Program till Leadership i Stockholm - Sveriges ingenjörer

sverigesingenjorer.se

Program till Leadership i Stockholm - Sveriges ingenjörer

Stockholm

UTBILDNINGSBAROMETERN 1

INBJUDAN

Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till Leadershipdagarna som arrangeras på tre olika orter

i Sverige. Leadership är en heldag full av inspirerande, medryckande föreläsningar där du får träffa

andra chefer och inte minst, några av Sveriges främsta utbildningsarrangörer.

Vi bjuder på fika, en lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Varmt välkommen!

Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

för dig som är chefsmedlem hos Civilekonomerna, Jusek eller Sveriges Ingenjörer

När och Var?

Stockholm 4 december på Clarion hotell, Ringvägen 98

Leadership arrangeras även i:

Göteborg 16 oktober på Radisson Blu

Malmö 13 november på Radisson Blu

Anmälan till Leadership sker via ditt förbunds hemsida!

Utdrag ur programmet i Leadership i Stockholm

“Snabbare chefer”

Magnus Rolf, FEI

“Vinnarkultur i näringslivet med idrottstänk”

Peter Wallin, Anna Laurell & Niklas Wikegård, Beta

“Förnya eller försvinn”

Dr. Johan Ridderstråle, Mgruppen

utbildning se

HITTA KOMPETENSUTVECKLING


Här berättar representanter från förbunden om Leadership, och om vilket

stöd du som chef kan få av ditt förbund.

Per Henriksson

Jusek

Nina Forssblad

Civilekonomerna

Natasha Kavalic

Sveriges Ingenjörer

Varför är Leadershipdagarna viktiga för era medlemmar?

– Chefer behöver träffa andra chefer och få inspiration i chefsrollen. Vi vill ge cheferna naturliga mötesplatser

där de kan välja seminarier utifrån egna behov. Det är tidseffektivt. Idag måste alla vara medvetna

om vikten av att kompetensutveckla sig under hela karriären. Det man lärde sig på universitetet räcker

inte, säger Per Henriksson, chefsansvarig på Jusek. Många chefer känner ett stort ansvar för att utbilda

medarbetarna, men glömmer ofta bort sig själva.

Hur är dagen upplagd?

– Våra chefer har blivit chefer av olika skäl. Man vill vara med och påverka företagets strategi och

inriktning säger Natasha Kavalic, chefsansvarig på Sveriges Ingenjörer. Många har blivit chefer för att

de har hög potential som ledare, många för att de är duktiga på att organisera eller driva förändringsprocesser.

Några har blivit chefer för att de varit duktiga i sina tidigare roller som specialister.

Leadership ger cheferna möjlighet att välja seminarier utifrån sina personliga behov med både ”mjuka”

och ”hårda” ämnen.

Vad erbjuder förbunden cheferna för stöd i medlemskapet?

– Det viktigaste är förstås att ge ett bra stöd när chefen behöver det gentemot arbetsgivaren säger Nina

Forssblad, chefsansvarig på Civilekonomerna. Många behöver hjälp med anställningskontraktet, t ex

hur man utformar ett VD-avtal. Andra vill ha oss som bollplank när det gäller den egna rollen vid omoganisationer

där man som chef oftast är mer utsatt än övriga medlemmar. Vi har också en bra chefslönestatistik.

Sist men inte minst är inkomstförsäkringen den kanske allra viktigaste förmånen eftersom den

ger skydd även för chefer med höga löner.

Så här tyckte några av de chefer som besökte Leadership förra året

Inspirerande och spännande

Christian Moldén

Underhållschef på SKF Sverige AB

...det är en dag med

inspiration och energi.

Göran Sillén

Sourcing Manager på Cargotec

Många inspirerande föreläsningar

som sker på effektiv tid.

Liselott Bengtsson

Chef på Lantmäteriet


Chefskap - att skapa förutsättning för andra att lyckas

C58 (Rosa rummet) kl. 9.00–10.15

60 minuter om det som du säkert redan vet men inte använder dig av idag.

Alla verksamheter har samma byggstenar, en strategi, en kultur och en struktur.

Ytterst handlar det om beteenden som skapar ett resultat. Som chef har

du en jättemöjlighet att påverka förväntningarna i din verksamhet. För det

är förväntningarna som styr beteendet, och beteenden som skapar resultat.

