förtroendevalda inom olika områden.

Kommunal service är en viktig, det är därför

vi har en kommun. Som medborgare eller

besökare skall du alltid bli bemött med

respekt.

Gå gärna med i någon av våra föreningar

och ta del av vårt kulturella liv, av idrottslivet,

eller, varför inte, det politiska livet? Kolla in

min blogg på kommunens hemsida, eller varför

inte slå en signal direkt?

Än en gång, varmt välkommen

Miguel Odhner (S)

Socialdemokratiskt Oppositionsråd

miguel.odhner@kungalv.se

Tel 070-352 01 01

Medborgarservice –

vi finns till för din skull

Har du frågor som rör kommunen men

inte vet riktigt vem du ska vända dig till?

Då kan du kontakta Medborgarservice.

Vi finns i entréplanet i Stadshuset och

du är välkommen hit!

Du som medborgare är vår kund och i vårt uppdrag

ligger att ge dig bästa möjliga service. Hos

Medborgarservice kan du få information om

alla kommunens verksamheter. Du kan fråga

oss om bygglov, aktuella evenemang, föreningar

och allt annat du kan komma på. Hos oss kan

du få hjälp med blanketter, ansöka om parkeringstillstånd,

boka borgerlig vigsel, ta del av

aktuella detaljplaner och kommunala beslut.

Service och tillgänglighet

Vår förhoppning är att kunna hjälpa dig direkt

med din fråga. Det vi inte kan ordna omedelbart

gör vi allt för att lösa så snabbt och smidigt

som möjligt. Det positiva för dig som medborgare

är att på Medborgarservice kan du få mycket

uträttat på ett och samma ställe.

Samhällsvägledarna på Medborgarservice

har arbetat länge inom olika delar i kommunen

och tillsammans besitter vi stora kunskaper och

kan vägleda och hjälpa i de flesta frågor. Dyker

det upp en fråga som vi inte hanterat förut tar vi

hjälp av våra kollegor inom kommunens förvaltning.

Vår målsättning är att ingen ska behöva

gå härifrån utan att ha fått hjälp.

Kontakta Medborgarservice

Öppettider:

Måndag–Torsdag 08.00–16.30

Fredag 08.00–16.00

Telefon:0303-23 80 10

E-post: kommun@kungalv.se

Foto: Kungälvs kommun

Foto: Kungälvs kommun

På Medborgarservice kan du som har egen brunn lämna dina vattenprover. Foto: Kungälvs kommun

Nyinflyttad.

Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.

Ansvarig utgivare: Lars Berggren.

Annonschef: Beatrice Berggren.

Annonsavd.: Nicolas Johansson.

Adress: Box 140, 182 12 Danderyd.

Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11.

E-post: info@storstadspress.se

Hemsida: www.storstadspress.se

MEDLEMSBEVIS

www.safetrade.se

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan

Informationsenheten på Kungälvs kommun och Storstadspress AB.

Omslaget foto: Bettina Leckborn.

Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis

under perioden februari 2013 – januari 2014 i Kungälvs kommun.

Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB.

Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 1410718 Posttidning nr 11

3


FRÅN DEMOKRATI TILL EFFEKT – OCH TILLBAKA

Politisk organisation

Kommunfullmäktige 59 ledamöter

Välfärdsberedning

Ekonomiberedning

Framtid- och

utvecklingsberedning

Demokratiberedning

Lärandeberedning

Tillfälliga

beredningar

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Kommunrevision

Miljö- och

byggnadsnämnd

Social

myndighetsnämnd

Kommunstyrelsen

Illustration: Ulf Swerin

Bildningsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet

Näringslivsutskottet

Sociala utskottet

Så här styrs Kungälv

I Kungälvs kommun styr alliansen i

minoritet sedan valet 2010. Moderaterna,

Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna

har 28 av de 59 platserna i

kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är det folkvalda och hög -

sta politiska organet. Kommunfullmäktige fastställer

mål och riktlinjer för kommunens verksamhet,

och beslutar om budgeten, hur pengarna

ska fördelas. Kommunfullmäktige består av

59 ledamöter och kan liknas vid kommunens

riksdag.

Fullmäktiges beredningar

I kommunfullmäktige finns fem beredningar

vars uppgift är att fördjupa sig i olika områden

och skapa ett bra underlag för beslut som ska

fattas. Beredningarna kan inte fatta självstän -

diga beslut. Utöver de fasta beredningarna kan

tillfälliga beredningar tillsättas vid behov.

Kommunstyrelsen genomför besluten

Kommunstyrelsen är det politiska organ som

ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut

genomförs.

Vi kan beskriva kommunstyrelsen som

kommunens regering. Alla ärenden som ska

beslutas av kommunfullmäktige bereds först av

kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen

förslag och frågor till utskott, nämnder

eller förvaltningen för utredning, för att därefter

själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige

för beslut.

Utskotten

Kommunstyrelsen har fyra utskott som bereder

ärenden inom sina specifika områden.

Nämnder

Nämnderna utses av kommunfullmäktige. Deras

uppgift är att se till att verksamheten inom

det avsedda området bedrivs i enlighet med de

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt,

och enligt de föreskrifter och lagar som gäller.

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelse,

är överförmyndarverksamhet, valnämnd

och revisorer obligatoriska enligt kommunallagen.

Tjänstemannaorganisation

Den del av Kungälvs kommuns organisation

som ska utföra det som beslutats av politikerna

brukar kallas tjänstemannaorganisation. Denna

utförarorganisation är samlad i en enda förvaltning

under ledning av en kommunchef.

Kommunfullmäktige 2010-2014:

Kommunordförande

Elisabeth Mattsson (FP)

Vice kommunordförande

Ingela Rossi (S)

I Kungälv styr alliansen i minoritet.

Mandaten är fördelade på:

Moderaterna 15

Folkpartiet 6

Kristdemokraterna 4

Centern 3

Socialdemokraterna 18

Miljöpartiet 4

Vänsterpartiet 2

Utvecklingspartiet (lokalt) 4

Sverigedemokraterna 3

Vad används kommunens pengar till?

Förskolaochgrundskola06år,35procent

Äldreomsorg,16procent

Högstadie,gymnasieochvuxenutbildning

samtgemensamverksamhet,12procent

Funktionshinderverksamhet,8procent

Övergripandefunktionersamtövrigt,8

procent

Hälsoochsjukvård,försörjningsstödsamt

centralakostnader,7procent

Samhällsbyggnadinklräddningstjänst,7

procent

Individochfamiljeomsorg,4procent

Kulturochfritid,2procent

Var kommer kommunens pengar ifrån?

Skattochgenerellastatsbidrag,79procent

Avgifterförtillexempelbarnomrorgochvård,

vattenochavlopp,9procent

Försäljningavvarorochtjänster,6procent

Bidrag,tillexempelstatsbidragochEUbidrag,

4procent

Övrigaintäkter,2procent

Följ den demokratiska processen via webb-tv

Ta vara på möjligheten att ta del av

utvecklingen i din nya kommun. Följ

kommunfullmäktiges möten.

Du är välkommen att gå och lyssna på kommunfullmäktiges

sammanträden. Dessa är öppna

för alla och hålls en gång i månaden i Kvarnkullens

stora sal.

Du kan också följa sammanträdena via

webb-tv på kommunens webbplats, direkt och i

efterhand.

Datum och tid för sammanträdena samt

kallelser hittar du också på kommunens

webbplats.

Kontakta dina politiker

Du kan alltid kontakta dina politiker via e-post

eller brev. Kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda

hittar du på kommunens webbplats.

http://www.kungalv.se/Kommun-och-Politik/

Hitta-din-politiker/

Det finns flera sätt att delta i politiken och

påverka det som händer i kommunen. Förutom

att rösta i kommunvalet vart fjärde år kan du

delta på medborgarstämman i din kommundel.

Forum för dialog

I över 30 år har Kungälv haft medborgarstämmor.

Här har du möjlighet att ställa frågor,

lämna synpunkter och har tillfälle att möta dina

politiker. Medborgarstämmorna ska vara en

plattform för informationsutbyte och ett forum

för dialog mellan politiker och medborgare.

Men för att de ska fungera behöver vi dig och dina

synpunkter – vad tycker du? Vad behöver våra

politiker veta för att kunna utveckla just din

kommundel? Hur ser servicen ut och hur fungerar

den? Stämmorna leds av kommunordförande

och behandlar alla typer av kommunala frågor.