Välkommen till ett resonemang kring de grundläggande delarna i chefskapet

som i förlängningen handlar om skapa motivation, nå våra mål och ha kul

medan vi gör det.

Jonas Hedin är Vice VD och en av grundarna till Mindset. Har sedan

Jonas Hedin

företaget startade 1998 jobbat med ledarskapsfrågor och med ledningsgrupper

både nationellt och internationellt.

Mindset

Snabbare chefer

C10 (Gröna rummet) kl. 9.00–10.15

Henry Ford lär ha sagt att om jag frågat folk vad de ville ha, så hade de

svarat - en snabbare häst. Idag handlar mycket av de ledarskapsutbildningar

som ges på affärsskolor om att med hjälpa av olika verktyg ta reda på vad

dina medarbetare tycker om dig som chef. Risken är ju att svaret blir just en

snabbare chef! Dagens chefer curlar sina barn på fritiden och känner oro

Pass över hur de uppfattas och att de är tillräckligt inkännande och förstående på

arbetstiden. Ledarskap år 2013 handlar om mycket mer än forskningsbaserade

studier och statistiska slutsatser. Ledarskap handlar om att få människor

1 att må bra och känna sig trygga. Då presterar de bättre och mer.

Hur du kan få hjälp att göra det berättar Magnus Rolf, vd på FEI. FEI är

en marknadsledande aktör inom onlineutbildning. Magnus visar också hur

FEI FLEX kan effektivisera inlärningen och dessutom spara tid och pengar!

Magnus Rolf

FEI

Leadership Development: Moving beyond myths,

Clichés and Romantism

C19 (Blå rummet) kl. 9.00–10.15

In business schools around the world, few subjects have attracted more

attention than leadership – indeed, our obsession with the subject appears

stronger than ever. For all this interest, however, we know remarkably little

with any certainty about what attributes define a leader or whether a general

theory of leadership is even feasible - a fact frequently ignored by an executive

education industry promising quick fixes, superstardom and business

salvation. So what is this industry teaching its executives about leadership

and, if the answers are so obvious, why – after years of repetition - are we not

seeing more evidence of good practice? This session challenges some of the

assumptions behind mainstream approaches to leadership development and

highlights the value of greater criticality in executive education.

Dr. Ian Richardson is Director of Executive Education at Stockholm

University Business School and a Visiting Fellow at Cranfield University

School of Management in the UK. Prior to his doctoral research at Cranfield,

which explored power and consensus in global elite networks, Ian was

a business leader in the European magazine publishing and internet sectors.

Dr. Ian N. Richardson

Stockholm University

Business School


1) Förnya eller försvinn

2) Vad utmärker framgångsrika organisationer?

C58 (Rosa rummet) kl.10.45 –12.00

1) Vi känner alla igen en lyckosam strategi när vi ser den – just nu är Apple

sexigast och Ryan Air har den mest vältrimmade affärsmodellen. Den viktigare

frågan handlar emellertid om hur vi bygger en organisation som har

förmågan att hela tiden återuppfinna och förnya sig själv? Detta är fokus för

Jonas Ridderstråles presentation. Vad kan James Bond lära oss om hur vi skall

utveckla strategier i en allt mer komplex värld? Hur kan du använda principerna

bakom ett lyckligt äktenskap för att bygga ett framgångsrikt bolag?

Vilka är de kritiska dimensionerna i den företagsreligion som får folk att tro

på sig själva, sina ledare och sin organisation?

Dr. Jonas Ridderstråle är en av världens mest uppskattade talare och tänkare

inom managementområdet. I mer än tio år har han varit med på den

prestigefyllda Thinkers 50 listan – en global ranking av managementgurus.

Jonas är styrelseordförande i Mgruppen, samt gästprofessor på IE i Madrid

och Ashridge utanför London.

Dr. Johan Ridderstråle

Mgruppen

2) I de flesta branscher går det att konstatera att några företag långsiktigt är

mer framgångsrika än andra. Under den här föreläsningen får du ta del av de

senaste forskningsrönen kring vad som förklarar sådan långsiktig framgång.

Självfallet får du också med dig slutsatser som direkt kan tillämpas i den egna

verksamheten.

Johan Stein som är ekonomie doktor och docent. Han har författat ett

flertal böcker inom områden som strategi, management, organisation och

kompetensutveckling. Johan har lång erfarenhet från näringslivet där han

bl a arbetat som aktieanalyschef och aktiechef på Nordea.