På kommunens webbplats hittar du datum

för stämmorna och var de äger rum. Där kan du

också ta del av inkomna frågor och svar samt

tidigare protokoll.

Använd medborgarstämmorna för att påverka

politiken i Kungälv.

4


Sektor samhällsbyggnad

hälsar välkommen till

Kungälvs kommun.

Översta raden: Henrik Levin, planchef – Dragan Medan, VA-chef

Mellersta raden: Kenth Olsson, bygglov- och mätningschef – Kristina Franzén, miljöchef

– Henrik Haglund, mark- och exploateringschef

Nedersta raden: Leif Johansson, samhällsbyggnadschef

Kungälvs kommun har en förvaltning. Tillsammans med övriga

sektorer lovar samhällsbyggnad att göra sitt bästa för det goda

livet i kommunen.

www.kungalv.se Telefon växel 0303-23 80 00

Behöver du vård?

1

2

3

4

5

DROP-IN!

VI VÄLKOMNAR ALLA SOM BOR I KUNGÄLVS KOMMUN!

Ålder spelar

ingen roll.

Alla är välkomna

till oss!

Nedan ser du ett urval

av vad vi kan erbjuda

Web-bokningsbara tider

Vaccinationsmottagning

Rese-, influensa- & TBE-vaccination

Omfattande psykologverksamhet

Apotek i anslutning till vårdcentralen

Filialer i Kärna & Marstrand.

Se vår hemsida.

P

Fri parkering!

Vårdcentralen KUSTEN

Lekmannag. 2, YTTERBY

Kungälvs Kommun

Tel. 0303-37 97 00

www.vckusten.se

Väntar du barn?

Vi har

kapacitet

att ta emot

fler barn!

1

2

3

MVC / BVC

• MVC ring tel 010-47 34 525

må-fr kl 11-12

• BVC Ring eller webboka

0303-58 306-308

www.familjecentralenfyren.se

ÖPPEN FÖRSKOLA

Här träffar du andra barn och föräldrar

samt pedagog och familjebehandlare

Måndag kl 10-14, onsdag kl 9-12 samt

fredag då vi har babycafé för barn

under 1 år kl 10-13

Övriga aktiviteter

Du och ditt barn kan deltaga fritt

i våra aktiviteter, som t ex

• Väntabarngrupper

• Föräldragrupper

• Spädbarnsmassage

• Pappaträff • Språkcafé

• Barnomsorgsinformation

Vi har även spansktalande personal!

Familjecentralen FYREN

Ytterby Torg 13, YTTERBY

Kungälvs Kommun

Tel. 0303-58 306, 58 307,

58 308

www.familjecentralenfyren.se

NÄRHET | TILLGÄNGLIGHET | KOMPETENS

Stöd näringslivet på orten

– handla lokalt!

Kungälv, Folktandvården

Kristinedalsg. 21

442 30 Kungälv . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 00

Åsa Bingsmark Peterson, klinikchef

Kungälv, Folktandvården

Västra g. 71

442 31 Kungälv . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 50

Annika Halldin, klinikchef

Kärna, Folktandvården

Kaprifolv. 1 C

442 70 Kärna . . . . . . . . . . . 010-44 19 755

Gun Berntson, klinikchef

Ytterby, Folktandvården

Lekmannagatan 2

442 50 Ytterby . . . . . . . . . . 010-44 19 755

Gun Berntson, klinikchef

VÄLKOMNA!

5


Med pendeltåget är det 20 minuter från Ytterby till Göteborg.

Foto: Jan Rancken

Med Grön Express åker du från Kungälvs busstation till centrala Göteborg på drygt en

halvtimma.

Foto: Thomas Harrysson

Kollektivt till och från Kungälv

År 2025 hoppas Kungälvs kommun att

40 procent av alla resor sker med

kollektivtrafiken. En ny bussterminal vid

motorvägen kan vara ett sätt att nå

målet.

Kungälv tillsammans med de övriga kommunerna

i Göteborgsregionen har som målsättning

att öka resandet med kollektivtrafiken. En bussterminal

vid motorvägen i anslutning till håll -

platsen Kungälvsmotet med tillhörande pendelparkering

är ett sätt att få fler att ta bussen istället

för bilen.

Många pendlar till arbetet

Bilen ger en stor frihet men kostar hushållsekonomin,

hälsan och miljön. Att resa kollektivt är

energieffektivt, i en buss ryms närmare 60 personbilar.

Mer än hälften av dem som bor i Kungälvs

kommun har sin arbetsplats i en annan kommun

och pendlar till sina jobb. De flesta arbetar

i Göteborg. Kungälvs kommun ser gärna att fler

väljer kollektivtrafiken. Planer finns på en ny

bussterminal vid motorvägen, i anslutning till

den befintliga motorvägshåll – platsen Kungälvsmotet.

En sådan terminal skulle koppla

samman det lokala linjenätet med det regionala

och underlätta för resenärerna.

Pendelparkering

Att samla regional och lokal kollektivtrafik betyder

ökade resmöjligheter. Den centrala placeringen

medför närhet till cykel- och gångstråk.

Detta tillsammans med närheten till E6:an

samt övriga huvudvägar och pendelparkeringen

innebär att terminalen möjliggör kombinationer

av bil-, cykel- och kollektivtrafikresor.

Bussterminalen skulle enligt förslaget vara en

byggnad i två plan med en bussterminal i det

övre planet och en pendelparkering i det undre.

Terminalen placeras i anslutning till motorvägshållplatsen

vilket innebär ett centralt upptagningsområde

med stor folkmängd. Pendelparkeringen

föreslås vara väderskyddad med en

glasad fasad för att skapa trygghet och trivsel.

Bussar och tåg

Idag passerar ett flertal olika bussar motorvägshållplatsen

Kungälvsmotet. Bussarna tar dig till

Göteborg, Marstrand och norrut mot Sten -

ungsund och Uddevalla. Utbudet är stort och

restiderna korta. Med Grön Express åker du

från Kungälvs busstation till centrala Göteborg

på drygt en halvtimma.

Pendeltåget är ett utmärkt alternativ, speciellt

om du bor i Ytterby eller Kode. Bor du i

andra delar av Kungälv finns det lokalbussar

som tar dig till tåget. Vid stationerna finns

gratis pendelparkering.

Från Ytterby är du i centrala Göteborg på

under 20 minuter, från Kode strax över.

Stad och hav

Självklart finns det också flera lokalbussar i och

omkring Kungälv. Kungarundan är en användbar

linje. Den går i en slinga och täcker in mycket

av staden, bland annat sjukhuset och Fontin.

En av Kungälvs många fördelar är att det är

så nära till havet, och det är lätt att ta sig dit.

Marstrand till exempel är ett skönt utflyktsmål

oavsett om du vill njuta av sol och bad, titta på

Matchrace-segling eller besöka fästningen.

Kontakta Västtrafik

Västtrafik AB ansvarar för länstrafiken i

Västra Götalands län. Västtrafik ägs av

Västra Götalands kommuner samt Västra

Götalandsregionen. Information om tidtabeller

och priser kan du få på Västtrafiks

webbplats: www.vasttrafik.se.

Du kan även ringa Västtrafiks kundservice

på 0771-41 43 00 om du har frågor om tider,

priser och biljetter, eller synpunkter

och önskemål.

Vart är Kungälv på väg?

Hur kommer det egentligen att se ut i

Kungälv i framtiden? Det vet väl egentligen

ingen, men att det finns planer och

idéer är säkert. För vår kommun utvecklas

och växer.

Kungälvs kommun är en del av den växande

Göteborgsregionen. Här råder tillväxt och hela

regionen växer i befolkning - så även vår kommun.

Faktum är att Kungälvs kommun är en av

de kommuner runt Göteborg som procentuellt

sett växt mest de senaste åren.

Anledningarna till detta är givetvis flera. En

attraktiv miljö att bo i, med nära till storstadens

utbud, havet, naturen och landsbygden lockar

folk att bosätta sig här. Men en förutsättning är

förstås att det finns bostäder. Kungälvs kommun

har satt upp som mål att planera för 400

nya bostäder om året. Det är tack vare det som

människor kan flytta hit.

400 nya bostäder om året

För närvarande byggs eller planeras det för

bostäder på flera håll i kommunen. I Kungälvs

centrum har det byggts många lägenheter de

senaste åren och förnyelsen av stadskärnan har

egentligen bara börjat. Planering pågår för ombyggnad

av Västra Tullen, Uddevallavägen och

hela Kongahällaområdet bland annat.

I Ytterby har det byggts lägenheter i området

kring tågstationen. Ytterligare bostäder finns i

planeringen i västra Ytterby.

Även i Diseröd, Kode och Marstrand finns

det planer på att bygga nya bostäder.

6

Därutöver planeras för bostäder utmed kusten

i områden som Aröd, Rörtången/Ödsmålsmosse,

Tjuvkil, Instön och Kovikshamn. Avgörande

för hur det går med de planerna är utbyggnaden

av vatten och avlopp i kustzonen.

Fortsätter att växa

Enligt prognoserna kommer Kungälvs kommuns

befolkning att fortsätta att växa. En bit in

på 2020-talet spås invånarantalet uppgå till

50 000 personer om det blir som beräknat. Det

är denna tillväxt som kommunen har att hålla

sig till när de planerar för framtiden.

För även om det är positivt att så många vill

komma och bosätta sig här så ställer det också

krav på att den kommunala servicen fungerar.

En bra service kräver också ett visst befolkningsunderlag.

Därför handlar det om att få balans i

tillväxten – befolkningen får gärna växa, men

inte så snabbt att servicen inte hinner med.

Kollektiva resandet ska öka

I takt med att det blir fler bostäder och fler

människor ställer det också krav på trafiken.

Särskilt som Kungälv ligger så nära Göteborg

och många pendlar till jobbet. I runda tal är det

10 000 personer som pendlar från Kungälv och

5000 som pendlar till Kungälv varje dag. Inom

regionen pågår ett arbete som syftar till att öka

möjligheterna för att åka kollektiv. Målet är att

40 procent av resandet ska göras med kollektivtrafik

år 2025.

Åtgärder som gjorts, och görs, för att underlätta

att åka kollektivt är en utbyggnad av en

Kongahälla blir en helt ny stadsdel i Kungälv med handel, 900 bostäder och attraktiva miljöer.

motorvägshållplats i Kungälv och tätare turer

med tåg till och från Ytterby.

Biltrafiken hittar nya vägar

Att E6:an går igenom Kungälvs kommun är en

stor fördel. Goda kommunikationer är en förutsättning

för tillväxt både för näringslivet och för

befolkningen. Att dra nya vägar eller att bygga

ut befintliga är kostsamma projekt som ofta tar

lång tid. I takt med befolkningsökningen ökar

också biltrafiken och ställer nya krav på väg -

sträckor. Trafikverket och kommunen arbetar

tillsammans för att planera vägtrafiknätet i

kommunen efter behoven.

En av de långsiktiga diskussioner som nu

förs är på vilket sätt man kan ansluta väg 168

(Marstrandsvägen) till E6 med en ny sträckning,

som inte går genom Ytterby.


Din lokale Fotohandlare

Hos oss kan du få hjälp med

● Kort till id-, visum och körkort. Dropin.

Seniorbiobesökare till biograf Trappan

Ett givande samarbete

med biograf Trappan

Trappan bio är en traditionell ”äkta” biograf med 270 platser. En av de få som finns

kvar i Göteborgsområdet. Kungälvs kommun har tillsammans med staten bidragit

med pengar för att biografen ska kunna investera i modern teknik.

Tillsammans har vi gjort en utvecklingsplan för

att bredda och utöka biografens verksamhet.

Nu visas film sju dagar i veckan och minst en

premiär per vecka.

Dessutom visar biografen direktsänd opera

från bland annat Metropolitan. Resultatet för

2012 var lysande, antalet besökande ökade med

75 %.

En av våra gemensamma aktiviteter är Senior -

bio. Tillsammans med kommunens pensionärsföreningar

väljer vi ut filmer som visas dagtid

fyra till fem gånger per termin. Föreställningarna

är välbesökta och många uppskattar inte bara

filmen utan också att komma ut och träffa

gamla bekanta.

En annan aktivitet är Filmstudion. En klubb

för dig som gillar kvalitetsfilm av det lite smalare

slaget. Du behöver inte vara medlem utan

kan bara komma på visningarna. I gengäld vill

vi gärna att du är delaktig och kommer med

förslag på vilka filmer eller genrer vi ska visa.

Filmstudion visar film måndagar ca fyra gånger

per termin, biljetten kostar 60 kronor.

På vår hemsida www.kungalv.se/filmstudio

kan du prenumerera på filmnyhetsbrev, lämna

synpunkter samt läsa mer om bioverksamheten.

Framkallning av analoga & digitala bilder

● upp till 1 m bredd

● Canvastavlor

● Fotopresenter (tex mugg, mobilskal, pussel mm)

● Almanackor

● Tackkort

Hos oss hittar du

Ramar, kameror, kikare, mobiltelefoner mm

se vår hemsida.

Ta med annonsen så

får du 20%

på kort och ramar vid ett tillfälle.

Bomans Foto

Nytorget • 0303-21 11 51

www.bomansfoto.se

Nytorget • 0303-21 11 5

7


Ett arbete för kommande generationer

Målet med Kungälvs miljöinriktade arbete

är att utveckla kommunen till ett hållbart

samhälle. Ett samhälle där vi tillgodoser

dagens behov utan att undergräva

framtida generationers möjligheter

att tillgodose sina behov.

Arbetet styrs av kommunens riktlinjer gällande

arbetet för ett hållbart samhälle och av olika planer

som energiplan, naturvårds- och friluftslivsplan

och avfallsplan. Varje år följs arbetet upp i

ett miljöbokslut, som antas av kommunfullmäktige.

På www.kungalv.se kan du i miljöbokslutet

läsa om hur miljön i kommunen mår, hur

miljöanpassningen av samhället framskrider och

vad vi uträttar och planerar på miljöområdet.

Några goda exempel

Kungälvs kommun arbetar med hållbar utveckling

inom många områden. Här är några aktuella

aktiviteter i kommunens miljöarbete.

Naturens Pärlor

Kommunen har en fantastisk natur. Information

om detta har sammanställts i boken Naturens

Pärlor, som kan köpas för 150 kronor.

Boken har utarbetats av representanter från natur -

skyddsföreningen, ornitologerna och orienteringsklubben

och säljs på Bokia och på biblioteket

i Mimers hus.

Fjärrvärmeutbyggnad

Kungälvs kommun och dess invånare har sparat

olja och el genom utbyggnaden av fjärrvärme.

Stora delar av Kungälv-Ytterby är ansluten

till fjärrvärmen som levererar nära 100 procent

förnyelsebar energi. Små fjärrvärmecentralen

finns även i Kärna, Kode och Sparrås.

Fler cykelbanor byggs

Kungälvs kommun har satsat stort på utbyggnad

av cykelbanenätet, bland annat till Diseröd

och Kareby. Tio miljoner kronor satsas per år

för att med cykelbanor binda samman ytterområdena

med tätorten.

Miljöarbetet i skolan

Miljötänkandet ska spridas till barn och ungdomar.

Ett flertal förskolor och skolor har utmärkelsen

”Grön Flagg”, som utfärdas av Håll Sverige

Rent. Flera skolor och gymnasieenheter har

fått utmärkelsen Skola för Hållbar Utveckling

av Myndigheten för Skolutveckling.

Energieffektivare förvaltning

Ett långsiktigt arbete pågår för att spara energi i

kommunens verksamhet. Den sista oljepannan

väntas försvinna under 2013 och besparingar

Foto: Lennart Alkstrand

sker bland annat genom smartare belysning,

ventilation och grönare IT-lösningar.

Havsmiljöarbete

I projektet "8 Fjordar" samarbetar Kungälv med

Stenungsund, Orust, Tjörn och Uddevalla

kommuner när det gäller havsmiljön. Under

senare år har hamnarna informerats om vikten

av att söka bidrag till spolplattor, reningsanläggningar

och toalettömningsanordningar för

båtar. Som resultat av detta pågick en mängd

sådana byggnationer under hösten 2012 i hamnarna

i kommunen. Projektet har även bidragit

till hårdare fiskeregler i vattnen norr om

Tjörnbroarna, utplanetring av ålyngel och byggande

av konstgjorda rev.

Kongahälla – hållbar stadsdel

Stadsdelen Kongahälla i centrala Kungälv är

tänkt att bli ett föredöme ur miljösynpunkt.