Johan Stein

Mgruppen

2 Pass

Vad du behöver ha koll på som chef

C10 (Gröna rummet) kl. 10.45–12.00

Att bli chef kan vara en härlig triumf, men också en balansakt full av tuffa

utmaningar som du måste bemästra. Oavsett om du är ung och hungrig eller

har lång ledarerfarenhet har du stor nytta av att utveckla och finslipa din

personliga ledarstrategi. En strategi som ökar din trovärdighet, engagerar och

aktiverar medarbetare och som bygger en god relation med din egen chef. Ta

del av AchieveGlobal’s konkreta tips på vad du som ledare behöver ha koll på

och vad du kan göra för att förebygga och parera hinder och utmaningar som

du möter längs vägen. Föreläsningen bygger på AchieveGlobals forskning

om vilka utmaningar chefer står inför och hur man möter dem på bästa sätt.

Eva-Lotta Blomqvist, har sin bakgrund inom beteendevetenskaplig forskning

och verksamhetsledning. Hon är idag konsult på AchieveGlobal och

utvecklar personer i näringslivet i effektiva kommunikativa färdigheter.

Eva-Lotta Blomqvist

AchieveGlobal


Maximizing the benefits and value on Project

Managment

C19 (Blå rummet) kl.10.45–12.00

Pass Benefits and Value Management are the two of the hottest topics in the

PPM World today. To be successful in the future you need to start incorporate

them into your way of working and in the organization as a whole. To do

2 this - start focusing on maximizing the value in line with the objectives and

optimizing the return of your investments by realizing the benefits. The objective

of this session is to understand the principles and practices of effective

Benefits Management. How could this fit into your organisation, and what

are your potential benefits? Get inspired to make a difference, to create a winning

approach and to know how you can reach higher objectives and realise

more benefits and value for your organization.

Derkjan Swart, Managing Director of Adding Value Consulting, aims to

improve organizations and the project management environment in general;

to develop stronger managers, to introduce Benefit Realisation, to create

Derkjan Swart

value and more efficient organisations. This will result in overall and sustainable

organisational success.

Adding Value

Ledningsgrupper som gör skillnad

Pass C58 (Rosa rummet) kl.13.00–14.15

3

Lyft organisationen till nya nivåer genom att ta del av forskning om vad som

utmärker en högpresterande organisation - i dag och i framtiden. Seminariet

ger dig kunskap och inspiration om hur du som ledare på strategisk nivå

bygger en värderingsstyrd och flexibel organisation, med chefer och medarbetare

som tar fullt ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling. Du får

också ta del av unik svensk forskning om hur du kan höja ledningsgruppens

affärsfokus på ett enkelt och konkret sätt. Seminariet ger mer än energi och

inspiration, det leder till ökad konkurrenskraft och effektivitet och ger dig

konkreta tips och verktyg som direkt kan appliceras i vardagen

Maria Tornberg, IHM Business School är beteendevetare, och har mer än

10 års erfarenhet av utveckling och forskning om effektivt ledarskap. Driver

just nu ett spännande forskningsprojekt om högpresterande ledningsgrupper

tillsammans med Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och

Management.

Maria Tornberg

IHM Business School

Det är bra upplägg med tiden, ingen som pratar

för länge. De som föreläser är engagerande.

- Peter Jaktling, deltog på Leadership 2012.


Släpp loss din ledarpotential med logik och känsla

C10 (Gröna rummet) kl.13.00–14.15

Din framgång som ledare är beroende av att du får andra att lyckas. Du

motiverar, ger ansvar och följer upp medarbetare. Trots den snabba utvecklingen

är det förståelsen för och fokus på den mellanmänskliga interaktionen

som gör dig framgångsrik som ledare. Lär dig skapa dynamik i ditt ledarskap,

där du kan hantera både krav och komplexitet utan att tappa överblicken

och samtidigt hålla kvar din proaktivitet. Vi vill ge dig en inblick i de senaste

forskningsrönen inom ledarskap och exempel på verktyg som utvecklar och

stärker ditt ledarskap med helhetstänk.