Låg energiförbrukning och kanske Sveriges

största solcellsanläggning är några delar i stadsdelens

miljöprogram som belönats med 14 miljoner

kronor i statsbidrag från Delegationen för

Hållbara Städer.

Internt miljöarbete

Inom kommunen har man bestämt sig för att

välja ekologisk mjölk samt ekologiskt och rätt -

visemärkt kaffe. Verksamheterna har infört en

ny resepolicy och gemensamma rutiner för att

spara både energi och papper. På detta sätt

bidrar kommunen till bättre arbetsförhållanden

för kaffeodlare, fler svenska ekoodlare och lägre

el- och pappersförbrukning.

Ökad källsortering

Den positiva utvecklingen när det gäller hanteringen

av avfall har fortsatt. Vi källsorterar mera

och väldigt lite hamnar på tippen. Nästa steg

som det nu planeras för är att samla in matavfall

i större utsträckning separat för att använda vid

tillverkning av biogas i Göteborg

Bygglov

Landets kommuner ansvarar för att den bebyggelse

som uppförs i respektive kommun lokaliseras

på lämplig plats och uppfyller de krav och

normer som finns med avseende på säkerhet,

hälsa, miljö med mera. Tillstånd att bygga, riva

eller göra vissa markåtgärder enligt Plan- och

bygglagen lämnas av Miljö- och byggnadsnämnden

i form av bygglov, rivningslov eller

marklov.

Har du frågor kring miljö och bygglov kan

du kontakta medborgarservice och be att få prata

med någon av våra handläggare.

Råd och stöd

Har du frågor som rör vatten, avlopp, radon,

buller, kompostering och övergripande miljö -

frågor i kommunen? Då kan du vända dig till

kommunens enhet för miljö och hälsa. Har du

frågor om avfall och källsortering? Kontakta

kommunens avfallsanvarig. För aktuella kontaktuppgifter

se www.kungalv.se.

På enheten miljö och hälsa finns personal

som arbetar med att inspektera industrier, livsmedelslokaler,

skolor, solarier, hygienlokaler och

jordbruksverksamheter. Dessutom utför vi badvattenprovtagning

under sommarperioden. Har

du eller ditt företag frågor om uppvärmningssystem,

fjärrvärme, biobränslen, energikostnader

eller statliga bidrag inom energiområdet?

Kontakta vår energi och klimatrådgivare.

Stipendium för Hållbar Utveckling

För att uppmuntra till insatser som bidrar till en

Hållbar Utveckling, lokalt eller globalt, delar

Kungälvs kommun ut ett årligt stipendium på

10 000 kronor. Du kan söka stipendiet själv eller

nominera någon annan. Stipendiet kan även

delas ut till organisationer/företag som verkar i

kommunen. För mer information om stipendiet,

ansökningshandlingar och tidigare pristagare,

se www.kungalv.se.

Tidningen Nyckeln

Gör som 2700 andra prenumeranter, läs

kommunens miljötidning Nyckeln med

nyheter, tips och goda exempel i arbetet

med att göra Kungälv mer hållbart. Även

globala utblickar. Läs och beställ prenumeration

på www.kungalv.se/nyckeln eller

maila till nyckeln@kungalv.se

Kungälv och planeten

Kungälv och planeten är en föreläsningsserie

som anordnas av kommunen i samarbete

med Folkhälsorådet, ABF Sydvästra

Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan,

Konsumentföreningen Väst, Studiefrämjandet

och Naturskyddsföreningen.

Föreläsningarna är fristående och har alla

fokus på det Hållbara Samhället. Håll utkik

efter vårens och höstens program på

www.kungalv.se

Skolportalen – allt om barn och utbildning

För dig som har barn i Kungälv finns

Skolportalen. En webbplats med all information

samlad som rör dina barns

skolgång, barnomsorg och fritidshem.

Under Skolportalen finner du information om

samtliga förskolor, grundskolor och gymnasie -

skolor i kommunen. Här kan du också läsa om

vårdnadsbidrag, barnomsorgens köregler och

vilken mat som serveras ditt barn just idag. Om

du vill ansöka om skolskjuts för ditt barn hittar

du bestämmelser och blanketter här. Läsårstider,

nyheter och kontaktuppgifter är annat användbart

som finns på denna plats.

8

Barnomsorg på webben

I Kungälvs kommun kan du ansöka om barnomsorgsplats

direkt på webben. Ansökan når du

via skolportalen. Inget lösenord krävs när du

ansöker om plats utan detta skickas till dig tillsammans

med köbekräftelsen. Med lösenordet

kan du sedan ändra dina köalternativ, inkomst -

uppgift, se dina fakturor och säga upp din plats.

Vuxenutbildningen

Det finns goda möjligheter för dig som är vuxen

att studera i Kungälvs kommun. Under Skolportalen

hittar du även Vuxenutbildningen i

Kungälv. Vuxenutbildningen erbjuder både teoretiska

och praktiska utbildningar som kan vara

en grund för vidare studier eller arbete.

Besök www.kungalv.se/barn-och-utbildning

Bild: Mostphoto


Välkomna till vår

sim- och ishall

Fritid Kungälv

• Idrottsanläggningar

• Möteslokaler

• Friluftsliv

• Friluftsbad

• Rekreation

• Föreningsliv

För öppettider & övrig info se hemsidan

www.kungalv.se/oasen Tel. 0303-23 98 40

www.kungalv.se

Tel: 0303-23 80 00

VÄLKOMMEN TILL KUNGÄLV

Vi är det naturliga förstahandsvalet för dig nästa gång du ska flytta. Kungälvsbostäder erbjuder ett bekvämt

boende i trygga, attraktiva miljöer. Vi har cirka 2700 lägenheter i såväl enplanshus med villakaraktär, radhus

i ytterområden som höghus i centrum. Vi vill att fler ska hitta hem som passar hos oss. Anmäl dig till vår

bostadskö på www.kungalvsbostader.se.

För ekonomiskt och

rationellt bilägande -

välj oss som

er billeverantör

Hos oss finner ni marknadens

effektivaste och modernaste bilar

i varje storlek från VW Polo

till Scania tunga lastbilar.

För problemfritt bilägande finns

kompletta seviceverkstäder,

även plåt & lack,

bilvård samt däckservice.

ALLT FRÅN EN LEVERANTÖR

Personbilar

Lätta lastbilar

Tunga lastbilar

Avbetalning - leasing

Reservdelar

Tillbehör

Glasrutereparationer

Service

Plåt & Lack

Däckservice

Däckförvaring

Rekonditionering

Lackkonservering

- det personliga företaget

Trollhättevägen 18

Box 514

442 15 Kungälv

Tel. 0303-620 00

Fax 0303-620 60

E-post: info@bilab.se

www.bilab.se

9


Värme från när

och fjärran

Foto: Kungälv Energi

Naturens pärlor beskriver 30 utvalda naturpärlor

i ord och bild. Tonvikten ligger på växt- och

fågelliv men friluftslivet ges också stort utrymme.

Vi hoppas att Naturens pärlor kan förmedla

en ökad nyfikenhet, respekt och känsla för

Kungälvs unika natur- och kulturmiljöer, locka

till nya naturupplevelser och ett ökat friluftsliv i

kommunen.

Naturens pärlor är utgiven av Kungälvs

kommun i samarbete med Kungälvs orienteringsklubb,

Naturskyddsföreningen i Kungälv

och Kungälvsornitologerna.

Boken är framtagen med hjälp av statligt bidrag

till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Huvudförfattare: Ragnhild Crawford,

Åke Hogedal och Kåre Ström

Pris: 150 kr inkl moms

Antal sidor: 120

Bindning: Ringpärm med skyddande

plast fram och bak

Försäljningsställen: Bokia i Kungälv, och

biblioteket Mimers hus

Läs mer: www.kungalv.se/naturensparlor

Att värma sitt hus genom att elda med

olja är snart en okänd företeelse i

Kungälv. Istället breder fjärrvärmen ut

sig. Fjärrvärmen i Kungälv kommer från

solen, skogen, fiskrester och Göteborg.

Sedan 1990 har användandet av eldningsolja

minskat med cirka 80 procent i kommunen.

Hushåll som eldat med olja har gått över till

andra uppvärmningsalternativ som fjärrvärme,

biobränslepannor och värmepumpar. I synnerhet

ökar efterfrågan på fjärrvärme.

Skogsavfall, sol och fiskrens

I Kungälvs kommun produceras fjärrvärme vid

fyra anläggningar. Den största av dessa är Munkegärdeverket

som ligger bredvid återvinningscentralen

i Munkegärde. Här framställs både

värme och el. Till bränsle används skogsflis och

bioolja med marint ursprung. Askan från

anläggningen, som innehåller mängder med

mineraler och näringsämnen, återförs till skogen.

Eftersom Kungälv Energi använder nära

100 procent biobränslen orsakas nästan inte

några koldioxidutsläpp.

I Ytterby, Kärna och Kode finns tre anläggningar

som försörjer närliggande bostäder med

värme och varmvatten. Värmen produceras

främst i pannor som eldas med pellets.

En del av fjärrvärmeproduktionen i Kung -

älvs kommun kommer från solvärme. Den

första solvärmeanläggningen byggdes år 2000.

Ett av solfångarfälten finns i Ytterby.

Klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är ett bra och miljöanpassat sätt att

värma våra hem. Som namnet antyder handlar

det om värme som kommer någon annanstans

ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna

levereras värmen från en central anläggning som

kan drivas med många olika slags bränslen.

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form

av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk.

I fastigheterna utnyttjas det heta vattnet

för att värma upp husets element och varmvattnet

i kranarna.

Det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka

till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Utbyte med Göteborg

I takt med att fjärrvärmekunderna blir allt fler

ökar fjärrvärmebehovet. För att ha en till -

fredställande leveranssäkerhet i framtiden har

Kungälvs fjärrvärmenät kopplats samman med

Göteborgs. På detta sätt kan de båda kommunerna

utbyta värme med varandra och utnyttja

spillvärme som annars skulle gå förlorad, vilket

gagnar miljön.

BÅTPLATSER - FÄRJA - GÄSTHAMN - KAJ

OFFENTLIG PLATSMARK

Hamnverksamheten Marstrand

Varvsgatan 11, 442 67 Marstrand

Tel: 0303-23 99 40

E-post: hamnkontoret@kungalv.se

www.kungalv.se

Centerpartiet i Kungälv

c/o Grindvakten 39, 442 39 KUNGÄLV

Kontaktperson: Bo Åslund

Tfn 0708-43 45 43

bo.aslund@gmail.com

www.centerpartiet.se/kungalv

10


Vad händer med avfallet?

I Kungälv är vi duktiga på återvinning

– bidra du också!

Kungälvs kommun var en av de första kommunerna

i Sverige som införde insamling av tidningar,

glas och batterier och vi ligger fortfarande

bra till jämfört med riskgenomsnittet. Ju mer

avfall som du sorterar och lämnar till återanvändning

och återvinning – desto bättre för alla!

Genom ditt bidrag minskar behovet av att ta

nya råvaror från naturen, vilket skapar möjligheter

för kommande generationer att få leva på

ett friskt jordklot.

Avfallet är kommunens och producenternas

ansvar

Det mesta av avfallet som uppstår i hushållet går

till återvinning och energiutvinning. Det är

kommunens ansvar att ditt hushållsavfall hämtas

och tas om hand. I Kungälvs kommun har vi

en entreprenör som samlar in hushållens brännbara

restavfall på uppdrag av kommunen. De

producenter som bland annat tillverkar tidningar

och förpackningar har ansvar för att det finns

återvinningsstationer och att de produkter som

du lämnar där återvinns.

Brännbart restavfall till Göteborg

Det brännbara restavfallet, det vill säga det avfall

som blir kvar efter att du har sorterat allt

som går att återanvända eller återvinna, tran -

sporteras till Renovas avfallskraftvärmeverk i

Göteborg. Här utvinns energin ur avfallet och

blir till fjärrvärme och elenergi som kommer

hushållen i Göteborg till nytta.

Påverka din sophämtning

I Kungälvs kommun har du stora möjligheter

att själv påverka dina kostnader för sophämtning.

Bor du inom tätort kan du bland annat

välja mellan veckohämtning och varannanveckas

hämtning. På landsbygden kan du som komposterar

få ännu längre hämtningsintervall, var

fjärde vecka, genom att anmäla detta till kommunen.

Kontakta Medborgarservice,

0303-23 80 10, eller läs mer på

www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/avfall.

Sortering

Det finns olika typer av hushållsavfall; bland annat

brännbart restavfall, farligt avfall och grovavfall.

Allt hushållsavfall ska du sortera. Så lite som

möjligt ska hamna i behållaren för brännbart

restavfall. Tidningar och förpackningar lämnar

du på återvinningscentral, ÅVC, eller i kretsloppsstationerna.

Bor du i lägenhet har du

troligen fastighetsnära insamling och kan lämna

dessa avfallsslag i sop- och återvinningsrummet.

Farligt avfall som färg- och lackrester, spill -

oljor, kemikalier, elektronik och glödlampor

lämnar du på återvinningscentralerna, ÅVC.

Även grovsopor som trä, skrot, trädgårdsavfall,

gips, wellpapp och obrännbart avfall lämnas

här. I vissa butiker hittar du också Samlaren,

som är ett specialdesignat skåp, där du bland

annat kan lämna lampor, batterier och småelektronik.

Det som blir över efter att du har sorterat

lämnar du i behållaren för brännbart restavfall.
Tidningar och förpackningar ska sorteras och lämnas i kretsloppsstationerna eller på återvinningscentraler,

ÅVC. Övrigt avfall som inte hämtas vid fastigheten lämnar du på återvinningscentraler,

ÅVC.

Återvinningscentraler

I Kungälvs kommun finns fem återvinningscentraler

(ÅVC); i Munkegärde,

Ytterby, Kärna, Kode och Diseröd. På

ÅVC kan du lämna nästan vad som helst

som kan tänkas finnas i ett hushåll,

utom matrester. Glöm inte att ta med

dig ditt ÅVC-kort!

Att lämna avfall på ÅVC ingår i renhållningstaxan,

så du behöver inte betala för varje besök.

Tänk dock på att du vid varje besök behöver ha

med dig ditt ÅVC-kort. Kortet ska du visa upp

för personalen innan du lämnar ditt avfall.

ÅVC-kortet är en värdehandling och visar att

du är behörig att utan kostnad få lämna avfall.

ÅVC-kortet är knutet till fastigheten/lägenheten

och ska ha överlämnats till dig av föregående

ägare/lägenhetsinnehavare vid övertagandet.

Har du inte fått något kort; tag i första

hand kontakt med den föregående ägaren/

lägenhetsinnehavaren och påminn om att kortet

tillhör dig. Skulle det inte lösa sig vänder du

som bor i lägenhet dig till din hyresvärd. Bor du

i villa, radhus eller fritidshus; kontakta Medborgarservice,

0303-23 80 10, så hjälper de dig.

Öppettider ÅVC

För kartor och öppettider i samband med röda

dagar; se www.kungalv.se/atervinning.

Munkegärde

måndag 7.00–16.00

tisdag 7.00–19.00

onsdag 7.00–16.00

torsdag 7.00–19.00

fredag 7.00–16.00

lördag 9.00–15.00

Ytterby

tisdag 14.00–19.00

onsdag 14.00–19.00

lördag 10.00–15.00

Kode

måndag 14.00–19.00

onsdag 14.00–19.00

lördag 10.00–15.00

Kärna

måndag 14.00–19.00

torsdag 14.00–19.00

lördag 10.00–15.00

Diseröd

tisdag 14.00–19.00

onsdag 14.00–19.00

lördag 10.00–15.00

Kretsloppsstationer

Förutom att du kan lämna tidningar och förpackningar

vid ÅVC, finns det kretsloppsstationer

utplacerade i kommunen på följande platser:

Kungälv

Willys Cash, Vikingatorget

ICA Maxi, Gymnasiegatan

Liljedal

ICA Skafferiet, Ivar Claessons Gata

Gamla Trollhättevägen

Återvinningscentralen, Munkegärde

Tvetgatan

Ytterby

City Gross, Ytterby

Återvinningscentralen, Hollandsgatan

Kyrkbäcksgatan

Kode

Nya Solbergaboden

Återvinningscentralen, Granatvägen

Kareby

Tempo

Marstrand

Hedvigsholmen

Harestad

Osbecks Lanthandel

Kärna

Återvinningscentralen, bussterminalen

Romelanda

Bäcks Lanthandel

Diseröd

Återvinningscentralen, Diseröds centrum

11


Fontin –

naturreservatet mitt i staden

Foto: Lennart Alkstrand

Bara några minuter från Kungälvs

centrum kan du njuta av vacker natur,

ta en joggingrunda, spela tennis eller

åka pulka och slalom vintertid.