Henrik Julin & Madeleine Timmering är senior partner i EuroAcademy

som i 30 år arbetat med ledarskap, för att skapa kompetenta ledare och

framgångsrika företag. Sedan 10 år arbetar de med organisationsutveckling,

strategiskt ledarskap och konsulting. De har båda internationell erfarenhet

med globala företag och har jobbet som ledare och utbildning inom ledarskap,

antropologi, statsvetenskap och organizational consulting.

Henrik Julin och

Madeleine Timmering

EuroAcademy

Maximera effekten i dina projekt

C19 (Blå rummet) kl 13.00-14:45

3 Pass

Hur fungerar projektarbetet i din organisation? 700 miljarder investeras i

Sverige varje år – den stora merparten i projektform. Mycket pengar kan sparas

om projekt och investeringar kan effektiviseras fullt ut. I Sverige är projekt

en populär arbetsform men många företag har fortfarande en bra bit kvar

innan linjeverksamhet och projekt lever i full harmoni. Först när det klaffar

kan projekten leverera till sin fulla potential. Anders Johnsson från Fujitsu

vet hur det ska gå till och den hemligheten kommer han att presentera för

dig. Fujitsu har lång och gedigen erfarenhet av Lean. Nu har vi integrerat den

Lean-kunskapen med vår framgångsrika projekthantering till en komplett

lösning för maximerad effektivitet genom hela projektet.

Anders Johnsson - IPMA B-certifierad och utbildningsansvarig Fujitsu

Sverige. Anders förbättrar projekthanteringen i företag och organisationer.

Han är projektledare med gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling,

projektimplementation, projektledarutbildning och mentorskap.

Anders Johnsson

Fujitsu

Inspirerande och spännande. Det är bra med olika teman och förläsningar,

alla föreläser inte om samma ämne. Det finns flera olika val.

- Christian Moldén, deltog på Leadership 2012.


Vinnarkultur i näringslivet med idrottstänk

C58 (Rosa rummet) kl 14:45–16.05

Vi presenterar hur det är möjligt att bygga en vinnarkultur i näringslivet

genom att träna jaget, laget och ledarskapet med inspiration av idrottens

tydliga språk och verktyg. En viktig faktor för att vara ett högpresterande

företag är en tydlig och implementerad värdegrund. Via vår metodik, BETA

Performance Index, beskriver vi olika områden i en vinnarkultur: högpresterande

team, ledare och individ. Vi vill att du skall inspireras och lära av

idrotten. Under vårt föredrag har vi på BETA därför tagit hjälp av ett antal

spännande idrottsprofiler.

På plats möter du Peter Wallin, moderator och före detta hockeyspelare i

DIF, Södertälje, NY Rangers samt Tre kronor där han även var förbundskapten.

Till sin hjälp har Peter ytterligare två välkända idrottsprofiler.

Anna Laurell, tidigare boxare som senast var aktiv under OS i London förra

sommaren. Idag är hon doktorand i Organisk Kemi på KTH. Du möter

även Niklas Wikegård, tidigare hockeytränare under 21 säsonger och idag Peter Wallin, Anna Laurell

expertkommentator på TV4.

& Niklas Wikegård

BETA

Pass

4

Chefa, leda, coacha i komplexitet - hur?

C10 (Gröna rummet) kl. 14:45-16:00

Ett stimulerande seminarium med syfte att sätta fokus på vad chefer och

ledare kan och bör göra för att föra sin verksamhet vidare in i 2020 talet. Vi

förflyttar våra perspektiv bortom dagens sätt att arbeta och fokuserar på vad

den senaste forskningen säger om framtidens chefs- och ledarskap. Vilka nya

metoder, instrument och förhållningssätt som kommer att bli framgångsfaktorer

hos framtidens ledare. Det började som en skakning på nedre däck…

Vad har vi missat hittills? Vilken verklighet finns ni i? Enkla och revolutionerande

”recept”…!

Åsa Lundquist Coey, processledare och föreläsare på IFL vid Handelshögskolan

i Stockholm. Doktorand inom Management & Complexity och

specialist på ledarskap, kommunikation och förändring. Du möter också

programledare från IFL som berättar hur våra program utvecklar dig till en

bättre och mer framgångsrik ledare

Åsa Lundquist Coey:

IFL vid Handelshögskolan

i Stockholm

Det är ett blandat utbud men som ändå inriktar sig på ledarskap.

- Katarina Wendsjö, deltog på Leadership 2012

More magazines by this user
Similar magazines