I Kungälvs kommun finns flera natur- och friluftsområden.

Ett av dessa ligger i direkt anslutning

till centrala Kungälv. Fontins naturreservat

bjuder på möjligheter till en mängd aktiviteter

liksom till stillsamma promenader i njutbar

natur.

Skogssjö och motionsspår

Naturreservatet Fontin, som förvaltas av Kung -

älvs kommun, är ett naturreservat som utnyttjas

flitigt som ströv- och motionsområde av stadens

invånare. Här finns både naturstigar och elljusspår.

Mitt i området ligger sjön Svarte Mosse,

runt vilken man kan promenera och ta en paus

vid någon av rastplatserna. Naturstigen är upplyst

och handikappsanpassad.

Vid Svarte Mosse ligger även Motionscentralen

från vilken ett flertal motionsspår av olika

längder utgår. På den bemannade centralen

finns ett café och möjligheter till omklädnad,

dusch och bastu.

Tennis, boule eller slalom

Inom naturreservatet finns fyra tennisbanor där

Kungälvs Tennisklubb bedriver verksamhet.

Här finns en boulebana och klot går att låna i

caféet. I Fontin finns även en skidbacke, med

knapplift, för utförsåkning samt en populär

pulkabacke. Friluftsfrämjandet ansvarar för

backen.

Räcker inte detta så finns två enklare

downhillbanor för cykling och lekspår med

hopp och dropp.

Övriga naturreservat/naturområden

Naturreservat finns till för att bevara djur- och

växtarter, för vår egen skull liksom för kommande

generationers och för det framtida ekosystemets.

Tack vare naturreservat som Fontin

har vi unika möjligheter att vistas i ostörd, vacker

och orörd natur.

Kungälvs kommuns vackra omgivningar

inbjuder till promenader och vandringar på

många olika natur- och kulturstigar samt vandringsleder.

Samtidigt som du får tillfälle till motion har

du möjlighet att upptäcka en del av din nya

hembygd och få kunskap om kulturhistoriskt

intressanta miljöer.

Möjlighet till rik fritid

I Kungälv finns det mesta; skärgård, landsbygd

och vildmark. Här finns småstadskänslan och

närheten till storstaden. Här finns möjlighet till

en aktiv fritid fylld av friluftsliv och kultur.

I Kungälvs kommun kan du bada i hav, sjöar

och bassänger. Fiska i älven eller i sjöarna i

Svartedalen.

Det finns idrottshallar, simbad, konstfrusen

isbana, friidrotts- och fotbollsarenor, kajak- och

ridleder samt en mängd golfbanor. På vår

webbplats www.kungalv.se kan du läsa mer om

de olika anläggningarna, där finner du kartor

över promenadslingor, vägbeskrivningar till

badplatserna och våra anläggningars öppettider.

Vad finns att göra i Kungälv?

Om du vill veta mer om vad Kungälvs

kommun har att erbjuda, besök

www.kungalv.se eller kontakta Medborgarservice

0303-23 80 10.

Mimers –

kulturens och kunskapens hus

Kungälv är en riktig kulturstad med sina två fästningar, ett livligt kulturliv i hela

kommunen och med Mimers Hus som kunskaps- och kulturcentrum.

Kulturhuset Mimers Hus lockar många besökare.

Människor i alla åldrar har upptäckt bibliotekets

många möjligheter, de spännande utställningarna

i Konsthallen och atmosfären i teatern.

Mängder av aktiviteter

I Konsthallen kan du ta del av flera intressanta

konstutställningar varje år. Utbudet är varierat,

med betoning på samtidskonst av professionella

konstnärer. Hallen är 120 kvadratmeter med sju

meter i takhöjd och en vacker glasad fasad mot

gårdsgatan utanför. Samtliga utställningar har

fri entré.

Biblioteket ger dig ett rikt utbud av aktivi -

teter: sagostunder och verkstäder, bokcirklar

och författarmöten, informationsträffar om

Internet och e-böcker – för att nämna några.

Läs mer på www.kungalv.se/bibliotek

På scenen

På Mimers Teater ges föreställningar, föreläsningar

och konserter. Repertoaren är bred och

brukar rymma såväl laddade relationsdramer

som den lokala Kungälvsrevyn. I teatern kan du

ofta lyssna till musik av hög kvalitet i olika genrer,

klassiskt, pop och rock, med gästande artister

eller musiker från regionen. Teatern har 341

sittplatser.

Plats för möten

Mimers Hus är byggt för att vara en mötesplats

och erbjuder fina möjligheter för företag och

föreningar att konferera. Här finns möteslokaler

för 20–340 personer, god miljö och tekniska

förutsättningar för en lyckad konferens.

Ett kunskapens hus

I Mimers Hus finns möjlighet till många olika

typer av utbildningar från 16 år och uppåt. Här

hittar du gymnasieskola och gymnasiesärskola

med nationella och individuella program samt

vuxenutbildning.

Böcker och digitala medier

I biblioteket finns böcker och tidningar från

världens alla hörn, musik, filmer och spel att

låna. Här finns också gott om läsplatser, datorer

för allmänheten, och du kan koppla upp dig

trådlöst till Internet.

Biblioteket erbjuder en mängd digitala

medier: e-böcker och ljudböcker, språkkurser

och körkortsprogram och ett antal databaser

för informationssökning och släktforskning.

I Läs- och Skrivstugan finns hjälp för dem

som har svårt att läsa. Om du inte kan ta dig

till biblioteken då kommer böckerna hem till

dig – med särskild service för funktionsnedsatta.

Rullande bibliotek

Utanför själva Kungälv fungerar biblioteksfilialerna

i Diseröd, Kärna, Marstrand och Ytterby

som små kulturhus, ofta i nära samarbete med

skolor, äldreomsorg och det lokala kulturlivet.

I Kode med omnejd kör en bokbuss – ett

rullande bibliotek med böcker, ljudböcker,

filmer, musik och tidskrifter. Bussen stannar

även vid skolor för att det ska bli lätt för barngrupper

att besöka den.

Läs mer på www.kungalv.se

Faktaruta

Mimers Hus har fått sitt namn av den

grupp av elever som deltagit i planeringen

av ”innehållet” i huset. Mimer var jätten

som vaktade vishetens källa vid foten av

världsträdet Yggdrasil i de gamla nordiska

sagorna.

Byggnaden är ritad av Gert Wingårdh, en

av Sveriges främsta arkitekter.


Kenneth Gustafson

– författaren som drömde om att bli konsertpianist

skildrar Bohuskusten, dess människor och historia

Kenneth är inte bara författare han är

pappa till fyra barn och utbildad i arbetsrätt

också. De tre sista åren före pensioneringen

satt Kenneth som facklig

representant i Deutsche Post Europei -

ska företagsråd i Bonn, samt var ord -

förande i verkställande utskottet för

samtliga HTF-klubbar inom Deutsche

Post koncernen i Sverige.

Författardebuten kom på 1980-talet

med noveller i några novellantologier.

År 1988 kom romandebuten, Hand -

korset. Kenneth har alltid varit road av

litteratur och även av att skriva. Men

huvudintresset var egentligen klassisk

musik, bland annat orgelmusik.

Kenneth har spelat i en del kyrkor.

Tillbaka till ”Strand och hav” som mycket

ansluter till ”Strandhugg i Sälöfjorden”, men

med lite mer historisk prägel och ett större

avsnitt av Bohuslän.

– Senaste (och förmodligen den sista) boken

kom 2010 och handlar om Thomas Thorild.

Jag har forskat om Thorild i många år. Thomas

Thorild gick i skola i Kungälv från det han var

sex år tills han var tretton år. Han var rikets

främste smädare. Ingen har vare sig före eller

efter honom skrivit så rått och smaklöst om

andra. Thorild gick till storms mot etablissemanget,

myndigheter och tronen. Och skrev så

att han slutligen, efter ett tryckfrihetsmål,

tvingades i landsflykt 1793.

Projektet gick att genomföra med stöd från

Svenska Akademin och Hvitfeldtska stiftelsen.

Utgivare är Kungälvs musei vänner och Thomas

Thorildsällskapet.

– Horace Engdal från Akademin var själv

intresserad av Thorild. Och boken presenterades

på bokmässan i september 2010. Det blev

med lite arbete en mycket elegant bok. Thomas

Forser, som också forskat kring Thorild skrev

förordet, säger Kenneth.

Boken om Thorild tilldelades utmärkelsen

”Årets bok 2010 av Bohusläns hembygdsförbund.

– Min dröm var egentligen att bli konsertpianist.

Eftersom jag är extremt lat söker jag mig

alltid till sysselsättningar som innebär minsta

ansträngning. Det var betydligt lättare att skriva

än att öva på Chopin.

Kenneth Gustafson föddes i Göteborg men

kom till Kungälv redan 1968.

– Min fru och jag tittade runt en del och till

slut 1971 fastnade vi för Enekullen, Ytterby. Jag

bodde som sommarbarn i dåvarande Hermansby

kommun. Senare byggde mina föräldrar en

stuga där, så jag är bra rotad i kommunen.

Handkorset har en dokumentär ram. Den

utspelar sig åren 1939-1940 i den lilla byn

Bremnäs vid Tofta Herrgård.

– Vissa saker som skedde där har jag använt

mig av. Bland annat ett tyskt plan som kretsade

över byn före det nödlandade och började

brinna.

Ett hakkors målades på bergväggen någon

kilometer därifrån. Slutligen var det en kyrko -

herde som också har sin plats i historien.

– Idén till den här romanen föddes när jag

som sommarbarn hörde de gamla berätta om

dessa händelser. Jag arbetade heltid och alla fyra

barnen var födda. Barnen kom mellan 1969

och 1974. Min fru var hemmafru och pengarna

från böckerna gav ett tillskott. Även priser och

stipendier gav sitt.

Nästa roman var ”Goda dagar”, handlingen

utspelade sig i modern tid 1986. Boken gjorde

skandal eftersom många kände igen sig själva

och andra. Att Kenneth bodde på Enekullen

och handlingen utspelar sig i Tallhöjden ansågs

som bevis på att den var dokumentär.

– De kände sig utpekade. Som alla författare

lånar man karaktärer från andra och från verk -

ligenheten, men boken är inte dokumentär,

säger Kenneth. Det hela lade sig så småningom

och jag bor fortfarande kvar. Fast länge varnade

man på fester, där jag var med, för att säga

något, det kunde hamna i en bok.

Något år senare var det dags för novellsamlingen

”Berättelser från Bohuslän” som utspelar

sig i vårt skärgårdslandskap. Det var samma sak

med nästa bok ”Havslandskap” från 1993 som

dock är lite friare i formen. Den handlar en del

om jakt, djur och natur.

– Den klassiska novellformen skall ha en

slutknorr, säger Kenneth. Den skall mynna ut i

ett ”aha”. Är det så det var? Annars blir det fabler

och skrönor. En annan sak är romanformen, den

är mycket friare och mycket lättare att skriva.

Kenneth menar att om man får flera hundra

sidor på sig är det inte så svårt.

– Det lärde jag mig snabbt, att skriva en

berättelse med det begärda antalet bokstäver eller

typrum som det kallas. Var det för långt när jag

var klar, var det bara att jobba om och skära ner.

När Kenneth under många år hade skrivarkurser

lät han eleverna träna på att stryka ner en

tredjedel. Men det var oftast för svårt att stryka

i den egna texten. Det går mycket lättare om

man byter text med varandra och stryker i

varandras texter.

– Efter de skönlitterära böckerna börja jag

snöa in på våra öar och holmars historia, säger

Kenneth. Den första boken i serien som handlar

om vår lokala historia var ”Strandhugg i

Sälöfjorden” om folk och skrönor i kustbandet,

som kom 1998. Det var mycket arbete med den

boken. Jag höll på och samlande material i

fem–sex år. Det var bland annat mycket arkivforskning.

Andra boken ”Om Kungälv i Norden” är

nordisk historia utifrån ett Bohusperspektiv.

– Den är smal och intresserar mest de som är

intresserade av historia.

Tredje boken i serien ”Saltstänk” handlar om

den gamla tiden människor och mat i Bohuslän.

– Den har glädjande nog fått två utmärkelser.

Det har ingen annan av mina böcker fått,

säger Kenneth. Den utsågs till året bok av

Bohusläns hembygdsförbund. Även Svenska

måltidsakademin, Carl-Jan i Grythyttan gav

den en utmärkelse.

Kenneth tyckte att det var roligt att skriva

om den gamla fiskarbefolkningen runt förra

sekelskiftet. Det mesta de åt hämtade de från

naturen, havet, klipporna och ängarna.

– Det är alltid roligt att skriva om det som

håller på att falla i glömska, säger Kenneth. Det

är inte många som äter torskhuvuden idag.

Först torkades torskhuvudet. Sedan rivs det på

ett rivjärn till ett pulver som rörs ut i kallt vatten

eller brännvin och ätes med sked. Det är en

isländsk specialitet.

Varmt vatten går inte att använda.

– Då uppstår en stank. Men brännvinet har

varit ett viktigt kapitel i det svenska hushållet,

även om drickandet ledde till ett folkhälsoproblem.

Sedan återvände Kenneth i skrivandet till en

klassisk novellsamling ”En händelse på Brunskär”,

som kom 2007.

– Att jag blandar genrer beror på att jag skriver

vad som faller mig in, säger Kenneth. Boken

utspelar sig i det Bohusländska landskapet, titelnovellen

på Brunskär. Det är lättare att skriva

om det man känner till.

”Tofta” är en kort, häftad bok på bara 40

sidor. Den handlar om Tofta herrgårds historia

som omspänner 1400-talet och framåt. ”Bohus

700 år” kom 2008, där var jag redaktör och

skrev ett kapitel ”om Erikskrönikan”.

– Det var inte meningen att jag skulle vara

redaktör. Lars Vinge hade uppdraget, men han

avled plötsligt julen 2007 och jag fick ta över.


13


VI HÄLSAR DIG

VÄLKOMMEN!

Resekompaniet i Kungälv AB

Din Resebyrå i Kungälv

Nytorget 1, 442 32 KUNGÄLV

Tfn 0303-109 60

info@resekompaniet.com

www.resekompaniet.com

Ytterby IS, Fotboll

Ytternvägen 2, 442 40 KUNGÄLV

Tfn 0303-910 60

www.ytterbyis.nu

ytterbyis@telia.com

Ungdomsfotboll – seniorverksamhet

1 200 medlemmar

Kongahälla Ridsällskap

Bronsåldersgatan 22, 442 51 YTTERBY

Tfn 0303-920 45

Ridgrupper för barn och vuxna.

Ridläger och kursverksamhet på sommaren.

Tävlingsverksamhet för både privathästar och

ridskole elever.

krs@kongahallars.nu

www.kongahallars.nu

IFK Kungälv Bandy,

bästa bandyn i Kungälv

Vi har bandy för alla åldersgrupper, från skridskoskola

till seniorer och håller till på bandybanan

Skarpe Nord. Vi börjar på stor is i

november och håller på till mars. Läs mer på

www.ifkkungalv.se/information/

foreningsuppgifter

Familjerådgivning

Krismottagning

Uddevallavägen 1, 442 30 KUNGÄLV

Familjerådgivning Kungälv/Ale

Krissamtal Barn som bevittnat våld

Tfn 0303-23 91 00

Krismottagning Kvinnor/Kungälv

Tfn 0303-23 90 71

Krismottagning Män/Kungälv och Ale

Tfn 0303-23 90 70

Friskolan i Kärna

är en fristående skola för skolår 0–9. Vi har 230

elever i undervisningsgrupper som utgår från

cirka 15 elever/grupp. För de yngsta barnen har

vi skolbarnomsorg mellan kl. 7.00 och 17.30.

Skolan är belägen i lantlig miljö med närhet till

kust, skog och varierande natur. Friskolan har

fokus på elevernas olika förmågor och bygger vidare

på deras starka sidor. Föräldrar är alltid välkomna

hit!

Kontakta oss på www.friskolan.nu

eller telefon 0303-22 67 44

Nordmanna Bowling

Nordmannatorget, 442 37 KUNGÄLV

Tfn 0303-163 45

Barnkalas, Discobowling, Korpbowling,

Företagsevenemang

www.nordmannabowling.se

info@nordmannabowling.se

Frisersalong

Nizar Salong

Dam och Herrfrisör

Västra gatan 73 (vid Svarta Katten)

442 31 KUNGÄLV

Tfn 0303-199 92

Endast Drop In

Öppettider: mån–fre 10–18, lör 10–14

Välkommen in!

14

Välkommen till Kungälvs

Tennisklubb (KTK)

KTK är en aktiv tennisklubb med 3 st toppenfina

inomhusbanor mitt i centrum (vid badhuset

Oasen) och 4 st av Göteborgs bästa utomhus -

banor uppe på Fontinberget.

Adress: Ytterbyvägen 20

Kontakt: Tony Johansson, 0303-190 90

info@kungalvstk.se

www.kungalvstk.se

Förskolan Sörgården

Turge 120, 442 60 KODE

Sörgården är ett personalkooperativ i Kode

med plats för 25 barn. Barnens rätt till lek är

vårt motto. Vi lagar all vår mat i eget kök. Vi har

egen kö. Vill du veta mer, ring och fråga efter

Helen eller Marianne.

Tfn 0303-506 99

forskolan@sorgard.se

Moderata Samlingspartiet

c/o Tommy Ohlsson – kretsordförande

Beryllvägen 3, 442 60 KODE

Tfn 0303-511 08, mob 070-669 51 33

www.moderat.se

Nordic Marine Marstrand AB,

Lilla Varvsgatan 12, 442 66 Marstrand.

Telefon 0303-613 00.

info@nordicmarine.se www.nordicmarine.se

Kvinnojouren Vändpunkten

Kungälv/Ale

Acceptera aldrig fysisk eller psykisk

miss handel! Vill du ha råd eller någon att

tala med?

Tveka inte, utan ring 0303-249 250

GGI

utbildar Dipl. Friskvårdsterapeuter

på Filaregatan 11 i Kungälv

Även massage, kroppsbalansering,

Kinesiologi m.m.

Se www.ggi.se

Tel. 0707-474 23 46, 070-374 95 02

Välkomna

Folkhögskola, Konferens, B&B

Nordiska folkhögskolan

Olof Palmes väg 1

442 31 KUNGÄLV

Tfn 0303-20 62 00

info@nordiska.fhsk.se

www.nordiska.fhsk.se

Kungälvs nordiska mötesplats

På morronpasset finns möjlighet att träffas och ta del av intressanta föreläsningar.

Foto: Åsa Thulin

Kungälvs kommun

och företagen

Kungälv är en kommun med stark

näringslivsprofil. Ett kraftfullt och mångfasetterat

näringsliv är en viktig framgångsfaktor

för kommunen.

Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och är

en förutsättning för att kommunen ska kunna

växa och utvecklas. Ambitionen är att göra det

enklare för företagarna i kontakten med Kung -

älvs kommun.

Affärsgruppen är en enkel ingång för affärslivet

till kommunens verksamheter för att utveckla

och effektivisera. Gruppen arbetar

genom att söka snabba, enkla och praktiska

lösningar på nya frågor i första hand när det

gäller konkurrensutsättning och utmanarrätten.

Syftet med Affärsgruppen är att skapa enklare

och tydligare kommunikationsvägar mellan

näringslivet och kommunen.

Näringslivsteamet hjälper företagen med

frågor vid nyetablering eller större förändringar

i verksamheten. Vi sammankallar hela Näringslivsteamet

i vår organisation för en första orientering.

Näringslivsteamet hjälper till med att se hur

vi på bästa sätt går vidare för att skapa goda förutsättningar

och stödja utvecklingen av ditt

företag.

Gemensamma visioner

Kommunen ger ut ett nyhetsbrev till närings -

livet ungefär sju–åtta gånger per år. Nyhets -

brevet innehåller information från kommunen,

nyheter och tips om olika seminarier och föreläsningar.

På kommunens webbplats kan du

läsa tidigare nummer av nyhetsbrevet samt

beställa en prenu meration.

Morronpass

Tillsammans med Företagarna i Kungälv, Swedbank,

SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar

Bank och Kungälvs-Posten arrangerar Kungälvs

kommun Morronpasset – en serie intressanta

föreläsningar med frukost till. Samtidigt får du

tillfälle att träffa andra företagare och möta

kommunala tjänstemän och politiker.

Näringslivets dag och årets företagare

Näringslivets dag arrangeras i april varje år och

bjuder på intressanta föreläsare, middag och

underhållning. I samband med evenemanget

delas priset till Årets företagare i Kungälv ut.

Juryn består av representanter från Företagarna

Kungälv och Kungälvs kommun. Syftet är

att lyfta fram företagaren bakom företaget och

priset går till den företagare som genom sitt sätt

att vara och driva sitt företag fungerar som förebild

för andra företagare.

Kurser för företagare

På Vuxenutbildningen i Kungälv finns kurser i

nyföretagande, affärsjuridik, introduktionskurs

i rättskunskap, och företagsekonomi på olika

nivåer. Saknas en utbildning finns möjligheten

att skräddarsy en kurs efter behov och kompetens.

I samarbete med Business Region Göteborg

erbjuder vi bland annat Starta Eget-kurser och

tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Skola och näringsliv

Du och ditt företags medverkan är en mycket

viktig del av samarbetet mellan skolan och näringslivet.

På lång sikt handlar det om att till -

godose företagens behov av arbetskraft i framtiden.

Projprak-platsen är en mötesplats på kommunens

hemsida för företag, organisationer och

gymnasieskolorna i Kungälv. Många företagare

upplever att de har idéer som de saknar tid och

resurser för att genomföra. Att låta en student

skriva sin uppsats på företaget är en bra chans

att förverkliga de här idéerna och samtidigt få

tillgång till en resurs som ser på företaget med

nya ögon. På så sätt får du in nya tankar och

problemlösningar i företaget. Det är dessutom

ett effektivt sätt att komma i kontakt med möjliga

framtida kollegor.


Synpunkter på kommunens verksamheter

Säg vad du tycker om Kungälvs

kommuns olika verksam heter.

Vi strävar ständigt efter att förbättra

verksamheten och utveckla

dialogen med de som

kommer i kontakt med oss.

Foto: Mostphotos

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om våra tjänster och vår service så att vi kan

utveckla och förbättra oss. Hjälp oss att bli bättre genom att ge oss beröm, förbättringsförslag,

påpekanden eller klagomål.

Vill du lämna en synpunkt eller felanmäla något?

Gå in på vår hem sida, www.kungalv.se/synpunktshantering och gör det digitalt. Självklart går

det också bra att kontakta oss via e-post, telefon, vanligt brev eller genom att besöka oss.

Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Medborgarservice,

telefon 0303-23 80 10.

Vårdcentralen mitt i

Kungälv

I centrala Kungälv finns Centrumpraktiken som erbjuder

god tillgänglighet och kontinuitet. Utöver vanlig

läkarmottagning med 7 specialister i allmänmedicin

och utbildningsläkare, finns BVC, vaccinationsmottagning,

specialistsköterskemottagning samt

samtalsmottagning.

Öppettider 8–17

Du är välkommen att lista dig och din familj hos oss.

Lista dig på www.centrumpraktiken.se,

eller fyll i blanketten direkt hos oss.

Du kan också ringa på tel 0303-20 93 00.

Aktuell information även på vår hemsida.

Prova Kungälvs-Posten

gratis i en månad! *

Vad händer i skolan? Vad händer i det lokala föreningslivet?

Vilka aktiviteter är på gång där du bor? Nu får du som

nyinflyttad i kommunen prova Kungälvs-Posten gratis i en

månad*. Då missar du inga viktiga planer eller beslut som

påverkar vardagen för dig och din familj.

Sms:a KP1 Nyinflyttad till: 0737-494400.

Glöm inte skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Du kan också ringa oss på telefon. 0303-206800

Bekanta dig med Kungälvs-Posten på www.kungalvsposten.se

Välkommen till ditt nya hem

och vi ses!

Vårdcentralen Centrumpraktiken

Triogatan 5, 442 34 KUNGÄLV

(mellan Maxi och Mimers Hus)

www.centrumpraktiken.se

*Erbjudandet gäller endast nyinflyttade personer i kommunen som inte

prenumererat på Kungälvs-Posten tidigare och till och med 2013-12-31.

Vänd dig till en MRF-handlare

då du ska köpa bil!

Din garanti för ett tryggt köp!

BULTGATAN 42, ROLLSBO 442 40 KUNGÄLV

0303-24 57 70 www.toyotakungalv.se

15


Svartedalen

N

Foto: Lennart Alkestrand, Åsa Thulin, Linda Winstedt

More magazines by this user
Similar magazines